Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ekonomikas ministrijas 2006. gada 11. jūlija ieteikumi Nr. 2540-28-2 "Kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju piemērošana atklātā projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" projektu iesniegumu vērtēšanas ietvaros". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.07.2006., Nr. 119 https://www.vestnesis.lv/ta/id/140791

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.380

Par atvaļinājuma piešķiršanu M.Jirgenam

Vēl šajā numurā

28.07.2006., Nr. 119

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ekonomikas ministrija

Veids: ieteikumi

Numurs: 2540-28-2

Pieņemts: 11.07.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ekonomikas ministrijas ieteikumi Nr.2540-28-2

Rīgā 2006.gada 11.jūlijā

Kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju piemērošana atklātā projektu iesniegumu konkursa “Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” projektu iesniegumu vērtēšanas ietvaros

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Ieteikumi nosaka vienotas prasības, kas jāievēro vērtēšanas komisijas locekļiem un vērtēšanas ekspertiem, veicot Vienotā programmdokumenta 1.prioritātes “Līdzsvarotas attīstības veicināšana” 1.pasākuma “Vides infrastruktūras un tūrisma uzlabošana” 4.aktivitātes “Siltumapgādes sistēmu uzlabošana” 2.apakšaktivitātes “Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” atklātā projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu (turpmāk tekstā – projekta iesniegums) vērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumu Nr.382 “Noteikumi par atklātā projektu iesniegumu konkursa “Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energo­efektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” vadlīnijām” 12.pielikumā noteiktajiem projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (turpmāk tekstā – kvalitātes un specifiskie vērtēšanas kritēriji), ar mērķi nodrošināt tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības principu projektu iesniegumu vērtēšanas procesā.

2. Ieteikumu 1.punktā minētā projektu iesniegumu vērtēšana notiek, aizpildot ieteikumu pielikumā noteikta parauga veidlapu.

3. Sagatavojot vērtējumu par projekta iesniegumu, projekta iesnieguma vērtēšanas ekspertam vai vērtēšanas komisijas loceklim vispirms jāaizpilda ieteikumu pielikuma otrā sadaļa “Projekta iesnieguma vērtējums”.

4. Ieteikumu pielikuma otrās sadaļas 1. līdz 6., kā arī 7.1.1. un 7.2.1.kvalitātes un specifiskā vērtēšanas kritērija vērtējumā jāatzīmē atbilstošā aile (Jā/Nē).

5. Ieteikumu pielikuma otrās sadaļas 7.1.2., 7.2.2. un 8. līdz 14.kvalitātes un specifiskā vērtēšanas kritērija vērtējumā:

5.1. jāieraksta norādītais apgalvojuma punktu skaits, ja projekts atbilst attiecīgajam apgalvojumam;

5.2. jāieraksta 0, ja projekts neatbilst attiecīgajam apgalvojumam.

6. Ja projekta iesniegumā netiek sniegta vērtēšanai nepieciešamā informācija, atbilstošais punkts vērtējams ar nulli.

7. Ja norādīta atšķirīga informācija projekta iesnieguma veidlapā vai tās pielikumos (projekta iesnieguma 1.–8.pielikums) un pavaddokumentos, par pareizo informāciju tiek uzskatīta tā, kas norādīta projekta iesnieguma veidlapā vai tās pielikumos (projekta iesnieguma 1.–8.pielikums).

8. Aizpildot veidlapu, jāpamato vērtējums katrā kvalitātes un specifiskajā vērtēšanas kritērijā un jāparāda, kurā vietā projekta iesniegumā atrodama informācija.

9. Balstoties uz ieteikumu pielikuma otrajā sadaļā “Projekta iesnieguma vērtējums” sniegto informāciju, jāaizpilda ieteikumu pielikuma pirmā sadaļa “Projekta iesnieguma vērtējuma kopsavilkums”, vispirms norādot punktu skaitu, kas piešķirts katram kvalitātes un specifiskajam vērtēšanas kritērijam, pēc tam vērtējuma kopsavilkumu. Šajā sadaļā nedrīkst iekļaut informāciju, kas nav norādīta ieteikumu pielikuma otrajā sadaļā “Projekta iesnieguma vērtējums”.

10. Pēc ieteikumu pielikuma pirmās un otrās sadaļas aizpildīšanas vērtēšanas ekspertam vai vērtēšanas komisijas loceklim, kurš aizpildīja formu, jāparakstās, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un formas aizpildīšanas datumu.

Saskaņots ar Tieslietu ministriju 2006.gada 20.jūnijā.

