Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumi Nr. 800 "Kārtība, kādā veic licencēšanu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.10.2006., Nr. 159 https://www.vestnesis.lv/ta/id/145015

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ceturtdien, 28. septembrī

Vēl šajā numurā

05.10.2006., Nr. 159

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 800

Pieņemts: 26.09.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 800

Rīgā 2006.gada 26.septembrī (prot. Nr.49 23.§)

Kārtība, kādā veic licencēšanu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai

Izdoti saskaņā ar likuma “Par Valsts zemes dienestu” 7.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersantam (individuālajam komersantam vai ko­merc­sabiedrībai) izsniedz licenci nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai (turpmāk — licence) un to anulē;

1.2. licencēto personu darbības uzraudzības kārtību;

1.3. valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību;

1.4. apdrošināšanas līguma minimālo summu un apdrošināšanas notei­kumus.

2. Lēmumu par licences izsniegšanu vai anulēšanu pieņem Tieslietu mi­nistrijas izveidota komisija licenču izsniegšanai komersantiem nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai (turpmāk — komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts zemes dienesta pārstāvjus, kā arī pa vienam pārstāvim no nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšanas institūcijām, kuras ir akreditētas Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk — sertificēšanas institūcija).

3. Saskaņā ar komisijas lēmumu komersantam izsniegtā licence sniedz atļauju sistemātiski un par atlīdzību noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

4. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un ne mazāk kā četri komisijas locekļi. Komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs, pamatojoties uz šo noteikumu 2.punktā minēto institūciju pilnvarojumu. Komisijas priekšsēdētājs ir Valsts zemes dienesta pārstāvis.

5. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Valsts zemes dienests. Komisijas sēdes protokolē un lietvedību kārto komisijas sekretārs — Valsts zemes dienesta algots darbinieks (turpmāk — sekretārs).

6. Sekretāram ir šādi pienākumi:

6.1. pēc komersanta pieprasījuma sniegt tam informāciju, kas saistīta ar šajos noteikumos noteikto prasību īstenošanu;

6.2. pieņemt komisijai adresētos iesniegumus un dokumentus un tos reģistrēt;

6.3. sagatavot komisijas sēdes darba kārtību;

6.4. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes elektroniski nosūtīt komisijas locekļiem uzaicinājumu uz komisijas sēdi un sēdes darba kārtību;

6.5. noformēt komisijas lēmumus un citus ar komisijas darbu saistītos dokumentus;

6.6. reģistrācijas žurnālā izdarīt atzīmi par izsniegto licenci vai izsniegtās licences anulēšanu;

6.7. veikt citus ar komisijas darbības nodrošināšanu un šo noteikumu nosacījumu izpildi saistītos uzdevumus.

7. Komersanta iesniegums par licences izsniegšanu uzskatāms par iesniegtu dienā, kad sekretārs ir saņēmis iesniegumu, kas noformēts atbilstoši šo noteikumu 14.punktā noteiktajām prasībām, un visus šo noteikumu 15. vai 16.punktā norādītos dokumentus. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda doku­menta oriģinālu vai dokumenta kopijai ir jābūt apliecinātai normatīvajos aktos, kas regulē dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus, noteiktajā kārtībā.

8. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisija sēdēs balso atklāti un lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

9. Komisijas lēmumu, kura adresāts ir komersants, noformē kā administratīvo aktu, un to paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā — komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta adresātam.

10. Komersants komisijas lēmumu mēneša laikā no tā saņemšanas dienas var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

II. Licences izsniegšana

11. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, komersantam izsniedz licenci atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam paraugam. Komersants, kurš atbilstoši šo noteikumu prasībām ir saņēmis licenci, šo noteikumu izpratnē uzskatāms par licencēto personu.

12. Ja licence nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai sabojāta, licencētā per­sona iesniedz komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

13. Komersants, kas pretendē uz licences izsniegšanu, atbilst šādām pra­sībām:

13.1. individuālajam komersantam ir derīgs sertifikāts, kas izsniegts normatīvajos aktos, kas regulē profesionālās kvalifikācijas sertifikāta nekustamā īpašuma novērtē­šanai saņemšanu, noteiktajā kārtībā (turpmāk — sertificēts vērtētājs);

13.2. komercsabiedrībai ir:

13.2.1. vismaz viens sertificēts vērtētājs, kurš saskaņā ar statūtiem vai darba līgumu nosaka nekustamā īpašuma tirgus vērtību;

13.2.2. vismaz viens nodarbinātais sertificētais vērtētājs, kuram atbilstoši statūtiem, Uzņēmumu reģistra izziņai, prokūrai vai komercpilnvarai ir piešķirtas pārstāvības tiesības saistībā ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu;

13.3. komersantam nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu (tai skaitā pašvaldību budžetiem);

13.4. komersantam nav noteikts aizliegums veikt attiecīgā veida komerc­darbību vai beidzies tiesas nolēmumā noteiktais aizlieguma termiņš;

13.5. komersantam iepriekš nav bijusi izsniegta licence vai ir pagājuši ne mazāk kā:

13.5.1. trīs mēneši no dienas, kad stājies spēkā komisijas lēmums par atteikšanos izsniegt licenci;

13.5.2. seši mēneši no dienas, kad stājies spēkā komisijas lēmums par iepriekš izsniegtās licences anulēšanu.

