Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 549 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.07.2006., Nr. 106 https://www.vestnesis.lv/ta/id/139266

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.550

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.832 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"

Vēl šajā numurā

06.07.2006., Nr. 106

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 549

Pieņemts: 04.07.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.549

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā (prot. Nr.35 3.§)

Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1.Noteikumi nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk — struktūrfondi) projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus.

2.Struktūrfondu projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.pielikums).

3.Struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību nosaka šie noteikumi un citi struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes regulējošie normatīvie akti.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 7.jūliju.

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

1. prioritātes “Ilgspējīgas attīstības veicināšana”

1.1. pasākuma “Vides infrastruktūras uzlabošana un tūrisma veicināšana”

1.1.2. aktivitātes “ Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Projekta iesnieguma atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

1.2.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

1.3.

Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots)

1.5.

Projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā un latviešu valodā

1.6.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

1.7.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz maksimāli atļauto laika periodu (līdz 2008.gada 31. augustam)

1.8.

Pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa atbilst vadlīnijās noteiktajiem ierobežojumiem un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa nepārsniedz maksimāli iespējamo apjomu

1.9.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

1.10.

Iesniedzēja partneris (-i) atbilst vadlīnijās pretendenta partneriem izvirzītajām prasībām

1.11.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona un projekta iesniegums ir apzīmogots

1.12.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti

1.13.

Projekta budžeta tāme ir sastādīta projekta iesniegumā norādītajā formātā

1.14.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL

1.15.

Projekta izmaksas ir pareizi aprēķinātas

1.16.

Projekta izmaksas ir attiecināmas

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

2.1. Vispārējās atbilstības kritēriji:

Nr.p.k.

Vispārējais kritērijs

Atbilst

Neatbilst

1.

Projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

3.

Projekta iesnieguma atbilstība reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānam

2.2. Ja projekts atbilst visiem vispārējās atbilstības kritērijiem, projekta iesniegumu izvērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

2.3. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksi­mālais punktu skaits

Vērtē­jums

Vērtē­juma svars %

Kopējais vērtē­jums Z = X • Y ׃ 100

Projekta iesnie­guma veid­lapas sadaļa

X

Y

Z

Kvalitātes kritēriji

1

Projekta pamatojums

25

30

1.1

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un/vai Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

1.2

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

1.3

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

1.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes ir papildinošas

5

1.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgstpēja) u.c.

5

2

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

20

2.1.

Iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

2.2.

Iesniegumā ir atspoguļota projektu administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija

5

2.3.

Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

2.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

5

3.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

20

3.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

10

3.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (investīciju izmaksas - rezultāts) u.c.

5

10

Kopā

70

2.4. Katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 = ļoti vāji; 2 = vāji; 3 = apmierinoši; 4 = labi; 5 = ļoti labi. Priekšroka tiek dota tiem projektu iesniegumiem, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu.

2.5. Atbalstīti tiek projekti, kuru vērtējums kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju izvērtējuma rezultātā kopumā ir pārsniedzis 40 punktu slieksni.

2.6. Gadījumā, ja ir vairāki projekti, kas pārsniedz 40 punktu slieksni, bet pieejamais finansējums konkursa ietvaros ir nepietiekams, atbalstīti tiek tie projekti, kas saņem vairāk punktu atbilstoši specifisko kritēriju tabulai.

2.7. Vienādu punktu summas saņemšanas gadījumā vairākiem projektiem, tie tiek prioritizēti pēc kopējā vērtējuma, kas izskaitļots ņemot vērā attiecīgā vērtējuma svaru.

3. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Punkti (0-5)

Svars

1.

Šķiroto atkritumu realizācijas (pārstrādes) nodrošinājums1

80

2.

Projekta ietvaros paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību2

20

kopā

100

Piezīme:

1 Pārstrādes veicējs nav zināms –1; pārstrādes veicējs zināms, bet līgumi par realizāciju nav noslēgti – 2; līgumi par realizāciju noslēgti/pārstrādes veicējs zināms, pārstrāde plānota ārpus valsts robežām – 3; līgumi par realizāciju noslēgti/pārstrādes veicējs zināms, veicina pārstrādes attīstību valsts teritorijā – 4; līgumi par realizāciju noslēgti/pārstrādes veicējs zināms, veicina pārstrādes attīstību konkrētā atkritumu apsaimniekošanas reģionā – 5.

2 Informācijas pasākumi nav paredzēti – 0; paredzēti vispārēji pasākumi par atkritumu dalīto vākšanu – 2; paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību – 4; paredzēti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nepieciešamību iesaistot izglītības iestādes – 5

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

1. prioritātes “Ilgspējīgas attīstības veicināšana”

1.2. pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība”

1.2.2. aktivitātes “Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās”

1.2.2.1. apakšaktivitātes “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija
un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”

projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

p.k.

Kritērijs

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija?

3.

Vai ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits?

4.

Vai iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots)?

5.

Vai projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā un latviešu valodā?

6.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai?

7.

Vai projekta īstenošanas periods nepārsniedz maksimāli atļauto laika periodu (līdz 2008. gada 31.augustam)?

8.

Vai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa atbilst vadlīnijās noteiktajiem ierobežojumiem un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma % nepārsniedz maksimāli iespējamo apjomu?

9.

Vai projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām?

10.

Vai projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona un projekta iesniegums ir apzīmogots?

11.

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti?

12.

Vai projekta budžeta tāme ir sastādīta projekta iesniegumā norādītajā formātā?

13.

Vai projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL?

14.

Vai projekta izmaksas ir pareizi aprēķinātas?

15.

Vai projekta izmaksas ir attiecināmas?

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

p.k.

Kritērijs

1.

Projekta atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums atbilst Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma 1.prioritātes “Ilgspējīgas attīstības veicināšana” pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes “Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās” apakšaktivitātei “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”

2.

Projekta ilgtspējība

2.1.

Projekta iesniedzējs apliecina spēju nodrošināt objekta uzturēšanu pēc būvniecības pabeigšanas

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi un projekta gatavības pakāpe

3.2.

Iesniegumā ir atspoguļota projektu administrējošā personāla atbilstoša kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija (pašu personāls vai līgumdarbinieki)

3.3.

Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība

3.4.

Iesniegumā paredzētas nepieciešamās aktivitātes sabiedrības informēšanai un publicitātei

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējam tirgus cenu līmenim

4.2.

Projekts ir tehniski ekonomiski pamatots un atbilstoši aprēķini pievienoti

3. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

p.k.

Kritērijs

Vērtējums

punktos

Svars %

1.

Nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem konkrētajā vietā (jāņem vērā avāriju skaits, bojā gājušo skaits, infrastruktūras stāvoklis (nolietojums), u.c. apstākļi, kas raksturo satiksmes drošības līmeni) vai arī nepieciešamība pēc transporta sistēmas optimizācijas (satiksmes intensitāte, sastrēgumi, trūkumi līdzšinējā satiksmes organizācijā)

1.1.

Nepieciešamība pēc transporta sistēmas optimizācijas;

0-5

2

1.2.

Nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem;

0-5

5

1.3.

Nepieciešamība pēc satiksmes drošības uzlabojumiem un transporta sistēmas optimizācijas.

0-5

8

2.

Piedāvātā risinājuma efektivitāte (cik lielā mērā piedāvātais risinājums ļaus uzlabot satiksmes drošību konkrētajā gadījumā – ietekme uz negadījumu skaitu, smaguma pakāpi, vai arī kā uzlabosies transporta sistēmas caurlaides spēja, samazināsies sastrēgumi, transporta sistēmas uzturēšanas izmaksas, kāds būs lietotāju ieguvums kā pārvadājumu izmaksu samazinājums, pārvadājuma laika samazinājumi u.c.)

2.1.

Piedāvātā risinājuma efektivitāte transporta sistēmas optimizācijai;

0-5

6

2.2.

Piedāvātā risinājuma efektivitāte satiksmes drošības uzlabojumiem;

0-5

9

2.3.

Piedāvātā risinājuma efektivitāte transporta sistēmas optimizācijai un satiksmes drošības uzlabojumiem.

0-5

15

3.

Transporta radītās negatīvās ietekmes uz vidi samazinājums

0-5

5

4.

Pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

līdz 100 000 Ls – 5 punkti;

100001 – 150 000 Ls – 4 punkti;

150001 – 200 000 Ls – 3 punkti;

200001 – 250 000 Ls – 2 punkti;

250001 – 300 000 Ls – 1 punkts;

virs 300 001 Ls – 0 punktu.

0-5

30

5.

Nacionālā līdzfinansējuma apjoms:

virs 45% - 5 punkti;

41-45% - 4 punkti

36-40% - 3 punkti;

31-35% - 2 punkti;

26-30% - 1 punkts;

25% - 0 punktu

0-5

10

6.

Projekta gatavības pakāpe:

• izstrādāts būvprojekts un iepirkuma dokumentācija – 5 punkti;

• izstrādāts būvprojekts – 3 punkti;

• veikta tehniski ekonomiskā analīze un izstrādāts skiču projekts – 1 punkts;

• nav izstrādāts neviens no augstāk minētajiem dokumentiem – 0 punktu.

0-5

10

4. 1.-3.specifiskajam vērtēšanas kritērijam tiek piešķirts noteikts punktu skaits saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 - ļoti vāji; 2 - vāji; 3 - apmierinoši; 4 - labi; 5 - ļoti labi.

5. Priekšroka tiek dota tiem projektu iesniegumiem, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

1. prioritātes “Ilgspējīgas attīstības veicināšana”

1.4.pasākuma “Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība”

1.4.6.aktivitātes “Sociālās infrastruktūras uzlabošana un alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība”

1.4.6.2. apakšaktivitātes “Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība”

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes (turpmāk – SPP) publicēto sludinājumu un apstiprināto grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumu.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši SPP apstiprinātajai “Kārtībai projektu iesniegumu virzībai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un grantu shēmas konkursa nolikuma noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic SPP nosakot:

5.1. projekta iesniedzēja atbilstību;

5.2. projekta iesnieguma atbilstību.

6. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja pieprasīto papildu informāciju nesniedz laikus vai atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izskatīšanai nevirza.

7. Projektu iesniegumus, kas atbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, virza tālākai projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai.

8. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izskatīšanai nevirza.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, SPP rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, SPP nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

11. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas – pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

13. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

14. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 70%.

15. Katra kvalitātes vērtēšanas kritērija vērtēšanas punktu robeža ir no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

16. Katrai projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupai ir noteikts minimālais pieļaujamais punktu skaits, kas sastāda 75% apmēru no maksimālā novērtējuma punktu skaita.

17. Ja projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas rezultāti kādā no projektu kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupām nesasniedz minimālo pieļaujamo punktu skaitu (75% no maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē un rekomendē noraidīšanai.

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un specifisko vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 30%.

19. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

20. Atbalstāmo projektu sarakstu veido, prioritējot tos projekta iesniegumus, kas ieguvuši vislielāko punktu skaitu. Projekta iesniegumu virza apstiprināšanai, ja projekta iesnieguma galīgais novērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% īpatsvaru kopējā kritēriju sistēmā.

21. Ja projekta iesniegums neatbilst projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, SPP nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes vai specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

22. Lēmumu par atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

23.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

NPK

Kritēriji

Pamatojošie dokumenti

10.1.2.1.

Projekta iesniedzējs ir juridiska persona (projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā)

Uzņēmumu reģistra izziņa/ Uzņēmumu reģistra apliecības kopija

10.1.2.2.

Projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā

Uzņēmumu reģistra izziņa/ Uzņēmumu reģistra apliecības kopija

10.1.2.3.

Projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids

Projekta iesniedzēja statūti/nolikums vai Uzņēmumu reģistra apliecības kopija

10.1.2.4.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa (izdošanas datums ne agrāk kā 30 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas)

10.1.2.5.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

1) gada pārskats par iepriekšējo gadu (ar atzīmi par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, ja attiecināms), kas ietver bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu/ naudas plūsmas pārskatu un Zvērināta revidenta ziņojums (ja attiecināms)

2) gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir plānojis ņemt aizņēmumu bankā – bankas izziņa par gatavību izsniegt aizdevumu projekta iesniedzējam, aizdevuma apjoms Ls.

10.1.2.6.

Projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība nav apturēta, iesniedzējs neatrodas procesā par bankrota atzīšanu, likvidāciju, nodošanu administrēšanai tiesā

Uzņēmumu reģistra izziņa

10.1.2.7.

Projekta iesniedzējs iesniedzis izrakstu no Zemesgrāmatas par īpašumtiesībām uz nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma nomas līgumu

Izraksts no Zemesgrāmatas par īpašumtiesībām vai nomas līgumu minimāli uz 7 gadiem, kas reģistrēts Zemesgrāmatā.

10.1.2.8.

Projekta iesniedzēja partneris/ri atbilst vadlīnijās pretendenta partnerim izvirzītajām prasībām

Pretendenta partnera juridiskas personas statusu apliecinošs dokuments; iepriekšējās pieredzes apraksts; rakstisks apliecinājums, ka partneris piedalās vai nepiedalās ar līdzfinansējumu, partnera pienākumu apraksts konkrētā projekta ietvaros

10.1.2.9.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir kredītrīkotāja paraksta tiesības

Apliecinājums

23.2. Projektu iesniegumu atbilstība:

NPK

Kritērijs

10.1.3.1.

projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma standarta veidlapai

10.1.3.2.

projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā

10.1.3.3.

projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

10.1.3.4.

projekta iesnieguma oriģinālam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

10.1.3.5.

iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un apzīmogots

10.1.3.6.

iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits

10.1.3.7.

projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie papildu dokumenti

10.1.3.8.

projekta iesniegumam ir pievienoti visi vadlīnijās norādītie pielikumi

10.1.3.9.

projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL

10.1.3.10.

projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts atbilstoši vadlīnijās norādītajam paraugam

10.1.3.11.

projekta izmaksu aprēķins ir precīzi izstrādāts

10.1.3.12

projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

10.1.3.13.

pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

10.1.3.14.

projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam minimālajam/maksimālajam finansējuma apjomam

10.1.3.15.

projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2008.gada 31.jūlijam

10.1.3.16.

projekta iesniedzējs ir iesniedzis Būvvaldes apstiprinātu būvniecības iesniegumu ar pievienotu arhitektūras projektēšanas uzdevumu, ja tā nepieciešamību paredzētā projekta īstenošanai nosaka tiesību akti

10.1.3.17.

projekta iesniedzējs ir iesniedzis darbu/piegāžu tehniskās specifikācijas

10.1.3.18.

projekta iesniedzējs iesniedzis izmaksu aprēķinus pamatojošas tāmes, kuras izstrādājis/uši kvalificēts/i speciālists/i

10.1.3.19.

projekta iesniedzējs ir iesniedzis pašvaldības līdzfinansējumu apliecinošus dokumentus – Domes lēmuma kopiju/apstiprinātu izrakstu no Domes lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas nav valsts institūcija)

10.1.3.20.

projekta iesniedzējs ir iesniedzis rakstisku pašvaldības apliecinājumu, ka projekta ekspluatācija tiks nodrošināta vismaz vēl 5 gadus pēc projekta realizācijas beigām (ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas nav valsts institūcija)

10.1.3.21.

projektu iesniedzējs ir iesniedzis Plānošanas reģiona attīstības padomes atbalsta vēstuli projektam

24. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Projekta atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam, aktivitātei.

