• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2007. gada 3. janvāra rīkojums Nr. 9 "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.01.2007., Nr. 4 https://www.vestnesis.lv/ta/id/151032

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.10

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.594 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā"

Vēl šajā numurā

05.01.2007., Nr. 4

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 9

Pieņemts: 03.01.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.9

Rīgā 2007.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 20.§)

Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes grozījumu apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 10.panta trešo daļu apstiprināt Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes sapulces 2006.gada 27.jūnijā pieņemtos grozījumus Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmē (apstiprināta ar Ministru kabineta 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.196 “Par Informācijas sistēmu augstskolas Satversmes apstiprināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 61.nr.; 2004, 171.nr.)).

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža


 

Apstiprināti ar

Ministru kabineta

2006.gada 3.janvāra rīkojumu Nr.9

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes grozījumi

Izdarīt Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmē (apstiprināta ar Ministru kabineta 2002.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.196 “Par Informācijas sistēmu augstskolas Satversmes apstiprināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 61.nr.; 2004, 171.nr.)) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā Satversmes tekstā vārdu "Šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Akadēmiskā šķīrējtiesa" (attiecīgā locījumā), vārdu "finansu" — ar vārdu "finanšu" un vārdu "ievēl" — ar vārdu "ievēlē".

2. Izteikt preambulas pirmās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"Grozījumi Satversmē pieņemti 2002.gada 18.janvārī, 20.martā, 2004.gada 2.jūlijā un 2006.gada 27.jūnijā."

3. Papildināt preambulas otro rindkopu aiz vārdiem "bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Izglītības nams"" ar vārdiem ", kuras tiesību un saistību pārmantotāja ir akciju sabiedrība "Izglītības nams",".

4. Aizstāt I. nodaļas 1.punkta pirmajā teikumā vārdu “iestāde” ar vārdu “institūcija”.

5. Aizstāt I. nodaļas 3.punkta pir­majā teikumā vārdus “juridiskā persona” ar vārdiem “komercsabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Augstskolu likumu”.

6. Izteikt I. nodaļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Augstskolas un tās dibinātāja juridiskā adrese ir: Ludzas ielā 91a, Rīgā, LV – 1003, Latvijas Republikā."

7. Izteikt III. nodaļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Augstskolas Satversmi un grozījumus tajā apstiprina Ministru kabinets."

8. Izteikt IV. nodaļas 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Satversmes sapulce sastāv no 30 personām. Satversmes sapulci ievēlē no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla ( 60 procentus), studējošajiem (20 procentus) un citām darbinieku grupām uz trīs gadiem aizklātā balsošanā. Pārstāvjus ievēlē katra personāla grupa atsevišķi – no studējošo, akadēmiskā personāla un vispārējā personāla vidus. Viena un tā pati persona var tikt ievēlēta Satversmes sapulcē vairākas reizes.”

9. Izteikt IV. nodaļas 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kuru 20 locekļu sastāvā uz trīs gadiem ievēlē vai apstiprina ievēlēšanas atbilstību Augstskolas Satversmei Satversmes sapulce. 75 procentiem no Senāta locekļu skaita jābūt akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Studējošo īpatsvaram Senātā ir jābūt ne mazākam par 20 procentiem. Senāta locekļus atsauc Satversmes sapulce.”

10. Izteikt IV. nodaļas 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts pēc savas iniciatīvas var izveidot padomes un komisijas, kuru darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti nolikumi. Senāts pēc savas iniciatīvas vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma var dibināt padomnieku konventu, ievēlēt tā locekļus un apstiprināt tā nolikumu. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru Augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos.”

11. Svītrot IV. nodaļas 30.punkta otro teikumu.

12. Izteikt IV. nodaļas 32.punktu šādā redakcijā:

“32. Rektora atcelšanu var ierosināt Senāts vai Izglītības un zinātnes ministrija. Rektora atcelšanai nepieciešams vairāk nekā 50 procentu balsu no Satversmes sapulces locekļu kopskaita. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets. Ja rektors pēc paša vēlēšanās beidz pildīt amatu pirms termiņa beigām, kā arī tad, ja rektors tiek atcelts no amata, Ministru kabinets ieceļ augstskolas dibinātāja izvirzītu rektora vietas izpildītāju, kas pilda rektora pienākumus līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai."

13. Izteikt IV. nodaļas 34.6.apakšpunktā šādā redakcijā:

“34.6. apstiprina Augstskolas komercsabiedrību statūtus;”.

14. Izteikt IV. nodaļas 37.punktu šādā redakcijā:

“37. Satversmes sapulce aizklātā balsošanā no akadēmiskā personāla uz trīs gadiem ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu trīs locekļu sastāvā. Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt augstskolas administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo īpatsvaram Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā jābūt ne mazāk par 20 procentiem no šīs šķīrējtiesas sastāva. Studējošo pārstāvjus Akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē studējošo pašpārvalde. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem, strīdus starp Augstskolas amatpersonām attiecībā uz to pilnvaru realizēšanu, kā arī starp struktūrvienību pārvaldes institūcijām. Administrācija izpilda Senāta apstiprinātos Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus var pārsūdzēt 10 dienu laikā Senātā. Akadēmiskā šķīrējtiesa par savu darbību atbild Satversmes sapulcei. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus var atsaukt Satversmes sapulce. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus pēc darba devēja iniciatīvas var atbrīvot no darba tikai ar Satversmes sapulces piekrišanu. “

15. Izteikt V. nodaļas 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Augstskola var dibināt komercsabiedrības un būt par to dalībnieku, kā arī dibināt biedrības un nodibinājumus un būt par to biedru vai dibinātāju."

16. Svītrot V. nodaļas 50.punktu.

17. Aizstāt VII. nodaļas 59.punktā vārdu “rektors” ar vārdu “Senāts”.

18. Izteikt VIII. nodaļas 62.1.punktu šādā redakcijā:

“62.1. akadēmiskais personāls — attiecīgās augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;"

19. Izslēgt VIII. nodaļas 62.2.punktā vārdus “kuram Augstskola ir pamatdarba vieta”.

20. Svītrot VIII. nodaļas 68.punktu.

21. Papildināt VII. nodaļu ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

“76.1 Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskas iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju programmu profila priekšmetos docenta, lektora un asistenta amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs pietiekams praktiskā darba stāžs. Lai ievēlētu docenta amatā personu, kurai nav zinātniskā grāda, šai personai ir nepieciešams vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs. Prasības, kas izvirzāmas šāda docenta amata pretendentiem, apstiprina Augstskolas senāts. Lektoriem un asistentiem, kuriem nav zinātniskā un akadēmiskā grāda, ir nepieciešams pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs. “

22. Izteikt IX. nodaļas 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Augstskolas studējošajiem ir sava pašpārvalde — vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija Augstskolā. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina Augstskolas senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ."

23. Izslēgt X. nodaļas 88.punktu.

24. Svītrot X. nodaļas 92.punktā vārdus “no valsts studiju kreditēšanas fondiem”.

25. Aizstāt X. nodaļas 94.punktā vārdu “uzņēmējdarbību” ar vārdiem “saimniecisko darbību”.

26. Izteikt IX. nodaļas 95.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumu par Augstskolas akadēmiskās un zinātniskās darbības izbeigšanu vai reorganizāciju pieņem Augstskolas dibinātājas – juridiskās personas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Izglītības nams” – tiesību un saistību pārmantotāja akciju sabiedrība "Izglītības nams"."

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas rektore M.Živitere

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!