Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2006. gada 26. oktobra likums "Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.11.2006., Nr. 183 https://www.vestnesis.lv/ta/id/147906

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rāznas nacionālā parka likums

Vēl šajā numurā

15.11.2006., Nr. 183

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 26.10.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

1.pants. 2006.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstītais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses (turpmāk — Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 135.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 26.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 15.novembrī

 

ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN
ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y LA REPÚBLICA DE ALBANIA, POR OTRA

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ
MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH
ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ
A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSAFTALE
MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REPUBLIKKEN ALBANIEN PÅ DEN ANDEN SIDE

STABILISIERUNGS- UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN
ZWISCHEN DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS
UND DER REPUBLIK ALBANIEN ANDERERSEITS

STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISLEPING
ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSTE
JA NENDE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT
ALBAANIA VABARIIGI VAHEL

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT
between the European Communities
and their Member States, OF THE ONE PART,
And the Republic of Albania, OF THE OTHER PART

ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION
entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d'une part,
et la République d'Albanie, d'autre part

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, DALL'ALTRA

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums
starp Eiropas Kopienām un to
dalībvalstīm, no vienas puses, un
Albānijas Republiku, no otras pusesEUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ
IR ALBANIJOS RESPUBLIKOS
STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS SUSITARIMAS

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Közösségek és AZOK tagállamai,
másrészről az Albán Köztársaság között

IL-FTEHIM TA' STABILIZZAZZJONI U ASSOĊJAZZJONI
bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri
tagħhom, min-naħa l-waħda,
u r-Repubblika ta' l-Albanija, min-naħa l-oħra

STABILISATIE- EN ASSOCIATIEOVEREENKOMST
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK ALBANIË, ANDERZIJDS

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU
MIĘDZY WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI
I ICH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A REPUBLIKĄ ALBANII, Z DRUGIEJ STRONY

ACORDO DE ESTABILIZAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO
ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DA ALBÂNIA, POR OUTRO

O uzatvorení Stabilizačnej a asociačnej dohody
medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane
a Albánskou republikou na strane druhej

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SPORAZUM
MED EVROPSKIMA SKUPNOSTMA
IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI
TER REPUBLIKO ALBANIJO NA DRUGI STRANI

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ ALBANIAN TASAVALLAN
VÄLINEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS

STABILISERINGS- OCH ASSOCIERINGSAVTAL
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH REPUBLIKEN ALBANIEN, Å ANDRA SIDAN

MARRËVESHJA E STABILIZIM ASOCIIMIT
ndërmjet Komuniteteve Europiane
e Shteteve të tyre Anëtare
dhe Republikës së Shqipërisë

BEĻĢIJAS KARALISTE,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

kas ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma un Līguma par Eiropas Savienību Līgumslēdzējas puses,

turpmāk tekstā - "dalībvalstis", un

EIROPAS KOPIENA, EIROPAS ATOM­ENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk tekstā - "Kopiena",

no vienas puses, un

ALBĀNIJAS REPUBLIKA, turpmāk tekstā - "Albānija",

no otras puses,

ņemot vērā spēcīgās saites starp Pusēm un to kopīgās vērtības, vēlmi stiprināt šīs saites un iedibināt ciešas un ilgstošas attiecības, kas balstās uz savstarpīgumu un abpusēju interesi, ļaujot Albānijai turpmāk stiprināt un paplašināt attiecības ar Kopienu un tās dalībvalstīm, kas izveidotas iepriekš ar 1992. gada Nolīgumu par tirdzniecību un tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību,

ņemot vērā šā nolīguma nozīmi Dienvidaustrumeiropas valstu Stabilizācijas un asociācijas procesa kontekstā, lai izveidotu un konsolidētu stabilu kārtību Eiropā, kas pamatojas uz sadarbību, kuras galvenais elements ir Eiropas Savienība, kā arī Stabilitātes pakta kontekstā,

ņemot vērā Pušu apņemšanos visiem līdzekļiem veicināt politisko, ekonomisko un institucionālo stabilizāciju Albānijā un visā reģionā, attīstot pilsonisku sabiedrību un panākot demokratizāciju, veidojot iestādes, veicot valsts pārvaldes reformu un reģionālās tirdzniecības integrāciju, panākot lielāku sadarbību ekonomikā un plaša spektra sadarbību, īpaši tieslietu un iekšlietu jomā, un stiprinot drošību valsts un reģionālajā līmenī,

ņemot vērā Pušu apņemšanos palielināt politisko un ekonomikas brīvību kā šā nolīguma pamatu, kā arī to apņemšanos ievērot cilvēktiesības un tiesiskumu, to­starp ievērojot mazākumtautībām piederīgo personu tiesības un demokrātijas principus ar daudzpartiju sistēmas un brīvu un godīgu vēlēšanu starpniecību,

ņemot vērā Pušu apņemšanos pil­nībā īstenot visus principus un noteikumus, kuri paredzēti ANO hartā, EDSO, īpaši Helsinku Nobeiguma aktā, Madrides un Vīnes konferencē pieņemtajos noslēguma dokumentos, Parīzes Hartā par jaunu Eiropu, kā arī Dienvidaustrumeiropas stabilitātes paktā, lai veicinātu stabilitāti reģionā un reģiona valstu sadarbību,

ņemot vērā Pušu apņemšanos ievērot brīvā tirgus ekonomikas principus un Kopienas gatavību atbalstīt Albānijas ekonomikas reformas,

ņemot vērā Pušu apņemšanos īstenot brīvu tirdzniecību saskaņā ar PTO noteiktajām tiesībām un pienākumiem,

ņemot vērā Pušu vēlmi turpmāk attīstīt pastāvīgu politisko dialogu par abpusēji interesējošiem divpusējiem un starp­tautiskiem jautājumiem, tostarp reģionālajiem aspektiem, ņemot vērā Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku,

ņemot vērā Pušu apņemšanos apkarot organizēto noziedzību un stiprināt sadarbību cīņā pret terorismu, pamatojoties uz 2001. gada 20. oktobra Eiropas konferencē pieņemto deklarāciju,

būdamas pārliecinātas, ka šis nolīgums radīs jaunus apstākļus ekonomikas attiecībām starp Pusēm un īpaši tirdzniecības un investīciju attīstībai - faktoriem, kam ir būtiska nozīme ekonomikas pārstrukturēšanas un modernizācijas procesā,

ievērojot Albānijas apņemšanos tuvināt tiesību aktus attiecīgo nozaru Kopienas tiesību aktiem, kā arī tos efektīvi īstenot,

ņemot vērā Kopienas vēlmi nodrošināt izšķirošu atbalstu reformai, kā arī uz visaptveroša daudzgadu pamata izmantot visus pieejamos sadarbības instrumentus un tehnisko, finansiālo un ekonomisko palīdzību šo centienu īstenošanai,

apliecinot, ka tajos šā nolīguma noteikumos, kas ir saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļu, paredzēts, ka Apvienotā Karaliste un Īrija uzskatāmas par atsevišķām Līgumslēdzējām Pusēm un nevis par Eiropas Kopienas daļu, līdz kamēr Apvienotā Karaliste vai Īrija (ja tas tā būtu) paziņos Albānijai, ka tā ir uzņēmusies saistības kā Eiropas Kopienas daļa saskaņā ar protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam. Saskaņā ar protokolu par Dānijas nostāju, kas pievienots minētajiem Līgumiem, tas pats attiecas arī uz Dāniju,

ATCEROTIES Zagrebā notikušo galotņu sanāksmi, kas aicināja arī turpmāk saliedēt stabilizācijas un asociācijas procesa valstu un Eiropas Savienības attiecības, kā arī stiprināt reģionālo sadarbību,

Atceroties Salonikos notikušo galotņu sanāksmi, kur tika stiprināts Stabilizācijas un asociācijas process kā politisks pamats Eiropas Savienības attiecībām ar Rietumbalkānu valstīm un uzsvērta to iespējamā integrācija Eiropas Savienībā, pamatojoties uz katras valsts reformu attīstību un atsevišķajiem nopelniem,

Atceroties Saprašanās memorandu par tirdzniecības veicināšanu un liberalizāciju, kas parakstīts Briselē 2001. gada 27. jūnijā un saskaņā ar ko Albānija un citas reģiona valstis apņēmās veikt sarunas par divpusējo brīvās tirdzniecības nolīgumu tīklu ar mērķi sekmēt reģiona spēju
piesaistīt ieguldījumus un iespējas integrēties globālajā ekonomikā,

Atceroties Eiropas Savienības gatavību iespējami pilnīgi iekļaut Albāniju Eiropas politiskajā un ekonomiskajā apritē un par šīs valsts kā iespējamās Eiropas Savienības kandidātvalsts statusu, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropadomes 1993. gadā noteiktajiem kritērijiem šī nolīguma veiksmīgas īstenošanas gadījumā, jo īpaši attiecībā uz reģionālo sadarbību,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1. Ar šo tiek izveidota asociācija starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Albāniju, no otras puses.

2. Šīs asociācijas mērķi ir:

- atbalstīt Albānijas centienus stiprināt demokrātiju un tiesiskumu;

- sekmēt Albānijas politisko, ekonomisko un institucionālo stabilitāti un visa reģiona stabilizāciju;

- nodrošināt piemērotu satvaru politiskajam dialogam, kas ļauj attīstīt ciešas politiskas attiecības starp Pusēm;

- atbalstīt Albānijas centienus attīstīt tautsaimniecisku un starptautisku sadarbību, arī tuvinot tās tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem;

- atbalstīt Albānijas centienus pabeigt pāreju uz funkcionējošu tirgus ekonomiku, veicināt saskanīgas ekonomiskās attiecības un pakāpeniski veidot brīvās tirdzniecības zonu starp Kopienu un Albāniju;

- veicināt reģionālo sadarbību visās jomās, uz ko attiecas šis nolīgums.

I SADAĻA
VISPĀRĪGI PRINCIPI

2. pants

Pušu iekšpolitikas un ārpolitikas pamats un šā nolīguma būtiski elementi ir demokrātisko principu un cilvēktiesību ievērošana, kas izsludinātas ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un definētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā jaunai Eiropai, starptautisko tiesību aktu principu un tiesiskuma, kā arī EDSO Bonnas Konferences par ekonomisko sadarbību dokumentam atbilstīgu tirgus ekonomikas principu ievērošana.

3. pants

Miers un stabilitāte starptautiskā un reģionālā mērogā un labu kaimiņattiecību veidošana ir būtiski svarīgi elementi ES Padomes 1999. gada 21. jūnija secinājumos minētajā Stabilizācijas un asociācijas procesā. Šo nolīgumu noslēdz un īsteno, ievērojot Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 29. aprīļa secinājumus, un balstoties uz Albānijas pašas sasniegumiem.

4. pants

Albānija apņemas turpināt un veicināt sadarbību un labas kaimiņattiecības ar pārējām reģiona valstīm, ietverot atbilstošu abpusēju koncesiju līmeni attiecībā uz personu, preču, kapitāla un pakalpojumu apriti, kā arī kopīgu interešu projektu attīstību, sevišķi attiecībā uz organizētās noziedzības, korupcijas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, nelegālās migrācijas un kontrabandas, īpaši cilvēku un narkotiku tirdzniecības, apkarošanu. Šīs saistības ir svarīgs faktors Pušu attiecību un sadarbības attīstībā un tādējādi sekmē stabilitāti reģionā.

5. pants

Puses apliecina, cik svarīgi tām ir cīnīties pret terorismu un īstenot starptautiskās saistības šajā jomā.

6. pants

Asociāciju īsteno pakāpeniski un pilnībā ievieš pārejas laikā, kas nav ilgāks par desmit gadiem un ko iedala divos secīgos posmos.

Šie divi posmi neattiecas uz IV sadaļu, kam minētajā sadaļā noteikts īpašs grafiks.

Mērķis dalījumam šādos secīgos posmos ir vidusposmā rūpīgi pārskatīt nolīguma īstenošanu. Tiesību aktu tuvināšanas un ieviešanas jomā pirmā posma mērķis Albānijai ir koncentrēties uz acquis pamat­elementiem ar īpašiem atsauces rādītājiem, kā aprakstīts VI sadaļā.

Saskaņā ar 116. pantu izveidotā Stabilizācijas un asociācijas padome regulāri pārskatīs nolīguma piemērošanu un to, kā Albānija veic tiesību jomas, administratīvās, institucionālās un ekonomiskās reformas saskaņā ar preambulu un šajā nolīgumā noteiktajiem vispārīgajiem principiem.

Pirmais posms sākas šā nolīguma spēkā stāšanās dienā. Piektajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā Stabilizācijas un asociācijas padome izvērtēs Albānijas panākumus un lems, vai tie ir pietiekami, lai pārietu uz otro posmu ar mērķi sasniegt pilnīgu asociāciju. Tā arī lems par īpašiem noteikumiem, kas būs vajadzīgi otrā posma reglamentēšanai.

7. pants

Šis nolīgums pilnībā atbilst attiecīgajiem PTO noteikumiem un īstenojams saskaņā ar tiem, īpaši ar 1994. gada VVTT XXIV pantu un VVPT V pantu.

II SADAĻA
POLITISKAIS DIALOGS

8. pants

1. Pušu politisko dialogu turpmāk attīsta saskaņā ar šo nolīgumu. Tas pavada un stiprina Eiropas Savienības un Albānijas tuvināšanos un veicina ciešu solidaritātes saišu un jaunu sadarbības veidu izveidi starp Pusēm.

2. Politiskais dialogs veicina, jo īpaši:

- Albānijas pilnīgu iekļaušanos demo­krātisko valstu kopienā un pakāpenisku tuvināšanos Eiropas Savienībai;

- aizvien lielāku Pušu nostājas konverģenci starptautiskajos jautājumos, arī pēc vajadzības apmainoties ar informāciju, un īpaši tajos jautājumos, kas varētu būtiski skart Pušu intereses;

- reģionālo sadarbību un labu kaimiņ­attiecību veidošanu;

- kopīgu viedokli par drošību un stabilitāti Eiropā, ietverot sadarbību jomās, uz kurām attiecas Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politika.

3. Puses uzskata, ka masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšana gan valstīm, gan nevalstiskiem veidojumiem ir viens no nopietnākajiem draudiem starptautiskajai stabilitātei un drošībai. Tādēļ Puses vienojas sadarboties un sniegt savu ieguldījumu cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu, pilnībā ievērojot un valsts līmenī īstenojot saistības, kuras tās uzņēmušās starptautiskos atbruņošanās un ieroču neizplatīšanas līgumos un nolīgumos, kā arī citas starptautiskas saistības šajā jautājumā. Puses vienojas, ka šis noteikums ir būtisks šā nolīguma elements un ietilpst politiskajā dialogā, kas pavada un nostiprina šos elementus.

Puses arī vienojas sadarboties cīņā pret masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatīšanu un sniegt savu ieguldījumu šādā veidā:

- veicot pasākumus, lai parakstītu vai ratificētu visus citus attiecīgos starptautiskos instrumentus, vai lai tiem pievienotos un tos pilnībā īstenotu;

- ieviešot efektīvu valsts eksporta kontroles sistēmu, kontrolējot gan ar masu iznīcināšanas ieročiem saistītu produktu eksportu, gan tranzītu, tostarp kontroli pār divējāda lietojuma tehnoloģiju galīgo izmantošanu saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem, un nosakot efektīvas sankcijas par eksporta kontroles pārkāpumiem.

Politiskais dialogs šajā jautājumā var notikt reģionālā līmenī.

9. pants

1. Politiskais dialogs notiek Stabilizācijas un asociācijas padomē, kas ir kopumā atbildīga par jebkuru jautājumu, kuru Puses vēlas apspriest.

2. Pēc Pušu lūguma politiskais dialogs var notikt arī šādos veidos:

- ja vajadzīgs, sanāksmēs starp Albānijas augstām amatpersonām, no vienas puses, un Eiropas Savienības Padomes prezidentūras un Komisijas pārstāvjiem, no otras puses;

- pilnībā izmantojot visus diplomātiskos kanālus starp Pusēm, ietverot atbilstošus sakarus trešās valstīs un Apvienoto Nāciju Organizācijā, EDSO, Eiropas Padomē un citos starptautiskos forumos;

- jebkādā citā veidā, kas būtu lietderīgs līdzeklis šā dialoga nostiprināšanā, attīstīšanā un veicināšanā.

10. pants

Politiskais dialogs parlamentārajā līmenī notiek Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar 122. pantu.

11. pants

Politiskais dialogs var būt daudzpusējs un risināties reģionālajā līmenī, iesaistot citas reģiona valstis.

III SADAĻA
REĢIONĀLĀ SADARBĪBA

12. pants

Saskaņā ar apņemšanos uzturēt mieru un stabilitāti starptautiskajā un reģionālajā līmenī un veidot labas kaimiņattiecības Albānija aktīvi veicina reģionālo sadarbību. Kopienas palīdzības programmas var sniegt tehnisko palīdzību reģionālas vai pārrobežu nozīmes projektu atbalstam.

Ja Albānija gatavojas stiprināt sadarbību ar kādu no 13., 14. un 15. pantā minētajām valstīm, tā informē Kopienu un tās dalībvalstis un apspriežas ar tām saskaņā ar X sadaļu.

Albānija pārskata esošos divpusējos nolīgumus ar visām attiecīgajām valstīm vai slēdz jaunus nolīgumus, lai nodrošinātu to atbilstību principiem, kas noteikti 2001. gada 27. jūnijā Briselē parakstītajā Saprašanās memorandā par tirdzniecības veicināšanu un liberalizāciju.

13. pants
Sadarbība ar citām valstīm, kuras parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu

Pēc šā nolīguma parakstīšanas Albānija sāk sarunas ar valstīm, kas jau ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, lai noslēgtu divpusējas konvencijas par reģionālo sadarbību, kuru nolūks ir paplašināt sadarbības jomu starp attiecīgajām valstīm.

Šo konvenciju galvenie elementi ir šādi:

- politiskais dialogs;

- brīvās tirdzniecības zonas izveide starp Pusēm atbilstīgi attiecīgajiem PTO noteikumiem;

- savstarpējas koncesijas attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanos, uzņēmējdarbības veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, kārtējiem maksājumiem un kapitāla apriti, kā arī citām politikas jomām saistībā ar personu pārvietošanos šim nolīgumam līdzvērtīgā līmenī;

- sadarbības noteikumi citās jomās neatkarīgi no tā, vai tās ir noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tieslietu un iekšlietu jomā.

Šajās konvencijās ietver noteikumus attiecīgu institucionālu mehānismu izveidei.

Šīs konvencijas noslēdz divu gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas. Albānijas gatavība slēgt šādas konvencijas ir priekšnosacījums turpmākai Albānijas un Eiropas Savienības attiecību attīstībai.

Albānija uzsāk līdzīgas sarunas ar citām reģiona valstīm, kad tās ir parakstījušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu.

14. pants
Sadarbība ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā

Albānija veic reģionālo sadarbību ar citām valstīm, kuras ir iesaistītas Stabilizācijas un asociācijas procesā dažās vai visās sadarbības jomās, kas noteiktas šajā nolīgumā, īpaši tajās jomās, kuras skar kopīgas intereses. Šāda sadarbība atbilst šā nolīguma principiem un mērķiem.

15. pants
Sadarbība ar Eiropas Savienības kandidātvalstīm

1. Albānija var veicināt sadarbību un slēgt konvencijas par reģionālo sadarbību ar Eiropas Savienības kandidātvalstīm visās sadarbības jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums. Šādu konvenciju mērķis ir pakāpeniski pielāgot divpusējās attiecības starp Albāniju un šīm valstīm attiecīgajām Kopienas un tās dalībvalstu attiecībām ar šīm valstīm.

2. Albānija uzsāk sarunas ar Turciju, lai uz abpusēja izdevīguma principiem noslēgtu nolīgumu par brīvās tirdzniecības zonas izveidi starp abām valstīm saskaņā ar VVTT XXIV pantu, kā arī liberalizētu uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu starp tām tādā līmenī, kas ir līdzvērtīgs šim nolīgumam saskaņā ar VVPT V pantu.

Šīs sarunas jāuzsāk iespējami drīz, lai šādu nolīgumu noslēgtu līdz 16. panta 1. punktā minētā pārejas perioda beigām.

IV SADAĻA
PREČU BRĪVA APRITE

16. pants

1. Kopiena un Albānija laikposmā, kas nepārsniedz desmit gadus no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un atbilstīgi 1994. gada VVTT un PTO noteikumiem. Tās vienlaikus ņem vērā šeit izstrādātās īpašās prasības.

2. Tirdzniecībā starp abām Pusēm preču klasifikācijai piemēro preču kombinēto nomenklatūru.

3. Attiecībā uz katru produktu pamatnodoklis, kam jāpiemēro šajā nolīgumā minētie secīgie samazinājumi, ir tas nodoklis, kuru faktiski piemēro erga omnes dienā pirms šā nolīguma parakstīšanas.

4. Samazinātos nodokļus, kas Albānijai jāpiemēro un ko aprēķina saskaņā ar šo nolīgumu, noapaļo līdz apaļiem skaitļiem, izmantojot parastos aritmētikas principus. Tādējādi visus skaitļus, kam aiz komata seko mazāk nekā 50 (ieskaitot), noapaļo uz leju uz tuvāko apaļo skaitli, bet visus skaitļus, kam aiz komata seko vairāk nekā 50, noapaļo uz augšu uz tuvāko apaļo skaitli.

5. Ja pēc šā nolīguma parakstīšanas erga omnes piemēro kādus tarifa samazinājumus, īpaši samazinājumus saistībā ar PTO sarunām par tarifiem, šie samazinātie nodokļi no samazinājuma piemērošanas dienas aizstāj 3. punktā minēto pamatnodokli.

6. Kopiena un Albānija paziņo viena otrai to attiecīgos pamatnodokļus.

I NODAĻA
RŪPNIECĪBAS RAŽOJUMI

17. pants

1. Šās nodaļas noteikumi attiecas uz Kopienas vai Albānijas izcelsmes ražojumiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 25. līdz 97. nodaļā, izņemot ražojumus, kuri uzskaitīti Nolīguma par lauksaimniecību (1994. gada VVTT) I pielikuma § I, (ii).

2. Tirdzniecība starp Pusēm ar ražojumiem, ko aptver Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, notiek saskaņā ar minētā Līguma noteikumiem.

18. pants

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti muitas nodokļi par Albānijas izcelsmes ražojumu ievešanu Kopienā.

2. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi Albānijas izcelsmes ražojumu ievešanai Kopienā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

19. pants

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti muitas nodokļi par Kopienas izcelsmes preču ievešanu Albānijā, izņemot I pielikumā uzskaitītās preces.

2. Muitas nodokļus par I pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes preču ievešanu Albānijā pakāpeniski samazina saskaņā ar šādu grafiku:

- nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitas nodokli samazina līdz 80% no pamatnodokļa,

- pirmā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 60% no pamatnodokļa,

- otrā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 40% no pamatnodokļa,

- trešā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 20% no pamatnodokļa,

- ceturtā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitas nodokli samazina līdz 10% no pamatnodokļa,

- piektā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī atlikušos ievedmuitas nodokļus atceļ.

3. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi Kopienas izcelsmes preču ievešanai Albānijā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

20. pants

No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena un Albānija savstarpējā tirdzniecībā atceļ visus maksājumus, kam ir ievedmuitas nodokļiem līdzvērtīga iedarbība.

21. pants

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena un Albānija atceļ visus izvedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

2. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena un Albānija savā starpā atceļ kvantitatīvos eksporta ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību.

22. pants

Albānija apliecina gatavību drīzāk, nekā paredzēts 19. pantā, samazināt savus muitas nodokļus tirdzniecībā ar Kopienu, ja to ļauj tās vispārējais ekonomikas stāvoklis un stāvoklis attiecīgajā tautsaimniecības nozarē.

Stabilizācijas un asociācijas padome analizē stāvokli saistībā ar šo jautājumu un izdara attiecīgus ieteikumus.

23. pants

Kārtība, ko piemēro dzelzs un tērauda ražojumiem kombinētās nomenklatūras 72. un 73. nodaļā, noteikta 1. protokolā.

II NODAĻA
LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

24. pants
Definīcija

1. Šīs nodaļas noteikumus piemēro tirdzniecībai ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā vai Albānijā.

2. "Lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti" ir produkti, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 1. līdz 24. nodaļā, kā arī produkti, kas uzskaitīti Nolīguma par lauksaimniecību (1994. gada VVTT) I pielikuma § I, (ii).

3. Šajā definīcijā ietilpst zivis un zivsaimniecības produkti, ko aptver 3. nodaļas pozīcijas nr. 1604 un 1605 un apakšpozīcijas nr. 0511 91, 2301 20 00 un 1902 20 10.

25. pants

Šā nolīguma 2. protokolā ir izklāstīts tirdzniecības režīms attiecībā uz tajā uzskaitītajiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

26. pants

1. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Kopiena atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Albānijas izcelsmes lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu importu.

2. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Albānija atceļ visus kvantitatīvos ierobežojumus un pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu importu.

27. pants
Lauksaimniecības produkti

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena atceļ muitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Albānijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu, izņemot produktus kombinētās nomenklatūras pozīcijās nr. 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 un 2204.

Attiecībā uz produktiem kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļā, attiecībā uz kuriem kopējā muitas tarifā paredzēts piemērot procentuālos muitas nodokļus un īpašu muitas nodokli, atcelšana attiecas tikai uz nodokļa procentuālo daļu.

2. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopiena piemēro beznodokļu piekļuvi, importējot Albānijas izcelsmes produktus, kas ietilpst kombinētās nomenklatūras pozīcijā nr. 1701 un 1702, ievērojot gada tarifa kvotu 1000 tonnas.

3. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Albānija

a) atceļ ievedmuitas nodokļus par dažiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti IIa pielikumā;

b) pakāpeniski samazina ievedmuitas nodokļus par dažiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti IIb pielikumā saskaņā ar minētajā pielikumā norādīto grafiku katram produktam;

c) atceļ ievedmuitas nodokļus par dažiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti IIc pielikumā, norādīto tarifa kvotu robežās.

4. Šā nolīguma 3. protokolā ir izklāstīti noteikumi, kas attiecas uz tajā minētajiem vīna un spirta produktiem.

28. pants
Zivis un zivsaimniecības produkti

1. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā Kopiena pilnībā atceļ visus muitas nodokļus attiecībā uz Albānijas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem, izņemot tos, kas uzskaitīti III pielikumā. Šā nolīguma III pielikumā uzskaitītajiem produktiem piemēro tajā izklāstītos noteikumus.

2. No šā nolīguma stāšanos spēkā dienas Albānija nepiemēro nekādus muitas nodokļus un maksājumus ar muitas nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību par Eiropas Kopienas izcelsmes zivīm un zivsaimniecības produktiem.

29. pants

Ņemot vērā Pušu savstarpējās tirdzniecības apjomu ar lauksaimniecības un zivsaimniecības produktiem, to īpašās
prob­lēmas, Kopienas kopējo politiku un Albānijas lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas noteikumus, lauksaimniecības un zivsaimniecības lomu Albānijas ekonomikā un daudzpusējo tirdzniecības sarunu rezultātus PTO, Kopiena un Albānija ne vēlāk kā pēc sešiem gadiem no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padomē pa atsevišķiem produktiem saskaņoti un uz abpusējības principa izskata iespējas piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas, lai īstenotu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu tirdzniecības lielāku liberalizāciju.

30. pants

Šās nodaļas noteikumi vienai vai otrai Pusei nekādā veidā netraucē vienpusēji piemērot labvēlīgākus pasākumus.

31. pants

Neskarot citus šā nolīguma noteikumus un jo īpaši 38. un 43. pantu, ņemot vērā lauksaimniecības un zivsaimniecības tirgu īpašās problēmas, ja kādas Puses izcelsmes produktu, uz kuriem attiecas koncesijas atbilstīgi 25., 27. un 28. pantam, ievešana rada ievērojamus traucējumus otras Puses tirgos vai iekšējos regulatīvajos mehānismos, Puses nekavējoties apspriežas, lai rastu piemērotu risinājumu. Kamēr šāds risinājums nav rasts, attiecīgā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem.

III NODAĻA
KOPĪGI NOTEIKUMI

32. pants

Šās nodaļas noteikumi attiecas uz Pušu savstarpējo tirdzniecību ar visiem ražojumiem, ja vien šeit vai 1., 2. vai 3. protokolā nav paredzēts citādi.

33. pants
Jaunu pasākumu nepieņemšana

1. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tirdzniecībā starp Kopienu un Albāniju neievieš nekādus jaunus ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļus, vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepalielina jau esošos šādus nodokļus vai maksājumus.

2. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tirdzniecībā starp Kopienu un Albāniju neievieš nekādus jaunus importa vai eksporta kvantitatīvos ierobežojumus, vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī nepadara stingrākus jau esošos šādus ierobežojumus vai pasākumus.

3. Neskarot koncesijas atbilstīgi 26. pantam, šā panta 1. un 2. punkta noteikumi nekādā veidā neierobežo Albāniju un Kopienu turpināt savu lauksaimniecības politiku, kā arī veikt jebkādus pasākumus saskaņā ar šo politiku, ciktāl netiek skarts ievešanas režīms II un III pielikumā.

34. pants
Fiskālās diskriminācijas aizliegums

1. Puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējām fiskālām darbībām, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp vienas Puses ražojumiem un līdzīgiem otras Puses izcelsmes ražojumiem, vai atceļ šādus pasākumus un darbības, ja tādas pastāv.

2. Par ražojumiem, kurus eksportē uz kādu no Pusēm, nevar saņemt iekšējo netiešo nodokļu kompensāciju, kas pārsniedz uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

35. pants

Noteikumus par ievedmuitas nodokļu atcelšanu piemēro arī attiecībā uz fiskālajiem muitas nodokļiem.

36. pants
Muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas, pārrobežu režīmi

1. Šis nolīgums neliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežas tirdzniecības režīmus, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzētos tirdzniecības režīmus.

2. Pārejas periodos, kas noteikti 19. pantā, šis nolīgums neskar to, kā tiek īstenoti īpašie preferenciālie režīmi attiecībā uz preču apriti, kas vai nu noteikti pierobežas tirdzniecības režīmos, kuri iepriekš noslēgti starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un Albāniju, vai izriet no III sadaļā minētajiem divpusējiem nolīgumiem, ko Albānija noslēgusi, lai veicinātu reģionālo tirdzniecību.

3. Par 1. un 2. punktā minētajiem nolīgumiem un, ja vajadzīgs, citiem svarīgiem jautājumiem saistībā ar to attiecīgo tirdzniecības politiku ar trešām valstīm Puses apspriežas Stabilizācijas un asociācijas padomē. Īpaši tad, ja kāda trešā valsts pievienojas Kopienai, šādas apspriedes notiek, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā šajā nolīgumā minētās Kopienas un Albānijas abpusējās intereses.

37. pants
Dempings un subsīdijas

1. Nekas šajā nolīgumā nekavē Puses veikt tirdzniecības aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā panta 2. punktu un 38. pantu.

2. Ja kāda Puse atklāj, ka tirdzniecībā ar otru Pusi norisinās dempings un/vai kompensējama subsidēšana, pirmā minētā Puse var veikt atbilstīgus pasākumus pret šādu praksi saskaņā ar PTO nolīgumu par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu un PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, kā arī tās attiecīgiem iekšējiem tiesību aktiem.

38. pants
Vispārējā drošības klauzula

1. Starp Pusēm piemēro 1994. gada VVTT XIX panta noteikumus un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem.

2. Ja kādas Puses ražojumu ieved otras Puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos vai tādos apstākļos, kas rada vai draud radīt

- nopietnus zaudējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu iekšzemes ražošanai importētājas Puses teritorijā; vai

- nopietnus traucējumus kādā ekonomikas nozarē vai grūtības, kas var izraisīt nopietnu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos kādā importētājas Puses reģionā,

importētāja Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

3. Divpusēji aizsardzības pasākumi, kas vērsti pret otras Puses importu, nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai novērstu radušās grūtības, un tie parasti ir attiecīgajam ražojumam šajā nolīgumā paredzētās piemērojamās nodokļa likmes turpmāka samazinājuma apturēšana vai nodokļa likmes palielināšana šim ražojumam līdz maksimālajai robežai, kura atbilst tam pašam ražojumam piemērojamajai vislielākās labvēlības likmei. Šādos pasākumos ietver skaidri noteiktus elementus šo pasākumu izbeigšanai visvēlākais noteiktā perioda beigās, un tos neveic ilgāk kā vienu gadu. Ārkārtējos apstākļos pasākumus var veikt ne ilgāk kā trīs gadus. Nekādus divpusējus aizsardzības pasākumus nepiemēro tādu ražojumu ievešanai, kuri iepriekš jau bijuši pakļauti šādiem pasākumiem, vismaz trīs gadus kopš šo pasākumu piemērošanas izbeigšanas.

4. Šajā pantā minētajos gadījumos pirms tajā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kad piemēro 5. punkta b) apakšpunktu, attiecīgi, Kopiena vai Albānija iespējami drīz iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu vajadzīgo informāciju, lai meklētu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

5. Īstenojot iepriekšējos punktus, piemēro šādus noteikumus:

a) grūtības, kas rodas šajā pantā minētas situācijas dēļ, jānodod izskatīšanai Stabilizācijas un asociācijas padomei, kura var pieņemt lēmumus to novēršanai.

Ja 30 dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei tā vai eksportētāja Puse nav pieņēmusi lēmumu grūtību novēršanai vai nav atrasts cits apmierinošs risinājums, importētāja Puse saskaņā ar šo pantu var veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu problēmu. Izvēloties aizsardzības pasākumus, priekšroka jādod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Aizsardzības pasākumos, ko piemēro saskaņā ar VVTT XIX pantu un PTO nolīgumu par aizsargpasākumiem, saglabā saskaņā ar šo nolīgumu piešķirto preferences līmeni/robežu;

b) ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, skartā Puse šajā pantā minētajās situācijās var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tā tūlīt par to informē otru Pusi.

Par aizsardzības pasākumiem tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē regulāri apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

6. Ja Kopiena vai Albānija pakļauj administratīvām procedūrām, kā mērķis ir ātri sniegt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, tādu produktu ievešanu, kuri varētu izraisīt šajā pantā minētās grūtības, tā par to informē otru Pusi.

39. pants
Klauzula par deficītu

1. Ja šās sadaļas noteikumu ievērošanas rezultātā

a) rodas izvedošās Puses pārtikas produktu vai citu tai svarīgu ražojumu kritisks deficīts vai tā draudi; vai

b) notiek kāda ražojuma, attiecībā uz ko izvedošā Puse saglabā kvantitatīvus eksporta ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus, vai maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, atpakaļizvešana uz kādu trešu valsti un ja minētās situācijas izvedošajai Pusei rada vai varētu radīt ievērojamas grūtības,

šī Puse var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas izklāstītas šajā pantā.

2. Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroku dod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Šos pasākumus piemēro tā, ka tie neizraisa tīšu vai nepamatotu diskrimināciju vienādos apstākļos vai slēptus tirdzniecības ierobežojumus, un tos atceļ, kad apstākļi vairs nepamato to saglabāšanu.

3. Pirms 1. punktā norādīto pasākumu veikšanas vai iespējami drīz, ja piemēro 4. punktu, attiecīgi, Kopiena vai Albānija iesniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu vajadzīgo informāciju, lai meklētu abām Pusēm pieņemamu risinājumu. Puses Stabilizācijas un asociācijas padomē var vienoties par līdzekļiem šo grūtību pārvarēšanai. Ja trīsdesmit dienu laikā no lietas nodošanas Stabilizācijas un asociācijas padomei nav panākta nekāda vienošanās, izvedošā Puse attiecībā uz konkrētā ražojuma izvešanu var veikt pasākumus atbilstīgi šim pantam.

4. Ja ārkārtas vai kritiski apstākļi, kas liek tūlītēji rīkoties, neļauj veikt, attiecīgi, iepriekšēju informēšanu vai izskatīšanu, Kopiena vai Albānija (skartā Puse) var nekavējoties piemērot drošības pasākumus, lai situāciju labotu, un tā tūlīt par to informē otru Pusi.

5. Par pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo pantu, tūlīt ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem šajā padomē periodiski apspriežas, jo īpaši, lai izstrādātu grafiku to atcelšanai, tiklīdz apstākļi to ļauj.

40. pants
Valsts monopoli

Albānija pakāpeniski pielāgo savus komerciālā rakstura valsts monopolus, lai nodrošinātu to, ka ceturtā gada beigās pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas starp dalībvalstu un Albānijas valstspiederīgajiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz apstākļiem, kādos preces iepērk un pārdod. Par pasākumiem, ko veic šā mērķa sasniegšanai, informē Stabilizācijas un asociācijas padomi.

41. pants

Ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi, 4. protokolā ir izstrādāti izcelsmes noteikumi šā nolīguma noteikumu piemērošanas nolūkos.

42. pants
Atļautie ierobežojumi

Šis nolīgums neliedz piemērot importa, eksporta vai preču tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas balstās uz sabiedrības morāles, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, uz cilvēku un dzīvnieku veselības un dzīvības aizsardzības vai augu aizsardzības, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas kultūras vērtību aizsardzības, vai intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības apsvērumiem, vai noteikumiem par zeltu un sudrabu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst izmantot par patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļiem Pušu tirdzniecībā.

43. pants

1. Puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiski svarīga šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver savu apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitas un ar to saistītos jautājumos.

2. Ja kāda Puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu atbilstīgi šim pantam, attiecīgā Puse saskaņā ar šo pantu var pagaidu kārtā apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam ražojumam vai ražojumiem.

3. Šā panta nolūkos nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību cita starpā nozīmē

a) atkārtotu nespēju izpildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā ražojuma vai ražojumu izcelsmes statusu;

b) atkārtotu atteikšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus, vai nepamatotu kavēšanos ar šo darbību,

c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, iegūstot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību saistībā ar konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanu.

Šā panta nolūkos pārkāpums vai krāpšana var tikt konstatēta arī tad, ja bez izskaidrojoša iemesla saistībā ar objektīvu informāciju par pārkāpumiem vai krāpšanu strauji palielinās preču imports, pārsniedzot otras Puses parasto ražošanas līmeni un eksporta jaudu.

4. Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi noteikumi:

a) Puse, kas uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos minētajā komitejā, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

b) Ja Puses ir uzsākušas apspriešanos Stabilizācijas un asociācijas komitejā un trīs mēnešu laikā pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, skartā Puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam ražojumam vai ražojumiem piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu tūlīt paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai.

c) Šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz to, kas nepieciešams skartās Puses finansiālo interešu aizsardzībai. Tā nepārsniedz sešu mēnešu periodu, kuru var pagarināt. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo Stabilizācijas un asociācijas komitejai. Par to periodiski apspriežas Stabilizācijas un asociācijas komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv to pamatojošie apstākļi.

5. Vienlaikus ar paziņošanu Stabilizācijas un asociācijas komitejai atbilstīgi 4. punkta a) apakšpunktam skartā Puse publicē arī paziņojumu importētājiem Oficiālajā Vēstnesī. Šajā paziņojumā attiecībā uz konkrēto ražojumu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir atklāta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāti pārkāpumi vai krāpšana.

44. pants

Ja kompetentās iestādes pielaiž būtiskas administratīvas kļūdas eksporta preferenciālās sistēmas pareizā vadībā, jo īpaši, piemērojot 4. protokolu par jēdziena "noteiktas izcelsmes produkti" definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, un ja šīs kļūdas rezultātā iestājas sekas muitas nodokļu veidā, tā Puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt Stabilizācijas un asociācijas padomei izskatīt iespēju pieņemt visus vajadzīgos pasākumus problēmas atrisināšanai.

45. pants

Šā nolīguma piemērošana neskar Kopienas tiesību aktu piemērošanu Kanāriju salām.

V SADAĻA
DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS, UZŅĒMĒJDARBĪBA, PAKALPOJUMU SNIEGŠANA, KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

I NODAĻA
DARBA ŅĒMĒJU PĀRVIETOŠANĀS

46. pants

1. Ievērojot katrā dalībvalstī piemērojamos nosacījumus un kārtību,

- attieksmē pret darba ņēmējiem, kas ir Albānijas valstspiederīgie un kas tiek likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, nepastāv nekāda diskriminācija dēļ valstspiederības attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojumu vai atlaišanu, salīdzinot ar pašu valstspiederīgajiem;

- kādā dalībvalstī likumīgi nodarbināta darba ņēmēja laulātajam un bērniem, kuri tur likumīgi dzīvo, attiecīgā darba ņēmēja atļautajā nodarbinātības posmā ir piekļuve šīs dalībvalsts darba tirgum; izņēmums ir sezonas darba ņēmēji un darba ņēmēji, kam piemēro divpusējos nolīgumus 47. panta nozīmē, ja vien šajos nolīgumos nav paredzēts citādi.

2. Albānija, ievērojot valstī piemērojamos nosacījumus un kārtību, nodrošina 1. punktā minēto attieksmi pret darba ņēmējiem, kuri ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie un tiek likumīgi nodarbināti Albānijā, kā arī to laulātajiem un bērniem, kas likumīgi dzīvo Albānijā.

47. pants

1. Ņemot vērā stāvokli dalībvalstu darba tirgū, ievērojot to tiesību aktus un darba ņēmēju mobilitātes jomā tajās spēkā esošos noteikumus,

- jāsaglabā un, ja iespējams, jāuzlabo mehānismi Albānijas darba ņēmēju esošās nodarbinātības iespējas, ko dalībvalstis nodrošinājušas saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem;

- pārējās dalībvalstis izskata iespēju slēgt līdzīgus nolīgumus.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespēju noteikt citus uzlabojumus, to­starp profesionālo mācību iespējas, saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām un ņemot vērā stāvokli dalībvalstu un Kopienas darba tirgos.

48. pants

1. Tiek izstrādāti noteikumi Albānijas valstspiederīgo darba ņēmēju, kas tiek likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļu, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, sociālās drošības sistēmu koordinēšanai. Šim nolūkam ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu, kas nedrīkst ietekmēt nekādas tiesības vai pienākumus, kuri noteikti divpusējos nolīgumos, ja tie paredz labvēlīgāku attieksmi, tiek ieviesti šādi noteikumi:

- šādu darba ņēmēju visi apdrošināšanas, nodarbinātības un uzturēšanās posmi dažādās dalībvalstīs tiek saskaitīti kopā pensiju un vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pabalstu nolūkos, kā arī šādu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu medicīniskās aprūpes nolūkos;

- visa veida pensijas vai pabalsti attiecībā uz pensionēšanos, apgādnieka zaudējumu, nelaimes gadījumu darbā, arodslimībām un saistītu invaliditāti, izņemot pabalstus, kas nav atkarīgi no iemaksām, ir brīvi pārvedami pēc likmes, ko saskaņā ar likumu piemēro debitora dalībvalstī vai dalībvalstīs;

- attiecīgie darba ņēmēji saņem ģimenes pabalstus iepriekš minētajiem ģimenes locekļiem.

2. Albānija nodrošina dalībvalstu valsts­piederīgajiem darba ņēmējiem, kas tiek likumīgi nodarbināti kādas dalībvalsts teritorijā, un to ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas šajā valstī, līdzīgu attieksmi tai, kāda norādīta 1. punkta otrajā un trešajā ievilkumā.

II NODAĻA
TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU

49. pants

Šajā nolīgumā

a) "Kopienas uzņēmums" vai, attiecīgi, "Albānijas uzņēmums" ir uzņēmums, kas izveidots atbilstoši kādas dalībvalsts vai, attiecīgi, Albānijas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, galvenā pārvalde vai galvenā komercdarbības vieta atrodas Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas teritorijā.

Tomēr, ja šim uzņēmumam, kas izveidots atbilstoši kādas dalībvalsts vai, attiecīgi, Albānijas tiesību aktiem, Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas teritorijā ir tikai tā juridiskā adrese, to par Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas uzņēmumu uzskata tādā gadījumā, ja tā darbība ir faktiski un ilgstoši saistīta ar kādas dalībvalsts vai, attiecīgi, Albānijas ekonomiku;

b) uzņēmuma "meitasuzņēmums" ir tāds uzņēmums, kura darbību faktiski kontrolē pirmais minētais uzņēmums;

c) uzņēmuma "filiāle" ir šķietami patstāvīga uzņēmējdarbības vieta bez juridiskas personas statusa, piemēram, mātes­uzņēmuma atzars, kam ir sava pārvalde un materiālais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai kārtotu darījumus ar trešām pusēm tā, ka, lai gan trešās puses apzinās, ka vajadzības gadījumā ir iespējams nodrošināt juridisku saikni ar mātesuzņēmumu, kura galvenais birojs adrese ir ārvalstīs, tām tomēr nav jāvēršas tieši mātesuzņēmumā, bet visus darījumus iespējams veikt atzara komercdarbības vietā;

d) "uzņēmējdarbība" ir

i) attiecībā uz valstspiederīgajiem - tiesības veikt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātām personām un izveidot uzņēmumus, kurus tās faktiski kontrolē. Valstspiederīgo pašnodarbinātā un uzņēmuma vadītāja statuss tiem nedod tiesības meklēt vai saņemt darbu darba tirgū, ne arī tiesības piekļūt citas Puses darba tirgum. Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz tiem, kas nav tikai un vienīgi pašnodarbināti;

ii) attiecībā uz Kopienas vai Albānijas uzņēmumiem - tiesības veikt saimniecisku darbību, izveidojot meitasuzņēmumus un filiāles Albānijā vai, attiecīgi, Kopienā;

e) "darbība" ir saimnieciskās darbības veikšana;

f) "saimnieciska darbība" principā ietver rūpnieciska, tirdznieciska un profesionāla rakstura darbības un amatnieku darbības;

g) "Kopienas valstspiederīgais" un "Albānijas valstspiederīgais" ir fiziska persona, kas ir kādas dalībvalsts vai, attiecīgi, Albānijas valstspiederīgais;

h) saistībā ar starptautisko jūras trans­portu, ietverot vairākveidu pārvadājumus, starp kuriem ir arī pārvadājums pa jūru, uz dalībvalstu vai Albānijas valstspiederīgajiem, kas reģistrēti ārpus Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas, un kuģošanas sabiedrības, kuras reģistrētas ārpus Kopienas vai Albānijas un kuras kontrolē kādas dalībvalsts vai, attiecīgi, Albānijas valstspiederīgie, attiecas šās nodaļas un III nodaļas noteikumu priekšrocības, ja to kuģi ir reģistrēti konkrētajā dalībvalstī vai, attiecīgi, Albānijā saskaņā ar konkrētās valsts tiesību aktiem;

i) "finanšu pakalpojumi" ir IV pielikumā aprakstītās darbības. Stabilizācijas un asociācijas padome var paplašināt vai grozīt šā pielikuma darbības jomu.

50. pants

1. Albānija sekmē Kopienas uzņēmumu un valstspiederīgo darbības uzsākšanu tās teritorijā. Šim nolūkam no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas tā nodrošina

i) attiecībā uz Kopienas uzņēmumu reģistrāciju - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem vai kādas trešas valsts uzņēmumiem, piemērojot vislabāko, un

ii) tās teritorijā reģistrētu Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumu un filiāļu darbībai Albānijā - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret savas valsts uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešas valsts uzņēmuma meitasuzņēmumiem un filiālēm, piemērojot vislabāko.

2. Puses nepieņem nekādus jaunus diskriminējošus noteikumus vai pasākumus attiecībā uz Kopienas vai Albānijas uzņēmumu reģistrāciju to teritorijā vai saistībā ar to darbību pēc reģistrācijas, salīdzinot ar pašu uzņēmumiem.

3. Kopiena un tās dalībvalstis no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas nodrošina

i) attiecībā uz Albānijas uzņēmumu reģistrāciju - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā dalībvalstu attieksmi pret saviem uzņēmumiem vai kādas trešas valsts uzņēmumiem, piemērojot vislabāko, un

ii) tās teritorijā reģistrētu Albānijas uzņēmumu meitasuzņēmumu un filiāļu darbībai - ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā dalībvalstu attieksmi pret saviem uzņēmumiem un filiālēm vai kādas trešas valsts uzņēmuma to teritorijā reģistrētiem meitasuzņēmumiem un filiālēm, piemērojot vislabāko.

4. Piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka kārtību, kādā minētos noteikumus attiecina arī uz abu nolīguma Pušu valstspiederīgo tiesībām veikt uzņēmējdarbību, lai tie varētu veikt saimniecisku darbību kā pašnodarbinātas personas.

5. Neskarot šā panta noteikumus,

a) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas ir tiesības Albānijā izmantot un īrēt nekustamo īpašumu;

b) Kopienas uzņēmumu meitasuzņēmumiem un filiālēm ir tiesības arī iegūt un izmantot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, tāpat kā Albānijas uzņēmumiem, un attiecībā uz sabiedrisko īpašumu/kopējas intereses īpašumu - tādas pašas tiesības, kādas ir Albānijas uzņēmumiem, ja šīs tiesības ir nepieciešamas, lai veiktu saimniecisko darbību, kuras veikšanai tās reģistrētas, izņemot dabas resursus, lauksaimniecības zemi, mežus un mežu zemi. Septiņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padome izstrādā kārtību, kādā tiesības atbilstīgi šim punktam attiecina arī uz šīm izslēgtajām nozarēm.

51. pants

1. Izņemot IV pielikumā noteiktos finanšu pakalpojumus, katra Puse, ievērojot 50. panta noteikumus, var regulēt uzņēmumu un valstspiederīgo reģistrāciju un darbību tās teritorijā, ciktāl šie noteikumi nav diskriminējoši pret otras Puses uzņēmumiem un valstspiederīgajiem salīdzinājumā ar pašu uzņēmumiem un valstspiederīgajiem.

2. Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, neskarot citus šā nolīguma noteikumus, Pusēm nedrīkst liegt veikt pasākumus piesardzības apsvērumu dēļ, tostarp pasākumus ieguldītāju, noguldītāju, apdrošinājuma ņēmēju un personu, pret kurām finanšu pakalpojumu sniedzējam ir fiduciārs pienākums, aizsardzībai, vai pasākumus, lai nodrošinātu finanšu sistēmas integritāti un stabilitāti. Šādus pasākumus Puses nevar izmantot kā veidu, lai izvairītos no saviem pienākumiem atbilstīgi nolīgumam.

3. Nevienu šā nolīguma noteikumu neinterpretē tā, ka Pusei būtu pienākums izpaust ziņas, kas attiecas uz klientu darījumiem un rēķiniem, vai jebkādu konfidenciālu vai īpašuma informāciju, kas ir publisku iestāžu rīcībā.

52. pants

1. Neskarot daudzpusējo nolīgumu par Eiropas kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi, šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz aviopārvadājumu pakalpojumiem, pārvadājumu pakalpojumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un jūras kabotāžas pakalpojumiem.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome var izdarīt ieteikumus attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanas un turpināšanas uzlabošanu 1. punkta aptvertajās jomās.

53. pants

1. Šā nolīguma 50. un 51. panta noteikumi neliedz jebkurai Pusei piemērot īpašus noteikumus attiecībā uz otras Puses tādu uzņēmumu, kas nav juridiski izveidoti pirmās Puses teritorijā, filiāļu izveidi un darbību to teritorijā, pamatojoties uz juridiskām vai tehniskām atšķirībām starp šīm filiālēm un tādu uzņēmumu filiālēm, kas ir juridiski izveidoti tās teritorijā, vai - attiecībā uz finanšu pakalpojumiem - piesardzības apsvērumu dēļ.

2. Atšķirīga attieksme nepārsniedz to, kas ir obligāti nepieciešams sakarā ar šādām juridiskām vai tehniskām atšķirībām, vai - attiecībā uz finanšu pakalpojumiem - piesardzības apsvērumu dēļ.

54. pants

Lai Kopienas valstspiederīgie un Albānijas valstspiederīgie varētu vieglāk sākt un veikt regulētu profesionālu darbību Albānijā un, attiecīgi, Kopienā, Stabilizācijas un asociācijas padome izskata, kādi pasākumi jāveic kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai. Tā var veikt visus šim nolūkam vajadzīgos pasākumus.

55. pants

1. Kopienas uzņēmumam vai Albānijas uzņēmumam, kas reģistrēts Albānijas vai, attiecīgi, Kopienas teritorijā, saskaņā ar reģistrācijas valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem ir tiesības Albānijas vai, attiecīgi, Kopienas teritorijā pašam vai ar meitasuzņēmumu vai filiāļu starpniecību nodarbināt darbiniekus, kuri ir Kopienas dalībvalstu vai, attiecīgi, Albānijas valstspiederīgie, ja šie darbinieki ir pamata darbinieki atbilstīgi definīcijai 2. punktā un ja viņus nodarbina tikai šie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai filiāles. Šo darbinieku uzturēšanās un darba atļaujas aptver tikai minēto nodarbinātības periodu.

2. Minēto uzņēmumu, turpmāk tekstā - "organizāciju", pamata darbinieki ir "darbinieki, kas pārcelti darbam citā uzņēmuma struktūrā" saskaņā ar definīciju c) apakšpunktā un ir piederīgi turpmāk uzskaitītajām kategorijām, ja organizācija ir juridiska persona un attiecīgās personas (izņemot akciju kontrolpaketes īpašniekus) vismaz vienu gadu tieši pirms šādas pārcelšanas ir tajā strādājušas vai bijušas tās līdzdalībnieki:

a) personas, kas organizācijā ieņem vadošus amatus un tieši vada uzņēmuma pārvaldi, un ko vispārīgi uzrauga vai vada uzņēmuma valde vai akcionāru padome, vai līdzvērtīga struktūra, tostarp

- veic uzņēmuma struktūras vai apakš­struktūras vadību,

- veic uzraudzību un kontroli pār citu pārraudzības, profesionālo vai vadošo darbinieku darbu,

- var personīgi pieņemt darbā un atlaist no darba vai ieteikt pieņemt darbā, atlaist no darba vai veikt citas ar personālu saistītas darbības;

b) personas, kas strādā organizācijā un kam ir īpašas zināšanas, kuras ir būtiskas saistībā ar uzņēmuma darbību, pētījumu aparatūru, metodēm vai vadību. Šādu zināšanu novērtējumā var atspoguļot ne tikai zināšanas, kas ir specifiskas konkrētajam uzņēmumam, bet arī augstu kvalifikāciju saistībā ar darba vai aroda veidu, kam nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas, ietverot piederību akreditētai profesijai;

c) "darbinieks, kas pārcelts darbam citā uzņēmuma struktūrā" ir fiziska persona, kas strādā organizācijā vienas Puses teritorijā un saimnieciskās darbības veikšanai uz laiku tiek pārcelta darbam otras Puses teritorijā; attiecīgās organizācijas galvenajai uzņēmējdarbības vietai jābūt kādas Puses teritorijā, un darbiniekam jātiek pārceltam uz šās organizācijas uzņēmuma filiāli vai meitasuzņēmumu, kas faktiski veic saim­niecisko darbību otras Puses teritorijā.

3. Albānijas un, attiecīgi, Kopienas valstspiederīgie var iebraukt un īslaicīgi uzturēties Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas teritorijā, ja šie uzņēmumu pārstāvji ir personas, kas uzņēmumā ieņem vadošus amatus saskaņā ar definīciju 2. punkta a) apakšpunktā un atbild par Kopienas meitasuzņēmuma vai filiāles vai Albānijas meitasuzņēmuma vai filiāles izveidi kādā dalībvalstī vai, attiecīgi, Albānijā, un ja

- šie pārstāvji nav iesaistīti tiešā pārdošanā vai pakalpojumu sniegšanā un

- uzņēmuma galvenā uzņēmējdarbības vieta ir ārpus Kopienas vai, attiecīgi, Albānijas, un tai šajā dalībvalstī vai, attiecīgi, Albānijā nav citas pārstāvniecības, biroja, filiāles vai meitasuzņēmuma.

56. pants

Pirmajos piecos gados kopš šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija kā pārejas pasākumus var ieviest pasākumus, ar ko tā atkāpjas no šīs nodaļas noteikumiem attiecībā uz Kopienas uzņēmumu un valsts­piederīgo uzņēmējdarbības veikšanu konkrētās nozarēs,

- kuras tiek pārstrukturētas vai saskaras ar nopietnām grūtībām, īpaši tad, ja tās Albānijā rada nopietnas sociālas problēmas, vai

- kuras saskaras ar to, ka Albānijā konkrētajā nozarē vai rūpniecības sektorā tiek pilnībā likvidēta vai ievērojami samazināta Albānijas uzņēmumiem vai valstspiederīgajiem piederošā daļa no attiecīgā kopējā tirgus, vai

- kuras Albānijā ir jaunas ražošanas nozares.

Šādi pasākumi

i) jāizbeidz vēlākais septiņus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas,

ii) ir saprātīgi un vajadzīgi situācijas koriģēšanai, un

iii) nediskriminē tādu Kopienas uzņēmumu vai valstspiederīgo darbību, kuri konkrētā pasākuma laikā jau bijuši reģistrēti Albānijā salīdzinājumā ar Albānijas uzņēmumu vai valstspiederīgo darbību.

Izstrādājot un piemērojot šādus pasākumus, Albānija, ja vien iespējams, nodrošina preferenciālu režīmu attiecībā pret Kopienas uzņēmumiem un valstspiederīgajiem, un tas nekādā gadījumā nedrīkst būt mazāk labvēlīgs kā pret kādas trešas valsts uzņēmumiem un valstspiederīgajiem. Pirms šādu pasākumu pieņemšanas Albānija apspriežas ar Stabilizācijas un asociācijas padomi un neievieš tos, kamēr nav pagājis viens mēnesis, kopš Stabilizācijas un asociācijas padomei paziņots ar konkrētajiem pasākumiem, kurus Albānija grasās ieviest, izņemot, ja nelabojama kaitējuma draudi liek veikt neatliekamus pasākumus - tad Albānija apspriežas ar Stabilizācijas un asociācijas padomi tūlīt pēc to pieņemšanas.

Beidzoties piektajam gadam pēc šā nolīguma stāšanas spēkā, Albānija var ieviest vai saglabāt šādus pasākumus tikai ar Stabilizācijas un asociācijas padomes atļauju un ievērojot tās izstrādātus nosacījumus.

III NODAĻA
PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

57. pants

1. Puses apņemas saskaņā ar turpmāk izstrādātajiem nosacījumiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas iespēju Kopienas vai Albānijas uzņēmumiem vai valsts­piederīgajiem, kas reģistrēti kādā Pusē, kura nav tā Puse, kur atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti.

2. Vienlaikus ar 1. punktā minēto liberalizācijas procesu, Puses pieļauj īslaicīgu iebraukšanu un uzturēšanos fiziskām personām, kas sniedz pakalpojumu vai kas strādā pie pakalpojumu sniedzēja kā pamata darbinieki atbilstīgi definīcijai 55. panta 2. punktā, tostarp fiziskām personām, kuras pārstāv Kopienas vai Albānijas uzņēmumu vai valstspiederīgo un vēlas īslaicīgi iebraukt, lai veiktu sarunas par pakalpojumu pārdošanu vai slēgtu nolīgumus par pakalpojumu pārdošanu šā pakalpojumu sniedzēja vārdā, ja šie pārstāvji paši neveic tiešu pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

3. Piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski īstenotu 1. punkta noteikumus. Tiek ņemts vērā Pušu sasniegtais tiesību aktu tuvināšanā.

58. pants

1. Puses neveic nekādus pasākumus vai darbības, kas lielākā mērā ierobežo Kopienas vai Albānijas valstspiederīgajiem vai uzņēmumiem, kuri reģistrēti kādā Pusē, kas nav tā Puse, kurā atrodas tā persona, kam pakalpojumi paredzēti, pakalpojumu sniegšanas apstākļus salīdzinājumā ar stāvokli dienā, kas ir pirms šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

2. Ja kāda Puse uzskata, ka pasākumi, ko otra Puse ieviesusi kopš šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, rada apstākļus, kuri lielākā mērā ierobežo pakalpojumu sniegšanu nekā tas bijis šā nolīguma spēkā stāšanās dienā, pirmā minētā Puse var uzaicināt otru Pusi uzsākt apspriešanos.

59. pants

Transporta pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Albāniju piemēro šādus noteikumus.

1. Attiecībā uz iekšzemes transportu 5. protokolā ir izstrādāti noteikumi, ko piemēro Pušu attiecībām, lai nodrošinātu, jo īpaši, neierobežotu autotransporta tranzīta plūsmu cauri Albānijai un visai Kopienai, nediskriminēšanas principa efektīvu piemērošanu un pakāpenisku Albānijas trans­porta tiesību aktu saskaņošanu ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem.

2. Attiecībā uz starptautisko jūras trans­portu Puses apņemas efektīvi piemērot principu par tirgus un satiksmes brīvu komerciālu pieejamību, kā arī ievērot starp­tautiskās un Eiropas saistības attiecībā uz drošības un vides standartiem.

Puses apliecina apņemšanos veidot brīvu konkurences vidi kā starptautiskā jūras transporta būtisku sastāvdaļu.

3. Piemērojot 2. punkta principus,

a) Puses neievieš kravas sadalīšanas klauzulas turpmākos divpusējos nolīgumos ar trešām valstīm;

b) Puses no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas atceļ visus vienpusējus pasākumus un administratīvus, tehniskus un citus šķēršļus, kas varētu ierobežot brīvu pakalpojumu sniegšanu starptautiskajā jūras transportā vai ieviest diskrimināciju tajā;

c) katra Puse kuģiem, kurus izmanto otras Puses valstspiederīgie vai uzņēmumi, nodrošina ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, ko nodrošina saviem kuģiem attiecībā uz piekļuvi ostām, kuras atvērtas starptautiskajai tirdzniecībai, šo ostu infrastruktūras un ostu palīgpakalpojumu izmantošanai, kā arī attiecībā uz saistītajām maksām un nodevām, muitu, piestātņu sadalījumu un iekraušanas un izkraušanas iekārtām.

4. Lai nodrošinātu transporta starp Pušu teritorijām, kas pielāgots to tirdznieciskajām vajadzībām, koordinētu attīstību un pakāpenisku liberalizāciju, nosacījumus par abpusēju tirgus piekļuvi aviotransporta jomā izstrādā īpašos nolīgumos, par kuriem Puses vienojas sarunās.

5. Līdz 4. punktā minēto nolīgumu slēgšanai, Puses neveic nekādus pasākumus vai darbības, kas uzliek lielākus ierobežojumus vai ir diskriminējoši salīdzinājumā ar stāvokli pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

6. Albānija pielāgo savus tiesību aktus, tostarp administratīvos, tehniskos un citus noteikumus, Kopienas tiesību aktiem, kas ir spēkā gaisa, jūras un iekšzemes trans­porta jomā, ciktāl tas ļauj panākt liberalizāciju un savstarpēju piekļuvi Pušu tirgiem un atvieglo pasažieru un preču kustību.

7. Vienlaikus ar virzību uz šajā nodaļā nosprausto mērķu sasniegšanu Stabilizācijas un asociācijas padome izskata iespējas, kā radīt apstākļus, lai uzlabotu brīvību sniegt aviotransporta un iekšzemes trans­porta pakalpojumus.

IV NODAĻA
KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

60. pants

Saskaņā ar VIII pantu Starptautiskā valūtas fonda Statūtos Puses apņemas atļaut maksājumus un pārskaitījumus brīvi konvertējamā valūtā saistībā ar kārtējo maksājumu bilanci starp Kopienu un Albāniju.

61. pants

1. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar tiešiem ieguldījumiem uzņēmumos, kas izveidoti saskaņā ar uzņēmējas valsts tiesību aktiem, un ieguldījumiem, kuri veikti saskaņā ar V sadaļas II nodaļas noteikumiem, kā arī šo ieguldījumu un to radītās peļņas pārvēršanu likvīdos līdzekļos vai repatriāciju.

2. Attiecībā uz darījumiem maksājumu bilances kapitāla un finanšu kontā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Puses nodrošina brīvu apriti kapitālam saistībā ar kredītiem tirdznieciskiem darījumiem vai pakalpojumu sniegšanai, kur piedalās kādas Puses iedzīvotājs, kā arī ar finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš pārsniedz vienu gadu.

No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija, pilnībā un lietderīgi izmantojot tās tiesisko regulējumu un procedūras, atļauj Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem Albānijā iegādāties nekustamo īpašumu, izņemot ierobežojumus, kas noteikti Albānijas īpašo saistību grafikā atbilstīgi Vispārējai vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT). Septiņu gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija pakāpeniski pielāgo tās tiesību aktus attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi Albānijā, ko veic Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgie, lai nodrošinātu ne mazāk labvēlīgu attieksmi kā pret Albānijas valstspiederīgajiem. Piecus gadus pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padome izskata kārtību šo ierobežojumu pakāpeniskai likvidēšanai.

Sākot ar piekto gadu pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas, Puses nodrošina arī brīvu apriti kapitālam saistībā ar ieguldījumu portfeļiem un finanšu aizdevumiem un kredītiem, kuru maksājuma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

3. Neskarot 1. punktu, Puses neievieš nekādus jaunus ierobežojumus kapitāla apritei un kārtējiem maksājumiem starp Kopienas un Albānijas iedzīvotājiem, un negroza esošos noteikumus, lai tie kļūtu lielākā mērā ierobežojoši.

4. Neskarot 60. panta un šā panta noteikumus, ja ārkārtas apstākļos kapitāla brīva aprite starp Kopienu un Albāniju izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības valūtas maiņas kursa politikas vai monetārās politikas darbībai Kopienā vai Albānijā, Kopiena un, attiecīgi, Albānija var veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz kapitāla apriti starp Kopienu un Albāniju uz laika posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi.

5. Nekas minētajos noteikumos neierobežo Pušu uzņēmēju tiesības izmantot labvēlīgākus noteikumus, kas, iespējams, paredzēti esošos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kuros iesaistītas šā nolīguma Puses.

6. Puses savstarpēji apspriežas, lai atvieglinātu kapitāla apriti starp Kopienu un Albāniju nolūkā veicināt šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

62. pants

1. Pirmo trīs gadu laikā pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Puses veic pasākumus, kas ļauj panākt vajadzīgos apstākļus Kopienas noteikumu par kapitāla brīvu apriti turpmākai pakāpeniskai piemērošanai.

2. Trešā gada beigās pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka kārtību, kādā pilnībā piemēro Kopienas noteikumus par kapitāla brīvu apriti.

V NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

63. pants

1. Šās sadaļas noteikumus piemēro ar ierobežojumiem, ko pamato ar sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem.

2. Tos nepiemēro darbībām, kas jebkuras Puses teritorijā, lai arī epizodiski, ir sais­tītas ar valsts varas īstenošanu.

64. pants

Šās sadaļas nolūkos nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm piemērot savus tiesību aktus un noteikumus par fizisku personu iebraukšanu un uzturēšanos, darbu, darba apstākļiem un fizisku personu reģistrāciju un pakalpojumu sniegšanu, ja tās tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas jebkurai no Pusēm ir paredzētas saskaņā ar kādu konkrētu šā nolīguma noteikumu. Šis noteikums neskar 63. panta piemērošanu.

65. pants

Šās sadaļas noteikumi attiecas arī uz uzņēmumiem, kuri kopīgi pieder tikai Albānijas uzņēmumiem vai valstspiederīgajiem un Kopienas uzņēmumiem vai valstspiederīgajiem un atrodas to kontrolē.

66. pants

1. Vislielākās labvēlības režīms, ko nodrošina saskaņā ar šās sadaļas noteikumiem, neattiecas uz nodokļu atvieglojumiem, ko Puses piešķir vai piešķirs nākotnē, pamatojoties uz nolīgumiem, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubultu uzlikšanu, vai uz citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem.

2. Nekas šajā sadaļā neliedz Pusēm pieņemt vai ieviest pasākumus, kuru mērķis ir novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atbilstīgi nodokļu noteikumiem nolīgumos, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas vai citiem ar nodokļiem saistītiem pasākumiem, vai valsts nodokļu tiesību aktiem.

3. Nekas šajā sadaļā neliedz dalībvalstīm vai Albānijai, piemērojot to nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, nodalīt atsevišķi tādus nodokļu maksātājus, kas neatrodas vienādā stāvoklī, īpaši attiecībā uz to dzīvesvietu.

67. pants

1. Saistībā ar maksājumu bilanci Puses cik iespējams cenšas izvairīties no ierobežojumu uzlikšanas, tostarp no ierobežojumiem attiecībā uz importu. Puse, kas šādus ierobežojumus ievieš, iespējami drīz iesniedz otrai Pusei to atcelšanas grafiku.

2. Ja vienai vai vairākām dalībvalstīm vai Albānijai ir nopietnas maksājumu bilances problēmas vai tās tūlīt draud rasties, Kopiena vai, attiecīgi, Albānija saskaņā ar PTO nolīguma noteikumiem pieņem ierobežojošus pasākumus, tostarp pasākumus attiecībā uz importu, kuru ilgums ir ierobežots un kuri nevar pārsniegt to, kas stingri vajadzīgs, lai risinātu maksājumu bilances problēmas. Kopiena vai, attiecīgi, Albānija par to tūlīt informē otru Pusi.

3. Ierobežojoši pasākumi neattiecas uz pārskaitījumiem saistībā ar ieguldījumiem un jo īpaši uz investētu vai reinvestētu summu un ienākumu no šīm summām repatriāciju.

68. pants

Šīs sadaļas noteikumus pakāpeniski pielāgo, īpaši ņemot vērā prasības Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) V pantā.

69. pants

Šā nolīguma noteikumi netraucē nevienai Pusei piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu, ka šā nolīguma noteikumus izmanto, lai apietu tās pasākumus attiecībā uz trešās valsts piekļuvi tās tirgum.

VI SADAĻA
TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANA, TIESĪBAIZSARDZĪBA UN KONKURENCES NOTEIKUMI

70. pants

1. Puses atzīst, cik svarīgi ir tuvināt esošos Albānijas tiesību aktus Kopienas tiesību aktiem un tos efektīvi īstenot. Albānija cenšas nodrošināt, lai tās pašreizējie un nākotnes tiesību akti tiktu pakāpeniski pielāgoti Kopienas acquis. Albānija nodrošina savu esošo un nākotnē pieņemto tiesību aktu pienācīgu īstenošanu un ieviešanu.

2. Tiesību aktu tuvināšana sākas šā nolīguma parakstīšanas dienā, un to līdz 6. pantā definētā pārejas perioda beigām pakāpeniski attiecina uz visiem Kopienas acquis elementiem, kas minēti šajā nolīgumā.

3. 6. pantā definētajā pirmajā posmā tiesību aktu tuvināšana attiecas uz iekšējā tirgus acquis pamatelementiem, kā arī uz citām svarīgām jomām, piemēram, konkurenci, intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām, publisko iepirkumu, standartiem un sertifikāciju, finanšu pakalpojumiem, sauszemes un jūras transportu, īpašu uzmanību pievēršot drošības un vides standartiem un sociālajiem aspektiem, uzņēmējdarbības tiesībām, grāmatvedībai, patērētāju aizsardzībai, datu aizsardzībai, drošībai un veselības aizsardzībai darbā un līdztiesīgām iespējām. Otrajā posmā Albānija pievēršas pārējām acquis daļām.

Tuvināšana notiek saskaņā ar programmu, kas jāpieņem, vienojoties Eiropas Kopienu Komisijai un Albānijai.

4. Albānija ar Eiropas Kopienu Komisijas piekrišanu arī nosaka kārtību, kādā tiek pārraudzīta veicamo tiesību aktu tuvināšanas un tiesību aktu ieviešanas pasākumu īstenošana.

71. pants
Konkurence un citi ekonomikas noteikumi

1. Ar pareizu nolīguma darbību nav savienojamas šādas parādības, ja tās var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Albāniju:

i) visi tādi nolīgumi starp uzņēmumiem, tādi uzņēmumu apvienību lēmumi un tādas saskaņotas darbības starp uzņēmumiem, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai kropļot konkurenci;

ii) tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli visā Kopienas vai Albānijas teritorijā vai ievērojamā tās daļā;

iii) jebkāds valsts atbalsts, kas kropļo vai draud kropļot konkurenci, radot labvēlīgākus apstākļus kādam uzņēmumam vai kādiem ražojumiem.

2. Darbības, kas ir pretrunā ar šo pantu, izvērtē, pamatojoties uz kritērijiem Kopienas konkurences noteikumu piemērošanā, īpaši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81., 82., 86. un 87. pantu un Kopienas iestāžu pieņemtiem interpretācijas aktiem.

3. Puses nodrošina, ka savā darbībā neatkarīgai valsts iestādei ir piešķirtas pilnvaras 1. punkta i) un ii) apakšpunkta pilnīgai piemērošanai attiecībā uz privātiem un valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas tiesības.

4. Albānija četru gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas izveido savā darbībā neatkarīgu iestādi, kurai ir piešķirtas pilnvaras 1. punkta iii) apakšpunkta pilnīgai piemērošanai. Šī iestāde ir pilnvarota arī atļaut valsts atbalsta shēmas un individuālā atbalsta subsīdijas saskaņā ar 2. punktu, kā arī pieprasīt atmaksāt nelikumīgi piešķirtu valsts atbalstu.

5. Puses nodrošina pārredzamību valsts atbalsta jomā, cita starpā iesniedzot otrai Pusei regulāru gada pārskatu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā ievērotas Kopienas apsekojuma par valsts atbalstu metodes un izklāsts. Pēc kādas Puses lūguma otra Puse sniedz informāciju par konkrētiem valsts atbalsta gadījumiem.

6. Albānija sastāda visaptverošu sarakstu ar valsts atbalsta shēmām, kuras ieviestas līdz 4. punktā minētās iestādes izveidošanai, un pielāgo šīs atbalsta shēmas 2. punktā minētajiem kritērijiem tādā laika posmā, kas nepārsniedz četrus gadus no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

7. Piemērojot 1. punkta iii) apakšpunktu, Puses atzīst, ka pirmo desmit gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānijas piešķirto valsts atbalstu izvērtē, ņemot vērā to, ka Albāniju uzskata par teritoriju, kas ir identiska tām teritorijām, kuras aprakstītas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

Piecu gadu laikā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija iesniedz Eiropas Kopienu Komisijai datus par tās IKP uz vienu iedzīvotāju, saskaņojot tos NUTS II līmenī. Šā panta 4. punktā minētā iestāde un Eiropas Kopienu Komisija tad kopīgi izskata Albānijas reģionu atbilstību un ar to saistīto maksimālo atbalsta intensitāti, lai izstrādātu reģionālu atbalsta karti saskaņā ar attiecīgajām Kopienas pamatno­stādnēm.

8. Attiecībā uz ražojumiem IV sadaļas II nodaļā,

- šā panta 1. punkta iii) apakšpunktu nepiemēro,

- darbības, kas ir pretrunā ar 1. punkta i) apakšpunktu, izvērtē saskaņā ar kritērijiem, kurus Kopiena izstrādājusi, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 36. un 37. pantu un konkrētiem Kopienas tiesību aktiem, kas uz šā pamata pieņemti.

9. Ja kāda Puse uzskata, ka konkrēta darbība nav savienojama ar 1. punkta noteikumiem, tā pēc apspriešanās Stabilizācijas un asociācijas padomē vai pēc trīsdesmit darba dienām pēc jautājuma nodošanas šādai apspriešanai var veikt pienācīgus pasākumus.

Nekas šajā pantā netraucē un neskar to, ka jebkura no Pusēm var veikt antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar attiecīgajiem pantiem 1994. gada VVTT un PTO nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem vai ar to saistītos valsts tiesību aktos.

72. pants
Valsts uzņēmumi

Trešā gada beigās pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija piemēro valsts uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kam piešķirtas īpašas un ekskluzīvas tiesības, Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā izklāstītos principus, īpaši atsaucoties uz tā 86. pantu.

Valsts uzņēmumu īpašās tiesības pārejas posmā neietver iespēju ieviest kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu iedarbību attiecībā uz Kopienas importu Albānijā.

73. pants
Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums

1. Atbilstīgi šā panta un V pielikuma noteikumiem Puses apliecina, cik svarīgi tām ir nodrošināt adekvātu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu.

2. Albānija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ne vēlāk kā pēc četriem gadiem no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas garantētu tādu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību aizsardzības līmeni, kas ir līdzīgs Kopienas līmenim, ietverot efektīvus līdzekļus šo tiesību ieviešanai.

3. Albānija četros gados pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas apņemas pievienoties V pielikuma 1. punktā minētajām daudzpusējām konvencijām par intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesībām. Stabilizācijas un asociācijas padome var lemt noteikt par pienākumu Albānijai pievienoties konkrētām daudzpusējām konvencijām šajā jomā.

4. Ja intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības apstākļus, tās pēc kādas Puses lūguma nekavējoties iesniedz izskatīšanai Stabilizācijas un asociācijas padomē, lai panāktu abpusēji apmierinošus risinājumus.

74. pants
Valsts līgumi

1. Puses uzskata, ka būtu vēlams atvērt konkurencei valsts pasūtījuma līgumu piešķiršanu, pamatojoties uz nediskriminācijas un savstarpīguma principiem, īpaši PTO kontekstā.

2. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānijas uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir dibināti Kopienā, nodrošina piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Kopienā atbilstīgi Kopienas iepirkuma noteikumiem tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā pret Kopienas uzņēmumiem.

Minētos noteikumus piemēro arī līgumiem sabiedrisko pakalpojumu jomā, kad Albānijas valdība ir pieņēmusi tiesību aktus, ar kuriem šajā jomā ievieš Kopienas noteikumus. Kopiena periodiski izskata, vai Albānija patiešām ir pieņēmusi šādus tiesību aktus.

3. Ne vēlāk kā pēc četriem gadiem pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopienas uzņēmumiem, kas nav dibināti Albānijā, tiek nodrošināta piekļuve līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Albānijā saskaņā ar Albānijas Likumu par publisko iepirkumu tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā pret Albānijas uzņēmumiem.

4. Stabilizācijas un asociācijas padome periodiski izskata iespēju Albānijai ieviest piekļuvi līgumtiesību piešķiršanas procedūrām Albānijā visiem Kopienas uzņēmumiem.

No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Kopienas uzņēmumiem, kas Albānijā dibināti saskaņā ar V sadaļas II nodaļas noteikumiem, ir piekļuve līgumtiesību piešķiršanas procedūrām tādā režīmā, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā pret Albānijas uzņēmumiem.

5. Ar valsts pasūtījuma līgumu izpildi saistītai reģistrācijai, darbībai, pakalpojumu sniegšanai starp Kopienu un Albāniju, kā arī darbaspēka nodarbināšanai un pārvietošanās piemēro 46. līdz 69. panta noteikumus.

75. pants
Standartizācija, metroloģija, akreditācija un atbilstības novērtēšana

1. Albānija veic vajadzīgos pasākumus, lai pakāpeniski panāktu atbilstību Kopienas tehniskajiem noteikumiem un Eiropas standartizācijas, metroloģijas, akreditācijas un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2. Šim nolūkam Puses jau agrīnā posmā sāk

- veicināt Kopienas tehnisko noteikumu, Eiropas standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru izmantošanu;

- sniegt palīdzību, lai veicinātu kvalitātes infrastruktūras attīstību: standartizāciju, metroloģiju, akreditāciju un atbilstības novērtēšanu;

- veicināt Albānijas līdzdalību to organizāciju darbā, kuru darbība saistīta ar standartiem, atbilstības novērtēšanu, metroloģiju un līdzīgām funkcijām (jo īpaši CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET);

- attiecīgā gadījumā - slēgt Eiropas Atbilstības novērtējuma protokolus, kad Albānijas tiesību aktu sistēma un procedūras ir pietiekami pielāgotas Kopienas tiesību aktu sistēmai un procedūrām un ir pieejamas attiecīgas speciālās zināšanas.

76. pants
Patērētāju aizsardzība

Puses sadarbojas, lai pielāgotu Albānijas patērētāju aizsardzības standartus Kopienas standartiem. Efektīva patērētāju tiesību aizsardzība nepieciešama, lai nodrošinātu tirgus ekonomikas pareizu darbību, un šī aizsardzība atkarīga no administratīvās infrastruktūras attīstības, nodrošinot tirgus uzraudzību un tiesību aktu ieviešanu šajā jomā.

Šim nolūkam un ņemot vērā kopīgās intereses, Puses veicina un nodrošina

- aktīvu patērētāju tiesību aizsardzības politiku saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem;

- Albānijas patērētāju aizsardzības tiesību aktu saskaņošanu ar spēkā esošajiem attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem;

- efektīvu patērētāju tiesību juridisko aizsardzību, lai uzlabotu patēriņa preču kvalitāti un saglabātu pienācīgus drošības standartus;

- noteikumu uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes, un tiesu pieejamības nodrošināšanu strīda gadījumā.

77. pants
Darba apstākļi un vienlīdzīgas iespējas

Albānija pakāpeniski saskaņo savus tiesību aktus ar Kopienas tiesību aktiem šādās jomās: darba apstākļi, īpaši drošība un veselības aizsardzība darbā, un iespēju vienlīdzība.

VII SADAĻA
TIESISKUMS, BRĪVĪBA UN DROŠĪBA

I nodaļa
Ievads

78. pants
Iestāžu un tiesiskuma nostiprināšana

Sadarbojoties tieslietu un iekšlietu jomā, Puses īpašu uzmanību pievērš tiesiskuma nostiprināšanai, iestāžu pastiprināšanai visos pārvaldes līmeņos kopumā un jo īpaši tiesību aktu ieviešanas un tiesvedības jomā. Sadarbības īpašs mērķis ir tiesu neatkarības principa stiprināšana un to efektivitātes uzlabošana, uzlabojot policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbu, nodrošinot atbilstošas mācības un apkarojot korupciju un organizēto noziedzību.

79. pants
Personas datu aizsardzība

No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija saskaņo savus tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā ar Kopienas tiesību aktiem un citiem Eiropas un starp­tautiskajiem tiesību aktiem par privātās dzīves aizsardzību. Albānija izveido neatkarīgas uzraudzības struktūras ar pietiekamiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem, lai efektīvi uzraudzītu un garantētu valsts tiesību aktu ieviešanu personas datu aizsardzības jomā. Puses sadarbojas šā mērķa sasniegšanā.

II nodaļa
Sadarbība personu pārvietošanās jomā

80. pants
Vīzas, robežu pārvaldība, patvērums un migrācija

Puses sadarbojas vīzu, robežkontroles, patvēruma un migrācijas jomā un izstrādā sadarbības pamatu šajās jomās, tostarp reģionālā līmenī, attiecīgi ņemot vērā un pilnībā izmantojot citas esošās iniciatīvas šajā jomā.

Sadarbība 1. punktā minētajās jomās pamatojas uz savstarpējām apspriedēm un Pušu ciešu koordināciju, un tajā ietver tehnisko un administratīvo palīdzību

- informācijas apmaiņai par tiesību aktiem un praksi;

- tiesību aktu izstrādei;

- iestāžu darba efektivitātes veicināšanai;

- personāla mācībām;

- ceļojuma dokumentu drošībai un viltotu dokumentu atklāšanai;

- robežu pārvaldībai.

Sadarbība īpaši koncentrējas uz šādiem aspektiem:

- patvēruma jomā - uz valsts tiesību aktu īstenošanu atbilstīgi 1951. gada Ženēvas konvencijas un 1967. gada Ņujorkas protokola standartiem, šādi nodrošinot neizraidīšanas principa ievērošanu, kā arī citas patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības;

- legālās migrācijas jomā - uz noteikumiem par uzņemšanu un uzņemtās personas tiesībām un statusu. Attiecībā uz migrāciju Puses vienojas par taisnīgu attieksmi pret citu valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi dzīvo to teritorijā, un par integrācijas politikas veicināšanu ar mērķi pielīdzināt viņu tiesības un pienākumus savu valstspiederīgo tiesībām un pienākumiem.

81. pants
Nelikumīgās imigrācijas novēršana un kontrole un atpakaļuzņemšana

1. Puses sadarbojas, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu imigrāciju. Šim nolūkam Puses vienojas, ka Albānija un dalībvalstis pēc pieprasījuma un bez turpmākām formalitātēm

- uzņem atpakaļ savus valstspiederīgos, kas nelikumīgi atrodas otras Puses teritorijā;

- uzņem atpakaļ trešu valstu valstspiederīgos un bezvalstniekus, kas nelikumīgi atrodas otras Puses teritorijā un ir iekļuvuši Albānijas teritorijā caur kādu dalībvalsti vai no tās, vai iekļuvuši kādas dalībvalsts teritorijā caur Albāniju vai no tās.

2. Eiropas Savienības dalībvalstis un Albānija nodrošina saviem valstspiederīgajiem atbilstošus identitātes dokumentus un administratīvās iespējas, kas nepieciešamas šādam mērķim.

3. Konkrētas procedūras valstspiederīgo un trešu valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku atpakaļuzņemšanai ir noteiktas 2005. gada 14. aprīlī parakstītajā Eiropas Kopienas un Albānijas nolīgumā par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras valstī uzturas bez atļaujas.

4. Albānija piekrīt slēgt nolīgumus par atpakaļuzņemšanu ar valstīm, kas iesaistījušās Stabilizācijas un asociācijas procesā, un apņemas veikt visus vajadzīgos pasākumus šajā pantā minēto atpakaļuzņemšanas nolīgumu elastīgas un ātras īstenošanas nodrošināšanai.

5. Stabilizācijas un asociācijas padome nosaka citus kopīgus pasākumus, ko var veikt, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgo imigrāciju, tostarp cilvēku tirdzniecību un nelikumīgās migrācijas tīklus.

III nodaļa
Sadarbība cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pret terorisma finansēšanu, nelegālu narkotiku kontroles jomā un terorisma apkarošanā

82. pants
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana

1. Puses cieši sadarbosies, lai novērstu savu finanšu sistēmu izmantošanu kriminālās darbībās iegūtu līdzekļu legalizēšanai kopumā un jo īpaši narkotiku nodarījumos iegūtu līdzekļu legalizēšanai, kā arī terorisma finansēšanai.

2. Sadarbība šajā jomā var ietvert administratīvo un tehnisko palīdzību ar mērķi veicināt noteikumu īstenošanu un efektīvu darbību nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas standartiem un mehānismiem, kas ir līdzvērtīgi Kopienā un citos starptautiskajos forumos, īpaši Finanšu darījumu darba grupā (FATF) šajā jomā pieņemtajiem standartiem un mehānismiem.

83. pants
Sadarbība nelegālu narkotiku kontroles jomā

1. Atbilstoši to attiecīgajām pilnvarām un kompetencēm Puses sadarbojas, lai nodrošinātu līdzsvarotu un integrētu pieeju narkotiku jautājumiem. Mērķis stratēģijām un darbībām narkotiku jomā ir samazināt narkotiku piegādi, to tirdzniecību un pieprasījumu, kā arī nodrošināt efektīvāku kontroli pār prekursoriem.

2. Puses vienojas par vajadzīgajām sadarbības metodēm šo mērķu sasniegšanai. Rīcība pamatojas uz vispārpieņemtajiem principiem atbilstīgi ES narkotiku kontroles stratēģijai.

84. pants
Terorisma apkarošana

Saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kurās Puses ir dalībnieces, un to attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un noteikumiem Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apturētu terora aktus un to finansēšanu, īpaši tos, kas saistīti ar pārrobežu darbībām,

- pilnībā īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju nr. 1373 par terora aktu izraisītajiem draudiem starptautiskam mieram un drošībai un citas attiecīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijas, starptautiskās konvencijas un aktus;

- apmainoties ar informāciju par teroristu grupām un to atbalsta tīkliem saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem;

- apmainoties ar pieredzi par terorisma apkarošanas līdzekļiem un metodēm, tehniskajiem aspektiem un apmācību, kā arī apmainoties ar pieredzi attiecībā uz terorisma novēršanu.

IV nodaļa
Sadarbība krimināllietās

85. pants
Organizētās noziedzības un citu nelikumīgu darbību novēršana un apkarošana

Puses sadarbojas, lai apkarotu un novērstu organizētas un citādas kriminālas un nelikumīgas darbības, piemēram,

- cilvēku kontrabandu un tirdzniecību;

- nelikumīgas darbības ekonomikā, sevišķi valūtas viltošanu, nelikumīgus darījumus saistībā ar tādiem produktiem kā, piemēram, rūpnieciskie atkritumi un radioaktīvie materiāli, un darījumus ar nelikumīgiem vai viltotiem ražojumiem;

- korupciju gan privātajā, gan valsts sektorā, īpaši saistībā ar nepārredzamu administratīvo praksi;

- krāpšanu nodokļu jomā;

- nelikumīgu narkotiku un psihotropo vielu tirdzniecību;

- kontrabandu;

- nelikumīgu ieroču tirdzniecību;

- dokumentu viltošanu;

- nelikumīgu automobiļu tirdzniecību;

- kibernoziegumus.

Tiek sekmēta reģionālā sadarbība un atbilstība starptautiski atzītiem standartiem organizētās noziedzības apkarošanas jomā.

VIII SADAĻA
SADARBĪBAS POLITIKA

86. pants
Sadarbības politika - vispārīgi noteikumi

1. Kopiena un Albānija izveido ciešu sadarbību, kuras mērķis ir atbalstīt Albānijas attīstību un izaugsmes iespējas. Šāda sadarbība stiprina esošās ekonomikas saites iespējami plašākā aspektā, no kā iegūst abas Puses.

2. Politika un citi pasākumi tiek izstrādāti tā, lai panāktu ilgtspējīgu Albānijas ekonomikas un sociālo attīstību. Šai politikai jānodrošina ekoloģisku apsvērumu pilnīga iekļaušana jau no paša sākuma, kā arī saikne ar harmoniskas sociālās attīstības prasībām.

3. Politikas jomas sadarbībai iekļauj reģionālā sadarbības režīmā. Īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kas var sekmēt sadarbību starp Albāniju un kaimiņvalstīm, tostarp ES dalībvalstīm, tādējādi veicinot stabilitāti reģionā. Stabilizācijas un asociācijas padome var noteikt prioritātes sadarbībai turpmāk norādītajās politikas jomās un starp tām.

87. pants
Ekonomikas un tirdzniecības politika

1. Kopiena un Albānija veicina ekonomikas reformas norisi, sadarbojoties, lai uzlabotu izpratni par to ekonomikas pamatprincipiem, ekonomikas politikas noteikšanu un īstenošanu tirgus ekonomikas režīmā.

2. Pēc Albānijas iestāžu lūguma Kopiena var sniegt palīdzību, atbalstot Albānijas centienus izveidot funkcionējošu tirgus ekonomiku un pakāpeniski saskaņot Albānijas politiku ar Ekonomikas un monetārās savienības politiku, kas ir orientēta uz stabilitāti.

3. Sadarbības mērķis ir arī tiesiskuma stiprināšana uzņēmējdarbības jomā, izmantojot stabilu un nediskriminējošu tirdzniecības tiesisko pamatu.

4. Sadarbība šajā jomā ietver neformālu informācijas apmaiņu par Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības principiem un darbību.

88. pants
Sadarbība statistikas jomā

Sadarbībā Puses galvenokārt pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis statistikas jomā. Sadarbības īpašais mērķis ir tādas efektīvas un ilgtspējīgas statistikas sistēmas izveide, kas spēj sniegt salīdzināmus, ticamus, objektīvus un precīzus datus, kuri nepieciešami Albānijas pārejas un reformu procesa plānošanai un pārraudzībai. Sadarbībai arī jānodrošina tas, ka Albānijas Statistikas institūts spēj labāk apmierināt valsts un starptautisko klientu (gan valsts pārvaldes, gan privātajā sektorā) vajadzības. Statistikas sistēmai jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem statistikas pamatprincipiem, Eiropas Statistikas prakses kodeksam un Eiropas statistikas tiesību aktu noteikumiem, kā arī jāattīstās Kopienas acquis virzienā.

89. pants
Banku darbība, apdrošināšana un citi finanšu pakalpojumi

Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis banku darbības, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu jomā. Pušu sadarbības mērķis ir atbilstošas sistēmas izveide un attīstība, lai Albānijā veicinātu banku darbību, apdrošināšanu un finanšu pakalpojumus.

90. pants
Sadarbība revīzijas un finanšu kontroles jomā

Puses sadarbībā uzmanību pievērš prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis valsts iekšējās finanšu kontroles (VIFK) un ārējās revīzijas jomā. Pušu sadarbības īpašais mērķis ir efektīvas VIFK un ārējās revīzijas sistēmas izveide Albānijā atbilstoši starptautiski pieņemtajiem standartiem un metodikai, kā arī ES paraug­praksei.

91. pants
Investīciju veicināšana un aizsardzība

Saskaņā ar to attiecīgo kompetenci Pušu sadarbības mērķis investīciju veicināšanas un aizsardzības jomā ir nodrošināt labvēlīgus apstākļus iekšzemes un ārvalstu privātajām investīcijām, kas ir tik ļoti svarīgas Albānijas ekonomikas un rūpniecības atveseļošanai.

92. pants
Rūpnieciskā sadarbība

1. Sadarbības mērķis ir veicināt Albānijas rūpniecības un atsevišķu nozaru modernizāciju un pārstrukturēšanu, kā arī rūpniecisko sadarbību starp uzņēmējiem ar mērķi stiprināt privāto sektoru uz tādiem nosacījumiem, kas nodrošina vides aizsardzību.

2. Rūpnieciskās sadarbības iniciatīvas atspoguļo abu Pušu noteiktās prioritātes. Tajās tiek ņemti vērā rūpnieciskās attīstības reģionālie aspekti, nepieciešamības gadījumā sekmējot starptautiskās partner­attiecības. Iniciatīvām īpaši jāsekmē uzņēmumiem piemērotas sistēmas izveide, vadības un zinātības uzlabošana un jāatbalsta tirgus attīstība, pārredzamība un uzņēmējdarbības vide.

3. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā Kopienas acquis rūpnieciskās politikas jomā.

93. pants
Mazie un vidējie uzņēmumi

Pušu sadarbības mērķis ir privātā sektora mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstīšana un stiprināšana, un tajā tiek pievērsta pienācīga uzmanība prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis MVU jomā, kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu hartā noteiktajiem principiem.

94. pants
Tūrisms

1. Pušu sadarbības mērķis tūrisma jomā galvenokārt ir informācijas plūsmas par tūrismu (izmantojot starptautiskus tīklus, datubāzes, utt.) stiprināšana un zinātības nodošana (mācībās, pieredzes apmaiņās, semināros). Sadarbībā pienācīgi ņem vērā Kopienas acquis šajā nozarē.

2. Sadarbību var iekļaut reģionālā sadarbības režīmā.

95. pants
Lauksaimniecība un lauksaimnieciskās ražošanas nozare

Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis lauksaimniecības jomā. Sadarbības īpašais mērķis jo īpaši ir Albānijas lauksaimniecības un lauksaimnieciskās ražošanas nozares modernizēšana un pārstrukturēšana, kā arī atbalsts Albānijas tiesību aktu un prakses pakāpeniskai tuvināšanai Kopienas noteikumiem un standartiem.

96. pants
Zivsaimniecība

Puses izskata iespējas noteikt savstarpēji izdevīgas kopējas intereses jomas zivsaimniecības nozarē. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes saistībā ar Kopienas acquis zivsaimniecības jomā, tostarp starptautisko saistību - starptautisko un reģionālo zivsaimniecības organizāciju noteikumu par zvejniecības resursu pārvaldību un saglabāšanu - ievērošanu.

97. pants
Muita

1. Puses izveido sadarbību šajā jomā, lai garantētu tirdzniecības jomā pieņemamo tiesību noteikumu atbilstību un panāktu Albānijas muitas sistēmas tuvināšanu Kopienas sistēmai, tādējādi palīdzot bruģēt ceļu liberalizācijas pasākumiem, kas plānoti šajā nolīgumā, un Albānijas muitas tiesību aktu pakāpeniskai tuvināšanai acquis.

2. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis muitas jomā.

3. 6. protokolā izstrādāti noteikumi par Pušu abpusējo administratīvo palīdzību muitas jomā.

98. pants
Nodokļi

1. Puses izveido sadarbību nodokļu jomā, kā arī veic pasākumus ar mērķi turpmāk reformēt fiskālo sistēmu un pārstrukturēt nodokļu administrēšanu, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu iekasēšanu un veicinātu cīņu pret fiskālo krāpšanu.

2. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis nodokļu jomā un cīņā pret nelabvēlīgu nodokļu konkurenci. Tādēļ Puses atzīst, cik svarīgi ir uzlabot pārredzamību un informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Albāniju, lai sekmētu tādu pasākumu ieviešanu, ar kuriem novērš izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Turklāt ar šā nolīguma spēkā stāšanās dienu Puses apspriežas nolūkā likvidēt nelabvēlīgu nodokļu konkurenci starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Albāniju, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus attiecībā uz uzņēmējdarbības aplikšanu ar nodokļiem.

99. pants
Sadarbība sociālā jomā

1. Puses sadarbojas, lai veicinātu Albānijas nodarbinātības politikas reformu ekonomikas reformas stiprināšanas un integrācijas kontekstā. Sadarbībā tiek atbalstīta arī Albānijas sociālās drošības sistēmas pielāgošana jaunajām ekonomiskajām un sociālajām prasībām, un tajā tiek pielāgoti Albānijas tiesību akti par darba apstākļiem un iespēju vienlīdzību sievietēm, kā arī uzlabots darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības līmenis, par standartu ņemot Kopienā esošo aizsardzības līmeni.

2. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

100. pants

Izglītība un mācības

1. Puses sadarbojas, lai paaugstinātu vispārējās izglītības, arodizglītības un mācību līmeni Albānijā, kā arī jaunatnes politikas un jaunatnes nodarbinātības līmeni. Augstākās izglītības sistēmu prioritāte ir Boloņas deklarācijas mērķu sasniegšana.

2. Puses sadarbojas arī, lai Albānijā nodrošinātu tādu piekļuvi izglītībai un mācībām visos līmeņos, kas nav diskriminējoša dzimuma, ādas krāsas, etniskās piederības vai reliģiskās pārliecības dēļ.

3. Attiecīgās Kopienas programmas un instrumenti sekmē izglītības un mācību struktūru un darbības uzlabošanu Albānijā.

4. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

101. pants
Sadarbība kultūras jomā

Puses apņemas veicināt sadarbību kultūras jomā. Šī sadarbība palīdz arī palielināt savstarpēju sapratni un cieņu indivīdu, kopienu un tautu vidū. Puses arī apņemas sadarboties, lai veicinātu kultūras daudzveidību, sevišķi atbilstīgi UNESCO Konvencijai par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu.

102. pants
Sadarbība audiovizuālajā jomā

1. Puses sadarbojas, lai veicinātu audiovizuālās ražošanas nozares attīstību Eiropā un sekmētu kopdarbu kino un televīzijas jomā.

2. Sadarbība varētu ietvert arī programmas un iespējas žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu profesionāļu mācībām, kā arī tehnisko palīdzību kā valsts, tā arī privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai stiprinātu to neatkarību, profesionalitāti un saites ar Eiropas plašsaziņas līdzekļiem.

