Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.09.2006., Nr. 145 https://www.vestnesis.lv/ta/id/143261

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

12.09.2006., Nr. 145

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

A/s “Drogas” (uzņēmuma reģistrācijas numurs 000327142)

2005.gada pārskats un saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem sagatavotie finanšu pārskati un konsolidētie finanšu pārskati un revidentu ziņojums (11.finanšu gads)


REVIDENTU ZIŅOJUMS

A/s “Drogas” akcionāriem

Par Koncernu

Mēs esam veikuši AS “Drogas” un tās meitas uzņēmuma (“Koncerns”) 2005.gada konsolidētā finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 12.jūnija ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu.


Par koncerna mātes uzņēmumu

Mēs esam veikuši AS “Drogas” 2005.gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 31.maija ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Komercsabiedrības licence nr.5

Juris Lapše,

Valdes loceklis

Lolita Čapkeviča,

Zvērināta revidente

Sertifikāts nr.120


2006.gada 21.augusts

Rīga, Latvija


A/s “Drogas” 2005. un 2004.gada 31.decembra bilance (Ls)

Koncerna mātes uzņēmums

Koncerns

Aktīvs

31.12.2005.

31.12.2004.

31.12.2005.

31.12.2004.

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

191,852

11,505

291,159

13,891

5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

3,559

3,559

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

191,852

15,064

291,159

17,450

II. Pamatlīdzekļi:

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

558,221

475,483

909,090

475,483

4. Pārējie pamatlīdzekļi

948,191

690,548

2,193,475

1,918,154

5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

69,559

3,500

69,559

3,500

6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

-

49,757

-

49,757

Pamatlīdzekļi kopā:

1,575,971

1,219,288

3,172,124

2,446,894

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

1,481,313

1,479,517

9. Nākamo periodu izmaksas

-

4,271

-

4,270

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

1,481,313

1,483,788

-

4,270

IV. Atliktā nodokļa aktīvs:

126,100

88,712

126,100

88,712

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

3,375,236

2,806,852

3,589,383

2,557,326

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

1.Izejvielas un palīgmateriāli

5,001

4,217

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

3,774,032

3,190,512

5,581,009

4,668,525

5. Avansa maksājumi par precēm

141,412

213,736

53,232

Krājumi kopā:

3,915,444

3,190,512

5,799,746

4,725,974

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

433,230

288,362

444,984

296,618

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi

1,780,685

202,156

770,927

57,430

4. Citi debitori

5,203

2,694

98,997

173,325

7. Nākamo periodu izmaksas

108,208

99,048

108,208

99,048

Debitori kopā:

2,327,326

592,260

1,423,116

626,421

IV. Nauda:

2,463,134

2,139,557

2,797,422

2,279,566

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

8,705,904

5,922,329

10,020,284

7,631,961

Aktīvu kopsumma

12,081,140

8,729,181

13,609,667

10,189,287


A/s “Drogas” 2005. un 2004.gada 31.decembra bilance (Ls)

Koncerna mātes uzņēmums

Koncerns

Pasīvs

31.12.2005.

31.12.2004.

31.12.2005.

31.12.2004.

PAŠU KAPITĀLS

1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

1,280,000

1,280,000

1,280,000

1,280,000

2. Akciju emisijas uzcenojums

100,000

100,000

100,000

100,000

5. Rezerves:

d) citas rezerves

21,992

21,992

21,992

21,992

e) ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve

-

-

70,727

59,842

6. Nesadalītā peļņa

a) iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi

1,972,137

124,792

1,041,654

(428,280)

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

2,742,372

1,847,345

2,441,994

1,469,934

Pašu kapitāls kopā:

6,116,501

3,374,129

4,956,367

2,503,488

Kreditori:

Ilgtermiņa kreditori:

4. Citi aizņēmumi

-

-

3,271

66,848

Ilgtermiņa kreditori kopā:

-

-

3,271

66,848

Īstermiņa kreditori kopā:

3. Citi aizņēmumi

-

-

63,907

359,055

5. No pircējiem saņemtie avansi

-

26,497

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

4,630,989

4,470,852

6,944,899

6,042,964

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

67,370

1,711

115,541

1,711

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

363,865

292,618

363,865

307,489

11. Pārējie kreditori

109,905

77,428

167,964

313,863

12. Nākamo periodu ieņēmumi

123,646

101,390

164,625

101,390

15. Uzkrātās saistības

668,864

411,053

829,229

465,982

Īstermiņa kreditori kopā:

5,964,639

5,355,052

8,650,029

7,618,951

Pasīvu kopsumma

12,081,140

8,729,181

13,609,667

10,189,287

Rīgā 2006.gada 21.augustā

Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs

Koncerna mātes uzņēmums

Koncerns

2005

2004

2005

2004

1. NETO APGROZĪJUMS

32,628,135

27,283,245

41,373,499

33,145,587

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(21,769,949)

(18,601,558)

(27,390,899)

(22,485,445)

3. BRUTO PEĻŅA

10,858,186

8,681,687

13,982,600

10,660,142

4. Pārdošanas izmaksas

(5,961,261)

(5,119,568)

(8,723,226)

(7,059,311)

5. Administrācijas izmaksas

(1,616,824)

(1,338,851)

(2,269,365)

(1,711,409)

6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

14,605

77,724

37,372

68,504

7. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(70,563)

(108,277)

(78,314)

(108,277)

10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi

27,990

9,143

28,360

8,995

12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(7,628)

(36,892)

(33,298)

(71,089)

16. Peļņa pirms nodokļiem

3,244,505

2,164,966

2,944,127

1,787,555

17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(539,521)

(460,071)

(539,521)

(460,071)

18. Atliktais nodoklis

37,388

145,115

37,888

145,115

19. Pārējie nodokļi

-

(2,665)

-

(2,665)

20. Pārskata gada peļņa

2,742,372

1,847,345

2,441,994

1,469,934

Rīgā 2006.gada 21.augustā

Valdes priekšsēdētājs Andrejs Jerņevs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!