Ekonomikas ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze


 

Pielikums

Projekta iesniegums Nr._____________________________, _______________________________________________________________________________________________________­­­­­­­

(nosaukums)

I. Projekta iesnieguma vērtējuma kopsavilkums

Nr.

Kritērijs

1.

Projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei (t.i., projektā paredzēto aktivitāšu atbilstība).

Pamatojums:

2.

Projekta atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšana, ilgtspējīga attīstība, reģionālā attīstība un informācijas sabiedrības veicināšana).

Pamatojums:

3.

Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma, ko paredzēts risināt, realizējot projektu.

Pamatojums:

4.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas atbilstība).

Pamatojums:

5.

Plānotās projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitātes ir pietiekamas un atbilstošas.

Pamatojums:

6.

Projekta tehniski ekonomiskais aprēķins balstās uz datiem par tīklos nodotās un patērētās siltumenerģijas daudzumiem, kas iegūti no siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem.

Pamatojums:

7.

Projekta iesniegums pamato sasniedzamos rezultātus: 7.1.projekta rezultātā tiek panākts pamatots enerģijas un/vai kurināmā ietaupījums;7.2.projekta rezultātā tiek panākts enerģijas ražošanas ietekmes uz vidi samazinājums.

Pamatojums:

8.

Projekts ir integrēta attiecīgās siltumapgādes sistēmas stratēģijas sastāvdaļa un stratēģijā ir parādīts pamatots projekta pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām, analizējot arī sociāli – ekonomiskos ieguvumus (piemēram, samazinātas kopējās siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem, palielināts darba vietu skaits u.tml.).

Pamatojums:

9.

Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, laika grafiks, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts ir pamatoti un atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski (t.sk. pārbaudīts projekta jūtīgums pret izmaiņām pieņēmumos – izmaiņas siltumenerģijas patēriņā, kurināmā cenās, darba algās un inflācijas ietekme).

Pamatojums:

10.

Organizācijas spēja ieviest un vadīt aktivitātes, kas atbilst iesniegtā projekta apjomam: projekta vadītāja/u kompetence; projekta vadībā iesaistītā tehniskā kapacitāte, pieredze projektu finanšu un organizatoriskā vadībā atbilstoši projekta apjomam; skaidri norādīta projekta ieviešanā iesaistīto personu loma.

Pamatojums:

11.

Projekta pieteicēja paša ieguldījums problēmas risināšanā iepriekšējos periodos.

Pamatojums:

12.

Finanšu aprēķini parāda projekta komerciālu dzīvotspēju, plānoto ieņēmumu un izmaksu pamatotību. Projekts 15 gadu periodā no uzsākšanas brīža uzrāda iekšējo ienesīguma normu (turpmāk tekstā – IRR): 1) vismaz 7%, pieņemot, ka jāatmaksājas visām projekta investīcijām; 2) vismaz 12%, pieņemot, ka jāatmaksājas tikai projekta pieteicēja ieguldījumam.

Pamatojums:

13.

Projekta izdevumi, kā arī naudas plūsmas aprēķini ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai. Organizācijai pieejamo finanšu līdzekļu avoti ir stabili.

Pamatojums:

14.

Projekta rezultātā tiek veicināta vietējo/atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana.

Pamatojums:

II. Projekta iesnieguma vērtējums

1. Atbilstība VPD

Projekta iesniegums atbilst Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei.

Vērtējuma pamatojums:

2. Atbilstība horizontālajiem mērķiem

Projekts atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšana, ilgtspējīga attīstība, reģionālā attīstība un informācijas sabiedrības veicināšana).

Vērtējuma pamatojums:

3. Risināmā problēma

Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma, ko paredzēts risināt, realizējot projektu.

Vērtējuma pamatojums:

4. Īstenošanas uzraudzība

Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas atbilstība).

Vērtējuma pamatojums:

5. Publicitātes aktivitātes

Plānotās projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas aktivitātes ir pietiekamas un atbilstošas.

Piezīme. Publicitātes un informācijas pasākumi ERAF finansējuma saņēmējiem jānodrošina saskaņā ar Vadošās iestādes izdotajām Vizuālās identitātes vadlīnijām publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, kā arī 2000.gada 30.maija Komisijas Regulas (EK) Nr.1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic attiecībā uz palīdzību no struktūrfondiem, pielikuma 3.2.2. un 6.punktu.