3. Albānija saskaņo savu politiku pārrobežu apraides saturisko aspektu reglamentēšanas jomā ar Kopienas politiku un savus tiesību aktus - ar Kopienas acquis. Albānija īpašu uzmanību pievērš jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanu programmām, kuras pārraida ar satelīta, cietzemes frekvenču vai kabeļa palīdzību.

103. pants
Informācijas sabiedrība

1. Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis attiecībā uz informācijas sabiedrību. Tajā galvenokārt atbalstīs Albānijas politikas un tiesību aktu pakāpenisku pielāgošanu Kopienas politikai un tiesību aktiem šajā jomā.

2. Puses sadarbosies arī ar mērķi turpmāk attīstīt informācijas sabiedrību Albānijā. Vispārējie mērķi būs visas sabiedrības sagatavošana digitālajam gadsimtam, ieguldījumu piesaiste un tīklu un pakalpojumu sadarbspējas nodrošināšana.

104. pants
Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi

1. Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis šajā jomā.

2. Puses sevišķi stiprina sadarbību elektronisko sakaru tīklu un saistītu pakalpojumu jomā, lai Albānija gadu pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas varētu pieņemt Kopienas acquis šajās nozarēs.

105. pants
Informācija un sakari

Kopiena un Albānija veic vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu savstarpēju informācijas apmaiņu. Prioritāras ir tādas programmas, kuru mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai pamatinformāciju par Kopienu, kā arī specifiskāku informāciju Albānijas profesionālajām aprindām.

106. pants
Transports

1. Puses sadarbībā pievērš uzmanību prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis transporta jomā.

2. Sadarbības mērķis jo īpaši var būt Albānijas transporta veidu pārstrukturēšana un modernizācija, uzlabojot pasažieru brīvu pārvietošanos un preču brīvu apriti, sekmējot pieeju transporta tirgum un iekārtu, tostarp ostu un lidostu, pieejamību, atbalstot multimodālo infrastruktūru attīstību saistībā ar galvenajiem Eiropas komunikāciju tīkliem, galvenokārt, lai sekmētu reģionālo saišu attīstību, sasniegtu tādus darbības standartus, kas ir līdzvērtīgi Kopienas standartiem, Albānijā attīstītu tādu transporta sistēmu, kas ir savietojama ar Kopienas sistēmu un ir tai pielāgota, kā arī uzlabotu vides aizsardzību transporta jomā.

107. pants
Enerģētika

Sadarbībā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis enerģētikas jomā, tostarp, ja vajadzīgs, kodoldrošības aspektiem. Tā atspoguļo tirgus ekonomikas principus un pamatojas uz parakstīto reģionālo Enerģētikas kopienas līgumu ar mērķi pakāpeniski iekļaut Albāniju Eiropas enerģētikas tirgos.

108. pants
Vide

1. Puses veido un stiprina sadarbību, lai izpildītu ļoti svarīgu uzdevumu - apkarotu vides degradāciju, lai sekmētu vides ilgtspējību.

2. Sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta prioritātēm, kas saistītas ar Kopienas acquis vides jomā.

109. pants
Sadarbība pētniecības un tehnoloģiju izstrādes jomā

1. Puses sekmē sadarbību civilās zinātniskās pētniecības un tehnoloģiju izstrādes jomā, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu un, ņemot vērā resursu pieejamību, pieejamību to attiecīgajām programmām, ievērojot atbilstošu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību efektīvas aizsardzības līmeni.

2. Sadarbībā pienācīgi ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā.

3. Sadarbību īsteno saskaņā ar īpašu režīmu, par ko veic sarunas un ko pieņem saskaņā ar katras Puses pieņemtajām procedūrām.

110. pants
Reģionāla un vietēja mēroga attīstība

1. Puses tiecas stiprināt sadarbību reģionālās un vietējās attīstības jomā ar mērķi sekmēt ekonomikas attīstību un samazināt atšķirības starp reģioniem. Īpašu uzmanību pievērš pārrobežu, starptautiskajai un starpreģionālajai sadarbībai.

2. Sadarbībā ņem vērā prioritātes, kas saistītas ar Kopienas acquis reģionālās attīstības jomā.

111. pants
Valsts pārvalde

1. Sadarbības mērķis ir Albānijā nodrošināt efektīvas un atbildīgas valsts pārvaldes veidošanos, jo īpaši, lai atbalstītu tiesiskuma īstenošanu, valsts iestāžu pareizu darbību visas Albānijas sabiedrības labā un Eiropas Savienības un Albānijas attiecību netraucētu attīstību.

2. Sadarbība šajā jomā galvenokārt pievēršas iestāžu veidošanai, tostarp pārredzamu un objektīvu darbā pieņemšanas procedūru attīstīšanai un īstenošanai, cilvēkresursu vadībai, karjeras attīstībai civildienestā, turpmākām mācībām, ētikas normu sekmēšanai valsts pārvaldē un elektroniskajai pārvaldībai. Sadarbība attiecas gan uz centrālo, gan vietējā līmeņa pārvaldi.

IX SADAĻA
FINANŠU SADARBĪBA

112. pants

Šā nolīguma mērķu sasniegšanai un saskaņā ar 3., 113. un 115. pantu Albānija var saņemt finansiālu palīdzību no Kopienas subsīdiju un aizdevumu veidā, tostarp Eiropas Investīciju bankas aizdevumus. Kopienas palīdzība ir saistīta ar to principu un nosacījumu izpildi, kas izklāstīti 1997. gada 29. aprīļa Vispārējo lietu padomes secinājumos, ņemot vērā rezultātus gada pārskatos par Stabilizācijas un asociācijas procesā iesaistītajām valstīm, Eiropas Partnerībās, kā arī citos Padomes secinājumos, kas jo īpaši saistīti ar pielāgošanās programmu ievērošanu. Palīdzība Albānijai tiek virzīta atbilstīgi novērotajām vajadzībām, izraudzītajām prioritātēm, spējai izmantot un atmaksāt, kā arī pasākumiem ekonomikas reformai un pārstrukturēšanai.

113. pants

Finansiālai palīdzībai subsīdiju veidā atbilst darbības, kuras paredzētas attiecīgā Padomes regulā, daudzgadīgā indikatīvā programmā, ko Kopiena izveido pēc apspriešanās ar Albāniju.

Finansiāla palīdzība var aptvert visas sadarbības nozares, īpašu uzmanību pievēršot tiesiskumam, brīvībai un drošībai, tiesību aktu tuvināšanai un ekonomikas attīstībai.

114. pants

Pēc Albānijas lūguma vai īpašas nepieciešamības gadījumā Kopiena sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām varētu izskatīt iespēju piešķirt ārkārtas makrofinansiālu palīdzību, kas atkarīga no konkrētiem nosacījumiem un no visu finanšu resursu pieejamības. Šāda palīdzība tiktu piešķirta, pamatojoties uz nosacījumu izpildi, kas jānosaka programmā, par kuru Albānija vienojas ar Starptautisko Valūtas fondu.

115. pants

Lai panāktu pieejamo resursu optimālu izmantošanu, Puses nodrošina, ka Kopienas iemaksas tiek cieši saskaņotas ar iemaksām no citiem avotiem, piemēram, dalībvalstīm, citām valstīm un starptautiskajām finanšu institūcijām.

Šim nolūkam Puses regulāri apmainās ar informāciju par visiem palīdzības avotiem.

X SADAĻA
INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

116. pants

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas padome, tās pienākums ir pārraudzīt šā nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Tā pienācīgā līmenī tiekas regulāri un kad apstākļi to pieprasa, lai izskatītu jebkādus svarīgos jautājumus saistībā ar šo nolīgumu un jebkādus citus divpusējus vai starptautiskus savstarpējas intereses jautājumus.

117. pants

1. Stabilizācijas un asociācijas padomi veido Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļi, no vienas puses, un Albānijas valdības locekļi, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

3. Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļus var pārstāvēt saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā reglamentā.

4. Stabilizācijas un asociācijas padomi pa kārtai vada Kopienas un Albānijas pārstāvis saskaņā ar noteikumiem, kas jāiz­strādā reglamentā.

5. Jautājumos, kuri uz to attiecas, Eiropas Investīciju banka piedalās Stabilizācijas un asociācijas padomes darbā novērotāja statusā.

118. pants

Lai sasniegtu šā nolīguma mērķus, Stabilizācijas un asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus šā nolīguma darbības jomā un tajā paredzētajos gadījumos. Pieņemtie lēmumi ir Pusēm saistoši, un tās veic pasākumus, lai tos izpildītu. Stabilizācijas un asociācijas padome arī var izstrādāt attiecīgus ieteikumus. Tā savus lēmumus un ieteikumus izstrādā pēc Pušu savstarpējas vienošanās.

119. pants

Puses var iesniegt Stabilizācijas un asociācijas padomē strīdus attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju. Stabilizācijas un asociācijas padome var atrisināt strīdu ar saistošu lēmumu.

120. pants

1. Stabilizācijas un asociācijas padomei tās darbā palīdz Stabilizācijas un asociācijas komiteja, kurā ietilpst Eiropas Savienības Padomes pārstāvji un Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvji, no vienas puses, un Albānijas pārstāvji, no otras puses.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka Stabilizācijas un asociācijas komitejas pienākumus, kas ietver Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmju sagatavošanu, kā arī nosaka to, kā minētā komiteja darbojas.

3. Stabilizācijas un asociācijas padome var deleģēt Stabilizācijas un asociācijas komitejai jebkādas savas pilnvaras. Tādā gadījumā Stabilizācijas un asociācijas komiteja pieņem lēmumus saskaņā ar 118. pantā izstrādātajiem nosacījumiem.

4. Stabilizācijas un asociācijas padome var nolemt izveidot citas īpašas komitejas vai struktūras, kas tai var palīdzēt veikt tās pienākumus. Stabilizācijas un asociācijas padome savā reglamentā nosaka šādu komiteju vai struktūru sastāvu un pienākumus un to, kā tās darbojas.

121. pants

Stabilizācijas un asociācijas komiteja var veidot apakškomitejas.

Stabilizācijas un asociācijas komiteja līdz pirmā gada beigām pēc šā nolīguma spēkā stāšanās dienas izveido šā nolīguma pienācīgai īstenošanai vajadzīgās apakškomitejas. Lemjot par apakškomiteju izveidi un nosakot to kompetenci, Stabilizācijas un asociācijas padome pienācīgi ņem vērā to, cik svarīgi ir adekvāti risināt ar migrāciju saistītos jautājumus, īpaši attiecībā uz šā nolīguma 80. un 81. panta noteikumu īstenošanu un ES Rīcības plāna Albānijai un blakus esošajam reģionam uzraudzību.

122. pants

Ar šo tiek izveidota Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja. Tā ir Albānijas parlamenta deputātu un Eiropas Parlamenta deputātu forums, kur tikties un apmainīties viedokļiem. Tā pati nosaka savu sanāksmju biežumu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju veido Eiropas Parlamenta locekļi, no vienas puses, un Albānijas parlamenta locekļi, no otras puses.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentārā komiteja pieņem savu reglamentu.

Stabilizācijas un asociācijas parlamentāro komiteju pa kārtai vada Eiropas Parlamenta loceklis un Albānijas parlamenta loceklis saskaņā ar noteikumiem, kas jāizstrādā tās reglamentā.

123. pants

Puses šā nolīguma darbības jomā apņemas nodrošināt, lai otras Puses fiziskajām un juridiskajām personām bez diskriminācijas salīdzinājumā ar saviem valstspiederīgajiem būtu pieeja Pušu kompetentajām tiesām un administratīvajām iestādēm, lai aizstāvētu savas individuālās tiesības un īpašumtiesības.

124. pants

Nekas šajā nolīgumā neliedz Pusēm veikt jebkādus pasākumus,

a) ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu informācijas izpaušanu pretrunā ar tās drošības interesēm;

b) kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu ražošanu vai tirdzniecību, vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu, ja šie pasākumi nepasliktina konkurences apstākļus attiecībā uz ražojumiem, kuri nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c) ko tās uzskata par būtiski svarīgiem pašu drošībai nopietnu iekšējo traucējumu gadījumā, kas skar likuma varas un kārtības uzturēšanu, kara laikā vai nopietna starptautiskā saspīlējuma gadījumā ar kara draudiem, vai lai pildītu pienākumus, kurus tās uzņēmušās miera un starptautiskās drošības saglabāšanai.

125. pants

1. Jomās, uz ko attiecas šis nolīgums, neskarot nekādus tā īpašos noteikumus,

- pasākumos, ko Albānija piemēro attiecībā uz Kopienu, nedrīkst būt nekādas diskriminācijas starp dalībvalstīm, to valsts­piederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām;

- pasākumos, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Albāniju, nedrīkst būt nekādas diskriminācijas starp Albānijas valstspiederīgajiem, uzņēmumiem vai firmām.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neskar Pušu tiesības piemērot savus attiecīgos fiskālo tiesību aktu noteikumus nodokļu maksātājiem, kas nav identiskās situācijās attiecībā uz to dzīvesvietu.

126. pants

1. Puses veic visus vajadzīgos vispārējos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu savas šajā nolīgumā paredzētās saistības. Tās nodrošina šajā nolīgumā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

2. Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības atbilstīgi šim nolīgumam, tā var veikt piemērotus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Stabilizācijas un asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

3. Izvēloties veicamos pasākumus, priekšroku dod tādiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Par šiem pasākumiem nekavējoties ziņo Stabilizācijas un asociācijas padomei, un par tiem Stabilizācijas un asociācijas padomē notiek apspriešanās, ja otra Puse to pieprasa.

127. pants

Puses vienojas pēc kādas Puses lūguma pa attiecīgiem kanāliem nekavējoties apspriesties par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, un citiem Pušu attiecību aspektiem.

Šā panta noteikumu piemērošana nekādā veidā neskar 31., 37., 38., 39. un 43. panta noteikumus.

128. pants

Kamēr atbilstīgi šim nolīgumam nav panāktas līdzvērtīgas tiesības fiziskām personām un uzņēmējiem, šis nolīgums neskar tiesības, kas tiem nodrošinātas esošos nolīgumos, kuri ir saistoši vienai vai vairākām dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijai, no otras puses.

129. pants

Šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir tā I līdz V pielikums un 1., 2., 3., 4., 5. un 6. protokols.

Šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa ir 2004. gada 22. novembrī parakstītais Pamatnolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku, ar ko nosaka vispārējos principus Albānijas Republikas dalībai Kopienas programmās, un tā pielikums. Minētā pamatnolīguma 8. pantā paredzēto pārskatīšanu veic Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura ir pilnvarota to grozīt, ja vajadzīgs.

130. pants

Šis nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

Katra Puse var šo nolīgumu denonsēt, paziņojot otrai Pusei. Šis nolīgums beidz darboties pēc sešiem mēnešiem no šāda paziņojuma dienas.

131. pants

Šajā nolīgumā "Puses" ir Kopiena vai tās dalībvalstis, vai Kopiena un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, no vienas puses, un Albānija, no otras puses.

132. pants

Šis nolīgums attiecas, no vienas puses, uz teritorijām, kurās piemēro Eiropas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumus, un atbilstoši šo līgumu nosacījumiem, un, no otras puses, uz Albānijas teritoriju.

133. pants

Šā nolīguma depozitārs ir Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs.

134. pants

Šis nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros abu Pušu oficiālajās valodās, un šie teksti ir vienlīdz autentiski.

135. pants

Puses ratificē vai apstiprina šo nolīgumu saskaņā ar savām attiecīgām procedūrām.

Ratifikācijas vai apstiprinājuma dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā ratifikācijas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas dienas.

136. pants
Pagaidu nolīgums

Ja laikā, kamēr vēl nav pabeigtas procedūras, lai šis nolīgums stātos spēkā, dažu šā nolīguma daļu noteikumi, īpaši par preču brīvu apriti, kā arī attiecīgie noteikumi par transportu, stājas spēkā ar pagaidu nolīgumiem starp Kopienu un Albāniju, Puses vienojas par to, ka šādos apstākļos šā nolīguma IV sadaļas un 40., 71., 72., 73. un 74. panta, 1., 2., 3., 4. un 6. protokola un 5. protokola attiecīgo noteikumu labad "nolīguma spēkā stāšanās diena" ir diena, kad stājas spēkā attiecīgais pagaidu nolīgums saistībā ar minētajos noteikumos izklāstītajiem pienākumiem.

137. pants

Šis nolīgums no tā spēkā stāšanās dienas aizstāj Briselē 1992. gada 11. maijā parakstīto Eiropas Ekonomikas Kopienas un Albānijas Republikas Nolīgumu par tirdzniecību un tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību. Tas neskar Pušu tiesības, pienākumus vai juridisko stāvokli, kas radies, izpildot minēto nolīgumu.

01.JPG (53465 bytes)

02.JPG (80888 bytes)

03.JPG (86497 bytes)

04.JPG (61628 bytes)

PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums - Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas rūpniecības ražojumiem

IIa pielikums - Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta a) apakšpunktu)

IIb pielikums - Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta b) apakšpunktu)

IIc pielikums - Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem (saskaņā ar 27. panta 3. punkta c) apakš­punktu)

III pielikums  - Kopienas koncesijas attiecībā uz Albānijas zivīm un zivsaimniecības produktiem

IV pielikums  - Uzņēmējdarbības veikšana - finanšu pakalpojumi

V pielikums  - Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības

I pielikums

Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas rūpniecības ražojumiem
(kas minēti 19. pantā)

Nodokļu likmes tiks samazinātas šādi:

– nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitu samazina līdz 80 % no pamatnodokļa;

– pirmā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazina līdz 60 % no pamatnodokļa;

– otrā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazina līdz 40 % no pamatnodokļa;

– trešā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazina līdz 20 % no pamatnodokļa;

– ceturtā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazina līdz 10 % no pamatnodokļa;

– piektā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī atceļ atlikušo ievedmuitu.

 

HS 8+

Ražojumu apraksts

2501 00 91

- - - - sāls, kas derīgs lietošanai pārtikā

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

2710 11 25

- - - - - citādi speciālie benzīni

2710 11 41

- - - - - - - - motora benzīni, kuru svina saturs nepārsniedz 0,013 g litrā un kuru oktānskaitlis (RON) ir mazāks par 95

2710 11 70

- - - - - benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela

 

- - - - - petroleja

2710 19 21

- - - - - - reaktīvo dzinēju degviela

2710 19 25

- - - - - - citādas

2710 19 29

- - - - - citādas vidējās eļļas

 

- - - - gāzeļļas

2710 19 31

- - - - - specifiskiem pārstrādes procesiem

2710 19 35

- - - - - ķīmiskām pārvērtībām procesos, kas nav minēti apakšpozīcijā 2710 19 31

 

- - - - - citām vajadzībām

2710 19 41

- - - - - - kuru sēra saturs nepārsniedz 0,05 % no svara

2710 19 45

- - - - - - kuru sēra saturs pārsniedz 0,05 % no svara, bet nepārsniedz 0,2 %

2710 19 49

- - - - - - kuru sēra saturs pārsniedz 0,2 % no svara

2710 19 69

- - - - - - kuru sēra saturs pārsniedz 2,8% no svara

2713 12 00

- naftas kokss, kalcinēts

2713 20 00

- naftas bitumens

2713 90

- citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu atliekas

2713 90 10

- - pozīcijā 2803 minēto produktu ražošanai

2713 90 90

- - citādas

3103 10 10

- - ar fosfora (V) oksīda saturu vairāk nekā 35 % no svara

3103 10 90

- - citādi

3304 91 00

- - pūderis, ieskaitot kompakto

3304 99 00

- - citādi

3305 10 00

- šampūni

3305 30 00

- matu lakas

3305 90 10

- - matu losjoni

3305 90 90

- - citādi

3306 10 00

- zobu pastas

3307 10 00

- pirms skūšanās, pēc skūšanās un skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi

3307 20 00

- ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

3401 11 00

- - tualetes ziepes (ieskaitot ziepes ar medikamentiem)

3401 19 00

- - citādas

340120 10

- - pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris

3401 20 90

- - citādas

3402 20 20

- - virsmaktīvie līdzekļi

3402 20 90

- - mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

3402 90 10

- - virsmaktīvie līdzekļi

3405 20 00

- Koka mēbeļu, grīdas un citu koka izstrādājumu pulēšanas līdzekļi, krēmi un tamlīdzīgi izstrādājumi

3405 30 00

- transportlīdzekļu virsbūvju pulēšanas līdzekļi un tamlīdzīgi preparāti, izņemot metālu pulēšanas līdzekļus

3405 90 90

- - citādi

3923 10 00

- kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

 

- maisiņi un kulītes (ieskaitot tūtas)

3923 21 00

- - no etilēna polimēriem

3923 29

- - no citām plastmasām

3923 29 10

- - - no polivinilhlorīda

3923 29 90

- - - citādas

3924

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves priekšmeti un tualetes priekšmeti

3924 10 00

- galda un virtuves piederumi

3924 90

- citādi

 

- - no reģenerētas celulozes

3924 90 11

- - - sūkļi

3924 90 19

- - - citādi

3924 90 90

- - citādi

3925 10 00

- rezervuāri, cisternas, tvertnes un tamlīdzīgas tilpnes ar vairāk nekā 300 l ietilpību

3926

Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās 3901–3914

 

- atjaunotas riepas

4012 11 00

- - vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

4012 12 00

- - autobusiem vai kravas automobiļiem

4012 13 90

- - - citādas

4012 20 90

- - citādas

4012 90 20

- - cietās vai pildītās riepas

6401 10

- apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

6401 10 10

- - ar gumijas virsu

6401 10 90

- ar plastmasas virsu

 

- citādi apavi

6401 91

- - kas nosedz ceļgalu

6401 91 10

- - - ar gumijas virsu

6401 91 90

- - - ar plastmasas virsu

6401 92

- - kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu

6401 92 10 - - - kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu ar gumijas virsu

6401 92 90

- - - kas nosedz potīti, bet nenosedz ceļgalu ar plastmasas virsu

6401 99

- - citādi

6401 99 10

- - - ar gumijas virsu

6401 99 90

- - - ar plastmasas virsu

6402 99 50

- - - - čības un citi telpās valkājami apavi

6404 19 90

- - - citādi

6404 20

- apavi ar ādas vai mākslīgās ādas ārējo zoli

6404 20 10

- - čības un citi telpās valkājami apavi

6404 20 90

- - citādi

6405

Citādi apavi

6405 10

- ar ādas vai mākslīgās ādas virsu

6405 10 10

- - ar ādas vai mākslīgās ādas virsu, ar koka vai korķa ārējo zoli

6405 10 90

- - ar ādas vai mākslīgās ādas virsu, ar citu materiālu ārējo zoli

6405 20

- ar tekstilmateriālu virsu

6405 20 10

- - ar koka vai korķa ārējo zoli

 

- - ar citu materiālu ārējo zoli

6405 20 91

- - - čības un citi telpās valkājami apavi

6405 20 99

- - - citādi

6405 90

- - citādi

6405 90 10

- - ar gumijas, plastmasas, ādas vai mākslīgās ādas ārējo zoli

6405 90 90

- - ar citu materiālu ārējo zoli

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

640610

- apavu virsas un to daļas, izņemot kapes un cietās detaļas

 

- - no ādas

6406 10 11

- - - virsas

6406 10 19

- - - virsas daļas

6406 10 90

- - no citiem materiāliem

6904

Celtniecības ķieģeļi, grīdas bloki, nesošās vai apdares plāksnes un tamlīdzīgi keramikas izstrādājumi

6904 10 00

- celtniecības ķieģeļi

6904 90 00

- citādi

6905

Kārniņi, deflektori, dūmvadu aizsargi, dūmvadu daļas, arhitektūras rotājumi un citādas būvdetaļas no keramikas

6905 10 00

- kārniņi

6905 90 00

- citādi

6907

Neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; neglazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

6908

Glazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai; kamīna un sienas flīzes; glazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi, uz pamatnes vai bez tās

7213 10 00

- ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citādām deformācijām

7213 91 10

- - - izmantošanai betona stiegrojumam

7213 91 20

- - - izmantošanai riepu kordam

 

- - - citādi

7213 91 41

- - - - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,06 %

7213 91 49

- - - - ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,06%, bet mazāk nekā 0,25%

7213 91 70

- - - - ar oglekļa masas saturu 0,25 % vai vairāk, bet mazāk par 0,75 %

7212 91 90

- - - - ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,75%

7213 99

- - citādi

7213 99 10

- - - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%

7214 10 00

- kalti

7214 20 00

- ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un citām deformācijām vai pēc velmēšanas liekti

7214 91 10

- - - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%

7214 91 90

- - - ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk

7214 99

- - citādi

 

- - - ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%

7214 99 10

- - - - izmantošanai betona stiegrojumam

 

- - - - citādi, ar apaļu šķērsgriezumu diametrā

7214 99 31

- - - - - 80 mm vai vairāk

7214 99 39

- - - - - mazāk par 80 mm

7214 99 50

- - - - citādi

 

- - - ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

 

- - - - ar apaļu šķērsgriezumu diametrā

7214 99 61

- - - - - 80 mm vai vairāk

7214 99 69

- - - - - mazāk par 80 mm

7214 99 80

- - - - citādi

7214 99 90

- - - ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk

7306 60 31

- - - - nepārsniedz 2 mm

7306 60 39

- - - - pārsniedz 2 mm

7306 60 90

- - - ar citādu šķērsgriezumu

7306 90 00

- citādas

7326 90 97 00

- - - citādi

7408 11 00

- - ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm

7408 19

- - citādas

7408 19 10

- - - kuru maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 0,5 mm

7408 19 90

- - - kuru maksimālais šķērsgriezums nepārsniedz 0,5 mm

7413 00 91

- - no rafinēta vara

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

 

- vadi tinumiem

854411

- - no vara

8544 11 10

- - - lakoti vai emaljēti

8544 11 90

- - - citādi

8544 19

- - citādi

8544 19 10

- - - lakoti vai emaljēti

8544 19 90

- - - citādi

8544 20 00

- koaksiālais kabelis un citi koaksiālie elektrības vadītāji

8544 59 10

- - - vadi un kabeļi ar izolētām dzīslām, kuru diametrs pārsniedz 0,51 mm

 

- - - citādi

8544 59 20

- - - - 1000 V spriegumam

8544 59 80

- - - - spriegumam, kas pārsniedz 80 V, bet nepārsniedz 1000 V

8544 60

- citādi elektrības vadītāji, spriegumam vairāk nekā 1000 V

8544 60 10

- - ar vara dzīslām

8544 60 90

- - ar citādām dzīslām

9403 30

- koka mēbeles birojiem

 

- - augstumā līdz 80 cm

9403 30 11

- - - rakstāmgaldi

9403 30 19

- - - citādas

 

- - augstākas par 80 cm

9403 30 91

- - - skapji ar durvīm, aizbīdņiem vai atvāžamām platēm; dokumentu skapji, kartotēkas un citādi skapji ar atvilktnēm

9403 30 99

- - - citādas

9403 40

- koka mēbeles virtuvēm

9403 40 10

- - virtuves mēbeļu komplekti

9403 40 90

- - citādas

9403 60 30

- - koka mēbeles veikaliem

 


IIa pielikums

Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem
(saskaņā ar 27. panta 3. punkta a) apakšpunktu)

 

Atbrīvojums no muitas nodokļa neierobežotā daudzumā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas 

HS kods1

Apraksts

0101.10.10

TĪRŠĶIRNES VAISLAS ZIRGI

0101.10.90

TĪŠĶRINES VAISLAS ĒZEĻI

0102.10.10

TĪRŠĶIRNES VAISLAS TELES (GOVIS LĪDZ PIRMAJAI ATNEŠANĀS REIZEI, VAISLAI)

0102.10.30

TĪRŠĶIRNES VAISLAS GOVIS (IZŅEMOT TELES) (GOVIS VAISLAI)

0102.10.90

TĪRŠĶIRNES VAISLAS LIELLOPI (IZŅEMOT TELES UN GOVIS)

0102.90.29

DZĪVI MĀJAS LIELLOPI, KURU SVARS PĀRSNIEDZ 80 KG, BET NEPĀRSNIEDZ 160 KG (IZŅEMOT DZĪVNIEKUS NOKAUŠANAI UN TĪRŠĶIRNES VAISLAS DZĪVNIEKUS)

0103.10.00

TĪRŠĶIRNES VAISLAS CŪKAS

0103.91.10

MĀJAS CŪKAS, KURU SVARS NEPĀRSNIEDZ 50 KG (IZŅEMOT TĪRŠĶIRNES DZĪVNIEKUS VAISLAI)

0103.91.90

DZĪVAS CŪKAS, KAS NAV MĀJAS CŪKAS UN KĀ SVARS NEPĀRSNIEDZ 50 KG

0103.92.11

DZĪVAS SIVĒNMĀTES, KAS VISMAZ VIENREIZ ATNESUŠĀS UN KĀ SVARS IR VISMAZ 160 KG (IZŅEMOT TĪRŊ ĶIRNES DZĪVNIEKUS VAISLAI)

0103.92.19

DZĪVAS MĀJAS CŪKAS, KURU SVARS IR VISMAZ 50 KG (IZŅEMOT SIVĒNMĀTES, KAS VISMAZ VIENREIZ ATNESUŊ ĀS UN KĀ SVARS IR VISMAZ 160 KG, KĀ ARĪ IZŅEMOT TĪRŊ ĶIRNES DZĪVNIEKUS VAISLAI)

0103.92.90

DZĪVAS CŪKAS, KAS NAV MĀJAS CŪKAS UN KĀ SVARS IR VISMAZ 50 KG

0104.10.10

TĪRŠĶIRNES VAISLAS AITAS

0104.10.30

JĒRI (LĪDZ VIENA GADA VECUMAM) (IZŅEMOT TĪRŠĶIRNES VAISLAS DZĪVNIEKUS)

0104.10.80

DZĪVAS AITAS (IZŅEMOT JĒRUS UN TĪRŊ ĶIRNES VAISLAS DZĪVNIEKUS)

0104.20.10

TĪRŠĶIRNES VAISLAS KAZAS

0104.20.90

DZĪVAS KAZAS (IZŅEMOT TĪRŠĶIRNES DZĪVNIEKUS VAISLAI)

0105.11.11

CILTS VISTU UN VAISLAS VISTU – DĒJĒJVISTU – CĀĻI, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G (IESKAITOT)

0105.11.19

CILTS VISTU UN VAISLAS VISTU CĀĻI, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G (IESKAITOT) (IZŅEMOT DĒJĒJVISTAS)

0105.11.91

DZĪVAS DĒJĒJVISTAS, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G (IESKAITOT) (IZŅEMOT CILTS VISTU UN VAISLAS VISTU CĀĻUS)

0105.11.99

DZĪVAS VISTAS, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G (IESKAITOT) (IZŅEMOT TĪTARUS, PĒRĻU VISTIŅAS, CILTS VISTU UN VAISLAS VISTU CĀĻUS UN DĒJĒJVISTAS)

0105.12.00

DZĪVI MĀJAS TĪTARI, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G (IESKAITOT)

0105.19.20

DZĪVAS MĀJAS ZOSIS, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G

0105.19.90

DZĪVAS MĀJAS PĪLES UN PĒRĻU VISTIŅAS, SVARAM NEPĀRSNIEDZOT 185 G

0105.92.00

DZĪVAS VISTAS, KURU SVARS PĀRSNIEDZ 185 G, BET NEPĀRSNIEDZ 2 KG (IESKAITOT)

0106.11.00

DZĪVI PRIMĀTI

0106.19.10

DZĪVI MĀJAS TRUŠI

0106.19.90

DZĪVI ZĪDĪTĀJI (IZŅEMOT PRIMĀTUS, VAĻUS, DELFĪNUS UN CŪKDELFĪNUS (VAĻVEIDĪGO KĀRTAS ZĪDĪTĀJUS), LAMANTĪNUS UN JŪRASGOVIS (JŪRASSIRĒNU KĀRTAS ZĪDĪTĀJUS), ZIRGUS, ĒZEĻUS, MŪĻUS, ZIRGĒZEĻUS, LIELLOPUS, CŪKAS, AITAS, KAZAS UN MĀJAS TRUŠUS )

0106.20.00

DZĪVI RĀPUĻI (T.I., ČŪSKAS, BRUŅURUPUČI, ALIGATORI, KAIMANI, IGUĀNAS, MĪKSTBRUŅURUPUČI UN ĶIRZAKAS)

0106.31.00

DZĪVI PLĒSĪGIE PUTNI

0106.32.00

DZĪVI PAPAGAIĻVEIDĪGIE (IESKAITOT PAPAGAIĻUS, MAZOS PAPAGAIĻUS, MAKAO PAPAGAIĻUS UN KAKADŪ)

0106.39.10

DZĪVI BALOŽI

0106.39.90

DZĪVI PUTNI (IZŅEMOT PLĒSĪGOS PUTNUS, PAPAGAIĻVEIDĪGOS (IESKAITOT PAPAGAIĻUS, MAZOS PAPAGAIĻUS, MAKAO PAPAGAIĻUS UN KAKADŪ) UN BALOŽUS)

0106.90.00

DZĪVI DZĪVNIEKI (IZŅEMOT ZĪDĪTĀJUS, RĀPUĻUS, PUTNUS, ZIVIS, VĒŽVEIDĪGOS, GLIEMJUS UN CITUS ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKUS UN MIKROORGANISMU KULTŪRAS, UTT.)

0205.00.11

ZIRGU GAĻA, SVAIGA VAI DZESINĀTA

0205.00.19

ZIRGU GAĻA, SALDĒTA

0205.00.20

SVAIGA VAI DZESINĀTA GAĻA

0205.00.80

SALDĒTA ZIRGU GAĻA

0205.00.90

ĒZEĻU, MŪĻU UN ZIRGĒZEĻU GAĻA, SVAIGA, DZESINĀTA VAI SALDĒTA

0206.10.10

SVAIGI VAI DZESINĀTI LIELLOPU SUBPRODUKTI FARMACEITISKU PRODUKTU RAŽOŠANAI

0206.29.10

SALDĒTI LIELLOPU SUBPRODUKTI FARMACEITISKU PRODUKTU RAŽOŠANAI (IZŅEMOT MĒLES UN AKNAS)

0206.30.00

SVAIGI VAI DZESINĀTI SUBPRODUKTI

0206.41.00

SALDĒTAS AKNAS

0206.80.10

SVAIGI VAI DZESINĀTI AITU, KAZU, ZIRGU, ĒZEĻU, MŪĻU UN ZIRGĒZEĻU SUBPRODUKTI FARMACEITISKU PRODUKTU RAŽOŠANAI

0206.90.10

SALDĒTI AITU, KAZU, ZIRGU, ĒZEĻU, MŪĻU UN ZIRGĒZEĻU SUBPRODUKTI FARMACEITISKU PRODUKTU RAŽOŊ ANAI

0404.10.02

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 15% (IESKAITOT) UN TAUKU SATURS PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 1,5%

0404.10.04

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 15% (IESKAITOT) UN TAUKU SATURS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 1,5%, BET NEPĀRSNIEDZ 27% (IESKAITOT)

0404.10.06

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 15% (IESKAITOT) UN TAUKU SATURS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 27%

0404.10.12

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 15% UN TAUKU SATURS PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 1,5% (IESKAITOT)

0404.10.14

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 15% UN TAUKU SATURS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 1,5%, BET NEPĀRSNIEDZ 27% (IESKAITOT)

0404.10.16

SŪKALAS UN PĀRVEIDOTĀS SŪKALAS PULVERĪ, GRANULĀS VAI CITĀDĀ CIETĀ VEIDĀ BEZ CUKURA VAI CITU SALDINĀTĀ JU PIEDEVAS, KURĀS PROTEĪNU SATURS (SLĀPEKĻA SATURS X 6,38) PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 15% UN TAUKU SATURS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 27%

0407.00.11

INKUBĒJAMAS TĪTARU VAI ZOSU OLAS

0407.00.19

INKUBĒJAMAS MĀJPUTNU OLAS (IZŅEMOT TĪTARU VAI ZOSU)

0410.00.00

BRUŅURUPUČU OLAS, PUTNU LIGZDAS UN CITI DZĪVNIEKU VALSTS PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS NAV NORĀDĪTI CITUR

0504.00.00

DZĪVNIEKU, IZŅEMOT ZIVJU, ZARNAS, PŪŠĻI UN KUŅĢI VAI TO GABALI

0601.10.10

HIACINŠU SĪPOLI VEĢETATĪVĀ MIERA STĀVOKLĪ

0601.10.20

NARCIŠU SĪPOLI VEĢETATĪVĀ MIERA STĀVOKLĪ

0601.10.30

TULPJU SĪPOLI VEĢETATĪVĀ MIERA STĀVOKLĪ

0601.10.40

GLADIOLU SĪPOLI VEĢETATĪVĀ MIERA STĀVOKLĪ

0601.10.90

SĪPOLI, GUMI, BUMBUĻVEIDA SAKNEŅI, BUMBUĻSĪPOLI, SAKNES AR LAPU ROZETĒM UN SAKNEŅI VEĢETATĪVĀ MIERA STĀVOKLĪ (IZŅEMOT CILVĒKU PĀRTIKĀ LIETOJAMOS, HIACINŠU, NARCIŠU, TULPJU, GLADIOLU UN CIGORIŅU AUGUS UN SAKNES)

0601.20.10

CIGORIŅU AUGI UN SAKNES (IZŅEMOT CICHORIUM INTYBUS SATIVUM ŠĶIRNES CIGORIŅU SAKNES)

0601.20.30

ORHIDEJU, HIACINŠU, NARCIŠU UN TULPJU SĪPOLI, VEĢETĒJOŠI VAI ZIEDOS

0601.20.90

SĪPOLI, GUMI, BUMBUĻVEIDA SAKNEŅI, BUMBUĻSĪPOLI, SAKNES AR LAPU ROZETĒM UN SAKNEŅI, VEĢETĒJOŠI VAI ZIEDOS (IZŅEMOT PĀRTIKĀ LIETOJAMOS, HIACINŠU, NARCIŠU, TULPJU UN CIGORIŅU AUGUS UN SAKNES)

0602.10.90

NEAPSAKŅOTI SPRAUDEŅI UN POTZARI (IZŅEMOT VĪNOGULĀJU)

0602.20.90

KOKI, KRŪMI UN KRŪMVEIDĪGIE, POTĒTI VAI NEPOTĒTI, KAS RAŽO PĀRTIKAS AUGĻUS UN RIEKSTUS (IZŅEMOT VĪNSTĪGAS)

0602.30.00

RODODENDRI (ACĀLIJAS), POTĒTI VAI NEPOTĒTI

0602.40.10

ROZES, POTĒTAS VAI NEPOTĒTAS

0602.40.90

ACOTAS VAI POTĒTAS ROZES

0602.90.10

MICĒLIJS

0602.90.20

ANANĀSU STĀDI

0602.90.30

DĀRZEŅU UN ZEMEŅU STĀDI

0602.90.41

DZĪVI MEŽA KOKI

0602.90.45

ĀRA KULTŪRU KOKU, KRŪMU UN KRŪMVEIDĪGO APSAKŅOTI SPRAUDEŅI UN STĀDI (IZŅEMOT AUGĻU, RIEKSTU UN MEŽA KOKUS)

0602.90.49

ĀRA KULTŪRU KOKI, KRŪMI UN KRŪMVEIDĪGIE, IESKAITOT TO SAKNES (IZŅEMOT, SPRAUDEŅUS, POTZARUS UN STĀDUS, UN AUGĻU, RIEKSTU UN MEŽA KOKUS)

0602.90.51

DAUDZGADĪGI ĀRA KULTŪRU AUGI

0602.90.59

DZĪVI ĀRA KULTŪRU AUGI, IESKAITOT TO SAKNES, KAS NAV MINĒTI CITUR

0602.90.70

APSAKŅOTI TELPAUGU SPRAUDEŅI UN STĀDI (IZŅEMOT KAKTUSUS)

0602.90.91

ZIEDOŠI TELPAUGI AR ZIEDPUMPURIEM VAI ZIEDIEM (IZŅEMOT KAKTUSUS)

0602.90.99

DZĪVI TELPAUGI UN KAKTUSI (IZŅEMOT APSAKŅOTUS SPRAUDEŅUS, STĀDUS UN ZIEDOŠUS AUGUS AR ZIEDPUMPURIEM VAI ZIEDIEM)

0701.10.00

SĒKLAS KARTUPEĻI

0703.20.00

ĶIPLOKI, SVAIGI VAI DZESINĀTI

0705.21.00

SVAIGI VAI DZESINĀTI LAPU CIGORIŅI

0706.90.30

SVAIGI VAI DZESINĀTI MĀRRUTKI

0709.51.00

SVAIGAS VAI DZESINĀTAS ATMATENES

0709.59.10

SVAIGAS VAI DZESINĀTAS GAILENES

0709.59.30

SVAIGAS VAI DZESINĀTAS SAMTBEKAS

0709.59.90

SVAIGAS VAI DZESINĀTAS ĒDAMĀS SĒNES (IZŅEMOT GAILENES, SAMTBEKAS, ATMATENES UN TRIFELES)

0711.51.00

ATMATENES, IEKONSERVĒTAS ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI, PIEMĒRAM, AR SĒRA DIOKSĪDA GĀZI, SĀLĪJUMĀ, SĒRŪDENĪ VAI CITĀ KONSERVĒJOŠĀ Ŋ ĶĪDUMĀ, KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI

0711.90.10

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTI CAPSICUM VAI PIMENTA ĢINTS DĀRZEŅI, BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGI TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ (IZŅEMOT DĀRZEŅPIPARUS)

0711.90.50

SĪPOLI, IEKONSERVĒTI ĪSLAICĪGAI GLABĀŊ ANAI, PIEMĒRAM, AR SĒRA DIOKSĪDA GĀZI, SĀLĪJUMĀ, SĒRŪDENĪ VAI CITĀ KONSERVĒJOŠĀ ŠĶĪDUMĀ, KAS Ŋ ĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGI TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI

0711.90.80

DĀRZEŅI, IEKONSERVĒTI ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI, PIEMĒRAM, AR SĒRA DIOKSĪDA GĀZI, SĀLĪJUMĀ, SĒRŪDENĪ VAI CITĀ KONSERVĒJOŠĀ Ŋ ĶĪDUMĀ, KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGI TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI (IZŅEMOT OLĪVAS, KAPERUS, GURĶUS UN KORNIŊ ONUS (PIPARGURĶĪŠUS), SĒNES, TRIFELES)

0712.31.00

KALTĒTAS ATMATENES, VESELAS, SAGRIEZTAS GABALIŅOS VAI ŠĶĒLĪTĒS, SASMALCINĀTAS VAI PULVERĪ, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS

0712.32.00

KALTĒTAS AUSAINES (AURICULARIA SPP.), VESELAS, SAGRIEZTAS GABALIŅOS VAI Ŋ ĶĒLĪTĒS, SASMALCINĀTAS VAI PULVERĪ, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS

0712.33.00

KALTĒTAS RECEKLENES (TREMELLA SPP.), VESELAS, SAGRIEZTAS GABALIŅOS VAI Ŋ ĶĒLĪTĒS, SASMALCINĀTAS VAI PULVERĪ, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS

0712.39.00

KALTĒTAS SĒNES UN TRIFELES, VESELAS, SAGRIEZTAS GABALIŅOS VAI ŠĶĒLĪTĒS, SASMALCINĀTAS VAI PULVERĪ, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS (IZŅEMOT ATMATENES, AUSAINES (AURICULARIA SPP.) UN RECEKLENES (TREMELLA SPP.))

