Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.08.2006., Nr. 135 https://www.vestnesis.lv/ta/id/142216

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

24.08.2006., Nr. 135

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE”, vienotais reģistrācijas numurs 50003044371

KONCERNA AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE”

2005.gada 31.decembra BILANCE (latos)

Nr.

p.k.

AKTĪVS

2005.gada

31.decembris

2004.gada

31.decembris

1.

Pamatlīdzekļi

17 552 402

19 783 567

2.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

400 708

1 022 359

3.

Krājumi

166 187

133 061

4.

Debitori

4 999 910

2 124 630

5.

Naudas līdzekļi

4 247 372

322 898

BILANCE

27 366 579

23 386 515

Nr.

p.k.

PASĪVS

2005.gada

31.decembris

2004.gada

31.decembris

1.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

23 312 980

23 312 980

2.

Pārējās rezerves (valūtas kursu starpība)

1 071 980

- 31 033

3.

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

-5 448 808

- 6 206 763

4.

Pārskata gada nesadalītā peļņa

4 255 271

757 955

5.

Pašu kapitāls (kopā 1–4)

23 191 247

17 833 139

6.

Uzkrājumi

588 813

481 746

7.

Ilgtermiņa kreditori

1 764 175

2 683 200

8.

Īstermiņa kreditori

1 822 344

2 388 430

BILANCE

27 366 579

23 386 515


KONCERNA AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE”

2005.GADA PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (latos)

Nr.

p.k.

Rādītāja nosaukums

2005.gadā

2004.gadā

1.

Neto apgrozījums

13 703 426

10 777 015

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-12 419 181

-11 029 177

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

1 284 245

-252 162

4.

Administrācijas izmaksas

-299 021

-227 576

5.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

3 766 739

1 823 785

6.

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-218 377

-557 073

7.

Ieņēmumi no vērtspapīriem

23 960

14 616

8.

Pārējie procentu ieņēmumi

9200

4444

9.

Procentu maksājumu izmaksas

-145 157

-112 302

10.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

4 421 589

693 732

11.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

4 421 589

693 732

12.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

-70 333

13.

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

-95 286

64 981

14.

Pārējie nodokļi

-699

-758

15.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

4 255 271

757 955

Gada pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidenta atzinums ir bez piezīmēm.

AS “Rīgas Transporta flote” valde


AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” AKCIONĀRIEM REVIDENTU ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši koncerna AS “Rīgas Transporta flote” 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie koncerna AS “Rīgas Transporta flote 2005.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 31.maija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka koncerna AS “Rīgas Transporta flote 2005.gada finanšu pārskati, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie koncerna AS „ Rīgas Transporta flote” 2005.gada finanšu pārskati, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna AS “Rīgas Transporta flote” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos atbilst koncerna AS “Rīgas Transporta flote” 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati un par kuriem mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par koncerna AS “Rīgas Transporta flote” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tā 2005.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar koncerna AS “Rīgas Transporta flote” 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

Ēvalds Figurnovs,

SIA AUDITORFIRMA “SARGUNS”

(Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr.18)

valdes priekšsēdētājs, atbildīgais zvērinātais revidents (sertifikāts nr.38)

profesors, ekonomikas habilitētais doktors

AS “Rīgas Transporta flote” viceprezidents O.Kolosovs

Rīgā 2006.gada 29.jūlijā 

 

VAS “Latvijas Loto”, vienotais reģ.nr.40003083998, Rīgā, Meistaru ielā 19

Konsolidētais gada pārskats par 2005.gadu

(2005.gada konsolidētais pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnā apjomā ir pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.)

