Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Paziņojumi par teritorijas plānošanu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 4.08.2006., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/ta/id/141167

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

Vēl šajā numurā

04.08.2006., Nr. 123

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Paziņojumi par teritorijas plānošanu

 

Paziņojums

Babītes pagasta padome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. punktu, paziņo, ka Babītes pagasta padome 2006.21.06. ir pieņēmusi lēmumu (sēdes prot. nr.9, 21.§) par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dūdas” Piņķi, Babītes pagasts, kadastra nr.8048-003-0330. Detālplānojuma izstrādes vadītāja - pagasta pašvaldības teritorijas plānotāja Dzirkstīte Paņko. Detālplānojuma izstrādātāja - arhitekte Dace Bērziņa, tel. 9103226.

Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – divas nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Babītes pagasta padomes Būvvaldē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Rīgas raj., LV-2107, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Babītes pagasta Teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties Babītes pagasta padomes Būvvaldē Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā. Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, notiek pirmdienās no plkst. 8.30-18 un ceturtdienās no plkst.8.30-18, pusdienas pārtraukums no 12.30-13.30.


Paziņojums par Mežāres pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu

Mežāres pagasta padome informē, ka 2006. gada 21. jūlija padomes sēdē ir apstiprināts Mežāres pagasta teritorijas plānojums (protokols nr. 7, 1.§) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi nr. 3 “Par Mežāres pagasta teritorijas plānojuma laika posmam 2006.-2018. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Ar teritorijas plānojuma dokumentiem var iepazīties Mežāres pagasta padomē (adrese: Druvasnieki 16a, Mežāres pagasts, Jēkabpils rajons), darbdienās no pulksten 9 līdz 16.


Paziņojums par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma organizēšanu

Daugmales pagasta padome atbilstoši 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas” 36. un 37.punktiem paziņo, ka atkārtotam sabiedriskās apspriešanas otram posmam noteikts termiņš no 2006.gada 11.jūlija līdz 2006.gada 22.augustam (paziņojums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” , jo saskaņā ar 28.06.2006 . Daugmales pagasta padomes sēdes protokolu nr.6, 2.§ tiek izstrādāts Daugmales pagasta teritorijas plānojums.

Sabiedriskās apspriešanas pasākumi notiek Daugmales pagasta padomes ēkā “Salnas”, kas atrodas Daugmalē, Daugmales pag., Rīgas raj. Tikšanās ar interesentiem 2005.gada 14.augustā pagasta Daugmales pamatskolas zālē pulksten 18. Apmeklētāju pieņemšana pagasta padomē 2.stāva zālē, 2005.gada 14.augustā pulksten 16.30-17.30 “Salnas”, Daugmalē, Daugmales pag., Rīgas raj.

Daugmales pagasta padomē 2. stāva zālē padomes darba laikā no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 pieejami izstādītie materiāli:

1) “Daugmales pagasta teritorijas plānojums”;

2) Daugmales pagasta teritorijas attīstības programma;

3) spēkā esošais Rīgas rajona teritorijas plānojums līdz 2003.gadam ar grozījumiem;

4) MK noteikumi “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”.

5) Rīgas reģiona attīstības dokumenti pieejama internetā rigaregion.lv;

6) pārskatu par iedzīvotāju viedokli, priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā.

Rakstiskus priekšlikumus visā apspriešanas laikā var iesniegt pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17 pagasta padomes kancelejā vai adresēt “Priekšlikums teritorijas plānojumam” Daugmales pagasta padomei, “Salnas”, Daugmales pag., Rīgas rajonā, LV-2124, pievienojot konkrētā īpašuma priekšlikumam, īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus. Rakstiskiem priekšlikumiem jābūt noformētiem atbilstoši “Informācijas atklātības likumam”, kā arī saskaņā ar lietvedības noteikumiem. Priekšlikumi, kas tiks iesniegti teritorijas plānojumam pēc sabiedriskās apspriešanas laika, netiks atbildēti un ņemti vērā.