0713.10.10

ZIRŅI (PISUM SATIVUM), KALTĒTI UN LOBĪTI, SĒJAI

0713.33.10

KĀRŠU PUPIŅAS (PHASEOLUS VULGARIS), KALTĒTAS UN LOBĪTAS, SĒJAI

0713.40.00

LĒCAS, KALTĒTAS UN LOBĪTAS, ARĪ MIZOTAS VAI ŠĶELTAS

0713.50.00

KALTĒTAS UN LOBĪTAS RUPJSĒKLU (CŪKU) PUPAS (VICIA FABA VAR. MAJOR) UN SĪKSĒKLU UN VIDĒJRUPJSĒKLU PUPAS (VICIA FABA VAR. EQUINA, VICIA FABA VAR. MINOR), ARĪ MIZOTAS VAI Ŋ ĶELTAS

0713.90.00

KALTĒTI UN LOBĪTI PĀKŠU DĀRZEŅI

0713.90.10

KALTĒTI UN LOBĪTI PĀKŠU DĀRZEŅI SĒJAI (IZŅEMOT ZIRŅUS, AUNAZIRŅUS, PUPAS, LĒCAS, RUPJSĒKLU (CŪKU) PUPAS UN SĪKSĒKLU UN VIDĒJRUPJSĒKLU PUPAS)

0713.90.90

KALTĒTI UN LOBĪTI PĀKŠU DĀRZEŅI (IZŅEMOT SĒJAI UN ZIRŅUS, AUNAZIRŅUS, PUPAS, LĒCAS, RUPJSĒKLU (CŪKU) PUPAS UN SĪKSĒKLU UN VIDĒJRUPJSĒKLU PUPAS), ARĪ MIZOTI VAI ŠĶELTI

0714.10.10

MANIOKA MILTU GRANULAS

0714.10.91

MANIOKS, SVAIGS UN NESADALĪTS VAI MIZOTS UN SALDĒTS, ARĪ ŠĶĒLĪTĒS, LIETOŠANAI PĀRTIKĀ, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS NEPĀRSNIEDZ 28 KG

0714.10.99

SVAIGS VAI KALTĒTS MANIOKS, NESADALĪTS VAI ŠĶĒLĪTĒS (IZŅEMOT 0714.10.10 UN 0714.10.91)

0714.20.10

SVAIGAS, NESADALĪTAS, LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTAS BATĀTES

0714.20.90

KALTĒTAS BATĀTES

0714.90.11

NIEDRU MARANTA, SALEPS UN TAMLĪDZĪGAS SAKNES UN BUMBUĻI (IZŅEMOT MAIOKU UN BATĀTES) AR AUGSTU CIETES SATURU, SVAIGI UN NESADALĪTI VAI MIZOTI UN SALDĒTI, ARĪ ŠĶĒLĪTĒS, LIETOŠANAI PĀRTIKĀ, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS NEPĀRSNIEDZ 28 KG

0714.90.19

NIEDRU MARANTA, SALEPS UN TAMLĪDZĪGAS SAKNES UN BUMBUĻI (IZŅEMOT MAIOKU UN BATĀTES) AR AUGSTU CIETES SATURU (IZŅEMOT 0714.90.11)

0714.90.90

SAKNES UN BUMBUĻI AR AUGSTU CIETES VAI INULĪNA SATURU (IZŅEMOT 0714.10.10 LĪDZ 0714.90.10)

0801.22.00

SVAIGI VAI KALTĒTI, LOBĪTI BRAZĪLIJAS RIEKSTI

0802.11.10

SVAIGAS VAI KALTĒTAS, NELOBĪTAS RŪGTĀS MANDELES

0802.11.90

SVAIGAS VAI KALTĒTAS, NELOBĪTAS MANDELES (IZŅEMOT RŪGTĀS)

0802.12.10

SVAIGAS VAI KALTĒTAS, LOBĪTAS RŪGTĀS MANDELES

0802.12.90

SVAIGAS VAI KALTĒTAS, LOBĪTAS MANDELES (IZŅEMOT RŪGTĀS)

0802.90.20

SVAIGI VAI KALTĒTI BETEĻRIEKSTI, KOLU RIEKSTI UN PEKANRIEKSTI, ARĪ LOBĪTI VAI MIZOTI

0802.90.50

SVAIGI VAI KALTĒTI, LOBĪTI VAI NELOBĪTI UN TĪRĪTI VAI NETĪRĪTI PĪNIJU RIEKSTI

0802.90.60

SVAIGI VAI KALTĒTI, LOBĪTI VAI NELOBĪTI UN MIZOTI VAI NEMIZOTI MAKADĀMIJU RIEKSTI

0803.00.90

KALTĒTI BANĀNI, IESKAITOT MILTU BANĀNUS

0804.40.00 SVAIGI VAI KALTĒTI AVOKADO

0805.40.00

SVAIGI VAI KALTĒTI GREIPFRŪTI

0805.90.00

SVAIGI VAI ŽĀVĒTI CITRUSAUGĻI (IZŅEMOT APELSĪNUS, CITRONUS CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM, LAIMUS CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA, GREIPFRŪTUS, MANDARĪNUS, ARĪ TANŽERĪNUS UN SACUMAS, KLEMENTĪNUS, VILKINGUS UN TAMLĪDZĪGUS CITRUSAUGĻU HIBRĪDUS)

0806.20.11

KORINTES TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS NEPĀRSNIEDZ 2 KG

0806.20.12

SULTANĪNAS TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS NEPĀRSNIEDZ 2 KG

0806.20.18

ŽĀVĒTAS VĪNOGAS (IZŅEMOT KORINTES UN SULATĪNAS) TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS NEPĀRSNIEDZ 2 KG

0806.20.91

KORINTES TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS PĀRSNIEDZ 2 KG

0806.20.92

SULTANĪNAS TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS PĀRSNIEDZ 2 KG

0806.20.98

ŽĀVĒTAS VĪNOGAS (IZŅEMOT KORINTES UN SULATĪNAS) TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS PĀRSNIEDZ 2 KG

0810.30.30

SVAIGAS SARKANĀS JĀŅOGAS

0810.40.10

SVAIGAS BRŪKLENES

0810.60.00

SVAIGI DURINĀNI

0811.20.11

AVENES, KAZENES, ZĪDKOKA OGAS, KAZEŅAVENES, UPENES, BALTĀS VAI SARKANĀS JĀŅOGAS UN ĒRKŠĶOGAS, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTAS VAI TERMISKI APSTRĀDĀTAS, TVAICĒJOT VAI VĀROT ŪDENĪ, SALDINĀTAS, AR CUKURA SATURU VAIRĀK NEKĀ 13%, SALDĒTAS

0811.20.19

AVENES, KAZENES, ZĪDKOKA OGAS, KAZEŅAVENES, UPENES, BALTĀS VAI SARKANĀS JĀŅOGAS UN ĒRKŠĶOGAS, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTAS VAI TERMISKI APSTRĀDĀTAS, TVAICĒJOT VAI VĀROT ŪDENĪ, SALDINĀTAS, CUKURA SATURAM NEPĀRSNIEDZOT 13%, SALDĒTAS

0811.20.39

UPENES, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTAS VAI TERMISKI APSTRĀDĀTAS, TVAICĒJOT VAI VĀROT ŪDENĪ, SALDĒTAS, BEZ SALDINĀTĀJIEM

0811.90.11

GAJAVES, MANGO, MANGOSTĀNI, PAPAIJAS, TAMARINDI, KEŠJUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, PASIFLORU AUGĻI, KARAMBOLAS, PITAHAJAS KOKOSRIEKSTI, INDIJAS RIEKSTI, BRAZĪLIJAS RIEKSTI, BETEĻRIEKSTI, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTI, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTI VAI TERMISKI APSTRĀDĀTI

0811.90.31

GAJAVES, MANGO, MANGOSTĀNI, PAPAIJAS, TAMARINDI, KEŠJUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, PASIFLORU AUGĻI, KARAMBOLAS, PITAHAJAS KOKOSRIEKSTI, INDIJAS RIEKSTI, BRAZĪLIJAS RIEKSTI, BETEĻRIEKSTI, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTI, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTI VAI TERMISKI APSTRĀDĀTI

0812.90.10

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTAS APRIKOZES, BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ

0812.90.30

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTAS PAPAIJAS, BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ

0812.90.40

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTAS MELLENES (VACCINIUM MYRTILLUS), BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ

0812.90.50

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTAS UPENES, BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ

0812.90.60

ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI IEKONSERVĒTAS AVENES, BET KAS ŠĀDĀ STĀVOKLĪ NAV DERĪGAS TŪLĪTĒJAI LIETOŠANAI PĀRTIKĀ

0812.90.70

GAJAVES, MANGO, MANGOSTĀNI, TAMARINDI, KEŊ JUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, PASIFLORU AUGĻI, KARAMBOLAS, PITAHAJAS KOKOSRIEKSTI, INDIJAS RIEKSTI, BRAZĪLIJAS RIEKSTI, BETEĻRIEKSTI, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTI, KAS NAV DERĪGI TŪLĪTĒJAI LIETOŊ ANAI PĀRTIKĀ

0813.50.19

ŽĀVĒTU APRIKOZU, ĀBOLU, PERSIKU, ARĪ NEKTARĪNU, BUMBIERU, PAPAIJU VAI CITU CITUR NEMINĒTU ŽĀVĒTU AUGĻU, IESKAITOT ŽĀVĒTAS PLŪMES, MAISĪJUMI (IZŅEMOT RIEKSTU MAISĪUMUS)

0813.50.31

MAISĪJUMI, KAS SASTĀV TIKAI NO KOKOSRIEKSTIEM, INDIJAS RIEKSTIEM, BRAZĪLIJAS RIEKSTIEM, BETEĻRIEKSTIEM, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTIEM

0813.50.39

MAISĪJUMI, KAS SASTĀV TIKAI NO PĀRTIKĀ LIETOJAMIEM RIEKSTIEM POZĪCIJĀS 0801 UN 0802 (IZŅEMOT KOKOSRIEKSTUS, INDIJAS RIEKSTUS, BRAZĪLIJAS RIEKSTUS, BETEĻRIEKSTUS, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTUS)

0813.50.91

CITUR NEMINĒTU ŽĀVĒTU AUGĻU (IZŅEMOT ŽĀVĒTAS PLŪMES VAI VĪĢES) MAISĪJUMI

0814.00.00

CITRUSAUGĻU VAI MELOŅU, ARĪ ARBŪZU MIZAS, SVAIGAS, SALDĒTAS, KALTĒTAS VAI ĪSLAICĪGAI GLABĀŠANAI KONSERVĒTAS SĀLĪJUMĀ VAI ŪDENĪ AR CITĀM PIEDEVĀM

0901.90.10

KAFIJAS PUPIŅU ČAUMALAS UN APVALKI

0908.10.00

MUSKATRIEKSTI

0908.20.00

MUSKATRIEKSTU MIZAS

0908.30.00

KARDAMONS

1001.90.10

SPELTAS KVIEŠI SĒJAI

1006.10.10

NELOBĪTI RĪSI SĒJAI

1006.10.21

NELOBĪTI APAĻGRAUDU TVAICĒTI RĪSI

1006.10.23

NELOBĪTI VIDĒJGRAUDU TVAICĒTI RĪSI

1006.10.25

NELOBĪTI GARENGRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3

1006.10.27

NELOBĪTI GARENGRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA

1006.10.92

NELOBĪTI GARENGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS UN SĒJAI)

1006.10.94

NELOBĪTI VIDĒJGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS UN SĒJAI)

1006.10.96

NELOBĪTI GARENGRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3 (IZŅEMOT TVAICĒTUS UN SĒJAI)

1006.10.98

NELOBĪTI GARENGRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA (IZŅEMOT TVAICĒTUS UN SĒJAI)

1006.20.11

APAĻGRAUDU LOBĪTI, TVAICĒTI RĪSI BROWN RICE

1006.20.13

VIDĒJGRAUDU LOBĪTI, TVAICĒTI RĪSI BROWN RICE

1006.20.15

LOBĪTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI BROWN RICE, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3

1006.20.17

LOBĪTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI BROWN RICE, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA

1006.20.92

APAĻGRAUDU LOBĪTI RĪSI BROWN RICE (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.20.94

VIDĒJGRAUDU LOBĪTI RĪSI BROWN RICE (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.20.96

LOBĪTI GARENRAUDU RĪSI BROWN RICE, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3 (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.20.98

LOBĪTI GARENRAUDU RĪSI BROWN RICE, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.21

DAĻĒJI SLĪPĒTI TVAICĒTI APAĻGRAUDU RĪSI

1006.30.23

DAĻĒJI SLĪPĒTI TVAICĒTI VIDĒJGRAUDU RĪSI

1006.30.25

DAĻĒJI SLĪPĒTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3

1006.30.27

DAĻĒJI SLĪPĒTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA

1006.30.42

DAĻĒJI SLĪPĒTI APAĻGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.44

DAĻĒJI SLĪPĒTI VIDĒJGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.46

DAĻĒJI SLĪPĒTI GARENRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3 (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.48

DAĻĒJI SLĪPĒTI GARENRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA PĀRSNIEDZ 3 (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.61

PILNĪGI NOSLĪPĒTI TVAICĒTI APAĻGRAUDU RĪSI

1006.30.63

PILNĪGI NOSLĪPĒTI TVAICĒTI VIDĒJGRAUDU RĪSI

1006.30.65

PILNĪGI NOSLĪPĒTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3

1006.30.67

PILNĪGI NOSLĪPĒTI GARENRAUDU TVAICĒTI RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA

1006.30.92

PILNĪGI NOSLĪPĒTI APAĻGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.94

PILNĪGI NOSLĪPĒTI VIDĒJGRAUDU RĪSI (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.96

PILNĪGI NOSLĪPĒTI GARENRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA LIELĀKA PAR 2, BET MAZĀKA PAR 3 (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.30.98

PILNĪGI NOSLĪPĒTI GARENRAUDU RĪSI, KURU GARUMA/PLATUMA ATTIECĪBA IR VIENĀDA AR 3 VAI LIELĀKA (IZŅEMOT TVAICĒTUS)

1006.40.00

ŠĶELTIE RĪSI

1007.00.10

GRAUDU HIBRĪDSORGO SĒJAI

1007.00.90

GRAUDU SORGO (IZŅEMOT HIBRĪDU SĒJAI)

1008.10.00

GRIĶI

1008.20.00

SĀRE (IZŅEMOT GRAUDU SORGO)

1008.30.00

MIEŽABRĀĻI

1008.90.10

TRITIKĀLE

1008.90.90

LABĪBA (IZŅEMOT KVIEŠUS UN KVIEŠU UN RUDZU MAISĪJUMU, RUDZUS, MIEŽUS, AUZAS, KUKURŪZU, RĪSU, GRIĶUS, SĀRI, MIEŽABRĀĻUS, TRITIKĀLI UN GRAUDU SORGO)

1102.90.30

AUZU MILTI

1103.19.10

RUDZU PUTRAIMI UN RUPJA MALUMA MILTI

1103.19.30

MIEŽU PUTRAIMI UN RUPJA MALUMA MILTI

1103.19.40

AUZU PUTRAIMI UN RUPJA MALUMA MILTI

1103.19.50

RĪSU PUTRAIMI UN RUPJA MALUMA MILTI

1103.20.10

RUDZU GRANULAS

1103.20.20

MIEŽU GRANULAS

1103.20.30

AUZU GRANULAS

1103.20.40

KUKURŪZAS GRANULAS

1103.20.50

RĪSU GRANULAS

1103.20.60

KVIEŠU GRANULAS

1103.20.90

LABĪBAS GRANULAS (IZŅEMOT RUDZU, MIEŽU, AUZU, KUKURŪZAS, RĪSU UN KVIEŠU)

1104.12.10

PLACINĀTI AUZU GRAUDI

1104.19.30

PLACINĀTI RUDZU GRAUDI VAI TO PĀRSLAS

1104.19.61

PLACINĀTI MIEŽU GRAUDI

1104.19.69

MIEŽU GRAUDU PĀRSLAS

1104.19.91

RĪSU GRAUDU PĀRSLAS

1104.22.20

AUZU GRAUDI, IZLOBĪTI VAI SPRAUKTI (IZŅEMOT LOBĪTUS)

1104.22.30

ATSĒNALOTI, ŠĶELTI VAI DRUPINĀTI AUZU GRAUDI

1104.22.50

GRŪBAS

1104.22.90

DRUPINĀTI AUZU GRAUDI

1104.22.98

AUZU GRAUDI (IZŅEMOT LOBĪTUS, ATSĒNALOTUS (IZLOBĪTUS VAI SPRAUKTUS) UN ŠĶELTUS VAI DRUPINĀTUS (PUTRAIMUS), GRŪBAS UN TIKAI DRUPINĀTUS)

1104.23.30

KUKURŪZAS GRŪBAS

1104.23.90

DRUPINĀTI KUKURŪZAS GRAUDI

1104.29.01

ATSĒNALOTI (IZLOBĪTI VAI SPRAUKTI) MIEŽU GRAUDI

1104.29.03

ATSĒNALOTI UN ŠĶELTI VAI DRUPINĀTI MIEŽU GRAUDI (PUTRAIMI)

1104.29.05

MIEŽU PUTRAIMI

1104.29.07

MIEŽU GRAUDI, TIKAI DRUPINĀTI

1104.29.09

MIEŽU GRAUDI (IZŅEMOT ATSĒNALOTUS (IZLOBĪTUS VAI SPRAUKTUS) UN ŠĶELTUS VAI DRUPINĀTUS (PUTRAIMUS), GRŪBAS VAI TIKAI DRUPINĀTUS)

1104.29.11

ATSĒNALOTI (IZLOBĪTI VAI SPRAUKTI) KVIEŊ U GRAUDI

1104.29.15

ATSĒNALOTI (IZLOBĪTI VAI SPRAUKTI) RUDZU GRAUDI

1104.29.19

ATSĒNALOTI (IZLOBĪTI VAI SPRAUKTI) LABĪBAS GRAUDI (IZŅEMOT MIEŽUS, AUZAS, KUKURŪZU, RĪSU, KVIEŠUS VAI RUDZUS)

1104.29.31

KVIEŠU PUTRAIMI

1104.29.35

RUDZU PUTRAIMI

1104.29.51

KVIEŠU GRAUDI, TIKAI DRUPINĀTI

1104.29.55

RUDZU GRAUDI, TIKAI DRUPINĀTI

1104.29.59

LABĪBAS GRAUDI, TIKAI DRUPINĀTI (IZŅEMOT MIEŽUS, AUZAS, KUKURŪZU, KVIEŠUS VAI RUDZUS)

1104.29.81

KVIEŠU GRAUDI (IZŅEMOT ATSĒNALOTUS, Ŋ ĶELTUS VAI DRUPINĀTUS, GRŪBAS VAI TIKAI DRUPINĀTUS)

1104.29.85

RUDZU GRAUDI (IZŅEMOT ATSĒNALOTUS, Ŋ ĶELTUS VAI DRUPINĀTUS, GRŪBAS VAI TIKAI DRUPINĀTUS)

1104.30.10

KVIEŠU DĪGĻI, VESELI, PLACINĀTI, PĀRSLĀS VAI MALTI

1105.10.00

KARTUPEĻU MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI

1105.20.00

KARTUPEĻU PĀRSLAS, GRANULAS UN ZIRNĪŊ I

1106.10.00

ZIRŅU, PUPU, LĒCU UN CITU POZĪCIJAS 0713 KALTĒTO PĀKŠU DĀRZEŅU MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI

1106.20.10

DENATURĒTI MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI NO SĀGO VAI MANIOKA, NIEDRU MARANTAS, SALEPA, TOPINAMBŪRA, BATĀTES UN LĪDZĪGĀM SAKNĒM UN BUMBUĻIEM AR AUGSTU CIETES VAI INULĪNA SATURU

1106.20.90

MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI NO SĀGO VAI MANIOKA, NIEDRU MARANTAS, SALEPA, TOPINAMBŪRA, BATĀTES SAKNĒM UN BUMBUĻIEM UN LĪDZĪGĀM SAKNĒM UN BUMBUĻIEM AR AUGSTU CIETES VAI INULĪNA SATURU (IZŅEMOT DENATURĒTUS)

1106.30.10

BANĀNU MILTI, RUPJA MALUMA MILTI UN PULVERIS

1106.30.90

8. NODAĻĀ IETVERTO PRODUKTU (VISA VEIDA ĒDAMO AUGĻU) MILTI, RUPJA MALUMA MILTI UN PULVERIS (IZŅEMOT BANĀNU)

1107.10.11

KVIEŠU IESALS MILTU VEIDĀ (IZŅEMOT GRAUZDĒTU)

1107.10.19

KVIEŠU IESALS (IZŅEMOT MILTU VEIDĀ UN GRAUZDĒTU)

1107.10.91

IESALS MILTU VEIDĀ (IZŅEMOT GRAUZDĒTU UN KVIEŠU)

1107.10.99

IESALS (IZŅEMOT GRAUZDĒTU, KVIEŠU UN MILTU VEIDĀ)

1107.20.00

GRAUZDĒTS IESALS

1108.19.10

RĪSU CIETE

1108.20.00

INULĪNS

1109.00.00

KVIEŠU LIPEKLIS, ŽĀVĒTS VAI NEŽĀVĒTS

1201.00.10

SOJAS PUPAS SĒJAI

1201.00.90

SOJAS PUPAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1202.10.10

NELOBĪTI ZEMESRIEKSTI SĒJAI

1203.00.00

KOPRA

1204.00.10

LINSĒKLAS SĒJAI

1204.00.90

LINSĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1205.10.10

RAPŠU VAI RIPŠU SĒKLAS AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU, NO KURĀM IEGŪST NEGAISTOŠU EĻĻU, KURAS ERUKSKĀBES SATURS NEPĀRSNIEDZ 2%, UN CIETO KOMPONENTU, KAS SATUR NE VAIRĀK PAR 30 MIKROMOLIEM GLIKOZINOLĀTU VIENĀ GRAMĀ, SĒJAI

1205.10.90

RAPŠU VAI RIPŠU SĒKLAS AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU, NO KURĀM IEGŪST NEGAISTOŠU EĻĻU, KURAS ERUKSKĀBES SATURS NEPĀRSNIEDZ 2%, UN CIETO KOMPONENTU, KAS SATUR NE VAIRĀK PAR 30 MIKROMOLIEM GLIKOZINOLĀTU VIENĀ GRAMĀ, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1205.90.00

RAPŠU VAI RIPŠU SĒKLAS AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU, NO KURĀM IEGŪST NEGAISTOŠU EĻĻU, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR VIENĀDS AR 2% VAI LIELĀKS, UN CIETO KOMPONENTU, KAS SATUR 30 MIKROMOLUS GLIKOZINOLĀTU VIENĀ GRAMĀ VAI VAIRĀK, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS

1206.00.10

SAULESPUĶU SĒKLAS SĒJAI

1206.00.91

SAULESPUĶU SĒKLAS, LOBĪTAS VAI NELOBĪTAS UN PELĒKĀS VAI BALTSVĪTRAINĀS ČAUMALĀS (IZŅEMOT SĒJAI)

1206.00.99

SAULESPUĶU SĒKLAS, ŠĶELTAS VAI NEŊ ĶELTAS (IZŅEMOT SĒJAI, LOBĪTAS VAI NELOBĪTAS UN PELĒKĀS VAI BALTSVĪTRAINĀS ČAUMALĀS)

1207.10.10

PALMU RIEKSTI UN KODOLI SĒJAI

1207.10.90

PALMU RIEKSTI UN KODOLI (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.20.10

KOKVILNAS SĒKLAS SĒJAI

1207.20.90

KOKVILNAS SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.30.10

RĪCINAUGA SĒKLAS SĒJAI

1207.30.90

RĪCINAUGA SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.40.10

SEZAMA SĒKLAS SĒJAI

1207.40.90

SEZAMA SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.50.10

SINEPJU SĒKLAS SĒJAI

1207.50.90

SINEPJU SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.60.10

SAFLORA SĒKLAS SĒJAI

1207.60.90

SAFLORA SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.91.10

MAGOŅU SĒKLAS SĒJAI

1207.91.90

MAGOŅU SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.99.20

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI SĒJAI (IZŅEMOT ĒDAMUS RIEKSTUS, OLĪVAS, SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, KOPRU, LINSĒKLAS, RAPŠA VAI RIPŠA SĒKLAS, SAULESPUĶU SĒKLAS, PALMU RIEKSTUS UN KODOLUS, KOKVILNAS SĒKLAS, RĪCINAUGA SĒKLAS, SEZAMA SĒKLAS, SINEPJU SĒKLAS, SAFLORA SĒKLAS)

1207.99.91

KAŅEPJU SĒKLAS (IZŅEMOT SĒJAI)

1207.99.98

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, ARĪ SASMALCINĀTI (IZŅEMOT SĒJAI UN ĒDAMUS RIEKSTUS, OLĪVAS, SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, KOPRU, LINSĒKLAS, RAPŠA VAI RIPŠA SĒKLAS, SAULESPUĶU SĒKLAS, PALMU RIEKSTUS UN KODOLUS, KOKVILNAS SĒKLAS, RĪCINAUGA SĒKLAS, SEZAMA SĒKLAS, SINEPJU SĒKLAS, SAFLORA SĒKLAS)

1208.10.00

SOJAS PUPU MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI

1208.90.00

EĻĻAS AUGU SĒKLU VAI AUGĻU MILTI UN RUPJA MALUMA MILTI (IZŅEMOT SOJU UN SINEPES)

1209.10.00

CUKURBIEŠU SĒKLAS SĒJAI

1209.21.00

LUCERNAS SĒKLAS SĒJAI

1209.22.10

SARKANĀ ĀBOLIŅA (TRIFOLIUM PRATENSE L.) SĒKLAS SĒJAI

1209.22.80

ĀBOLIŅA (TRIFOLIUM SPP.) SĒKLAS SĒJAI (IZŅEMOT SARKANĀ ĀBOLIŅA (TRIFOLIUM PRATENSE L.))

1209.23.11

PĻAVAS AUZENES SĒKLAS SĒJAI

1209.23.15

SARKANĀS AUZENES SĒKLAS SĒJAI

1209.23.80

AUZENES SĒKLAS SĒJAI (IZŅEMOT PĻAVAS AUZENES (FESTUCA PRATENSIS HUDS) SĒKLAS UN SARKANĀS AUZENES (FESTUCA RUBRA L.) SĒKLAS)

1209.24.00

PĻAVAS SKARENES SĒKLAS SĒJAI

1209.25.10

DAUDZZIEDU AIRENES, IESKAITOT VIENGADĪGO AIRENI (LOLIUM MULTIFLORUM L.) SĒKLAS SĒJAI

1209.25.90

DAUDZGADĪGĀS AIRENES (LOLIUM PERENNE L.) SĒKLAS SĒJAI

1209.26.00

PĻAVAS TIMOTIŅA SĒKLAS SĒJAI

1209.29.10

VĪĶU SĒKLAS, SKAREŅU (POAPALUSTRIS L., POATRIVIALIS L.) SĒKLAS, PARASTĀS KAMOLZĀLES (DACTYLIS GLOMERATA L.) SĒKLAS UN SMILGU (AGROSTIS) SĒKLAS SĒJAI

1209.29.50

LUPĪNAS SĒKLAS SĒJAI

1209.29.60

BIEŠU SĒKLAS SĒJAI (IZŅEMOT CUKURBIEŠU SĒKLAS)

1209.29.80

RUPJĀS LOPBARĪBAS AUGU SĒKLAS SĒJAI (IZŅEMOT KVIEŠUS, KVIEŠU SĒKLAS, LUCERNAS SĒKLAS, ĀBOLIŅA (TRIFOLIUM SPP.) SĒKLAS, AUZENES SĒKLAS, PĻAVAS SKARENES (POA PRATENSIS L.) SĒKLAS, AIREŅU (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.) SĒKLAS, PĻAVAS TIMOTIŅA SĒKLAS)

1209.30.00

GALVENOKĀRT ZIEDU IEGŪŠANAI AUDZĒJAMO ZĀLAUGU SĒKLAS SĒJAI

1209.91.10

KOLRĀBJU SĒKLAS SĒJAI

1209.91.30

GALDA JEB SARKANO BIEŠU SĒKLAS

1209.91.90

DĀRZEŅU SĒKLAS SĒJAI (IZŅEMOT KOLRĀBJU)

1209.99.10

MEŽA KOKU SĒKLAS SĒJAI

1209.99.91

GALVENOKĀRT ZIEDU IEGŪŠANAI AUDZĒJAMO AUGU, IZŅEMOT ZĀLAUGUS, SĒKLAS SĒJAI

1209.99.99

SĒKLAS, AUGĻI UN SPORAS SĒJAI (IZŅEMOT PĀKŠU DĀRZEŅUS UN CUKURKUKURŪZU, KAFIJU, TĒJU, MATĒ UN GARŠVIELAS, LABĪBU, EĻĻAS AUGUS UN EĻĻAS AUGU AUGĻUS, BIETES, RUPJĀS LOPBARĪBAS AUGUS, DĀRZEŅU SĒKLAS, MEŽA KOKU SĒKLAS)

1210.10.00

SVAIGAS VAI ŽĀVĒTAS APIŅU ROGAS (IZŅEMOT SMALCINĀTAS, PULVERĪ VAI GRANULĀS)

1210.20.10

APIŅU ROGAS, MALTAS, PULVERVEIDĀ VAI GRANULĀS, AR AUGSTĀKU LUPULĪNA SATURU; LUPULĪNS

1210.20.90

APIŅU ROGAS, MALTAS, PULVERVEIDĀ VAI GRANULĀS (IZŅEMOT AR AUGSTĀKU LUPULĪNA SATURU)

1211.90.97

AUGI UN AUGU DAĻAS

1212.10.10

CERATONIJU PĀKSTIS, SVAIGAS VAI ŽĀVĒTAS, ARĪ SAMALTAS

1212.10.91

CERATONIJU SĒKLAS, SVAIGAS VAI ŽĀVĒTAS (IZŅEMOT LOBĪTAS, SMALCINĀTAS UN MALTAS)

1212.10.99

CERATONIJU SĒKLAS, LOBĪTAS, SMALCINĀTAS UN MALTAS, SVAIGAS VAI ŽĀVĒTAS

1212.30.00

APRIKOŽU, PERSIKU VAI PLŪMJU KAULIŅI UN KODOLI

1212.91.20

ŽĀVĒTAS CUKURBIETES, ARĪ SAMALTAS

1212.91.80

SVAIGAS, DZESINĀTAS VAI SALDĒTAS CUKURBIETES

1212.99.20

CUKURNIEDRES, SVAIGAS, DZESINĀTAS, SALDĒTAS VAI ŽĀVĒTAS, ARĪ SAMALTAS

1212.99.80

AUGĻU KAULIŅI UN KODOLI UN CITI GALVENOKĀRT PĀRTIKĀ LIETOJAMI AUGU PRODUKTI (IESKAITOT NEGRAUZDĒTAS CHYCORIUM INTYBUS SATIVUM ŠĶIRNES CIGORIŅU SAKNES), KURI CITUR NAV MINĒTI

1213.00.00

GRAUDAUGU PELAVAS UN SALMI, NEAPSTRĀDĀTI, SASMALCINĀTI VAI NESASMALCINĀTI, SAMALTI VAI NESAMALTI, PRESĒTI VAI NEPRESĒTI VAI GRANULU VEIDĀ

1214.10.00

LUCERNAS RUPJA MALUMA MILTI UN GRANULAS

1214.90.10

KĀĻI, LOPBARĪBAS BIETES (RUNKUĻI) UN LOPBARĪBAS SAKNES

1214.90.90

SIENS, LUCERNA, ĀBOLIŅŠ, SĒJAS ESPARSETE

1214.90.91

SIENA, ĀBOLIŅA, SĒJAS ESPARSETES, LOPBARĪBAS KĀPOSTU, LUPĪNU, VĪĶU UN LĪDZĪGU RUPJĀS LOPBARĪBAS PRODUKTU GRANULAS (IZŅEMOT KĀĻUS, LOPBARĪBAS BIETES (RUNKUĻUS) UN LOPBARĪBĀ IZMANTOJAMĀS SAKNES)

1214.90.99

SIENS, ĀBOLIŅŠ, SĒJAS ESPARSETE, LOPBARĪBAS KĀPOSTI, LUPĪNAS, VĪĶI UN LĪDZĪGI RUPJĀS LOPBARĪBAS PRODUKTI (IZŅEMOT GRANULĀS, KĀĻUS, LOPBARĪBAS BIETES (RUNKUĻUS), LOPBARĪBĀ IZMANTOJAMĀS SAKNES UN LUCERNU RUPJA MALUMA MILTUS)

1301.10.00

DABISKĀ ŠELLAKA

1301.20.00

DABĪGAIS GUMIARĀBIKS

1301.90.10

MASTIKAS PISTĀCIJAS MASTIKA (MASTIKA NO PISTACIA LENTISCUS ŠĶIRNES KOKA)

1301.90.90

DABISKIE SVEĶI, SVEĶAINAS VIELAS, GUMIJAS SVEĶI UN BALZĀMI (IZŅEMOT GUMIARĀBIKU UN MASTIKAS PISTĀCIJAS MASTIKU (MASTIKU NO PISTACIA LENTISCUS Ŋ ĶIRNES KOKA))

1302.11.00

OPIJS

1302.19.05

VANIĻAS OLEOSVEĶI

1302.19.98

AUGU SULAS UN EKSTRAKTI (IZŅEMOT LAKRICAS, APIŅUS, PIRETRAS, AUGU SAKNES, KAS SATUR ROTENONU, QUASSIA AMARA, ALOJAS UN MANNU, AUGU EKSTRAKTU SAJAUKUMUS DZĒRIENU VAI PĀRTIKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŊ ANAI UN MEDICĪNĀ IZMANTOJAMUS AUGUS)

1302.32.90

RECINĀTĀJI UN BIEZINĀTĀJI NO GUARAS SĒKLĀM, ARĪ MODIFICĒTI

1302.39.00

NO AUGU VALSTS PRODUKTIEM IEGŪTI RECINĀTĀJI UN BIEZINĀTĀJI, ARĪ MODIFICĒTI (IZŅEMOT NO CERATONIJU PĀKSTĪM, CERATONIJU SĒKLĀM, GUARAS SĒKLĀM UN AGARA)

1501.00.11

CŪKU TAUKI, KAUSĒTI, ARĪ SPIESTI VAI EKSTRAHĒTI AR ŠĶĪDINĀTĀJU, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANU)

1501.00.90

MĀJPUTNU TAUKI, KAUSĒTI, ARĪ SPIESTI VAI EKSTRAHĒTI AR ŠĶĪDINĀTĀJU

1502.00.10

LIELLOPU, AITU VAI KAZU TAUKI, JĒLI VAI KAUSĒTI, ARĪ SPIESTI VAI EKSTRAHĒTI AR ŠĶĪDINĀTĀJU, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANU)

1502.00.90

LIELLOPU, AITU VAI KAZU TAUKI, JĒLI VAI KAUSĒTI, ARĪ SPIESTI VAI EKSTRAHĒTI AR ŠĶĪDINĀTĀJU (IZŅEMOT TEHNISKĀM / RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1503.00.11

TAUKU STEARĪNS UN OLEOSTEARĪNS RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT EMULĢĒTU, SAJAUKTU VAI CITĀDI SAGATAVOTU)

1503.00.19

TAUKU STEARĪNS UN OLEOSTEARĪNS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN EMULĢĒTU, SAJAUKTU VAI CITĀDI SAGATAVOTU)

1503.00.30

TALEĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN EMULĢĒTU, SAJAUKTU VAI CITĀDI SAGATAVOTU)

1503.00.90

TALEĻĻA, OLEOEĻĻA UN TAUKU EĻĻA (IZŅEMOT EMULĢĒTU, SAJAUKTU VAI CITĀDI SAGATAVOTU UN TALEĻĻU RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1504.10.10

ZIVJU AKNU EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS AR VITAMĪNA A SATURU, KAS VIENĀDS AR 2500 SV/G VAI MAZĀKS, ARĪ RAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM)

1504.10.91

PALTUSU AKNU EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT ZIVJU AKNU EĻĻAS AR VITAMĪNA A SATURU, KAS NEPĀRSNIEDZ 2500 SV/G)

1504.10.99

ZIVJU AKNU EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT ZIVJU AKNU EĻĻAS AR VITAMĪNA A SATURU, KAS NEPĀRSNIEDZ 2500 SV/G UN NO PALTUSA)

1504.20.10

ZIVJU TAUKU UN EĻĻU CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM UN AKNU EĻĻAS)

1504.20.90

ZIVJU TAUKI UN EĻĻAS UN ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM UN AKNU EĻĻAS)

1504.30.10

JŪRAS ZĪDĪTĀJU TAUKU UN EĻĻU CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM)

1504.30.90

JŪRAS ZĪDĪTĀJU TAUKI UN EĻĻAS UN TO Ŋ ĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM)

1507.10.10

NEAPSTRĀDĀTA SOJAS PUPU EĻĻA, ATTĪRĪTA VAI NEATTĪRĪTA NO LĪMVIELĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1507.10.90

NEAPSTRĀDĀTA SOJAS PUPU EĻĻA, ATTĪRĪTA VAI NEATTĪRĪTA NO LĪMVIELĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1507.90.10

SOJAS PUPU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1507.90.90

ZEMESRIEKSTU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM, AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1508.10.10

NEAPSTRĀDĀTA ZEMESRIEKSTU EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1508.90.10

ZEMESRIEKSTU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1511.10.10

NEAPSTRĀDĀTA PALMU EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1511.10.90

NEAPSTRĀDĀTA PALMU EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1511.90.11

PALMU EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS

1511.90.19

PALMU EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

1511.90.91

PALMU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN NEAPSTRĀDĀTU)

1511.90.99

PALMU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1512.11.10

NEAPSTRĀDĀTA SAULESPUĶU SĒKLU VAI SAFLORA EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1512.11.91

NEAPSTRĀDĀTA SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1512.11.99

NEAPSTRĀDĀTA SAFLORA EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1512.19.10

SAULESPUĶU SĒKLU VAI SAFLORA EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŊ ANAI)

1512.19.90

SAULESPUĶU SĒKLAS VAI SAFLORS

1512.19.91

SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1512.19.99

SAFLORA EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1512.21.10

NEAPSTRĀDĀTA KOKVILNAS SĒKLU EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1512.21.90

NEAPSTRĀDĀTA KOKVILNAS SĒKLU EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1512.29.10

KOKVILNAS SĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1512.29.90

KOKVILNAS SĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.11.10

NEAPSTRĀDĀTA KOKOSRIEKSTU EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1513.11.91

NEAPSTRĀDĀTA KOKOSRIEKSTU EĻĻA TIEŊ AJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1513.11.99

NEAPSTRĀDĀTA KOKOSRIEKSTU EĻĻA TIEŊ AJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1513.19.11

KOKOSRIEKSTU EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS

1513.19.19

KOKOSRIEKSTU EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

1513.19.30

KOKOSRIEKSTU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1513.19.91

KOKOSRIEKSTU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.19.99

KOKOSRIEKSTU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.21.10

NEAPSTRĀDĀTA PALMU KODOLU EĻĻA

1513.21.11

NEAPSTRĀDĀTA PALMU KODOLU EĻĻA UN BABASŪ EĻĻA TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1513.21.19

NEAPSTRĀDĀTA BABASŪ EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1513.21.30

NEAPSTRĀDĀTA PALMU KODOLU EĻĻA UN BABASŪ EĻĻA TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1513.21.90

NEAPSTRĀDĀTA PALMU KODOLU EĻĻA UN BABASŪ EĻĻA TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA NETO SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT EĻĻU TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1513.29.11

PALMU EĻĻAS UN BABASŪ EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS

1513.29.19

PALMU EĻĻAS UN BABASŪ EĻĻAS CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

1513.29.30

PALMU KODOLU EĻĻA UN BABASŪ EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.29.50

PALMU KODOLU EĻĻA UN BABASŪ EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.29.90

NEAPSTRĀDĀTA PALMU KODOLU EĻĻA

1513.29.91

PALMU KODOLU EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1513.29.99

BABASŪ EĻĻA UN TĀS ŠĶIDRĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1514.11.10

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR MAZĀKS PAR 2%), NEAPSTRĀDĀTA, TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1514.11.90

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR MAZĀKS PAR 2%), NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1514.19.10

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR MAZĀKS PAR 2%) UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1514.19.90

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR MAZĀKS PAR 2%) UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1514.91.10

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR 2% VAI VAIRĀK) UN SINEPJU EĻĻA, NEAPSTRĀDĀTA, TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1514.91.90

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR 2% VAI VAIRĀK), UN SINEPJU EĻĻA, NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1514.99.10

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR 2% VAI VAIRĀK) UN SINEPJU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1514.99.90

RAPŠU VAI RIPŠU EĻĻA AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU (NEGAISTOŠA EĻĻA, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR 2% VAI VAIRĀK) UN SINEPJU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.11.00

NEAPSTRĀDĀTA LINSĒKLU EĻĻA

1515.19.10

LINSĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1515.19.90

LINSĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.21.10

NEAPSTRĀDĀTA KUKURŪZAS EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1515.21.90

NEAPSTRĀDĀTA KUKURŪZAS EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1515.29.10

KUKURŪZAS EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1515.29.90

KUKURŪZAS EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.30.10

RĪCINEĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, AMINOUNDEKĀNSKĀBES RAŽOŠANAI, LAI IZMANTOTU SINTĒTISKO TEKSTILŠĶIEDRU VAI PLASTMASU RAŽOŠANĀ

1515.30.90

RĪCINEĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT AMINOUNDEKĀNSKĀBES RAŽOŠANAI, LAI IZMANTOTU SINTĒTISKO TEKSTILŠĶIEDRU VAI PLASTMASU RAŽOŠANĀ)

1515.40.00

TUNGAS KOKU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM

1515.50.11

NEAPSTRĀDĀTA SEZAMA EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1515.50.19

NEAPSTRĀDĀTA SEZAMA EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1515.50.91

SEZAMA EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTU)

1515.50.99

SEZAMA EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.90.21

NEAPSTRĀDĀTA TABAKAS SĒKLU EĻĻA RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1515.90.29

NEAPSTRĀDĀTA TABAKAS SĒKLU EĻĻA (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM)

1515.90.31

TABAKAS SĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.90.39

TABAKAS SĒKLU EĻĻA UN TĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTU)

1515.90.40

NEAPSTRĀDĀTI NEGAISTOŠI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI, SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, OLĪVAS, PALMAS, SAULESPUĶU SĒKLAS, SAFLORU, KOKVILNAS SĒKLAS, KOKOSRIEKSTUS, PALMU KODOLUS, BABASŪ, RAPSI, RIPSI UN SINEPES)

1515.90.51

NEAPSTRĀDĀTU NEGAISTOŠU AUGU TAUKU UN EĻĻU CIETĀS FRAKCIJAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 1 KG VAI MAZĀK (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, OLĪVAS, PALMAS, SAULESPUĶU SĒKLAS, SAFLORU, KOKVILNAS SĒKLAS, KOKOSRIEKSTUS, PALMU KODOLUS, BABASŪ, RAPSI, RIPSI, SINEPES UN LINSĒKLAS)

1515.90.59

NEAPSTRĀDĀTI NEGAISTOŠI AUGU TAUKI UN EĻĻAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG, VAI NEAPSTRĀDĀTI, ŠĶIDRI (IZŅEMOT TEHNISKĀM UN RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM, SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, OLĪVAS, PALMAS, SAULESPUĶU SĒKLAS, SAFLORU, KOKVILNAS SĒKLAS, KOKOSRIEKSTUS, PALMU KODOLUS, BABASŪ, RUBSEN RAPŠA SĒKLAS)

1515.90.60

AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS (IZŅEMOT AR ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM) TEHNISKĀM UN RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI, NEAPSTRĀDĀTUS TAUKUS UN EĻĻAS, SOJAS PUPAS, ZEMESRIEKSTUS, OLĪVAS, PALMAS, SAULESPUĶES, SAFLORU)

1515.90.91

NEGAISTOŠI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS, KAS NAV MINĒTAS CITUR (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTUS TAUKUS UN EĻĻAS)

1515.90.99

NEGAISTOŠI AUGU TAUKI UN EĻĻA UN TO CIETĀS FRAKCIJAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET BEZ ĶĪMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅĀM, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG, KAS NAV MINĒTAS CITUR (IZŅEMOT RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN NEAPSTRĀDĀTUS TAUKUS UN EĻĻAS)

1516.10.10

DZĪVNIEKU TAUKI, EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTAS, ESTERIFICĒTAS, PĀRESTERIFICĒTAS VAI ELAIDINĒTAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS

1516.10.90

DZĪVNIEKU TAUKI, EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTAS, ESTERIFICĒTAS, PĀRESTERIFICĒTAS VAI ELAIDINĒTAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

1516.20.91

AUGU TAUKI, EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTAS, ESTERIFICĒTAS, PĀRESTERIFICĒTAS VAI ELAIDINĒTAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR VIENĀDS AR 1 KG VAI MAZĀKS (IZŅEMOT T.S. OPĀLVASKU UN TĀLĀK APSTRĀDĀTAS)

1516.20.95

RIPŠA, LINSĒKLU, RAPŠA SĒKLU, SAULESPUĶU, ILLIPJU, SVIESTKOKU, MAKORU SĒKLU, ANDIROBU RIEKSTU VAI BABASŪ EĻĻA, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTA, ESTERIFICĒTA, PĀRESTERIFICĒTA VAI ELAIDINĒTA, RAFINĒTA VAI NERAFINĒTA, TEHNISKĀM VAI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM, TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

1516.20.96

ZEMESRIEKSTU, KOKVILNAS SĒKLU, SOJAS PUPU VAI SAULESPUĶU SĒKLU EĻĻA (IZŅEMOT APAKŠPOZĪCIJU 1516 20 95), CITAS EĻĻAS, KAS SATUR MAZĀK PAR 50 % NO SVARA BRĪVĀS TAUKSKĀBES, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG, VAI CITĀ VEIDĀ (IZŅEMOT PALMU KODOLU, ILLIPJU, KOKOSRIEKSTU, RIPŠU EĻĻU)

1516.20.98

AUGU TAUKI, EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTAS, ESTERIFICĒTAS, PĀRESTERIFICĒTAS VAI ELAIDINĒTAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG, VAI CITĀ VEIDĀ (IZŅEMOT TAUKUS UN EĻĻAS UN TO FRAKCIJAS)

1517.10.90

MARGARĪNS AR PIENA TAUKU SATURU 10% VAI MAZĀK (IZŅEMOT ŠĶIDRĀ VEIDĀ)

1517.90.91

PĀRTIKĀ LIETOJAMAS NEGAISTOŠAS AUGU EĻĻAS, ŠĶIDRAS, SAJAUKTAS, AR PIENA TAUKU SATURU 10% VAI MAZĀK (IZŅEMOT EĻĻAS, DAĻĒJI VAI PILNĪGI HIDROGENĒTAS, ESTERIFICĒTAS, PĀRESTERIFICĒTAS VAI ELAIDINĒTAS, RAFINĒTAS VAI NERAFINĒTAS, BET TĀLĀK NEAPSTRĀDĀTAS, UN OLĪVEĻĻU MAISĪJUMUS)

1517.90.99

PĀRTIKAS MAISĪJUMI VAI PĀRSTRĀDES PRODUKTI, KURI IEGŪTI NO DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKIEM VAI EĻĻĀM, UN DAŽĀDU TAUKU VAI EĻĻU PĀRTIKĀ LIETOJAMAS FRAKCIJAS AR PIENA TAUKU SATURU 10% VAI MAZĀK (IZŅEMOT NEGAISTOŠAS AUGU EĻĻAS, ŠĶIDRAS, JAUKTAS, PĀRTIKAS MAISĪJUMUS VAI PĀRSTRĀDES PRODUKTUS, KO IZMANTO VEIDŅU EĻĻĀM)

1518.00.31

NEAPSTRĀDĀTAS NEGAISTOŠAS NEPĀRTIKAS AUGU EĻĻAS, ŠĶIDRAS, JAUKTAS, KAS NAV MINĒTAS CITUR, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANU)

1518.00.39

NEGAISTOŠAS NEPĀRTIKAS AUGU EĻĻAS, Ŋ ĶIDRAS, JAUKTAS, KAS NAV MINĒTAS CITUR, RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM (IZŅEMOT NEAPSTRĀDĀTAS EĻĻAS UN PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI)

1522.00.31

ZIEPJU PAMATVIELAS, KAS SATUR EĻĻU AR OLĪVEĻĻAS ĪPAŠĪBĀM

1602.49.11

GATAVI IZSTRĀDĀJUMI VAI KONSERVI NO MĀJAS CŪKU GARAJIEM MUGURAS GABALIEM UN TO DAĻĀM, IESKAITOT MUGURAS GABALU VAI ŠĶIŅĶU MAISĪJUMUS (IZŅEMOT KAKLA GABALUS)

1602.49.15

GATAVI IZSTRĀDĀJUMI VAI KONSERVI NO MĀJAS CŪKU ŠĶIŅĶA, PLEČIEM, GARAJIEM MUGURAS GABALIEM, KAKLA GABALIEM UN TO DAĻĀM (IZŅEMOT TIKAI MUGURAS GABALU UN ŠĶIŅĶU MAISĪJUMUS VAI TIKAI KAKLA GABALU UN PLEČU MAISĪJUMUS)

1602.49.50

GATAVI IZSTRĀDĀJUMI VAI KONSERVI NO MĀJAS CŪKU GAĻAS, SUBPRODUKTIEM UN MAISĪJUMIEM, KAS SATUR MAZĀK NEKĀ 40% JEBKĀDA VEIDA GAĻAS VAI SUBPRODUKTU UN JEBKĀDA VEIDA TAUKU (IZŅEMOT DESAS UN TAMLĪDZĪGUS PRODUKTUS, HOMOGENIZĒTUS IZSTRĀDĀJUMUS POZĪCIJĀ 1602 10 00, IZSTRĀDĀJUMUS NO AKNĀM UN GAĻAS EKSTRAKTU)

1602.50.10

GATAVI IZSTRĀDĀJUMI VAI KONSERVI NO LIELLOPU GAĻAS VAI SUBPRODUKTIEM, TERMISKI NEAPSTRĀDĀTI, IESKAITOT TERMISKI APSTRĀDĀTAS GAĻAS VAI SUBPRODUKTU MAISĪJUMUS UN TERMISKI NEAPSTRĀDĀTAS GAĻAS VAI SUBPRODUKTU MAISĪJUMUS (IZŅEMOT DESAS UN TAMLĪDZĪGUS PRODUKTUS UN IZSTRĀDĀJUMUS NO AKNĀM)

1602.90.10

IZSTRĀDĀJUMI NO JEBKURU DZĪVNIEKU ASINĪM (IZŅEMOT DESAS UN TAMLĪDZĪGUS PRODUKTUS)

1603.00.10

GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MĪKSTMIEŊ U VAI CITU ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU EKSTRAKTI UN SULAS TIEŊ AJĀ IEPAKOJUMĀ AR SVARU LĪDZ 1 KG IESKAITOT

1603.00.80

GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MĪKSTMIEŊ U VAI CITU ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU EKSTRAKTI UN SULAS TIEŊ AJĀ IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG, VAI CITĀDI IEPAKOTI

1701.11.10

CUKURNIEDRU JĒLCUKURS RAFINĒŠANAI (IZŅEMOT AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM)

1701.11.90

CUKURNIEDRU JĒLCUKURS (IZŅEMOT RAFINĒŊ ANAI UN AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM)

1701.12.10

CUKURBIEŠU JĒLCUKURS RAFINĒŠANAI (IZŅEMOT AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM)

1701.12.90

CUKURBIEŠU JĒLCUKURS (IZŅEMOT RAFINĒŊ ANAI UN AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM)

1702.20.10

KĻAVU CUKURS CIETĀ VEIDĀ AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM

1702.30.10

IZOGLIKOZE CIETĀ VEIDĀ, KAS NESATUR FRUKTOZI VAI SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR MAZĀK NEKĀ 20% FRUKTOZES

1702.30.51

GLIKOZE (DEKSTROZE) BALTA KRISTĀLISKA PULVERA VEIDĀ, AGLOMERĒTI VAI NEAGLOMERĒTI, KAS NESATUR FRUKTOZI VAI SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR MAZĀK NEKĀ 20% FRUKTOZES UN SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR 99% VAI VAIRĀK GLIKOZES (IZŅEMOT IZOGLIKOZI)

1702.30.59

GLIKOZE CIETĀ VEIDĀ UN GLIKOZES SĪRUPS BEZ AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM UN BEZ FRUKTOZES VAI SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA AR MAZĀK NEKĀ 20% FRUKTOZES UN SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA AR 99% VAI VAIRĀK GLIKOZES

1702.30.91

GLIKOZE (DEKSTROZE) BALTA KRISTĀLISKA PULVERA VEIDĀ, AGLOMERĒTI VAI NEAGLOMERĒTI, KAS NESATUR FRUKTOZI VAI SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR MAZĀK NEKĀ 20% FRUKTOZES UN SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR MAZĀK NEKĀ 99% GLIKOZES (IZŅEMOT IZOGLIKOZI)

1702.30.99

GLIKOZE CIETĀ VEIDĀ UN GLIKOZES SĪRUPS BEZ AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM UN BEZ FRUKTOZES VAI SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA AR MAZĀK NEKĀ 20% FRUKTOZES UN SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA AR MAZĀK NEKĀ 99% GLIKOZES (IZŅEMOT IZOGLIKOZI UN GLIKOZI (DEKSTROZI))

1702.40.10

IZOGLIKOZE CIETĀ VEIDĀ, KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR 20% VAI VAIRĀK, BET MAZĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES

1702.40.90

GLIKOZE CIETĀ VEIDĀ UN GLIKOZES SĪRUPS BEZ AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM UN KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR 20% VAI VAIRĀK, BET MAZĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES (IZŅEMOT IZOGLIKOZI)

1702.60.10

IZOGLIKOZE CIETĀ VEIDĀ, KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR VAIRĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES (IZŅEMOT ĶĪMISKI TĪRU FRUKTOZI)

1702.60.80

INULĪNA SĪRUPS, KAS IEGŪTS TIEŠI AR INULĪNA VAI OLIGOFRUKTOZES HIDROLĪZI UN KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR VAIRĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES BRĪVĀ FORMĀ VAI KĀ SAHAROZI

1702.60.95

FRUKTOZE CIETĀ VEIDĀ UN FRUKTOZES SĪRUPS BEZ AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM UN KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR VAIRĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES (IZŅEMOT IZOGLIKOZI, INULĪNA SĪRUPU UN ĶĪMISKI TĪRU FRUKTOZI)

1702.90.30

IZOGLIKOZE CIETĀ VEIDĀ, KAS IEGŪTA NO GLIKOZES POLIMĒRIEM

1702.90.50

MALTODEKSTRĪNS CIETĀ VEIDĀ UN MALTODEKSTRĪNA SĪRUPS (IZŅEMOT AR AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM)

1702.90.80

INULĪNA SĪRUPS, KAS IEGŪTS TIEŠI AR INULĪNA VAI OLIGOFRUKTOZES HIDROLĪZI UN KAS SAUSĀ VEIDĀ NO SVARA SATUR VAIRĀK NEKĀ 50% FRUKTOZES, NESAJAUKTU VAI KĀ SAHAROZI

1702.90.99

CUKURS, IESKAITOT INVERTCUKURU, CIETĀ VEIDĀ UN CUKURA SĪRUPI BEZ AROMATIZĒTĀJU UN KRĀSVIELU PIEDEVĀM (IZŅEMOT CUKURNIEDRU UN CUKURBIEŠU CUKURU, SAHAROZI UN MALTOZI, ĶĪMISKI TĪRU, LAKTOZI, KĻAVU SĪRUPU, GLIKOZI, FRUKTOZI UN MALTODEKSTRĪNU)