Konsolidētā bilance (saīsināta)

2005

2004

Nemateriālie ieguldījumi

134 890

139 848

Pamatlīdzekļi

913 204

479 908

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

8803

Krājumi

76 399

70 188

Debitori

471 569

328 816

Naudas līdzekļi

736 304

556 358

Aktīvu kopsumma

2 332 366

1 583 921

Pašu kapitāls

1 508 961

765 311

Uzkrājumi

621 098

569 047

Ilgtermiņa kreditori

61 208

25 073

Īstermiņa parādi

141 099

224 490

Pasīvu kopsumma:

2 332 366

1 583 921


Peļņas vai zaudējumu aprēķins (saīsināts)

Neto apgrozījums

4 276 490

3 631 562

Bruto peļņa

1 429 028

1 155 788

Peļņa pirms nodokļiem

908 453

723 320

Pārskata gada peļņa

400 861

285 714

VAS “Latvijas Loto” 2005.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pārbaudi veica auditoru firma “Finansists”. Zvērinātas revidentes Nelli Jermoļickas (sertifikāts nr.102) ziņojums par 2005.gada pārskatu iesniegts sabiedrības vadībai bez piezīmēm un iebildumiem.


A/s “Ventbunkers”, reģ.nr.50003179321,

saīsinātais 2005.gada pārskats un 2005.gada konsolidētais gada pārskats

(Pilnībā a/s “Ventbunkers” 2005.gada pārskats un 2005.gada konsolidētais gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.)

BILANCE 2005.gada 31.decembrī (tūkst. Ls)

AKTĪVS

Koncerns

Koncerna
mātes uzņēmums

31.12.2005.

31.12.2004.

31.12.2005.

31.12.2004.

I. Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Nemateriālie ieguldījumi

4280

4345

160

239

2. Pamatlīdzekļi

37282

39383

34018

36 137

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

146597

131650

51001

50 271

I. iedaļas kopsumma

188159

175378

85179

86 647

II. Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumi

416

313

292

236

2. Debitori

8227

9348

3710

1709

3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

2807

88

195

228

4. Naudas līdzekļi

11607

2101

9980

12

II. iedaļas kopsumma

23057

11850

14177

2185

Bilance

211216

187228

99356

88 832

PASĪVS

I. Pašu kapitāls

1. Akciju vai daļu kapitāls

4804

4804

4804

4804

2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

101

101

101

101

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

2468

2340

2737

2 331

4.Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve

1061

-2071

-

-

5. Rezerves

80437

67894

41817

37 480

6. Nesadalītā peļņa

4266

3464

10596

4 337

I. iedaļas kopsumma

93137

76532

60055

49 053

Mazākuma intereses

66016

58 226

II. Uzkrājumi

220

0

107

0

III. Kreditori

1. Ilgtermiņa kreditori

27 444

28 924

17 658

20 728

2. Īstermiņa kreditori

24 399

23 546

21 536

19 051

III. iedaļas kopsumma

51 843

52 470

39 194

39 779

Bilance

211 216

187 228

99 356

88 832


2005.gada peļņas un zaudējumu aprēķins (tūkst. Ls)

Koncerns

Koncerna
mātes
uzņēmums

2005

2004

2005

2004

Neto apgrozījums

73 677

56 575

36 450

22 640

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-50 908

-36 242

-20 659

-22 212

Bruto peļņa vai zaudējumi

22 769

20 333

15 791

428

Pārdošanas izmaksas

-937

-1062

Administrācijas izmaksas

-2871

-2070

-1336

-1051

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

108

1788

23

2016

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-4761

-321

-5105

-237

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā, neto

-10 272

11 188

3997

7591

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

1068

617

771

892

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

228

221

85

4

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

-276

-3160

-1495

-3160

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-1852

-2141

-1532

-1651

Peļņa pirms nodokļiem

3204

25 393

11 199

4832

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

945

-1850

-385

-331

Pārējie nodokļi

-230

-175

-218

-164

Peļņa pirms mazākuma interesēm

3919

23 368

10 596

4337

Mazākuma intereses

1905

-14 262

-

Pārskata gada peļņa

5824

9106

10 596

4337

2006.gada 10.jūlijs Valdes loceklis Verners Lūsis

Valdes loceklis Ilze Skujiņa


REVIDENTU ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši AS “Ventbunkers” (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju. Mēs esam veikuši arī AS “Ventbunkers” 2005.gada finanšu pārskatu revīziju. Pamatojoties uz šiem pārskatiem, ir sagatavoti saīsinātie 2005.gada finanšu pārskati. Mūsu 2006.gada 10.jūlija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Koncerna 2005.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem un AS “Ventbunkers” finanšu pārskatiem.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst 2005.gada Koncerna konsolidētajiem finanšu pārskatiem un AS “Ventbunkers” finanšu pārskatiem.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna un AS “Ventbunkers” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, to 2005.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar 2005.gada Koncerna konsolidētajiem finanšu pārskatiem un AS “Ventbunkers” finanšu pārskatiem.