5

1.2.

Projekts ir nozīmīgs reģiona īpašo vajadzību un problēmu risināšanai.

5

1.3.

Projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajam mērķim – reģionālajai attīstībai un sniegs ieguldījumu reģionālajā attīstībā.

5

KOPĀ:

15

2. Projekta pamatojums

2.1.

Projekta mērķa grupa ir skaidri definēta un stratēģiski pareizi izvēlēta.

5

2.2.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un parāda praktisku risinājumu mērķa grupas problēmas risinājumā.

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai.

5

2.4.

Projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta iznākumu rādītājus.

5

KOPĀ:

20

3. Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Projekta iesniedzējam ir pieredze projektu vadībā.

5

3.2.

Projektā ir atspoguļoti tā administrēšanas un īstenošanas mehānismi (vadības kapacitāte – ieskaitos personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu).

5

3.3.

Projekta iesniegumā atspoguļots projekta realizētāja iekšējās kontroles mehānisms un tas ir adekvāts.

5

3.4.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi finansiāli un institucionāli.

5

3.5.

Projekta iesaistīšanā ir iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota. (ja attiecināms)

5

KOPĀ:

25

4. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžets ir detalizēts.

10

4.2.

Projekta budžets atbilst projektu konkursa vadlīnijās noteiktām pieļaujamām izmaksām.

10

4.3.

Projekta izdevumi ir pamatoti un ir nepieciešami projekta īstenošanai.

10

4.4.

Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai.

10

KOPĀ:

40

KOPĒJAIS MAKSIMĀLAIS PUNKTU SKAITS:

100

25. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

Vērtējums

1.

Piedāvātais pakalpojums papildina esošo pakalpojumu sistēmu un attīsta pakalpojumus mērķa grupai, kurai pirms tam pakalpojumi nav bijuši pieejami

Jā / Nē

2.

Līdzīgs pakalpojums, braucot ar sabiedrisko transportu no klienta deklarētās dzīves vietas vienu stundu vienā virzienā, nav pieejams

30

3.

Uzlabotā infrastruktūra sekmē klientu nodarbinātību

30

4.

Pilnveidotā infrastruktūra ir pamats Eiropas Sociālā fonda atbalsta piesaistei

30

5.

Projektam pievienots akceptēts būvprojekts

10

Kopā:

100

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta konkursa

2.prioritātes “Uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšana”

2.5.pasākuma “Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās”

2.5.1.aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās”

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

3.

Projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā un latviešu valodā

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

5.

Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots)

6.

Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits

7.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

8.

Iesniedzēja partneris (-i) atbilst vadlīnijās iesniedzēja partneriem izvirzītajām prasībām

9.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona un projekta iesniegums ir apzīmogots

10.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti

11.

Projekta budžeta tāme ir sastādīta projekta iesniegumā norādītajā formātā

12.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL

13.

Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi, līdzfinansējuma summa atbilst vadlīnijās noteiktajiem ierobežojumiem un līdzfinansējuma proporcija nepārsniedz maksimāli iespējamo apjomu

14.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz maksimāli atļauto laika periodu

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

Koefi­cients

Kopējais punktu skaits

1.

Projekta atbilstība

1.1

Projekta iesnieguma atbilstība vienotajam programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

10

1

10

1.2

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem, piemēram, reģionālās attīstības, dzimuma līdztiesības politikām, u. tml.

5

1

5

2.

Projekta pamatojums

2.1.

Projekta iesniegumā ir definēta pamatota problēma

10

1

10

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi (tiešo projekta mērķi), problēma tiks atrisināta

10

1

10

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina solīto rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un priekšnosacījumi)

10

2

20

2.4.

Starp projekta identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta sasvstarpējā sasaite

10

2

20

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs uzņēmēju konkurētspēju

10

3

30

2.6.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti nepieciešamie sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (ja attiecināms)

*

-

-

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Iesniegumā ir parādīti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama/nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

10

1

10

3.2.

Iesniegumā ir parādīta projekta administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija

10

3

30

3.3.

Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (pašnovērtēšana un korekciju ienešana projekta gaitā)

10

1

10

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

1

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

10

1

10

4.2.

Mērķu sasniegšanai ir izvēlēti ekonomiski izdevīgākie varianti/risinājumi (izmaksas –rezultāts)

10

1

10

Maksimālais kopējais vērtējums

120

17

180

* 2.6.punkts tiek vērtēts kopā ar 2.3.punktu un tam nav atsevišķa novērtējuma.

3. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

Koefi­cients

Kopējais punktu skaits

1.

Projekta inovatīvais līmenis un atbilstība stratēģisko tehnoloģiju pamatvirzieniem

10

1

12,5

2.

Plānotā rezultativitāte un potenciālais ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā

10

2

22,5

3.

Projekta īstenošanā iesaistīto pētnieku zinātniskā pieredze

10

3

32,5

4.

Zinātniskās aparatūras un materiāli tehniskais nodrošinājums

10

1

12,5

Maksimālais kopējais vērtējums

40

7

80

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšana”

3.1.2.aktivitātes “Aktīvie nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem”

3.1.2.2. apakšaktivitātes “Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Projekta iesnieguma vērtēšanu īsteno divos posmos:

1.1. veicot projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi;

1.2. izvērtējot projekta iesnieguma kvalitāti un atbilstību specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi veic Nodarbinātības valsts aģentūra – otrā līmeņa starpniekinstitūcija (turpmāk – aģentūra). Administratīvās pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši atklāta konkursa vadlīniju (turpmāk – vadlīnijas) noteikumiem.

3. Projekta iesnieguma administratīvajā pārbaudē piemēro administratīvos vērtēšanas kritērijus. Projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību šiem kritērijiem novērtē ar “jā” vai “nē”.

4. Ja projekta iesniegumā trūkst informācija vai tā ir neskaidra, kā rezultātā aģentūra nevar precīzi noteikt atbilstību 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 15. un 17.administratīvajam vērtēšanas kritērijam, aģentūra rakstveidā pieprasa projekta iesniedzējam papildinošu informāciju vai skaidrojumu. Projekta iesniedzējam papildinošā informācija vai skaidrojums ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā, pēc kā projekta iesnieguma atbilstību šim kritērijam izvērtē atkārtoti.

5. Projekta iesniegumu, kas pēc atkārtotas izvērtēšanas neatbilst kādam no 4. punktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijam, tālāk nevērtē.

6. Projekta iesniegumu, kas atbilst visiem 4.punktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra nodod Labklājības ministrijai – pirmā līmeņa starpniek­institūcijai (turpmāk – ministrija) tālākai izvērtēšanai.

7. Par administratīvās pārbaudes rezultātiem projekta iesniedzēju rakstveidā informē aģentūra.

8. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanu veic ministrijas izveidota vērtēšanas komisija ar mērķi noteikt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst strukturālās politikas mērķiem, sniegs atbilstošu ieguldījumu nodarbinātības politikas ieviešanā, kā arī nodrošinās pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

9. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanai piemēro kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus. Kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju sistēmu un piemērošanas metodiku (kritēriju detalizāciju un piemērojamo maksimālo novērtējuma punktu skaitu) nosaka ministrija.

10. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji atsevišķos gadījumos ir detalizēti apakškritērijos un sagrupēti četrās sadaļās. Atbilstību katram kritērijam/apakškritērijam novērtē ar punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

11. Ja, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību 1.sadaļas “Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte” kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, šīs sadaļas kopējais vērtējuma punktu skaits ir zemāks par 15 punktiem (jeb 75% no kopējā maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits var sasniegt 100 punktus, kas kopējā kritēriju sistēmā veido 70% īpat­svaru.

13. Projektu iesnieguma specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits arī var sasniegt 100 punktus, un kopējā kritēriju sistēmā tie veido 30% īpatsvaru.

14. Projekta iesnieguma galīgo vērtējumu veido kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 70%) un projekta specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 30%) summa, atbilstoši kam projektu iesniegumus sarindo prioritārā secībā, sākot ar augstāko novērtējuma punktu īpatsvaru.

15. Projektu virza apstiprināšanai, ja kopējā kritēriju sistēmā tā kopējais vērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% novērtējuma punktu īpatsvaru un tā finansēšana ir iespējama atklāta konkursa īstenošanai pieejamā finansējuma ietvaros.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgas norādes?

3.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts?

4.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija un uz tās ir atbilstošas norādes?

5.

Vai projekta iesniegums sagatavots datorrakstā?

6.

Vai projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā?

7.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta iesnieguma kopiju saturs atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram?

8.

Vai visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas un projekta iesnieguma kopiju lapu numerācija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam?

9.

Vai projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās noteiktie pielikumi?

10.

Vai projekta finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts?

11.

Vai projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām?

12.

Vai pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo projekta summu un Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu?

13.

Vai projekta īstenošanas termiņi atbilst vadlīnijās noteiktajam projekta īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008. gada 30. jūniju?

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

14.

Vai projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants?

15.

Vai ir piesaistīts vadlīnijās noteiktais (-tie) partneris (-i) un citi plānotie sadarbības partneri ir atbilstoši (ja attiecināms)?

16.

Vai projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu un tas piedalās pasākumu līdzfinansēšanā, paredzot veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba praksē iesaistīto bezdarbnieku)?

17.

Vai projekta iesniegumu un apliecinājuma deklarāciju ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības?

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

20

1.1.

Projektā plānotie izdevumi ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai

10

1.1.1.

Projektā plānotie izdevumi (sadalījumā pa izmaksu kategorijām) ir pamatoti un nepieciešami projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai

5

1.1.2.

Projekta budžets ir reāls (atbilst vidējām tirgus izmaksām) un atbilstošs paredzētajam laika periodam

5

1.2.

Projektā plānoto izdevumu un sagaidāmo rezultātu savstarpējā atbilstība

10

1.2.1.

Projekta finanšu ietilpība ir proporcionāla / samērojama ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

1.2.2.

Projektā plānotie izdevumi ir atbilstoši radītajai auditējamai vērtībai

5

2.

Projekta atbilstība

20

2.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta (VPD) un programmas papildinājuma (PP) 3.prioritātei, 3.1. pasākumam un 3.1.2.2. apakšaktivitātei

5

2.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem

15

2.2.1.

Projekta īstenošana veicinās dzimumu līdztiesības īstenošanu – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu dzimumu līdztiesības jomā

5

2.2.2.

Projekta īstenošana veicinās reģionālo attīstību – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu reģionālās attīstības jomā

5

2.2.3.

Projekta īstenošana sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu informācijas sabiedrības jomā

5

3.

Projekta pamatojums

40

3.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un parāda praktisku mērķa grupas problēmu risinājumu

10

3.1.1.

Projektā ir sniegta situācijas analīze nozarē (sistēmā), ietverot pamatojumu konkrētās mērķa grupas izvēlei

5

3.1.2.

Projektā ir identificētas izvēlētās mērķa grupas problēmas, noteikti iespējamie riski un priekšnosacījumi, kā arī parādīts veids un rīcības izvēlētās mērķa grupas vajadzību apmierināšanai

5

3.2.

Projekta iesniegumā plānotie ieguvumi, sagaidāmie rezultāti un to indikatori ir precīzi nodefinēti, izmērāmi un nodrošina mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

15

3.2.1.

Projektā ir norādīts izvēlētās mērķa grupas (personu, uz kurām vērstas projekta aktivitātes) kopējais skaits un, iespēju robežās, to vecums, dzimums un izglītības līmenis

5

3.2.2.

Projektā ir norādīti pārbaudāmi sagaidāmo rezultātu novērtēšanas rādītāji (kvalitatīvie / kvantitatīvie indikatori)

5

3.2.3.

Projekts demonstrē sagaidāmo rezultātu ilgtspēju (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc projekta pabeigšanas)

5

3.3.

Projekta aktivitātes ir samērīgas ar plānoto to īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

10

3.3.1.

Projekts satur detalizētu darba plānu (veicamās aktivitātes ir strukturētas kopumos, seko viena otrai loģiskā secībā, t.sk. ir izdalītas veicamās aktivitātes projekta vadībai), kurā ir ņemti vērā iespējamie riski, priekšnosacījumi un paredzēts pietiekošs laiks veiksmīgai projekta īstenošanai

5

3.3.2.

Projektā paredzētās aktivitātes veicina pieredzes apmaiņu un informācijas izplatīšanu un sekmē sagaidāmo rezultātu pavairošanu un paplašināšanu

5

3.4.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti nepieciešamie sadarbības partneri un to izvēle ir pamatota (aprakstīts plānotais sadarbības modelis izvēlētās mērķa grupas piesaistei un/vai aktivitāšu īstenošanai; nodefinēta sadarbības partnera loma un atbildība konkrētu aktivitāšu īstenošanā; pievienots projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu)

5

4.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

4.1.

Projektā ir atspoguļoti tā īstenošanas un administrēšanas mehānismi

10

4.1.1.

Projekta īstenošanai un administrēšanai ir pieejami nepieciešamie speciālisti (norādīta speciālistu profesionālā kvalifikācija un pienākumi projekta īstenošanas laikā)

5

4.1.2.

Projektā ir aprakstīts materiāli tehniskās bāzes izmantošanas modelis un plānotais materiāli tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs izvēlētās mērķa grupas vajadzībām

5

4.2.

Projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma ir pietiekama un atbilstoša (aprakstītas iekšējās kontroles tehnikas un kvalitātes novērtēšanas metodes)

5

4.3.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši (aprakstīti plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi par projektu un tā ietvaros sasniegtajiem rezultātiem; norādīts, kā tiks lietotas atbilstošas Eiropas Sociālā fonda atpazīstamības zīmes)

5

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Projektā nodarbināto jauniešu bezdarbnieku skaits1

30

2.

Projekts paredz nodrošināt noteiktu pastāvīgu darba vietu skaitu projektā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem pēc projekta beigām2

40

3.

Piedāvātās darba vietas sasniedzamība, braucot ar sabiedrisko transportu no jaunieša bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas3

30

Kopā:

100

Piezīmes:

1 10 un vairāk – 30; no 5 līdz 10 – 20; līdz 5 – 10.

2 60% un vairāk no projektā nodarbinātajiem – 40; no 30% līdz 60% no projektā nodarbinātajiem - 30; līdz 30% no projektā nodarbinātajiem - 20.

3 ne vairāk kā 1 stunda vienā virzienā – 30; līdz 1,5 stundai vienā virzienā – 20; līdz 2 stundām vienā virzienā – 10.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšana”

3.1.5.aktivitātes “Pētījumu veicināšana”

3.1.5.2.apakšaktivitātes “Darba tirgus pētījumu veicināšana”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Projekta iesnieguma vērtēšanu īsteno divos posmos:

1.1. veicot projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi;

1.2. izvērtējot projekta iesnieguma kvalitāti un atbilstību specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi veic Nodarbinātības valsts aģentūra – otrā līmeņa starpniekinstitūcija (turpmāk – aģentūra). Administratīvās pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši atklāta konkursa vadlīniju (turpmāk – vadlīnijas) noteikumiem.

3. Projekta iesnieguma administratīvajā pārbaudē piemēro administratīvos vērtēšanas kritērijus. Projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību šiem kritērijiem novērtē ar “jā” vai “nē”.

4. Ja projekta iesniegumā trūkst informācija vai tā ir neskaidra, kā rezultātā aģentūra nevar precīzi noteikt atbilstību 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. 15. un 17. administratīvajam vērtēšanas kritērijam, aģentūra rakstveidā pieprasa projekta iesniedzējam papildinošu informāciju vai skaidrojumu. Projekta iesniedzējam papildinošā informācija vai skaidrojums ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā, pēc kā projekta iesnieguma atbilstību šim kritērijam izvērtē atkārtoti.

5. Projekta iesniegumu, kas pēc atkārtotas izvērtēšanas neatbilst kādam no 4. punktā noteiktajam administratīvajam vērtēšanas kritērijam, tālāk nevērtē.

6. Projekta iesniegumu, kas atbilst visiem 4.punktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra nodod Labklājības ministrijai – pirmā līmeņa starpniek­institūcijai (turpmāk – ministrija) tālākai izvērtēšanai.

7. Par administratīvās pārbaudes rezultātiem projekta iesniedzēju rakstveidā informē aģentūra.

8. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanu veic ministrijas izveidota vērtēšanas komisija ar mērķi noteikt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst strukturālās politikas mērķiem, sniegs atbilstošu ieguldījumu nodarbinātības politikas ieviešanā, kā arī nodrošinās pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

9. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanai piemēro kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus. Kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju sistēmu un piemērošanas metodiku (kritēriju detalizāciju un piemērojamo maksimālo novērtējuma punktu skaitu) nosaka ministrija.

10. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji atsevišķos gadījumos ir detalizēti apakškritērijos un sagrupēti četrās sadaļās. Atbilstību katram kritērijam/apakškritērijam novērtē ar punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

11. Ja, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību 1.sadaļas “Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte” kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, šīs sadaļas kopējais novērtējuma punktu skaits ir zemāks par 15 punktiem (jeb 75% no kopējā maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits var sasniegt 100 punktus, kas kopējā kritēriju sistēmā veido 70% īpatsvaru.

13. Projekta iesnieguma specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits arī var sasniegt 100 punktus, un kopējā kritēriju sistēmā tie veido 30% īpatsvaru.

14. Projekta iesnieguma galīgo vērtējumu veido kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 70%) un projekta specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 30%) summa, atbilstoši kam projektu iesniegumus sarindo prioritārā secībā, sākot ar augstāko novērtējuma punktu īpatsvaru.

15. Projekta iesniegumu virza apstiprināšanai, ja kopējā kritēriju sistēmā tā kopējais vērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% novērtējuma punktu īpatsvaru un tā finansēšana ir iespējama atklāta konkursa īstenošanai pieejamā finansējuma ietvaros.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgas norādes?

3.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts?

4.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija un uz tās ir atbilstošas norādes?

5.

Vai projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā?

6.

Vai projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā?

7.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta iesnieguma kopiju saturs atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram?

8.

Vai visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas un projekta iesnieguma kopiju lapu numerācija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam?

9.

Vai projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās noteiktie pielikumi?

10.

Vai projekta finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts?

11

Vai projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām?

12.

Vai pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo projekta summu un Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu?

13.

Vai projekta īstenošana termiņi atbilst vadlīnijās noteiktajam projekta īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008. gada 30. jūniju?

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

14.

Vai projekta iesnieguma iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants?

15.

Vai ir piesaistīts vadlīnijās noteiktais (-tie) partneris (-is) un citi plānotie sadarbības partneri ir atbilstoši (ja attiecināms)?

16.

Vai projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)?

17.

Vai projekta iesniegumu un apliecinājuma deklarāciju ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības?

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

20

1.1.

Projektā plānotie izdevumi ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai

10

1.1.1.

Projektā plānotie izdevumi (sadalījumā pa izmaksu kategorijām) ir pamatoti un nepieciešami projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai

5

1.1.2.

Projekta budžets ir reāls (atbilst vidējām tirgus izmaksām) un atbilstošs paredzētajam laika periodam

5

1.2.

Projektā plānoto izdevumu un sagaidāmo rezultātu savstarpējā atbilstība

10

1.2.1.

Projekta finanšu ietilpība ir proporcionāla / samērojama ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

1.2.2.

Projektā plānotie izdevumi ir atbilstoši radītajai auditējamai vērtībai

5

2.

Projektu atbilstība

20

2.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta (VPD) un programmas papildinājuma (PP) 3.prioritātei, 3.1. pasākumam un 3.1.5.2. apakšaktivitātei

5

2.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem

15

2.2.1.

Projekta īstenošana veicinās dzimumu līdztiesības īstenošanu – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu dzimumu līdztiesības jomā

5

2.2.2.

Projekta īstenošana veicinās reģionālo attīstību – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu reģionālās attīstības jomā

5

2.2.3.

Projekta īstenošana sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu informācijas sabiedrības jomā

5

3.

Projekta pamatojums

40

3.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās pētījuma tēmas aktualitāti un izmantojamās metodes

10

3.1.1.

Projektā ir sniegta situācijas analīze nozarē (sistēmā), ietverot pamatojumu konkrētās pētījuma tēmas izvēlei

5

3.1.2.

Projektā izvēlētās pētniecības metodes ir zinātniski pamatotas un optimālas pētījuma mērķa sasniegšanai

5

3.2.

Projekta iesniegumā plānotie ieguvumi, sagaidāmie rezultāti un to indikatori ir precīzi nodefinēti un izmērāmi

15

3.2.1.

Projektā ir kvantitatīvi novērtēti pētījumu gaitā veikto aktivitāšu (darbību) ieguvumi

5

3.2.2.

Projektā ir norādīti pārbaudāmi sagaidāmo rezultātu novērtēšanas rādītāji (kvalitatīvie / kvantitatīvie indikatori)

5

3.2.3.

Projekts demonstrē sagaidāmo rezultātu ilgtspēju (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi pētījuma rezultātu izmantošanai)

5

3.3.

Projekta aktivitātes ir samērīgas ar plānoto to īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

10

3.3.1.

Projekts satur detalizētu darba plānu (veicamās aktivitātes ir strukturētas kopumos, seko viena otrai loģiskā secībā, t.sk. ir izdalītas veicamās aktivitātes projekta vadībai), kurā ir ņemti vērā iespējamie riski, priekšnosacījumi un paredzēts pietiekošs laiks veiksmīgai projekta īstenošanai

5

3.3.2.

Projektā paredzētās aktivitātes veicina pieredzes apmaiņu un informācijas izplatīšanu un sekmē sagaidāmo rezultātu pavairošanu un paplašināšanu

5

3.4.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti nepieciešamie sadarbības partneri un to izvēle ir pamatota (aprakstīts plānotais sadarbības modelis; nodefinēta sadarbības partnera loma un atbildība konkrētu aktivitāšu īstenošanā; pievienots projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu) (ja attiecināms1)

5

4.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

4.1.

Projektā ir atspoguļoti tā īstenošanas un administrēšanas mehānismi

10

4.1.1.

Projekta īstenošanai un administrēšanai ir pieejami nepieciešamie speciālisti (norādīta speciālistu profesionālā kvalifikācija un pienākumi projekta īstenošanas laikā)

5

4.1.2.

Projektā ir aprakstīts materiāli tehniskās bāzes izmantošanas modelis un plānotais materiāli tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs izvēlētās mērķa grupas vajadzībām

5

4.2.

Projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma ir pietiekama un atbilstoša (aprakstītas iekšējās kontroles tehnikas un kvalitātes novērtēšanas metodes)

5

4.3.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši (aprakstīti plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi par pētījumu un tā ietvaros sasniegtajiem rezultātiem; norādīts, kā tiks lietotas atbilstošas Eiropas Sociālā fonda atpazīstamības zīmes)

5

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Pētījums ir izmantojams nodarbinātības politikas veidošanai un īstenošanai pašvaldību līmenī

40

2.

Pētījuma rezultātu pielietojamības rādītāji2

30

Piezīmes:

1 Ja sadarbības partnera iesaiste projekta īstenošanā nav attiecināma, atbilstības kritērijam novērtējumā piešķirams maksimālais novērtējuma punktu skaits (5 punkti).

2 rezultāti pielietojami tikai konkrētā nozares uzņēmumā / institūcijā, kas ir pētījuma pasūtītājs – 10; rezultāti pielietojami arī citos nozares uzņēmumos / institūcijās – 20; rezultāti pielietojami jebkuras nozares uzņēmumos / institūcijās – 30.

3.

Pētījums tiek plānots par tēmu, kurā nav analogu pētījumu

15

4.

Pievienots izstrādāts darba uzdevums pētījuma veikšanai

15

Kopā:

100

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšana”

3.1.5.aktivitātes “Pētījumu veicināšana”

3.1.5.3.apakšaktivitātes “Pētījumu veicināšana par sociāli atstumto grupu stāvokli darba tirgū”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) apstiprinātajām vadlīnijām.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši fonda apstiprinātajai kārtībai “Kārtība Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un vadlīniju noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic fonds nosakot:

5.1. projekta iesnieguma atbilstību;

5.2. projekta iesniedzēja atbilstību.

6. Projekta iesniegumu atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību 1.kritērijam novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12 vai 13.kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām, pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza.

7. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību 1., 2. vai 3.kritērijam novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību 4.kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izvērtēšanai nevirza.

8. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, fonds nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas projekta iesnieguma neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas – pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

12. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

13. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir sadalīti nodaļās, kas kopumā veido simts punktu sistēmu. Katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam piešķir punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti vāji”; 2 jeb “vāji”; 3 jeb “apmierinoši”; 4 jeb “labi”; 5 jeb “ļoti labi”.

14. Projektu iesniegumus izvērtē trīs kārtās, veicot:

14.1. finanšu un vadības kapacitātes izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 12 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.2. nozīmības izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 24 punktus jeb “labi”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.3. izvērtējumu atbilstoši pārējām kritēriju sadaļām – metodoloģija, ilgtspēja, budžets un izmaksu efektivitāte. Projektu iesniegumus, kas budžeta un izmaksu efektivitātes izvērtējumā nav ieguvuši vismaz 6 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza.

15. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

16. Projekta iesnieguma vērtējuma kopējo punktu skaitu veido 80% vispārējo kvalitātes kritēriju novērtējuma punktu skaits un 20% specifisko vērtēšanas kritēriju novērtējuma punktu skaits. Apstiprināmo projektu iesniegumu sarakstu veido, prioritējot tos projektu iesniegumus, kas ieguvuši lielāko kopējo vērtējuma punktu skaitu.

17. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, fonds nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

19. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

19.1. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts vadlīnijās noteiktajā termiņā

2.

Ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgās norādes

3.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

5.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

6.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

7.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

8.

Projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās norādītie pielikumi:

• projekta iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija;

• partnera/u statūtu vai nolikuma kopija (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• partnera/u reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• jaunākais projekta iesniedzēja gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• jaunākais partnera/u gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistra apliecība;

• partnera/u nodokļu maksātāja reģistra apliecība (ja attiecināms);

• projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto projekta iesniedzēja un partnera/u (ja attiecināms) darbinieku CV

• projekta iesniedzēja un partnera/u ir parakstīts partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

9.

Projekta iesnieguma veidlapā finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos un tas aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

10.

Projekta iesnieguma veidlapā attiecināmo izdevumu pozīcijas atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam

11.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo projekta summu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu 75%

12.

Projekta īstenošanas termiņš atbilst vadlīnijās noteiktajam īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008.gada 30.jūniju

13.

Plānotās aktivitātes tiks īstenotas Latvijas Republikā

19.2. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, LR reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants

2.

Projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, LR reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants (ja attiecināms)

3.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)

4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

20. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Sadaļa

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Finanšu un vadības kapacitāte (projekta iesniegums pēc šiem kritērijiem tiek vērtēts, tikai tad, ja projekta iesniedzējs ir arī pētījuma veicējs)

20

1.1 Vai projekta iesniedzējam un partneri/iem (ja attiecināms) ir pietiekama pieredze projektu vadībā?

5

1.2 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja tehniskā kompetence (t.i., zināšanas par jautājumiem, kas tiks risināti)?

2 x 51

1.3 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja pašreizējā vadības kapacitāte (ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu)?

5

2. Projekta nozīmīgums

30

2.1 Cik lielā mērā projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei?

5

2.2 Cik nozīmīgs ir projekts valsts vai reģiona/u īpašo vajadzību un problēmu risināšanai (t.sk. nodrošināta nepārklāšanās un mijiedarbība ar citām EK iniciatīvām)?