Vērtējuma pamatojums:

6. Tehniski – ekonomiskā aprēķina pamatotība

Projekta tehniski – ekonomiskais aprēķins balstās uz datiem par tīklos nodotās un patērētās siltumenerģijas daudzumiem, kas iegūti no siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem.

Piezīme. Šis kritērijs nevar būt par pamatu to projektu noraidīšanai, kas sagatavoti četrcauruļu siltumenerģijas sadales sistēmas pārbūvei par divcauruļu sistēmu.

Vērtējuma pamatojums:

7. Sasniedzamo rezultātu pamatojums

Kritērijs. Projekta iesniegums pamato sasniedzamos rezultātus.

7.1. Enerģijas un/vai kurināmā ietaupījums

7.1.1. Projekta rezultātā tiek panākts enerģijas un/vai kurināmā ietaupījums.

Pildīt, ja 7.1.1.punktā atbilde ir “Jā”. Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

7.1.2. Projekta rezultātā tiek panākts pamatots enerģijas un/vai kurināmā ietaupījums:

a) 0 (neieskaitot) līdz 3% (ieskaitot);

1

b) 3% līdz 6% (ieskaitot);

2.5

c) 6% līdz 9% (ieskaitot);

4

d) vairāk par 9%.

5

Vērtējuma pamatojums:

7.2. Enerģijas ražošanas ietekmes uz vidi samazinājums

7.2.1. Projekta rezultātā tiek panākts gaisa piesārņojuma samazinājums.

Pildīt, ja 7.2.1.punktā atbilde ir “Jā”. Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

7.2.2. Projekta ietvaros uzstādīto iekārtu un/vai veikto būvdarbu rezultātā gaisa piesārņojums (SO2, NOx, CO un cieto daļiņu) pamatoti samazinās:

a) 0 (neieskaitot) līdz 5% (ieskaitot);

1

b) 5% līdz 10% (ieskaitot);

3

c) vairāk par 10%.

5

Piezīme. Netiks apstiprināti projekti, kas iegūs 0 punktus visās šī kritērija sadaļās. Projektam jāpievieno informācija par gaisa piesārņojuma samazināšanu un attiecīgajām relatīvajām izmaksām šim samazinājumam:

??slāpekļa oksīdi – samazinājums t/gadā, samazinājuma izmaksas Ls par tonnu*;

??siltumnīcas efektu izraisošās gāzes – samazinājums t/gadā, samazinājuma izmaksas Ls par tonnu.

* Samazinājuma izmaksas Ls par tonnu rēķināmas kā kopējo projekta izmaksu dalījums ar samazināto tonnu skaitu visa projekta garumā:

Samazinājuma izmaksas Ls par tonnu = Projekta kopējās izmaksas Ls

Samazināto tonnu skaits visa projekta garumā

Vērtējuma pamatojums:

8. Sasaiste ar siltumapgādes sistēmas stratēģiju, alternatīvas un sociālekonomiskie rādītāji

Kritērijs. Projekts ir integrēta attiecīgās siltumapgādes sistēmas stratēģijas sastāvdaļa un stratēģijā ir parādīts pamatots projekta pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām, analizējot arī sociāli – ekonomiskos ieguvumus (piemēram, samazinātas kopējās siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem, palielināts darba vietu skaits u.tml.).

8.1. Siltumapgādes sistēmas stratēģija un pašvaldības attīstības plāna mērķi

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Ražošanas un sadales efektivitātes paaugstināšanas gadījumā – projekta iesniegums ir integrēta pašvaldības vai komersanta siltumapgādes sistēmas attīstības stratēģijas sastāvdaļa.

1

Sabiedriskā sektora ēku energoefektivitātes paaugstināšanas gadījumā – projekta iesniegums pamato projektā paredzēto aktivitāšu atbilstību pašvaldības attīstības plānā noteiktajiem mērķiem.

1

8.2. Alternatīvas un sociālekonomiskie rādītāji

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Projekta iesniegumā apskatītas siltumapgādes sistēmas problēmu/-as risināšanas alternatīvas un pamatots projektā paredzēto risinājumu pārākums pār citām alternatīvām.

3

Projekta iesniegumā uzrādīts, ka tiks sasniegti vismaz divi no uzskaitītajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem:

1

– samazinātas siltumenerģijas izmaksas iedzīvotājiem vai enerģijas lietotājiem sabiedriskajā sektorā;

– nodrošināti jauni pieslēgumi – centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkla paplašināšanās;

– palielināts darba vietu skaits vai uzlaboti darba apstākļi esošajiem darbiniekiem;

– uzlabots komforts enerģijas lietotājiem sabiedriskajā sektorā;

– samazināts siltumenerģijas piegādes pārrāvumu skaits un ilgums;

– uzsākta elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā, kas atbilst efektīvas koģenerācijas kritērijiem saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu.