SIA “Ernst & Young Baltic”, licence nr.17

Diāna Krišjāne, pers. kods 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja LR zvērināta revidente Sertifikāts nr.124

Rīgā 2006.gada 9.augustā


VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003011203

Saīsināts VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (Uzņēmums)

2005. gada finanšu pārskats un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

un tās meitas uzņēmuma (Koncerns) 2005.gada konsolidētais finanšu pārskats

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķins

un Koncerna konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Uzņēmums

2005

Ls

Uzņēmums
(Koriģēts)

2004

Ls

Koncerns

2005

Ls

Koncerns

2004

Ls

Neto apgrozījums

5 076 417

4 729 262

5 055 721

4 704 930

Saimnieciskās darbības izmaksas

(4 148 211)

(3 797 656)

(4 242 536)

(3 960 927)

Bruto peļņa

928 206

931 606

813 185

744 003

Pārdošanas izmaksas

(31 227)

(28 255)

(31 227)

(28 258)

Administrācijas izmaksas

(406 184)

(370 768)

(2 451 530)

(1 984 930)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

27 180

23 264

20 610

13 150

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(38 991)

(55 930)

(39 002)

(55 930)

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

25 667 148

2 023

42 859 222

(17 324 140)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

304 038

(1 243 122)

580 623

324 372

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(30 348)

(85 165)

(30 348)

(76 854)

Peļņa vai (zaudējumi) pirms nodokļiem

26 419 822

(826 347)

41 721 533

(18 388 587)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-

-

-

-

Atliktais nodoklis

(99 601)

-

(99 601)

-

Pārējie nodokļi

(60 767)

(59 444)

(60 767)

(59 444)

Pārskata gada peļņa vai (zaudējumi)

26 259 454

(885 791)

41 561 165

(18 448 031)

Pilna apjoma gada pārskati pieejami Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Valdes priekšsēdētājs Ivars Golsts

2006.gada 10.augusts

 


Uzņēmuma bilance un Koncerna konsolidētā bilance 2005.gada 31.decembrī

AKTĪVI

Uzņēmums

31.12.2005.

Ls

Uzņēmums

(Koriģēts)

31.12.2004.

Ls

Koncerns

31.12.2005.

Ls

Koncerns

31.12.2004.

Ls

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

94 507

32 584

95 718

37 320

KOPĀ

94 507

32 584

95 718

37 320

Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas un būves

3 122 521

3 152 788

3 122 521

3 152 788

Iekārtas un mašīnas

8 371 934

8 707 089

8 421 927

8 803 539

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

506 167

499 743

527 557

548 597

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

459 205

572 367

633 435

746 597

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

127 326

16 258

4 046 636

3 935 568

KOPĀ

12 587 153

12 948 245

16 752 076

17 187 089

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

50 000

50 000

-

-

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

132 066

-

17 324 140

-

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

7 500

7 500

7 500

7 500

KOPĀ

189 566

57 500

17 331 640

7 500

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

12 871 226

13 038 329

34 179 434

17 231 909

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

283 930

281 721

283 930

281 721

Avansa maksājumi par precēm

15 735

14 936

15 873

15 061

KOPĀ

299 665

296 657

299 803

296 782

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

368 934

395 654

368 934

395 654

Radniecīgo uzņēmumu parādi

1 283

1 737

-

-

Asociēto uzņēmumu parādi

12 985 435

18 133

12 985 435

18 133

Citi debitori

3 047

3 546

326 474

467 073

Nākamo periodu izmaksas

50 871

39 509

52 691

41 477

Uzkrātie ieņēmumi

21 433

11 161

39 661

72 580

KOPĀ

13 431 003

469 740

13 773 195

994 917

Nauda (KOPĀ)

15 131 298

2 510 025

22 965 194

12 681 788

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

28 861 966

3 276 422

37 038 192

13 973 487

KOPĀ AKTĪVI

41 733 192

16 314 751

71 217 626

31 205 396

PASĪVI

Uzņēmums

31.12.2005.

