Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumi Nr. 443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.06.2006., Nr. 95 https://www.vestnesis.lv/ta/id/137902-valsts-petijumu-programmu-pieteiksanas-ekspertizes-un-finansesanas-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.444

Par telpu nomu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, Administratīvās apgabaltiesas vajadzībām no 2007.gada līdz 2010.gadam

Vēl šajā numurā

20.06.2006., Nr. 95

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 443

Pieņemts: 30.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.443

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 8.§)

Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts pētījumu programmu (turpmāk — programma) pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību.

2. Programma ir vienota, tai ir noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti.

3. Programmas īstenošanai nepieciešamo konkursu organizēšanu, pro­grammas iesniegšanu un vērtēšanu administratīvi nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk — ministrija).

II. Programmu vērtēšanas komisijas darbība

4. Ministrija izveido programmu vērtēšanas komisiju (turpmāk — komisija). Komisijas sastāvā iekļauj ar zinātnes prioritārajiem virzieniem saistīto nozaru ministriju, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk — padome) un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjus, kā arī bez balsstiesībām — komisijas sekretāru. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē komisijas locekļi no komisijas locekļu vidus.

5. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta direktora norīkota persona.

6. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētā­ja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks saskaņā ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku norādījumu.

7. Komisijas priekšsēdētājs komisijas sēdes sasauc, kad tas ir nepiecie­šams, nosūtot komisijas locekļiem rakstisku uzaicinājumu. Uzaicinājums satur izskatāmā jautājuma būtības izklāstu un sēdes organizēšanas nepieciešamības pamatojumu.

8. Par kārtējās komisijas sēdes laiku un vietu komisijas priekšsēdētājs paziņo ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes.

9. Komisijas sēdes darba kārtību un materiālus komisijas sēdē izskatāma­jos jautājumos sagatavo sekretariāts. Komisijas priekšsēdētājs apstiprina sēdes darba kārtību. Komisijas sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes nosūta komisijas locekļiem komisijas sēdes darba kārtību, kā arī materiālus komisijas sēdē izskatāmajos jautājumos. Izņēmuma gadījumā komisi­jas sekretariāts var nosūtīt komisijas locekļiem komisijas sēdes darba kārtību, kā arī materiālus komisijas sēdē izskatāmajos jautājumos īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komisijas sēdes. Par izsūtīto materiālu saņem­šanas brīdi uzskata to elektronisko kopiju ienākšanas laiku saņēmēja serverī.

10. Komisijas locekļiem ir tiesības ierosināt papildu jautājuma izskatī­šanu, iesniedzot komisijas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komisijas sēdes.

11. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē ie­sniegumu, kas iesniegts šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā, un lemj par papildu jautājuma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā. Par papildu jautājuma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā komisijas vadītājs informē komisijas locekļus ne vēlāk kā divas darbdienas pirms komisijas sēdes.

12. Komisijas sēdēs, kurās pieņem lēmumu par atbalstāmajiem vai norai­dāmajiem programmu projektiem, komisijas locekļi izvērtē iespējamo interešu konfliktu. Ja interešu konflikta nav, attiecīgais komisijas loceklis paraksta sekretariāta sagatavotu objektivitātes un informācijas neizpau­šanas deklarāciju. Ja pastāv interešu konflikts, attiecīgajam komisijas loceklim nav balsstiesību par konkrētā eksperta apstiprināšanu vai par konkrēto atbalstāmo vai noraidāmo programmu.

13. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

14. Komisija lēmumu pieņem, komisijas balsstiesīgajiem locekļiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Ja komisija nevar pieņemt lēmumu, jautājuma izskatīšanu pārceļ uz nākamo komisijas sēdi un uzdod sekretariātam nodrošināt nepieciešamo papildu informāciju.

16. Komisija lēmumu par jautājumiem, kas nav iekļauti komisijas sēdes vai komisijas ārkārtas sēdes darba kārtībā, var pieņemt arī rakstiskas procedūras veidā.