14. Komersants, kas pretendē uz licences izsniegšanu, komisijai iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

14.1. komersanta firmu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;

14.2. komersanta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, faksa numuru un elektroniskā pasta adresi;

14.3. komersanta nodarbināto sertificēto vērtētāju vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru;

14.4. pievienotos dokumentus.

15. Individuālais komersants iesniegumam pievieno šādus doku­mentus (vai to kopijas):

15.1. sertificēšanas institūcijas izsniegtu derīgu profesionālās kvali­fikācijas sertifikātu nekustamā īpašuma novērtēšanai (turpmāk — sertifikāts);

15.2. izziņas, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu un ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai rakstisku atļauju komisijai atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.panta otrajai daļai pieprasīt no nodokļu (nodevu) administrācijas šīs izziņas (turpmāk — pilnvarojums);

15.3. apliecinājumu, ka individuālajam komersantam ir datu bāze ar nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma tirgu un licencētas dator­programmas.

16. Komercsabiedrība iesniegumam pievieno šādus dokumentus (vai to kopijas):

16.1. visu komercsabiedrībā nodarbināto sertificēto vērtētāju darba līgumus un sertifikātus;

16.2. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās izziņas vai pilnvarojumu pieprasīt šīs izziņas;

16.3. apliecinājumu, ka komercsabiedrībai ir datu bāze ar nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma tirgu, licencētas datorprogrammas un komercsabiedrībā nodarbināts sertificēts vērtētājs ar pārstāvības tiesībām;

16.4. līgumus, kas apliecina publiski pieejamo datu (par nekustamā īpašuma atsa­vināšanas līgumu summām un nekustamo īpašumu raksturo­jošajiem rādītājiem) iegūšanu no valsts vienotās informācijas uzskaites sistēmu vai elektronisko datu bāžu, kas satur juridiski atzītu informāciju, pārziņa vai turētāja (turpmāk — līgumi ar datu turētājiem).

17. Licenci komersants izņem divu mēnešu laikā no komisijas lēmuma paziņošanas dienas. Licences saņemšanu komersants vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina ar parakstu.

18. Licenci un tās dublikātu (arī šo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā) izsniedz tikai pēc tam, kad sekretāram iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas (par attiecīgo licences veidu) samaksu.

19. Individuālajam komersantam izsniedz licenci, ja tas sekretāram pa­pildus šo noteikumu 18.punktā minētajam maksājumu apliecinošajam do­ku­mentam ir iesniedzis:

19.1. ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu saistītās darbības (turpmāk — profesionālās darbības) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lī­gumu par nākamo licences darbības gadu;

19.2. līgumus ar datu turētājiem.

20. Komercsabiedrībai izsniedz licenci, ja tā sekretāram papildus šo noteikumu 18.punktā minētajam maksājumu apliecinošajam dokumentam ir iesniegusi profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par nākamo licences darbības gadu.

III. Licences anulēšana

21. Komisija pieņem lēmumu par licencētajai personai izsniegtās licences anulēšanu, ja:

21.1. stājies spēkā tiesas nolēmums par attiecīgā komercdarbības veida aizliegumu vai tiesas nolēmumā konstatēts, ka komersants pārkāpis ar licences izmantošanu sais­tītos normatīvos aktus;

21.2. individuālā komersanta vai komercsabiedrības nodarbinātā serti­ficētā vērtētāja ar pārstāvības tiesībām sertifikāts ir anulēts vai tā darbība ir apturēta uz laiku, kas ilgāks par trijiem mēnešiem;

21.3. komercsabiedrības neatbilstība šo noteikumu 13.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām ilgst vairāk par mēnesi;

21.4. komersants nav izņēmis licenci šo noteikumu 17.punktā norādītajā termiņā;

21.5. komersants ir pārtraucis licencēto komercdarbību un par to iesniedzis komisijai iesniegumu;

21.6. komersants ir pārtraucis komercdarbību un par to ir izdarīts ieraksts komercreģistrā.