Ls

Uzņēmums

(Koriģēts)

31.12.2004.

Ls

Koncerns

31.12.2005.

Ls

Koncerns

31.12.2004.

Ls

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

4 672 781

4 672 781

4 672 781

4 672 781

Rezerves:

sabiedrības statūtos noteiktās rezerves

-

-

16 665

16 665

speciālā rezerve

6 966 903

6 966 903

6 966 903

6 966 903

nesadalāmā rezerve

-

-

17 192 074

17 192 324

Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi):

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi)

(885 791)

-

376 592

18 824 623

pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)

26 259 454

(885 791)

41 561 165

(18 448 031)

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

37 013 347

10 753 893

70 786 180

29 225 265

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Citi aizņēmumi

-

758 464

-

758 464

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

4 300 954

4 300 954

-

-

Atliktā nodokļa saistības

99 601

-

99 601

-

KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI

4 400 555

5 059 418

99 601

758 464

Īstermiņa kreditori

Citi aizņēmumi

-

201 849

-

201 849

No pircējiem saņemtie avansi

4 308

4 915

4 308

4 915

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

53 324

48 851

56 751

745 842

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

1 376

1 392

-

-

Parādi asociētajiem uzņēmumiem

2 064

1 954

2 064

1 954

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

75 771

81 824

75 775

86 673

Pārējie kreditori

58 924

53 561

63 136

60 559

Nākamo periodu ieņēmumi

1 364

1 615

1 364

1 615

Uzkrātās saistības

122 159

105 479

128 447

118 260

KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI

319 290

501 440

331 845

1 221 667

KOPĀ PASĪVI

41 733 192

16 314 751

71 217 626

31 205 396

Pilna apjoma gada pārskati pieejami Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Uzņēmuma bilance un Koncerna konsolidētā bilance 2005.gada 31.decembrī

Pilna apjoma gada pārskati pieejami Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Valdes priekšsēdētājs Ivars Golsts

2006.gada 10.augusts


Revidentu ziņojums “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” VAS akcionāriem

1. Mēs bijām apņēmušies veikt “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs VAS (“Uzņēmums”)

2005.gada finanšu pārskata un “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” VAS un tās meitas uzņēmuma (Koncerns) 2005. gada konsolidētā finanšu pārskata, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju. Mēs bijām apņēmušies veikt revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Ņemot vērā to, ka nav iespējams noteikt 2. rindkopā minētā tiesas procesa iznākumu un novērtēt tā iespējamo ietekmi uz Uzņēmuma un Koncerna finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, mūsu 2006.gada 27.jūnija ziņojumos mēs nesniedzām atzinumu par “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” VAS 2005.gada finanšu pārskatu un “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” VAS 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

2. Kā aprakstīts pilna apjoma finanšu pārskata 32.b pielikumā un pilna apjoma konsolidētā finanšu pārskata 31.b pielikumā Koncerna meitas uzņēmums ir iesaistīts tiesvedībā ar Kempmayer Media Limited un SIA Kempmayer Media Latvia par 2002.gada 14.novembrī noslēgtā līguma par Digitālās Televīzijas ieviešanu Latvijā likumīgumu. Šobrīd tiesvedība Starptautiskās Tirdzniecības palātas šķīrējtiesā nav pabeigta un nav iespējams noteikt tās iznākumu.

3. Mūsuprāt, klāt pievienotie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos ir atbilstoši attiecīgajiem pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati.

4. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Uzņēmuma un Koncerna finansiālo stāvokli un to darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie finanšu pārskati būtu jālasa kontekstā ar attiecīgajiem pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumus par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhouseCoopers SIA

Komercsabiedrības licence nr.5

Juris Lapše

Zvērināts revidents

Sertifikāts nr.116

Valdes loceklis

Rīgā 2006.gada 10.augustā

 

Ceļu būves firma SIA “Binders”, vienotais reģ.nr.40003164644,

adrese: Rīgas iela 10, Saulkrasti, Rīgas rajons, LV-2160

Bilance (saīsinātā) uz 31.12.2005.

