Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.08.2006., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/ta/id/141680

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

15.08.2006., Nr. 129

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

A/s “Liepājas cukurfabrika”, reģ. nr. 000303900

Grīzupes ielā 2, Liepāja, LV-3402

Bilance uz 2005 .gada 31. decembri, Ls

Aktīvs

2005.g.

2004. g.

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

1.Nemateriālie ieguldījumi

15060

24331

2.Pamatlīdzekļi

2504319

2928329

3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

340

340

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

1.Krājumi

7274812

4054429

2.Debitori

2025858

6513227

3.Vērtspapīri

2627

2627

4.Naudas līdzekļi

551308

435807

5.Pašu akcijas un daļas

72400

Aktīvi kopā

12374324

14031490

Pasīvs

2005.g.

2004.g.

Pašu kapitāls

8572450

8503984

Kreditori

3801874

5527506

Pasīvi kopā

12374324

14031490

Valdes priekšsēdētāja: V.Zabe


A/S “Liepājas cukurfabrika” PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc periodu izmaksu metodes) par 2005.gadu

Nosaukums

Piezīmes

Nr.

Pārskata

periodā

2005.gads

Iepriekšējā

periodā

2004. gads

Neto apgrozījums

1

6577266

13193072

Gatavās produkcijas un nepabeigto krājumu vērtību izmaiņas

2

3347860

-1911774

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

3

798665

815089

Materiālu izmaksas

4

-7574894

-7268124

Personāla izmaksas

5

-1431367

-1302793

Līdzekļu un vērtību norakstīšana

6

-683246

-713685

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

7

-773609

-739666

Pārējie ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgter.ieguld.

8

0

50828

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

9

11350

30669

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

10

-40590

-43669

Peļņa pirms nodokļiem

11

231435

2109947

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

12

-63037

-313685

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par laboj.

12

0

-3458

Pārējie nodokļi

13

-13782

-12207

Pārskata periodu peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)

14

154616

1780597

Pilns gada pārskats pieejams Uzņēmumu reģistrā


Revidenta ziņojums

Akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” akcionāriem

Mēs esam veikuši akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” 2005.gada finanšu pārskata, uz kura balstoties ir sagatavots akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” saīsinātais 2005.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.gada I2.jūnija revidenta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” 2005.gada finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā.

Mūsuprāt, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” 2005.gada finanšu pārskatam, uz kura balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un par kuru mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās 2005.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar akciju sabiedrības “LIEPĀJAS CUKURFABRIKA” 2005.gada finanšu pārskatu, uz kura balstoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats un attiecīgo mūsu revidenta ziņojumu.

SIA «ZR», (LZRA licence nr.19),

valdes locekle, zvērināta revidente Māra Maldupa

sertifikāts nr. 49.

Jelgavā 2006, 12.jūnijā


Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers””

(vienotais reģistrācijas numurs 40003458227)

Saīsinātā bilance 2005.gada 31.decembrī*

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

15.302

Pamatlīdzekļi

2.189.448

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

2.204.750

Krājumi

179.848

Debitori

576.649

Nauda

87.753

Apgrozāmie līdzekļi kopā

844.250

KOPĀ AKTĪVS

3.049.000

PASĪVS

Pamatkapitāls

2.006.485

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa

(676.017)

Pārskata gada nesadalītā peļņa

(152.016)

Kopā pašu kapitāls

1.178.452

Uzkrājumi

267.083

Ilgtermiņa kreditori

132.490

Īstermiņa kreditori

1.470.975

Kreditori kopā

1.603.465

KOPĀ PASĪVS

3.049.000


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

Neto apgrozījums

13.778.017

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(13.774.055)

Bruto peļņa vai zaudējumi

(3.962)

Administrācijas izmaksas

(123.579)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

78.533

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(83.293)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(27.659)

Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

(152.016)

Pārskata gada zaudējumi

(152.016)

*Šeit publicēta Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”” saīsinātā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Ar pilnu Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”” 2005.gada pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs E.Platkājis

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”” dalībniekam

Revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”“, turpmāk tekstā Sabiedrība, pievienotā 2005.gada finanšu pārskata, kas atspoguļots no 3.līdz 24.lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver Sabiedrības bilanci 2005.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga Sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un citas finanšu pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo Sabiedrības finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais finanšu pārskats, no 4.līdz 6.lappusei, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Sabiedrības bilances postenī aizņēmumi no radniecīgiem uzņēmumiem LVL 289 975 vērtībā ir iekļāvusi Rīgas domes Sabiedrības investīciju projektos ieguldīto finansējumu. Tomēr uz revidenta ziņojuma izsniegšanas brīdi sabiedrība nevarēja uzrādīt līgumu, kurā iepriekš minētās investīcijas būtu atzītas par Rīgas domes aizdevumu.

Mūsuprāt, izņemot iepriekšējā rindkopā minēto, Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca “GAIĻEZERS”” finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem“ prasībām.

