Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumi Nr. 729 "Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 19.09.2006., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/143724

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.730

Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jomā

Vēl šajā numurā

19.09.2006., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 729

Pieņemts: 29.08.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.729

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 62.§)

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma “Par Valsts zemes dienestu” 7.pantu

 

I.Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersantam (individuālajam komersantam vai komercsabiedrībai) izsniedz un anulē licenci pastāvīgai zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanai (turpmāk— licence);

1.2. licencēto personu darbības uzraudzības kārtību;

1.3. valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību;

1.4. apdrošināšanas līguma minimālo summu un apdrošināšanas noteikumus.

2. Lēmumu par licences izsniegšanu vai anulēšanu pieņem Tieslietu ministrijas izveidota Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu licencēšanas komisija (turpmāk — komisija). Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, valsts aģentūras “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas un Latvijas Mērnieku biedrības.

3. Ja komersanta saimnieciskā darbība ir reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai ir pielīdzināmas šo noteikumu prasībām, un komersantam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) šo noteikumu 4.punktā noteikto darbu veikšanai, komersants pakalpojumus Latvijas Republikā var sniegt bez komisijas izsniegtas licences. Komersants piesaka savu darbību Latvijas Republikā, iesniedzot komisijai komersanta pilnvaras apliecinošus dokumentus. Ja prasības speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai citā dalībvalstī ir pielīdzināmas šo noteikumu prasībām, informācija par komersantu tiek publiskota šo noteikumu 32.7.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

4. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, Valsts zemes dienests komersantam izsniedz licenci tajā norādīto darbu veikšanai. Licenci izsniedz šādiem darba veidiem:

4.1. zemes ierīcība;

4.2. zemes kadastrālā uzmērīšana;

4.3. ģeodēziskie (tai skaitā topogrāfiskie) darbi;

4.4. kartogrāfiskie darbi.

5. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un ne mazāk kā četri komisijas locekļi, kā arī komisijas sekretārs. Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs pārstāv Valsts zemes dienestu.

6. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina Valsts zemes dienests. Komisijas lietvedību un dokumentu nodošanu glabāšanai Valsts zemes dienesta arhīvā nodrošina komisijas sekretārs (turpmāk — sekretārs).

7. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisija sēdēs lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

8. Komisijas lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumu sekretārs piecu darbdienu laikā nosūta adresātam.

9. Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

10. Sekretāram ir šādi pienākumi:

10.1. komersanta iesniegumā norādītajai personai paziņot par komisijas sēdes norises laiku un vietu;

10.2. pieņemt no komersantiem komisijai adresētos iesniegumus un dokumentus un tajā pašā dienā tos reģistrēt;

10.3. sagatavot komisijas sēdes darba kārtību;

10.4. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes nosūtīt uzaicinājumu uz komisijas sēdi un sēdes darba kārtību visiem komisijas locekļiem;

10.5. protokolēt un noformēt komisijas lēmumus, kā arī noformēt citus ar komisijas darbu saistītus dokumentus;

10.6. reģistrācijas žurnālā izdarīt atzīmi par izsniegto licenci;

10.7. veikt citus ar komisijas darbības nodrošināšanu saistītos uzdevumus.

11. Komersanta iesniegums par licences izsniegšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad sekretārs ir saņēmis un reģistrējis visus iesniedzamos dokumentus. Iesniedzot dokumenta kopiju, uzrāda dokumenta oriģinālu vai dokumenta kopijai ir jābūt apliecinātai.

II. Licences izsniegšanas vispārīgie nosacījumi

12. Ja komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, komersants saņem beztermiņa licenci atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam. Katram licencētajam darba veidam izsniedz vienu licenci.

13. Licenci neizsniedz komersantam, kuram licences darbības termiņš ir apturēts uz laiku vai nav beidzies šo noteikumu 19.5.apakšpunktā noteiktais termiņš.

14. Darbinieka izglītība vai pieredze ir par pamatu licences izsniegšanai tikai vienam komersantam. Licencētās personas darbinieks nedrīkst pārstāvēt citu komersantu, kurš pretendē uz licences saņemšanu, lai izpildītu šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunkta prasības.

