Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembra noteikumi Nr. 145 "Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.09.2006., Nr. 150 https://www.vestnesis.lv/ta/id/143867

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.146

Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vēl šajā numurā

20.09.2006., Nr. 150

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: noteikumi

Numurs: 145

Pieņemts: 15.09.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.145

Rīgā 2006.gada 15.septembrī (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes

sēdes protokols Nr.41, 2.p.)

Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu un Kredītiestāžu likuma 8. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. “Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā — noteikumi) sagatavoti ar mērķi paaugstināt banku darbības caurskatāmību un veicināt tirgus disciplīnu, savlaicīgi sniedzot tirgus dalībniekiem, kreditoriem, investoriem un citām ieinteresētām personām salīdzināmu informāciju par bankas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem.

2. Noteikumi nosaka banku publiskajos ceturkšņa pārskatos (tālāk tekstā — pārskats) iekļaujamās informācijas minimālo saturu, kā arī šādu pārskatu publicēšanas kārtību.

3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām bankām un ārvalstu banku filiālēm.

4. Pārskatā iekļautajai informācijai jāatbilst šādiem kritērijiem. Tai jābūt:

4.1. visaptverošai;

4.2. pietiekamai finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un ar bankas darbību saistīto risku izpratnei;

4.3. savlaicīgai;

4.4. ticamai un drošai, priekšroku dodot revidētai informācijai, ja tādu iespējams nodrošināt;

4.5. salīdzināmai pa pārskata periodiem un atbilstoši skaidrotai;

4.6. būtiskai lēmumu pieņemšanai.

5. Bankas valde ir atbildīga par pārskata sagatavošanu un savlaicīgu publicēšanu.

6. Banka sagatavo pārskatu, kurā atspoguļo informāciju par tās finansiālo stāvokli un darbību no pārskata gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim (tālāk tekstā — pārskata periods), nodrošinot, ka pārskats ir brīvi pieejams bankas juridiskajā adresē un visās bankas filiālēs bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz pamatotas kopēšanas izmaksas, kā arī pārskatu ievieto bankas interneta mājas lapā. Pārskatam jābūt brīvi pieejamam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.

7. Pārskatā norāda, vai pārskata periodā zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu sabiedrības (tālāk tekstā — revidenti) ir veikušas bankas vai tās konsolidācijas grupas finanšu pārskatu pārbaudi. Ja šāda pārbaude veikta, banka papildus sniedz informāciju par revidentiem, kas veica šādu pārbaudi, norādot pārbaudes apjomu.

8. Ārvalsts bankas filiāle publicē ārvalsts bankas, kuras filiāle tā ir, sagatavoto pēdējo pieejamo publisko pārskatu par ārvalsts bankas darbību un finanšu rādītājiem, kas ir sagatavots saskaņā ar ārvalsts bankas reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Šo pārskatu ārvalsts bankas filiāle dara pieejamu Latvijas Republikas valsts valodā.

9. Bankas pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Pārskatā norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

II. Pārskatā iekļaujamā informācija

10. Pārskatā sniedz informāciju vismaz par:

10.1. finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.2. darbības rādītājiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.3. risku analīzi, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.4. vadību, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.5. reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.6. grupas sastāvu, atjaunojot to pēc nepieciešamības.

11. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu saturs un vērtēšanas noteikumi atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā — Komisija) apstiprinātajos “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos” noteiktajām prasībām. Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojums norādīts 1. un 2.pielikumā.

12. Sniedz informāciju vismaz par šādiem banku darbības rādītājiem, kas uzrādīti procentos ar diviem cipariem aiz komata (3. pielikums):

12.1. kapitāla atdeve (ROE). Kapitāla atdeves rādītāju nosaka kā pārskata perioda peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret bankas vidējo2 kapitāla un rezervju apmēru;

12.2. aktīvu atdeve (ROA). Aktīvu atdeves rādītāju nosaka kā pārskata gada peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret bankas vidējo2 aktīvu apmēru;

12.3. ja banka aprēķina un iekļauj pārskatā citus rādītājus, kas nav minēti 12.1. un 12.2. punktā, tā sniedz skaidrojumus par šo rādītāju aprēķināšanas kārtību.