Neizdarot piezīmi, vēršam uzmanību uz pielikuma paskaidrojumu nr.1 un nr.33. Sabiedrība ir veikusi medicīniskos pakalpojumus virs līgumos paredzētajām kvotām 2005.gadā LVL 297 180 vērtībā, par ko apmaksa netiks saņemta, tādēļ neto apgrozījumā kā ieņēmumi šī summa nav iekļauta. Sniegto pakalpojumu izmaksas pilnā apmērā iekļautas postenī - pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 09.09.2004. rīkojumu nr.743-r, BO SIA ”Klīniskā slimnīca ”Gaiļezers”” bilancē esošais nekustamais īpašums 30.09.2004. ir nodots Rīgas domes īpašumā, tomēr, uz revidenta ziņojuma izsniegšanas brīdi, nav noslēgts līgums ar Sabiedrību par telpu un zemes izmantošanu uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Rīga, Latvijas Republika

2006.gada 10. jūlijā

SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”

Komercsabiedrības licence nr.127

Valdes locekle Svetlana Koļesņikova

(LZRA sertifikāts nr.22)


SIA Rīgas Ūdens, reģ.nr.40103023035

REVIDENTU ZIŅOJUMS SIA “Rīgas Ūdens” dalībniekiem

Mēs esam veikuši SIA “Rīgas Ūdens” 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie SIA “Rīgas Ūdens” 2005.gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005.gada 25.maija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka SIA “Rīgas Ūdens” 2005.gada finanšu pārskati, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA “Rīgas Ūdens” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst SIA “Rīgas Ūdens” 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par SIA “Rīgas Ūdens” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās 2005.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar SIA “Rīgas Ūdens” 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr.17

Diāna Krišjāne

Personas kods: 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

Latvijas zvērināta revidente

Sertifikāts nr.124

Rīgā, 2006.gada 25.maijā


Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2005

Ls

2004

Ls

Neto apgrozījums

18 689 500

18 262 037

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(16 438 567

(16 600 099)

Bruto peļņa

2 250 933

1 661 938

Administrācijas izmaksas

(1 508 526

307 928

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

628 570

1 260 807

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(254 984)

(1 210 055)

Finanšu ieņēmumi (izmaksas), neto

(3 864 001)

(495 960)

Zaudējumi pirms nodokļiem

(2 748 008)

1 524 658

Nekustamā īpašuma nodoklis

(405 408

(455 324)

Atliktais ienākuma nodoklis

(38 598)

(361 084)

Pārskata gada zaudējumi

(3 192 014)

708 250


Bilance

AKTĪVS

Piezīme

31.12.2005.

Ls

31.12.2004.

Ls

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

11

713 402

331 664

KOPĀ

713 402

331 664

Pamatlīdzekļi

Zemes

11

75 000

-

Ēkas un būves

11

74 880 648

74 170 976

Iekārtas un mašīnas

11

6 437 334

5 551 982

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

11

323 707

404 993

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

11

11 110 943

4 220 499

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

2 200 274

2 083 169

KOPĀ

95 027

906

86 431 619

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

14,23

2 975 326

2 475 790

KOPĀ

2 975 326

2 475 790

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

98 716 634

89 239 073

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

12

621 024

556 625

KOPĀ

621 024

556 625

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi, neto

13

1 730 511

1 687 288

Radniecīgo uzņēmumu parādi

14, 23

654 989

355 806

Citi debitori un nākamo periodu izmaksas

15

2 943 136

2 619 624

KOPĀ

5 328 636

4 662 718

Nauda (KOPĀ)

16

3 875 997

3 848 985

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

9 825 657

9 068 328

KOPĀ AKTĪVS

108 542 291

98 307 401

PASĪVS

Piezīme

31.12.2005. Ls

31.12.2004. Ls

PAŠU KAPITĀLS

Pamatkapitāls

17

23 218 184

23 143 184

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

11

33 937 195

33 694 284

Nesadalītā peļņa:

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1 537 757

829 507

pārskata gada nesadalītā peļņa

(3 192 014)

708 250

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

55 501 122

58 375 225

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

18 25 611 881

24 186 542

Saņemtie avansi

24 5 907 522

2 163 657

Nākamo periodu ieņēmumi

19 9 252 787

4 256 618

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

9

4 519 854

4 784 565

KOPĀ

45 292 044

35 391 382

Īstermiņa kreditori

Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa

18

2 514 788

2 281 588

Saņemtie avansi

65 538

74 969

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

3 342 472

730 811

Parādi radniecīgiem uzņēmumiem

23

163 689

-

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

20

200 528

221 939

Pārējie kreditori

21

469 004

496 389

Uzkrātās saistības

22

993 106

735 098

KOPĀ

7 749 125

4 540 794

KOPĀ KREDITORI

53 041 169

39 932 176

KOPĀ PASĪVS

108 542 291

98 307 401


Naudas plūsmas pārskats

2005

Ls

2004

Ls

Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā

Pārskata gada peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem

(2 748 008)

1 524 658

Korekcijas:

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija

6 736 456

6 964 209

Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija

(372 345)

(717 712)

Procentu izmaksas

1 413 851

1 033 663

Uzkrājumu un uzkrāto izmaksu (samazinājums)

(374 169)

(1 000 060)

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves (samazinājums)

(60 398)

(326 781)

(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursu svārstībām

2 448 321

(539 521)

Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas/norakstīšanas

46 292

389 750

Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām

7 090 000

7 328 206

Krājumu pieaugums )

(64 399

(35 256)

Debitoru parādu pieaugums

(66 141)

(458 266)

Kreditoru parādu pieaugums

2 168 596

2 040 201

Nauda saimnieciskās darbības rezultātā

9 128 056

8 874 885

Samaksātie procenti

( 1 254 376)

(1 014 267)

Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā

7 873 680

7 860 618

Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde, neto

(10 800 751)

( 9 567 787)

Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā

(10 800 751)

( 9 567 787)

Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā

Saņemtie aizdevumi un cits ilgtermiņa finansējums

5 478 988

3 094 515

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa

(2 409 684)

(679 395)

Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā

3 069 304

2 415 120

Valūtas kursu svārstības

(115 221)

17 034

Naudas un tās ekvivalentu pieaugums

27 012

724 985

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā

3 848 985

3 124 000

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

3 875 997

3 848 985

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!