• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2006. gada 19. oktobra likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.11.2006., Nr. 178 https://www.vestnesis.lv/ta/id/147386

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"

Vēl šajā numurā

08.11.2006., Nr. 178

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 19.10.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"
Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Gada pārskatu likums".

2. Daļā "Likumā lietotie termini":

aizstāt termina "vadība" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

aizstāt termina "koncerns" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt terminus "radniecīgi uzņēmumi", "asociētais uzņēmums", "koncerna mātes uzņēmums", "koncerna meitas uzņēmums" un to skaidrojumus;

aizstāt terminu "pašu kapitāla izmaiņu pārskats", "tirdzniecības portfelis", "pret risku nodrošināts postenis", "ieguldījuma īpašumi" un "bioloģiskie aktīvi" skaidrojumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt terminus "finanšu aktīvs", "finanšu saistības", "tirdzniecībai turēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības" un to skaidrojumus;

izslēgt terminu "līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi" un tā skaidrojumu;

izslēgt terminu "aizdevumi un prasījumi" un tā skaidrojumu;

izslēgt terminu "pārdošanai pieejami finanšu aktīvi" un tā skaidrojumu;

aizstāt termina "ieguldījuma īpašumi" skaidrojumā vārdus "zeme, ēka vai tās daļa" ar vārdiem "zemes gabali, ēkas, būves vai šo objektu daļas" un vārdus "uzņēmējdarbības gaitā" — ar vārdiem "saimnieciskās darbības gaitā";

papildināt daļu ar rindkopu šādā redakcijā:

"Likumā lietotie termini "saistītās puses", "finanšu aktīvs", "finanšu saistības", "līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi", "aizdevumi un debitoru parādi" un "pārdošanai pieejami finanšu aktīvi" atbilst starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, lietotajiem terminiem."

3. 1.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī — sabiedrība).

(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saim­niecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komercsabiedrība, kura saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk šajā pantā — starp­tautiskie grāmatvedības standarti):

1) atkāpjoties no šā likuma 5.panta prasībām bilances sastādīšanas, peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmai, naudas plūsmas pārskatam un pašu kapitāla izmaiņu pārskatam, var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu pārredzamāku, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu vai iekļaut papildu posteņus, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļotajai informācijai jāatbilst starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;

2) atkāpjoties no šā likuma 5. un 7.1 nodaļas prasībām, gada pārskata posteņus novērtē saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;

3) papildus šā likuma 6.nodaļas prasībām gada pārskata paskaidrojošo informāciju sniedz saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem."

4. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekonomisko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Jaunizveidota uzņēmuma" ar vārdiem "Jaunizveidotas sabiedrības";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "esoša uzņēmuma" ar vārdiem "esošas sabiedrības";

aizstāt piektajā daļā vārdus "uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību" ar vārdiem "sabiedrību reorganizē vai tā izbeidz savu darbību".

5. 4.pantā:

aizstāt pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdu "tā".

6. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "sabiedrība";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas sabiedrības iegāde un koncerna mātes sabiedrības prasība radniecīgajās sabiedrībās izmantot vienu un to pašu shēmu."

7. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

8. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrība iegūtās savas akcijas vai daļas norāda bilances postenī "Pašu akcijas vai daļas", bet līdzdalību koncerna meitas sabiedrības vai koncerna mātes sabiedrības, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrības kapitālā norāda bilances postenī "Līdzda­lība radniecīgo sabiedrību kapitālā". Sabiedrība līdzdalību citas, tās būtiskā ietekmē esošas sabiedrības kapitālā, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk kā 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā, norāda bilances postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā"."

9. 10.pantā:

izteikt I posteņu grupas "Nemateriālie ieguldījumi" 1.posteni šādā redakcijā:

"1. Attīstības izmaksas.";

izteikt I posteņu grupas "Nemateriālie ieguldījumi" 4.posteni šādā redakcijā:

"4. Nemateriālā vērtība.";

papildināt daļu "Ilgtermiņa ieguldījumi" ar jaunu III posteņu grupu un IV posteņu grupu šādā redakcijā:

"III. Ieguldījuma īpašumi.

IV. Bioloģiskie aktīvi.";

uzskatīt līdzšinējo III posteņu grupu "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" par V posteņu grupu;

aizstāt vārdus "radniecīgie uzņēmumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "radniecīgās sabiedrības" (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus "asociētie uzņēmumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "asociētās sabiedrības" (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus "uzņēmuma līdzīpašniekiem" ar vārdiem "akcionāriem vai dalībniekiem";

papildināt daļu "Apgrozāmie līdzekļi" ar jaunu II posteņu grupu šādā redakcijā:

"II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.";

uzskatīt līdzšinējo II posteņu grupu "Debitori", III posteņu grupu "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" un IV posteņu grupu "Nauda" attiecīgi par III, IV un V posteņu grupu;

izslēgt posteņu grupā "Ilgtermiņa kreditori" 13.posteni "13. Pārskata gada dividendes.";

izslēgt posteņu grupas "Ilgtermiņa kreditori" 14.postenī vārdus "iepriekšējo gadu";

izslēgt posteņu grupā "Īstermiņa kreditori" 13.posteni "13. Pārskata gada dividendes.";

izslēgt posteņu grupas "Īstermiņa kreditori" 14.postenī vārdus "iepriekšējo gadu".