17. Lēmuma pieņemšanas rakstisko procedūru īsteno šādi:

17.1. komisijas priekšsēdētājs nosūta komisijas locekļiem sekretariāta sagatavoto lēmumprojektu, kā arī lēmuma pieņemšanai nepieciešamos materiālus;

17.2. komisijas locekļi triju darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņemšanas pa elektronisko pastu rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par lēmumprojektu;

17.3. ja par lēmumprojektu ir iebildumi vai priekšlikumi, sekretariāts sagatavo izziņu par komisijas locekļu atzinumos sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem, komisijas priekšsēdētāja viedokli par tiem (norādot, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts), kā arī par precizēto lēmumprojektu un nosūta izziņu komisijas locekļiem;

17.4. komisijas locekļi triju darbdienu laikā pēc izziņas saņemšanas dienas pa elektronisko pastu rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par precizēto lēmumprojektu. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par iebildumu un priekšlikumu iekļaušanu lēmumprojektā;

17.5. ja iebildumi un priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, lēmumu uzskata par pieņemtu;

17.6. sekretariāts sagatavo lēmumprojektu. Lēmumprojektu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Parakstīto lēmumu sekretariāts nosūta komisijas locekļiem divu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas;

17.7. pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma komisijas locekļi lemj par lēmuma rakstisko procedūru citos termiņos.

18. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sēdes protokolā norāda komisijas sēdes locekļus, kuri piedalījušies sēdē, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī izteiktos viedokļus un balsojuma rezultātu.

19. Komisijas sēdes protokola projektu sagatavo sekretariāts un ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes nosūta komisijas locekļiem. Par komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas brīdi uzskata tā elektroniskās kopijas ienākšanas laiku saņēmēja serverī.

20. Komisijas locekļi divu darbdienu laikā pēc protokola projekta nosūtī­šanas rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par protokola projektu. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē iebildumus un priekšlikumus un lemj par komisijas sēdes protokola precizēšanu. Ja iebildumi un priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, protokolu uzskata par apstiprinātu.

21. Apstiprināto komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdē­tājs un komisijas sekretārs.

22. Komisijas sekretārs komisijas sēdes protokolu nekavējoties nosūta komisijas locekļiem.

23. Komisijas sēžu protokolus glabā sekretariāts.

III. Programmu iesniegšana un ekspertīze

24. Programmu mērķu un uzdevumu definēšanai ministrija pēc komisijas ierosinājuma izsludina priekšlikumu konkursu ministrijas, padomes un augstskolu (universitāšu) mājas lapās internetā, kā arī laikrakstos “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” un “Diena”. Priekšlikumu konkursā var piedalīties zinātnieki, zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un nodibinājumi. Lai piedalītos konkursā, jāaizpilda iesniegums (1.pielikums).

25. Pēc iesniegto priekšlikumu apkopošanas komisija izstrādā un ministrija apstiprina programmu konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj katras programmas mērķus un uzdevumus, kas definēti atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 35.panta otrajai daļai. Pēc konkursa nolikuma apstiprināšanas ministrija izsludina programmu konkursu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

26. Programmai ir vadītājs un izpildītāji. Programmas vadītājs ir zinātnieks, kurš strādā zinātniskajā institūtā, valsts augstskolā vai citā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā institūcijā.

27. Programmas vadītājs programmas mērķu īstenošanā iesaista izpil­dītājus, kuru līdzdalība un uzdevumi izklāstīti programmas projektā (turpmāk — projekts). Izpildītāji ir zinātniskie institūti, valsts augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas institūcijas. Komercsabiedrības programmu īstenošanā var piedalīties ar savu līdzfinansējumu.

28. Programmas vadītājs iesniedz projektu ministrijā konkursa nolikumā noteiktajā termiņā. Projekts ir saturisks un organizatorisks programmas īsteno­šanas piedāvājums, kuru atbilstoši komisijas definētajiem programmas mērķiem un uzdevumiem izstrādājis programmas vadītājs kopīgi ar izpildītājiem. Projektu izstrādā laikposmam līdz četriem gadiem, un tam jābūt pēc iespējas detalizē­tākam, lai varētu izvērtēt programmas vadītāja un programmas īstenošanā iesaistīto izpildītāju kompetenci (2.pielikums).

29. Komisija organizē projekta administratīvās atbilstības, kā arī zinātnis­ko un tautsaimniecisko ekspertīzi. Projekta ekspertīzi veic atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

30. Ja projektā konstatē administratīvo neatbilstību, projektu nosūta programmas vadītājam precizēšanai. Programmas vadītājs nedēļas laikā precizē projektu un atkārtoti iesniedz ministrijā. Ja arī atkārtotā administratīvās atbilstī­bas ekspertīze ir negatīva, projektu noraida.