AKTĪVS

31.12.2005.

Ls

31.12.2004.

Ls

1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

21 309

7 076

Pamatlīdzekļi

3 027 924

1 955 118

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

80 373

75 858

1.IEDAĻAS KOPSUMMA

3 129 606

2 038 052

2.APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

1 714 057

704 480

Debitori

3 283 884

2 006 010

Nauda

2 615 928

8 341

2.IEDAĻAS KOPSUMMA

7 613 869

2 718 831

KOPĀ AKTĪVS

10 743 475

4 756 883

Valdes priekšsēdētājs Alvis Tanbergs

PASĪVS

31.12.2005.

Ls

31.12.2004.

Ls

1.PAŠU KAPITĀLS

Akciju vai daļu kapitāls

100 000

100 000

Rezerves

27 038

27 038

Nesadalītā peļņa

2 568 513

1 489 257

1.IEDAĻAS KOPSUMMA

2 695 551

1 616 295

2.UZKRĀJUMI

Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

-

142 721

Citi uzkrājumi

96 868

42 460

2.IEDAĻAS KOPSUMMA

96 868

185 181

3.KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

828 417

208 033

Īstermiņa kreditori

7 122 639

2 747 374

3.IEDAĻAS KOPSUMMA

7 951 056

2 955 407

KOPĀ PASĪVS

10 743 475

4 756 883

Valdes priekšsēdētājs Alvis Tanbergs


Peļņas vai zaudējuma aprēķins (saīsināts) par 2005.gadu

2005

Ls

2004

Ls

Neto apgrozījums

17 199 541

8 269 391

Pārdoto pakalpojumu izmaksas

(14 684 254)

(7 266 587)

Bruto peļņa vai zaudējumi

2 515 287

1 002 804

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

1 881 519

638 877

Pārskata gada peļņa

1 619 256

541 427

Valdes priekšsēdētājs Alvis Tanbergs


Gada pārskats tiek publicēts saīsinātā veidā un pilnībā ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidente Aija Kalniņa, licence nr.67, 2006.gada 6.jūlijā iesniegusi zvērināta revidenta ziņojumu par pilnu Ceļu būves firmas SIA “Binders” gada pārskatu bez iebildumiem. Pilns ziņojuma teksts pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.


Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” bilance 2005.gada 31.decembrī (latos)

AKTĪVS

Uz 31.12.2005.

Uz 01.01.2005.

1. Nemateriālie ieguldījumi

759 646

815 894

2. Pamatlīdzekļi

185 116 714

161 740 672

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

14 178 342

7 198 614

4. Apgrozāmie līdzekļi

16 800 930

18 921 183

4.1. Krājumi

9 145 372

11 406 200

4.2. Debitori

5 857 180

5 931 594

4.3. Naudas līdzekļi

1 798 378

1 583 389

Bilance

216 855 632

188 676 363

PASĪVS

1. Pašu kapitāls

107 287 573

107 826 861

1.1. Pamatkapitāls

90 168 321

90 168 321

1.2. Rezerves

15 884 385

14 983 474

1.3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

830 000

2 675 066

1.4. Pārskata gada nesadalītā peļņa

404 867

2. Kreditori

109 568 059

80 849 502

2.1. Ilgtermiņa parādi

63 864 187

45 122 109

2.2. Īstermiņa parādi

45 703 872

35 727 393

Bilance

216 855 632

188 676 363

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis U.Lakševics

Padomes priekšsēdētājs G.Mačs

Valdes priekšsēdētājs U.Magonis


Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1.

Neto apgrozījums

172 233 247

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(152 033 905)

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

20 199 342

4.

Administrācijas izmaksas

(12 883 986)

5.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

13 258 679

6.

Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(17 714 070)

7.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

33 158

8.

Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi 794

9.

Procentu maksājumi u. tml. izmaksas

(2 133 667)

10.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

760 250

11.

