Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.08.2006., Nr. 125 https://www.vestnesis.lv/ta/id/141277

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.651

Par zemesgabala Mežciema rajonā, Madaru ielā 3, detālplānojuma apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

08.08.2006., Nr. 125

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 632

Pieņemts: 01.08.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.632

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 13.§)

Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2.Centra mērķis ir īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību un valsts pārvaldes funkcijas regla­mentētās metroloģijas jomā.

II. Centra kompetence, funkcijas un uzdevumi

3.Centra kompetencē ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteikto tiesību un pienākumu īstenošana un funkciju pildīšana patērētāju tiesību un interešu aizsardzības, tirgus uzraudzības un metroloģijas jomā.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centram ir šādi uzdevumi:

4.1.kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvāto (piedāvājamo) preču un pakalpo­jumu atbilstību drošuma prasībām, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.2.uzraudzīt par precēm un pakalpojumiem sniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.3.uzraudzīt par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.4.pieprasīt papildu informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju, kā arī kontrolēt prasību izpildi par papildu informācijas sniegšanu;

4.5.pārbaudīt, vai tiek ievērota garantijas saistību uzņemšanās, noformē­šanas un izpildes kārtība;

4.6.pārbaudīt, vai pareizi tiek noteikts pārtikas un nepārtikas preču svars, mērs un pirkuma samaksa;

4.7.pārbaudīt, vai tiek ievērota preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtība, kā arī pieprasīt, lai cenas precēm un pakalpojumiem tiktu norādītas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.8.konsultēt patērētājus par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem;

4.9.informēt ražotājus, pārdevējus un pakalpojumu sniedzējus par viņu pienākumiem normatīvajos aktos noteikto prasību izpildē;

4.10.piedalīties informācijas ātrās apmaiņas sistēmā par bīstamām precēm, lai atbilstoši tirgus uzraudzības kompetencei pārbaudītu saņemto informāciju par bīstamām precēm, kā arī informētu par tām citas attiecīgās tirgus uzraudzības iestādes;

4.11.izvērtēt reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņemt attiecīgus lēmumus;

4.12.izvērtēt komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.13.izvērtēt patērētājiem izteikto piedāvājumu, līgumu projektu, kā arī noslēgto līgumu un saistību izpildes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pieņemt attiecīgu lēmumu;

4.14.pārbaudīt, vai patērētāju noslēgtajos līgumos ir ietverta normatīvajos aktos noteiktā atteikuma tiesību paziņošanas un izmantošanas kārtība;

4.15.kontrolēt, vai tiek ievērota kārtība, kādā piesakāms patērētāju prasī­jums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizē­jama preces vai pakalpojuma ekspertīze, un pieņemt lēmumu par patērētāju likumīgo prasību izpildi;

4.16.uzraudzīt tirgū reglamentētajā sfērā piedāvāto mērīšanas līdzekļu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.17.veikt lietošanā nodoto mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību;

4.18.veikt fasēto preču metroloģisko kontroli;

4.19.atbilstoši kompetencei izveidot, uzturēt un aktualizēt ekspertīzes veicēju datu bāzi;

4.20.atbilstoši kompetencei izpildīt ražotāju, pārdevēju, pakalpojumu sniedzēju un patērētāju pieprasījumus par iespējamiem ekspertīzes veicējiem;

4.21.pildot Eiropas patērētāju palīdzības tīkla centra funkcijas Latvijā, apkopot informāciju un informēt patērētājus par patērētāju tiesībām Eiropas Savienības dalībvalstīs un par pārrobežu iepirkšanos, kā arī koordinēt jautājumu risināšanu par patērētāju pārrobežu sūdzībām Eiropas Savienībā;

4.22.atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr.2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzī­bas jomā, veikt vienotajam sadarbības birojam paredzētos uzdevumus;

4.23.atbilstoši kompetencei sagatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību un valsts metroloģisko kontroli un uzraudzību;

4.24.sadarboties ar starptautiskajām institūcijām un nevalstiskajām orga­ni­zācijām, kas darbojas patērētāju tiesību aizsardzības un reglamentētās metrolo­ģijas jomā;

4.25.pārstāvēt patērētāju intereses speciālajās komitejās un starpvalstu sadarbības tīklos;

4.26.veikt citus uzdevumus saskaņā ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, reklāmu un metroloģiju reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

III. Centra amatpersonas, darbinieki un tā darbības tiesiskuma nodrošināšana

5.Centra darbu vada centra direktors. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī nosaka centra struktūru, katras struktūrvienības funkcijas un padotību.

