Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Izsoles. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2006., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136708

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Komercreģistra ziņas

Vēl šajā numurā

06.06.2006., Nr. 87

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Izsoles

Nekustamā īpašuma izsole

Ābeļu pagasta padome izsludina nekustamā īpašuma “Ābeļi” astoņu meža zemesgabalu atkārtotu atklātu mutisko izsoli ar augšupejošo soli.

Izsole notiks 2006.gada 18.jūlijā plkst. 13 Ābeļu pagasta padomes telpās “Brodos”, Ābeļu pag., Jēkabpils rajonā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ābeļu pagasta padomē katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.

Pieteikumus piedalīties izsolē var iesniegt Ābeļu pagasta padomē līdz 2006.gada 17.jūlijam plkst.17.


Nekustamā īpašuma izsole

Krāslavas rajona Aulejas pagasta padome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod šādas ēkas, kas atrodas Krāslavas rajona Aulejas pagasta Aulejas ciemā uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem ar kadastra numuriem 6048 002 3233, 6048 002 3234:

- sargu māja, izsoles sākumcena – 200 lati;

- darbnīcas, izsoles sākumcena – 3500 lati;

- garāža, izsoles sākumcena – 3000 lati;

- šķūnis, izsoles sākumcena – 200 lati;

- skābekļa balonu noliktava, izsoles sākumcena – 30 lati;

- rezerves daļu noliktava, izsoles sākumcena – 3000 lati;

- dispečera punkts, izsoles sākumcena – 1500 lati;

- galdnieku cehs, izsoles sākumcena – 1500 lati;

- lauksaimniecības tehnikas angārs, izsoles sākumcena – 8000 lati.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aulejas pagasta padomē, adrese: R.Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas raj., LV-5681, katru darbdienu no plkst. 8.30 līdz 16. Šajā pašā laikā interesenti var apskatīt nekustamos īpašumus.

Izsoles pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt Aulejas pagasta padomē katru darbdienu līdz 21.07.2006. plkst. 9.30.

Izsole notiks 2006.gada 21.jūlijā plkst.10 Aulejas tautas namā, adrese: R. Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas raj.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas Aulejas pagasta padomes, reģ. nr.90000018660, kontā LV10 UNLA 0023 0001 3001 7 a/s SEB Unibanka, kods UNLALV2X

Pirkuma samaksa veicama divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Informācija par izsoli pa tālr. 5668845.


Izsole

Jūrmalas pilsētas dome nodod atsavināšanai neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Robežu ielā 17, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3306 un kopējo platību 1980 m2.

Objekts tiek pārdots atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena - Ls 25 400. Norēķini par objekta pirkumu veicami 100% latos viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles reģistrācijas maksa Ls 100, nodrošinājums - 10% apmērā no objekta nosacītās cenas, t.i.Ls2540.

Izsole notiks 2006. gada 22. jūlijā plkst. 10 Jūrmalas pilsētas domē Jūrmalā, Jomas ielā1/5, mazajā zālē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 231.kabinetā katru darba dienu no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16 līdz 2006.gada 19.jūlija plkst.10. Uzziņas pa tālruni 7093865.


Cirsmas izsole

Litenes pagasta padome 2006.gada 26.maija sēdē apstiprinājusi pašvaldības kustamās mantas - cirsmas Litenes pagastā, “Aurovā”, izsoles noteikumus un paziņo, ka pārdod cirsmu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Cirsma Litenes pagasta “Aurovā”. Izsole notiks 2006.gada 29.jūnijā plkst. 11 Litenes pagasta padomes telpās “Pagastnamā” Litenes pagastā, Gulbenes rajonā, LV-4405.

Ziņas par objektu: cirsma atrodas uz Litenes pagasta padomes valdījumā esošā zemes gabala Litenes pagasta “Aurovā” (kad. nr. 5068 003 0055), izcērtamā platība - 0,6 ha.

Ciršanas apliecinājumu Litenes pagasta padomei izdevusi Gulbenes virsmežniecības 8.Litenes apgaitas mežzinis 2006.gada 20.martā. Cirsma atrodas 78.kvartālā, cirsma nr. l, cirtes veids - galvenā cirte, cirtes izpildes veids - sanitārā kailcirte, 5.nogabals, valdošā suga - bērzs, izcērtamais apjoms - 150 kubikmetri.

Izsoles sākumcena - Ls 1150. Norēķinu veikšanas kārtība: 100% latos.

Izsoles nodrošinājums 10 % no izsoles sākumcenas (tas ir Ls 115). Izsoles reģistrācijas maksa Ls 10.

Izsoles pretendentus reģistrē un ar izsoles noteikumiem var iepazīties Litenes pagasta padomē katru darbdienu no plkst. 9 līdz 15 līdz 2006.gada 26.jūnijam plkst. 10.

Tālrunis uzziņām 9459277, izpilddirektors Māris Kļaviņš.


Izsole

Valmieras rajona Vaidavas pagasta pašvaldība ATSAVINA, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu “Gaujas iela 22”, kadastra nr.9688 004 0276, ar kopējo zemes platību 0,5726 ha un uz tās esošo ražošanas ēku ( nepabeigta celtniecība) ar būves kadastra nr.9688 004 0276 001.

Izsolāmā īpašuma nosacītā cena – Ls 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti latu).

Samaksa par izsolīto objektu – 100% LVL.