Ārkārtas ieņēmumi

12 381

12.

Ārkārtas izmaksas

(2196)

13.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

770 435

14.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(47 943)

15.

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(195 876)

16.

Pārējie nodokļi

(121 749)

17.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

404 867

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis U.Lakševics

Padomes priekšsēdētājs G.Mačs

Valdes priekšsēdētājs U.Magonis


Revidenta ziņojums VAS “Latvijas dzelzceļš” akcionāram

Mēs esam veikuši VAS “Latvijas dzelzceļš” 2005.gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 26.jūnijā ziņojumā mēs sniedzām revidenta ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par VAS “Latvijas dzelzceļš” finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes audits”

Komercsabiedrības licence nr.88

Sandra Vilcāne

zvērināta revidente, sertifikāts nr.30

direktore

2006.gada 7.augustā Rīgā

 

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” konsolidētā bilance 2005.gada 31.decembrī (latos)

AKTĪVS

Uz 31.12.2005.

Uz 01.01.2005.

1. Nemateriālie ieguldījumi

848 277

831 096

2. Pamatlīdzekļi

194 687 621

171 502 135

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

614 360

614 360

4. Apgrozāmie līdzekļi

20 212 027

18 560 770

4.1. Krājumi

9 726 348

11 588 138

4.2. Debitori

5 674 990

4 679 340

4.3. Naudas līdzekļi

4 810 689

2 293 292

Bilance

216 362 285

191 508 361

PASĪVS

1. Pašu kapitāls

108 041 905

108 288 886

1.1. Pamatkapitāls

90 168 321

90 168 321

1.2. Rezerves

15 884 385

14 983 474

1.3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1 382 263

597 189

1.4. Pārskata gada nesadalītā peļņa

493 760

2 477 948

1.5. Mazākuma daļa

113 176

61 954

2. Kreditori

108 320 380

83 219 475

2.1. Ilgtermiņa parādi

60 872 716

45 234 876

2.2. Īstermiņa parādi

47 447 664

37 984 599

Bilance

216 362 285

191 508 361

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis U.Lakševics

Padomes priekšsēdētājs G.Mačs

Valdes priekšsēdētājs U.Magonis


Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”

konsolidētais 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1.

Neto apgrozījums

183 906 083

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(161 275 769)

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

22 630 314

4.

Pārdošanas izmaksas

(140 083)

5.

Administrācijas izmaksas

(14 826 068)

6.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

7 914 938

7.

Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(12 544 835)

8.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

33 158

9.

Pārējie procentu ieņēmumi u. tml. ieņēmumi

8884

10.

Procentu maksājumi u. tml. izmaksas

(2 133 667)

11.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

942 641

12.

Ārkārtas ieņēmumi

12 450

13.

Ārkārtas izmaksas

(2196)

14.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

952 895

15.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(83 561)

16.

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(202 601)

17.

Pārējie nodokļi

(121 751)

18.

Mazākuma daļa

(51 222)

19.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

493 760

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis U.Lakševics

Padomes priekšsēdētājs G.Mačs

Valdes priekšsēdētājs U.Magonis


Revidenta ziņojums VAS “Latvijas dzelzceļš” akcionāram

Mēs esam veikuši VAS “Latvijas dzelzceļš” 2005.gada konsolidētā finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 26.jūnijā ziņojumā mēs sniedzām revidenta ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu.

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes audits”

Komercsabiedrības licence nr.88

Sandra Vilcāne

zvērināta revidente, sertifikāts nr.30

direktore

2006.gada 7.augustā Rīgā


SIA “L-Ekspresis”, reģ.nr.40003162821

Saīsinātais 2005.gada konsolidētais gada pārskats (Ls)