22. Komisijai ir tiesības lemt par licences anulēšanu, ja:

22.1. licencētā persona ir pārkāpusi šo noteikumu 26. un 27.punktā noteiktās prasības;

22.2. atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu vai pašvaldību izsniegtajiem do­kumentiem vai pieņemtajiem lēmumiem ir konstatēts, ka licencētā persona ir sniegusi komisijai, valsts pārvaldes iestādēm vai pašvaldībām nepatiesas ziņas.

IV. Licencētās personas darbības uzraudzība

23. Komisijai, īstenojot licencēto personu darbības uzraudzību, ir pienā­kums:

23.1. atbilstoši kompetencei izskatīt saņemtos iesniegumus un viena mē­neša laikā no to reģistrācijas dienas pieņemt lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu vai sniegt cita veida atbildi;

23.2. pieprasīt licencētajai personai iesniegt pārskatu par licencēto komerc­darbību atbilstoši šo noteikumu 27.4.apakšpunktam;

23.3. pieprasīt sertificēšanas institūcijas atzinumu, ja saņemtas sūdzības par licencētās personas iespējamajiem profesionālās darbības pārkāpumiem;

23.4. reizi gadā pieprasīt sertificēšanas institūcijas atzinumu par licencētās personas sertificēto vērtētāju profesionālo darbību un sertifikātu derīgumu (ap­turēta sertifikāta darbība, sertifikāts anulēts, derīguma termiņš beidzies vai tas pagarināts);

23.5. informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja komisija ir saņēmusi ziņas par nelicencētu komercdarbību nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanā;

23.6. reizi pusgadā (atbilstoši stāvoklim 1.janvārī un 1.jūlijā) iesniegt Tieslietu ministrijā pārskatu par paveikto darbu un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” licencēto personu sarakstu;

23.7. mēneša laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanās dienas publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par anulēto licenci;

23.8. nodrošināt aktuāla licencēto personu un anulēto licenču saraksta publicēšanu Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā (www.vzd.gov.lv);

23.9. pēc komersanta pieprasījuma sniegt tam nepieciešamo ar šo notei­kumu darbību saistīto informāciju, tajā skaitā par licences izsniegšanas un anulēšanas kārtību, komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtību, ar licencēšanu saistīto termiņu ievērošanas kārtību, valsts nodevas apmēru un konta numuru, uz kuru jāpārskaita valsts nodeva;

23.10. bez komersanta atļaujas neizpaust to komisijas rīcībā esošo informāciju, par kuru komersants vai licencētā persona ir izdarījusi norādi, ka šī informācija ir komercnoslēpums (izņemot gadījumus, kad saņemts attiecīgs tie­sīb­­aizsardzības institūciju pieprasījums).

24. Komisija, īstenojot licencēto personu darbības uzraudzību, ir tiesīga:

24.1. pieprasīt un saņemt no valsts informācijas sistēmām, publiskajiem reģistriem un citām valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām bez maksas infor­māciju par komersantu, kurš iesniedzis iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 14.punktam, vai licencēto personu;

24.2. pieprasīt, lai komersants noteiktajā termiņā iesniedz papildu infor­māciju, kura nepieciešama komisijas kompetencē esoša jautājuma objektīvai iz­lemšanai;

24.3. pēc savas iniciatīvas sniegt valsts pārvaldes iestādēm un sertificēšanas institūcijām informāciju par licencēto personu darbību;

24.4. objektīvu iemeslu dēļ atlikt lēmuma pieņemšanu vai atbildes snieg­šanu uz laiku līdz vienam mēnesim, par to informējot komersantu (licencēto personu), lai:

24.4.1. atļautu komersantam (licencētajai personai) iesniegt šajos notei­kumos paredzētos dokumentus vai citus dokumentus (ko komersants uzskata par vajadzīgiem);

24.4.2. pārbaudītu komersanta (licencētās personas) sniegtās ziņas vai iegūtu papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

24.5. uzaicināt uz sēdi komersantu (licencēto personu), kura iesnieguma izskatīšana ir iekļauta sēdes darba kārtībā;

24.6. pieaicināt ekspertus un konsultantus;

24.7. atteikt licences izsniegšanu, ja:

24.7.1. komisija atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu vai pašvaldību iz­sniegtajiem dokumentiem vai pieņemtajiem lēmumiem konstatē, ka komersanta iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

24.7.2. komersants nav iesniedzis šo noteikumu 15. vai 16.punktā norādītos dokumentus;

24.7.3. komersants nav iesniedzis atbilstoši šo noteikumu 24.2.apakšpunktam pieprasītos dokumentus vai informāciju;

24.7.4. komersants (licencētā persona) nav izpildījis citus šajos noteikumos minētos nosacījumus un pienākumus;

24.8. rakstiski pieprasīt licencētajai personai mēneša laikā iesniegt komisijai jebkuru ar licencēto komercdarbību saistītu informāciju;

24.9. saņemt no komersantiem informāciju par noteiktajām nekustamā īpašuma tirgus vērtībām, apkopot, uzkrāt un analizēt šo informāciju, kā arī pēc pieprasījuma nodot to tiesībaizsardzības iestādēm.