1703.10.00

CUKURNIEDRU MELASE, KAS IEGŪTA, EKSTRAHĒJOT VAI RAFINĒJOT CUKURU

1703.90.00

BIEŠU MELASE, KAS IEGŪTA, EKSTRAHĒJOT VAI RAFINĒJOT CUKURU

1802.00.00

KAKAO ČAUMALAS, APVALKI, MIZIŅAS UN CITI KAKAO ATLIKUMI

1902.20.30

AR GAĻU VAI CITIEM PRODUKTIEM PILDĪTI MAKARONU IZSTRĀDĀJUMI (PASTA), ARĪ TERMISKI APSTRĀDĀTI VAI CITĀDI SAGATAVOTI, KURU SASTĀVĀ IR VAIRĀK NEKĀ 20 % NO SVARA DESU UN TAMLĪDZĪGU IZSTRĀDĀJUMU, JEBKURA VEIDA GAĻAS VAI GAĻAS SUBPRODUKTU, IESKAITOT JEBKURA VEIDA VAI IZCELSMES TAUKUS

2001.90.85

ETIĶĪ VAI ETIĶSKĀBĒ SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI SARKANIE KĀPOSTI

2001.90.99

DĀRZEŅI, AUGĻI, RIEKSTI

2003.10.20

BEZ ETIĶA VAI ETIĶSKĀBES ĪSLAICĪGAI UZGLABĀŠANAI KONSERVĒTAS, PILNĪGI TERMISKI APSTRĀDĀTAS ATMATENES

2003.10.30

BEZ ETIĶA VAI ETIĶSKĀBES SAGATAVOTAS VAI KONSERVĒTAS ATMATENES (IZŅEMOT PILNĪGI TERMISKI APSTRĀDĀTAS UN ĪSLAICĪGAI UZGLABĀŠANAI KONSERVĒTAS SĒNES)

2003.20.00

BEZ ETIĶA VAI ETIĶSKĀBES SAGATAVOTAS VAI KONSERVĒTAS TRIFELES

2003.90.00

BEZ ETIĶA VAI ETIĶSKĀBES SAGATAVOTAS VAI KONSERVĒTAS SĒNES (IZŅEMOT ATMATENES)

2006.00.10

INGVERS, KONSERVĒTS CUKURĀ, ŽĀVĒTS, IECUKUROTS VAI GLAZĒTS

2008.19.51

KOKOSRIEKSTI, INDIJAS RIEKSTI, BRAZĪLIJAS RIEKSTI, BETEĻRIEKSTI, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTI, GRAUZDĒTI, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU 1 KG VAI MAZĀK

2008.19.91

KOKOSRIEKSTI, INDIJAS RIEKSTI, BRAZĪLIJAS RIEKSTI, BETEĻRIEKSTI, KOLU UN MAKADĀMIJU RIEKSTI, GRAUZDĒTI, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU 1 KG VAI MAZĀK

2008.20.11

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI AR SPIRTA PIEDEVU, AR CUKURA SATURU VAIRĀK PAR 17% IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

2008.20.31

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI AR SPIRTA PIEDEVU, AR CUKURA SATURU VAIRĀK PAR 19 % IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 1 KG VAI MAZĀK

2008.20.39

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI AR SPIRTA PIEDEVU, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 1 KG VAI MAZĀK (IZŅEMOT AR CUKURA SATURU VAIRĀK PAR 19 %)

2008.20.59

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI AR CUKURA PIEDEVU, BET BEZ SPIRTA PIEDEVAS, AR CUKURA SATURU 17% VAI MAZĀK, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

2008.20.79

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI AR CUKURA PIEDEVU, BET BEZ SPIRTA PIEDEVAS, AR CUKURA SATURU 19 % VAI MAZĀK, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 1 KG VAI MAZĀK

2008.20.90

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 4,5 KG VAI VAIRĀK (IZŅEMOT AR CUKURA VAI SPIRTA PIEDEVU)

2008.20.91

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI ANANĀSI IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR 4,5 KG VAI VAIRĀK (IZŅEMOT AR CUKURA VAI SPIRTA PIEDEVU)

2008.40.90

SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI BUMBIERI

2008.70.98

PERSIKI, IESKAITOT NEKTARĪNUS

2008.80.90

SAGATAVOTAS ZEMENES

2008.92.16

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.32

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.34

AUGĻU VAI CITU AUGU ĒDAMO DAĻU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, AR SPIRTA PIEDEVU, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU LĪDZ 11,85 % MAS (IZŅEMOT AR CUKURA SATURU, KAS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 9% UN RIEKSTU UN TROPISKO AUGĻU MAISĪJUMUS)

2008.92.36

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.51

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.72

TĀDU VEIDU TROPISKO AUGĻU MAISĪJUMI, KAS NORĀDĪTI 20. NODAĻAS 7. PAPILDU PIEZĪMĒ, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TĀDA VEIDA TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU, KAS NORĀDĪTI 20. NODAĻAS 7. UN 8. PAPILDU PIEZĪMĒ, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI

2008.92.76

TĀDU VEIDU TROPISKO AUGĻU MAISĪJUMI, KAS NORĀDĪTI 20. NODAĻAS 7. PAPILDU PIEZĪMĒ, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TĀDA VEIDA TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU, KAS NORĀDĪTI 20. NODAĻAS 7. UN 8. PAPILDU PIEZĪMĒ, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI

2008.92.78

AUGĻU VAI CITU AUGU ĒDAMO DAĻU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, BEZ SPIRTA PIEDEVAS, BET AR CUKURA PIEDEVU, TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU NE LIELĀKU PAR 1 KG (IZŅEMOT RIEKSTU, TROPISKO AUGĻU, ZEMESRIEKSTU MAISĪJUMUS)

2008.92.92

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.93

AUGĻU VAI CITU AUGU ĒDAMO DAĻU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, BEZ SPIRTA VAI CUKURA PIEDEVAS, TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU, KAS PĀRSNIEDZ 5 KG (IZŅEMOT RIEKSTU, TROPISKO AUGĻU MAISĪJUMUS)

2008.92.94

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.92.96

AUGĻU VAI CITU AUGU ĒDAMO DAĻU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, BEZ SPIRTA VAI CUKURA PIEDEVAS, TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU, KAS NEPĀRSNIEDZ 5 KG, BET PĀRSNIEDZ 4,5 KG (IZŅEMOT RIEKSTU, TROPISKO AUGĻU MAISĪJUMUS)

2008.92.97

GAJAVU, MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŠJUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, IESKAITOT MAISĪJUMUS, KAS PĒC SVARA SATUR 50% VAI VAIRĀK TROPISKO AUGĻU UN TROPISKO RIEKSTU

2008.99.11

SAGATAVOTS VAI KONSERVĒTS INGVERS AR SPIRTA PIEDEVU, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU LĪDZ 11,85 % IESKAITOT

2008.99.26

MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŊ JUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, AR SPIRTA PIEDEVU, AR CUKURA SATURU, KAS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 9%

2008.99.32

PASIFLORAS AUGĻI UN GAJAVES AR CUKURA SATURU, KAS PĀRSNIEDZ 9%, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU VIRS 11,85 % (CITĀDI SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI 20 06 UN 20 07)

2008.99.33

MANGO, MANGOSTĀNU, PAPAIJU, TAMARINDU, KEŊ JUKOKU AUGĻU, LIČĪ, DŽEKFRŪTU, SAPODILLU, PASIFLORU AUGĻU, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTU MAISĪJUMI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, AR SPIRTA PIEDEVU, AR CUKURA SATURU, KAS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 9%

2008.99.34

AUGĻI AR CUKURA SATURU, KAS PĀRSNIEDZ 9%, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU VIRS 11,85 % (IZŅEMOT 2008 11 10 LĪDZ 2008 99 32) (CITĀDI SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI 20 06 UN 20 07)

2008.99.37

AUGĻI VAI CITAS AUGU ĒDAMĀS DAĻAS, SAGATAVOTAS VAI KONSERVĒTAS, AR SPIRTA PIEDEVU, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU LĪDZ 11,85 % MAS, KAS NAV MINĒTAS CITUR (IZŅEMOT AR CUKURA SATURU, KAS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 9%)

2008.99.38

GAJAVAS, MANGO, MANGOSTĀNI, PAPAIJAS, TAMARINDI, KEŠJUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, PASIFLORU AUGĻI, KARAMBOLAS UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, AR SPIRTA PIEDEVU, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU VIRS 11,85% MAS

2008.99.40

AUGĻI VAI CITAS AUGU ĒDAMĀS DAĻAS, SAGATAVOTAS VAI KONSERVĒTAS, AR SPIRTA PIEDEVU, AR FAKTISKO SPIRTA MASAS KONCENTRĀCIJU VIRS 11,85 % MAS, KAS NAV MINĒTAS CITUR (IZŅEMOT AR CUKURA SATURU, KAS PĒC SVARA PĀRSNIEDZ 9%)

2008.99.41

SAGATAVOTS VAI KONSERVĒTS INGVERS, BEZ SPIRTA PIEDEVAS, BET AR CUKURA PIEDEVU, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG

2008.99.46

PASIFLORAS AUGĻI, GAJAVES UN TAMARINDI, AR CUKURA PIEDEVU, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS PĀRSNIEDZ 1 KG (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU) (CITĀDI SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI 20 06 UN 20 07)

2008.99.47

MANGO, MANGOSTĀNI, PAPAIJAS, KEŠJUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, KARAMBOLAS UN PITAHAJAS, SAGATAVOTAS UN KONSERVĒTAS, BEZ SPIRTA PIEDEVAS, BET AR CUKURA PIEDEVU, TIEŠAJĀ IEPAKOJUMĀ AR TĪRO SVARU VIRS 1 KG

2008.99.51

SAGATAVOTS VAI KONSERVĒTS INGVERS, BEZ SPIRTA PIEDEVAS, BET AR CUKURA PIEDEVU, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR LĪDZ 1 KG IESKAITOT

2008.99.61

PASIFLORAS AUGĻI UN GAJAVES, AR CUKURA PIEDEVU, IEPAKOJUMĀ, KURA SVARS IR LĪDZ 1 KG IESKAITOT (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU) (CITĀDI SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI 20 06 UN 20 07)

2008.99.62

MANGO, MANGOSTĀNI, PAPAIJAS, TAMARINDI, KEŠJUKOKU AUGĻI, LIČĪ, DŽEKFRŪTI, SAPODILLAS, PASIFLORU AUGĻI, KARAMBOLU UN PITAHAJAS KOKOSRIEKSTI, SAGATAVOTI VAI KONSERVĒTI, BEZ SPIRTA PIEDEVAS, BET AR CUKURA PIEDEVU, TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ

2008.99.67

AUGĻI UN CITAS PĀRTIKĀ LIETOJAMAS DAĻAS

2009.29.91

GREIPFRŪTU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA PĀRSNIEDZ 30% (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.31.11

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC NEPĀRSNIEDZ 20 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA PĀRSNIEDZ 30 EURO PAR 100 KG UN KURAI IR CUKURA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.39.11

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 67, KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAI NAV CUKURA VAI CITA SALDINĀTĀJA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.39.31

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA PĀRSNIEDZ 30 EURO PAR 100 KG UN KURAI IR CUKURA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.39.39

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA PĀRSNIEDZ 30 EURO PAR 100 KG (IZŅEMOT AR CUKURA PIEDEVU, AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.39.51

CITRONU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA PĀRSNIEDZ 30% (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.39.55

CITRONU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT) (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.39.59

CITRONU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU VAI AR CUKURA PIEDEVU)

2009.39.91

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA PĀRSNIEDZ 30% (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, CITRONU SULU, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.39.95

VIENA VEIDA CITRUSU AUGĻU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT) (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU, MAISĪJUMUS, CITRONU SULU, APELSĪNU SULU UN GREIPFRŪTU SULU)

2009.41.10

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC NEPĀRSNIEDZ 20 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA PĀRSNIEDZ 30 EURO PAR 100 KG UN KURAI IR CUKURA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.41.91

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC NEPĀRSNIEDZ 20 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAI IR CUKURA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.49.11

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 67, KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAI IR VAI NAV CUKURA VAI CITA SALDINĀTĀJA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.49.30

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA PĀRSNIEDZ 30 EURO PAR 100 KG UN KURAI IR CUKURA PIEDEVA (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.49.91

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA PĀRSNIEDZ 30% (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2009.49.93

ANANĀSU SULA, NERAUDZĒTA, KURAS BRIKSA VĒRTĪBA 20OC PĀRSNIEDZ 20, BET NEPĀRSNIEDZ 67 (IESKAITOT), KURAS VĒRTĪBA NEPĀRSNIEDZ 30 EURO (IESKAITOT) PAR 100 KG UN KURAS CUKURA PIEDEVA NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT) (IZŅEMOT AR SPIRTA PIEDEVU)

2106.90.30

AROMATIZĒTI VAI IEKRĀSOTI IZOGLIKOZES SĪRUPI

2106.90.51

AROMATIZĒTI VAI IEKRĀSOTI LAKTOZES SĪRUPI

2106.90.55

AROMATIZĒTI VAI IEKRĀSOTI GLIKOZES UN MALTODEKSTRĪNA SĪRUPI

2106.90.59

AROMATIZĒTI VAI IEKRĀSOTI CUKURA SĪRUPI (IZŅEMOT IZOGLIKOZES, LAKTOZES, GLIKOZES UN MALTODEKSTRĪNA SĪRUPUS)

2206.00.10

ČAGU EKSTRAKTA VĪNS

2206.00.31

ĀBOLU SIDRS UN BUMBIERU VĪNS, DZIRKSTOŊ I

2206.00.51

ĀBOLU SIDRS UN BUMBIERU VĪNS, NEDZIRKSTOŊ I, TARĀ AR TILPUMU 2L VAI MAZĀK

2301.10.00

GAĻAS VAI GAĻAS SUBPRODUKTU MILTI UN GRANULAS, PĀRTIKAI NEDERĪGAS, DRADŽI (GRĪBAS)

2302.10.10

KUKURŪZAS KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT, UN KĀ CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 35% NO SVARA (IESKAITOT)

2302.10.90

KUKURŪZAS KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT, UN KĀ CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 35% NO SVARA

2302.20.10

RĪSA KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT, UN KĀ CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 35% NO SVARA (IESKAITOT)

2302.20.90

RĪSA KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT, UN KĀ CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 35% NO SVARA

2302.30.10

KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT KVIEŠUS, UN KĀ CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 28% NO SVARA (IESKAITOT)

2302.30.90

KVIEŠU KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT (IZŅEMOT AR CIETES SATURU, KAS NEPĀRSNIEDZ 28% (IESKAITOT), JA CAUR SIETU AR 0,2 MM ACOJUMU IZSIJĀTĀ DAĻA NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT))

2302.40.10

KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT LABĪBU, AR CIETES SATURU, KAS PĒC SVARA NEPĀRSNIEDZ 28% (IESKAITOT), UN NO KĀ CAUR SIETU AR 0,2 MM ACOJUMU IZSIJĀTĀ DAĻA NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT)

2302.40.90

LABĪBAS KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT (IZŅEMOT AR CIETES SATURU, KAS NEPĀRSNIEDZ 28% (IESKAITOT), JA CAUR SIETU AR 0,2 MM ACOJUMU IZSIJĀTĀ DAĻA NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT))

2302.50.00

KLIJAS, ATSIJAS UN CITI ATLIKUMI, GRANULĒTI VAI NEGRANULĒTI, KAS IEGŪTI, SIJĀJOT, MAĻOT VAI CITĀDI APSTRĀDĀJOT PĀKŠAUGUS

2303.10.11

KUKURŪZAS CIETES RAŽOŠANAS ATLIEKAS AR PROTEĪNU SATURU SAUSNĀ VAIRĀK PAR 40% PĒC SVARA (IZŅEMOT KONCENTRĒTUS GRAUDU MĒRCĒŠANAS Ŋ ĶIDRUMUS)

2303.10.19

KUKURŪZAS CIETES RAŽOŠANAS ATLIEKAS AR PROTEĪNU SATURU SAUSNĀ MAZĀK PAR 40% (IESKAITOT) PĒC SVARA (IZŅEMOT KONCENTRĒTUS GRAUDU MĒRCĒŠANAS Ŋ ĶIDRUMUS)

2303.10.90

CIETES RAŽOŠANAS ATLIEKAS UN LĪDZĪGAS ATLIEKAS (IZŅEMOT NO KUKURŪZAS)

2303.20.11

BIEŠU MĪKSTUMS AR SAUSNAS SATURU VAIRĀK PAR 87% (IESKAITOT) PĒC SVARA

2303.20.18

BIEŠU MĪKSTUMS AR SAUSNAS SATURU ZEM 87% PĒC SVARA

2303.20.90

CUKURNIEDRU RAUŠI UN CITI CUKURA RAŽOŊ ANAS ATKRITUMI (IZŅEMOT BIEŠU MĪKSTUMU)

2303.30.00

ALUS VAI SPIRTA RŪPNIECĪBAS ŠĶIEDENIS UN ATKRITUMI

2304.00.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT SOJAS PUPU EĻĻU

2306.10.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT KOKVILNAS SĒKLAS

2306.20.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT LINSĒKLAS

2306.30.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT SAULESPUĶU SĒKLAS

2306.41.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT RAPŠA VAI RIPŠA SĒKLAS AR ZEMU ERUKSKĀBES SATURU, NO KURĀM IEGŪST NEGAISTOŠU EĻĻU, KURAS ERUKSKĀBES SATURS NEPĀRSNIEDZ 2%

2306.49.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT RAPŠA VAI RIPŠA SĒKLAS AR AUGSTU ERUKSKĀBES SATURU, NO KURĀM IEGŪST NEGAISTOŠU EĻĻU, KURAS ERUKSKĀBES SATURS IR VIENĀDS AR 2% VAI LIELĀKS

2306.50.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT KOKOSRIEKSTUS

2306.60.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT PALMU RIEKSTUS VAI KODOLUS

2306.70.00

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT AUGU TAUKUS VAI EĻĻAS NO KUKURŪZAS DĪGĻIEM

2306.90.11

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT OLĪVEĻĻU, UN SATUR LĪDZ 3% (IESKAITOT) OLĪVEĻĻAS

2306.90.19

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT OLĪVEĻĻU, UN SATUR VAIRĀK NEKĀ 3% OLĪVEĻĻAS

2306.90.90

EĻĻAS RAUŠI UN CITI CIETIE ATLIKUMI, ARĪ SASMALCINĀTI VAI GRANULĒTI, KAS IEGŪTI, EKSTRAHĒJOT AUGU TAUKUS VAI EĻĻAS (IZŅEMOT NO KOKVILNAS SĒKLĀM, LINSĒKLĀM, SAULESPUĶU SĒKLĀM, RAPŠA VAI RIPŠA SĒKLĀM, KUKOSRIEKSTIEM VAI KOPRAS, PALMU RIEKSTIEM VAI KODOLIEM)

2308.00.40

OZOLZĪLES UN ZIRGKASTAŅI UN AUGĻU IZSPAIDAS VAI ČAGAS, DZĪVNIEKU BARĪBAI, ARĪ GRANULĒTAS (IZŅEMOT VĪNOGU ČAGAS)

2309.10.13

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ NAV CIETES VAI CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT), KURA SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KURAS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 10% (IESKAITOT), BET NEPĀRSNIEDZ 50%

2309.10.19

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ NAV CIETES VAI CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT), KURA SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KURAS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 75 % (IESKAITOT)

2309.10.33

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 10 %, BET NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT), KURA SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KURAS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 10% (IESKAITOT), BET NEPĀRSNIEDZ 50%

2309.10.39

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 10 %, BET NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT), KURA SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KURAS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 50% (IESKAITOT)

2309.10.53

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 30 %, KURA SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KURAS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 10% (IESKAITOT), BET NEPĀRSNIEDZ 50%

2309.10.70

SUŅU VAI KAĶU BARĪBA, SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI, KURĀ NAV CIETES, GLIKOZES, GLIKOZES SĪRUPA, MALTODEKSTRĪNA VAI TĀ SĪRUPA, BET IR PIENA PRODUKTI

2309.90.10

ZIVJU VAI JŪRAS ZĪDĪTĀJU ŠĶĪSTOŠĀS ATLIEKAS, KO PIEVIENO LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ RAŽOTAJAI LOPBARĪBAI

2309.90.20

KUKURŪZAS CIETES RAŽOŠANAS ATLIEKAS, KAS MINĒTAS 23. NODAĻAS 5. PAPILDU PIEZĪMĒ UN KO IZMANTO DZĪVNIEKU BARĪBAI (IZŅEMOT SUŅU VAI KAĶU BARĪBU, SAFASĒTU MAZUMTIRDZNIECĪBAI)

2309.90.31

DZĪVNIEKU BARĪBAS PRODUKTI, KUROS NAV CIETES VAI CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT), KURI SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KUROS NAV PIENA PRODUKTU VAI TO SATURS NEPĀRSNIEDZ 10% (IZŅEMOT SUŅU VAI KAĶU BARĪBU, SAFASĒTU MAZUMTIRDZNIECĪBAI)

2309.90.33

DZĪVNIEKU BARĪBAS PRODUKTI, KUROS NAV CIETES VAI CIETES SATURS NEPĀRSNIEDZ 10 % (IESKAITOT), KURI SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KUROS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 10% (IESKAITOT), BET NEPĀRSNIEDZ 50% (IZŅEMOT SUŅU VAI KAĶU BARĪBU, SAFASĒTU MAZUMTIRDZNIECĪBAI)

2309.90.43

DZĪVNIEKU BARĪBAS PRODUKTI, KUROS CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 10 %, BET NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT), KURI SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KUROS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 10%, BET NEPĀRSNIEDZ 50% (IESKAITOT) (IZŅEMOT SUŅU VAI KAĶU BARĪBU, SAFASĒTU MAZUMTIRDZNIECĪBAI)

2309.90.49

DZĪVNIEKU BARĪBAS PRODUKTI, KUROS CIETES SATURS PĀRSNIEDZ 10 %, BET NEPĀRSNIEDZ 30% (IESKAITOT), KURI SATUR GLIKOZI, GLIKOZES SĪRUPU, MALTODEKSTRĪNU VAI TĀ SĪRUPU UN KUROS PIENA PRODUKTU SATURS PĀRSNIEDZ 50% (IESKAITOT) (IZŅEMOT SUŅU VAI KAĶU BARĪBU, SAFASĒTU MAZUMTIRDZNIECĪBAI)

2309.90.99

CITĀDI IZSTRĀDĀJUMI

2401.10.10

DŪMOS KALTĒTA VIRDŽĪNIJAS TIPA TABAKA (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.20

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ BĒRLIJA TIPA TABAKA, IESKAITOT BĒRLIJA HIBRĪDUS (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.30

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ MĒRILENDAS TIPA TABAKA (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.41

KARSTUMĀ KALTĒTA KENTUKI TIPA TABAKA (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.49

KARSTUMĀ KALTĒTA TABAKA (IZŅEMOT KENTUKI TIPA UN AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.50

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ TABAKA (IZŅEMOT BĒRLIJA UN MĒRILENDAS TIPA UN AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.70

ĒNĀ KALTĒTA TUMŠĀ TABAKA (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.80

DŪMOS KALTĒTA TABAKA (IZŅEMOT VIRDŽĪNIJAS TIPA UN AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU)

2401.10.90

TABAKA (IZŅEMOT AR IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, DŪMOS KALTĒTU, ĒNĀ KALTĒTU GAIŠO, KARSTUMĀ KALTĒTU, ĒNĀ KALTĒTU TUMŠO UN SAULĒ KALTĒTU AUSTRUMU TIPA TABAKU)

2401.20.10

DŪMOS KALTĒTA VIRDŽĪNIJAS TIPA TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA

2401.20.20

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ BĒRLIJA TIPA TABAKA, IESKAITOT BĒRLIJA HIBRĪDUS, AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA

2401.20.30

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ MĒRILENDAS TIPA TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA

2401.20.41

KARSTUMĀ KALTĒTA KENTUKI TIPA TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA

2401.20.49

KARSTUMĀ KALTĒTA TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT KENTUKI TIPA TABAKU)

2401.20.50

ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT BĒRLIJA VAI MĒRILENDAS TIPA TABAKU)

2401.20.70

ĒNĀ KALTĒTA TUMŠĀ TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA

2401.20.80

DŪMOS KALTĒTA TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT VIRDŽĪNIJAS TIPA TABAKU)

2401.20.90

TABAKA AR DAĻĒJI VAI PILNĪGI IZGRIEZTU VIDĒJO DZĪSLU, CITĀDI NEAPSTRĀDĀTA (IZŅEMOT DŪMOS KALTĒTU, ĒNĀ KALTĒTU GAIŠO, KARSTUMĀ KALTĒTU, ĒNĀ KALTĒTU TUMŠO UN SAULĒ KALTĒTU AUSTRUMU TIPA TABAKU)

2401.30.00

TABAKAS ATKRITUMI

3301.11.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS BERGAMOŠU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.11.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS BERGAMOŠU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.12.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS SALDO UN RŪGTO APELSĪNU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT APELSĪNU ZIEDU EĻĻU)

3301.12.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS SALDO UN RŪGTO APELSĪNU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT APELSĪNU ZIEDU EĻĻU)

3301.13.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS CITRONU ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.13.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS CITRONU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.14.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS LAIMU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.14.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS LAIMU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.19.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS CITRUSAUGĻU ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT BERGAMOŠU, SALDO UN RŪGTO APELSĪNU, CITRONU UN LAIMU)

3301.19.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS CITRUSAUGĻU ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT BERGAMOŠU, SALDO UN RŪGTO APELSĪNU, CITRONU UN LAIMU)

3301.21.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS ĢERĀNIJU (PELARGONIJU) EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.21.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS ĢERĀNIJU (PELARGONIJU) EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.22.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS JASMĪNU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.22.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS JASMĪNU ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.23.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS LAVANDU VAI LAVANDĪNU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.23.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS LAVANDU VAI LAVANDĪNU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.24.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS PIPARMĒTRU (MENTHA PIPERITA) EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.24.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS PIPARMĒTRU (MENTHA PIPERITA) EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.25.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS MĒTRU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT PIPARMĒTRU (MENTHA PIPERITA) EĻĻAS)

3301.25.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS MĒTRU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT PIPARMĒTRU (MENTHA PIPERITA) EĻĻAS)

3301.26.10

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS VETIVĒRIJU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.26.90

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS VETIVĒRIJU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.29.11

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS KRUSTNAGLIŅU, NIAŪLI UN ILANGILANGU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.29.31

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS KRUSTNAGLIŅU, NIAŪLI UN ILANGILANGU EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS

3301.29.61

NO TERPĒNIEM NEATBRĪVOTAS ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT CITRUSAUGĻU, ĢERĀNIJU, JASMĪNU, LAVANDU VAI LAVANDĪNU, MĒTRU, VETIVĒRIJAS, KRUSTNAGLIŅU, NIAŪLI UN ILANGILANGU EĻĻAS)

3301.29.91

NO TERPĒNIEM ATBRĪVOTAS ĒTERISKĀS EĻĻAS, IESKAITOT KONKRĒTEĻĻAS UN ABSOLŪTEĻĻAS (IZŅEMOT 3301 11 10 LĪDZ 3301 29 59)

3301.30.00

REZINOĪDI (SMARŽĪGIE SVEĶU EKSTRAKTI)

3302.10.40

SMARŽVIELU MAISĪJUMI UN MAISĪJUMI, IESKAITOT SPIRTA ŠĶĪDUMUS, UZ VIENAS VAI VAIRĀKU ŠĀDU VIELU BĀZES, KURUS IZMANTO KĀ IZEJVIELAS DZĒRIENU RAŽOŊ ANĀ, UN IZSTRĀDĀJUMI UZ SMARŽVIELU BĀZES

3302.10.90

SMARŽVIELU MAISĪJUMI UN MAISĪJUMI, IESKAITOT SPIRTA ŠĶĪDUMUS, UZ VIENAS VAI VAIRĀKU ŠĀDU VIELU BĀZES, KURUS IZMANTO KĀ IZEJVIELAS PĀRTIKAS RŪPNIECĪBĀ

3501.90.10

KAZEĪNA LĪMES (IZŅEMOT TĀS, KAS SAFASĒTA MAZUMTIRDZNIECĪBAI KĀ LĪME UN SVER NE VAIRĀK KĀ 1 KG (IESKAITOT))

3502.11.10

OLU ALBUMĪNS, ŽĀVĒTS (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ), NEDERĪGS VAI PADARĀMS NEDERĪGS PĀRTIKAI

3502.11.90

OLU ALBUMĪNS, ŽĀVĒTS (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ), DERĪGS PĀRTIKAI

3502.19.10

OLU ALBUMĪNS, NEDERĪGS VAI PADARĀMS NEDERĪGS PĀRTIKAI (IZŅEMOT ŽĀVĒTU (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ))

3502.19.90

OLU ALBUMĪNS, DERĪGS PĀRTIKAI (IZŅEMOT ŽĀVĒTU (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ))

3502.20.10

PIENA ALBUMĪNS (LAKTALBUMĪNS), IESKAITOT DIVU VAI VAIRĀKU SŪKALU PROTEĪNU KONCENTRĀTUS, KAS SAUSNĀ SATUR VAIRĀK PAR 80% NO SVARA SŪKALU PROTEĪNU, NEDERĪGS VAI PADARĀMS NEDERĪGS PĀRTIKAI

3502.20.91

PIENA ALBUMĪNS (LAKTALBUMĪNS), IESKAITOT DIVU VAI VAIRĀKU SŪKALU PROTEĪNU KONCENTRĀTUS, KAS SAUSNĀ SATUR VAIRĀK PAR 80% NO SVARA SŪKALU PROTEĪNU, NEDERĪGS VAI PADARĀMS NEDERĪGS PĀRTIKAI, ŽĀVĒTS (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ)

3502.20.99

PIENA ALBUMĪNS (LAKTALBUMĪNS), IESKAITOT DIVU VAI VAIRĀKU SŪKALU PROTEĪNU KONCENTRĀTUS, KAS SAUSNĀ SATUR VAIRĀK PAR 80% NO SVARA SŪKALU PROTEĪNU, DERĪGS PĀRTIKAI (IZŅEMOT ŽĀVĒTU (PIEMĒRAM, PLĀTNĪTĒS, ZVĪŅĀS, PĀRSLĀS, PULVERĪ))

3502.90.20

ALBUMĪNI, NEDERĪGI VAI PADARĀMI NEDERĪGI PĀRTIKAI (IZŅEMOT OLU ALBUMĪNU UN PIENA ALBUMĪNU (IESKAITOT DIVU VAI VAIRĀKU SŪKALU PROTEĪNU KONCENTRĀTUS, KAS SAUSNĀ SATUR VAIRĀK PAR 80% NO SVARA SŪKALU PROTEĪNU))

3502.90.70

ALBUMĪNI, DERĪGI PĀRTIKAI (IZŅEMOT OLU ALBUMĪNU UN PIENA ALBUMĪNU (LAKTALBUMĪNU))

3502.90.90

ALBUMINĀTI UN CITĀDI ALBUMĪNA ATVASAINĀJUMI

3503.00.10

ŽELATĪNS, IESKAITOT ŽELATĪNU TAISNSTŪRVEIDA, ARĪ KVADRĀTVEIDA, PLĀKSNĒS, AR APSTRĀDĀTU VAI NEAPSTRĀDĀTU VIRSMU, IEKRĀSOTS VAI NEKRĀSOTS, UN ŽELATĪNA ATVASINĀJUMI (IESKAITOT NETĪRUS ŽELATĪNUS)

3503.00.80

ZIVJU LĪME, CITĀDAS DZĪVNIEKU IZCELSMES LĪMES (IZŅEMOT KAZEĪNA LĪMES POZĪCIJĀ 3501)

3504.00.00

PEPTONI UN TO ATVASINĀJUMI, CITĀDAS OLBALTUMVIELAS UN TO ATVASINĀJUMI, KAS CITUR NAV MINĒTI, HROMĒTĀS VAI NEHROMĒTĀS ĀDAS PULVERIS

3505.10.50

ESTERIFICĒTAS VAI ĒTERIFICĒTAS CIETES (IZŅEMOT DEKSTRĪNUS)

4101.20.10

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI NEPĀRSNIEDZ 16 KG (IESKAITOT), SVAIGAS

4101.20.30

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI NEPĀRSNIEDZ 16 KG (IESKAITOT), SLAPJI SĀLĪTAS

4101.20.50

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI VIENKĀRŠI KALTĒTAI ĀDAI NEPĀRSNIEDZ 8 KG (IESKAITOT) VAI SAUSI SĀLĪTAI – 10 KG (IESKAITOT)

4101.20.90

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI NEPĀRSNIEDZ 16 KG (IESKAITOT), SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS (IZŅEMOT SVAIGAS VAI SLAPJI SĀLĪTAS, VIENKĀRŠI KALTĒTAS VAI SAUSI SĀLĪTAS, MIECĒTAS VAI PERGAMENTĒTAS)

4101.50.10

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI PĀRSNIEDZ 16 KG, SVAIGAS

4101.50.30

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI PĀRSNIEDZ 16 KG, SLAPJI SĀLĪTAS

4101.50.50

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI PĀRSNIEDZ 16 KG, KALTĒTAS VAI SAUSI SĀLĪTAS

4101.50.90

VESELAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS UN ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI PĀRSNIEDZ 16 KG, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS (IZŅEMOT SVAIGAS VAI SLAPJI SĀLĪTAS, VIENKĀRŠI KALTĒTAS VAI SAUSI SĀLĪTAS, MIECĒTAS VAI PERGAMENTĒTAS)

4101.90.00

MUGURDAĻAS UN VĒDERI UN ŠĶELTAS LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU JĒLĀDAS, ATMATOTAS VAI NEATMATOTAS, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS UN VESELAS JĒLĀDAS, KURU SVARS KATRAI ĀDAI PĀRSNIEDZ 8 KG

4102.10.10

JĒRU JĒLĀDAS AR VILNU, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS (IZŅEMOT ASTRAHAŅAS, KARAKULA, PERSIJAS, PLATASTES UN TAMLĪDZĪGU JĒRU, VAI ASTRAHAŅAS, PLATASTES, KARAKULA, PERSIJAS UN TAMLĪDZĪGU JĒRU ĀDAS, INDIJAS, ĶĪNAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS JĒRU ĀDAS)

4102.10.90

AITU JĒLĀDAS AR VILNU, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS (IZŅEMOT JĒRU)

4102.21.00

AITU UN JĒRU JĒLĀDAS, BEZ VILNAS, PIĶELĒTAS, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS

4102.29.00

AITU UN JĒRU JĒLĀDAS BEZ VILNAS, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS (IZŅEMOT PIĶELĒTAS VAI PERGAMENTĒTAS)

4103.10.20

KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS, SVAIGAS, AR APMATOJUMU VAI BEZ TĀ, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS (IZŅEMOT JEMENAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS AR APMATOJUMU)

4103.10.50

KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS, SĀLĪTAS VAI KALTĒTAS, AR APMATOJUMU VAI BEZ TĀ, ŠĶELTAS VAI NEŊ ĶELTAS (IZŅEMOT JEMENAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS AR APMATOJUMU)

4103.10.90

KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS, AR APMATOJUMU VAI BEZ TĀ, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS (IZŅEMOT SVAIGAS, SĀLĪTAS, KALTĒTAS, PERGAMENTĒTAS, KĀ ARĪ JEMENAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS KAZU VAI KAZLĒNU JĒLĀDAS AR APMATOJUMU)

4103.20.00

RĀPUĻU JĒLĀDAS, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS (IZŅEMOT PERGAMENTĒTAS)

4103.30.00

CŪKU JĒLĀDAS, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS, AR APMATOJUMU VAI BEZ TĀ, ŠĶELTAS VAI NEŠĶELTAS (IZŅEMOT PERGAMENTĒTAS)

4103.90.00

JĒLĀDAS, SVAIGAS VAI SĀLĪTAS, KALTĒTAS, SĀRMOTAS, PIĶELĒTAS VAI CITĀDI KONSERVĒTAS, AR APMATOJUMU VAI BEZ TĀ, IESKAITOT PUTNU ĀDAS BEZ SPALVĀM VAI DŪNĀM (IZŅEMOT PERGAMENTĒTAS, LIELLOPU (IESKAITOT BIFEĻU) VAI ZIRGU ĀDAS)

4301.10.00

ŪDEĻU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.30.00

ŠĀDU JĒRU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS: ASTRAHAŅAS, KARAKULA, PERSIJAS, PLATASTES UN TAMLĪDZĪGU KĀ ARĪ INDIJAS, ĶĪNAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS UN TAMLĪDZĪGU, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.60.00

LAPSU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.70.10

GRENLANDES ROŅU MAZUĻU BALTĀDAS UN PŪŊ ĻDEGUNA ROŅU MAZUĻU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.70.90

ĪSTO VAI AUSAINO ROŅU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM (IZŅEMOT GRENLANDES ROŅU MAZUĻU BALTĀDAS UN PŪŊ ĻDEGUNA ROŅU MAZUĻU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS)

4301.80.10

JŪRASŪDRU VAI NUTRIJU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.80.30

MURKŠĶU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.80.50

VISU VEIDU SAVVAĻAS KAĶU NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM

4301.80.80

NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM (IZŅEMOT ŪDEĻU, JĒRU (ASTRAHAŅAS, KARAKULA, PERSIJAS, PLATASTES UN TAMLĪDZĪGU, KĀ ARĪ INDIJAS, ĶĪNAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS), LAPSU, ROŅU, JŪRASŪDRU, NŪTRIJU, MURKŠĶU UN SAVVAĻAS KAĶU)

4301.80.95

NEAPSTRĀDĀTAS KAŽOKĀDAS, VESELAS, ARĪ AR GALVU, ASTI VAI ĶEPĀM (IZŅEMOT ŪDEĻU, JĒRU (ASTRAHAŅAS, KARAKULA, PERSIJAS, PLATASTES UN TAMLĪDZĪGU, KĀ ARĪ INDIJAS, ĶĪNAS, MONGOLIJAS VAI TIBETAS), LAPSU, ROŅU, JŪRASŪDRU, NŪTRIJU, MURKŠĶU UN SAVVAĻAS KAĶU)

4301.90.00

GALVAS, ASTES, ĶEPAS UN CITI ĀDU GABALI VAI ATGRIEZUMI, KAS NODER KAŽOKĀDU IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANAI

5001.00.00

ATTĪŠANAI DERĪGI ZĪDTĀRPIŅU KOKONI

5002.00.00

JĒLZĪDS, NEVĒRPTS UN NEGRODOTS

5003.10.00

ZĪDA ATKRITUMI, IESKAITOT ATTĪŠANAI NEDERĪGUS KOKONUS, PAVEDIENU ATLIKAS UN IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS, NEKĀRSTI UN NEĶEMMĒTI

5003.90.00

ZĪDA ATKRITUMI, IESKAITOT ATTĪŠANAI NEDERĪGUS KOKONUS, PAVEDIENU ATLIKAS UN IRDINĀTAS Ŋ ĶIEDRAS, KĀRSTI UN ĶEMMĒTI

5101.11.00

NEMAZGĀTA CIRPTĀ VILNA, IESKAITOT MAZGĀTU PIRMS CIRPŠANAS VAI NOŅEMŠANAS NO ĀDAS, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5101.19.00

NEMAZGĀTA VILNA, IESKAITOT MAZGĀTU PIRMS CIRPŠANAS VAI NOŅEMŠANAS NO ĀDAS, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA (IZŅEMOT CIRPTO VILNU)

5101.21.00

CIRPTĀ VILNA, ATTAUKOTA, NEKARBONIZĒTA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5101.29.00

ATTAUKOTA VILNA, NEKARBONIZĒTA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA (IZŅEMOT CIRPTO VILNU)

5101.30.00

KARBONIZĒTA VILNA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5102.11.00

SMALKA KAŠMIRAS KAZU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5102.19.10

SMALKA ANGORAS TRUŠU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5102.19.30

SMALKA ALPAKU, LAMU VAI VIKUŅU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5102.19.40

SMALKA KAMIEĻU VAI JAKU, VAI ANGORAS, TIBETAS VAI TAMLĪDZĪGU KAZU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA

5102.19.90

SMALKA TRUŠU, ZAĶU, BEBRU, NUTRIJU VAI BIZAMŽURKU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA (IZŅEMOT ANGORAS TRUŠU)

5102.20.00

RUPJA DZĪVNIEKU SPALVA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA (IZŅEMOT VILNU, SPALVU UN SARUS SUKU UN SLOTU IZGATAVOŠANAI, KĀ ARĪ ZIRGA KRĒPJU VAI ASTES SARUS)

5103.10.10

VILNAS VAI SMALKAS DZĪVNIEKU SPALVAS ATSUKAS, NEKARBONIZĒTAS (IZŅEMOT IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS)

5103.10.90

VILNAS VAI SMALKAS DZĪVNIEKU SPALVAS ATSUKAS, KARBONIZĒTAS (IZŅEMOT IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS)

5103.20.10

VILNAS VAI SMALKAS DZĪVNIEKU SPALVAS PAVEDIENU ATLIKAS

5103.20.91

VILNAS VAI SMALKAS DZĪVNIEKU SPALVAS ATKRITUMI, NEKARBONIZĒTI (IZŅEMOT PAVEDIENU ATLIKAS, ATSUKAS UN IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS)

5103.20.99

VILNAS VAI SMALKAS DZĪVNIEKU SPALVAS ATKRITUMI, KARBONIZĒTI (IZŅEMOT PAVEDIENU ATLIKAS, ATSUKAS UN IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS)

5103.30.00

RUPJAS DZĪVNIEKU SPALVAS ATKRITUMI, IESKAITOT PAVEDIENU ATLIKAS (IZŅEMOT IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS, ATKRITUMUS NO SPALVĀM VAI SARIEM SUKU UN SLOTU IZGATAVOŠANAI, KĀ ARĪ NO ZIRGA KRĒPJU VAI ASTES SARIEM)

5201.00.10

KOKVILNA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA, HIGROSKOPISKA VAI BALINĀTA

5201.00.90

KOKVILNA, NEKĀRSTA UN NEĶEMMĒTA (IZŅEMOT HIGROSKOPISKU VAI BALINĀTU)

5202.10.00

KOKVILNAS PAVEDIENU ATLIKAS

5202.91.00

KOKVILNAS IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS

5202.99.00

KOKVILNAS ATKRITUMI (IZŅEMOT PAVEDIENU ATLIKAS UN IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS)

5203.00.00

KOKVILNA, KĀRSTA VAI ĶEMMĒTA

5301.10.00

LINI, NEAPSTRĀDĀTI VAI MĒRCĒTI

5301.21.00

LINI, MĪSTĪTI VAI KULSTĪTI

5301.29.00

LINI, KĀRSTI VAI CITĀDĀ VEIDĀ APSTRĀDĀTI, BET NEVĒRPTI (IZŅEMOT MĪSTĪTUS, KULSTĪTUS UN MĒRCĒTUS LINUS)

5301.30.10

LINU ATSUKAS

5301.30.90

LINU ATKRITUMI, IESKAITOT PAVEDIENU ATLIKAS UN IRDINĀTAS ŠĶIEDRAS

5302.10.00

KAŅEPĀJI CANNABIS SATIVA, NEAPSTRĀDĀTI VAI MĒRCĒTI

5302.90.00

KAŅEPĀJI CANNABIS SATIVA, APSTRĀDĀTI, BET NEVĒRPTI, KAŅEPĀJU ATSUKAS UN ATKRITUMI, IESKAITOT PAVEDIENU ATLIKAS UN IRDINĀTAS Ŋ ĶIEDRAS (IZŅEMOT MĒRCĒTUS KAŅEPĀJUS)

1 Kā noteikts Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra muitas tarifa Likumā nr. 8981 “Muitas tarifa līmeņa apstiprināšana” (Official Gazette nr. 82 un 82/1, 2002. g.), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu nr. 9159 (Official Gazette nr. 105, 2003. g.) un 2004. gada 6. decembra Likumu nr. 9330 (Official Gazette nr. 103, 2004. g.).