Vērtējuma pamatojums:

9. Mērķu sasniegšana, laika grafiks, rezultatīvie rādītāji un riski

Kritērijs. Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, laika grafiks, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts ir pamatoti un atbilst projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski (t.sk. pārbaudīts projekta jūtīgums pret izmaiņām pieņēmumos – izmaiņas siltumenerģijas patēriņā, kurināmā cenās, darba algās un inflācijas ietekme).

9.1. Aktivitāšu atbilstība mērķim

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Visas projekta aktivitātes un plānotie darbi ir vērsti uz sasniedzamo mērķi un ir attiecināmi atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382 “Noteikumi par atklātā projektu iesniegumu konkursa “Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē” vadlīnijām” (turpmāk – MK 2006.gada 9.maija noteikumi Nr.382).

1.5

Paredzētie darbi un projektā plānotie tehnoloģiskie risinājumi sekmē projekta mērķu sasniegšanu, to apraksts ir atbilstošs un pietiekams aktivitāšu īstenošanai.

1

Piezīme. Ja energoefektivitātes pasākumi tiek veikti ēkā, kurā tikai daļu aizņem enerģijas lietotājs sabiedriskajā sektorā (atbilstoši MK 2006.gada 9.maija noteikumu Nr.382 2.punktā noteiktajiem gadījumiem, piemēram, ēkā, kurā vienu trešdaļu aizņem kultūras nams, bet divas trešdaļas – pilsētas dome), aktivitātes un plānotie darbi nav attiecināmi atbilstoši MK 2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382 un vērtējumā jāatzīmē, ka attiecināmās izmaksas ir tikai sabiedriskā sektora ēkas daļā veiktie ieguldījumi.

Par energoefektivitātes pasākumiem ir uzskatāmi sienu un jumta siltināšana, iekšējās siltumapgādes sistēmas, ventilācija, logu nomaiņa, nevis elektrosistēmas ievilkšana vai datori un krēsls siltināšanai.

Vērtējuma pamatojums:

9.2. Laika grafiks

Projektā plānotās aktivitātes ir iespējams īstenot plānotajā

projekta īstenošanas laika grafikā.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

9.3. Rezultatīvie rādītāji

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Projektā paredzētie rezultatīvie rādītāji ļaus spriest par projekta mērķu sekmīgu sasniegšanu.

1

Projektā paredzētie rezultatīvie rādītāji neļaus pilnvērtīgi spriest par projekta mērķu sasniegšanu.

0.5

Projektā nav paredzēti citi rezultatīvie rādītāji bez Vienotajā programmdokumentā noteiktā indikatora IZN-1.1.-02, pēc kuriem iesniedzējorganizācija vērtēs projekta sekmes.

0

Piezīme. Rezultatīvie rādītāji ļauj spriest par projekta mērķu sekmīgu sasniegšanu, ja projekta aktivitātes nodrošina auditējamo vērtību sasniegšanu, kas nodrošina projekta 1.15.punktā minēto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu (izņemot Vienotajā programmdokumentā noteikto rezultatīvo rādītāju IZN-1.1.-02), kas savukārt sekmē projekta mērķu sasniegšanu.

Vērtējuma pamatojums:

9.4. Riski

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Projekta iesniegumā norādīti vismaz divi no zemāk uzskaitītajiem (vai citiem nozīmīgiem) projekta īstenošanas riskiem un paredzējis, kā tos samazināt:

1

– iepirkuma veikšanas problēmas (nav pieteikušies pietiekami daudz pretendentu, pretendenti neatbilst izvirzītajiem kritērijiem);

– nekvalitatīvi materiāli un iekārtas/tehnoloģijas projekta īstenošanai;

– izvēlētie materiāli, iekārtas/tehnoloģijas un aktivitātes neveicina projekta mērķu sasniegšanu;

– būvniecības darbu kavēšanās (ja piemērojams);

– izmaksu palielinājums;

– finansējuma trūkums;

– siltumenerģijas pieprasījuma trūkums;

– pieredzes trūkums šādu projektu ieviešanā.

Norādīti vismaz divi nozīmīgākie projekta īstenošanas riski, bet nav norādīts, kā tos plānots samazināt.