25. Licencētajai personai, kurai mainīta firma, pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas ir tiesības saņemt licenci, kas noformēta jaunajai firmai, sa­glabājot iepriekšējās licences reģistrācijas numuru un izsniegšanas datumu.

26. Licencētais individuālais komersants vai komercsabiedrībā nodar­binātais sertificētais vērtētājs ar pārstāvības tiesībām nedrīkst pārstāvēt citu licencēto personu vai komersantu, kurš pretendē uz licences izsniegšanu.

27. Licencētajai personai ir šādi pienākumi:

27.1. ievērot normatīvos aktus, kas regulē komercdarbību un tirgus vērtības noteikšanu, izveidot un uzturēt nepieciešamo nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi un veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu arhīvu un profesionālajā darbībā izmantot datu bāzes, kurās apkopota publiski ticama nekustamā īpašuma tirgus informācija un nekustamo īpašumu raksturojošie rādītāji;

27.2. mēneša laikā pēc izmaiņu reģistrēšanas komercreģistrā rakstiski informēt komisiju par komersanta reģistrācijas datu maiņu;

27.3. mēneša laikā informēt komisiju par izmaiņām:

27.3.1. sertificēto vērtētāju sastāvā;

27.3.2. attiecībā uz sertificēto vērtētāju pārstāvības tiesībām;

27.3.3. saistībā ar informāciju par sertificēto vērtētāju sertifikātu derīgumu (apturēta sertifikāta darbība, sertifikāts anulēts, beidzies tā derīguma termiņš vai tas pagarināts);

27.4. noslēdzoties katram licences darbības kārtējam gadam (skaitot no licences izsniegšanas datuma), mēneša laikā iesniegt komisijai pārskatu par licencēto komercdarbību. Pārskatam pievieno šādus dokumentus:

27.4.1. sarakstu par visiem iepriekšējā licences darbības gadā veiktajiem nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbiem. Saraksts sastādīts atbilstoši šo notei­kumu 2.pielikumam, un to elektroniski nosūta uz komisijas norādīto elektroniskā pasta adresi;

27.4.2. apliecinājumu, ka kopš pēdējās reizes, kad sniegta informācija ko­misijai, nav notikušas šo noteikumu 27.2. un 27.3.apakšpunktā minētās izmaiņas;

27.4.3. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās izziņas vai pilnvarojumu pieprasīt šīs izziņas;

27.4.4. apliecinājumu, ka tiek uzturēts veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu arhīvs;

27.4.5. profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu nākamajam licences darbības gadam;

27.4.6. līgumus ar datu turētājiem par nākamo licences darbības gadu.

V. Valsts nodevas likme, tās maksāšanas kārtība un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

28. Valsts nodevas likmes par licences izsniegšanu ir šādas:

28.1. individuālajiem komersantiem — 50 latu;

28.2. komercsabiedrībām — 100 latu;

28.3. licencētajai personai par licences dublikāta vai licences izsniegšanu šo noteikumu 25. vai 32.punktā minētajā gadījumā — 10 latu.

29. Valsts nodevu maksā Valsts kasē pirms licences saņemšanas.

30. Veicot licencēto darbību, licencētās personas pienākums ir apdrošināt savas profesionālās darbības risku (civiltiesisko atbildību) visā licences darbības laikā atbilstoši riskiem, kuri saistīti ar nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu. Apdrošināšanas polisē norādītais riska atbildības limits nav mazāks par 50000 latu vienam sertificētajam vērtētājam par vienu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas gadījumu.

VI. Noslēguma jautājumi

31. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās licences nekustamā īpašuma novērtēšanai (tirgus vērtības noteikšanai) ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

32. Licencētajām personām pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas šo noteikumu 31.punktā minētās licences vietā līdz tajā norādītā termiņa beigām ir tiesības saņemt jaunā parauga licenci, saglabājot iepriekšējās licences reģistrācijas numuru un izsniegšanas datumu, ja ir izpildīti šo noteikumu 27.punktā minētie licencētās personas pienākumi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 6.oktobri.

 


1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.800

Licences paraugs

01.JPG (29919 bytes)

Tieslietu ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.800

Licencētās personas iepriekšējā licences darbības gadā veikto nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas darbu saraksts

02.JPG (32428 bytes)

Tieslietu ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!