Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzaicinājumi nokārtot saistības. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.10.2006., Nr. 161 (3529) https://www.vestnesis.lv/ta/id/145297

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzaicinājumi uz tiesu

Vēl šajā numurā

10.10.2006., Nr. 161 (3529)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

Lilija Vaivode, deklarētā dzīvesvieta Saules ielā 12/14-2, Ventspilī! Lūdzu samaksāt īres parādu par laika periodu no 2004.gada 1.aprīļa līdz 2006.gada 1.oktobrim Ls 4,03 par mēnesi. Parādu samaksāt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas.


Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķengaraga nami”, reģistrācijas nr.40003173948, brīdina VIKTORIJU KORABĻOVU, pers. kods 0801XX-XXXXX, dzīv. Rīgā, Prūšu ielā 25a, dz.214. Ja viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas netiks pilnībā samaksāts parāds par dzīvokļa un komunālajiem pakalpojumiem, kas 2006.gada 28.septembrī bija Ls 209,52, RP SIA “Ķengaraga nami” sagatavos un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.


Helēna Strauta, pers. kods 1006XX-XXXXX, paziņo Sandrai Melecei, pers. kods 1509XX-XXXXX, Dzirnavu ielā 161-10, Rīgā!

Saskaņā ar 1990.gada 15.jūnijā starp jums, Sandru Meleci, un 34.CEP noslēgto dzīvojamās telpas īres tipveida līgumu (Līgums) par dzīvokļa īri jūsu ģimenei īrē ir nodots dzīvoklis nr.10 Rīgā, Dzirnavu ielā 161. Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pantu Helēnai Strautai ir saistošs iepriekšējā īpašnieka noslēgtais Līgums.

Jums ir nodrošināta iespēja lietot šo dzīvokli un tiek nodrošināti Līgumā paredzētie pamatpakalpojumi.

Neskatoties uz to, jūsu ģimene nav veikusi maksājumus par īri un pamatpakalpojumiem kopš 2005.gada marta un parāda summa no 01.03.2005. līdz 01.10.2006. ir Ls 1418,17 (viens tūkstotis četri simti astoņpadsmit lati un 17 santīmi). Tai skaitā parāds ir par īri Ls 889,20 (astoņi simti astoņdesmit deviņi lati un 20 santīmi) un parāds par komunālajiem pakalpojumiem Ls 528,97 (pieci simti divdesmit astoņi lati un 97 santīmi).

Tāpat jūs neievērojat likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta nosacījumus – bez saskaņošanas ar izīrētāju izīrētajā dzīvoklī ir iemitinātas citas personas.

Ņemot vērā iepriekš norādīto un saskaņā ar LR likuma “Par dzīvojamo telpu īri”

28.2.p. un 28.6.p., atkārtoti brīdinām, ja līdz 2006.gada 4.novembrim netiks samaksāts iepriekš norādītais parāds par īri un pamatpakalpojumiem, kā arī veikti kārtējie maksājumi un izliktas citas personas no jūsu īrētā dzīvokļa, būšu spiesta iesniegt prasību tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, izliekot jūs kopā ar jūsu ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Īres un komunālo maksājumu parādu pilnā apmērā jūs varat samaksāt Eleonorai Strautai Rīgā, Dzirnavu ielā 161, dz.11, laiku saskaņojot pa tālr. 26304119.


Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2. pantu dzīvokļa nr.6 Lielupes ielā 53, Kalnciemā, Jelgavas raj., īrnieks MEDARDS STALIDZĀNS tiek brīdināts par to, ka mēneša laikā jāsamaksā parāds par īri un pamatpakalpojumiem Ls 162,36.

Parāds jāsamaksā SIA “Kalnciema nami” kasē. Ja parāds mēneša laikā no publikācijas laikrakstā netiks samaksāts, pret jums tiks sniegta prasība par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no ieņemamās dzīvojamās telpas, kā arī parāda Ls 163,36 un tiesas izdevumu piedziņu.


ANDRI ALEKSANDROVIČ, pers. kods 1401XX-XXXXX, deklarētā dzīvesvieta: Lemešovkas s., Ūdrīšu pag., Krāslavas raj.!