15. Komersanta pienākums ir nekavējoties informēt komisiju par darba attiecību izbeigšanu ar darbinieku, ja pēc tam komersants vairs neatbilst šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunkta prasībām.

16. Ja licence nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, komisija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izgatavo licences dublikātu.

17. Licenci ar jaunu reģistrācijas numuru vai licences dublikātu komer­sants izņem 30 dienu laikā pēc komisijas lēmuma paziņošanas. Licences saņem­šanu komersanta pilnvarotais pārstāvis apliecina ar parakstu.

18. Pārreģistrētu licenci komisija izsniedz 10 darbdienu laikā, saglabājot licences numuru. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu pārreģistrēt licenci, ja komersants neatbilst prasībām, kas noteiktas pretendentam, kuram izsniedz licenci ar jaunu reģistrācijas numuru.

III. Licences ar jaunu reģistrācijas numuru izsniegšana

19. Komersants, kas pretendē uz licences saņemšanu, atbilst šādām prasībām:

19.1. zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu veicējiem (ne mazāk kā vienai ceturtajai daļai) ir augstākā izglītība zemes ierīcībā vai ģeodēzijā vai piecu gadu darba pieredze (pēdējo septiņu gadu laikā) licencējamā darba veidā;

19.2. lai veiktu kartogrāfiskos darbus, kartogrāfisko darbu vadītājam ir augstākā izglītība ģeodēzijā, kartogrāfijā vai ģeogrāfijā un triju gadu darba pieredze (pēdējo piecu gadu laikā);

19.3. komersantam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

19.4. ir beidzies ar tiesas nolēmumu noteiktais termiņš komercdarbības aizliegumam šo noteikumu 4.punktā noteiktajam licencētajam darba veidam;

19.5. ir pagājuši ne mazāk kā četri mēneši no komisijas lēmuma par licences anulēšanu spēkā stāšanās dienas;

19.6. komersants komisijai ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu, kurā norādīts:

19.6.1. komersants (firma), juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

19.6.2. pilnvarotās personas (kontaktpersonas) vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese (ja tādi ir);

19.6.3. saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto personu saraksts, norādot vārdu, uzvārdu, izglītību un iepriekšējo darba pieredzi licencējamajā darba veidā;

19.6.4. nodarbināto līdzšinējās profesionālās darbības apraksts;

19.6.5. ka komersantam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu un komersants piekrīt, ka komisija pieprasa un saņem no Valsts ieņēmumu dienesta ziņas par nodokļu parādu neesību;

19.6.6. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts atbilstoši šo noteikumu 20.punktam.

20. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

20.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

20.2. izglītību vai darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju — darbi­niekiem atbilstoši šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunktā noteiktajam.

21. Komersantam izsniedz piešķirto licenci, ja sekretāram ir iesniegts:

21.1. maksājumu apliecinošs dokuments (oriģināls vai tā kopija), kas apliecina valsts nodevas samaksu;

21.2. profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (kas noslēgts vismaz uz gadu) kopija.

22. Ja licencētā persona (komersants) maina firmu, 15 dienu laikā no re­ģistrācijas komercreģistrā tā komisijai iesniedz:

22.1. iesniegumu par licences pārreģistrāciju;

22.2. licences oriģinālu;

22.3. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

IV. Licences anulēšana

23. Komisija pieņem lēmumu par licencētajai personai izsniegtās licences anulēšanu, ja:

23.1. stājies spēkā tiesas nolēmums par attiecīgā komercdarbības veida aizliegumu;

23.2. licencētā persona ir pārtraukusi komercdarbību un par to ir izdarīts ieraksts komercreģistrā;

23.3. licencētā persona ir pārtraukusi komercdarbību šo noteikumu 4.punktā noteiktajā licencētajā darba veidā un licencētā persona par to ir iesniegusi komisijai iesniegumu;

23.4. licencētā persona šo noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņā nav izņēmusi licenci;

23.5.  licencētā persona saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu nav iesniegusi komisijai dokumentus licences pārreģistrācijai;

23.6. licencētā persona nav ievērojusi šo noteikumu 14., 15. vai 24.punktā noteiktos nosacījumus;