10. Izteikt 11.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas."

11. Aizstāt 11., 12., 13. un 14.pantā vārdus "asociēto uzņēmumu" ar vārdiem "asociēto sabiedrību" un vārdus "uzņēmuma saimnieciskās darbības" — ar vārdiem "saimnieciskās darbības".

12. 13.pantā:

aizstāt posteņa "Izmaksas" 3.punkta "b" apakšpunktā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

izteikt daļas "Ieņēmumi" 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas."

13. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pētniecības izmaksas un dibināšanas izdevumus nedrīkst kapitalizēt. Attīstības izmaksas var ietvert bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī "Attīstības izmaksas" tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) sabiedrība ir paredzējusi pabeigt aktīvu objektu, lai to izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

2) sabiedrībai ir iespējams pabeigt šo aktīvu objektu, un tai ir pieejami atbilstoši tehniskie, finanšu un citi resursi, lai šo aktīvu objektu pabeigtu un izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

3) sabiedrība spēj uzskatāmi parādīt, kādi saimnieciskie labumi no šā aktīvu objekta izmantošanas vai pārdošanas tiks saņemti nākotnē;

4) sabiedrība spēj ticami novērtēt šā aktīvu objekta izmaksu apmēru."

14. Izslēgt 20.1 panta pirmajā daļā vārdus "un īstermiņa kreditoru" un vārdus — "apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un".

15. Izteikt 20.2 pantu šādā redakcijā:

"20.2 pants

Ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus sabiedrības uzrāda atsevišķi no citiem aktīvu posteņiem, bilances aktīvā iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus."

16. Aizstāt 21.pantā, 22.panta trešajā daļā un 23.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

17. 24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmumā" ar vārdu "sabiedrībā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmums bilances datumā ir pārsniedzis" ar vārdiem "sabiedrība bilances datumā ir pārsniegusi".

18. Aizstāt 25.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

19. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja postenī "Nemateriālā vērtība" norādīto iegādes izmaksu lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams noteikt, šo posteni novērtē iegādes izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās."

20. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdu "Uzņēmuma".

21. Aizstāt 38.pantā vārdus "uzņēmums akcijas vai daļas pārdevis" ar vārdiem "akcijas vai daļas pārdotas".

22. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants

(1) Pielikumā norāda koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi un koncerna sastāvā esošas sabiedrības (par kuru sastādīts gada pārskats) līdzdalības daļu procentos šo sabiedrību pamatkapitālā. Norāda arī koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru atbilstoši katras šīs sabiedrības pēdējam apstipri­nātajam gada pārskatam. Šo informāciju var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešās daļas prasību īstenošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgās sabiedrības interesēm, pielikumā norādot, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru var neparādīt, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un ja līdzdalības daļa tajā ir mazāka par 50 procentiem."

23. Aizstāt 43.pantā vārdus "uzņēmuma kapitāls" ar vārdu "pamatkapitāls".

24. Izteikt 44.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja sabiedrība ir izdarījusi aizņēmumu, kuru var pārvērst akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams sabiedrības kapitālā."

25. 45.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, to norāda kopā ar informāciju par ķīlas vai cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Atsevišķi norāda tās kreditoru parādu kopsummas, kuras segtas ar nodro­šinājumu, ko sniegušas radniecīgās sabiedrības, minot nodrošinājuma veidu un formu.

(3) Ir jānorāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju saistību, diskontēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja sabiedrība ir noslēgusi nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jānorāda īpaši. Saistības pret esošajiem un bijušajiem darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret radniecīgajām sabiedrībām norāda atsevišķi.

(4) Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), minot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksājamās summas.";

izslēgt piekto daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā sabiedrības zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk — zvērināts revidents) par:

1) gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu."

26. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

27. 48.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz sabiedrībām, kuras var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem. Citas sabiedrības var šā panta pirmajā daļā pieprasīto informāciju nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgās sabiedrības interesēm, pielikumā norādot, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ."

28. Izslēgt 49.panta trešo daļu.

29. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības kopsummu norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem."

30. Aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmuma paša" ar vārdiem "sabiedrības savu" un vārdus "uzņēmuma kapitālā" — ar vārdu "pamatkapitālā".

31. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pārskata gadā meitas sabiedrība ir iegādājusies vai pārdevusi mātes sabiedrības akcijas vai daļas, mātes sabiedrība sniedz informāciju par šo akciju vai daļu nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes sabiedrības kapitālā, kā arī norāda pirkšanas un pārdošanas summas."