 

IIb pielikums

Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem
(saskaņā ar 27. panta 3. punkta b) apakšpunktu)

Muitas nodokli šajā pielikumā uzskaitītajiem produktiem samazina un atceļ saskaņā ar šādu grafiku

– nolīguma spēkā stāšanās dienā muitas nodokli samazina līdz 90% no pamatnodokļa

– 1. janvārī pirmajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā muitas nodokli samazina līdz 80% no pamatnodokļa

– 1. janvārī otrajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā muitas nodokli samazina līdz 60% no pamatnodokļa

– 1. janvārī trešajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā muitas nodokli samazina līdz 40% no pamatnodokļa

– 1. janvārī ceturtajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā muitas nodokli samazina līdz 0% no pamatnodokļa 

HS kods1

Apraksts

0101.90.11

Zirgi kaušanai

0101.90.19

Dzīvi zirgi (izņemot tīršķirnes vaislas un kaušanai paredzētos)

0101.90.30

Dzīvi ēzeļi

0101.90.90

Dzīvi mūļi un zirgēzeļi

0206.10.91

Svaigas vai dzesinātas liellopu aknas (izņemot tās, kas paredzētas farmaceitisko preparātu izgatavošanai)

0206.10.95

Svaiga vai dzesināta liellopu diafragmas biezā daļa un plānā daļa (izņemot tās, kas paredzētas farmaceitisko preparātu izgatavošanai)

0206.10.99

Svaigi vai dzesināti liellopu subprodukti (izņemot tos, kas paredzēti farmaceitisko preparātu izgatavošanai, aknas, diafragmas biezo daļu un plāno daļu)

0206.21.00

Saldētas liellopu mēles

0206.22.00

Saldētas liellopu aknas

0206.29.91

Saldēta liellopu diafragmas biezā daļa un plānā daļa (izņemot tās, kas paredzētas farmaceitisko preparātu izgatavošanai)

0206.29.99

Saldēti liellopu subprodukti (izņemot tos, kas paredzēti farmaceitisko preparātu izgatavošanai, mēles, aknas, diafragmas biezo daļu un plāno daļu)

0206.30.20

Svaigas vai dzesinātas cūku aknas

0206.30.30

Svaigi vai dzesināti cūku subprodukti (izņemot aknas)

0206.30.80

Svaigi vai dzesināti meža cūku subprodukti (izņemot aknas)

0206.41.20

Saldētas mājas cūku aknas

0206.41.80

Saldētas meža cūku aknas

0206.49.20

Saldēti mājas cūku subprodukti (izņemot aknas)

0206.49.80

Saldēti meža cūku subprodukti (izņemot aknas)

0206.80.91

Svaigi vai dzesināti zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu subprodukti (izņemot farmaceitisku produktu ražošanai)

0206.80.99

Svaigi vai dzesināti aitu un kazu subprodukti (izņemot tos, kas paredzēti farmaceitisko preparātu izgatavošanai)

0206.90.91

Svaigi vai dzesināti zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu subprodukti (kas, nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai)

0206.90.99

Saldēti aitu un kazu subprodukti (kas nav paredzēti farmaceitisko preparātu izgatavošanai)

0208.10.11

Svaiga vai dzesināta mājas trušu gaļa un gaļas subprodukti

0208.10.19

Saldēta mājas trušu gaļa un gaļas subprodukti

0208.10.90

Svaiga, dzesināta vai saldēta savvaļas trušu un zaķu gaļa un subprodukti

0208.20.00

Svaigas, dzesinātas vai saldētas varžu kājiņas

0208.40.10

Svaiga, dzesināta vai saldēta vaļu gaļa

0208.90.10

Cita svaiga, dzesināta vai saldēta mājas baložu gaļa un subprodukti

0208.90.20

Svaiga, dzesināta vai saldēta paipalu gaļa un gaļas subprodukti

0208.90.40

Svaiga, dzesināta vai saldēta medījumu gaļa un gaļas subprodukti (izņemot trušus, zaķus, meža cūkas un paipalas)

0208.90.55

Svaiga, dzesināta vai saldēta roņu gaļa

0208.90.60

Svaiga, dzesināta vai saldēta ziemeļbriežu gaļa un subprodukti

0208.90.95

Svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un subprodukti (izņemot liellopus, cūkas, aitas, kazas, zirgus, ēzeļus, mūļus, zirgēzeļus, Gallus domesticus sugas putnus, pīles, zosis, tītarus, pērļu vistiņas, trušus, zaķus, primātus, vaļus)

0209.00.11

Cūku zemādas tauki, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā

0209.00.19

Cūku zemādas tauki, žāvēti vai kūpināti

0209.00.30

Nekausēti cūku tauki

0209.00.90

Nekausēti mājputnu tauki

0403.90.11

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1,5 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.13

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk kā 1.5%, bet ne vairāk kā 27 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.19

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 27 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām:

0403.90.31

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1.5 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.33

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk kā 1.5%, bet ne vairāk kā 27 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.39

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, cietā veidā, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 27 % (izņemot jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.51

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara 3 % un vairāk (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.53

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk par 6 % (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.59

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara mazāk nekā 6 % (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.61

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 3 % (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.63

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 3 %, bet ne vairāk kā 6 % (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0403.90.69

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, kefīrs un pārējie fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī koncentrēti, ar cukuru vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu pēc svara mazāk nekā 6 % (izņemot produktus cietā veidā, jogurtu, aromatizētu vai ar augļu vai kakao piedevām)

0404.10.26

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara nepārsniedz 1,5%

0404.10.28

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara pārsniedz 1,5% un nepārsniedz 27%

0404.10.32

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara pārsniedz 27%

0404.10.34

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara nepārsniedz 1,5%

0404.10.36

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara pārsniedz 1,5% un nepārsniedz 27%

0404.10.38

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukura vai cita saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15% un tauku saturs pēc svara pārsniedz 27%

0404.10.48

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.52

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.54

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.56

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15%

0404.10.58

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15%

0404.10.62

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara pārsniedz 15%

0404.10.72

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.74

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.76

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara nepārsniedz 15%

0404.10.78

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara ir 15% un vairāk

0404.10.82

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara ir 15% un vairāk

0404.10.84

Sūkalas un pārveidotās sūkalas, arī koncentrētas, izņemot pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar cukuru vai citu saldinātāja piedevu, kurās proteīnu saturs (slāpekļa saturs × 6,38) pēc svara ir 15% un vairāk

0404.90.21

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1,5%, citur neminēti

0404.90.23

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, ar tauku saturu pēc svara vairāk kā 1,5% un ne vairāk kā 27%, citur neminēti

0404.90.29

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, bez cukura vai citas saldinātāja piedevas, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 27%, citur neminēti

0404.90.81

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1,5%, citur neminēti

0404.90.83

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu, ar tauku saturu pēc svara vairāk kā 1,5% un ne vairāk kā 27%, citur neminēti

0404.90.89

Produkti, ko veido piena dabiskās sastāvdaļas, ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 27%, citur neminēti

0405.20.90

Piena tauku pastas ar tauku saturu vairāk nekā 75%, bet mazāk nekā 80% no svara

0405.90.10

Piena tauki un eļļas ar tauku saturu pēc svara 99, 3 % vai vairāk un ūdens saturu pēc svara ne vairāk kā 0, 5 %

0405.90.90

Piena tauki un eļļas, atūdeņots sviests un kausēts sviests (izņemot produktus ar tauku saturu pēc svara 99, 3 % vai vairāk un ūdens saturu pēc svara ne vairāk kā 0, 5 %, dabisku sviestu, atjaunotu sviestu un sūkalu sviestu)

0406.10.20

Svaigs siers, t.i., nenogatavināts vai nesālīts siers, ieskaitot sūkalu sieru un biezpienu ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40%

0406.10.80

Svaigs siers, t.i., nenogatavināts vai nesālīts siers, ieskaitot sūkalu sieru un biezpienu ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 40%

0406.20.10

Glarusas zaļais siers, rīvēts siers vai siera pulveris

0406.20.90

Rīvēts siers vai siera pulveris (izņemot Glarusas zaļo sieru)

0406.30.10

Kausēts siers, kas nav rīvēts siers vai siera pulveris, kura ražošanā izmantots tikai Ementāles, Grijēras un Apencelles siers un kurā kā piedeva var būt Glarusas zaļais siers (t.s. Schabziger), safasēts pārdošanai mazumtirdzniecībā

0406.30.31

Kausēts siers, kas nav rīvēts siers vai siera pulveris, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 36% un tauku saturs sausnā pēc svara nepārsniedz 48% (izņemot kausētu sieru maisījumus no Ementāles, Grijēras un Apencelles siera)

0406.30.39

Kausēts siers, kas nav rīvēts siers vai siera pulveris, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 36% un tauku saturs sausnā pēc svara nepārsniedz 48% (izņemot kausētu sieru maisījumus no Ementāles, Grijēras un Apencelles siera)

0406.30.90

Kausēts siers, kas nav rīvēts siers vai siera pulveris, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 36% (izņemot kausētu sieru maisījumus no Ementāles, Grijēras un Apencelles siera, arī ar Glarusas zaļā siera piedevu, safasētus pārdošanai mazumtirdzniecībā)

0406.40.10

Rokfors

0406.40.50

Gorgonzola

0406.40.90

Zilie sieri (izņemot rokforu un gorgonzolu)

0406.90.01

Siers kausēšanai (izņemot svaigu sieru, ieskaitot sūkalu sieru, nefermentētu, biezpienu, kausētu sieru, zilos sierus, kā arī rīvētu sieru un siera pulveri)

0406.90.02

Ementāles siers, Grijēras siers, Sbrinz, Bergkäse un Apencelles siers ar tauku saturu sausnā pēc svara ne mazāk kā 45%, gatavināti trīs mēnešus vai ilgāk; veseli sieri atbilstīgi 4. nodaļas 2. papildu piezīmei

0406.90.03

Ementāles siers, Grijēras siers, Sbrinz, Bergkäse un Apencelles siers ar tauku saturu sausnā pēc svara ne mazāk kā 45%, gatavināti trīs mēnešus vai ilgāk; veseli sieri atbilstīgi 4. nodaļas 2. papildu piezīmei

0406.90.04

Ementāles siers, Grijēras siers, Sbrinz, Bergkäse un Apencelles siers ar tauku saturu sausnā pēc svara ne mazāk kā 45%, nogatavināti trīs mēnešus vai ilgāk; gabali iesaiņoti vakumiepakojumā vai inertās gāzes iepakojumā, ar mizu vismaz no vienas puses, kuru tīrais svars ir 1 kg vai vairāk

0406.90.05

Ementāles siers, Grijēras siers, Sbrinz, Bergkäse un Apencelles siers ar tauku saturu sausnā pēc svara ne mazāk kā 45%, nogatavināti trīs mēnešus vai ilgāk; gabali iesaiņoti vakumiepakojumā vai inertās gāzes iepakojumā, ar mizu vismaz no vienas puses, kuru tīrais svars ir 1 kg vai vairāk

0406.90.06

Ementāles siers, Grijēras siers, Sbrinz, Bergkäse un Apencelles siers ar tauku saturu sausnā pēc svara ne mazāk kā 45%, nogatavināti trīs mēnešus vai ilgāk; gabali bez mizas, kuru tīrais svars ir mazāk nekā 450 g

0406.90.13

Ementāles siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri, kausēšanai paredzētu sieru un sieru, kas minēts apakšpozīcijās 0406.90.02 līdz 0406.90.06)

0406.90.15

Grijēras siers un Sbrinz (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri, kausēšanai paredzētu sieru un sieru, kas minēts apakšpozīcijās 0406.90.02 līdz 0406.90.06)

0406.90.17

Bergkäse un Apencelles siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri, kausēšanai paredzētu sieru un sieru, kas minēts apakšpozīcijās 0406.90.02 līdz 0406.90.06)

0406.90.18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR un TETE DE MOINE (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri, kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.19

Glarusas zaļais siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.21

Čedaras siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.23

Edamas siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.25

Tilzītes siers (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.27

BUTTERKASE (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.29

Kaškavals (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.35

KEFALOTYRI (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.37

FINLANDIA (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.39

JARLSBERG (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.50

Siers no aitas vai bifeļmātes piena traukos ar sālījumu vai aitādas vai kazādas maisos (izņemot FETA)

0406.90.61

GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara ne vairāk kā 47% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.69

Siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara ne vairāk kā 47%, citur neminēts

0406.90.73

PROVOLONE ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO un SAMSO ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.78

Haudas siers (GOUDA) ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT.NECTAIRE, SAINT.PAULIN, TALEGGIO ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.81

CANTAL, Čestras siers, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40 % un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.82

Kamambērs ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.84

Brī siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 47%, bet mazāk nekā 72% vai 72% (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.85

KEFALOGRAVIERA un KASSERI (izņemot rīvētu sieru vai siera pulveri un kausēšanai paredzētu sieru)

0406.90.86

Siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara ne vairāk kā 47%, citur neminēts

0406.90.87

Siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara ne vairāk kā 52%, bet mazāk nekā 62% vai 62%, citur neminēts

0406.90.88

Siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk kā 62%, bet mazāk nekā 72% vai 72%, citur neminēts

0406.90.93

Siers ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 40% un ūdens saturu beztauku vielā pēc svara vairāk nekā 72%, citur neminēts

0406.90.99

Siers ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 40%, citur neminēts

0408.11.20

Olu dzeltenumi, žāvēti, nederīgi pārtikai, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu

0408.11.80

Olu dzeltenumi, žāvēti, derīgi pārtikai, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu

0408.19.20

Olu dzeltenumi, svaigi, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, formēti, saldēti vai citādi konservēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, nederīgi pārtikai (izņemot žāvētus)

0408.19.81

Olu dzeltenumi, šķidri, derīgi pārtikai, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu

0408.19.89

Olu dzeltenumi, (izņemot šķidrus), derīgi pārtikai, saldēti vai citādi konservēti, derīgi pārtikai, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu (izņemot žāvētus)

0408.91.20

Putnu olas bez čaumalas, žāvētas, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu, nederīgas pārtikai (izņemot olu dzeltenumus)

0408.91.80

Putnu olas bez čaumalas, žāvētas, arī ar cukura un citu saldinātāju piedevu, derīgas pārtikai (izņemot olu dzeltenumus)

0408.99.20

Putnu olas bez čaumalas, svaigas, pagatavotas tvaicējot vai vārot ūdenī, formētas, saldētas vai citādi konservētas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, nederīgas pārtikai (izņemot žāvētas olas un olu dzeltenumus)

0408.99.80

Putnu olas bez čaumalas, svaigas, pagatavotas tvaicējot vai vārot ūdenī, formētas, saldētas vai citādi konservētas, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, derīgas pārtikai (izņemot žāvētas olas un olu dzeltenumus)

0511.10.00

Buļļu sperma

0511.99.10

Dzīvnieku izcelsmes cīpslas un stiegras, atgriezumi un līdzīgas jēlādu vai kailādu atlikas

0511.99.90

Dzīvnieku produkti, citur neminēti; beigti dzīvnieki, nederīgi pārtikai (izņemot zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus)

0603.10.10

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas rozes un ziedpumpuri

0603.10.20

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas neļķes un ziedpumpuri

0603.10.30

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas orhidejas un ziedpumpuri

0603.10.40

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas gladiolas un ziedpumpuri

0603.10.50

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem grieztas svaigas krizantēmas un ziedpumpuri

0603.10.80

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti svaigi ziedi un ziedpumpuri (izņemot rozes, neļķes, orhidejas, gladiolas un krizantēmas)

0603.90.00

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri

0604.10.10

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti briežu ķērpji

0604.91.41

Dekoratīviem nolūkiem paredzēti Kaukāza baltegļu zari (Abies nordmanniana [Stev.] SPACH]un augsto baltegļu (Abies procera Rehd) zari

0701.90.10

Svaigi vai dzesināti kartupeļi cietes ražošanai

0701.90.90

Vecie kartupeļi, svaigi vai dzesināti (izņemot jaunos kartupeļus, sēklas kartupeļus un kartupeļus cietes ražošanai)

0703.10.90

Svaigas vai dzesinātas šalotes

0703.90.00

Svaigi vai dzesināti puravi un citi sīpolu dārzeņi, (izņemot sīpolus, šalotes un ķiplokus)

0705.11.00

Svaigi vai dzesināti galviņsalāti

0705.19.00

Svaigi vai dzesināti salāti (izņemot galviņsalātus)

0705.29.00

Svaigi vai dzesināti cigoriņi (izņemot lapu cigoriņus)

0706.90.10

Svaigas vai dzesinātas sakņu selerijas (sakņu selerijas vai vācu selerijas)

0706.90.90

Svaigas vai dzesinātas galda bietes, plostbārži, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi (izņemot burkānus, galda rāceņus, selerijas un mārrutkus)

0707.00.90

Svaigi vai dzesināti kornišoni

0708.10.00

Svaigi vai dzesināti lobīti vai nelobīti zirņi (Pisum sativum)

0708.90.00

Svaigi vai dzesināti lobīti vai nelobīti pākšu dārzeņi (izņemot zirņus (Pisum sativum) un pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.))

0709.10.00

Svaigi vai dzesināti artišoki

0709.20.00

Svaigi vai dzesināti sparģeļi

0709.30.00

Svaigi vai dzesināti baklažāni

0709.40.00

Svaigas vai dzesinātas selerijas (izņemot sakņu selerijas)

0709.52.00

Svaigas vai dzesinātas trifeles

0709.60.10

Svaigi vai dzesināti dārzeņpipari

0709.60.91

Svaigi vai dzesināti Capsicum ģints dārzeņi CAPSICIN vai CAPSICUM oleosveķu krāsvielu ražošanai

0709.60.95

Svaigi vai dzesināti Capsicum ģints vai PIMENTA ģints dārzeņi ēterisko eļļu vai rezinoīdu ražošanai

0709.60.99

Svaigi vai dzesināti Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi (izņemot dārzeņus CAPSICIN vai CAPSICUM oleosveķu krāsvielu ražošanai, ēterisko eļļu vai rezinoīdu rūpnieciskai ražošanai un dārzeņpiparus)

0709.70.00

Svaigi vai dzesināti spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes

0709.90.10

Svaigi vai dzesināti salātu dārzeņi (izņemot dārza salātus un cigoriņus)

0709.90.20

Svaigi vai dzesināti mangoldi (lapu bietes) un lapu artišoki

0709.90.31

Svaigas vai dzesinātas olīvas (izņemot olīvas eļļas ražošanai)

0709.90.39

Svaigas vai dzesinātas olīvas eļļas ražošanai

0709.90.40

Svaigi vai dzesināti kaperi

0709.90.50

Svaigs vai dzesināts fenhelis

0709.90.60

Svaiga vai dzesināta saldā kukurūza

0709.90.70

Svaigi vai dzesināti saldā kabači

0709.90.90

Svaigi vai dzesināti dārzeņi, citur neminēti

0710.10.00

Saldēti kartupeļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.21.00

Saldēti lobīti vai nelobīti zirņi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.22.00

Saldētas lobītas vai nelobītas pupiņas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.29.00

Saldēti lobīti vai nelobīti pākšu dārzeņi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot zirņus un pupiņas)

0710.30.00

Saldēti spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene, termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.10

Saldētas olīvas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.51

Saldēti dārzeņpipari, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.59

Saldēti CAPSICUM ģints vai PIMENTA ģints dārzeņi termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot dārzeņpiparus)

0710.80.61

Saldētas Agaricus ģints sēnes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.69

Saldētas sēnes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot Agaricus ģints sēnes)

0710.80.70

Saldēti tomāti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.80

Saldēti artišoki, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.85

Saldēti sparģeļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0710.80.95

Saldēti dārzeņi, arī apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot kartupeļus, pākšu dārzeņus, spinātus, Jaunzēlandes spinātus un dārza balodenes, saldo kukurūzu, olīvas, Capsicum ģints vai PIMENTA ģints dārzeņus, sēnes, tomātus

0710.90.00

Saldēti dārzeņu maisījumi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī

0711.20.10

Īslaicīgai glabāšanai iekonservētas olīvas, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot tās, kas nav paredzētas eļļas ražošanai)

0711.20.90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservētas olīvas, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā, paredzētas eļļas ražošanai

0711.30.00

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti kaperi, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

0711.40.00

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti gurķi un kornišoni, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

0711.59.00

Īslaicīgai glabāšanai iekonservētas sēnes un trifeles, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot Agaricus ģints sēnes)

0711.90.90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservētu dārzeņu maisījums, bet kas nav derīgs tūlītējai lietošanai pārtikā

0712.20.00

Kaltēti sīpoli, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet bez tālākas apstrādes

0712.90.05

Kaltēti kartupeļi, arī gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti, bet bez tālākas apstrādes

0712.90.11

Kaltēta saldā kukurūza (izņemot hibrīdu sēklas materiālu)

0712.90.19

Kaltēti saldā kukurūza, arī gabaliņos vai šķēlītēs sagriezta, bet bez tālākas apstrādes (izņemot hibrīdu sēklas materiālu)

0712.90.30

Kaltēti tomāti, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet bez tālākas apstrādes

0712.90.50

Kaltēti burkāni, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet bez tālākas apstrādes

0712.90.90

Kaltēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi, veseli, sagriezti šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet bez tālākas apstrādes (izņemot kartupeļus, sīpolus, sēnes, trifeles, saldo kukurūzu, tomātus un burkānus)

0713.10.90

Kaltēti un lobīti zirņi (PISUM SATIVUM), arī mizoti vai šķelti (izņemot sējai paredzētus)

0713.20.00

Kaltēti lobīti aunazirņi GARBANZOS, arī mizoti vai šķelti

0713.31.00

Kaltētas lobītas VIGNA MUNGO (L.) HEPPER vai VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK pupiņas, arī mizotas vai šķeltas

0713.32.00

Kaltētas lobītas šķautnainās pupiņas (PHASEOLUS vai VIGNA ANGULARIS), arī mizotas vai šķeltas

0713.33.90

Kaltētas nierveida pupiņas (PHASEOLUS VULGARIS), arī mizotas vai šķeltas (izņemot sējai paredzētas)

0713.39.00

Kaltētas lobītas VIGNA un PHASEOLUS pupiņas, arī mizotas vai šķeltas (izņemot VIGNA MUNGO (L.) HEPPER vai VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK pupiņas, šķautnainās pupiņas vai nierveida pupiņas)

0801.11.00

Ar desikantiem žāvēti kokosrieksti

0801.19.00

Svaigi kokosrieksti, arī lobīti vai mizoti

0801.21.00

Svaigi vai kaltēti Brazīlijas rieksti, nelobīti

0801.31.00

Svaigi vai kaltēti Indijas rieksti, nelobīti

0801.32.00

Svaigi vai kaltēti Indijas rieksti, lobīti

0802.21.00

Svaigi vai kaltēti lazdu rieksti, nelobīti

0802.22.00

Svaigi vai kaltēti lazdu rieksti, lobīti un mizoti

0802.31.00

Svaigi vai kaltēti valrieksti, nelobīti

0802.32.00

Svaigi vai kaltēti valrieksti, lobīti un mizoti

0802.40.00

Svaigi vai kaltēti ēdamie kastaņi, arī lobīti vai mizoti

0802.50.00

Svaigas vai kaltētas pistācijas, arī lobītas vai mizotas

0802.90.85

Svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti un tīrīti vai netīrīti rieksti (izņemot kokosriekstus, Brazīlijas riekstus, Indijas riekstus, mandeles, lazdu riekstus, valriekstus, ēdamos kastaņus (Castanea spp.), pistācijas, pekanriekstus, arekas (beteļriekstus), kolu riekstus, pīniju riekstus un makadāmija riekstus)

0803.00.11

Svaigi miltu banāni

0803.00.19

Banāni, svaigi (izņemot miltu banānus)

0804.20.10

Svaigas vīģes

0804.30.00

Svaigi vai žāvēti ananāsi

0804.50.00

Svaigas vai kaltētas gvajaves, mango un mangostāni

0805.10.10

Svaigi sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805.10.30

Svaigi šķirnes ‘navel’, ‘naveline’, ‘navelate’, ‘salustiana’, ‘verna’, ‘valencia late’, ‘maltese’, ‘shamoutis’, ‘ovalis’, ‘trovita’ un ‘hamlin’ augļi

0805.10.50

Svaigi apelsīni (izņemot sarkanos un pussarkanos apelsīnus, šķirnes ‘navel’, ‘naveline’, ‘navelate’, ‘salustiana’, ‘verna’, ‘valencia late’, ‘maltese’, ‘shamoutis’, ‘ovalis’, ‘trovita’ un ‘hamlin’ augļus)

0805.10.80

Svaigi vai kaltēti apelsīni (izņemot svaigus saldos apelsīnus)

0805.20.10

Svaigi vai žāvēti klementīni

0805.20.30

Svaigi vai žāvēti šķirnes “monreale” un sacumas augļi

0805.20.50

Svaigi vai žāvēti mandarīni un vilkingi

0805.20.70

Svaigi vai žāvēti tanžerīni

0805.20.90

Svaigi vai žāvēti šķirņu ‘tangelos’, ‘ortaniques’, ‘malaquinas’ un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi (izņemot klementīnus, šķirni ‘monreale’, sacumas, mandarīnus, vilkingus un tanžerīnus)

0805.50.10

Svaigi vai kaltēti citroni (‘CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM)

0805.50.90

Svaigi vai kaltēti laimi (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA)

0806.10.10

Svaigas galda vīnogas

0807.20.00

Svaigas papaijas (PAPAYAS)

0808.10.10

Sidra āboli, svaigi, neiesaiņoti, no 16. septembra līdz 15. decembrim

0808.10.20

Svaigi šķirnes GOLDEN DELICIOUS āboli

0808.10.50

Svaigi šķirnes GRANNY SMITH āboli

0808.10.90

Svaigi āboli (izņemot sidra ābolus, svaigus, neiesaiņotus, no 16. septembra līdz 15. decembrim, šķirnes GOLDEN DELICIOUS ābolus un GRANNY SMITH ābolus)

0808.20.10

Svaigi vīna bumbieri, neiesaiņoti, no 1. augusta līdz 31. decembrim

0808.20.50

Svaigi bumbieri, (izņemot vīna bumbierus, neiesaiņotus, no 1. augusta līdz 31. decembrim)

0808.20.90

Cidonijas, svaigas

0809.10.00

Svaigas aprikozes

0809.20.05

Svaigi skābie ķirši (PRUNUS CERASUS)

0809.20.95

Svaigi ķirši (izņemot skābos ķiršus (Prunus cerasus))

0809.30.10

Svaigi nektarīni

0809.30.90

Svaigi persiki (izņemot nektarīnus)

0809.40.05

Svaigas plūmes

0809.40.90

Svaigas ērkšķu plūmes

0810.20.10

Svaigas avenes

0810.20.90

Svaigas kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes

0810.30.10

Svaigas upenes

0810.30.90

Svaigas baltās jāņogas un ērkšķogas

0810.40.30

Svaigas melleņu Vaccinium myrtillus ģints ogas

0810.40.50

Svaigas lielogu dzērveņu Vaccinium macrocarpum un krūmmelleņu Vaccinium corymbosum ģints ogas

0810.40.90

Svaigas Vaccinium ģints ogas (izņemot brūklenes vai kalnu dzērvenes un Vaccinium myrtillus, macrocarpum un corymbosum ģints ogas)

0810.50.00

Svaigi kivi

0810.90.30

Svaigi tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas

0810.90.40

Pasifloru augļi, karambolas un pitahajas

0810.90.95

Svaigi ēdami augļi (izņemot riekstus, banānus, dateles, vīģes, ananāsus, avokado, gvajaves, mango un mangostānus, papaijas, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, džekfrūtus, sapodillas, pasifloru augļus, karambolas un pitahajas, citrusaugļus, vīnogas)

0811.10.11

Saldētas zemenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu, ar cukura saturu mazāk nekā 13%

0811.10.19

Saldētas zemenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu, kuru cukura saturs ir 13% un augstāks

0811.10.90

Saldētas zemenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.20.31

Saldētas avenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.20.51

Saldētas avenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.20.59

Saldētas kazenes un zīdkoka ogas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.20.90

Saldētas kazeņavenes, baltās jāņogas un ērkšķogas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.90.19

Saldēti ēdamie augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, kuru cukura saturs pēc svara ir mazāk nekā 13% (izņemot zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes)

0811.90.39

Saldēti ēdamie augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, kuru cukura saturs pēc svara ir 13% vai augstāks (izņemot zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes)

0811.90.50

Saldētas melleņu Vaccinium myrtillus ģints ogas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.90.70

Saldētas Kanādas mellenes (Vaccinium MYRTILLOIDES) un šaurlapu mellenes (VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM), termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.90.75

Saldēti skābie ķirši (PRUNUS CERASUS), termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0811.90.80

Saldēti ķirši, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (izņemot skābos ķiršus (PRUNUS CERASUS))

0811.90.85

Gvajaves, mango un mangostāni, papaijas, tamarindi, kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un pitahajas, kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, arekas (beteļriekstus), kolu rieksti un makadāmija rieksti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti

0811.90.95

Saldēti ēdamie augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas (izņemot zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes, sarkanās vai baltās jāņogas, ērkšķogas)

0812.10.00

Ķirši, iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

0812.90.20

Apelsīni, iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

0812.90.99

Augļi un rieksti, iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot ķiršus, aprikozes, apelsīnus, papaijas)

0813.10.00

Žāvētas aprikozes

0813.20.00

Žāvētas plūmes

0813.30.00

Žāvēti āboli

0813.40.10

Žāvēti persiki, t.sk. nektarīni

0813.40.30

Žāvēti bumbieri

0813.40.50

Žāvētas papaijas

0813.40.60

Žāvēti tamarindi

0813.40.70

Žāvēti kešjukoku augļi, ličī, džekfrūti, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas un pitahajas

0813.40.95

Citur neminēti žāvēti ēdamie augļi

0813.50.12

Žāvētu papaiju, tamarindu, kešjukoku augļu, ličī, džekfrūtu, sapodillu, pasifloru augļu, karambolu un pitahaju maisījumi bez žāvētām plūmēm

0813.50.15

Žāvētu augļu maisījumi bez žāvētām plūmēm (izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos augļus un papaijas, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, džekfrūtus, sapodillas, pasifloru augļus, karambolas un pitahajas)

0813.50.99

Citur neminēti žāvētu augļu maisījumi

0901.11.00

Kafija (izņemot grauzdētu un bez kofeīna)

0901.12.00

Kafija bez kofeīna (izņemot grauzdētu)

0901.21.00

Grauzdēta kafija (izņemot bez kofeīna)

0901.22.00

Grauzdēta kafija bez kofeīna

0901.90.90

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkādā proporcijā

0904.20.30

CAPSICUM ģints vai PIMENTA ģints dārzeņi, kaltēti, grūsti vai malti (izņemot dārzeņpiparus)

0909.10.00

Parastā anīsa vai zvaigžņotā anīsa sēklas

0909.20.00

Koriandra sēklas

0909.30.00

Kumīna sēklas

0909.40.00

Pļavas ķimeņu sēklas

0909.50.00

Fenheļa sēklas Kadiķogas

0910.10.00

Ingvers

0910.20.10

Safrāns (izņemot berztu vai maltu)

0910.20.90

Berzts vai malts safrāns

0910.30.00

Kurkuma

0910.40.11

Mazais mārsils (izņemot berztu vai maltu)

0910.40.13

Mārsils (izņemot berztu vai maltu un mazo mārsilu)

0910.40.19

Berzts vai malts mārsils

0910.40.90

Lauru lapas

0910.50.00

Karijs

0910.91.10

Dažādu garšvielu maisījumi (izņemot saberztus vai maltus)

0910.91.90

Saberzti vai malti dažādu garšvielu maisījumi

0910.99.10

Grieķu siena trigonellas sēklas

0910.99.91

Citur neminētas garšvielas (izņemot saberztus vai maltus dažādu garšvielu maisījumus)

0910.99.99

Citur neminētas saberztas vai maltas garšvielas (izņemot dažādu garšvielu maisījumus)

1102.10.00

Rudzu milti

1102.20.10

Kukurūzas milti ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1,5%

1102.20.90

Kukurūzas milti ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 1,5%

1102.30.00

Rīsu milti

1102.90.10

Miežu milti

1102.90.90

Labības milti (izņemot kviešus, kviešu un rudzu maisījumu, rudzus, kukurūzu, rīsus, miežus un auzas

1103.11.10

Cieto kviešu putraimi un rupja maluma milti

1103.11.90

Parasto kviešu un speltas kviešu putraimi un rupja maluma milti

1103.13.10

Kukurūzas putraimi un rupja maluma milti, ar tauku saturu pēc svara ne vairāk kā 1,5%

1103.13.90

Kukurūzas putraimi un rupja maluma milti, ar tauku saturu pēc svara vairāk nekā 1,5%

1103.19.90

Labības putraimi un rupja milti (izņemot kviešus, auzas, rudzus, kukurūzu, rīsus, miežus)

1104.12.90

Auzu pārslas

1104.19.10

Kviešu graudi, placināti vai pārslās

1104.19.50

Kukurūzas graudi, placināti vai pārslās

1104.19.99

Placināti labības graudi vai labības graudu pārslas (izņemot kviešus, auzas, rudzus, kukurūzu, rīsus, miežus)

1104.23.10

Atsēnaloti, šķelti vai drupināti kukurūzas graudi

1104.23.99

Kukurūzas graudi (izņemot atsēnalotus, šķeltus vai drupinātus, grūbas vai graudus, kas nav citādi apstrādāti kā tikai drupināti)

1104.29.39

Labības graudu grūbas (izņemot kviešus, auzas, rudzus, kukurūzu, rīsus, miežus)

1104.29.89

Labības graudi (izņemot kviešus, auzas, rudzus, kukurūzu, miežus, atsēnalotus, šķeltus vai drupinātus, grūbas vai graudus, kas nav citādi apstrādāti kā tikai drupināti)

1104.30.90

Graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai malti (izņemot kviešus)

1108.11.00

Kviešu ciete

1108.12.00

Kukurūzas ciete

1108.13.00

-Kartupeļu ciete

1108.14.00

Manioka ciete

1108.19.90

Ciete (izņemot kviešu, kukurūzas, kartupeļu, manioka, un rīsu)

1202.10.90

Zemesrieksti nelobīti (izņemot grauzdētus vai citādi termiski apstrādātus un sējai paredzētus)

1202.20.00

Lobīti zemesrieksti, arī šķelti ((izņemot grauzdētus vai citādi termiski apstrādātus)

1211.10.00

Lakricsaknes, svaigas vai žāvētas, arī sagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

1211.20.00

Žeņšeņa saknes, svaigas vai žāvētas, arī sagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

1211.30.00

Kokas lapas, svaigas vai žāvētas, arī sagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

1211.40.00

Magoņu stiebri, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī

1211.90.30

Tonkas pupas, svaigas vai žāvētas, arī sagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

1211.90.70

Parastā raudene (ORIGANUM VULGARE), zari, stublāji un lapas, arī gabalos, sagrūzta vai saberzta pulverī

1211.90.75

Pļavas salvija (SALVIA OFFICINALIS), lapas un ziedi, svaiga vai žāvēta, arī gabalos, sagrūsta vai saberzta pulverī

1211.90.98

Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī (izņemot lakricsaknes un žeņšeņsaknes, kokas lapas)

1501.00.19

Kausēti cūku tauki un citi cūku tauki, kausēti, arī presēti vai ar šķīdinātāju ekstrahēti (izņemot rūpnieciskām vajadzībām paredzētus)

1508.10.90

Neapstrādāta zemesriekstu eļļa (izņemot rūpnieciskām vajadzībām)

1508.90.90

Zemes riekstu eļļa (izņemot neapstrādātu), tās frakcijas (izņemot 1508.90.10) galvenokārt izmantojama pārtikā

1510.00.10

Neapstrādāta olīveļļa un frakciju maisījumi, ieskaitot frakciju maisījumus ar eļļām un frakcijām, kas minētas 1509 pozīcijā

1510.00.90

Pārējās eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, rafinētas vai nerafinētas, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas 1509. preču pozīcijā (izņemot neapstrādātus)

1522.00.39

Taukvielu apstrādes atliekas, kurās ir eļļa ar olīveļļas īpašībām (izņemot ziepju pamatvielas)

1522.00.91

Eļļas nogulsnes un atliekas; ziepju pamatvielas (izņemot tās, kurās ir eļļa ar olīveļļas īpašībām)

1522.00.99

Taukvielu vai dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas (izņemot tās, kurās ir eļļa ar olīveļļas īpašībām, eļļas nogulsnes un atliekas un ziepju pamatvielas)

1602.10.00

Gatavi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm, homogenizēti, safasēti mazumtirdzniecībai kā bērnu pārtika vai kā pārtika diētas nolūkiem, tarā ar tilpumu ne vairāk kā 250 g

1602.31.11

Izstrādājumi, kas satur 57% un vairāk termiski neapstrādātas tītara gaļas (izņemot desas un līdzīgus produktus)

1602.31.19

Izstrādājumi, kas satur 57% un vairāk tītara gaļas vai tītara gaļas subproduktu (izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus)

1602.31.90

Izstrādājumi, kas satur mazāk nekā 25 % tītara gaļas vai tītara gaļas subproduktu (izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.32.11

Termiski neapstrādāta, sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa vai gaļas subprodukti, kas satur 57% un vairāk gaļas vai subproduktu (izņemot desas un līdzīgus produktus, un izstrādājumus no aknām)

1602.32.19

Termiski apstrādāta, sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa vai subprodukti, kas satur 57% un vairāk gaļas vai subproduktu (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus)

1602.32.90

Sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa vai gaļas subprodukti (izņemot tos, kas satur 25% un vairāk gaļas vai subproduktu, desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus)

1602.39.21

Termiski neapstrādāta, sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa un gaļas subprodukti, pīļu, zosu un vistu, kas satur 57% un vairāk gaļas vai gaļas subproduktu (izņemot desas un līdzīgus produktus, un izstrādājumus no aknām)

1602.39.29

Termiski apstrādāta, sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa un gaļas subprodukti, pīļu, zosu un vistu, kas satur 57% un vairāk gaļas vai gaļas subproduktu (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus)

1602.39.80

Sagatavota vai konservēta mājputnu gaļa un gaļas subprodukti, pīļu, zosu un vistu (izņemot tos, kas satur 25% un vairāk gaļas vai gaļas subproduktu, desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus)

1602.41.10

Šķiņķi un to izcirtņi, mājas cūku, sagatavoti vai konservēti

1602.41.90

Šķiņķi un to izcirtņi, cūku, sagatavoti vai konservēti (izņemot mājas cūku)

1602.42.10

Sagatavoti vai konservēti mājas cūku pleči un to izcirtņi

1602.42.90

Sagatavoti vai konservēti cūku pleči un to izcirtņi (izņemot mājas cūku)

1602.49.13

Sagatavoti vai konservēti mājas cūku kakla gabali un to izcirtņi, ieskaitot kakla un pleča gabalu maisījumus

1602.49.19

Mājas cūku gaļa vai gaļas subprodukti, tostarp mājas cūku gaļas maisījumi, sagatavoti vai konservēti, kas satur 80 svara % un vairāk jebkuras gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot cūku taukus un jebkāda veida un izcelsmes taukus (izņemot šķiņķus, plečus, augšējos muguras gabalus, kakla gabalus un to izcirtņus, desas)

1602.49.90

Cūku gaļa, sagatavota vai konservēta, subprodukti un maisījumi (izņemot mājas, šķiņķus, plečus un to izcirtņus, desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.50.31

Sālīta liellopu gaļa hermētiskā tarā

1602.50.39

Liellopu gaļa vai subprodukti, sagatavoti vai konservēti, termiski apstrādāti (izņemot hermētiskā tarā, desas un līdzīgus izstrādājumus un homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00)

1602.50.80

Liellopu gaļa vai subprodukti, sagatavoti vai konservēti, termiski apstrādāti (izņemot gaļu un subproduktus hermētiskā tarā, desas un līdzīgus izstrādājumus un homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00)

1602.90.31

Medījuma vai truša gaļa, sagatavota vai konservēta, subprodukti un maisījumi (izņemot meža cūku, desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.90.41

Ziemeļbriežu gaļa vai gaļas subprodukti, sagatavota vai konservēta (izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.90.51

Sagatavota vai konservēta gaļa vai subprodukti, kas satur mājas cūku gaļu vai subproduktus (izņemot mājputnu gaļu, liellopu gaļu, medījumu vai truša gaļu, desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.90.61

Sagatavota vai konservēta gaļa vai subprodukti, termiski neapstrādāti, kas satur liellopu gaļu vai subproduktus, ieskaitot termiski apstrādātas un neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumus (izņemot mājputnu gaļu, mājas cūku gaļu, medījumu vai truša gaļu, desas un līdzīgus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām)

1602.90.72

Termiski neapstrādāta, sagatavota vai konservēta aitu gaļa vai subprodukti, ieskaitot termiski apstrādātas un neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumus (izņemot desas un līdzīgus produktus, un izstrādājumus no aknām)

1602.90.74

Termiski neapstrādāta, sagatavota vai konservēta kazu gaļa vai subprodukti, ieskaitot termiski apstrādātas un neapstrādātas gaļas vai subproduktu maisījumus (izņemot desas un līdzīgus produktus, un izstrādājumus no aknām)

1602.90.76

Aitu gaļa vai subprodukti, sagatavota vai konservēta, termiski apstrādāta (izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1602.90.78

Kazu gaļa vai subprodukti, sagatavota vai konservēta, termiski apstrādāta (izņemot desas un līdzīgus izstrādājumus, homogenizētus izstrādājumus, kas minēti pozīcijā 1602 10 00, izstrādājumus no aknām un gaļas ekstraktus un sulas)

1701.91.00

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām, cietā veidā

1701.99.10

Baltais cukurs, kas sausā veidā satur 99,5% un vairāk saharozi (izņemot cukuru ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām)

1701.99.90

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā veidā (izņemot cukuru ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām, jēlcukuru un balto cukuru)

1702.11.00

Laktoze, cietā veidā, un laktozes sīrups, bez aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām, kura sastāvā laktoze pēc svara ir 99 % un vairāk, laktoze, kas izteikta kā bezūdens laktoze aprēķināta sausnā

1702.19.00

Laktoze, cietā veidā, un laktozes sīrups, bez aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām, kura sastāvā laktoze pēc svara ir mazāk nekā 99 %; laktoze, kas izteikta kā bezūdens laktoze, aprēķināta sausnā

1702.20.90

Kļavu cukurs, cietā veidā, un kļavu sīrups (izņemot aromatizētu vai iekrāsotu)

1702.90.60

Mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu

1702.90.71

Cukurs un melase, karamelizēta, kas sausā veidā satur 50% un vairāk no svara saharozi

1702.90.75

Cukurs un melase, karamelizēta, kas sausā veidā satur mazāk nekā 50% no svara saharozi, pulvera veidā, aglomerēta vai neaglomerēta

1702.90.79

Cukurs un melase, karamelizēta, kas sausā veidā satur mazāk nekā 50% no svara saharozi, pulvera veidā aglomerēta vai neaglomerēta (izņemot cukuru un melasi pulvera veidā, aglomerētu vai neaglomerētu)

1801.00.00

Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas

2002.10.10

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti mizoti veseli vai sagriezti tomāti

2002.10.90

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti nemizoti veseli vai sagriezti tomāti

2002.90.11

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu mazāk par 12%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2002.90.19

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu mazāk par 12%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2002.90.31

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu 12,30%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2002.90.39

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu 12,30%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2002.90.91

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu vairāk nekā 30%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2002.90.99

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti ar sausnas saturu vairāk nekā 30%, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg (izņemot veselus un sagrieztus tomātus)

2004.10.10

Termiski apstrādāti, saldēti kartupeļi

2004.10.99

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti kartupeļi (izņemot tikai termiski apstrādātus un miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā)

2005.20.20

Kartupeļi plānās šķēlītēs, apcepti taukos vai eļļā, arī sālīti vai aromatizēti, hermētiskā tarā, derīgi tūlītējam patēriņam, nesasaldēti

2005.20.80

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti kartupeļi (izņemot kartupeļus miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā un plānās šķēlītēs, apceptus, arī sālītus vai aromatizētus, hermētiskā tarā)

2008.11.92

Zemes rieksti, grauzdēti, iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg

2008.11.94

Zemes rieksti, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg, citur neminēti (izņemot grauzdētus un zemesriekstu sviestu)

2008.11.96

Zemes rieksti, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg

2008.11.98

Zemes rieksti, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg (izņemot grauzdētus un zemesriekstu sviestu)

2008.19.11

Kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, arekas (beteļrieksti), kolu rieksti un makadāmija rieksti, ieskaitot maisījumus, kas satur 50% un vairāk no svara tādus tropu augļus un tropu riekstus, kas minēti 20. nodaļas 7. un 8. papildu piezīmē, tiešajā iepakojumā

2008.19.13

Grauzdētas mandeles un pistācijas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru vairāk nekā 1 kg

2008.19.19

Rieksti un citādas sēklas, ieskaitot maisījumus, sagatavotus vai konservētus, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru virs 1 kg (izņemot zemesriekstu sviestu vai zemesriekstus, citādi sagatavotus vai konservētus, grauzdētas mandeles un pistācijas un tropu riekstus)

2008.19.59

Kokosrieksti, Indijas rieksti, Brazīlijas rieksti, arekas (beteļrieksti), kolu rieksti un makadāmija rieksti, ieskaitot maisījumus, kas satur ne vairāk kā 50% no svara tādus tropu augļus un tropu riekstus, kas minēti 20. nodaļas 7. un 8. papildu piezīmē, tiešajā iepakojumā

2008.19.93

Grauzdētas mandeles un pistācijas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg

2008.19.95

Grauzdēti rieksti, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru ne vairāk kā 1 kg (izņemot zemes riekstus, mandeles, pistācijas, kokosriekstus, Indijas riekstus, Brazīlijas riekstus, arekas (beteļriekstus), kolu riekstus un makadāmija riekstus)

2008.19.99

Rieksti un citādas sēklas, ieskaitot maisījumus, sagatavotus vai konservētus, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru, kas nepārsniedz 1 kg (izņemot zemesriekstu sviestu vai zemesriekstus, citādi sagatavotus vai konservētus, grauzdētus riekstus, kokosriekstus, Indijas riekstus, Brazīlijas riekstus, arekas (beteļriekstus)

2008.20.19

Sagatavoti vai konservēti ananāsi ar spirta piedevu, iepakojumā virs 1 kg (izņemot tos, kuros cukura saturs ir virs 17 %)

2008.20.51

Sagatavoti vai konservēti ananāsi ar pievienotu cukuru, bet bez spirta piedevas, ar cukura saturu virs 17 %, iepakojumā virs 1 kg

2008.20.71

Sagatavoti vai konservēti ananāsi ar pievienotu cukuru, bet bez spirta piedevas, ar cukura saturu virs 19 %, iepakojumā, kas nepārsniedz 1 kg

2008.20.99

Sagatavoti vai konservēti ananāsi, iepakojumā, kas nesasniedz 4,5 kg (bez cukura vai spirta piedevas)

2008.30.11

Sagatavoti vai konservēti citrusu augļi ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 % un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 % mas

2008.30.51

Sagatavotas vai konservētas greipfrūtu daiviņas ar pievienotu cukuru, bet bez spirta piedevas, iepakojumā virs 1 kg

2008.30.71

Sagatavotas vai konservētas greipfrūtu daiviņas ar pievienotu cukuru, bet bez spirta piedevas, iepakojumā, kas nepārsniedz 1 kg

2008.30.75

Mandarīni, ieskaitot tanžerīnus un sacumas, klementīnus, vilkingus un tamlīdzīgus citrusaugļu hibrīdus, agatavotus vai konservētus, ar pievienotu cukuru, bet bez spirta piedevas, iepakojumā, kas nepārsniedz 1 kg

2008.30.90

Sagatavoti vai konservēti citrusu augļi (bez spirta vai cukura piedevas)

2008.40.11

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 13 % un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 % mas

2008.40.21

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 % maksimāli pieļaujamā pilnā masa, iepakojumā ar svaru virs 1 kg (izņemot tos, kuru cukura saturs pārsniedz 13%)

2008.40.31

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 15%, iepakojumā ar svaru 1 kg un mazāk

2008.40.51

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, bet bez cukura piedevas, ar cukura saturu virs 13 %, iepakojumā ar svaru virs 1 kg

2008.40.71

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, bet bez cukura piedevas, ar cukura saturu virs 15 %, iepakojumā ar svaru, kas nepārsniedz 1 kg

2008.40.79

Sagatavoti vai konservēti bumbieri ar spirta piedevu, bet bez cukura piedevas, ar cukura saturu ne vairāk kā 15 %, iepakojumā ar svaru, kas nepārsniedz 1 kg

2008.50.11

Sagatavotas vai konservētas aprikozes ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 13 % un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 % mas, iepakojumā ar svaru vairāk nekā 1 kg

2008.50.31

Sagatavotas vai konservētas aprikozes ar spirta piedevu, ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 %, iepakojumā ar svaru virs 1 kg (izņemot tās, kuru cukura saturs pārsniedz 13%)

2008.50.39

Sagatavotas vai konservētas aprikozes ar spirta piedevu, ar faktisko spirta masas koncentrāciju vairāk nekā 11,85 %, iepakojumā ar svaru virs 1 kg (izņemot tās, kuru cukura saturs pārsniedz 13%)

2008.50.69

Sagatavotas vai konservētas aprikozes ar spirta piedevu, bet bez cukura piedevas, ar cukura saturu, kas nepārsniedz 13 %, iepakojumā ar svaru virs 1 kg

2008.50.94

Sagatavotas vai konservētas aprikozes, bez spirta piedevas vai cukura piedevas, iepakojumā ar tīro svaru mazāk par 5 kg, bet ne mazāk par 4,5 kg

2008.50.99

Sagatavotas vai konservētas aprikozes, iepakojumā ar svaru, kas nesasniedz 4,5 kg (bez cukura vai spirta piedevas)

2008.60.31

Ķirši, sagatavoti vai konservēti, ar spirta piedevu, kuru faktiskā spirta masas koncentrācija nepārsniedz 11,85 % mas (izņemot tos, kuru cukura saturs ir vairāk nekā 9%)

2008.60.51

Skābie ķirši, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, bet ar pievienotu cukuru, iepakojumā ar svaru virs 1 kg

2008.60.59

Ķirši, sagatavoti vai konservēti, bez spirta piedevas, bet ar pievienotu cukuru, iepakojumā ar svaru virs 1 kg (izņemot skābos ķiršus)

2008.60.71

Sagatavoti vai konservēti skābie ķirši, iepakojumā ar svaru 4,5 kg un vairāk (bez cukura vai spirta piedevas)

2008.60.79

Sagatavoti vai konservēti ķirši, iepakojumā ar svaru 4,5 kg un vairāk (bez cukura vai spirta piedevas un izņemot skābos ķiršus)

2008.60.91

Sagatavoti vai konservēti skābie ķirši, iepakojumā ar svaru mazāk nekā 4,5 kg (bez cukura vai spirta piedevas)

2008.70.94

Sagatavoti vai konservēti persiki, bez spirta piedevas vai cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru mazāk par 5 kg, bet ne mazāk par 4,5 kg

2008.80.11

Sagatavotas vai konservētas zemenes ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 %, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas nepārsniedz 11,85 % mas

2008.80.19

Sagatavotas vai konservētas zemenes ar spirta piedevu, kuru cukura saturs pārsniedz 9 %, un ar faktisko spirta masas koncentrāciju, kas pārsniedz 11,85 % mas

2008.80.31

Zemenes, sagatavotas vai konservētas, ar spirta piedevu, kuru faktiskā spirta masas koncentrācija nepārsniedz 11,85 % mas (izņemot tās, kuru cukura saturs ir vairāk nekā 9%)

2008.80.50

Zemenes, sagatavotas vai konservētas, bez spirta piedevas, bet ar pievienotu cukuru, iepakojumā ar svaru virs 1 kg

2008.99.45

Plūmes, sagatavotas vai konservētas, bez spirta piedevas, bet ar pievienotu cukuru, iepakojumā ar svaru virs 1 kg

2008.99.55

Plūmes, sagatavotas vai konservētas, bez spirta piedevas, bet ar pievienotu cukuru, iepakojumā ar svaru, kas nepārsniedz 1 kg

2008.99.72

Sagatavotas vai konservētas plūmes, bez spirta piedevas vai cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru ne mazāk par 5 kg

2008.99.78

Sagatavotas vai konservētas plūmes, bez spirta piedevas vai cukura piedevas, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 5 kg

2009.11.11

Saldēta apelsīnu sula ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 30 ECU par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot raudzētu vai tādu, kas satur spirtu)

2009.11.19

Saldēta apelsīnu sula ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība pārsniedz 30 ECU par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot raudzētu vai tādu, kas satur spirtu)

2009.11.91

Saldēta apelsīnu sula ar blīvumu, kas nepārsniedz 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 30 ECU par 100 kg, ar cukura saturu vairāk par 30% (izņemot raudzētu vai tādu, kas satur spirtu)

2009.11.99

Saldēta apelsīnu sula ar blīvumu, kas nepārsniedz 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot raudzētu vai tādu, kas satur spirtu, ar vērtību, kas nepārsniedz 30 ECU par 100 kg)

2009.19.98

Neraudzēta apelsīnu sula ar Briksa vērtību augstāku par 20, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu, ar vērtību, kas nepārsniedz 30 EUR par 100 kg un cukura saturu vairāk nekā 30%)

2009.69.11

Neraudzēta vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, ar Briksa vērtību augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 22 EUR par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009.69.51

Neraudzēta koncentrēta vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, ar Briksa vērtību augstāku par 30, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība pārsniedz 18 EUR par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009.69.71

Neraudzēta koncentrēta vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, ar Briksa vērtību augstāku par 30, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 18 EUR par 100 kg, ar cukura saturu vairāk nekā 30% (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009.69.79

Neraudzēta vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, ar Briksa vērtību augstāku par 30, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 18 EUR par 100 kg, ar cukura saturu vairāk nekā 30% (izņemot koncentrētu vai tādu, kas satur spirtu)

2009.79.11

Neraudzēta ābolu sula, ar Briksa vērtību augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 20 EUR par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009.79.91

Neraudzēta ābolu sula, ar Briksa vērtību augstāku par 20, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija, kuras vērtība nepārsniedz 18 EUR par 100 kg, ar cukura saturu vairāk nekā 30% (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009.79.99

Neraudzēta ābolu sula, ar Briksa vērtību augstāku par 20, bet ne augstāku par 67 20 grādos pēc Celsija (izņemot tādu, kas satur spirtu vai pievienotu cukuru)

2009.90.11

Ābolu un bumbieru sulu maisījumi, ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuru vērtība nepārsniedz 22 ECU par 100 kg, arī ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu (izņemot raudzētus vai tādus, kas satur spirtu)

2009.90.13

Ābolu un bumbieru sulu maisījumi

2009.90.31

Ābolu un bumbieru sulu maisījumi, ar blīvumu, kas nepārsniedz 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuru vērtība nepārsniedz 18 ECU par 100 kg, ar cukura saturu vairāk par 30% (izņemot fermentētus vai tādus, kas satur spirtu)

2009.90.41

Citrusaugļu un ananasu sulas maisījumi, ar blīvumu, kas nepārsniedz 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuru vērtība nepārsniedz 30 ECU par 100 kg, ar cukura saturu vairāk par 30% (izņemot raudzētus vai tādus, kas satur spirtu)

2009.90.79

Citrusaugļu un ananasu sulas maisījumi, ar blīvumu, kas nepārsniedz 1,33 g/cm3 20 grādos pēc Celsija, kuru vērtība nepārsniedz 30 ECU par 100 kg (izņemot tādus, kas satur pievienotu cukuru, raudzētus vai tādus, kas satur spirtu)

2305.00.00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2307.00.11

Vīna nogulsnes, ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 7,9 % mas un ar sausnas saturu ne mazāk par 25 % no svara

2307.00.19

Vīna nogulsnes (izņemot vīna nogulsnes ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 7,9 % mas un ar sausnas saturu ne mazāk par 25 % no svara)

2307.00.90

Vīnakmens

2308.00.11

Dzīvnieku barībai izmantojamas vīnogu čagas, granulētas vai negranulētas, ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 4,3 % mas un ar sausnas saturu ne vairāk par 40% no svara)

2308.00.19

Dzīvnieku barībai izmantojamas vīnogu čagas, granulētas vai negranulētas (izņemot vīnogu čagas ar kopējo spirta masas koncentrāciju ne vairāk par 4,3 % mas un ar sausnas saturu ne vairāk par 40% no svara)

2308.00.90

Citādi citur neminēti un neiekļauti dzīvnieku barībai izmantojami kukurūzas stublāji, kukurūzas lapas un citi augu izcelsmes materiāli, atkritumi, atliekas un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti (izņemot ozolzīles, zirgkastaņus un augļu spiedatlikas)

2309.90.35

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kas nesatur cieti vai tās saturs ir ne vairāk par 10%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu saturs ir 50% un vairāk, bet ne vairāk kā 75% (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.39

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kas nesatur cieti vai tās saturs ir ne vairāk par 10%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu saturs ir 75% un vairāk (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.41

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kuros cietes saturs ir vairāk par 10%, bet ne vairāk kā 30%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu nav vispār vai to saturs ir mazāk par 10 % (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.51

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kuros cietes saturs ir vairāk par 30%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu nav vispār vai to saturs ir mazāk par 10 % (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.53

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kuros cietes saturs ir vairāk par 30%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu saturs ir 10% un vairāk, bet mazāk par 50% (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.59

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kuros cietes saturs ir vairāk par 30%, kuros ir glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns vai maltodekstrīna sīrups un piena produktu saturs ir 50% un vairāk (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.70

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā, kuros nav cietes, glikozes, glikozes sīrupa, maltodekstrīna vai maltodekstrīna sīrupa, bet ir piena produkti (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai)

2309.90.91

Dzīvnieku barībai izmantojams biešu mīkstums ar pievienotu melasi

2309.90.93

Dzīvnieku barībā izmantojami premiksi, kuros nav cietes, glikozes, glikozes sīrupa, maltodekstrīna, maltodekstrīna sīrupa vai piena produktu

2309.90.95

Citi dzīvnieku barībai izmantojami izstrādājumi, kas satur 49% no svara vai vairāk holīna hlorīdu uz organiskas vai neorganiskas bāzes

2309.90.97

Dzīvnieku barībā izmantojami izstrādājumi, kuros nav cietes, glikozes, glikozes sīrupa, maltodekstrīna, maltodekstrīna sīrupa vai piena produktu (izņemot kaķu un suņu barību, safasētu mazumtirdzniecībai, zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas)

 

1 Kā noteikts Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra muitas tarifu likumā Nr. 8981 “Muitas tarifu līmeņa apstiprināšanai” (2002. gada Oficiālais Vēstnesis Nr. 82 un Nr. 82/1), kas grozīts ar 2003. gada 8. decembra likumu Nr. 9159 (2003. gada Oficiālais Vēstnesis Nr. 105) un 2004. gada 6. decembra likumu Nr. 9330 (2004. gada Oficiālais Vēstnesis Nr. 103)


IIc pielikums

Albānijas tarifa koncesijas attiecībā uz Kopienas izcelsmes lauksaimniecības primārajiem produktiem
(saskaņā ar 27. panta 3. punkta c) apakšpunktu)

 

Bez nodokļa kvotas robežās, stājoties spēkā nolīgumam

HS kods1

Apraksts

Kvota
(tonnās)

1001.90.91

parasto kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēkla

20 000

 

1001.90.99

speltas kvieši, parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums (izņemot sēklu)

1 Saskaņā ar Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra Likumu par muitas tarifu Nr. 8981 “Par muitas tarifu likmju apstiprināšanu” (2002. gada Official Gazette Nr. 82 un Nr. 82/1), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu Nr. 9159 (2003. gada Official Gazette Nr. 105) un ar 2004. gada 6. decembra Likumu Nr. 9330 (2004. gada Official Gazette Nr. 103).