23.7. licencētā persona ir veikusi profesionālo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības licences darbības jomā, vai licencētā persona neatbilst šo noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunkta prasībām vai ir pārkāpusi šo noteikumu 19.3. un 19.4.apakšpunkta prasības;

23.8. saņemts Valsts zemes dienesta nelabvēlīgs atzinums par izpildīto darbu zemes kadastrālajā uzmērīšanā un licencētā persona nav novērsusi atzinumā norādītos pārkāpumus vai nevar tos novērst;

23.9. komisija konstatē, ka licencētās personas iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

23.10. licencētā persona, sniedzot pakalpojumu licences darbības jomā, atkārtoti neievēro tiesību normas, un komisija par to jau izteikusi brīdinājumu;

23.11. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajās ziņās ir norādīts nodokļu vai citu obligāto maksājumu parāds, un tas nav samaksāts vismaz sešu mēnešu laikā no dienas, kad komisija ir saņēmusi šīs ziņas.

24. Komisijai ir tiesības, anulējot licenci, pirms tās anulēšanas apturēt licences darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, lai licencētā persona novērstu konstatētos vai atzinumā norādītos pārkāpumus. Šajā termiņā licencētā persona ir tiesīga veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu konstatētos vai atzinumā norādītos pārkāpumus. Ja norādītajā termiņā pārkāpumi tiek novērsti, licenci neanulē, bet izsaka brīdinājumu.

V. Licencēto personu darbības uzraudzība

25. Licencēto personu darbību uzrauga komisija un attiecībā uz zemes kadastrālo uzmērīšanu — arī Valsts zemes dienests.

26. Ja nepieciešams, licencētās personas darbu pārbauda. Par pārbaudes rezultātiem sastāda atzinumu, kurā novērtē rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Atzinumu paraksta sagatavotājs un iestādes vadītājs.

27. Atzinumu sagatavo, pamatojoties uz dokumentu izvērtēšanas rezultā­tiem, apvidū veiktiem pārbaudes darbiem, kā arī kontrolmērījumiem. Atzinumu noformē kā administratīvo aktu.

28. Pārbaudot darbu, Valsts zemes dienestam ir tiesības veikt kontrolmērījumus, uzaicināt licencētās personas pārstāvi piedalīties pārbaudes darbos kontrolmērījumu veikšanā apvidū, kā arī pasūtīt citai licencētajai personai veikt kontrolmērījumus, pieprasīt sniegt paskaidrojumus, iesniegt dokumentus un citu informāciju. Licencētajai personai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma sniegt pieprasīto informāciju.

29. Atzinumu nosūta licencētajai personai, komisijai un citām ieintere­sētajām personām, kuru tiesības tiek skartas. Licencētā persona pēc atzinuma saņemšanas nekavējoties veic darbības norādīto pārkāpumu novēršanai.

30. Licencētajai personai ir pienākums pēc atzinumā norādīto pārkāpumu novēršanas paziņot komisijai un atzinuma sniedzējam, ka pārkāpumi ir novērsti, pievienojot to apliecinošus dokumentus (piemēram, aktus, plānus). Atzinuma sniedzējam ir tiesības pārbaudīt, vai atzinumā norādītie pārkāpumi ir novērsti, un izsniegt licencētajai personai un komisijai paziņojumu.

31. Atzinumā norādītos pārkāpumus licencētā persona novērš termiņā, uz kādu ir apturēta licences darbība, vai pirms termiņa. Licences anulēšana neat­brīvo no pienākuma novērst pārkāpumus vai atlīdzināt radītos zaudējumus.

32. Komisijai, īstenojot licencēto personu darbības uzraudzību, ir pienā­kums:

32.1. izskatīt pēc būtības licencēto personu iesniegumus un mēneša laikā no iesnieguma reģistrācijas dienas pieņemt lēmumu saskaņā ar šiem noteiku­miem un labu praksi vai sniegt citu atbildi;

32.2. pieprasīt atzinumu, ja saņemta sūdzība par licencētās personas iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar profesionālo darbību, kas veikta, pamatojoties uz spēkā esošu licenci konkrētajam darbu veidam;

32.3. informēt komersantu par licences saņemšanas kārtību un termiņu, valsts nodevas apmēru un konta numuru, uz kuru jāpārskaita valsts nodeva;

32.4. veikt licenču uzskaiti;

32.5. informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja komisija ir saņēmusi ziņas par nelicencētu komercdarbību (šo noteikumu izpratnē);

32.6. 15 darbdienu laikā no komisijas lēmuma par licences anulēšanu spē­kā stāšanās dienas publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par anulēto licenci;

32.7. nodrošināt aktuāla licencēto personu un šo noteikumu 3.punktā noteikto personu saraksta publicēšanu Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā (www.vzd.gov.lv).

