Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2006., Nr. 125 https://www.vestnesis.lv/ta/id/141302

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

08.08.2006., Nr. 125

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

 

AKCIJU SABIEDRĪBAS “RITA”,

Rīgā, Valentīna ielā 3/5 , LV-1046, reģ.nr.40003084917,

bilance 2005.gada 31. decembrī

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi

1537061

Krājumi

860949

Debitori

412180

Naudas līdzekļi

1434858

BILANCE

4245048

PASĪVS

Pašu kapitāls

3628636

īstermiņa parādi

504335

Uzkrājumi

112077

BILANCE

4245048


PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS UZ 2005.G.31.DECEMBRI

Neto apgrozījums

7213493

Izdevumi

5861912

Ienākumi

7441

Nodokļi

185222

Tīrā pelņa

1173800


ZVĒRINĀTĀ REVIDENTA ATZINUMS

Revīzija veikta saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AS “Rita” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņa ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem”. Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2005.gadu. Neesam atklājuši būtiskas neatbilstības šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatos atspoguļotajā finanšu informācijā.

Zvērināta revidente Olga Millere

Valdes priekšsēdētājs V.Sezonovs

Akciju sabiedrība “Rīgas Raugs”, reģ. nr. 40003040518,

Pulkveža Brieža iela 27, Rīga, LV-1045, 2005. gada saīsinātais pārskats

2005.gada 31.decembra konsolidētā un mātes uzņēmuma bilance

(visas summas ir latos)

AKTĪVS

Konsolidētais

31.12.2005.

Konsolidētais

31.12.2004.

Mātes

uzņēmums

31.12.2005.

Mātes

uzņēmums

31.12.2004.

Nemateriālie ieguldījumi

57 863

58 231

586

954

Pamatlīdzekļi

707 159

616 260

706 563

615 118

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

-

-

67 400

67 400

Krājumi

154 280

225 136

150 925

221 512

Debitori

251 282

232 620

226 367

213 870

Naudas līdzekļi

259 930

225 235

246 262

216 253

Aktīvu kopsumma

1430 514

1357 482

1398 103

1335 107

PASĪVS

Pamatkapitāls

773 000

773 000

773 000

773 000

Rezerves

192 517

193 396

192 517

192 517

Nesadalītā peļņa:

iepriekšējo gadu

nesadalītā peļņa

177 791

135 124

167 147

135 124

pārskata gada

nesadalītā peļņa

73 032

64 978

64 856

55 213

Ilgtermiņa kreditori

51 126

51 417

51 126

51 417

Īstermiņa kreditori

163 048

139 567

149 457

127 836

Pasīvu kopsumma

1430 514

1357 482

1398 103

1335 107


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005. gadu

(visas summas ir latos)

Konsolidētais

2005. g.

Konsolidētais

2004. g.

Mātes

uzņēmums

2005. g.

Mātes

uzņēmums

2004. g.

Neto apgrozījums

1504 001

1354 045

1408 460

1229 165

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(1170 908)

(1037 738)

(1115 024))

(949 848)

Bruto peļņa

333 093

316 307

293 436

279 317

Pārdošanas izmaksas

(134 823)

(118 757)

(134 823)

(118 757)

Administrācijas izmaksas

(107 006)

(130 885)

(75 512)

(104 455)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

16 888

14 418

16 887

14 351

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(21662)

(18 990)

(21 662)

(18 990)

Finanšu ieņēmumi

5 255

17 241

5 255

18 103

Finanšu izmaksas

(890)

(502)

(902)

(502)

Peļņa pirms nodokļiem

90 855

78 832

82 679

69 067

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(14 564)

(13 679)

(14 564)

(13 679)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

291

3006

291

3 006

Pārējie nodokļi

(3 550)

(3 181)

(3 550)

(3 181)

Pārskata gada peļņa

73 032

64 978

64 856

55 213

Peļņa uz akciju

0,09

0,08

0,08

0,07

Tiek publicēts saīsinātais gada pārskats, pilna apjoma gada pārskats ir pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Marina Suvorova

Valdes priekšsēdētāja

Jānis Skalbe

Valdes priekšsēdētājas vietnieks

Ilze Garanča

Valdes locekle


Revidenta ziņojums A/s “Rīgas raugs” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “Rīgas Raugs” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Koncerns) 2005.gada konsolidēto finanšu pārskatu, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti saīsinātie Koncerna 2005.gada konsolidētie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 11.aprīļa revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Koncerna 2005.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati. Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos atbilst Koncerna 2005.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati. Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tā 2005.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar Koncerna 2005.gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem pamatojoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence Nr.17

Diāna Krišjāne, pers. kods250873-12964, valdes priekšsēdētāja

Jekaterina Stuģe, pers.kods 1809XX-XXXXX, Latvijas zvērināta revidente, sertifikāta nr. 143

 

Valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

2005. gada saīsināts finanšu pārskats

Bilance 2005.gada 31.decembrī

Aktīvs

2005

LVL

2004

LVL

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

44 428

16 837

Pamatlīdzekļi

12 462 299

9 067 424

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

12 506 727

9 084 261

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

1 678 922

1 366 109

Debitori

352 262

492 245

Nauda

2 128 257

1 436 175

Apgrozāmie līdzekļi kopā

4 159 441

3 294 529

Aktīvu kopsumma

16 666 168

12 378 790

Pasīvs

2005

LVL

2004

LVL

Pašu kapitāls

Pamatkapitāls

3 403 627

3 403 627

Pārējās rezerves

3 740 487

3 740 487

Nesadalītā peļņa

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

(1821 569)

-

Pārskata gada nesadalītā peļņa

(698 179)

(1821 569)

Pašu kapitāls kopā

4 624 366

5 322 545

Uzkrājumi

835 752

628 981

Uzkrājumi kopā

835 752

628 981

Kreditori

Ilgtermiņa kreditori

4 403 588

1 223 470

Īstermiņa kreditori

6 802 462

5 203 794

Kreditori kopā

11 206 050

6427 264

Pasīvu kopsumma

16 666 168

12 378 790

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzas 2005.gada 31.decembrī

2005

LVL

2004

LVL

Neto apgrozījums

27 405 135

24 331 180

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(27 340 122)

(24443 873)

Bruto peļņa vai zaudējumi

65 013

(112 693)

Administrācijas izmaksas

(588 944)

(491 130)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

364 043

511 896

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(489 869)

( 1 544 666)

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

7 413

5 455

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(90587)

(144892)

Peļņa [vai zaudējumi] pirms nodokļiem

(732 931)

(1 776 030)

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārējie nodokļi

41749

(6 997)

(41 749)

(3 790)

Pārskata gada peļņa [vai zaudējumi]

(698 179)

(1 821 569)

Māris Pļaviņš, valdes priekšsēdētājs


Valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” gada pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē 2006.gada 12.jūlijā. Tiek publicēts saīsinātais finanšu pārskats. Pilna apjoma gada pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.


Revidentu ziņojums

Valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” akcionāram

Esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2005. gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006. gada 24. maija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, izņemot tādu iespējamo labojumu ietekmi, kas varētu būt nepieciešami, ja mēs būtu varējuši pārliecināties par krājumu daudzumu 2005. gada 31. decembrī, jo mēs nepiedalījāmies krājumu inventarizācijā, kas notika pirms mūsu iecelšanas par uzņēmuma revidentiem, un mēs nevarējām gūt pietiekamu pārliecību par krājumu apjomu minētajā datumā ar citām revīzijas procedūrām.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un par kuriem mēs sniedzām atzinumu ar piezīmi.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kopā ar pilna apjoma finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

Zigrīda Šneidere,

SIA Revīzija un vadības konsultācijas

Komercsabiedrības licence nr. 79

Valdes locekle

Zvērināta revidente

Sertifikāta nr. 110

Rīga, 2006. gada 12. jūlijs

 

SIA “ Tolmets”, reģistrācijas nr.42103022610,

saīsainātais konsolidētais gada pārskats par 2005.gadu

Sagatavots saskaņā ar LR likumu “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”

Pilna apjoma gada pārskats pieejams Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā.

Konsolidētā bilance 2005.gada 31.decembrī

Aktīvs

Summa Ls

Pasīvs

Summa Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

8 054 129

Pašu kapitāls

3 875 667

Apgrozāmie līdzekļi

4 874 667

Mazākumakcionāru intereses

12 474

Uzkrājumi

27 912

Kreditori

9012743

Bilance

12928 796

Bilance

12928 796


Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins 2005.gada 31.decembrī

Rādītāji

Summa Ls

Neto apgrozījums

56269 397

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

- 54256 469

Bruto peļņa

2012 928

Pārējie ieņēmumi un izmaksas

-782 131

Ārkārtas ieņēmumi un izmaksas

519

Peļņa pirms nodokļiem

1231316

Nodokļi

-220379

Mazākuma intereses

- 17 354

Konsolidētā peļņa

993 583

Valdes priekšsēdētājs M.Soboļevs


Revidenta ziņojums SIA “Tolmets” vadībai un īpašniekiem

Mēs esam veikuši SIA “Tolmets”, reģ.nr. 42103022610, un tās meitas uzņēmumu (turpmāk - Grupa), konsolidētā 2005.gada finanšu pārskata revīziju. Konsolidētais finanšu pārskats ietver 2005.gada 31. decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu par 2005.gadu un pielikumu.

Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga SIA “ Tolmets” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskatā ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” prasībām.

A.Deniņš

AS “BDO Invest Rīga” valdes priekšsēdētājs

Komercsabiedrības licence nr.112

A.Putniņš

zvērināts revidents

sertifikāts nr.123

Rīgā 2006.gada 18.jūlijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!