32. Papildināt likumu ar 53.1 pantu šādā redakcijā:

"53.1 pants

(1) Sabiedrība sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šo vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šiem riskiem un ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu sabiedrības finansiālo stāvokli.

(2) Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli. Informāciju par atsevišķiem darījumiem ar saistītajām pusēm var apvienot grupās pēc šo darījumu veida, izņemot gadījumus, kad nepieciešama atsevišķi sniegta informācija, lai novērtētu saistīto pušu darījumu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.

(3) Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, atļauts sniegt informāciju tikai par šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās veidu un mērķi. Sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tās nav akciju sabiedrības, atļauts nesniegt šā panta otrajā daļā minēto informāciju. Akciju sabiedrība sniedz informāciju par darījumiem, kas tieši vai netieši veikti ar lielākajiem šīs sabiedrības akcionāriem un ar šīs sabiedrības vadību (padomes un valdes locekļiem)."

33. 54.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, atļauts sastādīt saīsinātu pielikumu. Saīsinātajā pielikumā atļauts nesniegt informāciju, kas minēta šā likuma 44.pantā, 52.pantā un 55.4 panta 3.punktā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma — 250 000 latu;

2) neto apgrozījums — 500 000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.";

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

34. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, šajā analīzē iekļauj:

1) finansiālo rezultātu rādītājus;

2) tiktāl, ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošos nefinanšu rādītājus — informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem (piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai citu informāciju;

3) ja iespējams, atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām. Šīs daļas 2.punktā minētos nefinanšu rādītājus atļauts nesniegt sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.";

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu "cenas" ar vārdu "tirgus".

35. 55.1 pantā:

aizstāt vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izteikt ceturtās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) aizdevumus un debitoru parādus, kas netiek turēti tirdzniecībai;

3) līdzdalību koncerna meitas sabiedrību, asociēto sabiedrību un kopīgi pārvaldītu sabiedrību kapitālā, uzņēmuma emitētos kapitāla vērtspapīrus, kā arī citus finanšu instrumentus, kurus, ievērojot starptautiskos grāmatvedības standartus, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Atkāpjoties no šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, finanšu instrumentus drīkst novērtēt saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti ar Komisijas 2003.gada 29.septembra regulu (EK) Nr.1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.1606/2002 (turpmāk — regula Nr.1725/2003), ievērojot līdz 2006.gada 5.septembrim izdarītos regulas Nr.1725/2003 grozījumus un pielikumā sniedzot attiecīgo informāciju atbilstoši prasībām, kādas noteiktas starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu."

36. 55.3 pantā:

aizstāt vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "esoša uzņēmuma" ar vārdiem "esošas sabiedrības";

izslēgt otrajā daļā vārdus "pēc izvēles iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai".

37. Izteikt 55.4 panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un šīs vērtības izmaiņas, kas iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve", sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām atbilstoši sadalījumam, kāds noteikts starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu;".

38. Aizstāt 55.5 panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai tās daļu" ar vārdiem "būvi vai attiecīgo šo objektu daļu".

39. Aizstāt 55.6 pantā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "sabiedrība".

40. Aizstāt 9.nodaļas nosaukumā vārdus "Uzņēmuma gada pārskata" ar vārdiem "Gada pārskata".

41. 61.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Uzņēmuma gada pārskats" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Gada pārskats" (attiecīgā locījumā);

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu.

42. 62.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".";

papildināt trešo daļu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības".

43. 63.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Gada pārskata pārbaude ietver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai uzskaite atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības un sabiedrības statūtu noteikumi.";

papildināt otro un trešo daļu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "uzņēmuma".

44. 66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas un Uzņēmumu reģistram gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, pievienojot rakstveida apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Sabiedrība ir atbildīga par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniski iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumi, uz kuriem" ar vārdiem "Sabiedrības, uz kurām";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība, kura ievēro šā panta otrās daļas vai šā likuma 54.panta noteikumus, iesniegtajam gada pārskatam pievieno valdes parakstītu paskaidrojumu, ka šā likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz" ar vārdiem "sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus";

izslēgt piektajā daļā vārdu "uzņēmuma".

45. Izslēgt 67. un 68.pantā vārdu "uzņēmuma".

46. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī un ir attiecināmi uz pārskata periodiem, kuri sākas šajā datumā vai vēlāk.

7. Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2005. pārskata gadā vai 2006. pārskata gadā ir robežās no 45 000 latu līdz 200 000 latu vai kuri ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, drīkst arī turpmāk piemērot šā likuma noteikumus līdz juridiskās formas maiņai vai līdz reorganizācijai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gadam.

8. Šā likuma 45.panta sestā daļa un 53.1 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

47. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes direktīvu 78/660/EEK un Padomes direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes direktīvu 84/253/EEK;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem."
Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 8.novembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!