29.09.2006., Krāslavā nr. 326/34; 267/34-06Latgales apgabaltiesas iecirkņa nr. 34 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, pers. kods 2611XX-XXXXX, Sv.Ludvika lauk. 1, Krāslava, lietvedībā atrodas Krāslavas rajona tiesas 06.04.2006. izpildu raksts nr. C 62/06 par Ls 1361,64 piedziņu no jums par labu Aivaram Ratniekam, pers. kods 1904XX-XXXXX, un Krāslavas rajona tiesas 06.04.2006. izpildu raksts nr. C 62/06 par Ls 1,26 piedziņu par labu valstij.

Daru zināmu, ka iepriekšminētā summa kopā Ls 1362,90, kā arī saskaņā ar LR CPL 566.p., 568.p., Tiesu izpildītāju likuma 80.p. un Tieslietu ministrijas 10.01.2003. instrukciju nr. 1-2/2 sprieduma izpildes izdevumi Ls 224,62 apmērā; kopā: Ls 1587,52 ir jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” uz šādu bankas rēķinu - saņēmējs: ZTI Kristīne Meldere, pers. kods 2611XX-XXXXX, konts: LV06UBAL3700R15318006; banka: Latvijas Krājbanka Krāslavas KAC; kods: UBALLV2X.

Minēto naudas summu var samaksāt arī zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Nolēmuma labprātīgas izpildes gadījumā par noteiktu darbību veikšanu zvērinātai tiesu izpildītājai jāiesniedz tam apstiprinoši dokumenti - kvīti par apmaksu lūdzu nogādāt zvērinātas tiesu izpildītājas birojā Krāslava, Svētā Ludvika laukumā 1, 2. stāvā, 3. kabinetā, vai izsūtīt pa pastu.

Ja minētajā termiņā jūs nolēmumu neizpildīsiet, tas tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566.p; 567.p., būs jāsedz ar izpildi papildus saistītie izdevumi.

Sakarā ar to, ka piedzinējs lūdz vērst piedziņu uz jums piederošo nekustamo īpašumu – “Laidi”, Ūdrīšu pag., Krāslavas raj., paziņoju, ka no šī sludinājuma publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” jums aizliegts atsavināt šo nekustamo īpašumu vai ieķīlāt to, kā arī bojāt nekustamā īpašuma piederumus, cirst nekustamā īpašuma mežu, izņemot saimnieciskās uzturēšanai nepieciešamo. Līgumi, kas būs noslēgti attiecībā uz šo nekustamo īpašumu, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.

Desmit dienu laikā no šī sludinājuma publikācijas aikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Latgales apgabaltiesas iecirkņa nr. 34 zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes birojā Svētā Ludvika laukumā 1, Krāslava, LV-5600, iesniedzami dokumenti un plāni, ar kuriem noteikt iepriekšminētā nekustamā īpašuma platība un jūsu tiesības uz šo īpašumu (šo dokumentu neiesniegšana neaptur nekustamā īpašuma apraksti).


2006.gada 30.augustā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas lietvedībā ir uzsākta ILONAS IVANOVAS izpildu lieta nr.1012, pamatojoties uz Rīgas Centra rajona tiesas 2006.gada 22.augustā izsniegto izpildu rakstu nr. 3.12-1237/1 par parāda Ls 952,95 un 6% gadā no piespriestās, bet nepiedzītās summas piedziņu no Ilonas Ivanovas SIA “Hansa Līzings” labā.

Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557.pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz parādnieka nekustamo īpašumu to pārdodot. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar CPL 555.p.,600.pantiem, piedāvāju jums samaksāt parādu un sprieduma izpildes izdevumus 10 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas. Ja minētajā laikā parāds netiks samaksāts, saskaņā ar CPL 600.panta 1.daļu piedziņa tiks vērsta uz jums piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpašumu nr.1 ar kadastra nr. 0500 902 4430, kas atrodas Daugavpilī, Andreja Pumpura ielā 58.

Pamatojoties uz CPL 601.pantu, no paziņojuma saņemšanas dienas Jums ir aizliegts:

Atsavināt šo nekustamo īpašumu vai ieķīlāt to, atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus. Līgumi, kuri par šo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē.

Parādu var nokārtot tiesu izpildītāja prakses vietā vai iemaksājot to tiesu izpildītāja depozīta kontā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu, jums būs jāsedz arī visi ar nolēmuma izpildi saistītie izdevumi. Neskaidrību gadījumā varat sazināties pa tālr. 4521195 vai ierasties tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas prakses vietā Balvos, Bērzpils ielā 7A, 25.kabinetā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!