Paziņojums par Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Saskaņā ar Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes 27.07.2006. lēmumu (prot. nr.12, 1.p.) sabiedriskai apspriešanai tiek nodota “Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma” (2006.-2018.gadam) galīgā redakcija un Vides pārskata projekts.

Ar Apes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt Apes pilsētas ar lauku teritoriju domē no 2006.gada 7.augusta līdz 2006.gada 18.septembrim Stacijas ielā 2, Apē, darba dienās no plkst. 9- 11 un no 14 – 16.

Sabiedriskās apspriešanas informatīvā sanāksme notiks 2006.gada 31.augustā plkst. 15 Stacijas ielā 2, Apē.

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami rakstiski Apes pilsētas ar lauku teritoriju domei Stacijas ielā 2, Apē, līdz 2006.gada 18.septembrim.


Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu zemesgabalam 1.Pasažieru un Malu ielu rajonā, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu paziņo, ka Daugavpils pilsētas dome 2006.gada 27. jūlijā pieņēmusi lēmumu nr. 663 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu 1.pasažieru un Malu ielu rajona teritorijai”. Detālplānojuma izstrādes vadītājs - būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriedes pirmā posma termiņš – minimums divas nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latgales Laiks” un “Latvijas Vēstnesis” – 2006. gada 7. augusts līdz 24.augusts.

Sabiedriskās apspriešanas vieta: Materiālu par detālplānojumu var apskatīt, kā arī rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus (sabiedriskās apspriešanas anketas) var iesniegt:

Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē Daugavpilī, Raiņa ielā 28,

Daugavpils pilsētas domē K. Valdemāra ielā 1,

katru darbdienu no pulksten 8 līdz 17 no sludinājuma publicēšanas laikrakstos līdz 24. augustam ieskaitot.

Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības pieteikums nosūtāms Daugavpils pilsētas domes Būvvaldei. Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Daugavpils pilsētas attīstības plānu, teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, kā arī projekta programmu Daugavpils pilsētas domes Būvvaldē Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītāja Arvila Pundura (tālr. 5407781).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.14 līdz 18. Trešdienās no plkst.8 līdz 12.


Paziņojums par detālplānojumu Carnikavas novadā

Saskaņā ar Carnikavas novada domes 21.06.2006. lēmumu (sēdes protokola izraksts nr.13, 32.§) uzsākta Rīgas rajona Carnikavas novada teritorijas detālplānojuma izstrāde 11,95 ha platībā (zemesgabali “Gaujiņas” (kadastra nr. 80520020821), “Skujas” (kadastra nr. 80520020820) un “Dzirnupes iela 1” (kadastra nr. 80520021885). Detālplānojuma mērķis ir pamatot savrupmāju apbūves teritoriju un ar to saistīto infrastruktūras objektu izvietošanu un noteikt zemesgabalu sadalīšanu parcelēs. Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš - no 08.08.2006. līdz 22.08.2006. Detālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītājs Silvis Grīnbergs. Priekšlikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz rakstiskā veidā līdz 22.08.2006. SIA “Reģionālie projekti” (Vīlandes iela 7-2, Rīga, LV-1010) darbdienās no plkst.9 līdz 18.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 1. Pasažieru un Mālu ielu rajona teritorijai, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome ar šī gada lēmumu nr.663 uzsākusi detālplānojuma 1. Pasažieru un Mālu ielu rajona teritorijai Daugavpilī, izstrādi.

Pilsētas iedzīvotāji no 2006.gada 7.augusta līdz 23.augustam tiek aicināti piedalīties detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā. Ar materiāliem var iepazīties Daugavpils pilsētas būvvaldes hallē Raiņa ielā 28, Daugavpils domes hallē K. Valdemāra ielā 1, katru darba dienu no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, kā arī Latgales Centrālajā bibliotēkā Rīgas ielā 22A. Savus priekšlikumus par detālplānojuma izstrādi iesniegt Daugavpils pilsētas būvvaldē. Projekta vadītājs A. Pundurs.


Par detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem “Široni’’ un “Madaras’’, Ogres novada Ogresgala pagastā

2006.gada 13.jūlijā novada dome pieņēmusi lēmumus par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu.