10

2.3 Cik skaidri definēta un stratēģiski izvēlēta ir pētījuma tēma vai priekšmets?

5

2.4 Cik nozīmīgs ir projekts izvēlēto mērķa grupu (kam domāti pētījuma rezultāti) vajadzību risināšanai?

5

2.5 Vai projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)?

5

3. Metodoloģija

25

3.1 Cik lielā mērā projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai?

5

3.2 Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (t. sk., risināmo problēmu analīze ietverot kontekstu ar vienoto programmdokumentu, programmas papildinājumu un citiem plānošanas un politikas dokumentiem)?

5

3.3 Cik pietiekama ir partnera/u (ja attiecināms) iesaistes un aktivitātes pakāpe?

Piezīme: Ja partnera/u nav, tad punktu skaits būs 3.

5

3.4 Vai projekta iesniegumā parādīts projekta uzraudzības mehānisms un cik tas ir adekvāts?

5

3.5 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu un ietekmes rādītājus?

5

4. Ilgtspēja

15

4.1 Cik lielā mērā projekts ietekmēs tā mērķa grupas?

5

4.2 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver multiplikatīvās ietekmes iespējas (ieskaitot projekta rezultātu pavairošanas un izplatīšanas un informācijas izplatīšanas iespējas)?

5

4.3 Cik lielā mērā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi:

- politikas līmenī (kur tas ir piemērojams) (Kāda būs projekta strukturālā ietekme, t.i., vai projekta rezultātā uzlabosies likumdošana, uzvedības kodeksi, metodes utt.?)

5

5. Budžets un izmaksu efektivitāte

10

5.1 Cik apmierinoša ir attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem?

5

5.2 Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai?

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

100

Piezīme:

Atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijam Nr. 1.2. novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 5 punktiem), ko papildus koriģē ar svērto koeficientu ( t.i., reizina ar 2).

21. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

Vērtējums

1.

Pētījums ir pamats nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidošanai un īstenošanai pašvaldību līmenī

30

2.

Pētījuma rezultātu pielietojamības rādītāji2

30

3.

Pētījums balstās uz jau esošo pētījumu analīzi un izslēdz pētījumu dublēšanos

20

4.

Pētījums tiek plānots par tēmu, kurā nav analogu pētījumu

10

5.

Pievienots izstrādāts darba uzdevums pētījuma veikšanai

10

Kopā:

100

Piezīme:

2 Rezultāti pielietojami tikai konkrētā nozares uzņēmumā/institūcijā, kas ir pētījuma pasūtītājs – 10; rezultāti pielietojami arī citos nozares uzņēmumos/institūcijās – 20; rezultāti pielietojami jebkuras nozares uzņēmumos/institūcijās – 30.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.1. aktivitātes “Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem,

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīviem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīviem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīviem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā četrus punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 52 (piecdesmit divus) punktus jeb 80% (astoņdesmit procentus) no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 30.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai vadības komitejā, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai vadības komitejā atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes, kas reģistrētas Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Paredzamais programmā iesaistīto (uzņemamo) studentu skaits nav mazāks par 24 (vai 16 mākslas programmu gadījumā). (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

2.

Paredzamais programmā iesaistīto (uzņemamo) studentu skaits

Maksimālais punktu skaits-

10

2.1.

48 un vairāk

10

2.2.

Mazāk par 48

5

3.

Projekta iesniedzēja pieredze attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanā

Maksimālais punktu skaits-

30

3.1.

Akreditēta programma un akreditēta izglītības iestāde attiecīgajā programmu tematiskajā grupā

30

3.2.

Akreditēta programma attiecīgajā programmu tematiskajā grupā

20

3.3.

Licencēta programma attiecīgajā programmu tematiskajā grupā

10

Kopā

40

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.3.aktivitātes “Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošana zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās zinātnēs”

3.2.3.2.apakšaktivitātes “Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās programmās”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā četrus punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 52 (piecdesmit divus) punktus jeb 80% (astoņdesmit procentus) no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 20.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai vadības komitejā, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai vadības komitejā atbilstoši šā pielikuma 14. punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta augstākās izglītības iestāde

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Paredzētais programmā iesaistīto (uzņemamo) studentu skaits grupā nav mazāks par 25 (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Jā/nē

2.

Paredzētais studiju programmā iesaistīto studentu skaits

Maksimālais punktu skaits-

10

2.1.

50 un vairāk

10

2.2.

Mazāk kā 50

5

3.

Pieredze attiecīgas studiju programmas īstenošanā

Maksimālais punktu skaits-20

3.1.

Akreditēta studiju programma un akreditēta augstākās izglītības iestāde

20

3.2.

Akreditēta studiju programma

15

3.3.

Licencēta studiju programma

5

4.

Studentu līdzšinējā iesaiste pētniecībā

Maksimālais punktu skaits-10

4.1.

Ir izveidota sistēma studentu iesaistei pētniecības projektos, ir publikācijas;

10

4.2.

Atsevišķi studenti ir piedalījušies pētniecības projektos

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

40

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.4.aktivitātes “Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšana un kapacitātes stiprināšana, tālākizglītības kursu un moduļu izstrāde un ieviešana un mūžizglītības politikas attīstīšana”

3.2.4.2. apakšaktivitātes “Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā četrus punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 52 (piecdesmit divus) punktus jeb 80% (astoņdesmit procentus) no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 30.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta iesnieguma atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta iesnieguma pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritēriji

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Programmas ieviešanas aprobācijas fāzē paredzētais izglītojamo skaits grupā nav mazāks kā 12 (informācijas tehnoloģiju grupās- ne mazāks kā 10) (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Jā/nē

2.

Projekta pieteicēja pieredze izglītības programmu īstenošanā

Maksimālais punktu skaits-

30

2.1.

Ir pieredze īstenojot akreditētu programmu (vai programmas) attiecīgajā izglītības programmu tematiskajā grupā un izglītības iestāde ir akreditēta

30

2.2.

Ir pieredze īstenojot akreditētu programmu attiecīgajā izglītības programmu tematiskajā grupā

20

2.3.

Ir pieredze īstenojot licencētu programmu attiecīgajā izglītības programmu tematiskajā grupā

10

2.4.

Ir pieredze, īstenojot pieaugušo neformālās izglītības programmas

10

3.

Projekta atbilstība ekonomikas attīstības vajadzībām

Maksimālais punktu skaits-

20

3.1.

Izstrādājamā un ieviešamā tālākizglītības programma ir vērsta uz jaunu tehnoloģiju apguvi un strādājošo tehnoloģisko kompetenču uzlabošanu

20

3.2.

Izstrādājamā un ieviešamā tālākizglītības programma ir vērsta uz kompetenču vai konkurētspējas paaugstināšanu attiecīgajā ekonomikas sektorā

10

3.3.

Izstrādājamā un ieviešamā tālākizglītības programma ir vērsta uz iedzīvotāju vispārējo vai informācijas sabiedrībā nepieciešamo kompetenču paaugstināšanu

10

Maksimālais kopējais punktu skaits

50

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

11.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.5.aktivitātes “Atbalsts pedagogu tālākizglītībai”

3.2.5.2. aktivitātes “Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tālākizglītībai”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā četrus punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 52 (piecdesmit divus) punktus jeb 80% (astoņdesmit procentus) no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, tiek izvērtēta projekta iesnieguma atbilstība šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 20.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir izglītības iestāde, izglītības atbalsta iestāde, profesionālā asociācija, pašvaldība, valsts, pašvaldību un cita institūcija, kas ir atbildīga par pedagogu vai akadēmiskā personāla tālākizglītību

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Projektā iesaistītie pedagogi (atbalsta gala saņēmēji) strādā izglītības iestādē un ir iesaistīti akreditētas vai licencētas izglītības programmas īstenošanā vai neformālās pieaugušo izglītības programmu īstenošanā (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

jā/nē

1.2.

Stažēšanās projektu gadījumā - stažēšanās atbilst mācāmā kursa profilam (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Jā/nē

1.3.

Apmācības projektu gadījumā – grupā ir ne mazāk kā 12 pedagogi (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Jā/nē

2.

Projektā iesaistīto skolotāju, profesionālās izglītības skolotāju vai akadēmiskā personāla pedagoģiskā pieredze (tiek vērtēta katrai projektā iesaistītajai personai un summēta projektam):

Maksimālais punktu skaits-

20

2.1.

Personai ir vismaz trīs gadus ilga pedagoģiskā darba pieredze

20

2.2.

Personai ir vismaz vienu gadu ilga pedagoģiskā darba pieredze

10

2.3.

Personai pedagoģiskā darba pieredze ir īsāka par gadu

5

3.

Projektā iesaistīto skolotāju, profesionālās izglītības skolotāju vai akadēmiskā personāla stažēšanās vai apmācības paredzamā efektivitāte (tiek vērtēta katrai projektā iesaistītajai personai un summēta projektam):

Maksimālais punktu skaits-

20

3.1.

Stažēšanās vai apmācība veicina pedagoga kompetences paaugstināšanu mācāmā mācību/studiju kursa profilā vai mācīšanai bilingvāli

20

3.2.

Stažēšanās vai apmācība veicina pedagoga kompetences paaugstināšanu svešvalodā vai informācijas tehnoloģijās (IT)

10

Maksimālais kopējais punktu skaits

40

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

12.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.6.aktivitātes “Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm un apmācības kvalitātes paaugstināšanā”

3.2.6.2. apakšaktivitātes “Profesijas standartu un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1- ļoti vāji, 2 - vāji, 3 - apmierinoši, 4 - labi, 5 - ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 25.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17.Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka, sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Gadījumā, ja projektā ir paredzēta apstiprināta profesijas standarta vai eksaminācijas satura atjaunošana, atjaunojamajam standartam vai eksaminācijas saturam ir jābūt apstiprinātam vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas datuma (ja kritērijs netiek izpildīts, projekts tālāk netiek vērtēts)

Jā/nē

2.

Profesijas standarta vai eksaminācijas satura izstrādes aktualitāte

Maksimālais punktu skaits-

25

2.1.

Jauna standarta vai eksaminācijas satura noteikšana nozarē, kurā pirms tam ir veikta nozares izpēte

25

2.2.

Standarta vai eksaminācijas satura atjaunošana nozarē, kurā ir veikta nozares izpēte

20

2.3.

Jauna standarta vai eksaminācijas satura noteikšana nozarē, kurā nav veikta izpēte

10

2.4.

Pieņemta standarta atjaunošana nozarē, kurā nav veikta izpēte

5

3.

Projekta iesniedzēja pieredze profesijas standartu izstrādē un/vai profesionālās izglītības apguves novērtēšanā (profesionālās kvalifikācijas eksāmenos)

Maksimālais punktu skaits-

10

3.1.

Ir pieredze (nozares izpētē, standarta izstrādē un eksaminācijā)

10

3.2.

Ir pieredze (nozares izpētē vai standarta izstrādē vai eksaminācijā)

5

3.3.

Nav pieredzes (nav piedalījies nozares izpētē, standartu izstrādē un eksaminācijā)

0

4.

Sadarbībā (projektā) iesaistītās organizācijas

Maksimālais punktu skaits-

10

4.1.

Ir iesaistītas nozares profesionālās organizācijas, vismaz viena izglītības iestāde, kurā īsteno attiecīgā profila izglītības programmu, un sociālie partneri

10

4.2.

Projekta iesniedzējs ir nozares profesionālā organizācija un ir iesaistīta izglītības iestāde vai vice versa

5

4.3.

Projektā nav iesaistīti partneri no profesionālo organizāciju vai sociālo partneru vidus

0

Maksimālais kopējais punktu skaits

45

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

13.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības attīstība”

3.2.6.aktivitātes “Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm un apmācības kvalitātes paaugstināšanā”

3.2.6.3. apakšaktivitātes “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 25.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde, kas īsteno akreditētas arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās augstākās izglītības programmas, un profesionālā asociācija

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17.Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Prakses satura atbilstība attiecīgajai arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās augstākās izglītības programmai (izglītības programmas, kuru apguves rezultātā izglītojamais iegūst profesionālo kvalifikāciju)

Maksimālais punktu skaits-

15

1.1.

Atbilst pilnībā

15

1.2.

Atbilst ne mazāk par 70% ( ja prakses saturs atbilst mazāk par 70%, projekts tālāk netiek vērtēts)

10

2.

Projekta iesniedzēja pieredze un metodiskā sagatavotība:

Maksimālais punktu skaits-

20

2.1.

Projekta iesniedzējam ir izstrādāti attiecīgās prakses metodiskie materiāli

20

2.2.

Projekta iesniedzējam nav pilnā apjomā izstrādāti prakses metodiskie materiāli un paredzēts šo materiālu izstrādi pabeigt projekta ietvaros

10

2.3.

Projekta iesniedzējam nav prakses metodiskie materiāli un paredzēts šo materiālus izstrādāt projekta ietvaros

5

3.

Prakses vietas nodrošinošais uzņēmums/organizācija

Maksimālais punktu skaits-

25

3.1.

Uzņem praktikantus uz pilniem 3 mēnešiem vai ilgāk

25

3.2.

Uzņem praktikantu uz prakses periodu no 1 līdz 3 mēnešiem

15

3.3.

Uzņem uz periodu, kas īsāks par 1 mēnesi

5

4.

Projektā (praksē) iesaistīto personu skaits

Maksimālais punktu skaits-10

4.1.

Vairāk par 20 personām

10

4.2.

Mazāk par 20 personām

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

70

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

14.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.2. pasākuma “Izglītības un tālākizglītības pasākumu attīstība”

3.2.7.aktivitātes “Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu attīstība
izglītības iestādēs”

3.2.7.2.apakšaktivitātes “Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā četrus punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 52 (piecdesmit divus) punktus jeb 80% (astoņdesmit procentus) no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, tiek izvērtēta projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 20.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta pieteicējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17.Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Projekta iesniedzēja pieredze profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumu īstenošanā izglītības iestādēs

Maksimālais punktu skaits-

15

1.1.

Ir pieredze

15

1.2.

Ir organizējis pasākumus

5

1.3

Nav pieredzes

1

2.

Projektā iesaistītie partneri

Maksimālais punktu skaits-

15

2.1.