0.5

Nav norādīti projekta īstenošanas riski.

0

Vērtējuma pamatojums:

10. Organizācijas resursi un pieredze

Kritērijs. Organizācijas spēja ieviest un vadīt aktivitātes, kas atbilst iesniegtā projekta apjomam: projekta vadītāja/u kompetence; projekta vadībā iesaistītā tehniskā kapacitāte, pieredze projektu finanšu un organizatoriskā vadībā atbilstoši projekta apjomam; skaidri norādīta projekta ieviešanā iesaistīto personu loma.

10.1. Projekta vadītāja kvalifikācija

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Projekta vadītājam ir vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā.

0.5

Projekta vadītājam ir vismaz 2 gadu pieredze projektu vadīšanā vai īstenošanā.

0.5

Projekta vadītājam ir vismaz 2 gadu pieredze darbā siltumapgādes nozarē vai būvniecības nozarē.

0.5

Projekta vadītājam ir pieredze iepirkumu organizēšanā.

0.2

Vērtējuma pamatojums:

10.2. Projektā iesaistīto personu kvalifikācija (izņemot projekta vadītāju)

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Projekta ieviešanā ir iesaistīta/-as persona/-as ar vismaz 2 gadu pieredzi finanšu jomā.

0.7

Projekta ieviešanā ir iesaistīta/-as persona/-as ar vismaz 2 gadu pieredzi projektu vadīšanā vai īstenošanā.

0.7

Projekta ieviešanā ir iesaistīta/-as persona/-as ar vismaz 2 gadu pieredzi darbā siltumapgādes vai būvniecības nozarē, vai arī tiek piesaistīts sertificēts būvuzraugs.

0.7

Projekta ieviešanā ir iesaistīta (-as) persona (-as) ar pieredzi iepirkumu organizēšanā.

0.2

Vērtējuma pamatojums:

10.3. Materiāli tehniskais nodrošinājums

Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums (atbilstošas telpas, aprīkojums (biroja tehnika u.tml.)) ir pieejams, vai projekta pieteikumā skaidri pamatots, kā nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums tiks piesaistīts.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

10.4. Organizācijas līdzšinējā pieredze

Projekta iesniedzējorganizācija ir ieviesusi finanšu izteiksmē atbilstoša vai lielāka apjoma projektus siltumapgādes jomā.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

11. Līdzšinējais ieguldījums problēmas risināšanā

Kritērijs. Projekta pieteicēja paša ieguldījums problēmas risināšanā iepriekšējos periodos.

Projekta pieteikumā ir minēti problēmas risināšanas pasākumi, kurus projekta pieteicējs veicis iepriekšējos periodos, vai arī projekts ir saistīts ar kādu citu pieteikuma formas 1.13.punktā minētu projektu tajā pašā teritorijā, kā ietekmē pieteiktā projekta sasniegtie rezultāti būs labāki.

5

Vērtējuma pamatojums:

12. Projekta dzīvotspēja

Kritērijs. Finanšu aprēķini parāda projekta komerciālu dzīvotspēju, plānoto ieņēmumu un izmaksu pamatotību. Projekts 15 gadu periodā no uzsākšanas brīža uzrāda IRR: 1) vismaz 7%, pieņemot, ka jāatmaksājas visām projekta investīcijām; 2) vismaz 12%, pieņemot, ka jāatmaksājas tikai projekta pieteicēja ieguldījumam.

Piezīme. Projektiem ar mazāku komerciālo dzīvotspēju tiks piešķirts mazāks punktu skaits.

12.1. Naudas plūsma

Projekts būs dzīvotspējīgs pēc ERAF finansējuma beigām – ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas ekspluatācijas izmaksas (naudas plūsma ir pozitīva) vai arī pieteicējs papildus ir norādījis, kā tiks segta negatīvā naudas plūsma (piemēram, pašvaldības dotācijas).

1.5

Vērtējuma pamatojums:

12.2. Investīciju ekonomiskā efektivitāte bez ERAF

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Projekta pieteikums un finanšu aprēķini parāda investīciju ekonomisko efektivitāti bez ERAF finansējuma (pieņemot, ka jāatmaksājas visām projekta investīcijām):

a) IRR nav aprēķināms vai ir negatīvs;

0

b) IRR ir 0 līdz 1% (neieskaitot);

0.4

c) IRR ir 1 līdz 7 % (neieskaitot);

0.7

d) IRR ir 7% vai vairāk.

