Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 608 "Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.07.2006., Nr. 118 https://www.vestnesis.lv/ta/id/140692-eiropas-sociala-fonda-vadibas-komitejas-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.609

Noteikumi par informācijas iekļaušanas, izsniegšanas un aktualizēšanas kārtību Ģerboņu reģistrā

Vēl šajā numurā

27.07.2006., Nr. 118

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 608

Pieņemts: 25.07.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 13.§)
Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas nolikums
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 15.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Eiropas Sociālā fonda (ESF) vadības komitejas (turpmāk - komiteja) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, darbības pamat­principus un darba kārtību.
2. Komiteja:

2.1. apstiprina otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansē­juma saņēmēja standartlīgumus - struktūrfonda nacionālās programmas un atklāta projektu iesniegumu konkursa projektiem;

2.2.apstiprina grantu shēmas apsaimniekotāja un granta finansējuma saņēmēja standartlīgumus - grantu shēmas projektiem;

2.3. nodrošina Eiropas Sociālā fonda (ESF) politikas koordinēšanu;

2.4. ierosina papildu publicitātes pasākumus;

2.5.ierosina citus pasākumus, lai nodrošinātu finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību;

2.6. saskaņo komitejas nolikuma grozījumu projektu.
II. Komitejas sastāvs
3. Komitejas sastāvā ir šādi komitejas locekļi:

3.1. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētājs;

3.2. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

3.4. otrā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

3.5. reģionu attīstības padomju pārstāvji.
4. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās:

4.1. maksājumu iestādes pārstāvis;

4.2. grantu shēmu apsaimniekotāju pārstāvji.
5. Katra institūcija dalībai komitejā izvirza vienu pārstāvi.
6. Struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju konsultatīvās darba grupas pārstāvis piedalās komitejas sēdēs novērotāja statusā.
7. Sociālo partneru pārstāvis piedalās komitejas sēdēs novērotāja statusā.
8. Komitejas priekšsēdētājs vai citi komitejas locekļi (par to informējot komitejas priekšsēdētāju) var uzaicināt piedalīties komitejas sēdē ekspertus. Eksperti komitejas sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām.
9. Komitejas personālsastāvu pēc vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, plānošanas reģionu attīstības padomju, grantu shēmu apsaimniekotāju, maksājumu iestādes un struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju darba grupas lūguma apstiprina vadošās iestādes vadītājs.
III. Komitejas sēdes
10. Vadošā iestāde nodrošina komitejas sekretariāta funkciju izpildi.
11. Vadošā iestāde sasauc komitejas sēdes ne retāk kā reizi pusgadā.
12. Par nākamās kārtējās komitejas sēdes laiku un vietu paziņo komitejas sēdē vai ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgās sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.
13. Vadošā iestāde sasauc komitejas papildu sēdes pēc komitejas locekļa pieprasījuma.
14. Par komitejas papildu sēdes laiku un vietu paziņo ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.
15. Komitejas sēdi vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsē­dētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
16. Komitejas loceklim, kā arī dalībniekam ar padomdevēja tiesībām un dalībniekam novērotāja statusā ir tiesības pilnvarot citu personu aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.
17. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums. Personai, kura pilnvarota aizvietot šo noteikumu 4., 6. vai 7.punktā minēto pārstāvi, ir padomdevēja vai novērotāja tiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums.
18. Struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju konsultatīvās darba grupas pārstāvis var pilnvarot citu minētās grupas locekli aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.
19. Oficiālo komitejas viedokli par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem paziņo komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja iecelts vadošās iestādes pārstāvis.
IV. Komitejas sēdes dokumenti un darba kārtība
20. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz vadošajā iestādē otrā līmeņa starp­niekinstitūcijas sagatavoto informāciju par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumiem, kas noraidīti pēc administratīvās pārbaudes, tai skaitā informāciju par noraidīšanas iemesliem, vērtēšanas komisijas protokolu par attiecīgā konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanu, kopsavilkumu par projektiem saskaņā ar vadošās iestādes sagatavoto veidlapu, kā arī pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus, grantu shēmas aprakstu un citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, kurus pieprasa vadošā iestāde.
21. Vadošā iestāde ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes komitejas locekļiem, dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām un dalībniekiem novērotāja statusā (turpmāk - sēdes dalībnieks) atzinumu sniegšanai nosūta:

21.1. komitejas sēdes darba kārtību;

21.2. kopsavilkumu par projektiem;

21.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus;

21.4. grantu shēmu aprakstus;