Projektā ir iesaistītas viena (vai vairākas) izglītības iestādes, pašvaldība un profesionālā organizācija un/vai darba devēji

15

2.2.

Projektā ir iesaistīts viens partneris

10

2.3.

Projektā nav partneru

1

3.

Projektā paredzēto labuma saņēmēju skaits

Maksimālais punktu skaits-

20

3.1.

Vairāk kā 150

20

3.2.

100 – 150

15

3.3.

50 – 100

10

3.4.

Mazāk kā 50

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

50

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

15.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.1.aktivitātes “Apmācību nodrošināšana sociāli atstumtajām grupām, ieskaitot IKT atbalstu invalīdiem”

3.3.1.1. apakšaktivitātes “Motivācijas programmas līdzdalībai apmācībās”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) apstiprinātajām vadlīnijām.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši Fonda apstiprinātai “Kārtībai Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un vadlīniju noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic Fonds nosakot:

5.1. projekta iesnieguma atbilstību;

5.2. projekta iesniedzēja atbilstību.

6. Projekta iesniegumu atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kritērijam Nr.1 novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību kādam no kritērijiem Nr. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13 novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām, pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza.

7. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam no kritērijiem Nr. 1; 2; 3 novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību kritērijam Nr. 4 novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izvērtēšanai nevirza.

8. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas projekta iesnieguma neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas – pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

12. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

13. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir sadalīti nodaļās, kas kopumā veido simts punktu sistēmu. Katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam piešķir punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti vāji”; 2 jeb “vāji”; 3 jeb “apmierinoši”; 4 jeb “labi”; 5 jeb “ļoti labi”.

14. Projektu iesniegumus izvērtē trīs kārtās, veicot:

14.1. finanšu un vadības kapacitātes izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 12 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.2. nozīmības izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 20 punktus jeb “labi”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.3. izvērtējumu atbilstoši pārējām kritēriju sadaļām - metodoloģija, ilgtspēja, budžets un izmaksu efektivitāte. Projektu iesniegumus, kas budžeta un izmaksu efektivitātes izvērtējumā nav ieguvuši vismaz 6 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza.

15. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

16. Projekta iesnieguma vērtējuma kopējo punktu skaitu veido 80% vispārējo kvalitātes kritēriju novērtējuma punktu skaits un 20% specifisko vērtēšanas kritēriju novērtējuma punktu skaits. Apstiprināmo projektu iesniegumu sarakstu veido, prioritējot tos projektu iesniegumus, kas ieguvuši lielāko kopējo vērtējuma punktu skaitu.

17. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

19. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

19.1. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts vadlīnijās noteiktajā termiņā

2.

Ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgās norādes

3.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

5.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

6.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

7.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

8.

Projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās norādītie pielikumi:

• projekta iesniedzēja statūtu un/vai nolikuma kopija;

• partnera/u statūtu un/vai nolikuma kopija (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• partnera/u reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• jaunākais projekta iesniedzēja gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• jaunākais partnera/u gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistra apliecība;

• partnera/u nodokļu maksātāja reģistra apliecība (ja attiecināms);

• projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto projekta iesniedzēja un partnera/u (ja attiecināms) darbinieku CV;

• projekta iesniedzēja un partnera/u parakstīts partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

9.

Projekta iesnieguma veidlapā finanšu aprēķins ir veikts latos un tas ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

10.

Projekta iesnieguma veidlapā attiecināmo izdevumu pozīcijas atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam

11.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajai minimālajai un maksimālajai projekta summai un Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu - 80 %

12.

Projekta īstenošanas termiņš atbilst vadlīnijās noteiktajam īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008.gada 30.jūniju

13.

Plānotās aktivitātes tiks īstenotas Latvijas Republikā

19.2. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants

2.

Projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants (ja attiecināms)

3.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)

4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

20. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Sadaļa

Maksimālais punktu skaits

1. Finanšu un vadības kapacitāte

20

1.1 Vai projekta iesniedzējam un partnerim/iem (ja attiecināms) ir pietiekama pieredze projektu vadībā?

5

1.2 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja tehniskā kompetence (t.i., zināšanas par jautājumiem, kas tiks risināti) ?

2 x 51

1.3 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja pašreizējā vadības kapacitāte (ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu) ?

5

2. Projekta nozīmīgums

25

2.1 Cik lielā mērā projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei ?

5

2.2 Cik nozīmīgs ir projekts valsts vai reģiona/u īpašo vajadzību un problēmu risināšanai (t.sk., nodrošināta nepārklāšanās un mijiedarbība ar citām Eiropas Kopienas iniciatīvām) ?

5

2.3 Cik skaidri ir definētas un cik stratēģiski pareizi ir izvēlētas mērķa grupas ?

5

2.4 Cik nozīmīgs ir projekts izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

5

2.5 Vai projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai) ?

5

3. Metodoloģija

30

3.1 Cik lielā mērā projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai ?

5

3.2 Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (t.sk., risināmo problēmu analīze ietverot kontekstu ar vienoto programmdokumentu, programmas papildinājumu un citiem plānošanas un politikas dokumentiem) ?

5

3.3 Cik pietiekama ir partnera/u iesaistes un aktivitātes pakāpe ?

Piezīme: Ja partnera/u nav, tad punktu skaits būs 3.

5

3.4 Cik apmierinoša ir mērķa grupu līdzdalība projekta aktivitātēs ?

5

3.5 Vai projekta iesniegumā parādīts projekta uzraudzības mehānisms un cik tas ir adekvāts ?

5

3.6 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu un ietekmes rādītājus ?

5

4. Ilgtspēja

15

4.1 Cik lielā mērā projekts ietekmēs tā mērķa grupas ?

5

4.2 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver multiplikatīvās ietekmes iespējas (ieskaitot projekta rezultātu pavairošanas un izplatīšanas un informācijas izplatīšanas iespējas)?

5

4.3 Cik lielā mērā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi:

- finansiāli (Kā aktivitātes tiks finansētas pēc tam, kad būs beidzies projekta finansējums?)

- institucionāli (Vai aktivitāšu turpināšanai nepieciešamās struktūrvienības būs izveidotas līdz dotā projekta beigām? Vai projekta rezultāti piederēs vietējai organizācijai?)

- politikas līmenī (kur tas ir piemērojams) (Kāda būs projekta strukturālā ietekme, t.i., vai projekta rezultātā uzlabosies likumdošana, uzvedības kodeksi, metodes utt.?)

5

5. Budžets un izmaksu efektivitāte

10

5.1 Cik apmierinoša ir attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem?

5

5.2 Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai?

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

100

Piezīme:

1 Atbilstību kvalitātes vßērtēšanas kritērijam Nr. 1.2. novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 5 punktiem), ko papildus koriģē ar svērto koeficientu (t.i., reizina ar 2).

21. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

1.

Paredzēta kompleksa pieeja klienta problēmu risināšanā, ietverot dažādu nozaru un institūciju speciālistu sadarbību secīgu pakalpojumu nodrošināšanā

40

2.

Projekta iesniegums satur labās prakses pārņemšanu un jaunas pieejas motivācijas programmu nodrošināšanā2

30

Piezīme:

2 Projekta iesniegums satur labās prakses pārņemšanu motivācijas programmu nodrošināšanā – 15; iesniegums satur jaunas pieejas motivācijas programmu nodrošināšanā – 15; iesniegums satur gan labās prakses pārņemšanu gan jaunas pieejas motivācijas programmu nodrošināšanā – 30.

3.

Pakalpojums ir nodrošināts klienta dzīvesvietas teritorijā

30

Kopā:

100

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

16.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.2.aktivitātes “Subsidēto darba vietu nodrošināšana”

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Projekta iesnieguma vērtēšanu īsteno divos posmos:

1.1. veicot projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi;

1.2. izvērtējot projekta iesnieguma kvalitāti un atbilstību specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvo pārbaudi veic Nodarbinātības valsts aģentūra kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija (turpmāk – aģentūra ). Administratīvās pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši atklāta konkursa vadlīniju (turpmāk – vadlīnijas) noteikumiem.

3. Projekta iesnieguma administratīvajā pārbaudē piemēro administratīvos vērtēšanas kritērijus. Projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību šiem kritērijiem novērtē ar “jā” vai “nē”.

4. Ja projekta iesniegumā trūkst informācija vai tā ir neskaidra, kā rezultātā aģentūra nevar precīzi noteikt atbilstību administratīvajam vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstveidā pieprasa projekta iesniedzējam papildinošu informāciju vai skaidrojumu. Projekta iesniedzējam papildinošā informācija vai skaidrojums ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā, pēc kā projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem izvērtē atkārtoti.

5. Projekta iesniegumu, kas pēc atkārtotas izvērtēšanas neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tālāk nevērtē.

6. Projekta iesniegumu, kas atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra nodod Labklājības ministrijai kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai (turpmāk – ministrija) tālākai izvērtēšanai.

7. Par administratīvās pārbaudes rezultātiem projekta iesniedzēju rakstveidā informē aģentūra.

8. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanu veic ministrijas izveidota vērtēšanas komisija ar mērķi noteikt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst strukturālās politikas mērķiem, sniegs atbilstošu ieguldījumu nodarbinātības politikas ieviešanā, kā arī nodrošinās pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

9. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanai piemēro kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus. Kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju sistēmu un piemērošanas metodiku (kritēriju detalizāciju un piemērojamo maksimālo novērtējuma punktu skaitu) nosaka ministrija.

10. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji atsevišķos gadījumos ir detalizēti apakškritērijos un sagrupēti četrās sadaļās. Atbilstību katram kritērijam/apakškritērijam novērtē ar punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

11. Ja, izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību 1.sadaļas “Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte” kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, šīs sadaļas kopējais novērtējuma punktu skaits ir zemāks par 15 punktiem (jeb 75% no kopējā maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits var sasniegt 100 punktus, kas kopējā kritēriju sistēmā veido 70% īpatsvaru.

13. Projekta iesnieguma specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējais maksimālais novērtējuma punktu skaits arī var sasniegt 100 punktus, un kopējā kritēriju sistēmā tie veido 30% īpatsvaru.

14. Projekta iesnieguma galīgo vērtējumu veido kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 70%) un projekta specifiskās vērtēšanas kritēriju kopējā novērtējuma punktu īpatsvara (līdz 30%) summa, atbilstoši kam projektu iesniegumus sarindo prioritārā secībā, sākot ar augstāko novērtējuma punktu īpatsvaru.

15. Projekta iesniegumu virza apstiprināšanai, ja kopējā kritēriju sistēmā tā kopējais vērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% novērtējuma punktu īpatsvaru un tā finansēšana ir iespējama atklāta konkursa īstenošanai pieejamā finansējuma ietvaros.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai?

3.

Vai projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā?

4.

Vai projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā?

5.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija?

6.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)?

7.

Vai ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits?

8.

Vai projekta iesniegumam pievienoti visi pavadošie dokumenti?

9.

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi vadlīnijās norādītie pielikumi?

10.

Vai projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL)?

11.

Vai projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu?

12.

Vai projekta izmaksu aprēķins ir precīzi izstrādāts?

13.

Vai projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām/pieļaujamajām izmaksām?

14.

Vai pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu?

15.

Vai projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (2008. gada 31.decembris)?

Iesniedzējs

Nr.

Kritērijs

16.

Vai projekta iesniedzējs ir juridiska persona?

17.

Vai projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā?

18.

Vai projekta iesniedzējam ir pietiekami finanšu resursi projekta ieviešanai?

19.

Vai iesniedzēja partneris/i atbilst vadlīnijās projekta iesniedzēja partnerim izvirzītajām prasībām?1

20.

Vai projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības?

Piezīme:

1 Attiecas uz projektiem, kuru īstenošana paredzēta partnerībā

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais

novērtējuma punktu skaits

1.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

20

1.1.

Projektā plānotie uzdevumi ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai

10

1.1.1.

Projektā plānotie izdevumi (sadalījumā pa izmaksu kategorijām) ir pamatoti un nepieciešami projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai

5

1.1.2.

Projekta budžets ir reāls (atbilst vidējām tirgus izmaksām) un atbilstošs paredzētajam laika periodam

5

1.2.

Projektā plānoto izdevumu un sagaidāmo rezultātu savstarpējā atbilstība

10

1.2.1.

Projekta finanšu ietilpība ir proporcionāla / samērojama ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

1.2.2.

Projektā plānotie izdevumi ir atbilstoši radītajai auditējamai vērtībai

5

2.

Projekta atbilstība

20

2.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 3.prioritātei, 3.3. pasākumam un 3.3.2. aktivitātei

5

2.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem

15

2.2.1.

Projekta īstenošana veicinās dzimumu līdztiesības īstenošanu – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu dzimumu līdztiesības jomā

5

2.2.2.

Projekta īstenošana veicinās reģionālo attīstību – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu reģionālās attīstības jomā

5

2.2.3.

Projekta īstenošana sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos – novērsīs pastāvošos šķēršļus, uzlabos situāciju un radīs pozitīvu efektu informācijas sabiedrības jomā

5

3.

Projekta pamatojums

40

3.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un parāda praktisku mērķa grupas problēmu risinājumu

10

3.1.1.

Projektā ir sniegta situācijas analīze nozarē (sistēmā), ietverot pamatojumu konkrētās mērķa grupas izvēlei

5

3.1.2.

Projektā ir identificētas izvēlētās mērķa grupas problēmas, noteikti iespējamie riski un priekšnosacījumi, kā arī parādīts veids un rīcības izvēlētās mērķa grupas vajadzību apmierināšanai

5

3.2.

Projekta iesniegumā plānotie ieguvumi, sagaidāmie rezultāti un to indikatori ir precīzi nodefinēti, izmērāmi un nodrošina mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

15

3.2.1.

Projektā ir norādīts izvēlētās mērķa grupas (personu, uz kurām vērstas projekta aktivitātes) kopējais skaits un, iespēju robežās, to vecums, dzimums un izglītības līmenis

5

3.2.2.

Projektā ir norādīti pārbaudāmi sagaidāmo rezultātu novērtēšanas rādītāji (kvalitatīvie / kvantitatīvie indikatori)

5

3.2.3.

Projekts demonstrē sagaidāmo rezultātu ilgtspēju (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc projekta pabeigšanas)

5

3.3.

Projekta aktivitātes ir samērīgas ar plānoto to īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

10

3.3.1.