III pielikums

Kopienas koncesijas attiecībā uz Albānijas zivīm un zivsaimniecības produktiem

Uz turpmāk minēto Albānijas izcelsmes ražojumu ievešanu Kopienā attiecas šādas koncesijas.

KN kods

Apraksts

Nolīguma spēkā stāšanās diena
(pirmajā gadā – pilns apjoms)

1. janvāris pirmajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā

1. janvāris otrajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā un turpmākie gadi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): dzīvas; svaigas vai atdzesētas; saldētas, kaltētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas vai citā zivju gaļa; zivju milti un granulas pārtikai

TK:50 t ar 0 %

Ārpus TK:

90 % no VLNL

TK: 50 t ar 0 %

Ārpus TK:

80 % no

VLNL

TK: 50 t ar 0 %

Ārpus TK:

70 % no

VLNL

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

Karpas: dzīvas; svaigas vai atdzesētas; saldētas, kaltētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas vai citā zivju gaļa; zivju

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

90 % no

VLNL

TK: 20t ar 0 %.

Ārpus TK:

80 % no

VLNL

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

70 % no

VLNL

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

milti un granulas pārtikai

     

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.) dzīvas; svaigas vai atdzesētas; saldētas, kaltētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas vai citā zivju gaļa; zivju milti un granulas pārtikai

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

80 % no

VLNL

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

55 % no

VLNL

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

30 % no

VLNL

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraki (Dicentrarchus labrax) dzīvi, svaigi vai atdzesēti; saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; filejas vai citā zivju gaļa zivju milti un granulas pārtikai

TK:20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

80 % no

VLNL

TK: 20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

55 % no

VLNL

TK:20 t ar 0 %.

Ārpus TK:

30 % no

VLNL

 

 

KN kods

Apraksts

Sākotnējais kvotas daudzums

Nodokļa likme

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sagatavotas vai konservētas sardīnes

100 tonnas

6 %(1)

1604 16 00

1604 20 40

Sagatavoti vai konservēti anšovi

1 000 tonnas(2)

0 %(1)

1) Ārpuskvotas daudzumam piemēro pilnu vislielākās labvēlības nodokļa likmi.

2) No 1. janvāra pirmajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā, ikgadējo kvotas apjomu palielina par 200 tonnām ar noteikumu, ka līdz attiecīgā gada 31. decembrim ir izmantots vismaz 80 % no iepriekšējā gada kvotas. Šo mehānismu piemēro līdz brīdim, kad kvotas gada daudzums ir 1600 tonnas vai kad Puses vienojas par citiem noteikumiem.

Nodokļa likme visiem harmonizētās sistēmas 1604. pozīcijas ražojumiem, izņemot sagatavotas vai konservētas sardīnes un anšovus, jāsamazina šādi.

Gads

Nolīguma stāšanās spēkā

(nodoklis %)

1. janvāris pirmajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā

1. janvāris otrajā gadā pēc nolīguma stāšanās spēkā un turpmākie gadi

Nodoklis

80 % no VLNL

65 % no VLNL

50 % no VLNL

 


IV pielikums

Uzņēmējdarbības veikšana – finanšu pakalpojumi
(saskaņā ar V sadaļas II nodaļu)

 

1. Finanšu pakalpojumi – definīcijas

Finanšu pakalpojumi ir visi finansiāla rakstura pakalpojumi, kurus piedāvā Līgumslēdzējas puses finanšu pakalpojumu sniedzējs.

I Finanšu pakalpojumi ietver šādas darbības jomas:

A Apdrošināšana un ar to saistītie pakalpojumi:

1. tiešā apdrošināšana (ietverot kopapdrošināšanu):

i) dzīvības apdrošināšana,

ii) nedzīvības apdrošināšana;

2. pārapdrošināšana un retrocesija;

3. apdrošināšanas starpniecība, piemēram, apdrošināšanas brokeru un aģentūru darbība;

4. apdrošināšanas palīgpakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšana un pretenziju izskatīšanas pakalpojumi.

B Banku un citi finanšu pakalpojumi (izņemot apdrošināšanu):

1. noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu pieņemšana no sabiedrības;

2. visa veida kreditēšana, ietverot patēriņa kredītus, hipotekāros kredītus, faktūrkreditēšanu un tirdzniecības darījumu finansēšanu;

3. finanšu noma;

4. visi maksājumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumi, tostarp kredītkartes, maksājumu kartes un debetkartes, ceļojumu čeki un bankas pārvedu vekseļi;

5. galvojumi un saistības;

6. tirdzniecība savā labā vai klientu uzdevumā biržā, ārpusbiržas tirgū vai citādi ar:

a) naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, noguldījuma sertifikātiem utt.),

b) ārvalstu valūtu,

c) atvasinātiem finanšu instrumentiem, tostarp ar standartizētiem nākotnes darījumiem un iespēju līgumiem,

d) valūtas maiņas un procentu likmes instrumentiem, tostarp mijmaiņas darījumiem, nestandartizētiem procentu likmes nākotnes līgumiem utt.,

e) pārvedamiem vērtspapīriem,

f) citiem apgrozāmiem instrumentiem un finanšu aktīviem, tostarp dārgmetāliem;

7. līdzdalība starpnieka statusā (publiski vai privāti) visu veidu vērtspapīru emisijās, tostarp parakstīšanā un izvietošanā, un ar šādām emisijām saistītu pakalpojumu sniegšana;

 

8. starpniecība naudas darījumos;

9. aktīvu pārvaldība, piemēram, naudas vai vērtspapīru portfeļa pārvaldība, visu veidu kolektīvo ieguldījumu pārvaldība, pensiju fondu pārvaldība, uzraudzības, depozīta un trasta pakalpojumi;

10. finanšu aktīvu, tostarp vērtspapīru, atvasināto finanšu instrumentu un citu apgrozāmu līdzekļu, norēķinu un mijieskaita pakalpojumi;

11. finanšu informācijas sniegšana un nodošana, finanšu datu apstrāde un ar to saistītās programmatūras piegāde, ko veic citu finanšu pakalpojumu sniedzēji;

12. konsultācijas, starpniecība un citi finanšu palīgpakalpojumi saistībā ar visām darbībām, kas minētas 1. līdz 11. punktā, ietverot datu bāzi par kredītiem un kredītu analīzi, ieguldījumu un portfeļu analīzi un konsultācijas, konsultācijas par pārņemšanu un par uzņēmumu pārstrukturēšanu un stratēģiju.

II Finanšu pakalpojumu definīcija neattiecas uz šādām darbībām:

a) darbības, ko veic centrālās bankas vai jebkuras citas valsts iestādes saskaņā ar monetāro un valūtas maiņas kursa politiku;

b) darbības, ko veic centrālās bankas, valsts aģentūras vai resori, vai valsts iestādes valdības labā vai ar valdības garantijām, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar šādām valsts iestādēm;

c) darbības, kas ir likumos noteikta sociālās nodrošināšanas vai valsts pensiju programmu sistēmas daļa, izņemot gadījumus, kad šīs darbības var veikt finanšu pakalpojumu sniedzēji, konkurējot ar valsts vai privātām iestādēm.

 


V pielikums

Intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesības
(saskaņā ar 73. pantu)

1. 73. panta 3. punkts attiecas uz šādām daudzpusējām konvencijām, kurās dalībvalstis ir Līgumslēdzējas puses vai kuras dalībvalstīs piemēro de facto:

– WIPO līgums par autortiesībām (Ženēva, 1996. gads);

– Konvencija par fonogrammu producentu aizsardzību pret šo fonogrammu neatļautu pavairošanu (Ženēva, 1971. gads);

– Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencija (UPOV Ženēvas akts, 1991. gads).

Stabilizācijas un asociācijas padome var izlemt, ka 73. panta 3. punkts attiecas arī uz citām daudzpusējām konvencijām.

2. Puses apliecina, ka tās piešķir lielu nozīmi saistībām, kas izriet no šādām daudzpusējām konvencijām:

– Starptautiskā konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību (Roma, 1961. gads);

– Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (1967. gada Stokholmas akts ar 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem);

– Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1971. gada Parīzes akts);

– WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammām (Ženēva, 1996. gads) – Madrides nolīgums par preču zīmju starptautisku reģistrāciju (1967. gada Stokholmas akts ar 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem); Budapeštas nolīgums par starptautisku atzīšanu mikroorganismu deponēšanai patentu procedūru nolūkos (1977. gads, mainīts 1980. gadā);

– Protokols attiecībā uz Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (Madride, 1989. gads);

– Patentu sadarbības līgums (Vašingtona, 1970. gads, ar grozījumiem 1979. gadā un izmaiņām 1984. gadā);

– Nicas vienošanās par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju atšķirības zīmju reģistrēšanai (Ženēva, 1977. gads, grozīts 1979. gadā);

– Eiropas patentu konvencija;

– Līgums par patentu tiesībām (PLT) (WIPO);

– Intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspekti (TRIPS).

3. No nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija attiecībā uz intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību atzīšanu un aizsardzību piešķir Kopienas uzņēmumiem un pilsoņiem ne mazāk labvēlīgu režīmu par to, ko tā piešķīrusi jebkurai trešajai valstij saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem.

Protokolu saraksts

1. protokols Par dzelzs un tērauda ražojumiem

2. protokols Par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Albāniju un Kopienu

3. protokols Par savstarpējām preferenciālām koncesijām dažiem vīniem un par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

4. protokols Par “noteiktas izcelsmesproduktu” jēdziena definīciju un administratīvās sadarbībasmetodēm

5. protokols Par sauszemes transportu

6. protokols Par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jautājumos 

1. PROTOKOLS
Par dzelzs un tērauda ražojumiem

 

1. PANTS

Šis protokols attiecas uz ražojumiem, kas uzskaitīti kombinētās nomenklatūras 72. un 73. nodaļā. To piemēro arī citiem dzelzs un tērauda galaproduktiem minētajās nodaļās, kuriem nākotnē varētu būt Albānijas izcelsme.

2. PANTS

No nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti ievedmuitas nodokļi par Albānijas izcelsmes dzelzs un tērauda ražojumu ievešanu Kopienā.

3. PANTS

1. No nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānijā piemērojamie muitas nodokļi par nolīguma 19. pantā minēto un tā I pielikumā uzskaitīto Kopienas izcelsmes dzelzs un tērauda ražojumu ievešanu tiek pakāpeniski samazināti saskaņā ar tur norādīto grafiku.

2. No nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti Albānijā piemērojamie muitas nodokļi par visu pārējo Kopienas izcelsmes dzelzs un tērauda ražojumu ievešanu.

4. PANTS

1. No nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi Albānijas izcelsmes dzelzs un tērauda ražojumu ievešanai Kopienā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

2. No nolīguma spēkā stāšanās dienas tiek atcelti kvantitatīvie ierobežojumi Kopienas izcelsmes dzelzs un tērauda ražojumu ievešanai Albānijā un pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību.

5. PANTS

1. Ņemot vērā nolīguma 71. panta noteikumus, Puses atzīst, ka steidzami jāpievēršas visām strukturālajām problēmām to dzelzs un tērauda nozarē, lai nodrošinātu savas rūpniecības vispārējo konkurētspēju. Tādēļ Albānija trīs gadu laikā izstrādā pārstrukturēšanas un pārveides programmu, kas tās dzelzs un tērauda rūpniecībai vajadzīga, lai panāktu nozares dzīvotspēju parastos tirgus apstākļos. Kopiena pēc lūguma sniedz Albānijai šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo tehnisko atbalstu.

2. Papildus nolīguma 71. panta noteikumiem visas darbības, kuras ir pretrunā ar šo pantu, izvērtē, pamatojoties uz īpašiem kritērijiem saistībā ar Kopienas valsts atbalsta piemērošanu, tostarp sekundārajiem tiesību aktiem, kā arī konkrētiem noteikumiem par valsts atbalsta kontroli, ko dzelzs un tērauda nozarē piemēro pēc Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma darbības beigšanās.

3. Lai piemērotu nolīguma 71. panta 1. punkta iii) apakšpunktu dzelzs un tērauda ražojumiem, Kopiena atzīst, ka piecu gadu laikā pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas Albānija var izņēmuma kārtā piešķirt valsts atbalstu pārstrukturēšanas vajadzībām, ja

– pārstrukturēšanas perioda beigās tā rezultātā tiek panākta saņēmēju uzņēmumu dzīvotspēja parastos tirgus apstākļos un

– šā atbalsta apjoms un intensitāte ir stingri ierobežota, nepārsniedzot to, kas ir pilnīgi nepieciešams, lai atjaunotu šo dzīvotspēju, un atbalstu pakāpeniski samazina, un

– pārstrukturēšanas programma ir saistīta ar vispārējiem racionalizācijas un kompensācijas pasākumiem, kas izlīdzina Albānijā piešķirtā atbalsta kropļojošo ietekmi.

4. Puses nodrošina pilnīgu pārredzamību attiecībā uz vajadzīgās pārstrukturēšanas un pārveides programmas īstenošanu, nodrošinot pilnīgu un nepārtrauktu informācijas apmaiņu ar otru Pusi, ietverot arī sīkas ziņas par pārstrukturēšanas plānu un saskaņā ar 2. un 3. punktu piešķirtā valsts atbalsta apjomu, intensitāti un mērķi.

5. Stabilizācijas un asociācijas padome uzrauga 1. līdz 4. punktā noteikto prasību īstenošanu.

6. Ja kāda Puse uzskata, ka otras Puses konkrētas darbības nav savienojamas ar šā panta noteikumiem un ja tās skar vai draud skart šīs pirmās Puses intereses vai nodarīt materiālus zaudējumus tās vietējai rūpniecībai, šī Puse pēc apspriešanās 7. pantā minētajā kontaktgrupā vai pēc 30 darba dienām pēc informācijas iesniegšanas konsultācijām šajā kontaktgrupā var veikt vajadzīgos pasākumus.

6. PANTS

Nolīguma 20., 21. un 22. pantu piemēro Pušu savstarpējai tirdzniecībai ar dzelzs un tērauda ražojumiem.

7. PANTS

Puses vienojas, ka saskaņā ar nolīguma 120. pantu tiek izveidota kontaktgrupa šā protokola pienācīgas īstenošanas sekojumam un pārskatīšanai.

 

2. PROTOKOLS
Par tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem starp Albāniju un Kopienu

1. pants

1. Kopiena un Albānija pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, neatkarīgi no tā, vai tie ietilpst vai neietilpst tarifu kvotā, piemēro nodokļus, kas attiecīgi norādīti I pielikumā un IIa, IIb, IIc un IId pielikumā saskaņā ar tajos minētajiem nosacījumiem.

2. Stabilizācijas un asociācijas padome lemj par:

- apstrādātu lauksaimniecības produktu saraksta paplašināšanu atbilstīgi šim protokolam,

- I pielikumā un, IIb, IIc un IId pielikumā minēto nodokļu grozījumiem,

- tarifu kvotu palielināšanu vai atcelšanu.

2. pants

Nodokļus, ko piemēro saskaņā ar 1. pantu, var samazināt ar Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumu:

- ja tirdzniecībā starp Albānijau un Kopienu pamatražojumiem piemērojamie nodokļi tiek samazināti vai

- atsaucoties uz samazinājumiem abpusēju koncesiju rezultātā attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

Pirmajā ievilkumā minētos samazinājumus aprēķina tai nodokļa daļai, kas paredzēta kā agrokomponents un kas atbilst lauksaimniecības produktiem, kuri faktiski izmantoti attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā, un atskaita no nodokļiem, ko piemēro šiem lauksaimniecības pamatproduktiem.

3. pants

Kopiena un Albānija informē viena otru par administratīvo režīmu, kas pieņemts ražojumiem, uz kuriem attiecas šis protokols. Ar šo režīmu nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visām ieinteresētajām personām, un tas ir cik vien iespējams vienkāršs un elastīgs.


I pielikums

Nodokļi, ko piemēro, ievedot Kopienā Albānijas izcelsmes pārstrādātus lauksaimniecības ražojumus

Par šeit norādīto Albānijas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu ievešanu Kopienā ievedmuita nav jāmaksā. 

(1)

(2)

KN kods

Apraksts

(1)

(2)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

-Jogurts:

 

--Aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

---Pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 51

----Nepārsniedz 1,5%

0403 10 53

----Pārsniedz 1,5%, bet nepārsniedz 27%

0403 10 59

----Pārsniedz 27%

 

---Citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

----Nepārsniedz 3%

0403 10 93

----Pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 6%

0403 10 99

----Pārsniedz 6%

0403 90

- Citādi:

 

--Aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

---Pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 71

----Nepārsniedz 1,5%

0403 90 73

----Pārsniedz 1,5%, bet nepārsniedz 27%

0403 90 79

----Pārsniedz 27%

 

--- Citāds, kura piena tauku saturs pēc svara::

0403 90 91

----Nepārsniedz 3%

0403 90 93

----Pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 6%

0403 90 99

----Pārsniedz 6%

0405

Sviests un citādi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

-Piena tauku pastas:

0405 20 10

--Ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

--Ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, arī mazgāti vai sukāti; cilvēku matu atlikumi

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi:

0502 10 00

- cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas un to atlikumi

0502 90 00

-Citādi

0503 00 00

Astri un to atlikumi, arī salikti kārtās, arī kopā ar stiprinājumu

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi:

0505 10

-Putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas (pūka):

0505 10 10

--Neapstrādātas

0505 10 90

--Citādas

0505 90 00

-Citādi

0506

Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi:

0506 10 00

- ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

0506 90 00

-Citādi

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi:

0507 10 00

-Ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

0507 90 00

-Citādi

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai tikai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, šo produktu pulveris un atkritumi:

0509 00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0509 00 10

-Neapstrādāti

0509 00 90

-Citādi

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti):

0710 40 00

-Cukurkukurūza

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711 90

-Citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

 

--Dārzeņi:

0711 90 30

- - - cukurkukurūza

0903 00 00

Mate

1212

Ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, arī samaltas; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt pārtikā lietojami augu produkti (ieskaitot negrauzdētas Chycorium intybus

sativum šķirnes cigoriņu saknes), kuri citur nav minēti un iekļauti:

1212 20 00

-jūras aļģes un citādas aļģes

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

 

-Augu sulas un ekstrakti:

1302 12 00

--Lakricas

1302 13 00

--Apiņu

1302 14 00

--No piretrām vai augu saknēm, kas satur rotenonu

1302 19

--Citādi:

1302 19 90

---Citādi:

1302 20

-Pektīni, pektināti un pektāti:

1302 20 10

--Sausie atlikumi

1302 20 90

--Citāds

 

-No augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 31 00

--Agars

1302 32

--Recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302 32 10

---No ceratoniju pākstīm vai sēklām

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas):

1401 10 00

-Bambusi

1401 20 00

-Rotangpalmas

1401 90 00

-Citādi

1402 00 00

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto kā pildmateriālus (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūraszāle), arī kā slānis uz cita materiāla pamatnes

1403 00 00

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram, parastais sorgo, palmu kātšķiedras, ložņu vārpatas un bromēlijas), arī saišķos vai kūlīšos

1404

Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

1404 10 00

-Neapstrādāti augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai

1404 20 00

-Kokvilnas īsšķiedras

1404 90 00

-Citādi

1505

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu):

1505 00 10

-Neapstrādāti vilnas tauki

1505 00 90

-Citādi

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1515 90 15

--Jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

1516 20

-Augu tauki un eļļas un to frakcijas:

1516 20 10

--Hidrogenēta rīcineļļa, t.s. “opālvasks”

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai to pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā minētu tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki vai eļļas, vai to frakcijas, kas iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10

-Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

-- Ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90

- Citādi:

1517 90 10

-- Ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

--Citādi:

1517 90 93

---Pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

1518 00 10

-Linoksīns

 

- Citādi:

1518 00 91

--Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus

 

--Citādi:

1518 00 95

---Dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

1518 00 99

---Citādi:

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un sārms, glicerīnūdens un glicerīna sārmi

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets:

1521 10 00

-Augu vaski

1521 90

- Citādi:

1521 90 10

--Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots spermacets

 

--Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski:

1521 90 91

---Jēlvaski

1521 90 99

---Citādi:

1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi:

1522 00 10

-Degra

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

1704 10

-Košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā:

 

--Kurā ir mazāk nekā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 11

---Košļājamā gumija plāksnītēs

1704 10 19

---Citāda:

 

--Kas satur vismaz 60 % no svara vai vairāk saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 91

---Košļājamā gumija plāksnītēs

1704 10 99

---Citāda:

1704 90

- Citādi:

1704 90 10

--Lakricas ekstrakts, kas satur vairāk kā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām

1704 90 30

--Baltā šokolāde

 

--Citādi:

1704 90 51

---Konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk

1704 90 55

---Pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas

1704 90 61

---Apcukurotie izstrādājumi

 

---Citādi:

1704 90 65

----Konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā

1704 90 71

----Karameles ar pildījumu vai bez tā

1704 90 75

----Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

 

----Citādi:

1704 90 81

-----Presētas tabletes

1704 90 99

-----Citādi

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota:

1803 10 00

-Neattaukota

1803 20 00

-Pilnīgi vai daļēji attaukota

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

1806 10

-Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

1806 10 15

--Kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts

kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 20

--Kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk par 65 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts

kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 30

--Kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas

izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 90

--Kas satur 80 % no svara vai vairāk saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 20

-Citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg:

1806 20 10

--Kas satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

1806 20 30

--Kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

 

--Citādi:

1806 20 50

---Ar kakao sviesta saturu 18 % no svara vai vairāk

1806 20 70

---Šokolādes piena skaidiņas

1806 20 80

---Aromatizēta šokolādes glazūra

1806 20 95

---Citādi:

 

-Citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31 00

--Ar pildījumu

1806 32

--Bez pildījuma

1806 32 10

---Ar graudaugu produktu, augļu vai riekstu piedevu

1806 32 90

---Citādi:

1806 90

- Citādi:

 

--Šokolāde un šokolādes izstrādājumi:

 

---Šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma:

1806 90 11

----Ar pievienotu alkoholu

1806 90 19

----Citādas

 

---Citādas:

1806 90 31

----Ar pildījumu

1806 90 39

----Bez pildījuma

1806 90 50

--Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem

1806 90 60

--Uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

1806 90 70

--Izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai

1806 90 90

--Citādi

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

1901 10 00

-Pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

1901 20 00

Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai

1901 90 - Citādi:
 

--Iesala ekstrakts:

1901 90 11

---Ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk

1901 90 19

---Citādi:

 

--Citādi:

1901 90 91

---Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm

1901 90 99

---Citādi:

1902

Pastas izstrādājumi, arī vārīti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai pagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskusi, arī pagatavoti:

 

-Termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

1902 11 00

--Ar olu piedevu

1902 19

--Citādi:

1902 19 10

---Bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas

1902 19 90

---Citādi:

1902 20

-Pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

 

--Citādi:

1902 20 91

---Termiski apstrādāti

1902 20 99

---Citādi:

1902 30

-Citādi pastas izstrādājumi:

1902 30 10

--Kaltēti

1902 30 90

--Citādi

1902 40

-Kuskuss:

1902 40 10

--Nesagatavots

1902 40 90

--Citāds

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti:

1904 10

-Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus:

1904 10 10

--No kukurūzas

1904 10 30

--No rīsiem

1904 10 90

--Citādi:

1904 20

-Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem:

1904 20 10

--Samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes

 

--Citādi:

1904 20 91

---No kukurūzas

1904 20 95

---No rīsiem

1904 20 99

---Citādi:

1904 30 00

Bulguri

1904 90

- Citādi:

1904 90 10

--Rīsi

1904 90 80

--Citādi

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti:

1905 10 00

-Sausmaizītes

1905 20

-Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi:

1905 20 10

- - kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1905 20 30

- - kuros saharozes saturs (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) ir 30 % no svara vai mazāks, bet nepārsniedz 50 %

1905 20 90

- kas satur mazāk nekā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

 

-Saldie cepumi; vafeles:

1905 31

--Saldie cepumi:

 

---Pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao:

1905 31 11

----Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 85g

1905 31 19

----Citādi

 

---Citādi:

1905 31 30

----Ar piena tauku saturu 8 % vai vairāk

 

----Citādi:

1905 31 91

-----Sviestmaižu cepumi

1905 31 99

-----Citādi

1905 32

--Vafeles:

1905 32 05

---Kuru ūdens saturs pārsniedz 10 % no svara

 

- - - - Citādas

 

----Pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao:

1905 32 11

-----Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 85g

1905 32 19

- - - - - Citādas

 

- - - - - Citādas

1905 32 91

- - - - sālītas, ar pildījumu vai bez pildījuma

1905 32 99

- - - - - Citādas

1905 40

-Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi:

1905 40 10

--Sausiņi

1905 40 90

--Citādi

1905 90

- Citādi:

1905 90 10

--Macas

1905 90 20

--Dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

 

--Citādi:

1905 90 30

---Maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuru cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 % un tauku saturs sausnā arī nepārsniedz 5 %

1905 90 45

---Cepumi

1905 90 55

---Presēti vai uzpūsti izstrādājumi, vircoti vai sālīti

 

---Citādi:

1905 90 60

----Ar saldinātāju piedevu

1905 90 90

----Citādi

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

2001 90

- Citādi:

2001 90 30

--Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

--Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2001 90 60

--Palmu galotņu pumpuri

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004 10

-Kartupeļi:

 

--Citādi

2004 10 91

---Miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2004 90

-Citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004 90 10

--Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005 20

-Kartupeļi:

2005 20 10

--Miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2005 80 00

-Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

 

-Rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 11

--Zemesrieksti:

2008 11 10

---Zemesriekstu sviests

 

-Citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 91 00

--Palmu galotņu pumpuri

2008 99

--Citādi:

 

---Bez spirta piedevas:

 

- - - - Bez cukura piedevas:

2008 99 85

-----Kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

-----Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

-Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101 11

--Ekstrakti, esences vai koncentrāti

2101 11 11

---Ar sausnas, kas bāzēta uz kafiju, saturu 95 % no svara vai vairāk

2101 11 19

---Citādi:

2101 12

--Izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101 12 92

---Izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

2101 12 98

---Citādi:

2101 20

-Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

2101 20 20

--Ekstrakti, esences vai koncentrāti

 

--Izstrādājumi:

2101 20 92

---Uz tējas vai mates ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes

2101 20 98

---Citādi:

2101 30

-Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

--Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji:

2101 30 11

---Grauzdēti cigoriņi

2101 30 19

---Citādi:

 

--Grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 30 91

---Grauzdētu cigoriņu

2101 30 99

---Citādi:

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavie cepamie pulveri:

2102 10

-Aktīvie raugi:

2102 10 10

--Kultūrraugs

 

--Maizes raugs:

2102 10 31

---Žāvēts

2102 10 39

---Citādi:

2102 10 90

--Citādi

2102 20

-Neaktīvi raugi; Citi nedzīvi vienšūnus mikroorganismi:

 

--Neaktīvie raugi:

2102 20 11

---Tablešu, kubiņu vai tamlīdzīgā veidā vai tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1 kg.

2102 20 19

---Citādi:

2102 20 90

--Citādi

2102 30 00

-Gatavi cepamie pulveri

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 10 00

-Sojas mērce

2103 20 00

-Tomātu kečups un citādas tomātu mērces

2103 30

-Sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 30 10

--Sinepju pulveris

2103 30 90

--Gatavas sinepes

2103 90

- Citādi:

2103 90 10

--Mango čatnijs šķidrā veidā

2103 90 30

--Aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2–44,9 tilp. %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, tarā ar tilpumu 0,5 l vai mazāk

2103 90 90

--Citādi

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi:

2104 10

-Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai:

2104 10 10

--Žāvēti

2104 10 90

--Citādi

2104 20 00

-Homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao:

2105 00 10

-Kurā nav piena tauku vai šādu tauku ir mazāk par 3 % no svara

 

-Kurā piena tauku ir:

2105 00 91

--3 % vai vairāk, bet mazāk par 7 % no svara

2105 00 99

--7% vai vairāk

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106 10

-Proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas:

2106 10 20

--Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

2106 10 80

--Citādi

2106 90

- Citādi:

2106 90 10

- - siera izstrādājums fondī

2106 90 20

--Salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā

 

--Citādi:

2106 90 92

---Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti:

2106 90 98

---Citādi:

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs:

2201 10

-Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi:

 

--Dabiskie minerālūdeņi:

2201 10 11

---Negāzēti

2201 10 19

---Citādi:

2201 10 90

--Citādi:

2201 90 00

-Citādi

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009:

2202 10 00

-Ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni

2202 90

- Citādi:

2202 90 10

- - kuros nav pozīcijās 0401-0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās 0401-0404 minētajiem produktiem

 

--Citādi, kuros tauki, kas iegūti no pozīcijās 0401–0404 minētajiem produktiem, ir:

2202 90 91

---Mazāk par 0,2 %

2202 90 95

---0,2% vai vairāk, bet mazāk nekā 2%

2202 90 99

---2% vai vairāk

2203 00

Iesala alus:

 

-Tarā ar 10 l vai mazāku tilpumu:

2203 00 01

--Pudelēs

2203 00 09

--Citāds

2203 00 10

-Tarā ar tilpumu vairāk nekā 10 l

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām:

2205 10

-Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2205 10 10

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk

2205 10 90

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %

2205 90

- Citādi:

2205 90 10

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk

2205 90 90

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti:

2207 10 00

-Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

2207 20 00

-Etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni:

2208 20

-Alkoholiski šķidrumi, kas iegūti destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas:

 

--Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2208 20 12

---Konjaks

2208 20 14

---Armanjaks

2208 20 26

---Grapa

2208 20 27

---Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

2208 20 29

---Citādi:

 

--Tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l:

2208 20 40

---Neapstrādāti destilāti

 

---Citādi:

2208 20 62

----Konjaks:

2208 20 64

----Armanjaks

2208 20 86

----Grapa

2208 20 87

----Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

2208 20 89

----Citādi

2208 30

-Viskiji:

 

- - burbons, tarā ar tilpumu:

2208 30 11

---2 l vai mazāk

2208 30 19

---Vairāk par 2 l

 

--Skotu viskijs:

 

---Iesala viskijs, tarā ar tilpumu:

2208 30 32

----2 l vai mazāk

2208 30 38

----Vairāk par 2 l

 

---Jauktais viskijs, tarā ar tilpumu:

2208 30 52

----2 l vai mazāk

2208 30 58

----Vairāk par 2 l

 

- - - citāds, tarā ar tilpumu:

2208 30 72

----2 l vai mazāk

2208 30 78

----Vairāk par 2 l

 

--Citādi, tarā ar tilpumu:

2208 30 82

---2 l vai mazāk

2208 30 88

---Vairāk par 2 l

2208 40

- rums un tafija

 

--Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2208 40 11

---Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi)

 

---Citādi:

2208 40 31

----Kuru vērtība pārsniedz €7,9 par litru tīra spirta

2208 40 39

----Citādi

 

--Tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l:

2208 40 51

---Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi)

 

--Citādi:

2208 40 91

----Kuru vērtība pārsniedz €2 par litru tīra spirta

2208 40 99

----Citādi

2208 50

-Džins un kadiķu degvīns (Geneva):

 

- - džins, tarā ar tilpumu:

2208 50 11

---2 l vai mazāk

2208 50 19

---Vairāk par 2 l

 

--Kadiķu degvīns (Geneva), tarā ar tilpumu:

2208 50 91

---2 l vai mazāk

2208 50 99

---Vairāk par 2 l

2208 60

-Degvīns:

 

--Ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 60 11

---2 l vai mazāk

2208 60 19

---Vairāk par 2 l

 

--Ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 60 91

---2 l vai mazāk

2208 60 99

---Vairāk par 2 l

2208 70

-Liķieri un uzlijas:

2208 70 10

--Tarā ar tilpumu 2 l vai mazāk

2208 70 90

--Tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l

2208 90 - Citādi:
 

- - araks tarā ar tilpumu:

2208 90 11

---2 l vai mazāk

2208 90 19

---Vairāk par 2 l

 

--Plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējumi (izņemot liķierus), tarā ar tilpumu:

2208 90 33

---2 l vai mazāk:

2208 90 38

---Vairāk par 2 l:

 

--Citi alkoholiski šķidrumi un citi alkoholiskie dzērieni, tarā ar tilpumu:

 

---2 l vai mazāk:

2208 90 41

----Ūzo

 

----Citādi:

 

-----Stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus)

 

- - - - - - Destilēti no augļiem:

2208 90 45

-------Kalvadoss

2208 90 48

-----Citādi

 

----Citādi:

2208 90 52

-------Graudu degvīns (Korn)

2208 90 54

-------Tekila

2208 90 56

- - - - - Citādi

2208 90 69

- - - - - Citi alkoholiski dzērieni

 

---Vairāk par 2 l:

 

- - - - - alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):

2208 90 71

-----Destilēti no augļiem

2208 90 75

-----Tekila

2208 90 77

- - - - - Citādi

2208 90 78

----Citi alkoholiski dzērieni

 

- - nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 90 91

---2 l vai mazāk

2208 90 99

---Vairāk par 2 l

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402 10 00

-Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku

2402 20

-Cigaretes, kas satur tabaku:

2402 20 10

--Ar krustnagliņām

2402 20 90

--Citādas

2402 90 00

-Citādi

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

- smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas atvietotājus jebkurā samērā:

2403 10 10

--Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 500 g

2403 10 90

--Citāda

 

- Citāda:

2403 91 00

- - “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka

2403 99

--Citāda:

2403 99 10

---Košļājamā tabaka un šņaucamā tabaka

2403 99 90

---Citāda:

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

-Citādi daudzvērtīgie spirti:

2905 43 00

--Mannīts

2905 44

- - D-glucīts (sorbīts):

 

---Ūdens šķīdumā:

2905 44 11

----Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

2905 44 19

----Citādi

 

---Citādi:

2905 44 91

----Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

2905 44 99

----Citādi

2905 45 00

--Glicerīns

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

3301 90

- Citādi:

3301 90 10

--Terpēnu blakusprodukti pēc ēterisko eļļu atbrīvošanas no terpēniem

 

--Ekstrahēti oleosveķi

3301 90 21

- - - no lakricas un apiņiem

3301 90 30

- - - - Citādi

3301 90 90

- - - Citādi

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šādu vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas; citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

-Izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā

 

--Izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

 

---Izstrādājumi, kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam:

3302 10 10

----Ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

 

----Citādi:

3302 10 21

-----Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

3302 10 29

-----Citādi

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 10

- Kazeīns:

3501 10 10

--Reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai

3501 10 50

--Rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu

3501 10 90

--Citāds

3501 90

- Citādi:

3501 90 90

--Citādi

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

3505 10

-Dekstrīni un citādas modificētās cietes:

3505 10 10

- - Dekstrīni

 

- - Citādas modificētās cietes:

3505 10 90

---Citādi:

3505 20

- Līmes:

3505 20 10

--Kas satur mazāk par 25 % no svara cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 30

--Kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 55 % no svara cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 50

--Kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no svara cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 90

--Kas satur 80 % no svara vai vairāk cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

3809 10

-Uz vielu ar cietes īpašībām bāzes:

3809 10 10

--Kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 % no svara

3809 10 30

--Kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 70 % no svara

3809 10 50

--Kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vairāk, bet nepārsniedz 83 % no svara

3809 10 90

--Kuros šādu vielu saturs ir 83 % no svara vai vairāk

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

 

-Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas:

3823 11 00

--Stearīnskābe

3823 12 00

--Oleīnskābe

3823 13 00

--Taleļļas taukskābes

3823 19

--Citādi:

3823 19 10

---Destilētas taukskābes

3823 19 30

---Taukskābju destilāts

3823 19 90

---Citādi:

3823 70 00

-Rūpnieciskie alifātiskie spirti

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3824 60

-Sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto:

 

--Ūdens šķīdumā:

3824 60 11

---Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

3824 60 19

---Citādi:

 

--Citādi:

3824 60 91

---Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

3824 60 99

---Citādi:

 


IIa pielikums

Kopienas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu ievešanai Albānijā piemērojamie nodokļi

Ar nolīguma spēkā stāšanās dienu turpmāk minēto Kopienas izcelsmes preču importam Albānijā ievedmuita nav jāmaksā. 

HS kods1

Apraksts

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, arī mazgāti vai sukāti; cilvēku matu atkritumi

0502

Mājas cūku vai mežacūku sari un spalva; āpšu un citu dzīvnieku spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi:

0502 10 00

- Mājas cūku un mežacūku vai kuiļu sari un spalvas un to atkritumi

0502 90 00

-Citādi

0503 00 00

Astri un to atlikumi, arī salikti kārtās, arī kopā ar stiprinājumu

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi:

0505 10

-Putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas (pūka):

0505 10 10

--Neapstrādātas

0505 10 90

--Citādas

0505 90 00

-Citādi

0506

Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo produktu pulveris un atkritumi:

0506 10 00

- Ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

0506 90 00

-Citādi

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas bārkstis, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti pēc formas; šo produktu pulveris un atkritumi:

0507 10 00

-Ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

0507 90 00

-Citādi

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un vāki, sēpiju skeleta plāksnītes — neapstrādātas vai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, to pulveris un atkritumi

0509 00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0509 00 10

-Neapstrādāti

0509 00 90

-Citādi

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts, cibets un muskuss; spāniešu mušas; žults, arī kaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izcelsmes produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

0903 00 00

Mate

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agar-agars un pārējās augu izcelsmes gļotvielas un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

 

-Augu sulas un ekstrakti:

1302 12 00

--Lakricas

1302 13 00

--Apiņu

1302 14 00

--No piretrām vai augu saknēm, kas satur rotenonu

1302 19

--Citādi:

1302 19 90

---Citādi:

1302 20

-Pektīni, pektināti un pektāti:

1302 20 10

--Sausie atlikumi

1302 20 90

--Citādi

 

-No augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

1302 31 00

--Agars

1302 32

--Recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju pākstīm vai sēklām vai no guaras sēklām:

1302 32 10

---No ceratoniju pākstīm vai sēklām

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas):

1401 10 00

-Bambusi

1401 20 00

-Rotangpalmas

1401 90 00

-Citādi

1402 00 00

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto kā pildmateriālus (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūraszāle), arī kā slānis uz cita materiāla pamatnes

1403 00 00

Augu materiāli, ko galvenokārt izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram, parastais sorgo, palmu kātšķiedras, ložņu vārpatas un bromēlijas), arī saišķos vai kūlīšos

1404

Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

1404 10 00

-Neapstrādāti augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai

1404 20 00

-Kokvilnas īsšķiedras

1404 90 00

-Citādi

1505

Vilnas tauki un taukvielas, ko iegūst no tiem (ieskaitot lanolīnu):

1505 00 10

-Neapstrādāti vilnas tauki

1505 00 90

-Citādi

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

1515

Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

1515 90 15

--Jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas:

1516 20

-Augu tauki un eļļas un to frakcijas:

1516 20 10

--Hidrogenēta rīcineļļa, t.s. “opālvasks”

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516:

1517 10

-Margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

1517 10 10

-- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

1517 90

- Citādi:

1517 90 10

-- ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

--Citādi:

1517 90 93

---Pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, ko izmanto veidņu eļļām

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai šās nodaļas dažādo tauku un eļļu frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti:

1518 00 10

-Linoksīns

 

- Citādi:

1518 00 91

--Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 izstrādājumus

 

--Citādi:

1518 00 95

---Dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu vai to frakciju nepārtikas maisījumi vai izstrādājumi

1518 00 99

---Citādi:

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

1521

Krāsoti vai nekrāsoti, rafinēti vai nerafinēti augu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets:

1521 10 00

-Augu vaski

1521 90

- Citādi:

1521 90 10

--Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots spermacets

 

--Rafinēts vai nerafinēts, iekrāsots vai nekrāsots bišu vasks un citu kukaiņu vaski:

1521 90 91

---Jēlvaski

1521 90 99

---Citādi:

1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atliekas:

1522 00 10

-Degra

1702

Citādi cukuri, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu; grauzdēts cukurs:

1702 50 00

-Ķīmiski tīra fruktoze

1702 90

- Citādi produkti, ieskaitot invertcukuru un citus cukurus, un cukura sīrupa maisījumus, kas sausā veidā satur 50 % no svara fruktozi:

1702 90 10

--Ķīmiski tīra maltoze

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

1704 10

-Košļājamā gumija ar cukura pārklājumu vai bez tā:

 

--Kurā ir mazāk nekā 60 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 11

---Košļājamā gumija plāksnītēs

1704 10 19

---Citāda:

 

--Kas satur vismaz 60 % no svara vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1704 10 91

---Košļājamā gumija plāksnītēs

1704 10 99

---Citāda:

1704 90

- Citādi:

1704 90 10

--Lakricas ekstrakts, kas satur vairāk kā 10 % saharozes, bet bez citām piedevām

1704 90 30

--Baltā šokolāde

 

--Citādi:

1704 90 51

---Konditorejas pastas, ieskaitot marcipānu, tiešajā iepakojumā ar tīro svaru 1 kg vai vairāk

1704 90 55

---Pastilas pret kakla sāpēm un pretklepus dražejas

1704 90 61

---Apcukurotie izstrādājumi

 

---Citādi:

1704 90 65

----Konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā

1704 90 71

----Karameles ar pildījumu vai bez tā

1704 90 75

----Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

 

----Citādi:

1704 90 81

-----Presētas tabletes

1704 90 99

-----Citādi

1803

Kakao pasta, attaukota vai neattaukota:

1803 10 00

-Neattaukota

1803 20 00

-Pilnīgi vai daļēji attaukota

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura vai cita saldinātāja piedevas

1903 00 00

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

1905

Maizes, miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes izstrādājumi ar kakao piedevas; hostijas (dievmaizītes), tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti:

1905 10 00

-Sausmaizītes

1905 20

-Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi:

1905 20 10

- - kas satur mazāk nekā 30 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

1905 20 30

- - kuros saharozes saturs (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) ir 30 % no svara vai mazāks, bet nepārsniedz 50 %

1905 20 90

- kas satur mazāk nekā 50 % saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

 

-Saldie cepumi; vafeles:

1905 31

--Saldie cepumi:

 

---Pilnīgi vai daļēji glazēti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao:

1905 31 11

----Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 85g

1905 31 19

----Citādi

 

---Citādi:

1905 31 30

----Ar piena tauku saturu 8 % vai vairāk

 

----Citādi:

1905 31 91

-----Sviestmaižu cepumi

1905 31 99

-----Citādi

1905 32

--Vafeles:

1905 32 05

---Kuru ūdens saturs pārsniedz 10 % no svara

 

- - - - Citādi

 

----Pilnīgi vai daļēji glazētas ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, kuru sastāvā ir kakao:

1905 32 11

-----Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 85g

1905 32 19

- - - - - Citādi

 

- - - - - Citādi

1905 32 91

- - - - sālītas, ar pildījumu vai bez pildījuma

1905 32 99

- - - - - Citādi

1905 40

-Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi:

1905 40 10

--Sausiņi

1905 40 90

--Citādi

1905 90

- Citādi:

1905 90 10

--Macas

1905 90 20

--Dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

 

--Citādi:

1905 90 30

---Maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuru cukura saturs sausnā nepārsniedz 5 % un tauku saturs sausnā arī nepārsniedz 5 %

1905 90 45

---Cepumi

1905 90 55

---Presēti vai uzpūsti izstrādājumi, vircoti vai sālīti

 

---Citādi:

1905 90 60

----Ar saldinātāju piedevu

1905 90 90

----Citādi

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 20

-Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

 

--Izstrādājumi:

2101 20 92

---Uz tējas vai mates ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes

2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 30

-Sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 30 10

--Sinepju pulveris

2103 30 90

--Gatavas sinepes

2103 90

- Citādi:

2103 90 10

--Mango čatnijs šķidrā veidā

2103 90 30

--Aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 44,2–44,9 tilp. %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, tarā ar tilpumu 0,5 l vai mazāk

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi:

2104 10

-Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai:

2104 10 10

--Žāvēti

2104 10 90

--Citādi

2104 20 00

-Homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur:

2106 10

-Proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas:

2106 10 20

--Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

2106 10 80

--Citādi

2106 90

- Citādi:

2106 90 10

- - siera fondī

2106 90 20

--Salikti alkohola izstrādājumi (alkoholisko preparātu maisījumi), kas nav uz smaržvielu bāzes un kurus izmanto dzērienu ražošanā

 

--Citādi:

2106 90 92

---Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % no svara saharozi vai izoglikozi, 5 % no svara glikozi vai cieti:

2106 90 98

---Citādas:

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

- smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas atvietotājus jebkurā samērā:

2403 10 90

--Citāda

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

-Citādi daudzvērtīgie spirti:

2905 43 00

--Mannīts

2905 44

- - D-glicīts (sorbīts):

 

---Ūdens šķīdumā:

2905 44 11

----Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

2905 44 19

----Citādi

 

---Citādi:

2905 44 91

----Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

2905 44 99

----Citādi

2905 45 00

--Glicerīns

3301

Ēteriskās eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), ieskaitot konkrēteļļas un absolūteļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

3301 90

- Citādi:

3301 90 10

--Terpēnu blakusprodukti pēc ēterisko eļļu atbrīvošanas no terpēniem

 

--Ekstrahēti oleosveķi

3301 90 21

- - - no lakricas un apiņiem

3301 90 30

- - - - Citādi

3301 90 90

- - - Citādi

3302

Smaržvielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairāku šo vielu bāzes, kurus izmanto kā rūpniecības izejvielas: citādi izstrādājumi uz smaržvielu bāzes, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

3302 10

-Izmantošanai pārtikas vai dzērienu rūpniecībā

 

--Izmantošanai dzērienu rūpniecībā:

 

---Izstrādājumi, kas satur visus aromatizētājus, kuri raksturīgi kādam dzērienam:

3302 10 10

----Ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

 

----Citādi:

3302 10 21

-----Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk par 1,5 % no svara piena taukus, 5 % saharozi vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti

3302 10 29

-----Citādi

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

3501 10

- kazeīns:

3501 10 10

--Reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai

3501 10 50

--Rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu

3501 10 90

--Citāds

3501 90

- Citādi:

3501 90 90

--Citāds

3505

Dekstrīni un citas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

3505 10

-Dekstrīni un citādas modificētās cietes:

3505 10 10

- - dekstrīni

 

- - citādas modificētās cietes:

3505 10 90

---Citādas:

3505 20

- līmes:

3505 20 10

--Kas satur mazāk par 25 % no svara cieti, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 30

--Kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 55 % no svara cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 50

--Kas satur 55 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no svara cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3505 20 90

--Kas satur 80 % no svara vai vairāk cietes, dekstrīnus vai citādas modificētas cietes

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti:

3809 10

-Uz vielu ar cietes īpašībām bāzes:

3809 10 10

--Kuros šādu vielu saturs nepārsniedz 55 % no svara

3809 10 30

--Kuros šādu vielu saturs ir 55 % vai vairāk, bet nepārsniedz 70 % no svara

3809 10 50

--Kuros šādu vielu saturs ir 70 % vai vairāk, bet nepārsniedz 83 % no svara

3809 10 90

--Kuros šādu vielu saturs ir 83 % no svara vai vairāk

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

 

-Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtās skābās eļļas:

3823 11 00

--Stearīnskābe

3823 12 00

--Oleīnskābe

3823 13 00

--Taleļļas taukskābes

3823 19

--Citādi:

3823 19 10

---Destilētas taukskābes

3823 19 30

---Taukskābju destilāts

3823 19 90

---Citādi:

3823 70 00

-Rūpnieciskie alifātiskie spirti

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

3824 60

-Sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto:

 

--Ūdens šķīdumā:

3824 60 11

---Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

3824 60 19

---Citādi:

 

--Citādi:

3824 60 91

---Kurā, rēķinot pēc D-glicīta satura, ir 2 % no svara vai mazāk D-mannīta

3824 60 99

---Citādi:

1 Saskaņā ar Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra Likumu par muitas tarifu Nr. 8981 “Par muitas tarifa likmju apstiprināšanu” (2002. gada Official Gazette Nr. 82 un Nr. 82/1), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu Nr. 9159 (2003. gada Official Gazette Nr. 105) un ar 2004. gada 6. decembra Likumu Nr. 9330 (2004. gada Official Gazette Nr. 103).


