• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1999. gada 9. decembra likums "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.1999., Nr. 444/445 https://www.vestnesis.lv/ta/id/14939-grozijumi-likuma-par-akciju-sabiedribam-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Vēl šajā numurā

29.12.1999., Nr. 444/445

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 09.12.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr., 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt I nodaļas otrās rindkopas otro teikumu.

2. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) šā likuma 31.pantā paredzētais ekspertu atzinums pilnā apjomā."

3. Izslēgt 21.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "publiskās emisijās".

4. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. Obligācijas

1. Akciju sabiedrība var izlaist obligācijas, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

2. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos, jaunu akciju izlaides gadījumā obligacionāram ir priekšrocības tiesības iegādāties akcijas obligāciju vērtības ietvaros. Publiskās emisijas obligacionāriem nav priekšrocības tiesību iegādāties publiskās akciju sabiedrības jauno publisko vai slēgto emisiju vērtspapīrus.

3. Ja tas paredzēts akciju sabiedrības obligāciju izlaides noteikumos vai publiskās akciju sabiedrības obligāciju emisijas prospektā un ja sabiedrības pilnsapulcē ar trīs ceturtdaļu balsu vairākumu tā izlemj akcionāri, iespējama arī visu pilnībā samaksāto obligāciju apmaiņa pret akcijām.

4. Akcionāru pilnsapulce drīkst pieņemt lēmumu par obligāciju apmaiņu pret akcijām tikai tad, ja pēc kārtējā gada pārskata apstiprināšanas akciju sabiedrības pamatlīdzekļi, ilgtermiņa finansu ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi un naudas līdzekļi kopā sedz esošo pamatkapitālu un pamatkapitāla palielinājuma vērtību, ko veidos samaksāto obligāciju nominālvērtību kopsumma.

5. Par obligāciju emisiju lemj akcionāru pilnsapulce. Lai pieņemtu lēmumu par obligāciju emisiju, nepieciešams pilnsapulcē klātesošo akcionāru balsu vairākums, ja sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks kvalificētais vairākums.

6. Slēgtās emisijas veidā drīkst izlaist tikai vārda obligācijas. Tās reģistrējamas sabiedrības obligacionāru reģistrā. Tajā jāieraksta obligacionāra vārds un uzvārds vai nosaukums, adrese, obligāciju pārdošanas datums, katra obligacionāra obligāciju skaits, to numuri un vērtība.

7. Publiskās emisijas veidā drīkst izlaist gan vārda, gan uzrādītāja obligācijas. Publiskās emisijas veidā izlaižamo obligāciju izlaišanas, iegrāmatošanas un apgrozības kārtību nosaka likums "Par vērtspapīriem" un Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi."

5. 38.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "izņemot gadījumu, kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā";

izslēgt ceturto daļu.

6. 40.pantā:

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

papildināt piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārējie akciju sabiedrības akcionāri, kuri nepiedalās pamatkapitāla palielināšanā šajā daļā paredzētajā kārtībā, var proporcionāli savam ieguldījumam palielināt pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu."

7. Izteikt 41.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Palielinot pamatkapitālu šajā pantā paredzētajā veidā, pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt sabiedrības pašas kapitālu vairāk nekā piecas reizes."

8. 42.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai — šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā — valde";

izslēgt otrās daļas 5.punktā vārdus "(izņemot gadījumu, kad pamatkapitālu palielina šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā)".

9. 43.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai — šā likuma 38.panta ceturtajā daļā paredzētajā gadījumā — valde";

papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) datums, līdz kuram saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem tiek noteikti publiskās emisijas akciju īpašnieki, lai realizētu šā likuma 46.panta pirmajā daļā paredzētās pirmpirkuma tiesības. Šis noteikums attiecināms uz publiskajām akciju sabiedrībām.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, šā likuma 40.panta piektajā daļā un šā panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos akciju sabiedrība ievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vēl vienā laikrakstā paziņojumu par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Akciju sabiedrība savu prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus nosūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam."  

10. 46.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "slēgtās emisijas";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "jaunu slēgtās emisijas" ar vārdiem "jaunu emisiju";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumiem";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Lai realizētu akcionāru pirmpirkuma tiesības, akciju sabiedrībai ir jānosūta visiem tās akcionāriem sabiedrības prospekts un jaunā akciju laidiena noteikumi. Ja sabiedrība ir publiska akciju sabiedrība, tā var nenosūtīt prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus, bet tai jāievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vēl vienā laikrakstā paziņojums par slēgto akciju emisiju un piedāvājumu akcionāriem izmantot savas pirmpirkuma tiesības, norādot laiku un vietu, kur akcionāri var iepazīties ar akciju sabiedrības prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumiem. Akciju sabiedrība savu prospektu un jaunā akciju laidiena noteikumus nosūta arī Rīgas fondu biržai un Latvijas Centrālajam depozitārijam. Pirmpirkuma tiesības šie akcionāri realizē akciju laidiena noteikumos norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "sabiedrības statūtos" ar vārdiem "pilnsapulces lēmumos";

izslēgt piektās daļas otro teikumu.

11. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu;";

papildināt pirmās daļas 11.punktu ar vārdiem "kā arī par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā";

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai reorganizāciju.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "ja to pieprasa valde" ar vārdiem "padome vai akcionāri, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla".

12. Aizstāt 55.panta trešajā daļā skaitli un vārdu "25 dienas" ar skaitli un vārdu "30 dienas".

13. 56.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt jautājumus par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, vērtspapīru konversiju, publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

3. Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru pilnsapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un šī atkārtotā pilnsapulce ir jāizsludina ne vēlāk kā 20 dienas pirms tās datuma. Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "ne vēlāk kā 15 dienu laikā" ar vārdiem "ne vēlāk kā mēneša laikā".

14. Izteikt 57.panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja akcionārs vismaz 10 dienas pirms akcionāru pilnsapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valdei ne vēlāk kā piecas dienas pirms akcionāru pilnsapulces ir jāsniedz viņam visa nepieciešamā publiskā informācija par visiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem."

15. 58.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Publisko emisiju akcionāri par pilnsapulces jautājumiem var balsot neklātienē — saskaņā ar Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātajiem normatīvajiem aktiem.";

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus "Ja klātesošie akcionāri, kuri pārstāv" ar vārdiem "Ja akcionāri, kuri akcionāru pilnsapulcē pārstāv".

16. Papildināt 59.panta septīto daļu pēc vārdiem "un tās akcionāru" ar vārdiem "vai ar akcionāra saistīto personu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē".

17. 61.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "klātesošo" ar vārdu "pārstāvēto";

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētos gadījumus";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Lai pieņemtu lēmumu par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, par vērtspapīru konversiju, ja tās rezultātā palielinās vai samazinās akciju sabiedrības pamatkapitāls, par kapitāla samazināšanu, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ir nepieciešams balsu vairākums, kas nav mazāks par trim ceturtdaļām no pilnsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsu kopskaita.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Balsojot par padomes locekļu ievēlēšanu, par ievēlētiem padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām, ievērojot statūtos noteikto padomes locekļu maksimālo skaitu, akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu."

18. 66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Minimālais publiskās akciju sabiedrības padomes locekļu skaits ir pieci.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "divdesmit viens" ar vārdu "divdesmit";

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Uz padomes locekļu kandidātiem un viņu ievēlēšanu attiecas tie paši noteikumi, kas paredzēti attiecībā uz padomes locekļiem.";

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus pārstāvjus. Izvirzīt drīkst tādu pārstāvju skaitu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo pārstāvju skaitu, katram no pārstāvjiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akciju sabiedrības pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Akcionāru pilnsapulce iekļauj katru šādu izvirzīto pārstāvi padomes locekļu kandidātu sarakstā. Balsojot par padomes locekļiem, katrs balsstiesīgais akcionārs ir tiesīgs nodot visas sev piederošās balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem pārstāvjiem jebkādā proporcijā veselos skaitļos. Par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem balso vienlaicīgi.";

izslēgt četrpadsmitajā daļā vārdus "kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu".

19. Izteikt 70.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Akcionāriem, kuri pārstāv ne mazāk par 10 procentiem no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, ir tiesības rakstveidā, norādot iemeslus, pieprasīt, lai padome veic akciju sabiedrības pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudi. Ja padome mēneša laikā šādu pārbaudi neveic vai nesniedz atbildi akcionāriem, kuri to pieprasījuši, vai padomes sniegtā atbilde neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības nodot jautājumu izskatīšanai akcionāru pilnsapulcē. Ja jautājuma izskatīšana akcionāru pilnsapulcē neapmierina pieprasījumu iesniegušos akcionārus, viņiem ir tiesības uz sava rēķina pieaicināt auditorsabiedrību pieņemtā lēmuma vai noslēgtā darījuma pārbaudei. Attiecīgā pārvaldes institūcija sniedz pieaicinātajai auditorsabiedrībai visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma vai darījuma pārbaudei."

20. Izslēgt 74.panta pirmajā daļā vārdus "kas Latvijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu".

21. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Akciju sabiedrībām, kuru pamatdokumenti neatbilst šā likuma 66.panta pirmās un otrās daļas prasībām, attiecīgi grozījumi pamatdokumentos jāizdara ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.augustam.

5. Grozījumi likuma 38.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

6. Grozījumi likuma 38.panta pirmajā daļā, 42.panta pirmajā daļā un otrās daļas 5.punktā, kā arī 43.panta pirmajā daļā (atsauce uz 38.panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

7. Grozījumi likuma 58.panta pirmajā un septītajā daļā, kā arī 61.panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu "klātesošo" ar vārdu "pārstāvēto") stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.290 "Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 29.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!