33. Komisija, īstenojot licencēto personu darbības uzraudzību, ir tiesīga:

33.1. pieprasīt un saņemt bez maksas no Valsts ieņēmumu dienesta un citām institūcijām, valsts informācijas sistēmām un publiskajiem reģistriem informāciju par pretendentu uz licences piešķiršanu un informāciju par licencēto personu;

33.2. izteikt brīdinājumu par normatīvo aktu prasību neievērošanu, ja tas ir vērtējams kā nebūtisks pārkāpums;

33.3. ja objektīvu iemeslu dēļ atlikta lēmuma pieņemšana vai citas atbildes sniegšana, par to informēt ieinteresētās personas, lai:

33.3.1. nodrošinātu licencētajai personai pietiekamu laiku dokumentu ie­sniegšanai, kas nepieciešami komisijai atbildes sagatavošanai vai lēmuma pieņemšanai;

33.3.2. pārbaudītu licencētās personas sniegtās ziņas vai, ja nepieciešams, iegūtu papildinformāciju;

33.4. pieprasīt, lai licencētā persona iesniedz papildinformāciju, ja tā nepieciešama komisijas kompetencē esošu jautājumu objektīvai izlemšanai;

33.5. uzaicināt uz sēdi komersantu vai tā pilnvaroto personu;

33.6. pieaicināt lietpratējus un konsultantus.

34. Licencētajai personai ir pienākums nodrošināt izpildīto licencēto darbu uzskaiti un profesionālajā darbībā izmantot publiski ticamus datus.

35. Licencētā persona katru gadu līdz 1.februārim iesniedz komisijai šādus dokumentus vai to kopijas:

35.1. iepriekšējā gadā izpildīto darbu sarakstu sadalījumā pa licencētajiem darba veidiem (kadastra apzīmējums vai adrese, datums, darba apraksts (ģeodēziskajiem un kartogrāfiskajiem darbiem tikai datums un darba apraksts));

35.2. tahimetru ikgadējās pārbaudes (kalibrēšanas un verificēšanas) protokolus, kā arī globālās pozicionēšanas instrumentiem ražotāja noteiktajos termiņos veikto pārbaužu (kalibrēšanas un verificēšanas) protokolus, ja šādi instrumenti tiek lietoti, sniedzot attiecīgo pakalpojumu;

35.3. mērniecības instrumentu pirkumu apliecinošu dokumentu (ne vecāku par gadu) vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (nav jāiesniedz, ja dokuments ir iesniegts iepriekšējā gadā);

35.4. mērījumu apstrādes programmatūras lietošanas tiesības vai īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (nav jāiesniedz, ja dokuments ir iesniegts iepriekš);

35.5. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, ja tā komisijai vēl nav iesniegta.

VI. Valsts nodevas likme un maksāšanas kārtība

36. Valsts nodevas likme par licences izsniegšanu ir šāda:

36.1. individuālajiem komersantiem:

36.1.1. par licenci ar jaunu reģistrācijas numuru — 25 lati;

36.1.2. par pārreģistrētu licenci — 5 lati;

36.2. komercsabiedrībām:

36.2.1. par licenci ar jaunu reģistrācijas numuru — 50 lati;

36.2.2. par pārreģistrētu licenci — 5 lati.

37. Valsts nodevu maksā pirms licences saņemšanas. Valsts nodevu maksā Valsts kasē ar kredītiestāžu vai citu iestāžu starpniecību, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības atvērt kontu.