21.5. citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.
22. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu iesniedz vadošajā iestādē mēneša laikā pēc attiecīgā projektu saraksta izskatīšanas vadības komitejā.
23. Sēdes dalībnieki ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms komitejas sēdes rakstiski iesniedz komitejas priekšsēdētājam atzinumus par šo noteikumu 22.punktā minētajiem dokumentiem.
24. Vadošā iestāde sagatavo izziņu par sēdes dalībnieku sniegtajiem atzinumiem un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem.
25. Komitejas loceklim ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komitejas sēdē, iesniedzot komitejas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.
26. Komitejas priekšsēdētājs izvērtē šo noteikumu 25.punktā noteiktajā kārtībā iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā. Ja nepieciešams, komitejas priekšsēdētājs lemj par to papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa.
27. Pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma komitejas locekļi var vienoties par citiem dokumentu nosūtīšanas un izskatīšanas termiņiem.
V. Lēmuma pieņemšana
28. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu un to pilnvaroto personu skaita.
29. Komiteja lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
30. Ja sēdes dalībnieks nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai padomes sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.
31. Komiteja var pieņemt lēmumu arī rakstiskas procedūras veidā. Lēmuma pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:

31.1. komitejas priekšsēdētājs sagatavo un nosūta sēdes dalībniekiem lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

31.2. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc lēmumprojekta sa­ņemšanas elektroniski paziņo par iebildumiem un priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu;

31.3. ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi nav saņemti, lēmumu uzskata par pieņemtu;

31.4. ja ir saņemti iebildumi un priekšlikumi, vadošā iestāde divu darbdienu laikā sagatavo par tiem izziņu, kā arī norāda, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, precizē lēmumprojektu un nosūta izziņu un lēmumprojektu sēdes dalībniekiem;

31.5. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas elektroniski paziņo par iebildumiem un priekšlikumiem attiecībā uz precizēto lēmumprojektu. Komitejas priekšsēdētājs divu darbdienu laikā izvērtē iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par to iekļaušanu lēmumprojektā;

31.6. vadošā iestāde divu darbdienu laikā sagatavo lēmumprojektu. Lēmumprojektu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Vadošā iestāde parakstīto lēmumu divu darbdienu laikā nosūta sēdes dalībniekiem.
32. Komitejas locekļi pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties par citiem lēmuma pieņemšanas rakstiskās procedūras termiņiem.
33. Ja komitejas lēmums ir pieņemts ar nosacījumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai precizēt kādu no komitejas sēdē izskatītajiem dokumentiem, kas minēti šo noteikumu 20.punktā, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes precizē attiecīgos dokumentus un atbilstoši rakstiskajai procedūrai iesniedz saskaņošanai vadošajā iestādē.
34. Vadošā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu saņemšanas elektroniski nosūta tos sēdes dalībniekiem atzinuma sniegšanai.
35. Sēdes dalībnieki izvērtē, vai šo noteikumu 33.punktā minētie dokumenti atbilst komitejas sēdes lēmumam, un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas elektroniski nosūta vadošajai iestādei atzinumu par attiecīgo dokumentu atbilstību vai neatbilstību komitejas sēdes lēmumam.
36. Ja noteiktajā termiņā atzinumi par neatbilstību komitejas sēdes lēmumam nav saņemti, šo noteikumu 33.punktā minētos dokumentus uzskata par saskaņotiem.
37. Ja noteiktajā termiņā ir saņemti sēdes dalībnieku atzinumi par šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu neatbilstību komitejas sēdes lēmumam, vadošā iestāde sagatavo izziņu par sniegtajiem atzinumiem un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas elektroniski nosūta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai.
38. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija precizē šo noteikumu 33.punktā minētos dokumentus saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un iesniedz vadošajā iestādē.
VI. Komitejas sēdes protokols
39. Komitejas sēdes protokolā norāda komitejas sēdes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgos viedokļus un balsojumu rezultātus.
40. Komitejas sēdes protokola projektu sagatavo vadošā iestāde un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem. Sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas iesniedz iebildumus un priekšlikumus par protokola projektu. Vadošā iestāde izvērtē iesniegtos iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par to iekļaušanu komitejas sēdes protokolā.
41. Ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi par nosūtīto protokolu nav saņemti, protokolu uzskata par apstiprinātu.
42. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Parakstīto protokolu vadošā iestāde divu darbdienu laikā nosūta sēdes dalībniekiem.
VII. Komitejas sēdē saskaņoto un apstiprināto dokumentu aprite
43. Komitejas locekļi saskaņo struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus, grantu shēmas aprakstu, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas vai atklāta projektu iesniegumu konkursa veidlapas un apstiprina standartlīgumus. Vadošā iestāde vienas darbdienas laikā pēc komitejas sēdes ievieto saskaņotos un apstiprinātos dokumentus komitejas dokumentu glabātavā.
44. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saskaņošanas komitejas sēdē nosūta cauršūto un apzīmogoto struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus (trijos eksemplāros) apstiprināšanai pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.
45. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc saskaņotās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saņemšanas vienu apstiprinātās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu eksemplāru nosūta otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, otru eksemplāru - vadošajai iestādei. Trešo eksemplāru glabā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.
46. Šo noteikumu 43.punktā minēto dokumentu elektroniskā versija atbilst komitejas dokumentu glabātavā ievietotajam dokumentam.
Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!