31. Projekta zinātnisko ekspertīzi veic padome, iesaistot vismaz trīs attiecīgās zinātnes nozares ekspertus, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Zinātniskajiem ekspertiem jābūt kvalificētiem attiecīgās zinātnes nozares zinātniekiem un jāatbilst Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem ekspertu kvalitātes kritērijiem.

32. Projekta tautsaimniecisko ekspertīzi veic divi attiecīgās nozares eksperti, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Ekspertus deleģē attiecīgās nozares asociācija vai konfederācija. Katrs eksperts sagatavo savu vērtējumu par projektu un iesniedz to komisijai.

33. Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās eksper­tīzes rezultātiem, sagatavo un iesniedz izglītības un zinātnes ministram (turpmāk — ministrs) priekšlikumus par apstiprināmajiem projektiem un to izpildītājiem. Komisija lēmumu par apstiprināmo projektu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

34. Apstiprināto programmu nosaukumus, finansējumu un izpildītājus ministrija divu nedēļu laikā publicē laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zināt­nes Vēstnesis”, kā arī ministrijas mājas lapā internetā.

35. Līgumu slēgšanu ar programmu vadītājiem, programmu finansēšanu un programmu izpildes pārraudzību administratīvi nodrošina padome.

36. Pēc programmas apstiprināšanas padome četru nedēļu laikā slēdz līgumu ar programmas vadītāju par programmas īstenošanu (turpmāk — līgums). Līgumu slēdz uz gadu par katru izpildes posmu atsevišķi. Līgumā nosaka darbu saturu, izpildes termiņus, programmas izpildes izmaksas, kā arī abu pušu tiesības un plānotos rezultātus.

IV. Programmas finansēšana

37. Pēc programmas apstiprināšanas ministrija piešķir finansējumu no kārtējam gadam zinātnes finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

38. Programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru ministrija paredz valsts budžetā kārtējam gadam atbilstoši valsts budžeta programmā “Zinātne” iedalītajiem līdzekļiem un pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināšanas paziņo programmas vadītājam.

39. Ja kārtējā gada valsts budžeta programmā “Zinātne” iedalītais finansē­jums ir mazāks, nekā paredzēts programmas īstenošanai, ministrija pieņem lēmumu par izmaiņām atbalstāmās programmas finansējumā. Līgumu slēdz pēc tam, kad atbilstoši finansējuma izmaiņām ir izdarītas izmaiņas programmā (vai tās posmā). Finansējuma izmaiņas padome saskaņo ar programmas vadītāju. Izmaiņas var attiekties uz uzdevumu izpildes apjomu, taču nedrīkst būtiski mainīt programmas mērķus, kā arī vairāk par pusi no programmā minētajiem galvenajiem izpildītājiem.

40. Pēc programmas (vai tās posma) izpildes programmas vadītājs kopīgi ar padomi līdz kārtējā gada 20.decembrim sastāda programmas (vai tās posma) nodošanas un pieņemšanas aktu (turpmāk — akts).

41. Pēc programmas izpildes programmas vadītājs sagatavo izvērstu programmas pārskatu, kurā analizē rezultātus un to praktisko un zinātnisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

42. Pēc programmas izpildes padome organizē programmas rezultātu novērtēšanu, iesaistot tajā ne vairāk kā trīs attiecīgo zinātņu nozaru ekspertus, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Ekspertiem jābūt kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem un jāatbilst Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem ekspertu kvalitātes kritērijiem.

43. Padome līgumā noteiktajā termiņā pārskaita programmas īstenošanā iesaistītajām institūcijām līgumā paredzētos līdzekļus. Galīgo norēķinu par programmas (vai tās posma) izpildi padome veic pēc finanšu pārskata un programmas pārskata iesniegšanas un akta parakstīšanas.

44. Visu programmu izpildes nodrošināšanai (piemēram, publicēšanai, šajos noteikumos minētajām ekspertīzēm un uzraudzībai) tiek paredzēti līdzekļi, ne lielāki par vienu procentu no kārtējam gadam ministrijas budžetā programmu finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem.

V. Noslēguma jautājums

45. Komisija, 2006.gadā sagatavojot priekš­likumus par apstiprinātajām programmām, izvērtē 2005.gadā apstiprināto un jau uzsākto programmu atbilstī­bu prioritārajiem zinātnes virzieniem 2006.–2009.gadā.

Ministru prezidenta vietā — ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Izglītības un zinātnes ministra vietā — īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 21.jūniju.

 

Pielikumi 1-3

ZIP 23 kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!