Projekts satur detalizētu darba plānu (veicamās aktivitātes ir strukturētas kopumos, seko viena otrai loģiskā secībā, t.sk. ir izdalītas veicamās aktivitātes projekta vadībai), kurā ir ņemti vērā iespējamie riski, priekšnosacījumi un paredzēts pietiekošs laiks veiksmīgai projekta īstenošanai

5

3.3.2.

Projektā paredzētās aktivitātes veicina pieredzes apmaiņu un informācijas izplatīšanu un sekmē sagaidāmo rezultātu pavairošanu un paplašināšanu

5

3.4.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti nepieciešamie sadarbības partneri un to izvēle ir pamatota (aprakstīts plānotais sadarbības modelis izvēlētās mērķa grupas piesaistei un/vai aktivitāšu īstenošanai; nodefinēta sadarbības partnera loma un atbildība konkrētu aktivitāšu īstenošanā; pievienots projektaiesnieg iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu)

5

4.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

4.1.

Projektā ir atspoguļoti tā īstenošanas un administrēšanas mehānismi

10

4.1.1.

Projekta īstenošanai un administrēšanai ir pieejami nepieciešamie speciālisti (norādīta speciālistu profesionālā kvalifikācija un pienākumi projekta īstenošanas laikā)

5

4.1.2.

Projektā ir aprakstīts materiāli tehniskās bāzes izmantošanas modelis un plānotais materiāli tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs izvēlētās mērķa grupas vajadzībām

5

4.2.

Projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma ir pietiekama un atbilstoša (aprakstītas iekšējās kontroles tehnikas un kvalitātes novērtēšanas metodes)

5

4.3.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir pietiekami un atbilstoši (aprakstīti plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi par projektu un tā ietvaros sasniegtajiem rezultātiem; norādīts, kā tiks lietotas atbilstošas Eiropas Sociālā fonda atpazīstamības zīmes)

5

19. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma

punktu skaits

1.

Projektā nodarbināto bezdarbnieku skaits2

35

2.

Projekts paredz gatavību nodrošināt noteiktu pastāvīgu darba vietu skaitu projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem pēc projekta beigām3

40

3.

Piedāvātās darba vietas sasniedzamība, braucot ar sabiedrisko transportu no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas4

25

Kopā:

100

Piezīmes:

2 10 un vairāk – 35; no 5 līdz 10 – 20; līdz 5 – 10.

3 60% un vairāk no projektā nodarbinātajiem – 40; no 30% līdz 60% no projektā nodarbinātajiem - 30; līdz 30% no projektā nodarbinātajiem - 20.

4 ne vairāk kā 1 stunda vienā virzienā – 25; līdz 1,5 stundai vienā virzienā – 15; līdz 2 stundām vienā virzienā – 10.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

17.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.3. aktivitātes “Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekļaujot informācijas un komunikācijas atbalstu invalīdiem”

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) apstiprinātajām vadlīnijām.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši Fonda apstiprinātai “Kārtībai Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un vadlīniju noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic Fonds nosakot:

5.1. projekta iesnieguma atbilstību;

5.2. projekta iesniedzēja atbilstību.

6. Projekta iesniegumu atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kritērijam Nr.1 novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību kādam no kritērijiem Nr. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13 novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām, pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza.

7. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam no kritērijiem Nr. 1; 2; 3 novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību kritērijam Nr. 4 novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izvērtēšanai nevirza.

8. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas projekta iesnieguma neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Grantu shēmas projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas – pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

12. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

13. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir sadalīti nodaļās, kas kopumā veido simts punktu sistēmu. Katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam piešķir punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti vāji”; 2 jeb “vāji”; 3 jeb “apmierinoši”; 4 jeb “labi”; 5 jeb “ļoti labi”.

14. Projektu iesniegumus izvērtē trīs kārtās, veicot:

14.1. finanšu un vadības kapacitātes izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 12 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.2. nozīmības izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 20 punktus jeb “labi”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.3. izvērtējumu atbilstoši pārējām kritēriju sadaļām - metodoloģija, ilgtspēja, budžets un izmaksu efektivitāte. Projektu iesniegumus, kas budžeta un izmaksu efektivitātes izvērtējumā nav ieguvuši vismaz 6 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza.

15. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

16. Projekta iesnieguma vērtējuma kopējo punktu skaitu veido 80% vispārējo kvalitātes kritēriju novērtējuma punktu skaits un 20% specifisko vērtēšanas kritēriju novērtējuma punktu skaits. Apstiprināmo projektu iesniegumu sarakstu veido, prioritējot tos projektu iesniegumus, kas ieguvuši lielāko kopējo vērtējuma punktu skaitu.

17. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

19. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

19.1. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts vadlīnijās noteiktajā termiņā

2.

Ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgās norādes

3.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

5.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

6.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

7.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

8.

Projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās norādītie pielikumi:

• projekta iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija;

• partnera/u statūtu vai nolikuma kopija (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• partnera/u reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• jaunākais projekta iesniedzēja gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• jaunākais partnera/u gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistra apliecība;

• partnera/u nodokļu maksātāja reģistra apliecība (ja attiecināms);

• projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto projekta iesniedzēja un partnera/u (ja attiecināms) darbinieku CV;

• projekta iesniedzēja un partnera/u parakstīts partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

9.

Projekta iesnieguma veidlapā finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

10.

Projekta iesnieguma veidlapā attiecināmo izdevumu pozīcijas atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam

11.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajai minimālajai un maksimālajai projekta summai un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu – 80 %

12.

Projekta īstenošanas termiņš atbilst vadlīnijās noteiktajam īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008.gada 30.jūniju

13.

Plānotās aktivitātes tiks īstenotas Latvijas Republikā

19.2. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants

2.

Projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants (ja attiecināms)

3.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)

4.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

20. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Sadaļa

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Finanšu un vadības kapacitāte

20

1.1 Vai projekta iesniedzējam un partneri/iem (ja attiecināms) ir pietiekama pieredze projektu vadībā?

5

1.2 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja tehniskā kompetence (t.i., zināšanas par jautājumiem, kas tiks risināti)?

2 x 51

1.3 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja pašreizējā vadības kapacitāte (ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu)?

5

2. Projekta nozīmīgums

25

2.1 Cik lielā mērā projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei?

5

2.2 Cik nozīmīgs ir projekts valsts vai reģiona/u īpašo vajadzību un problēmu risināšanai (t.sk., nodrošināta nepārklāšanās un mijiedarbība ar citām Eiropas Kopienas iniciatīvām)?

5

2.3 Cik skaidri ir definētas un cik stratēģiski pareizi ir izvēlētas mērķa grupas?

5

2.4 Cik nozīmīgs ir projekts izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

5

2.5 Vai projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)?

5

3. Metodoloģija

30

3.1 Cik lielā mērā projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai?

5

3.2 Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (t.sk., risināmo problēmu analīze, ietverot kontekstu ar vienoto programmdokumentu, programmas papildinājumu un citiem plānošanas un politikas dokumentiem)?

5

3.3 Cik pietiekama ir partnera/u iesaistes un aktivitātes pakāpe?

Piezīme: Ja partnera/u nav, tad punktu skaits būs 3.

5

3.4 Cik apmierinoša ir mērķa grupu līdzdalība projekta aktivitātēs?

5

3.5 Vai projekta iesniegumā parādīts projekta uzraudzības mehānisms un cik tas ir adekvāts?

5

3.6 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu un ietekmes rādītājus?

5

4. Ilgtspēja

15

4.1 Cik lielā mērā projekts ietekmēs tā mērķa grupas?

5

4.2 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver multiplikatīvās ietekmes iespējas (ieskaitot projekta rezultātu pavairošanas un izplatīšanas un informācijas izplatīšanas iespējas)?

5

4.3 Cik lielā mērā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi:

- finansiāli (Kā aktivitātes tiks finansētas pēc tam, kad būs beidzies projekta finansējums?)

- institucionāli (Vai aktivitāšu turpināšanai nepieciešamās struktūrvienības būs izveidotas līdz dotā projekta beigām? Vai projekta rezultāti piederēs vietējai organizācijai?)

- politikas līmenī (kur tas ir piemērojams) (Kāda būs projekta strukturālā ietekme, t.i., vai projekta rezultātā uzlabosies likumdošana, uzvedības kodeksi, metodes utt.?)

5

5. Budžets un izmaksu efektivitāte

10

5.1 Cik apmierinoša ir attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem?

5

5.2 Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai?

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

100

Piezīme:

1 Atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijam Nr. 1.2. novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 5 punktiem), ko papildus koriģē ar svērto koeficientu (t.i., reizina ar 2).

21. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

Vērtējums

1.

Paredzēta kompleksa pieeja apmācību un konsultāciju procesa organizēšanā, ietverot dažādu nozaru un institūciju speciālistu sadarbību

35

2.

Paredzētas praktisku iemaņu apguves iespējas (prakse konkrētā uzņēmumā, simulācijas spēles utt.)

40

3.

Pakalpojums ir nodrošināts klienta dzīvesvietas teritorijā

25

Kopā:

100

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

18.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.4. aktivitātes “Sociālā darba speciālistu apmācības”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) publicēto sludinājumu un apstiprināto grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumu.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši pārvaldes apstiprinātajai “Kārtībai projektu iesniegumu virzībai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un grantu shēmas konkursa nolikuma noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic pārvalde nosakot:

5.1. projekta iesniedzēja atbilstību;

5.2. projekta iesnieguma atbilstību.

6. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja pieprasīto papildu informāciju nesniedz laikus vai atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izskatīšanai nevirza.

7. Projektu iesniegumus, kas atbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, virza tālākai projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai.

8. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izskatīšanai nevirza.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

11. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas - pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas - izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

13. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

14. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 70%.

15. Katra kvalitātes vērtēšanas kritērija vērtēšanas punktu robeža ir no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

16. Katrai projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupai ir noteikts minimālais pieļaujamais punktu skaits, kas sastāda 75% apmēru no maksimālā punktu skaita.

17. Ja projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas rezultāti kādā no projektu kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupām nesasniedz minimālo pieļaujamo punktu skaitu (75% no maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē un rekomendē noraidīšanai.

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un specifisko vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 30%.

19. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

20. Atbalstāmo projektu sarakstu veido, prioritējot tos projekta iesniegumus, kas ieguvuši vislielāko punktu skaitu. Projekta iesniegumu virza apstiprināšanai, ja projekta iesnieguma galīgais novērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% īpatsvaru kopējā kritēriju sistēmā.

21. Ja projekta iesniegums neatbilst projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes vai specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

22. Lēmumu par atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

23.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1

Vai projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants?

2.

Vai projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants (ja attiecināms)?

3.

Vai projekta iesniedzējs, tā partneris vai apakškontraktēts pakalpojuma sniedzējs, kas īstenos izglītības programmu, nodrošina Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā noteiktās prasības izglītības programmu īstenošanai?

4.

Vai projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)?

5.

Vai projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības?

23.2. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai ir iesniegts grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgas norādes?

3.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts?

4.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija un uz tās ir atbilstošas norādes?

5.

Vai projekta iesniegums sagatavots datorrakstā?

6.

Vai projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā?

7.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta iesnieguma kopiju saturs atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram?

8.

Vai visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas un projekta iesnieguma kopiju saturs un lapu numerācija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam?

9

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi ieteikumus un metodiskos norādījumus grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai norādītie pielikumi?

10.

Vai projekta finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts?

11

Vai projekta attiecināmo izdevumu pozīcijas atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajām attiecināmajām izmaksām?

12.

Vai pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo projekta summu un Eiropas Sociālās fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu 80%?

13.

Vai projekta īstenošanas termiņi atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam projekta īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 30.06.2008.?

24. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Projekta atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 3.prioritātei, 3.3.pasākumam, 3.3.4.aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem – vienlīdzīgu iespēju un dzimumu vienlīdzības veicināšana, informāciju sabiedrības attīstība un sniedz ieguldījumu šo mērķu realizācijā

5

1.3.

Projekta iesniegums korelē ar nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem problēmas risināšanas jomā

5

KOPĀ:

15

2. Projekta pamatojums

2.1.

Projekta iesniegumā ir sniegta situācijas analīze, ietverot pamatojumu konkrēto aktivitāšu izvēlei

5

2.2.

Projekta iesniegums pamato tiešo un netiešo mērķa grupu vajadzības un parāda praktisku to problēmu risinājumu (ir identificētas sociālā darba speciālistu un konkrētu iedzīvotāju grupu problēmas, noteikti iespējamie riski un priekšnosacījumi, kā arī parādīts veids un rīcības izvēlēto vajadzību apmierināšanai)

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai (projekts satur detalizētu darba plānu, kurā norādītās veicamās aktivitātes ir strukturētas kopumos, seko viena otrai loģiskā secībā, t.sk. ir izdalītas veicamās aktivitātes projekta vadībai), kurā ir ņemti vērā iespējamie riski, priekšnosacījumi un paredzēts pietiekošs laiks veiksmīgai projekta īstenošanai

5

2.4.

Projekta iesniegumā plānotie ieguvumi, sagaidāmie rezultāti un to indikatori (kvalitatīvie/kvantitatīvie) ir precīzi nodefinēti, izmērāmi un nodrošina mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

5

KOPĀ:

20

3. Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Projekta iesniedzējam ir pieredze projektu vadībā

5

3.2.

Projekta īstenošanai un administrēšanai ir pieejami nepieciešamie speciālisti (norādīta speciālistu profesionālā kvalifikācija un pienākumi projekta īstenošanas laikā)

5

3.3.

Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma un tā ir pietiekama un atbilstoša (aprakstītas iekšējās kontroles tehnikas un kvalitātes novērtēšanas metodes)

5

3.4.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi finansiāli un institucionāli (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc projekta pabeigšanas)

5

3.5.

Projekta realizēšanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (aprakstīts plānotais sadarbības modelis; nodefinēta sadarbības partnera loma un atbildība konkrētu aktivitāšu īstenošanā; pievienots projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu)

vai

Projekta iesniedzēja kompetence ir pamatota (ja projekta realizēšanā nav iesaistīti sadarbības partneri)

5

KOPĀ:

25

4. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžets ir detalizēts un atbilst noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem

5

4.2.

Projekta budžets atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajām attiecināmām izmaksām un to apjomiem

5

4.3.

