• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumi Nr. 439 "Valsts zemes dienesta nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.06.2006., Nr. 86 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136514

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.440

Noteikumi par Salacgrīvas ostas robežu noteikšanu

Vēl šajā numurā

02.06.2006., Nr. 86

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 439

Pieņemts: 30.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 35.§)

Valsts zemes dienesta nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts zemes dienests (turpmāk — dienests) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

 

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

2. Dienestam ir šādas funkcijas:

2.1. piedalīties zemes reformas īstenošanā;

2.2. nodrošināt Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību;

2.3. nodrošināt Valsts adrešu reģistra darbību;

2.4. nodrošināt aizsargjoslu informācijas sistēmas darbību.

3. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, dienestam ir šādi uzdevumi:

3.1. nekustamā īpašuma kā īpašuma objektu kopuma, zemes vienības, būves, telpu grupas, zemes vienības daļas un to raksturojošo datu (tai skaitā zemes lietošanas veidu un to izmaiņu) reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšana un pilnveidošana;

3.2. nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana;

3.3. nekustamo īpašumu vērtēšana, kas saistīta ar zemes reformu, privatizāciju, atsavināšanu un nomu;

3.4. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

3.5. zemes robežu strīdu izskatīšana (līdz zemes vienības pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā);

3.6. lauku zemes izpirkšanas procesa nodrošināšana un Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana;

3.7. Maiņas zemes reģistra uzturēšana un zemes maiņas procesa organizēšana, ja tiesības uz zemes maiņu piešķir valsts;

3.8. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzība;

3.9. nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana;

3.10. Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas teksta un grafisko datu uzturēšana;

3.11. administratīvo teritoriju robežu aprakstu un grafisko datu sagatavo­šana un aktualizēšana;

3.12. aizsargjoslu informācijas sistēmas izveide un uzturēšana;

3.13. kadastrālās uzmērīšanas informācijas uzkrāšana un kadastrālās uzmērīšanas veikšanai nepieciešamo datu izsniegšana;

3.14. arhīva uzturēšana;

3.15. informācijas (tai skaitā zemes pārskata) sagatavošana un izsniegšana no dienesta uzturētajām informācijas sistēmām un no arhīva normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.16. lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu sagatavošana (formēšana) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā;

3.17. teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu sagatavo­šana un atzinumu sniegšana par izstrādātajiem teritorijas plānojumiem;

3.18. zemes lietošanas tiesību kontrole;

3.19. citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana.

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto uzdevumu izpildi, dienests ir tiesīgs:

4.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt dienesta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. izveidot padomes, komisijas un darba grupas, kuru sastāvā ir citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī nevalstisko un profesionālo organizāciju speciālisti (pēc vienošanās ar attiecīgo iestāžu vadību);

4.3. sniegt publiskos pakalpojumus nekustamo īpašumu dokumentu sagatavošanā to reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatās, būvju un telpu grupu kadastrālajā uzmērīšanā, kā arī — ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā — juridisko un fizisko personu nodrošināšanā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastrā esošo informāciju un citu dienesta rīcībā esošo informāciju;

4.4. pasūtīt zinātniskās pētniecības darbus, kas nepieciešami dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai;

4.5. sadarboties ar starptautiskajām organizācijām;

4.6. pārvaldīt dienesta funkciju un uzdevumu veikšanai nepieciešamo turējumā un (vai) valdījumā esošo un saņemto valsts īpašumu;

4.7. ārējos normatīvos aktos noteiktajos gadījumos izdot administratīvos aktus.

 

III. Dienesta struktūra un amatpersonu kompetence

5. Dienestam ir centrālais aparāts un teritoriālās struktūrvienības — reģionālās nodaļas.

6. Dienesta darbu vada dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu ministrs.

7. Reģionālās nodaļas darbu vada attiecīgās reģionālās nodaļas vadītājs.

8. Reģionālās nodaļas vadītājs:

8.1. ieceļ amatā un atbrīvo no amata reģionālās nodaļas amatpersonas, kā arī pieņem darbā un atbrīvo no darba reģionālās nodaļas darbiniekus;

8.2. ir atbildīgs par reģionālās nodaļas uzdevumu izpildi un darba rezultātiem, darbības tiesiskumu, finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu;

8.3. ir tiesīgs iesniegt dienesta ģenerāldirektoram priekšlikumus par dienesta funkciju izpildi.

9. Reģionālās nodaļas vadītājam var būt vietnieki. Reģionālās nodaļas vadītāja vietnieku pēc saskaņošanas ar ģenerāldirektoru ieceļ amatā attiecīgās reģionālās nodaļas vadītājs.

 

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana

10. Dienesta darbības tiesiskumu nodrošina ģenerāldirektors. Ģenerāl­direktors ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

11. Ģenerāldirektoram ir tiesības atcelt dienesta amatpersonas pieņemto lēmumu vai izdoto iekšējo normatīvo aktu.

12. Dienesta reģionālās nodaļas amatpersonas izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ģenerāl­direktoram, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. Ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

V. Dienesta darbības finansēšana

14. Dienestu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumiem par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

 

VI. Pārskats par dienesta darbību

15. Dienests ne retāk kā reizi gadā sniedz tieslietu ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo publisko gada pārskatu.

16. Tieslietu ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

 

VII. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumus Nr.92 “Valsts zemes dienesta nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 38., 135.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 3.jūniju.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!