6.Centra amatpersonas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

6.1.bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuras ēkas, telpas, teritorijas un citas vietas, kur notiek preču ražo­šana vai lietu izgatavošana, uzglabāšana, tirdzniecība vai pakalpojumu snieg­šana, kā arī vietas, kurās izlieto, izgatavo, labo vai realizē mērīšanas līdzekļus, un pildīt šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus patērētāju tiesību un interešu aizsardzības un reglamentētās metroloģijas jomā;

6.2.netraucēti veikt visas darbības, kas nepieciešamas kontroles veikšanai;

6.3.pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, pārdevējiem, pakalpo­jumu sniedzējiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām centra uzdevumu veikšanai vai amatpersonas amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

6.4.noteikt ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem un mērīša­nas līdzekļu lietotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem termiņu, kurā jāsniedz rakstiska atbilde par patērētāja iesniegumā vai sūdzībā minētajiem apstākļiem vai jānovērš konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi;

6.5.sastādīt pārbaudes aktus, lai konstatētu iespējamos patērētāja tiesību pārkāpumus, veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus, kā arī sastādīt admi­nistratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

6.6.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt preču paraugus laboratoriskas vai cita veida ekspertīzes veikšanai;

6.7.normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturēt preču realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu līdz testēšanas laboratorijas vai ekspertu atzinuma saņemšanai vai lēmuma pieņemšanai, ja:

6.7.1.informācija par preci vai preces marķējums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6.7.2. netiek uzrādīts atbilstības apliecinājums vai apstiprinājums;

6.7.3. rodas pamatotas aizdomas par preces vai pakalpojuma bīstamību;

6.7.4.ja fasēto preču faktiskā satura daudzums neatbilst normatīviem;

6.7.5. rodas pamatotas aizdomas, ka preces ir viltotas.

6.8.pamatojoties uz testēšanas laboratorijas vai ekspertu atzinumu, informāciju, kas saņemta no informācijas ātrās apmaiņas sistēmas par bīstamajām precēm, vai centra amatpersonu lēmumu, aizliegt realizēt, pieprasīt izņemt no apgrozības preces vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja tie neatbilst normatī­vajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām;

6.9.pieprasīt, lai ražotāji, pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji nodrošina objekta vadītāja, objekta atbildīgās amatpersonas vai cita pārstāvja klātbūtni kontroles laikā, kā arī, ja nepieciešams, pieaicināt lieciniekus un veikt kontroli bez objekta pārstāvja klātbūtnes, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs neizpilda minēto prasību;

6.10.pieprasīt, lai ražotāji, pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības un novērš neatbilstību;

6.11.izņemt preces un lietas, kuras ir administratīvā pārkāpuma priekšmets;

6.12. ja nepieciešams, pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

6.13.īstenot citas tiesības, kas noteiktas patērētāju tiesību un interešu aiz­sardzību, tirgus uzraudzību un metroloģiju reglamentējošos normatīvajos aktos.

7.Centra amatpersonām aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

8.Centra amatpersona, pildot amata pienākumus ārpus darba (dienesta) telpām, uzrāda dienesta apliecību.

9.Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt kārtībā, kas noteikta patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, reklāmu un metroloģiju reglamentējošos normatīvajos aktos, iesniedzot centra direktoram attiecīgu iesniegumu.

10.Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, ja patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, tirgus uzraudzību, reklāmu un metroloģiju reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

IV.Pārskats par centra darbību un līdzekļu izlietojumu

11.Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par centra funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo gada publisko pārskatu.

12.Centrs šo noteikumu 4.21.apakšpunktā minēto funkciju nodrošināša­nai izmanto valsts budžeta līdzekļus – dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un no Eiropas Komisijas šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

13.Centrs regulāri informē sabiedrību par patērētāju tiesībām, centra darbību un tās rezultātiem, izmantojot tiešu saziņu, mājas lapu internetā (www.ptac.gov.lv), informatīvus materiālus vai plašsaziņas līdzekļus.

V. Noslēguma jautājums

14.Atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1.Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumus Nr.889 “Patērē­tāju tiesību aizsardzības centra nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 171.nr.; 2005, 63.nr.; 2006, 90.nr.);

14.2.Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumus Nr.174 “Valsts metroloģiskās inspekcijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 43.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 9.augustu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!