Projekta budžets ir reāls un atbilstošs vidējām tirgus izmaksām

5

4.4.

Projekta budžets ir proporcionāls paredzētajam laika periodam

5

4.5.

Projektā plānotie izdevumi ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai

5

4.6.

Projekta finanšu ietilpība ir proporcionāla / samērojama ar plānotajiem projekta rezultātiem

5

4.7.

Projektā plānotie izdevumi demonstrē projekta aktivitāšu sociāli ekonomisko lietderīgumu

5

4.8.

Projektā plānotie izdevumi ir atbilstoši radītajai auditējamai vērtībai

5

KOPĀ:

40

KOPĒJAIS MAKSIMĀLAIS PUNKTU SKAITS:

100

25. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Plānotais izglītojamo atlases process veicina apmācīto speciālistu nodarbinātību specialitātē pēc projekta beigām

30

2.

Plānotās apmācības programma ir vērstas uz darbu ar konkrētu sociāli atstumto iedzīvotāju grupu

20

3.

Izveidots prakses vietu nodrošināšanas un rezultātu novērtēšanas mehānisms

30

4.

Paredzēta labās prakses pārņemšana un jaunu metožu pielietošana sociālā darba speciālistu apmācībā1

20

Kopā:

100

Piezīme:

1 paredzēta labās prakses pārņemšana sociālā darba speciālistu apmācībā - 10; paredzēta jaunu metožu pielietošana sociālā darba speciālistu apmācībā – 10; paredzēta gan labās prakses pārņemšana gan jaunu metožu pielietošana sociālā darba speciālistu apmācībā - 20.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

19.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.5.aktiviātes “Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma paplašināšana, ieskaitot atbalstu IKT invalīdiem”

3.3.5.1.apakšaktivitātes “Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) publicēto sludinājumu un apstiprināto grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumu.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši pārvaldes apstiprinātajai “Kārtībai projektu iesniegumu virzībai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem ;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un grantu shēmas konkursa nolikuma noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic pārvalde nosakot:

5.1. projekta iesniedzēja atbilstību;

5.2. projekta iesnieguma atbilstību.

6. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja pieprasīto papildu informāciju nesniedz laikus vai atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izskatīšanai nevirza.

7. Projektu iesniegumus, kas atbilst projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, virza tālākai projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai.

8. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kādam kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību šim kritērijam vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izskatīšanai nevirza.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

11. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas - pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas - izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

13. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

14. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un kvalitātes vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 70%.

15. Katra kvalitātes vērtēšanas kritērija vērtēšanas punktu robeža ir no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti zema atbilstība”; 2 jeb “zema atbilstība”; 3 jeb “daļēja atbilstība”; 4 jeb “gandrīz pilnīga atbilstība”; 5 jeb “pilnīga atbilstība”.

16. Katrai projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupai ir noteikts minimālais pieļaujamais punktu skaits, kas sastāda 75% apmēru no maksimālā novērtējuma punktu skaita.

17. Ja projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas rezultāti kādā no projektu kvalitātes vērtēšanas kritēriju grupām nesasniedz minimālo pieļaujamo punktu skaitu (75% no maksimālā novērtējuma punktu skaita), projekta iesniegumu tālāk nevērtē un rekomendē noraidīšanai.

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji kopumā veido simts punktu sistēmu, un specifisko vērtēšanas kritēriju maksimālais novērtējuma punktu īpatsvars kopējā vērtēšanas sistēmā sastāda 30%.

19. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

20. Atbalstāmo projektu sarakstu veido, prioritējot tos projekta iesniegumus, kas ieguvuši vislielāko punktu skaitu. Projekta iesniegumu virza apstiprināšanai, ja projekta iesnieguma galīgais novērtējums ir vienāds vai pārsniedz 75% īpatsvaru kopējā kritēriju sistēmā.

21. Ja projekta iesniegums neatbilst projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, pārvalde nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes vai specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

22. Lēmumu par atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

23.1. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Vai projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants?

2.

Vai projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants?

3.

Vai projekta iesniedzējs, tā partneris vai apakškontraktēts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošinās profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, atbilst Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr. 274 “Kārtība, kādā persona saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajām prasībām?

3.

Vai projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)?

4.

Vai projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības?

23.2. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

2.

Vai ir iesniegts projektu iesniegumu konkursa nolikumā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgas norādes?

3.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts?

4.

Vai projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija un uz tās ir atbilstošas norādes?

5.

Vai projekta iesniegums sagatavots datorrakstā?

6.

Vai projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā?

7.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta iesnieguma kopiju saturs atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram?

8.

Vai visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas un projekta iesnieguma kopiju saturs un lapu numerācija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam?

9

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi ieteikumos un metodiskajos norādījumos norādītie pielikumi?

10.

Vai projekta finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts?

11

Vai projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajām attiecināmajām izmaksām?

12.

Vai pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo projekta summu un Eiropas Sociālās fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu 80%?

13.

Vai projekta īstenošanas termiņi atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam projekta īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 30.06.2008. ?

24. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Projekta atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma 3.prioritātei, 3.3.pasākumam, 3.3.5.1.aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem – vienlīdzīgu iespēju un dzimumu vienlīdzības veicināšana, informāciju sabiedrības attīstība un sniedz ieguldījumu šo mērķu realizācijā

5

1.3.

Projekta iesniegums korelē ar nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem plānošanas dokumentiem problēmas risināšanas jomā

5

KOPĀ:

15

2. Projekta pamatojums

2.1.

Projekta iesniegumā ir sniegta situācijas analīze, ietverot pamatojumu konkrētās mērķa grupas izvēlei un saistot to ar konkrētajā projektā risināmo problēmu

5

2.2.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un parāda praktisku mērķa grupas problēmu risinājumu (ir identificētas izvēlētās mērķa grupas problēmas, noteikti iespējamie riski un priekšnosacījumi, kā arī parādīts veids un rīcības izvēlētās mērķa grupas vajadzību apmierināšanai)

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai (projekts satur detalizētu darba plānu, kurā norādītās veicamās aktivitātes ir strukturētas kopumos, seko viena otrai loģiskā secībā, t.sk. ir izdalītas veicamās aktivitātes projekta vadībai), kurā ir ņemti vērā iespējamie riski, priekšnosacījumi un paredzēts pietiekošs laiks veiksmīgai projekta īstenošanai

5

2.4.

Projekta iesniegumā plānotie ieguvumi, sagaidāmie rezultāti un to indikatori (kvalitatīvie/kvantitatīvie) ir precīzi nodefinēti, izmērāmi un nodrošina mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

5

KOPĀ:

20

3. Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Projekta iesniedzējam ir pieredze projektu vadībā.

5

3.2.

Projekta īstenošanai un administrēšanai ir pieejami nepieciešamie speciālisti (norādīta speciālistu profesionālā kvalifikācija un pienākumi projekta īstenošanas laikā)

5

3.3.

Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšanas sistēma un tā ir pietiekama un atbilstoša (aprakstītas iekšējās kontroles tehnikas un kvalitātes novērtēšanas metodes)

5

3.4.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi finansiāli un institucionāli (projekta īstenotāja rīcībā ir nepieciešamās struktūras un personālresursi, kā arī finanšu resursi, lai turpinātu sniegt atbalstu izvēlētajai mērķa grupai pēc projekta pabeigšanas)

5

3.5.

Projekta realizēšanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (aprakstīts plānotais sadarbības modelis; nodefinēta sadarbības partnera loma un atbildība konkrētu aktivitāšu īstenošanā; pievienots projekta iesnieguma iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu)

vai

Projekta iesniedzēja kompetence ir pamatota (ja projekta realizēšanā nav iesaistīti sadarbības partneri)

5

KOPĀ:

25

4. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžets ir detalizēts un atbilst noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem

5

4.2.

Projekta budžets atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajām attiecināmām izmaksām un to apjomiem

5

4.3.

Projekta budžets ir reāls un atbilstošs vidējām tirgus izmaksām

5

4.4.

Projekta budžets ir proporcionāls paredzētajam laika periodam

5

4.5.

Projektā plānotie izdevumi ir pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai

5

4.6.

Projekta finanšu ietilpība ir proporcionāla / samērojama ar plānotajiem projekta rezultātiem

5

4.7.

Projektā plānotie izdevumi demonstrē projekta aktivitāšu sociāli ekonomisko liederīgumu

5

4.8.

Projektā plānotie izdevumi ir atbilstoši radītajai auditējamai vērtībai

5

KOPĀ:

40

KOPĒJAIS MAKSIMĀLAIS PUNKTU SKAITS:

100

25. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1.

Profesionālās rehabilitācijas programmu izveidi vai īstenošanu pamato profesijas pieprasījuma izvērtējums

20

2.

Paredzēta klienta profesionālās piemērotības individuāla izvērtēšana darbam izvēlētajā specialitātē

20

3.

Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana paredz jaunu pieeju izmantošanu attiecībā uz apmācības procesa nodrošināšanas veidu vai saturu, metodisko vai tehnoloģisko nodrošinājumu, un ir pamatota to ietekme uz rehabilitācijas rezultātu uzlabošanos

15

4.

Paredzēta sadarbība ar darba devējiem prakses vietu nodrošināšanā

20

5.

Paredzēti sadarbības, motivēšanas pasākumi maksimāli efektīvu klientu rehabilitācijas un nodarbinātības rezultātu sasniegšanai1

25

Kopā:

100

1 starpinstitucionālās sadarbības pasākumi – 10; darba devēju motivēšanas pasākumi pieņemt darbā invalīdus – 10; citi pasākumi – 5.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

20.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.5.aktivitātes “Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma paplašināšana, ieskaitot atbalstu IKT invalīdiem”

3.3.5.2.apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem”

projektu iesniegumu vērtēšana kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Grantu shēmu realizē grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa kārtībā, saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – Fonds) apstiprinātajām vadlīnijām.

2. Grantu shēmas projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) izvērtēšanu un atlasi veic atbilstoši Fonda apstiprinātai “Kārtībai Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai”.

3. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

3.1. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

3.2. izvērtējot projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti grantu shēmas vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) noteiktajā termiņā.

5. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības izvērtēšanas mērķis ir noteikt, vai projekta iesniegums ir tehniski pilnīgs un sagatavots atbilstoši grantu shēmas apraksta un vadlīniju noteikumiem. Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic Fonds nosakot:

5.1. projekta iesnieguma atbilstību;

5.2. projekta iesniedzēja atbilstību.

6. Projekta iesniegumu atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību kritērijam Nr.1 novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību kādam no 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 13.kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām, pieprasa papildinājumu vai labojumu, un projekta iesnieguma atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza.

7. Projekta iesniedzēja atbilstību vērtē pēc “jā” un “nē” principa. Ja atbilstību 1., 2. vai 4. kritērijam novērtē ar “nē”, tad projekta iesniegumu novērtē kā neatbilstošu un tālākai izvērtēšanai nevirza. Ja atbilstību 3. vai 5.kritērijam novērtē ar “nē”, tad par neskaidro jautājumu Fonda noteiktajā laikā, kas nav mazāks par divām darba dienām, pieprasa papildinājumu vai precizējumu, un projekta iesniedzēja atbilstību vērtē atkārtoti. Ja atkārtotas pārbaudes gadījumā atbilstību šim kritērijam novērtē ar “nē”, projekta iesniedzēju novērtē kā neatbilstošu un projekta iesniegumu tālākai izvērtēšanai nevirza.

8. Ja projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds rakstiski informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma virzību turpmākai izvērtēšanai atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9. Ja projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta projekta iesniedzējam motivētu atteikumu, norādot konkrētas projekta iesnieguma neatbilstības grantu shēmas administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

10. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

11. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifisko izvērtēšanu veic Labklājības ministrijas – pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas – izveidota Vērtēšanas komisija ar mērķi izvērtēt, vai un kādā mērā projekta iesniegums saturiski atbilst Eiropas Sociālā fonda politikas mērķiem, sniedz atbilstošu ieguldījumu sociālās atstumtības mazināšanā, kā arī nodrošina pamatotu finanšu vadības principu, īpaši naudas vērtības un izmaksu efektivitātes, īstenošanu.

12. Kvalitātes un specifiskās izvērtēšanas laikā nav paredzēta projektu iesniegumu papildināšana, precizēšana vai labošana.

13. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir sadalīti nodaļās, kas kopumā veido simts punktu sistēmu. Katram kvalitātes vērtēšanas kritērijam piešķir punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 jeb “ļoti vāji”; 2 jeb “vāji”; 3 jeb “apmierinoši”; 4 jeb “labi”; 5 jeb “ļoti labi”.

14. Projektu iesniegumus izvērtē trīs kārtās, veicot:

14.1. finanšu un vadības kapacitātes izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 12 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.2. nozīmības izvērtējumu – projektu iesniegumus, kas šajā kārtā nav ieguvuši vismaz 20 punktus jeb “labi”, tālākai izvērtēšanai nevirza;

14.3. izvērtējumu atbilstoši pārējām kritēriju sadaļām - metodoloģija, ilgtspēja, budžets un izmaksu efektivitāte. Projektu iesniegumus, kas budžeta un izmaksu efektivitātes izvērtējumā nav ieguvuši vismaz 6 punktus jeb “apmierinoši”, tālākai izvērtēšanai nevirza.

15. Izvērtējot projekta iesniegumu, tā atbilstību katram specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto maksimālo novērtējuma punktu skaitu.

16. Projekta iesnieguma vērtējuma kopējo punktu skaitu veido 80% vispārējo kvalitātes kritēriju novērtējuma punktu skaits un 20% specifisko vērtēšanas kritēriju novērtējuma punktu skaits. Apstiprināmo projektu iesniegumu sarakstu veido, prioritējot tos projektu iesniegumus, kas ieguvuši lielāko kopējo vērtējuma punktu skaitu.

17. Ja projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, Fonds nosūta motivētu atteikumu grantu shēmas projekta iesniedzējam, norādot konkrētās neatbilstības kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

18. Lēmumu par atteikumu projekta iesniedzējs var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

19. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

19.1. Projektu iesniegumu atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts vadlīnijās noteiktajā termiņā

2.

Ir iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits un uz tiem ir attiecīgās norādes

3.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

5.

Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā

6.

Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā

7.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai

8.

