Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumi Nr. 382 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.05.2006., Nr. 81 https://www.vestnesis.lv/ta/id/135820

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ogres novada domes sēdes protokola Nr.11 izraksts

Par saistošo noteikumu Nr.61 "Detālais plānojums 1.zemesgabala daļai Salas ielā 2, kadastra numurs 7401-001-0517, Ogres novada Ogres pilsētā" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

25.05.2006., Nr. 81

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 382

Pieņemts: 09.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.382

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 46.§)

Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltumapgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" vadlīnijām

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 9.panta piekto daļu, 10.panta trešo daļu un 16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Siltum­apgādes sistēmu modernizācija atbilstoši vides prasībām un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" (turpmāk – atklātais konkurss) vadlīnijas.

2. Enerģijas lietotāji sabiedriskajā sektorā šo noteikumu izpratnē ir valsts vai pašvaldību izglītības iestādes (izņemot augstskolas), veselības un kultūras iestādes vai iestādes, kas pilda likumā "Par pašvaldībām" 15.pantā noteiktās pašvaldību funkcijas sociālās palīdzības jomā, ja minēto iestāžu sniegtie pakalpojumi ir publiski pieejami iedzīvotājiem.

3. Atklāto konkursu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atklātā konkursa ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 7886345,97 lati. Pašvaldības, īstenojot atklātā konkursa projektus, saņem valsts budžeta dotācijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu politikas jomā.

4. Atklāto konkursu vadība notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

5. Atklātā konkursa vadību nodrošina valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" (turpmāk – aģentūra) kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija un Ekonomikas ministrija (turpmāk – ministrija) kā pirmā līmeņa starpniek­institūcija.

 

II. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršanas
vispārīgie nosacījumi

6. Atklātā konkursā projekta iesniegumu (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.pielikums) var iesniegt:

6.1. pašvaldības vai to iestādes, kas ir atbildīgas par sabiedriskā pakalpo­juma – siltumapgādes – efektivitātes paaugstināšanu savā administratīvajā teritorijā;

6.2. komersanti, kuri sniedz sabiedriskas nozīmes pakalpojumus siltumapgādes jomā;

6.3. enerģijas lietotāji sabiedriskajā sektorā energoefektivitātes atklātā konkursa projektu īstenošanai.

7. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu atklātā konkursā, ja:

7.1. tas ir tieši atbildīgs par atklātā konkursa projekta sagatavošanu, īstenošanu, vadību un atklātā konkursa projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nevar būt par starpnieku;

7.2. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu noteiktu atklātā konkursa projekta finansējumu un atklātā konkursa projekta īstenošanas nepārtrauktību;

7.3. tas spēj nodrošināt atklātā konkursa projekta īstenošanai nepiecie­šamo cilvēkresursu darbspēju;

7.4. tam ir atklātā konkursa projekta īstenošanai nepieciešamā pieredze un izpratne par atklātā konkursa projekta darbības jomu.

8. Uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu nevar pretendēt, ja potenciālais projekta iesniedzējs:

8.1. atrodas maksātnespējas procesā vai iestājusies faktiskā maksātnespēja saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

8.2. atrodas tiesvedības procesā ar kreditoru saskaņā ar Latvijas Republikas vai citas valsts, kurā reģistrēts atklātā konkursa projekta iesniedzējs, normatīvajiem aktiem;

8.3. ar spēkā esošu kompetentās iestādes lēmumu atzīts par vainīgu nodarījumā, kas skar tā profesionālo darbību;

8.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu krāpšanā, korupcijā, iesaistīšanos krimināla vai cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas skāris Eiropas Savienības vai Latvijas finanšu intereses;

8.5. nav izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir reģistrēts;

8.6. nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas izriet no tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir reģistrēts;

8.7. ir pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot saistības, kas noteiktas citos līgumos, kuri finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem;

8.8. iesniedzot atklātā konkursa projekta iesniegumu, var nonākt interešu konfliktā;

8.9. struktūrfondu vadībā iesaistītajai institūcijai ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai piedalītos atklātā konkursa projektu iesniegumu konkursā, vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju;

8.10. ir centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju, tai skaitā atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, šī vai cita struktūrfondu finansētā projekta izvērtēšanā.

9. Atklātā konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

9.1. energoefektivitātes paaugstināšanas atklātā konkursa projekti, ietverot energoaudita veikšanu un atklātā konkursa projektā paredzētos pasākumus siltuma avotos un ražošanā, siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmās, kā arī pasākumus siltumenerģijas zudumu samazināšanai un iekšējo siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanai sabiedriskā sektora lietotājiem;

9.2. kurināmā konversijas atklātā konkursa projekti, lai samazinātu enerģijas ražošanas ietekmi uz vidi;

9.3. atklātā konkursa projekti enerģijas ražošanai koģenerācijas procesā.