1

Vērtējuma pamatojums:

12.3. Investīciju ekonomiskā efektivitāte ar ERAF

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Projekta pieteikums un finanšu aprēķini parāda investīciju ekonomisko efektivitāti ar ERAF finansējumu (pieņemot, ka jāatmaksājas tikai projekta pieteicēja ieguldījumam):

a) IRR nav aprēķināms vai ir negatīvs;

0

b) IRR ir 0 līdz 2% (neieskaitot);

0.4

c) IRR ir 2 līdz 12 % (neieskaitot);

0.7

d) IRR ir 12% vai vairāk.

1

Vērtējuma pamatojums:

12.4. Investīciju ekonomiskā dzīvotspēja

Projekta pieteikums un finanšu aprēķini parāda investīciju ekonomisko dzīvotspēju – NPV (neto pašreizējā vērtība) ir pozitīva vai vienāda ar nulli (pieņemot, ka jāatmaksājas tikai projekta pieteicēja ieguldījumam).

1.5

Vērtējuma pamatojums:

13. Finanšu aprēķinu pamatojums, investīciju nepieciešamība un pieejamie finanšu līdzekļi

Kritērijs. Projekta izdevumi, kā arī naudas plūsmas aprēķini ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai. Organizācijai pieejamo finanšu līdzekļu avoti ir stabili.

13.1. Projekta izdevumu nepieciešamība

Projekta izdevumi ir saistīti ar projektā paredzēto auditējamo vērtību izveidošanu, ir nepieciešami projekta mērķu sasniegšanai, kā arī ir attiecināmi atbilstoši MK 2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.382.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

13.2. Enerģijas vai kurināmā ietaupījums attiecībā pret izmaksām

Atzīmēt vienu atbilstošo sadaļu.

Projekta ieguldījumi ir samērojami ar tā rezultātā panākto enerģijas vai kurināmā ietaupījumu:

a) enerģijas vai kurināmā ietaupījums (Ls/gadā)/projekta izmaksas (investīcijas pamatlīdzekļos)>0.1;

2

b) enerģijas vai kurināmā ietaupījums (Ls/gadā)/projekta izmaksas (investīcijas pamatlīdzekļos)>0.067;

1.3

c) enerģijas vai kurināmā ietaupījums (Ls/gadā)/projekta izmaksas (investīcijas pamatlīdzekļos)>0.05.

1

Vērtējuma pamatojums:

13.3. Izmaksu, ieņēmumu un turpmāko investīciju pamatojums

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Finanšu aprēķinos parādītās projekta laikā gūto labumu uzturēšanas izmaksas ir pamatotas (t.sk. parādīta to struktūra un aprēķins), tās atbilst projektā sasniedzamo mērķu apjomam.

0.5

Finanšu aprēķinos parādītie projekta laikā gūto labumu radītie ieņēmumi ir pamatoti (t.sk. parādīta to struktūra un aprēķins), tie atbilst projektā sasniedzamo mērķu apjomam.

0.5

Finanšu aprēķinos parādītās pēc projekta īstenošanas plānotās turpmākās investīcijas ir pamatotas (t.sk. parādīta to struktūra un aprēķins), tās atbilst projektā sasniedzamo mērķu apjomam.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

13.4. Pieņēmumi projekta finanšu aprēķiniem

Aprēķinos izmantotie pieņēmumi ir aprakstīti un tie ir reāli sasniedzami.

0.5

Vērtējuma pamatojums:

13.5. Stabili finanšu līdzekļu avoti

Projekta pieteicējam pieejamie finanšu līdzekļu avoti projekta īstenošanas laikā būs stabili – ir iesniegtas izziņas par finansējuma nodrošināšanu no avotiem (ja finansējumu nenodrošinās pats projekta pieteicējs) vai finansējums ir uzrādīts projekta pieteicēja plānotajos budžetos (ja finansējumu nodrošina pats projekta pieteicējs).

0.5

Vērtējuma pamatojums:

14. Vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošana

Kritērijs. Projekta rezultātā tiek veicināta vietējo/atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana.

Atzīmēt visas atbilstošās sadaļas.

Projektā paredzēto aktivitāšu rezultātā tiek veicināta vietējo resursu izmantošana.

3

Projektā paredzēto aktivitāšu rezultātā tiek veicināta atjaunojamo resursu izmantošana.

2

Vērtējuma pamatojums:

Sagatavoja:

____________

Vārds, uzvārds

____________

Amats

___/___/2006

Datums

___________

Paraksts

Ekonomikas ministra vietā – zemkopības ministrs M.Roze

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!