Reģistrācijas maksa Ls 10 un nodrošinājuma maksa 10% apmērā no nosacītās cenas ieskaitāma Vaidavas pagasta padomes, reģ.nr.90000059067, kontā nr. LV94 UNLA 0018 0111 3060 9, SEB UNIBANKA Valmieras filiāle.

Iepazīties ar izsolāmo objektu, izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Vaidavas pagasta pašvaldībā pirmdienās no plkst. 8 līdz 12 un trešdienās no plkst. 13 līdz 17.

Izsole notiks 2006.gada 24.jūlijā plkst. 14 Vaidavas pagasta pašvaldības telpās Skolas ielā 1, Vaidavā, Vaidavas pagastā. Tālrunis uzziņām 26480032.


Nekustamā īpašuma izsole

M/N Z.Sedlenieka IU “ZI”, reģ.nr.43202001886, administratore I.Volodina paziņo, ka 20.07.2006. plkst. 11 Cēsu ielā 15, Rīgā, konferenču zālē, tiek rīkota otrā izsole ar lejupejošu soli Z.Sedleniekam piederošajam nekustamajam īpašumam: zemesgabalam ar kopējo platību 3,1 ha (tsk. meži 3,00 ha), kas atrodas Gulbenes raj., Jaungulbenes pag., “Lazdiņi”, kadastra nr.5060-003-0052. Izsoles sākumcena – Ls 450. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā jāiemaksā M/N Z.Seglenieka I/U “Z I”, reģ.nr.43202001886, norēķinu kontā nr. LV25LATB0002010064988, AS “Lateko banka”, dalības maksa Ls 30 un drošības nauda 10% no izsoles sākumcenas.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un pretendentu reģistrācija notiek darbdienās līdz 17.07.2006. plkst. 17 Cēsu ielā 15, Rīgā, 7.kabinetā, iepriekš sazinoties pa tālruni 7389282, 9514713. Izsoles noteikumi tiek izsniegti pēc Ls 10 samaksas uz iepriekš norādīto kontu, norādot “Par M/N IU “ZI” izsoles noteikumiem.


Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa nr.23 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta: Bērzpils ielā 7A, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokli nr.68 Balvos, Vidzemes ielā 24, ar kopējo platību 52 kv.m, kadastra nr.3801 900 1782; īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Tiesiskā valdītāja: Taisa Andrejeva.

Piedzinējs: AS Balvu Enerģija, Vidzemes iela 9C, Balvi.

Nekustamā īpašuma novērtējums: Ls 3400.

Saskaņā ar CPL 607.1. un 608.pantu izsoles sākumcena tiks paziņota izsoles dienā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2006.gada 18.jūlijā pulksten 12 Balvos, Bērzpils ielā 7A, 25.kabinetā.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas depozīta kontā, reģ.nr.11025911956, AS LUB Balvu filiālē, konts nr. LV04UNLA0050002452551, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – Ls 340. Tālr. uzziņām 4521195.


Nekustamā īpašuma izsole

Vidzemes apgabaltiesas 109.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta Vidus ielā 5-22, Alūksnē, pārdod pirmajā izsolē Eritai Sinkai piederošo nekustamo īpašumu “Dārziņš”, kadastra nr.3668 510 0230, kas atrodas Liepnas pagastā, Alūksnes rajonā. Nekustamais īpašums sastāv no kantora ēkas. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamā īpašuma novērtējums – Ls 7791.

Piedzinēji – VID Vidzemes reģionālā iestāde Alūksnē, Uzvaras ielā 1; AS “Baltic Trust Bank” 13.janvāra ielā 3, Rīgā; AS “Ge Money” Maskavas ielā 240, Rīgā.

Hipotekārie kreditori – AS “Baltic Trust Bank”, nostiprināta kā pirmā hipotēka Ls 5000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2006.gada 14.jūnijā pulksten 11 Alūksnē, Vidus ielā 5-22.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no īpašuma novērtējuma summas Ls Ls 779,10 zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas, reģ.nr.05066012657, depozīta kontā nr. LV23LHZB 4300053832002, Hipotēku banka, kods LHZBLV 22. Izsoles sākumcena tiks noteikta saskaņā ar CPL 607.1.p.


Cirsmu izsole

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas meža aģentūra” 2006.gada 20.jūnijā rīko Katrīnas mežniecības cirsmu fonda izsoli. Izsole notiks Viļķenes pagastā, Dārza ielā 1, 20.06.2006. pulksten 12. Dalības maksa – Ls 20. Ar izsoles nolikumu un cirsmu sarakstiem var iepazīties mežniecībā vai Rīgas meža aģentūrā Rīgā, A.Briāna ielā 7, tālr. 6435388.


Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa nr.69 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, pārdod nekustamo īpašumu dzīvokli nr.15, kadastra nr. 01003570427, kas atrodas Rīgā, Mazā Nometņu ielā 15, dzīvokļa kopējā platība 54,97 kv.m.

Īpašnieks: Igors Solovjovs.

Piedzinējs: SIA Haupa ēkas A.Čaka ielā 47-5, Rīgā. Novērtējums – Ls 4941.

Hipotekārais kreditors: AS „Paritāte banka”.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2006.gada 14.jūlijā pulksten 10 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zv. tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša depozīta kontā nr. LV 14AIZK0001130030127, reģ.nr.12037712369, AS „Aizkraukles banka”, AIZKLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Izsoles sākumcena tiks noteikta, sastādot par to aprēķinu pirms izsoles, saskaņā ar CPL 607.1.pantu.


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!