10. Atklātā konkursā netiek atbalstītas šādas aktivitātes:

10.1. investīcijas divās vai vairākās paralēlās gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmās;

10.2. dzīvojamo ēku, arī pašvaldību īres namu, izņemot sociālās dzīvojamās ēkas, energoefektivitātes paaugstināšanas atklātā konkursa projekti;

10.3. investīcijas kurināmā konversijai no vietējā uz importēto kurināmo.

11. Viens projekta iesniedzējs var saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu ne vairāk kā vienam atklātā konkursa projektam.

12. Atklātā konkursa projektam maksimālā Eiropas Savienības struktūr­fondu līdzfinansējuma atbalsta intensitāte no atklātā konkursa projekta attiecinā­mo izmaksu summas ir 75 % vai 35 %, ja ieguldījums veikts komercsabiedrībā.

13. Atklātā konkursa projekta minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apjoms ir 50000 latu, maksimāli pieļaujamais apjoms – 1000000 latu. Pieļaujamo Eiropas Savienības struktūrfondu līdz­finansējuma apjomu aprēķina no atklātā konkursa projekta attiecināmo izmaksu summas.

 

III. Attiecināmās izmaksas

14. Atklātā konkursa projekta izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās:

14.1. ir tieši saistītas un nepieciešamas atklātā konkursa projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā atklātā konkursa projekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstošos finanšu vadības principus - ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu;

14.2. ir radušās līgumā ar aģentūru par atklātā konkursa projekta īstenošanu noteiktajā laikposmā, izņemot šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētās izmaksas, un ir pamatotas ar samaksātiem rēķiniem vai citiem atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

14.3. ir faktiski veiktas un uzskaitītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

15. Atklātā konkursā attiecināmās izmaksas ir:

15.1. atklātā konkursa projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, kas veiktas pirms līguma noslēgšanas ar aģentūru par atklātā konkursa projekta īstenošanu, ja tās ir veiktas ne agrāk par 2004.gada 1.janvāri un nepārsniedz 10 % no atklātā konkursa projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

15.1.1. atklātā konkursa projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas;

15.1.2. to dokumentu sagatavošanas izmaksas, kuri liecina par atbilstību standartiem:

15.1.2.1. dokumentu sagatavošana atbilstoši likumam "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

15.1.2.2. atbilstības vai neatbilstības dažādiem standartiem (darba drošība, patērētāju aizsardzība un citi standarti attiecīgajā jomā) novērtējums;

15.1.3. iepirkuma konkursa sagatavošanas (tai skaitā konkursa nolikums, darba uzdevums un tehniskās specifikācijas) izmaksas;

15.1.4. investīcijas pamatojošu finanšu dokumentu sagatavošanas izmaksas:

15.1.4.1. biznesa plāna sagatavošana;

15.1.4.2. naudas plūsmas sagatavošana;

15.1.4.3. atklātā konkursa projekta dzīvotspējas vērtējums;

15.1.4.4. tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana;

15.1.4.5. cilvēkresursu plāna sagatavošana;

15.1.5. būvniecības atklātā konkursa projekta sagatavošanas izmaksas:

15.1.5.1. tehniski ekonomiskais pamatojums;

15.1.5.2. infrastruktūras izbūvei nepieciešamā inženierizpēte, tai skaitā ģeoloģiskā, hidroloģiskā, topogrāfiskā uzmērīšana;

15.1.5.3. projektēšana, tai skaitā skiču projekta, tehniskā projekta un konkursa dokumentu sagatavošana;

15.1.5.4. būvekspertīze;

15.2. ēku, būvju, kā arī infrastruktūras celtniecības un remonta izmaksas;

15.3. energoaudita izmaksas;

15.4. izmaksas, kas saistītas ar iekārtu, piederumu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādi, modernizāciju un nomu atklātā konkursa projekta laikā. Lietoto iekārtu var iegādāties, ja:

15.4.1. tiek nodrošināta tās atbilstība izcelsmes valsts prasībām;

15.4.2. tās iegāde pēdējo septiņu gadu laikā nav līdzfinansēta no Eiropas Savienības vai valsts līdzekļiem;

15.4.3. iekārtas cena nepārsniedz tās tirgus vērtību un ir mazāka par līdzīgu jaunas iekārtas cenu;

15.4.4. tai ir attiecīgai darbībai vajadzīgie tehniskie parametri un tā atbilst tai piemērojamām normām un standartiem;