IIb pielikums

Albānijas tarifa koncesijas pārstrādātiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

Šajā pielikumā norādītajiem ražojumiem nolīguma spēkā stāšanās dienā atceļ muitas nodokļus.

HS kods2

Ražojuma apraksts

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām:

2205 10

-Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2205 10 10

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk

2205 10 90

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %

2205 90 10

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 18 tilp. % vai mazāk

2205 90 90

--Kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 18 tilp. %

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti:

2207 10 00

-Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

2207 20 00

-Etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni:

2208 20

-Alkoholiski šķidrumi, kas iegūti destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas:

 

--Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu:

2208 20 12

---Konjaks

2208 20 14

---Armanjaks

2208 20 26

---Grapa

2208 20 27

---Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

2208 20 29

---Citādi:

 

--Tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l:

2208 20 40

---Neapstrādāti destilāti

 

---Citādi:

2208 20 62

----Konjaks:

2208 20 64

----Armanjaks

2208 20 86

----Grapa

2208 20 87

----Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

2208 20 89

----Citādi

2208 30

-Viskiji:

 

- - burbons, tarā ar tilpumu:

2208 30 11

---2 l vai mazāk

2208 30 19

---Vairāk par 2 l

 

--Skotu viskijs:

 

---Iesala viskijs, tarā ar tilpumu:

2208 30 32

----2 l vai mazāk

2208 30 38

----Vairāk par 2 l

 

---Jauktais viskijs, tarā ar tilpumu:

2208 30 52

----2 l vai mazāk

2208 30 58

----Vairāk par 2 l

 

- - - citāds, tarā ar tilpumu:

2208 30 72

----2 l vai mazāk

2208 30 78

----Vairāk par 2 l

 

--Citādi, tarā ar tilpumu:

2208 30 82

---2 l vai mazāk

2208 30 88

---Vairāk par 2 l

2208 40

- rums un tafija

 

--Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2208 40 11

---Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi)

 

---Citādi:

2208 40 31

----Kuru vērtība pārsniedz €7,9 par litru tīra spirta

2208 40 39

----Citādi

 

--Tarā ar tilpumu vairāk nekā 2 l:

2208 40 51

---Rums, kura sastāvā gaistošu vielu, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, nav mazāk par 225 g vienā hektolitrā tīra spirta (ar 10 % pielaidi)

 

--Citādi:

2208 40 91

----Kuru vērtība pārsniedz €2 par litru tīra spirta

2208 40 99

----Citādi

2208 50

-Džins un kadiķu degvīns (Geneva):

 

- - džins, tarā ar tilpumu:

2208 50 11

---2 l vai mazāk

2208 50 19

---Vairāk par 2 l

 

--Kadiķu degvīns (Geneva), tarā ar tilpumu:

2208 50 91

---2 l vai mazāk

2208 50 99

---Vairāk par 2 l

2208 60

-Degvīns:

 

--Ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 60 11

---2 l vai mazāk

2208 60 19

---Vairāk par 2 l

 

--Ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 45,4 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 60 91

---2 l vai mazāk

2208 60 99

---Vairāk par 2 l

2208 70

-Liķieri un uzlijas:

2208 70 10

--Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

2208 70 90

--Tarā ar tilpumu vairāk par 2 l

2208 90

- Citādi:

 

- - araks tarā ar tilpumu:

2208 90 11

---2 l vai mazāk

2208 90 19

---Vairāk par 2 l

 

--Plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējumi (izņemot liķierus), tarā ar tilpumu:

2208 90 33

---2 l vai mazāk:

2208 90 38

---Vairāk par 2 l:

 

--Citi alkoholiski šķidrumi un citi alkoholiskie dzērieni, tarā ar tilpumu:

 

---2 l vai mazāk:

2208 90 41

----Ūzo

 

----Citādi:

 

-----Stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus)

 

- - - - - - destilēti no augļiem:

2208 90 45

-------Kalvadoss

2208 90 48

-----Citādi

 

----Citādi:

2208 90 52

-------Graudu degvīns (Korn)

2208 90 54

-------Tekila

2208 90 56

- - - - - Citādi

2208 90 69

- - - - - citi alkoholiski dzērieni

 

---Vairāk par 2 l:

 

- - - - - stiprie alkoholiskie dzērieni (izņemot liķierus):

2208 90 71

-----Destilēti no augļiem

2208 90 75

-----Tekila

2208 90 77

- - - - - Citādi

2208 90 78

----Citi alkoholiski dzērieni

 

- - Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %, tarā ar tilpumu:

2208 90 91

---2 l vai mazāk

2208 90 99

---Vairāk par 2 l

2 Saskaņā ar Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra Likumu par muitas tarifu Nr. 8981 “Par muitas tarifa likmju apstiprināšanu” (2002. gada Official Gazette Nr. 82 un Nr. 82/1), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu Nr. 9159 (2003. gada Official Gazette Nr. 105) un ar 2004. gada 6. decembra Likumu Nr. 9330 (2004. gada Official Gazette Nr. 103).


IIc pielikums

Albānijas tarifa koncesijas pārstrādātiem Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

Šajā pielikumā norādīto preču muitas nodokļus samazinās vai atcels saskaņā ar šādu grafiku:

– nolīguma spēkā stāšanās dienā ievedmuitu samazinās līdz 90% no pamatnodokļa,

– pirmā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazinās līdz 80 % no pamatnodokļa,

– otrā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazinās līdz 60 % no pamatnodokļa,

– trešā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī ievedmuitu samazinās līdz 40 % no pamatnodokļa,

– ceturtā gada pēc nolīguma stāšanās spēkā 1. janvārī atcels atlikušos nodokļus. 

HS kods3

Apraksts

0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti):

0710 40 00

-Cukurkukurūza

0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā,

sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai:

0711 90

-Citādi dārzeņi; dārzeņu maisījumi:

 

--Dārzeņi:

0711 90 30

- - - Cukurkukurūza

1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu:

1806 10

-Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu:

1806 10 15

--Kas nesatur saharozi vai satur mazāk par 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 20

--Kas satur 5 % vai vairāk, bet mazāk par 65 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 30

--Kas satur 65 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 10 90

--Kas satur 80 % no svara vai vairāk saharozi (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozi, kas izteikta kā saharoze

1806 20

-Citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs, kuru svars pārsniedz 2 kg, vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar tilpību lielāku par 2 kg:

1806 20 10

--Kas satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta vai satur 31 % no svara vai vairāk kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

1806 20 30

--Kas satur 25 % vai vairāk, bet mazāk par 31 % kakao sviesta un piena tauku kopējā masā

 

--Citādi:

1806 20 50

---Ar kakao sviesta saturu 18 % no svara vai vairāk

1806 20 70

---Šokolādes piena skaidiņas

1806 20 80

---Aromatizēta šokolādes glazūra

1806 20 95

---Citādi:

 

-Citādi, brikešu, plāksnīšu vai tāfelīšu veidā:

1806 31 00

--Ar pildījumu

1806 32

--Bez pildījuma

1806 32 10

---Ar graudaugu produktu, augļu vai riekstu piedevu

1806 32 90

---Citādi:

1806 90

- Citādi:

 

--Šokolāde un šokolādes izstrādājumi:

 

---Šokolādes konfektes ar pildījumu vai bez pildījuma:

1806 90 11

----Ar pievienotu alkoholu

1806 90 19

----Citādas

 

---Citādas:

1806 90 31

----Ar pildījumu

1806 90 39

----Bez pildījuma

1806 90 50

--Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji ar kakao piedevu, pagatavoti no cukura aizstājējiem

1806 90 60

--Uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

1806 90 70

--Izstrādājumi ar kakao piedevu, kas paredzēti dzērienu ražošanai

1806 90 90

--Citādi

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur:

1901 10 00

-Pārtikas produkti zīdaiņiem, safasēti mazumtirdzniecībai

1901 20 00

Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai

1901 90

- Citādi:

 

--Iesala ekstrakts:

1901 90 11

---Ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk

1901 90 19

---Citādi:

1901 20 00

-Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanai

1901 90 11

---Ar sausā ekstrakta daudzumu 90 % no svara vai vairāk

1901 90 19

---Citādi:

1901 90 91 ---Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk par 1,5 % piena taukus, 5 % saharozi (ieskaitot invertcukuru) vai izoglikozi, 5 % glikozi vai cieti, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas iegūti no pozīciju 0401–0404 precēm

1901 90 99

---Citādi:

1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots:

 

-Termiski neapstrādāti mīklas izstrādājumi, bez pildījuma un citādi nesagatavoti:

1902 11 00

--Ar olu piedevu

1902 19

--Citādi:

1902 19 10

---Bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas

1902 19 90

---Citādi:

1902 20

-Pildīti makaronu izstrādājumi (pasta), arī termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti:

 

--Citādi:

1902 20 91

---Termiski apstrādāti

1902 20 99

---Citādi:

1902 30

-Citādi pastas izstrādājumi:

1902 30 10

--Kaltēti

1902 30 90

--Citādi

1902 40

-Kuskuss:

1902 40 10

--Nesagatavots

1902 40 90

--Citāds

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu veidā vai pārslu veidā vai citādi pārstrādātos graudos (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav citur minēti un iekļauti:

1904 10 10

--No kukurūzas

1904 10 30

--No rīsiem

1904 10 90

--Citādi:

1904 20

-Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem:

1904 20 10

--Samaisījumu (Müsli) veida izstrādājumi uz neapgrauzdētu graudu pārslu bāzes

 

--Citādi:

1904 20 91

---No kukurūzas

1904 20 95

---No rīsiem

1904 20 99

---Citādi:

1904 30 00

Bulguri

1904 90

- Citādi:

1904 90 10

--Rīsi

1904 90 80

--Citādi

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

2001 90

- Citādi:

2001 90 30

--Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

--Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2001 90 60

--Palmu galotņu pumpuri

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2004 10

-Kartupeļi:

 

--Citādi

2004 10 91

---Miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2004 90

-Citādi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

2004 90 10

--Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesasaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos:

2005 20

-Kartupeļi:

2005 20 10

--Miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

2005 80 00

-Cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata)

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas citur nav minētas un iekļautas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, arī ar cukura vai citu saldinātāju vai spirta piedevu:

 

-Rieksti, zemesrieksti un citas sēklas, arī maisījumā:

2008 11

--Zemesrieksti:

2008 11 10

---Zemesriekstu sviests

 

-Citādi, arī maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

2008 91 00

--Palmu galotņu pumpuri

2008 99

--Citādi:

 

---Bez spirta piedevas:

 

- - - - Bez cukura piedevas:

2008 99 85

-----Kukurūza, izņemot cukurkukurūzu (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

-----Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk cietes

2101

Kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

-Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101 11

--Ekstrakti, esences vai koncentrāti

2101 11 11

---Ar sausnas, kas bāzēta uz kafiju, saturu 95 % no svara vai vairāk

2101 11 19

---Citādi:

2101 12

--Izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

2101 12 92

---Izstrādājumi uz šādu ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

2101 12 98

---Citādi:

2101 20

-Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz tējas vai mates bāzes:

2101 20 20

--Ekstrakti, esences vai koncentrāti

 

--Izstrādājumi:

2101 20 98

---Citādi:

2101 30

-Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

--Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji:

2101 30 11

---Grauzdēti cigoriņi

2101 30 19

---Citādi:

 

--Grauzdētu cigoriņu un citu grauzdētu kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti:

2101 30 91

---Grauzdētu cigoriņu

2101 30 99

---Citādi:

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); gatavie cepamie pulveri:

2102 10

-Aktīvi raugi:

2102 10 10

--Kultūrraugs

 

--Maizes raugs:

2102 10 31

---Žāvēts

2102 10 39

---Citādi

2102 10 90

--Citādi

2102 20

-Neaktīvi raugi; Citādi neaktīvie vienšūnu mikroorganismi:

 

--Neaktīvie raugi:

2102 20 11

---Tablešu, kubiņu vai tamlīdzīgā veidā vai tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 1 kg.

2102 20 19

---Citādi

2102 20 90

--Citādi

2102 30 00

-Gatavi cepamie pulveri

2103

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 10 00

-Sojas mērce

2103 90

- Citādi:

2103 90 90

--Citādi

2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao:

2105 00 10

-Kurā nav piena tauku vai šādu tauku ir mazāk par 3 % no svara

2105 00 91

--3 % vai vairāk, bet mazāk par 7 % no svara

2105 00 99

--7% vai vairāk

2201

Ūdens, ieskaitot dabiskos vai mākslīgos minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas, nearomatizēts; ledus un sniegs:

2201 10 11

---Negāzēti

2201 10 19

---Citādi:

2201 10 90

--Citādi:

2201 90 00

-Citādi

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009:

2202 10 00

-Ūdens, ieskaitot minerālūdeni un gāzēto ūdeni ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizētu minerālūdeni un gāzēto ūdeni

2202 90 10

- - Kuros nav pozīcijās 0401–0404 minēto produktu vai tauku, kas iegūti no pozīcijās

0401–0404 minētajiem produktiem ..

2202 90 91

---Mazāk par 0,2 %

2202 90 95

---0,2% vai vairāk, bet mazāk par 2%

2202 90 99

---2% vai vairāk

2203 00*

Iesala alus

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402 10 00

-Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku

2402 20

-Cigaretes, kas satur tabaku:

2402 20 10

--Ar krustnagliņām

2402 20 90

--Citāda

2402 90 00

-Citādi

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

2403 10

- smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas atvietotājus jebkurā samērā:

2403 10 10

--Tiešajā iepakojumā ar tīro svaru līdz 500 g

 

- Citāda:

2403 91 00

- - “homogenizēta” vai “atjaunota” tabaka

2403 99

--Citāda:

2403 99 10

---Košļājamā tabaka un šņaucamā tabaka

2403 99 90

---Citāda:

* Nodokļa likmi 0% piemēro no nolīguma spēkā stāšanās dienas.

3 Saskaņā ar Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra Likumu par muitas tarifu Nr. 8981 “Par muitas tarifa likmju apstiprināšanu” (2002. gada Official Gazette Nr. 82 un Nr.82/1), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu Nr. 9159 (2003. gada Official Gazette Nr. 105) un ar 2004. gada 6. decembra Likumu Nr. 9330 (2004. gada Official Gazette Nr. 103)


IId pielikums

Šajā pielikumā norādītajiem pārstrādātajiem lauksaimniecības nolīguma spēkā stāšanās dienā turpinās piemērot produktiem vislielākās labvēlības nodokļa likmes

HS kods4

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

-Jogurts:

 

--Aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

---Pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 51

----Nepārsniedz 1,5%

0403 10 53

----Pārsniedz 1,5%, bet nepārsniedz 27%

0403 10 59

----Pārsniedz 27%

 

---Citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

----Nepārsniedz 3%

0403 10 93

----Pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 6%

0403 10 99

----Pārsniedz 6%

0403 90

- Citādi:

 

--Aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

---Pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 71

----Nepārsniedz 1,5%

0403 90 73

----Pārsniedz 1,5%, bet nepārsniedz 27%

0403 90 79

----Pārsniedz 27%

 

--- Citāds, kura piena tauku saturs pēc svara::

0403 90 91

----Nepārsniedz 3%

0403 90 93

----Pārsniedz 3%, bet nepārsniedz 6%

0403 90 99

----Pārsniedz 6%

0405

Sviests un citādi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

-Piena tauku pastas:

0405 20 10

--Ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

--Ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

2103

Gatavas mērces un produkti mērču gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 20 00

-Tomātu kečups un citādas tomātu mērces

4 Saskaņā ar Albānijas Republikas 2003. gada 12. decembra Likumu par muitas tarifu Nr. 8981 “Par muitas tarifu likmju apstiprināšanu” (2002. gada Official Gazette Nr. 82 un Nr. 82/1), kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. decembra Likumu Nr. 9159 (2003. gada Official Gazette Nr. 105) un ar 2004. gada 6. decembra Likumu Nr. 9330 (2004. gada Official Gazette Nr. 103).

 

 

3. PROTOKOLS
par savstarpējām preferenciālām koncesijām dažiem vīniemun par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

1. PANTS

Protokolā iekļauti šādi elementi:

(1) nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par savstarpējām preferenciālām tirdzniecības koncesijām dažiem vīniem (šā protokola I pielikums);

(2) nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosau­kumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli (šā protokola II pielikums).

2. PANTS

Šie nolīgumi attiecas uz vīniem pozīcijā 22.04, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pozīcijā 22.08 un aromatizētajiem vīniem pozīcijā 22.05 1983. gada 14. jūnijā Briselē noslēgtajā Starptautiskajā preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas konvencijā.

Šie nolīgumi aptver šādus ražojumus:

(1) No svaigām vīnogām ražotus vīnus,

a) kuru izcelsme ir Kopienā un kuri ražoti atbilstoši enoloģiskās prakses un procesu noteikumiem, kas minēti V sadaļā grozītajā Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju un grozītajā Komisijas 2000. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 1622/2000, kas nosaka konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju ieviešanai un kas izveido Kopienas enoloģiskās prakses un procesu kodeksu;

b) kuru izcelsme ir Albānijā un kuri ražoti atbilstoši enoloģisko praksi un procesus reglamentējošajām normām, kas noteiktas Albānijas likumos. Minētie enoloģiskās prakses noteikumi atbilst Kopienas tiesību aktiem.

(2) Stipros alkoholiskos dzērienus, kas

a) attiecībā uz Kopienu noteikti grozītajā Padomes 1989. gada 29. maija Regulā (EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu, un grozītajā Komisijas 1990. gada 24. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu;

b) attiecībā uz Albāniju noteikti 2003. gada 6. janvāra ministra Rīkojumā Nr. 2 par regulas “Par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, nosaukumu un noformējumu” pieņemšanu, pamatojoties uz 1999. gada 21. janvāra Likumu Nr. 8443 “Par vīnkopības kultūru, vīnu un blakus ražojumiem vīndarībā”.

(3) Aromatizētus vīnus, aromatizētus vīnus saturošus dzērienus, aromatizētus vīnus saturošus kokteiļus, turpmāk – “aromatizētie vīni”, kas

a) Kopienai definēti grozītajā Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu;

b) Albānijai definēti 1999. gada 21. janvāra Likumā Nr. 8443 “Par vīnkopības kultūru, vīnu un blakus ražojumiem vīndarībā.”


I pielikums

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par savstarpējām  preferenciālām tirdzniecības koncesijām dažiem vīniem

 

1. Turpmāk noteiktās koncesijas attiecas uz šādu Albānijas izcelsmes vīnu importu Kopienā:

KN kods

Apraksts (saskaņā ar 3. protokola 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu)

Piemērojamais nodoklis

Daudzums (hl)

Īpaši noteikumi

ex 2204 10

ex 2204 21

Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

Svaigu vīnogu vīns

Atbrīvojums

5 000

(1)

ex 2204 29

Svaigu vīnogu vīns

Atbrīvojums

2 000

(1)

(1) Pēc vienas Līgumslēdzējas puses pieprasījuma var organizēt apspriedes, lai pielāgotu kvotas, pārnesot tās kvotas daudzumus, kura attiecas uz pozīciju ex 2204 29, uz kvotu, kura attiecas uz pozīciju ex 2204 10 un ex 2204 21.

 

2. Kopiena piešķir preferenciālu nulles nodokli tarifu kvotu ietvaros, kā minēts 3. punktā, ar nosacījumu, ka Albānija nemaksā eksporta subsīdijas šo daudzumu eksportam.

3. Turpmāk izklāstītās koncesijas attiecas uz šādu Kopienas izcelsmes vīnu importu Albānijā:

Albānijas muitas tarifa kods

Apraksts (saskaņā ar 3. protokola 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu)

Piemērojamais nodoklis

Daudzums (hl)

ex 2204 10

ex 2204 21

Kvalitatīvs dzirkstošais vīns

Svaigu vīnogu vīns

Atbrīvojums

10 000

4. Albānija piešķir preferenciālu nulles nodokli tarifu kvotu ietvaros, kā minēts 3. punktā, ar nosacījumu, ka Kopiena nemaksā eksporta subsīdijas šo daudzumu eksportam.

5. Atbilstoši šim nolīgumam piemērojamie izcelsmes noteikumi ir paredzēti Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 4. protokolā.

6. Tāda vīna importam, uz kuru attiecas šajā nolīgumā paredzētās koncesijas, saskaņā ar Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 ieviešanai attiecībā uz vīnu nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm, ir nepieciešams uzrādīt tādu sertifikātu un pavaddokumentu par to, ka attiecīgais vīns atbilst Stabilizācijas un Asociācijas nolīguma 3. protokola 2. panta 1. punktam, kuru izdevusi savstarpēji atzīta oficiāla iestāde, kas minēta kopīgi izveidotajos sarakstos.

7. Līgumslēdzējas puses ne vēlāk kā 2008. gada pirmajā ceturksnī pārbauda iespējas piešķirt viena otrai turpmākas koncesijas, ņemot vērā vīna tirdzniecības attīstību starp tām.

8. Līgumslēdzējas puses nodrošina to, ka citi pasākumi neapdraud savstarpēji piešķirtās priekšrocības.

9. Pēc Līgumslēdzējas puses pieprasījuma notiek apspriedes par jebkuru problēmu, kura attiecas uz šā nolīguma darbību.


II pielikums

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albānijas Republiku par vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēju atzīšanu, aizsardzību un kontroli

1. PANTS
Mērķi

1. Pamatojoties uz nediskrimināciju un savstarpīgumu, Līgumslēdzējas puses vienojas par to, ka tās atzīst, aizsargā un kontrolē to vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumus, kuru izcelsme ir pušu teritorijā, atbilstoši šajā nolīgumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Līgumslēdzējas puses veic visus vispārīgos un īpašos pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka tiek izpildītas šajā nolīgumā paredzētās saistības un sasniegti šajā nolīgumā izvirzītie mērķi.

2. PANTS
Definīcijas

Šajā nolīgumā un izņemot, ja tajā noteikts citādi:

a) “ar izcelsmi”, lietojot kopā ar Līgumslēdzējas puses nosaukumu, nozīmē, ka

i) vīns pilnībā ir ražots attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritorijā no vīnogām, kuras pilnībā novāktas minētās puses teritorijā,

ii) stiprais alkoholiskais dzēriens vai aromatizētais vīns ir ražots minētās Līgumslēdzējas puses teritorijā;

b) “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” – 1. papildinājumā ietverta norāde, kas definēta Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (turpmāk – “TRIPS līgums”);

c) “tradicionāls apzīmējums” – tradicionāli lietots nosaukums, kurš norādīts 2. papildinājumā un kurš īpaši attiecas uz vīna ražošanas metodi vai kvalitāti, krāsu, veidu vai vietu, vai konkrētu vēsturisku notikumu, kas saistīts ar attiecīgā vīna vēsturi un kuru atzīst Līgumslēdzējas puses likumos un tiesību aktos, lai veidotu šāda vīna ar izcelsmi minētās Līgumslēdzējas puses teritorijā aprakstu un noformējumu;

d) “homonīms” – identiska ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai identisks tradicionālais apzīmējums, vai tik līdzīga norāde, ka, nosaucot dažādas vietas, procedūras un lietas, var rasties neskaidrība;

e) “apraksts” – vārdi, kas izmantoti, lai aprakstītu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu uz etiķetes vai vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu transporta pavaddokumentos un darījumu dokumentos, īpaši faktūrrēķinos un pavadzīmēs;

f) “etiķēšana” – visi apraksti vai citas atsauces, zīmes, dizains, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai preču zīmes, kas kalpo vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu atšķiršanai un kuras parādās uz tās pašas tvertnes, ietverot plombu vai birku, kas piestiprināta tvertnei, vai pudeļu kakliņa apvalkus;

g) “noformējums” – tāds informācijas, norāžu un tamlīdzīgu ziņu kopums, kas attiecas uz vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu, kuru izmanto etiķēšanā, uz iepakojuma, uz tvertnēm, uz aizvara, reklāmas un/vai visādu veidu noieta veicināšanas materiālos;

h) “iepakojums” – aizsargājošais iesai­ņojums, piemēram, papīri, visu veidu salmu apvalki, kartona kārbas un kastes, kas tiek izmantotas viena vai vairāku tvertņu transportēšanai vai pārdošanai gala patērētājam;

i) “ražots” – viss vīna, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu izgatavošanas process;

j) “vīns” – tikai tas dzēriens, kuru iegūst, pilnīgi vai daļēji alkoholiski fermentējot svaigas to vīnogu šķirņu vīnogas (spiestas vai nespiestas, vai to misu), kas minētas šajā nolīgumā;

k) “vīnogu šķirnes” – Vitis Vinifera sugas šķirnes, neskarot puses iespējamos tiesību aktus attiecībā uz dažādām vīnogu šķirnēm, kas tiek izmantotas, lai ražotu vīnu minētās puses teritorijā;

l) “PTO līgums” – 1994. gada 15. aprīļa Marakešas līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu.

3. PANTS
Vispārīgi noteikumi par importu un realizāciju

Ja vien šajā nolīgumā nav noteikts citādi, vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu imports un realizācija tiek veikta atbilstoši Līgumslēdzējas puses teritorijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

I SADAĻA
Vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumu savstarpēja aizsardzība

4. PANTS
Aizsargātie nosaukumi

Šādi nosaukumi ir aizsargāti 5., 6. un 7. pantā minētajā apjomā:

a) attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi Kopienā:

- atsauces uz tās dalībvalsts nosaukumu, kura ir vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena un aromatizētā vīna izcelsmes valsts, vai citiem nosaukumiem, lai norādītu dalībvalsti,

- ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras ietvertas 1. papildinājuma A daļā a) punktā vīniem, b) punktā stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un c) punktā aromatizētajiem vīniem,

- tradicionālie apzīmējumi, kuri norādīti 2. papildinājumā;

b) attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi Albānijā:

- atsauces uz nosaukumu “Albānija” vai citiem nosaukumiem, norādot šo valsti,

- ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras ietvertas 1. papildinājuma B daļas a) punktā vīniem, b) punktā stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un c) punktā aromatizētajiem vīniem.

5. PANTS
Kopienas dalībvalstu un Albānijas nosaukumu aizsardzība

1. Atsauces uz Kopienas dalībvalstīm un citiem dalībvalsti norādošiem nosaukumiem, lai noteiktu vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena un aromatizētā vīna izcelsmi, Albānijā ir

a) rezervētas vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi attiecīgajā dalībvalstī, un

b) Kopiena tās nevar izmantot citādi, kā tikai ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Kopienas likumos un noteikumos.

2. Atsauces uz Albāniju un citiem Albāniju norādošiem nosaukumiem, lai noteiktu vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena un aromatizētā vīna izcelsmi, Kopienā ir

a) rezervētas vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi Albānijā, un

b) Albānija tās nevar izmantot citādi, kā tikai ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Albānijas likumos un noteikumos.

6. PANTS
Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

1. Kopienas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ietvertas 1. papildinājuma A daļā, Albānijā ir

a) aizsargātas vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi Kopienā, un

b) Kopiena tās nevar izmantot citādi, kā tikai ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Kopienas likumos un noteikumos.

2. Albānijas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ietvertas 1. papildinājuma B daļā, Kopienā ir

a) aizsargātas vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem ar izcelsmi Albānijā, un

b) Albānija tās nevar izmantot citādi, kā tikai ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Albānijas likumos un noteikumos.

3. Līgumslēdzējas puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai saskaņā ar šo nolīgumu nodrošinātu to 4. pantā minēto nosaukumu savstarpēju aizsardzību, kurus izmanto to vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu aprakstam un noformējumam, kuru izcelsme ir Līgumslēdzēju pušu teritorijā. Šim nolūkam katra Līgumslēdzēja puse izmanto piemērotus tiesiskus līdzekļus, kas minēti PTO TRIPS līguma 23. pantā, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un nepieļautu to, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek izmantotas, lai apzīmētu tos vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus un aromatizētos vīnus, uz kuriem neattiecas minētās norādes vai apraksti.

4. Šā nolīguma 4. pantā minētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir rezervētas tikai tiem ražojumiem, kuru izcelsme ir tās Līgumslēdzējas puses teritorijā, uz kuru šīs norādes attiecas, un tās var izmantot tikai atbilstoši nosacījumiem, kuri izklāstīti minētās Līgumslēdzējas puses likumos un noteikumos.

5. Šajā nolīgumā paredzētā aizsardzība jo īpaši nepieļauj to, ka tiek izmantoti tādi aizsargāti vīnu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nosaukumi, kuru izcelsme nav norādītajā ģeogrāfiskajā zonā vai vietā, kur apzīmējums tiek tradicionāli izmantots, un to attiecina arī gadījumos, ja

- ir norādīta vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna patiesā izcelsme,

- attiecīgā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde tiek izmantota tulkojumā,

- nosaukumu norāda kopā ar jēdzieniem “veids”, “tips”, “stils”, “imitācija”, “metode” vai citiem šāda veida apzīmējumiem.

6. Ja 1. papildinājumā iekļautās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir homonīmi, aizsardzību piešķir katrai norādei ar noteikumu, ka tā izmantota godprātīgi. Līgumslēdzējas puses kopīgi lemj par praktiskā lietojuma nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atšķir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras ir homonīmi, ņemot vērā vajadzību nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret attiecīgajiem ražotājiem un nemaldināt patērētājus.

7. Ja 1. papildinājumā iekļautā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir homonīms trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norādei, tiek piemērots TRIPS līguma 23. panta 3. punkts. 

8. Šā nolīguma noteikumi nekādi neskar kādas personas tiesības izmantot komercdarījumos šīs personas vārdu vai šīs personas uzņēmējdarbības priekšteča vārdu, ja vien šis vārds netiek izmantots tādā veidā, kas maldina patērētājus.

9. Šis nolīgums neuzliek Līgumslēdzējai pusei par pienākumu aizsargāt 1. papildinājumā ietverto otras Līgumslēdzējas puses ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas netiek aizsargāta vai vairs netiek aizsargāta tās izcelsmes valstī, vai vairs netiek izmantota minētajā valstī.

10. No šā nolīguma spēkā stāšanās dienas Līgumslēdzējas puses vairs neuzskata, ka 1. papildinājumā ietvertie ģeogrāfiskie nosaukumi tiek parasti lietoti Līgumslēdzēju pušu vispārīgajā valodā kā ierasti apzīmējumi vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kā noteikts TRIPS līguma 24. panta 6. punktā.

7. PANTS
Tradicionālo apzīmējumu aizsardzība

1. Kopienas tradicionālos apzīmējumus, kuri norādīti 2. papildinājumā, Albānijā

a) neizmanto Albānijas izcelsmes vīna aprakstam vai noformējumam, un

b) tos nevar izmantot Kopienas izcelsmes vīna aprakstam vai noformējumam, izņemot attiecībā uz vīniem, kuru izcelsme un kategorija norādīta 2. papildinājumā tur nosauktajā valodā un atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas likumos un tiesību aktos.

2. Albānija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai saskaņā ar šo nolīgumu nodrošinātu to 4. pantā minēto tradicionālo apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto to vīnu aprakstam un noformējumam, kuru izcelsme ir Kopienas teritorijā. Šim nolūkam Albānija paredz piemērotus tiesiskus līdzekļus, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību un nepieļautu to, ka tradicionālie apzīmējumi tiek izmantoti, lai aprakstītu vīnu, attiecībā uz kuru nav tiesības izmantot šos tradicionālos apzīmējumus, pat ja tradicionālie apzīmējumi tiek izmantoti kopā ar tādām norādēm kā “veids”, “tips”, “stils”, “imitācija”, “metode” vai citiem šāda veida apzīmējumiem.

3. Tradicionālā apzīmējuma aizsardzība attiecas tikai uz

a) valodu vai valodām, kurās tas parādās 2. papildinājumā, un nevis tā tulkojumu, un

b) ražojumu kategoriju, kura Kopienā ir aizsargāta, kā izklāstīts 2. papildinājumā.

4. Šā panta 3. punktā paredzēto aizsardzību piešķir, neskarot 4. pantu.

8. PANTS
Preču zīmes

1. Līgumslēdzēju pušu atbildīgie valsts un reģionālie biroji noraida tādas vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna preču zīmes reģistrāciju, kas ir identiska vai līdzīga tādai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei vai satur tādu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas aizsargāta saskaņā ar šā nolīguma 4. pantu, ja šādam vīnam, stiprajam alkoholiskajam dzērienam vai aromatizētajam vīnam nav šādas izcelsmes un tas neatbilst attiecīgajiem noteikumiem, kas reglamentē šīs norādes izmantojumu.

2. Līgumslēdzēju pušu atbildīgie valsts un reģionālie biroji noraida tādas vīna preču zīmes reģistrāciju, kurā ietverts ar šo nolīgumu aizsargāts tradicionālais apzīmējums, ja attiecīgajam vīnam nav rezervēts tradicionālais apzīmējums, kā norādīts 2. papildinājumā.

3. Albānijas valdība, darbojoties savā jurisdikcijā un lai sasniegtu mērķus, par kuriem puses ir vienojušās, pieņem nepieciešamos pasākumus, lai grozītu preču zīmes Amantia (grapa) un Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak nosaukumus nolūkā līdz 2007. gada 31. decembrim pilnībā likvidēt atsauci uz Kopienas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuras aizsargātas atbilstoši šā nolīguma 4. pantam.

9. PANTS
Eksports

Līgumslēdzējas puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka, eksportējot un laižot tajā tirgū Līgumslēdzējas puses izcelsmes vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus un aromatizētos vīnus, kas ir ārpus šīs puses teritorijas, 4. panta a) un b) punkta otrajā ievilkumā minētās aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un vīnu gadījumā šīs puses tradicionālie apzīmējumi, kas minēti 4. panta a) punkta trešajā ievilkumā, netiek izmantoti, lai aprakstītu un noformētu tādus ražojumus, kuru izcelsme ir otras Līgumslēdzējas puses teritorijā. 

II SADAĻA
Īstenošana un kompetento iestāžu savstarpēja palīdzība, un nolīguma pārvaldība

10. PANTS
Darba grupa

1. Izveido darbu grupu, kas strādās Lauksaimniecības apakškomitejas aizbildnībā, kura jāizveido saskaņā ar Albānijas un Kopienas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 121. pantu.

2. Darba grupa raugās, lai šis nolīgums darbotos pareizi, un tā izskata visus jautājumus, kuri var rasties saistībā ar tā īstenošanu.

3. Darba grupa var nākt klajā ar ieteikumiem, apspriest un iesniegt priekšlikumus par visiem tiem abas puses interesējošiem jautājumiem vīna, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nozarē, kas varētu dot ieguldījumu šā nolīguma mērķu sasniegšanā. Tā sanāk pēc Līgumslēdzējas puses pieprasījuma pārmaiņus Kopienā un Albānijā tādā laikā, vietā un veidā, kuru kopīgi nosaka Līgumslēdzējas puses.

11. PANTS
Līgumslēdzēju pušu uzdevumi

1. Līgumslēdzējas puses tiešā veidā vai ar atbilstīgi 10. pantam izveidotās darba grupas starpniecību uztur kontaktus visos jautājumos, kas attiecas uz šā nolīguma īstenošanu un darbību.

2. Albānija izraugās Lauksaimniecības un pārtikas ministriju kā pārstāvošo iestādi. Eiropas Kopiena izraugās Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātu kā pārstāvošo iestādi. Līgumslēdzējai pusei jāinformē otra Līgumslēdzēja puse, ja tā maina pārstāvošo iestādi.

3. Pārstāvošā iestāde nodrošina visu to iestāžu darbības koordinēšanu, kuras atbild par šā nolīguma īstenošanu.

4. Līgumslēdzējas puses:

a) ar Stabilizācijas un asociācijas komitejas lēmuma palīdzību kopīgi groza šā nolīguma 4. pantā minētos sarakstus, lai ņemtu vērā Līgumslēdzēju pušu likumu un noteikumu grozījumus;

b) ar Stabilizācijas un asociācijas komitejas lēmuma palīdzību kopīgi lemj par šā nolīguma papildinājumu grozījumiem. Papildinājumu grozījumi atkarībā no jautājuma ir spēkā no dienas, kas noteikta Līgumslēdzēju pušu vēstuļu apmaiņā, vai no dienas, kad pieņemts darba grupas lēmums;

c) kopīgi lemj par 6. panta 6. punktā minētajiem praktiskajiem nosacījumiem;

d) informē viena otru par nodomu pieņemt jaunus tiesību aktus vai grozīt spēkā esošos tiesību aktus tādos sabiedriskās kārtības jautājumos kā veselības vai patērētāju tiesību aizsardzība, kam ir ietekme uz vīna, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizētā vīna nozari;

e) paziņo viena otrai par likumdošanas, administratīviem un tiesas lēmumiem attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu un informē viena otru par pasākumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz šādiem lēmumiem.

12. PANTS
Nolīguma piemērošana un darbība

Līgumslēdzējas puses izraugās 3. papildinājumā paredzētos kontaktpunktus, kas atbild par šā nolīguma piemērošanu un darbību.

13. PANTS
Īstenošana un Līgumslēdzēju pušu savstarpējā palīdzība

1. Ja vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna apraksts vai noformējums jo īpaši uz etiķetes, oficiālajos vai komercdarījumu dokumentos vai reklāmā ir pretrunā šim nolīgumam, Līgumslēdzējas puses piemēro nepieciešamos administratīvos pasākumus un/vai sāk tiesvedību, lai apkarotu negodīgu konkurenci vai nepieļautu aizsargātā nosaukuma nepareizu izmantošanu.

2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus un procedūras piemēro jo īpaši,

a) ja attiecībā uz tādu vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu, kura nosaukums tiek aizsargāts ar šo nolīgumu, tiek izmantoti apraksti vai apraksta tulkojumi, nosaukumi, uzraksti vai ilustrācijas, kas tieši vai netieši sniedz nepareizu vai maldinošu informāciju par vīna, stiprā alkoholiskā dzēriena vai aromatizētā vīna izcelsmi, raksturu vai kvalitāti;

b) ja iepakojumam ir izmantotas tvertnes, no kurām var iegūt maldinošu informāciju par vīna izcelsmi.

3. Ja Līgumslēdzējai pusei ir iemesls domāt, ka:

a) 2. pantā definētais vīns, stiprais alkoholiskais dzēriens vai aromatizētais vīns, kas tiek pārdots vai tika pārdots Albānijā un Kopienā, neatbilst noteikumiem, kas reglamentē vīnu, stipro alkoholisko dzērienu vai aromatizēto vīnu nozari Kopienā un Albānijā, vai šim nolīgumam, un

b) šī neatbilstība ir otras Līgumslēdzējas puses īpašās interesēs un var radīt nepieciešamību pēc administratīviem pasākumiem un/vai tiesvedības, tai nekavējoties jāinformē otru Līgumslēdzēju pusi pārstāvošā iestāde.

4. Saskaņā ar 3. punktu sniedzamā informācija ietver sīkas ziņas par neatbilstību Līgumslēdzējas puses reglamentējošajām normām vīna, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizēto vīnu nozarē un/vai šim nolīgumam, un tai pievieno oficiālus, komercdarījumu vai citus piemērotus dokumentus ar sīku informāciju par visiem nepieciešamības gadījumā veicamajiem administratīvajiem pasākumiem vai tiesvedību.

14. PANTS
Apspriedes

1. Līgumslēdzējas puses uzsāk apspriedes, ja viena no tām uzskata, ka otra nav izpildījusi kādu no šajā nolīgumā paredzētajām saistībām.

2. Līgumslēdzēja puse, kura aicina uz apspriedi, sniedz otrai Līgumslēdzējai pusei visu informāciju, kas vajadzīga attiecīgā gadījuma sīkai izpētei.

3. Ja vilcināšanās varētu apdraudēt cilvēku veselību vai ietekmēt krāpšanas apkarošanas pasākumu efektivitāti, var, iepriekš neapspriežoties, veikt piemērotus pagaidu aizsardzības pasākumus, ja apspriedes notiek tūlīt pēc tam, kad veikti pasākumi.

4. Ja pēc 1. un 3. punktā paredzētajām apspriedēm Līgumslēdzējas puses nav panākušas vienošanos, Puse, kura pieprasīja apspriedes vai kura veica 3. punktā minētos pasākumus, var veikt piemērotus pasākumus saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 126. pantu, lai radītu iespēju pienācīgi piemērot šo nolīgumu. 

III SADAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

15. PANTS
Nelielu daudzumu tranzīts

1. Šis nolīgums neattiecas uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem, kuri

a) tranzītā šķērso Līgumslēdzējas puses teritoriju vai

b) ir ar izcelsmi Līgumslēdzējas puses teritorijā un kurus nelielos daudzumos sūta no vienas Līgumslēdzējas puses otrai saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas paredzētas 2. punktā.

2. Attiecībā uz vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem neliels daudzums ir:

a) daudzums marķētā tvertnē, kurā neietilpst vairāk par 5 litriem un kura aprīkota ar vienreizējas lietošanas noslēdzošu ierīci, ja kopējais transportētais daudzums vienā vai vairākos atsevišķos sūtījumos nepārsniedz 50 litrus;

b) i) daudzums ceļotāju personiskajā bagāžā, ja tas nepārsniedz 30 litrus;

ii) daudzums, kuru viena privātpersona nosūta otrai, ja tas nepārsniedz 30 litrus;

iii) daudzums, kas ir daļa no to privātpersonu mantas, kuras maina dzīvesvietu;

iv) daudzums maksimāli 1 hektolitrs, kas tiek importēts zinātnisku vai tehnisku eksperimentu nolūkā;

v) daudzums, kas tiek importēts diplomātiskām, konsulārām vai tamlīdzīgām iestādēm kā daļa no tām piešķirtā ar nodokļiem neapliekamā daudzuma;

vi) daudzums, kas ietilpst starptautisko transportlīdzekļu pārtikas krājumos.

a) apakšpunktā minēto atbrīvojumu nedrīkst apvienot ar vienu vai vairākiem b) apakšpunktā minētajiem atbrīvojumiem.

16. PANTS
Iepriekš izveidoto krājumu realizācija

1. Vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus vai aromatizētos vīnus, kuri šā nolīguma spēkā stāšanās dienā bija saražoti, sagatavoti, aprakstīti un noformēti atbilstoši Līgumslēdzēju pušu iekšējiem likumiem un noteikumiem, bet kuri tiek aizliegti ar šo nolīgumu, drīkst realizēt, līdz krājumi tiek izsmelti.

2. Ja Līgumslēdzējas puses nav pieņēmušas pretējus noteikumus, vīnus, stipros alkoholiskos dzērienus vai aromatizētos vīnus, kuri bija saražoti, sagatavoti, aprakstīti un noformēti atbilstoši šim nolīgumam, bet kuru ražošana, sagatavošana, apraksts un noformējums grozījuma dēļ vairs neatbilst nolīgumam, drīkst turpināt realizēt, līdz krājumi tiek izsmelti.

 

 

1. papildinājums

AIZSARGĀTO NOSAUKUMU SARAKSTS
(saskaņā ar II pielikuma 4. un 6. pantu)

A DAĻA – KOPIENĀ

a) KOPIENAS IZCELSMES VĪNI

BEĻĢIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteikto reģionu nosaukumi

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Vin de pays des jardins de Wallonie

ČEHIJAS republika

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktei reģioni

(kam ir vai nav pievienots apakšreģiona nosaukums)

Apakšreģioni

(kam ir vai nav pievienots vīnogu audzēšanas komūnas nosaukums un/vai vīna dārza nosaukums)

čechy……………………………………

Morava…………………………………

litoměřická

mělnická

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

české zemské víno

moravské zemské víno

Vācija

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktei reģioni

(kam ir vai nav pievienots apakšreģiona nosaukums)

Apakšreģioni

Ahr………………………………………………

Walporzheim vai Ahrtal

Baden……………………………………………

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken………………………………………….

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße……………………………

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein……………………………………….

Loreley

Siebengebirge

Bernkastel

Mosel-Saar-Ruwer or Mosel or Saar or Ruwer….

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe……………………………………………..

Nahetal

Pfalz……………………………………………...

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau…………………………………………

Johannisberg

Rheinhessen………………………………………

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut…………………………………….

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen…………………………………………..

Meißen

Württemberg……………………………………..

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergisch Unterland

Württembergischer Bodensee

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Mecklenburger

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

GRIEĶIJA

1. Kvalitatīvi vīni, kas ražoti noteiktā reģionā

Noteiktie reģioni

Grieķu valodā

Angļu valodā

Σάμος

Μοσχάτος Πατρών

Μοσχάτος Ρίου – Ί ατρών

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Μοσχάτος Λήμνου

Μοσχάτος Ρόδου

Μαυροδάφνη Πατρών

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Σητεία

Νεμέα

Σαντορίνη

Δαφνές

Ρόδος

Νάουσα

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Ραψάνη

Μαντινεία

Μεσενικόλα

Πεζά

Αρχάνες

Πάτρα

Ζίτσα

Αμύνταιο

Γουμένισσα

Πάρος

Λήμνος

Αγχίαλος

Πλαγιές Μελίτωνα

Samos

Moschatos Patra

Moschatos Riou Patra

Moschatos Kephalinia

Moschatos Lemnos

Moschatos Rhodos

Mavrodafni Patra

Mavrodafni Kephalinia

Sitia

Nemea

Santorini

Dafnes

Rhodos

Naoussa

Robola Kephalinia

Rapsani

Mantinia

Mesenicola

Peza

Archanes

Patra

Zitsa

Amynteon

Goumenissa

Paros

Lemnos

Anchialos

Slopes of Melitona

2. Galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

Grieķu valodā

Angļu valodā

Ρετσίνα Μεσογείων, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Κρωπίας vai Ρετσίνα Κορωπίου, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Μεγάρων, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Παιανίας vai Ρετσίνα Λιοπεσίου, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Παλλήνης,, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Πικερμίου, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Σπάτων, kam ir vai nav pievienots nosaukums Αττικής

Ρετσίνα Θηβών, kam ir vai nav pievienots nosaukums Βοιωτίας

Ρετσίνα Γιάλτρων, kam ir vai nav pievienots nosaukums Ευβοίας

Ρετσίνα Καρύστου, kam ir vai nav pievienots nosaukums Ευβοίας

Ρετσίνα Χαλκίδας, kam ir vai nav pievienots nosaukums Ευβοίας

Βερντεα Ζακύνθου

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Αττικός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Τοπικός Οίνος Δράμας

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Επανομής

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Ί άρνηθας

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Τοπικός Οίνος Βορείων Ί λαγιών Πεντελικού

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Τοπικός Οίνος Σερρών

Συριανός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Ί ετρωτού

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Αβδή