Konsolidētā bilance par 2005.gadu

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

15280

Pamatlīdzekļi

1963980

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

32490

Krājumi

384463

Debitori

565618

Nauda

155866

BILANCE

3117697

PASĪVS

Pamatkapitāls

101898

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

27525

Sabiedrības noteiktās rezerves

25235

Pārējās rezerves

944507

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa

1023813

Pārskata gada nesadalītā peļņa

113610

Konsolid. rezerves kopā

2236588

Mazākumakcionāru līdzdalības daļa

79835

Uzkrājumi

157870

Īstermiņa kreditori

82608

Mazākuma intereses

560796

BILANCE

3117697


Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Neto apgrozījums

8081561

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6280271

Bruto peļņa vai zaudējumi

1801290

Pārdošanas izmaksas

194819

Administrācijas izmaksas

840348

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

84445

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

696562

Pārējie ieņēmumi

1339

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

1079

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

154266

ārkārtas ieņēmumi

153931

peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

308197

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

94364

Atliktais nodoklis

74672

Pārējie nodokļi

2128

Pārskata peļņa

137033

Mazākuma intereses

23423

Pārskata peļņa vai zaudējumi pēc mazākumakcionāru daļas

113610

SIA “L-Ekspresis” valdes priekšsēdētājs B.Holodņuks


Revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši SIA “L-EKSPRESIS” 2005.gada konsolidētā gada pārskata, kas atspoguļots no 1. līdz 21.lappusei, revīziju. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ietver SIA “PIE DAUGAVIŅAS” 2005.gada 31.decembra bilanci, 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šo konsolidēto finanšu pārskatu ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo konsolidēto finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver konsolidētajā finanšu pārskatā norādīto summu un citas finanšu pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju konsolidētā finanšu pārskata satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA “L-EKSPRESIS” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Mēs esam iepazinušies arī ar konsolidēto ziņojumu par 2005.gadu, kas pievienotajā 2005.gada pārskatā atspoguļots no 6. līdz 8.lpp., un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

Olga Millere

Pers. kods 1312XX-XXXXX

Zvērināta revidente, sertifikāts nr.40

SIA “DOMA AUDITS”, licence nr.41.

Rīgā 2006.gada 22.jūnijā

 

SIA “VOLDEMĀRS” konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Rādītāja nosaukums

2005.gads

2004.gads

Neto apgrozījums

9853276

9415264

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

-6972173

-6747528

Bruto peļņa vai zaudējumi

2881103

2667736

Pārdošanas izmaksas

-1901394

-2150074

Administrācijas izmaksas

-355256

-398371

Pārējas saimnieciskās darbības ieņēmumi

688213

242507

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas

-706845

-83286

Ieņēmumi no līdzdalības pārdošanas

0

15950

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

0

3880

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

601

752

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-559208

-385589

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

47214

-86495

Ārkārtas ieņēmumi

6901

7588

Ārkārtas izmaksas

-3438

-17573

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

50677

-96480

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-25421

0

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

2130

15792

Pārējie nodokļi

-87876

-71575

Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

17583

-15970

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-42907

-168233


SIA “VOLDEMĀRS” saīsinātais konsolidētais 2005.gada pārskats

AKTĪVS

2005.gads

2004.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Nemateriālie ieguldījumi

286131

335777

2. Pamatlīdzekļi

6147219

7245601

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

114731

110277

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

6548080

7691655

Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumi

844966

994563

2. Debitori

1983852

1142930

3. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

0

4. Naudas līdzekļi

623734

93893

Apgrozāmie līdzekļi kopā

3452552

2231386

Aktīvu kopsumma

10000632

9923041

PASĪVS

2005.gads

2004.gads

Pašu kapitāls

985549

1063239

Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

-4017

13773

Uzkrājumi

7924

9775

Kreditori

1.Ilgtermiņa kreditori

5185553

5737984

2.Īstermiņa kreditori

3825623

3098270

Kreditoru kopsumma

9011176

8836254

Pasīvu kopsumma

10000632

9923041

SIA “VOLDEMĀRS” valdes loceklis Valdemārs Vaļķuns


Revidenta ziņojums SIA “VOLDEMĀRS”

Mēs esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VOLDEMĀRS” konsolidēta 2005.gada pārskata, kas atspoguļots no 7. līdz 34.lpp. un konsolidētā ziņojuma, kas atspoguļots 4. lappusē, pārbaudi. Konsolidācijā iekļauti mātes uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VOLDEMĀRS” un meitas uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību VALDO V” 2005. gada pārskati. Pārbaudītais konsolidētais gada pārskats ietver sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VOLDEMĀRS” grupas 2005.gada 31.decembra konsolidēto bilanci, 2005.gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, konsolidētā pārskata pielikumu un konsolidēto vadības ziņojumu. Par konsolidēto pārskatu ir atbildīga sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VOLDEMĀRS” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz izdarīto pārbaudi un gada pārskatiem, izsakām par konsolidēto gada pārskatu.