15.5. nekustamā īpašuma pirkuma izmaksas, izņemot gadījumu, ja tās nav noteiktas kā neattiecināmās izmaksas saskaņā ar šiem noteikumiem un ir tieša saikne starp pirkumu un atklātā konkursa projekta mērķiem;

15.6. darba samaksa, ja darba likmes nepārsniedz darba tirgū noteiktās izmaksas par līdzīgu darbu, tai skaitā darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie izdevumi. Darba samaksa ir attiecināmās izmaksas, ja tā atbilst šo noteikumu 10.pielikumā minētajiem nosacījumiem;

15.7. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās mācību izmaksas;

15.8. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās iekšzemes transporta izmaksas;

15.9. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistīto komandējumu izmaksas, ja tās tiek veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

15.9.1. transporta izmaksas ekonomiskajā klasē;

15.9.2. dienas nauda;

15.9.3. naktsmītnes izmaksas;

15.10. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu vai administrēšanu tieši saistītas administratīvās izmaksas;

15.11. publicitātes un mārketinga pasākumu izmaksas, kas tieši saistītas ar atklātā konkursa projekta aktivitātēm;

15.12. atklātā konkursa projekta īstenošanai paredzētā bankas konta atvēršanas un apkalpošanas izmaksas;

15.13. izdevumi par juridiskajām konsultācijām, notāra pakalpojumiem, tehnisko vai finansiālo ekspertīzi, grāmatvedības un audita pakalpojumiem, ja tie ir tieši saistīti ar atklātā konkursa projektu un ir nepieciešami tā sagatavošanai vai ieviešanai;

15.14. ar atklātā konkursa projekta īstenošanu tieši saistītās apdrošinā­šanas izmaksas;

15.15. izdevumi par banku vai citu kredītiestāžu sniegtajām garantijām tādā apmērā, kādā tas noteikts normatīvajos aktos garantiju jomā;

15.16. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar atklātā konkursa projektu, ja projekta pieteicējs tos nevar atgūt pilnīgi vai daļēji;

15.17. izmaksas, kas saistītas ar līzinga un nomas darījumiem;

15.18. izmaksas natūrā:

15.18.1. nekustamā īpašuma un iekārtu nolietojuma norakstījums;

15.18.2. projekta iesniedzēja mantiskie ieguldījumi.

16. Šo noteikumu 15.6., 15.8., 15.9., 15.10. un 15.13.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu apmērs, izņemot izdevumus par audita pakalpojumiem, kopā nedrīkst pārsniegt 15 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra.

17. Neparedzēto izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra. Neparedzētos izdevumus izmanto tikai ar aģentūras rakstisku atļauju.

18. Atklātā konkursa projektiem, kas nes ieņēmumus, Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta likmi aprēķina katram atklātā konkursa projekta iesniegumam individuāli. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

G = 75 % x (C – N – A + I), kur:

G – Eiropas Savienības līdzfinansējuma apmērs;

C – atklātā konkursa projekta attiecināmās izmaksas;

N – atklātā konkursa projektā radīto neto ieņēmumu pašreizējā vērtība (ieņēmumu un izdevumu starpība). Neto ieņēmumi – ar atklātā konkursa projektu saistīto ieņēmumu un ražošanas un uzturēšanas izdevumu starpības pašreizējā neto vērtība. Neto ieņēmumu aprēķinā ņem vērā ieņēmumus, kas var rasties no produkcijas pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, kā arī ieņēmumus, kas ir tieši saistīti ar atklātā konkursa projekta īstenošanu. Izdevumos neiekļauj to pamatlīdzekļu nolietojumu, kas iegādāti, sākot ar atklātā konkursa projekta īstenošanu līdz atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla beigām;

A – atklātā konkursa projekta kopējo investīciju atlikuma pašreizējā vērtība – visa atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla laikā radīto ieguldījumu atlikuma vērtība atklātā konkursa projekta ekonomiskā dzīves cikla pēdējā gada beigās, kas ir aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikuma 8. un 9.punktu;

I – diskontētas turpmākās investīcijas pēc atklātā konkursa projekta īstenošanas, neietverot atklātā konkursa projekta attiecināmās izmaksas. Turpmākās investīcijas – plānotās un nepieciešamās investīcijas ēkās un inženierbūvēs, kas ir pamatotas un nepieciešamas ar atklātā konkursa projektu saistītā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai.

19. Diskontējot atklātā konkursa projekta naudas plūsmu, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma apjoma aprēķināšanai izmanto 8 % reālo diskonta likmi.