VII. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

38. Apdrošināšanas objekts ir licencētās personas civiltiesiskā atbildība par tās kļūdainas profesionālās darbības dēļ nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

39. Licencētās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredz licencētās personas kļūdas vai nolaidības dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu, ja trešajām personām nodarītais finansiālais kaitējums izriet no trešo personu mantas bojājuma vai trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma, kā arī ja trešajām personām nodarīts tiešs finansiālais kaitējums. Apdrošinātais saskaņā ar licencētās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ir licencētā persona.

40. Licencētā persona līgumu par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu slēdz pirms licencēto darbu uzsākšanas. Licencētos darbus nedrīkst veikt, ja nav apdrošināta licencētās personas civiltiesiskā atbildība.

41. Ja licencētās personas civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, bet licencētie darbi ir veikti un šīs darbības dēļ radīti zaudējumi trešajai personai, tos atlīdzina licencētā persona.

42. Pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājs kopā ar apdrošināšanas polisi apdrošinājuma ņēmējam izsniedz apliecinātas polises kopijas. Apdrošinājuma ņēmējs vienu kopiju iesniedz komisijai.

43. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz uz gadu par visiem licencētajiem darbiem vai par konkrētu objektu.

44. Persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību (turpmāk — atlīdzības pretendents), nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski informē licencēto personu par tās darbības vai bezdarbības dēļ radītajiem zaudējumiem.

45. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, licencētā persona:

45.1. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par jebkuru pret licencēto personu vērsto pretenziju vai tiesā iesniegto prasību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem kļūdainas profesionālās darbības dēļ;

45.2. nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, rakstiski paziņo apdrošinātājam par apstākļiem, kas varētu būt potenciāls cēlonis pretenzijas vai prasības izvirzīšanai pret apdrošināto par zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu paredz noslēgtais apdrošināšanas līgums;

45.3. rakstiski paziņo atlīdzības pretendentam par nepieciešamību vērsties pie apdrošinātāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, kā arī rakstiski paziņo apdrošinātājam, ka trešā persona par to ir informēta.

46. Licencētā persona iesniedz apdrošinātājam iesniegumu (paziņojumu par zaudējumiem), kurā detalizēti aprakstīts notikušais apdrošināšanas gadījums. Iesniegumam pievieno:

46.1. apdrošināšanas polises kopiju;

46.2. dokumentus, kas apliecina apdrošinātā vainu zaudējumu izraisīšanā, ja tādi ir. Par šādiem dokumentiem uzskata:

46.2.1. izmeklēšanas, tiesu iestāžu vai citu kompetentu institūciju nolēmumu, ar kuru apdrošinātais ir atzīts par vainīgu zaudējumu nodarīšanā trešajai personai;

46.2.2. administratīvo aktu, kas satur informāciju par licencēto darbu veikšanas noteikumu pārkāpumiem;

46.2.3. citu dokumentu, kas apliecina apdrošinātā vainu.

VIII. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais apmērs

47. Noslēdzot līgumu par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrē­tam objektam, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības apmērs ir 10 procenti no līgumā (līgumos) noteiktās summas, kas noslēgts (noslēgti) starp licencēto personu un pasūtītāju par licencēto darbu veikšanu konkrētajā objektā.

48. Noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz gadu par visiem licencētajiem darbiem, apdrošināšanas līguma minimālais apmērs ir 10 tūkstoši latu.

49. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai licencētas personas pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālās atbildības apmēru.

IX. Noslēguma jautājumi

50. Licence, kas izsniegta zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas, ģeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, mērniecības vai kartogrāfiskajiem darbiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz licencē norādītajam datumam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim. Ja licencētā persona vēlas saglabāt iepriekšējo licences numuru, tā vismaz trīs mēnešus pirms licences darbības termiņa beigām iesniedz komisijai iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci, saglabājot iepriekšējo licences numuru. Ja komersants atbilst šo noteikumu prasībām, komisija izsniedz licenci. Izsniegtā licence stājas spēkā pēc iepriekšējās licences termiņa beigām.

51. Licences izsniegšanas kārtība ģeodēzijas un kartogrāfijas darbiem saskaņā ar šiem noteikumiem ir spēkā līdz likuma par ģeodēziju un kartogrāfiju un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 20.septembri.

 


Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.729

Licences paraugs

01.JPG (39992 bytes)

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!