Pārbaude veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka pārbaude jāveic tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā pārskatā nav būtisku kļūdu. Pārbaude ietver konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības atbilstību statūtiem, arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās konsolidētā pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā pārbaude dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VOLDEMĀRS” konsolidētais 2005.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2005.gadu un ir sagatavots saskaņā ar likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem’’, “Par grāmatvedību” prasībām.

Nelli Jermoļicka

SIA “Auditoru firma “Finansists””

valdes priekšsēdētāja,

zvērināta revidente, sertifikāts nr.102

2006.gada 31.jūlijā


SIA “VALDO V” konsolidētās peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Rādītāja nosaukums

2005.gads

2004.gads

Neto apgrozījums

109224

176340

Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas

-66290

-89123

Bruto peļņa vai zaudējumi

42934

87217

Administrācijas izmaksas

-10971

-34077

Pārējas saimnieciskās darbības ieņēmumi

553996

71

Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas

-403808

-183

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

0

3880

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

27

25

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-219643

0

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

-37465

56933

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

-37465

56933

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

-25421

0

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

-34

0

Pārējie nodokļi

-327

-6802

Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

17266

-15864

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-45980

34267


SIA “VALDO V” saīsinātais konsolidētais 2005.gada pārskats

AKTĪVS

2005.gads

2004.gads

Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Nemateriālie ieguldījumi

7383

7383

2. Pamatlīdzekļi

2521

481210

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1470

1470

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

11374

490063

Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumi

0

3595

2. Debitori

387428

92244

3. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

0

0

4. Naudas līdzekļi

17746

13923

Apgrozāmie līdzekļi kopā

405174

109762

Aktīvu kopsumma

416548

599825

PASĪVS

2005.gads

2004.gads

Pašu kapitāls

20438

416418

Mazākuma intereses (mazākumakcionāru līdzdalības daļa)

-4162

13104

Uzkrājumi

142

0

Kreditori

1.Ilgtermiņa kreditori

34

42045

2.Īstermiņa kreditori

400096

128258

Kreditoru kopsumma

400130

170303

Pasīvu kopsumma

416548

599825

SIA “VALDO V” valdes loceklis Valdemārs Vaļķuns


Revidentu ziņojums SIA “VALDO V”

Mēs esam veikuši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALDO V” konsolidētā 2005.gada pārskata, kas atspoguļots no 6. līdz 24.lpp. un konsolidētā ziņojuma, kas atspoguļots 4.lappusē, pārbaudi. Konsolidācijā iekļauti mātes uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALDO V” un meitas uzņēmuma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs” 2005.gada pārskati. Pārbaudītais konsolidētais gada pārskats ietver sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALDO V” grupas 2005.gada 31.decembra konsolidēto bilanci, 2005.gada konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, konsolidētā pārskata pielikumu un konsolidēto vadības ziņojumu. Par konsolidēto pārskatu ir atbildīga sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALDO V” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko balstoties uz izdarīto pārbaudi un gada pārskatiem, izsakām par konsolidēto gada pārskatu.

Pārbaude veikta saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka pārbaude jāveic tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka konsolidētajā pārskatā nav būtisku kļūdu. Pārbaude ietver konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības atbilstību statūtiem, arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās konsolidētā pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā pārbaude dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALDO V” konsolidētais 2005.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2005.gadu un ir sagatavots saskaņā ar likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”, “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” prasībām.

Nelli Jermoļicka

SIA “Auditoru firma “Finansists””

valdes priekšsēdētāja,

zvērināta revidente, sertifikāts nr.102

2006.gada 31.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!