Projekta iesniegumā ir iekļauti visi vadlīnijās norādītie pielikumi:

• projekta iesniedzēja statūtu vai nolikuma kopija;

• partnera/u statūtu vai nolikuma kopija (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• partnera/u reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);

• jaunākais projekta iesniedzēja gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• jaunākais partnera/u gada pārskats (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance) (ja attiecināms);

• projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistra apliecība;

• partnera/u nodokļu maksātāja reģistra apliecība (ja attiecināms);

• projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto projekta iesniedzēja un partnera/u (ja attiecināms) darbinieku CV;

• projekta iesniedzēja un partnera/u parakstīts partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

9.

Projekta iesnieguma veidlapā finanšu aprēķins ir veikts latos un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

10.

Projekta iesnieguma veidlapā attiecināmo izdevumu pozīcijas atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajam

11.

Pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma atbilst grantu shēmas aprakstā noteiktajai minimālajai un maksimālajai projekta summai un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu – 80 %

12.

Projekta īstenošanas termiņš atbilst vadlīnijās noteiktajam īstenošanas periodam un tas nepārsniedz 2008.gada 30.jūniju

13.

Plānotās aktivitātes tiks īstenotas Latvijas Republikā

19.2. Projekta iesniedzēja atbilstība:

Nr.

Kritērijs

Projekta iesniedzēja administratīvās vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants

2.

Projektā iesaistītais sadarbības partneris ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai individuālais komersants (ja attiecināms)

3.

Projekta iesniedzējs vai partneris/i (ja attiecināms), kā arī apakškontraktēts pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

4.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs un ievēro finanšu disciplīnu (nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu)

5.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

20. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Sadaļa

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

1. Finanšu un vadības kapacitāte

20

1.1 Vai projekta iesniedzējam un partnerim/iem (ja attiecināms) ir pietiekama pieredze projektu vadībā?

5

1.2 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja tehniskā kompetence (t.i., zināšanas par jautājumiem, kas tiks risināti)?

2 x 51

1.3 Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja pašreizējā vadības kapacitāte (ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu)?

5

2. Projekta nozīmīgums

25

2.1 Cik lielā mērā projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei?

5

2.2 Cik nozīmīgs ir projekts valsts vai reģiona/u īpašo vajadzību un problēmu risināšanai (t.sk., nodrošināta nepārklāšanās un mijiedarbība ar citām Eiropas Kopienas iniciatīvām)?

5

2.3 Cik skaidri ir definētas un cik stratēģiski pareizi ir izvēlētas mērķa grupas?

5

2.4 Cik nozīmīgs ir projekts izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

5

2.5 Vai projekta iesniegums atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)?

5

3. Metodoloģija

30

3.1 Cik lielā mērā projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai?

5

3.2 Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (t.sk., risināmo problēmu analīze ietverot kontekstu ar VPD, programmas papildinājumu un citiem plānošanas un politikas dokumentiem)?

5

3.3 Cik pietiekama ir partnera/u iesaistes un aktivitātes pakāpe?

Piezīme: Ja partnera/u nav, tad punktu skaits būs 3.

5

3.4 Cik apmierinoša ir mērķa grupu līdzdalība projekta aktivitātēs?

5

3.5 Vai projekta iesniegumā parādīts projekta uzraudzības mehānisms un cik tas ir adekvāts?

5

3.6 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu un ietekmes rādītājus?

5

4. Ilgtspēja

15

4.1 Cik lielā mērā projekts ietekmēs tā mērķa grupas?

5

4.2 Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver multiplikatīvās ietekmes iespējas (ieskaitot projekta rezultātu pavairošanas un izplatīšanas un informācijas izplatīšanas iespējas)?

5

4.3 Cik lielā mērā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi:

- finansiāli (Kā aktivitātes tiks finansētas pēc tam, kad būs beidzies projekta finansējums?)

- institucionāli (Vai aktivitāšu turpināšanai nepieciešamās struktūrvienības būs izveidotas līdz dotā projekta beigām? Vai projekta rezultāti piederēs vietējai organizācijai?)

- politikas līmenī (kur tas ir piemērojams) (Kāda būs projekta strukturālā ietekme, t.i., vai projekta rezultātā uzlabosies likumdošana, uzvedības kodeksi, metodes utt.?)

5

5. Budžets un izmaksu efektivitāte

10

5.1 Cik apmierinoša ir attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem?

5

5.2 Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai?

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

100

Piezīme:

1 Atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijam Nr. 1.2. novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 5 punktiem), ko papildus koriģē ar svērto koeficientu (t.i., reizina ar 2).

21. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Maksimālais novērtējuma punktu skaits

Vērtējums

1.

Paredzēta kompleksa pieeja klienta problēmu risināšanā, ietverot dažādu nozaru un institūciju speciālistu sadarbību un secīgu pakalpojumu nodrošināšanu

30

2.

Paredzēta daudzveidīgu sociālā darba metožu izmantošana

20

3.

Sociālās rehabilitācijas rezultātā ir paplašinātas klienta iespējas iesaistīties darba tirgū

20

4.

Pakalpojums ir nodrošināts klienta dzīvesvietas teritorijā

15

5.

Paredzēta labās prakses pārņemšana un jaunas pieejas sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā2

15

Kopā:

100

Piezīme:

2 paredzēta labās prakses pārņemšana sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā – 7; paredzētas jaunas pieejas sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā – 8; paredzēta gan labās prakses pārņemšana gan jaunas pieejas sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā – 15.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

21.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.6.aktivitātes “Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana”

3.3.6.1 apakšaktivitātes “Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana” projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 10.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14. punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta iesniedzējs ir jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17.Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegums ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Punkti

Vērtējums

1.

Sadarbības partneru iesaiste projektā

Maksimālais punktu skaits

10

1.1.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes un viena vai vairākas pašvaldības

10

1.2.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens partneris –

izglītības iestāde vai pašvaldība vai iestāde/organizācija, kas risina riska grupu jauniešu jautājumus

5

1.3.

Projektā nav iesaistīti partneri

0

2.

Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits

Maksimālais punktu skaits

10

2.1.

Vairāk par 20

10

2.2.

No 10 līdz 20

5

2.3.

Mazāk par 10

0

Kopā

20

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

22.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu atklāta projektu konkursa

3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”

3.3. pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.7. aktivitātes “Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Struktūrfonda projekta iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtē trīs kārtās:

1.1 atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem,

1.2 atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un

1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

2. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesnieguma konkursa vadlīnijām (turpmāk – vadlīnijas). Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un struktūrfonda projekta iesniedzēja (turpmāk – projekta iesniedzējs) atbilstību šā pielikuma 16.punktā noteiktajiem projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

3. Ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

4. Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai struktūrfonda projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

5. Precizējošu vai trūkstošu informāciju saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu otrā līmeņa starpniekinstitūcija nepieprasa par šā pielikuma 16.punkta 1., 12. un 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība šā pielikuma 16. punkta 1., 12.vai 13.apakšpunktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

6.Ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc šā pielikuma 5.punktā paredzētā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija.

7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 17.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.1. katrā no šā pielikuma 17.4.1. un 17.4.2.apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

10.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

11.Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtēta projekta iesnieguma atbilstību šā pielikuma 18.punktā paredzētajiem projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši šā pielikuma 18.punktam robežās no 1 līdz 10.

13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

14.Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās pārbaudes rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši šā pielikuma 14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

16. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta iesniedzējs ir jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

17. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

(0-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

vai
Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projektu iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money – izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

18. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Sadarbības partneru iesaiste projektā

Maksimālais punktu skaits

10

1.1.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus un viena vai vairākas pašvaldības

10

1.2.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens partneris –

• izglītības iestāde, kas īsteno speciālās izglītības programmas vai pasākumus vai

• pašvaldība vai

• iestāde/organizācija, kas risina speciālās izglītības jautājumus.

5

1.3.

Projektā nav iesaistīti partneri

0

2.

Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits

Maksimālais punktu skaits

10

2.1.

Vairāk par 10

10

2.1.

No 5 līdz 10

5

2.3.

Mazāk kā 5

0

Kopā

20

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

23.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.549

Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas

5. prioritāte “Tehniskā palīdzība”

5.3. pasākums “Atbalsts programmas vadībai (ESF)”

projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji

I. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1. Projekta kopējo punktu skaitu iegūst summējot vispārējos kvalitātes kritērijos iegūtos punktus un specifiskajos vērtēšanas kritērijos iegūto punktu skaitu. Atbalstāmo projektu sarakstu veido, ņemot vērā konkursam pieejamos finanšu resursus un prioritējot tos projekta iesniegumus, kas ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu.

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji sadalīti nodaļās, kas kopumā veido simts punktu sistēmu. Katram kritērijam tiek piešķirts punktu skaits no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši, 4 – labi, 5 – ļoti labi.

3. Projekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtē, veicot:

3.1. projekta iesnieguma finanšu un vadības kapacitātes izvērtējumu. Projektu iesniegumi, kas šajā nodaļā nav ieguvuši vismaz 6 punktus (apmierinoši), tiek noraidīti;

3.2. projekta iesnieguma nozīmības izvērtējumu. Projektu iesniegumi, kas šajā nodaļā nav ieguvuši vismaz 24 punktus, tiek noraidīti;

3.3. projekta iesnieguma budžeta un izmaksu efektivitātes izvērtējumu. Projektu iesniegumi, kas šajā nodaļā nav ieguvuši vismaz 12 punktus, tiek noraidīti.

4. Projekti, kas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem nav ieguvuši kopā vismaz 70 punktus, tiek noraidīti.

II. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

5. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegums iesniegts līdz termiņa beigām

2.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši formai un ir aizpildīts pilnībā

3.

Projekta iesniegums ir iesniegts datorrakstā

4.

Projekta iesniegums ir iesniegts latviešu valodā

5.

Projekta iesniegumam ir pievienota tā elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts ( caurauklots)

7.

Projekta iesniegums ir iesniegts oriģinālā un 4 kopijās

8.

Projekta iesniedzējs ir parakstījis projekta iesniedzēja deklarāciju

9.

Budžets un finansējuma avoti ir norādīti projekta iesniegumā paredzētā formā, forma ir aizpildīta pilnībā. Budžets ir aritmētiski precīzs un sagatavots latos

10.

Visi projektā plānotie attiecināmie izdevumi atbilst Vadlīnijās projekta iesniedzējam iekļautajā attiecināmo izdevumu sarakstam

11.

Pieprasītais grants nav mazāks par vadlīnijās projekta iesniedzējam noteikto

12.

Pieprasītais grants nav lielāks par vadlīnijās projekta iesniedzējam noteikto

13.

Pieprasītais grants nepārsniedz vadlīnijās projekta iesniedzējam noteikto maksimālo procentu no projekta kopējiem plānotajiem attiecināmajiem izdevumiem

14.

Projekta plānotais sākuma un beigu datums ir vadlīnijās projekta iesniedzējam noteiktajās robežās

15.

Loģiskās plānošanas matrica ir aizpildīta un pievienota

16.

Projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecība ir pievienota ( ja attiecināms)

17.

Projekta iesniedzēja statūti vai nolikums ir pievienoti

18.

Projekta iesniedzēja gada pārskats par iepriekšējo pārskata gadu (peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance par iepriekšējo pārskata gadu) ir pievienots ( ja attiecināms)

19.

Projektā iesaistīto darbinieku CV ir pievienoti

20.

Prasītie pievienojamie dokumenti ir iesniegti oriģinālā vai kopijās, kuru atbilstību oriģinālam apliecinājis organizācijas vadītājs

Projekta iesniedzēja administratīvie vērtēšanas kritēriji

21.

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai plānošanas reģiona attīstības aģentūra, vai nevalstiskā organizācija

22.

Projekta iesniedzējs ir reģistrēts Latvijā

23.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi pilnvarota persona

6. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

1.

Finansu un vadības kapacitāte

10

1.1

Cik pietiekama ir projekta vadības grupas pieredze analoga mēroga projektu vadībā?

5

1.2

Cik pietiekama ir projekta iesniedzēja pašreizējā vadības kapacitāte (ieskaitot personālu, aprīkojumu un spēju pārvaldīt projekta budžetu)?

5

2.

Projekta nozīmīgums

30

2.1.

Cik nozīmīgs ir projekts projektu iesniegumu konkursa mērķu sasniegšanai?

2x5

2.2

Cik nozīmīgs ir projekts valsts vai reģiona(-u) īpašo vajadzību un problēmu risināšanai (t.sk. izvairīšanās no pārklāšanās un mijiedarbība ar citām EK iniciatīvām.)?

5

2.3.

Cik skaidri definētas un stratēģiski pareizi ir izvēlētas mērķa grupas ( labuma gala saņēmēji)?

5

2.4

Cik nozīmīgs ir projekts izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai?

5

2.5

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (vienādu iespēju veicināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

3.

Metodoloģija

25

3.1

Cik lielā mērā projekta aktivitātes ir nepieciešamas un atbilstošas izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanai?

2x5

3.2

Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve? (Tai skaitā, risināmo problēmu analīze ietverot kontekstu ar Attīstības plānu, Programmas papildinājumu un citiem plānošanas un politikas dokumentiem)

5

3.4

Vai projekta iesniegumā parādīts projekta uzraudzības mehānisms un cik tas ir adekvāts?

5

3.5

Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta iznākumu rādītājus?

5

4.

Ilgtspēja

15

4.1.

Cik lielā mērā projekts varētu reāli ietekmēt tā mērķa grupas?

5

4.2.

Cik lielā mērā projekta iesniegums ietver multiplikatīvās ietekmes iespējas? (Ieskaitot projekta iznākumu pavairošanas un izplatīšanas un informācijas izplatīšanas iespējas.)

5

4.3.

Cik lielā mērā projekta rezultāti ir ilgtspējīgi?

5

5.

Budžets un izmaksu efektivitāte

20

5.1

Cik apmierinoša ir attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem?

2x5

5.2

Cik lielā mērā paredzētās izmaksas ir nepieciešamas projekta ieviešanai?

2x5

Maksimālais kopējais punktu skaits

100

7. Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.

Kritērijs

Punkti

Vērtējums

1.

Cik lielā mērā projekta mērķa grupa iever arī citu nevalstisko organizāciju vai pašvaldību darbiniekus?

0-4

2.

Cik lielā mērā piedāvātās aktivitātes paredz kompleksu pieeju mērķa grupas vajadzību nodrošināšanā ?

0-4

Maksimālais kopējais vērtējums

8

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!