Par atļauju izstrādāt detālo plānojumu zemesgabaliem “Široni’’ un “Madaras’’ Ogres novadā, Ogresgala pagastā (protokols nr.16, 21. paragrāfs). Plānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemesgabalu sadali savrupmāju apbūves vajadzībām, inženierkomunikāciju izvietošanai un piekļūšanas nodrošināšanai.

Par detālo plānojumu izstrādi atbildīgā amatpersona ir teritorijas plānotājs U. Apinis.

No š.g. 24.jūlija līdz 28. augustam Ogres novada domes 213. kabinetā, Brīvības ielā 48, Ogrē, pirmdienās un trešdienās no plkst.10 līdz 12 un no15 līdz 17 iespējams iepazīties ar Ogres novada teritorijas plānojumu un attīstības plānu un citu informāciju, kas saistīta ar minēto detālplānu izstrādi, kā arī rakstiski izteikt savus priekšlikumus detālplānojumu izstrādei.

Priekšlikumus adresēt Ogres novada domei Brīvības ielā 48, Ogrē, LV-5001, vai pa e-pastu: buvvalde@oic.lv, uzrādot savu vārdu, uzvārdu un adresi. Sīkāku informāciju iespējams iegūt pa tālruni 5071175.

Par detālo plānojumu 1. redakciju sabiedrisko apspriešanu tiks paziņots atsevišķi, ar informatīvā izdevuma “Ogrēnietis’’ un laikraksta “Latvijas Vēstnesis’’ starpniecību.


Paziņojums

Stopiņu novada dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61. punktu, paziņo, ka Stopiņu novada dome 2006.26.04. (sēdes prot. nr.30, 4.p.) ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Austrumi-2”, kad. nr. 8096-003-0591 un “Vecaustraumi”, kad. nr. 8096-003-0086, Stopiņu pag., Rīgas raj., un 2006. 25.01. (sēdes prot. nr. 24, 4.p.) ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pasakas”, kad. nr. 8096-002-0141. Detālplānojumu izstrādes vadītāja - arhitekte Dace Bērziņa, tel. 9103226.

Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš – divas nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstos “Rīgas Apriņķa Avīze” un “Latvijas Vēstnesis”.

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Stopiņu novada domes Būvvaldē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Rīgas raj., LV-2130, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi; juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar spēkā esošo Stopiņu novada Teritorijas plānojumu, kā arī ar jautājumiem un priekšlikumiem par detālplānojumiem var vērsties Stopiņu novada domes Būvvaldē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Rīgas raj. Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties, notiek pirmdienās no plkst. 10-19 un ceturtdienās no plkst,9-18, pusdienas pārtraukums no 13-14.


Paziņojums par detālplānojumu Salaspils novadā

Saskaņā ar Salaspils novada domes sēdes protokola nr.11, 32.§ izrakstu, no 07.08.2006. tiek sākta zemesgabala “Damusāni” (kad. nr. 8031-009-0027) Rīgas rajonā, Salaspils novadā, detālplānojuma projekta “Damusāni” grozījumu pirmās redakcijas publiskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas 1. posms noteikts no 07.08.2006. līdz 21.08.2006. Projekta vadītāja - Daiga Deruma (sert. nr. 10-0651).

Iepazīties ar detālplānojuma grozījumiem un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 21.08.2006. K.Barona ielā 88/2-33, Rīgā, kontakttālrunis 29476139.


Paziņojums par Vecates pagasta teritorijas plānojumu

Valmieras rajona Vecates pagasta padome paziņo, ka 2006.gada 21.jūlija padomes 8. sēdē ar lēmumu ir apstiprināts Vecates pagasta teritorijas plānojums (protokols nr.8, 2.§) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumu nr.3 “Vecates pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Noteikumi stājas spēkā no publikācijas “Latvijas Vēstnesī”. Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Vecates pagasta padomē (adrese: Valmieras rajons, Pagastnams, p/n Vecate, LV-4211) darba laikā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!