20. Ieņēmumiem, izdevumiem un investīcijām jābūt pamatotām un atbilstošām tirgus cenām.

21. Atklātā konkursa projekta ekonomiskais dzīves cikls ir laikposms, kurā atklātā konkursa projekta veiktie ieguldījumi sniedz ekonomiskos ieguvumus. Šī konkursa ekonomiskais dzīves cikls ilgst 15 gadus pēc pirmā atklātā konkursa projekta īstenošanas gada.

22. Investējot infrastruktūrā, kas dod būtiskus tīros ienākumus, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā attiecināmo izmaksu apmēra. Atklātā konkursa projekti, kas rada būtiskus tīros ienākumus, ir projekti, kuru tīro ienākumu neto pašreizējā vērtība ir vismaz 25 % no pašreizējās kopējās investīciju izmaksu neto vērtības.

 

IV. Neattiecināmās izmaksas

23. Par neattiecināmajām izmaksām ir uzskatāmas šādas izmaksas:

23.1. izmaksas, kas nav saistītas ar šo noteikumu 9.punktā minētajām aktivitātēm;

23.2. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā atklātā konkursa projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

23.3. izmaksas, kas radušās pirms vai pēc laikposma, kas noteikts līgumā par atklātā konkursa projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 15.1.apakš­punktā minētās izmaksas;

23.4. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

23.5. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas saistībā ar iepirkumiem, kuriem bija nepieciešama iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām, taču tā nav veikta, vai arī iepirkuma procedūrā nav ievērotas normatīvo aktu prasības;

23.6. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja noslēgtajiem apakš­līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, preču piegādi vai darbu veikšanu, ja minētie apakšlīgumi palielina atklātā konkursa projekta izmaksas, bet nenodrošina attiecīgu pievienoto vērtību atklātā konkursa projektam, kā arī ja apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentuāli no kopējām atklātā konkursa projekta izmaksām;

23.7. kārtējie izdevumi, kas nav saistīti ar atklātā konkursa projekta aktivitātēm (piemēram, administratīvās izmaksas, ēku uzturēšanas izmaksas);

23.8. procentu maksājumi, izņemot maksājumus speciālu valsts atbalsta shēmu ietvaros, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda un zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

23.9. naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

23.10. personālam izmaksātās prēmijas;

23.11. transportlīdzekļu iegāde.

 

V. Atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

24. Atklātā konkursa projektu uzskata par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 12.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

25. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 12.pielikuma pirmās daļas 8.punktam aģentūra pieņem atbilstoši ministrijas atzinumam. Atzinumu ministrija sagatavo pēc aģentūras lūguma un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām.

26. Atklātā konkursa projekts uzskatāms par atbilstošu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 12.pielikuma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kurus vērtē ar "Jā/Nē", un iegūst vismaz 75 % no maksimāli iespējamā novērtējuma atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem pēc iegūto punktu skaita.

27. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atbilstoši atklātā konkursa ietvaros pieejamam Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam tiem atklātā konkursa projektu iesniegumiem, kuri iegūst lielāko punktu skaitu, vērtējot kvalitātes un specifiskos kritērijus.

28. Ja vairāki atklātā konkursa projekta iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atklātā konkursa projekta iesniegumam, kurš saņem augstāku vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 7.punktam. Ja vairāki atklātā konkursa projektu iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu arī atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 7.punktam, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu piešķir atklātā konkursa projekta iesniegumam, kurš saņem augstāku vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 12.punktam. Ja vairāki atklātā konkursa projektu iesniegumi iegūst vienādu vērtējumu arī atbilstoši šo noteikumu 12.pielikuma otrās daļas 12.punktam, lēmumu par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršanu atklātā konkursa projekta iesniegumam pieņem, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klāt­esošajiem vērtēšanas komisijas locekļiem.

29. Ja atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa (vienu reizi), lai projekta iesniedzējs aģentūras noteiktajā termiņā sniedz papildu informāciju atklātā konkursa projekta iesnieguma precizēšanai. Ja precizētais atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai projekta iesniedzējs neiesniedz precizēto atklātā konkursa projekta iesniegumu aģentūras noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

30. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja beidzies kopējais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums atklātā konkursa ietvaros vai ja atklātā konkursa projekta iesniegums neatbilst kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

31. Lēmumu par atklātā konkursa projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumā noteiktajā kārtībā.

 

VI. Noslēguma jautājumi

32. Atklātā konkursa projektus apstiprina līdz 2006.gada 31.decembrim, paredzot finanšu līdzekļu izmantošanu līdz 2008.gada 31.decembrim.

33. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 26.maiju.

Pielikumi 1-12

ZIP 141 kb

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!