Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.06.2006., Nr. 88 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136827

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

07.06.2006., Nr. 88

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

A/S “PAREKSS APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJA”

A/S “PAREKSS APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJA”

BILANCE 2005.GADA 31.DECEMBRĪ (saīsināts variants)

Aktīvi (LVL)

31.12.2005

31.12.2005

Pasīvi (LVL)

31.12.2004

31.12.2004

Nemateriālie aktīvi

54257

11 565

Kapitāls un rezerves

Ieguldījumi

8917 141

6 638 900

Parakstītais pamatkapitāls

1 550 000

1 550 000

Materiālie un citi aktīvi

346517

270 836

Nesadalītā peļņa un rezerves

3 527 337

2 799 756

Tehniskās rezerves

Debitori

2 578 066

2 338 087

Neto nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves

5362517

4 586 566

Naudas līdzekļi

543 784

697 933

Neto atlikto atlīdzību prasību, izlīdzināšanas tehniskās rezerves un citas tehniskās rezerves

1 803 163

942 547

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

990 329

667 448

Kreditori un uzkrājumi

793 863 393214

655 793 90107

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

393214

90 107

Kopā aktīvi

13430094

10624769

Kopā pasīvi

13430094

10624769


Valdes priekšsēdētāja D.Brumziede

Galvenā grāmatvede S.Valdmane


A/S “PAREKSS APDROŠINĀŠANAS KOMPĀNIJA”

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2005.GADU (saīsināts variants) (LVL)

(LVL)

2005

2004

TEHNISKAIS REZULTĀTS

Bruto parakstītās prēmijas

12397535

9 502 370

Pārapdrošinātāju daļa

(895 346)

(883 252)

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs

(941 751)

(1 897 472)

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāju daļa

165800

81 394

Neto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas

10726238

6 803 040

Citi tehniskie ienākumi, neto

38062

21 887

Pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts no netehniskā rezultāta

393 335

97399

Bruto izmaksāto atlīdzību summa kopā

(5 691 558)

(3 737 937)

Pārapdrošinātāju daļa izmaksātajās atlīdzības

91 799

624 508

Izmaiņas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs

(802 890)

(79 672)

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāju daļa

(57 726)

(71 047)

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto

0

0

Gratifikācijas, neto

(9 600)

(6 500)

Neto darbības izdevumi

(3532621)

(2 274 470)

Citi tehniskie izdevumi, neto Kopā tehniskais rezultāts

(24518)

(179650)

Kopā tehniskais rezultāts

1 130521

1 197 558

(LVL)

2005

2004

NETEHNISKAIS REZULTĀTS

Tehniskais rezultāts

1 130 521

1 197 558

Neto ieguldījumu darbības rezultāts

672 038

176254

Pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts uz tehnisko rezultātu

(393 335)

(97 399)

Citi ienākumi, ietverot pārvērtēšanu

46383

40547

Citi izdevumi

(92 369)

(148762)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis Pārskata gada peļņa

(146760)

(155315)

Pārskata gada peļņa

1216478

1 012883


Valdes priekšsēdētāja D.Brumziede

Galvenā grāmatvede S.Valdmane


Revidentu ziņojums A/S “Parekss Apdrošināšanas kompānija” akcionāriem

Mēs esam veikuši A/S “Parekss Apdrošināšanas kompānija” (Sabiedrība) 2005. gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ticis sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem Revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 28.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma Sabiedrības 2005.gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ticis sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma Sabiedrības finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ticis sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma Sabiedrības finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ticis sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatiem.

PricewaterhoyseCoopers SIA

Licence nr. 5

Juris Lapše, zvērināts revidents, sertifikāts nr. 116

Valdes loceklis

Rīgā 2006.gada 25.maijs


Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balva”

Reģ. nr 40003064944, K.Valdemāra ielā 36, Rīgā

Saīsinātā bilance 2005.gada 31.decembrī

AKTĪVI

31.12. 2005

31.12.2004

Nemateriālie aktīvi

36.539

24.408

Ieguldījumi

2.142.930

2.001.753

Debitori

1.940.083

1.891.931

Pārējie aktīvi

1.170.718

1.687.202

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

104.920

323.958

Kopā aktīvi

5.395.190

5.929.252

PASĪVI

Kapitāls un rezerves

1.819.227

2.535.203

Pakārtotās saistības

505.322

281.200

Tehniskās rezerves

2.410.234

2.198.844

Uzkrājumi saistībām un zaudējumiem

14.090

84.813

Kreditori

544.883

784.559

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

101.434

44.633

Kopā pasīvi

5.395.190

5.929.252


Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

2005

2004

Nopelnītās prēmijas

6.902.027

6.820.980

Neto ieguldījumu darbības ienākumi

88.504

312.556

Neto citi tehniskie ienākumi

93.899

112.626

Citi ienākumi

114.423

42.600

Neto piekritušās atlīdzību prasības

(4.192.265)

(3.436.658)

Neto darbības izdevumi

(3.753.981)

(3.609.144)

Neto ieguldījumu darbības izdevumi

(22.639)

(42.812)

Citi tehniskie izdevumi

(520)

(55.910)

Izmaiņas izlīdzināšanas tehniskajās rezervēs

6137

Citi izdevumi

(21.661)

(39.312)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

70.100

(55.226)

Pārskata gada peļņa

(715.976)

49.700


Revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši AAS “BALVA” finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas noslēdzās 2005.gada 31.decembrī. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2006.gada 24. aprīlī esam izsnieguši atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavots saīsinātais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AAS “BALVA” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2005.gada 31.decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu”, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un ne dalībvalsts apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumiem”.

Mūsuprāt, saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos saskan ar finanšu pārskatiem pēc kuriem tas sagatavots un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai labāk izprastu AAS “BALVA” finanšu stāvokli un tās darbības rezultātus minētajā periodā, kā arī mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tas ir sagatavots, un ar mūsu revīzijas ziņojumu par tiem.

Rīgā 2006.gada 5.maijā

SIA “Rodl & Partner”, revidentu sabiedrība

Iveta Rutkovska, sertifikāts nr.43, valdes locekle

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par AAS “BALVA” finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu.

Gada pārskats apstiprināts akcionāru kopsapulcē 2006.gada 24.aprīlī un pilnā apjomā ir pieejams AAS “Balva” valdē K.Valdemāra ielā 36.

A.Šahmatovs (valdes priekšsēdētājs)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!