13. Sniedzot informāciju par risku analīzi, banka norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. apraksta risku pārvaldes vispārējo stratēģiju un praksi, t.sk. risku rašanās iemeslus, risku pārvaldi un kontroli, kā arī norāda, vai un kā risku pārvaldē tiek pielietoti atvasinātie finanšu instrumenti;

13.2. izvērtē bankas pakļautību katrai būtiskai riska kategorijai.

14. Sniedzot informāciju par vadību, banka norāda ziņas vismaz par:

14.1. bankas akcionāriem un to līdzdalību pamatkapitālā, norādot akciju nominālvērtību un balsu skaitu;

14.2. bankas padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja, kā arī bankas padomes locekļu un valdes locekļu sarakstu ar šo amatpersonu vārdu, uzvārdu;

14.3. struktūru, t.sk. filiālēm, pārstāvniecībām;

14.4. darbības stratēģiju un mērķiem.

15. Sniedzot informāciju par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem, ja tādi bankai ir piešķirti, atsevišķi norāda:

15.1. reitingu aģentūras nosaukumu;

15.2. piešķirtā reitinga veidu;

15.3. piešķirtā reitinga īsu aprakstu vai atsauci uz reitingu aģentūras publikāciju;

15.4. piešķirtā reitinga izmaiņas pēdējo divu gadu laikā, ja iespējams, atsevišķi norādot reitinga izmaiņu datumu.

16. Informācija par grupas sastāvu

Ja saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem “Banku konsolidētās uzraudzības noteikumiem” banka ir bankas grupas vai finanšu pārvaldītājsabiedrības grupas (tālāk tekstā — konsolidācijas grupa) atbildīgā banka, par katru konsolidācijas grupā iekļauto banku, finanšu iestādi vai palīguzņēmumu, kā arī par citām grupas meitas sabiedrībām atklāj 4.pielikumā norādīto informāciju:

16.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru;

16.2. reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 “Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi” un reģistrācijas adresi;

16.3. komercsabiedrību darbības veidu (banka, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, pensiju fonds, cita finanšu iestāde, finanšu pārvaldītājsabiedrība, cita komercsabiedrība);

16.4. pamatkapitāla/balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder bankai vai tās mātes sabiedrībai. Par bankas mātes sabiedrību norāda bankas pamatkapitāla/balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder mātes sabiedrībai;

16.5. pamatojumu iekļaušanai konsolidācijas grupā (meitas sabiedrība, kopsabiedrība, bankas mātes sabiedrība).

III. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi piemērojami, bankai sagatavojot publiskos ceturkšņa pārskatus, sākot ar 2007. gada pirmo ceturksni.

18. Konsultācijas par pārskatu sagatavošanu sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

19. Ar 2007. gada 1. janvāri spēku zaudē ar Komisijas padomes 2003. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 12 apstiprinātie “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

1 Peļņu/zaudējumus nosaka šādi: peļņu/zaudējumus (p/z) (pēc nodokļiem) pārskata perioda beigās reizina ar gada mēnešu skaitu un attiecina pret mēnešu skaitu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām; piem., par I ceturksni: p/z*12/3; par II ceturksni: p/z*12/6; par III ceturksni = p/z*12/9; par IV ceturksni: = p/z *12/12.

2 Vidējo vērtību aprēķina kā attiecīgo mēnešu bilances aktīvu vai kapitāla un rezervju atlikumu (mēneša pēdējā darbadienā) no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām vidējo aritmētisko lielumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

 


1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

15.09.2006. noteikumiem Nr.145

01.JPG (108047 bytes)

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

15.09.2006. noteikumiem Nr.145

02.JPG (87973 bytes)

3.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

15.09.2006. noteikumiem Nr.145

03.JPG (15953 bytes)

4.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

15.09.2006. noteikumiem Nr.145

04.JPG (40662 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!