Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.05.2006., Nr. 80 https://www.vestnesis.lv/ta/id/135678

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

24.05.2006., Nr. 80

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Valsts akciju sabiedrības “LATVIJAS GAISA SATIKSME”

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003038621)

2005.gada pārskats (saīsināts)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2005

2004

Neto apgrozījums

10 314970

10 043 019

Personāla izmaksas

(4 592851)

(3 202 504)

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija

(1 344981)

(1 176 319)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(2 212059)

(2 202 405)

Peļņa no pamatdarbības

2 165079

3 461 791

Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

1 096933

225 871

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(46586)

(434 570)

Pārējie ieņēmumi

37365

13 937

Pārējās izmaksas

(142000)

(30 188)

Peļņa pirms nodokļiem

3 110791

3 236 841

Pārējie nodokļi

(489668)

(51 993)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(49713)

(492 854)

Pārskata gada peļņa

2 571 410

2 691 994


BILANCE

31.12.2005.

31.12.2004.

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

68 580

30 901

Pamatlīdzekļi

1 0924 035

7 073 198

Citi ilgtermiņa debitori

24 466

27 836

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

11017 081

7 131 935

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

34 525

39 247

Pircēju un pasūtītāju parādi

1475 187

1 211 605

Citi debitori

255 457

167 077

Nākamo periodu izmaksas

69 952

202 362

Pārdošanai pieejamie vērtspapīri

1600 448

1 827 571

KOPĀ

3435 569

3 447 862

Nauda un naudas ekvivalenti

4462 905

6 436 788

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

7898 474

9 884 650

KOPĀ AKTĪVS

18915 555

17 016 585

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls

6000 000

6 000 000

Rezerves

9123 559

7 158 404

Pārskata gada nesadalītā peļņa

2571 410

2 691 994

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

17694 969

15 850 398

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

3 551

5 327

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības

189 752

127 089

Kopā:

193 303

132 416

Īstermiņa kreditori

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

382 283

406 950

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

207 546

318 690

Pārējie kreditori

228 425

155 604

Nākamo periodu ieņēmumi

1 776

1 776

Uzkrātās saistības

207 253

150 751

KOPĀ

1027 283

1033 771

KOPĀ KREDITORI

1220 586

1166 187

KOPĀ PASĪVS

18915 555

17 016 585


Jānis Maršāns

Valdes priekšsēdētājs

Arnis Muižnieks

Padomes priekšsēdētājs


Gada pārskats publicēts saīsinātā formā. Pilnībā gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Gada pārskatu revidēja SIA “Ernst & Young Baltic“ Licence nr.17

Diāna Krišjāne

Valdes priekšsēdētāja LR zvērināta revidente

Sertifikāts nr.124

Zvērinātam revidentam par gada pārskatu nav bijuši iebildumi vai piezīmes.


Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība “Rīgas Centrāltirgus”,

Nēģu iela 7, Rīga, reģ.nr.50003249741

Finanšu pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Saīsinātā bilance latos

Aktīvi

31.12.2005.

31.12.2004.

Ilgtermiņa ieguldījumi

1359732

1415503

Krājumi

27293

31255

Debitori

1165765

452429

Nauda

1112416

790933

Aktīvi kopā

3665206

2690120

Pasīvi

31.12.2005.

31.12.2004.

Pamatkapitāls

2241129

1591129

Ilgtermiņa ieguld.pārvērtēšanas rezerve

34455

36038

Rezerves

427900

427900

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

417963

198784

Pārskata gada peļņa

185701

219578

Uzkrājumi

44045

35944

Kreditori

314013

180747

Pasīvi kopā

3665206

2690120


Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins

2005.gads

2004.gads

Neto apgrozījums

3351144

3518259

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

2784716

2816448

Administrācijas izmaksas

145533

158505

Pārējie ieņēmumi

38554

42842

Pārējās izmaksas

55193

120091

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

38040

57420

Pārējie nodokļi

180515

189059

Pārskata gada peļņa

185701

219578


Revidenta atzinums

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” akcionāriem

Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Rīgas pašvaldības akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu, kas beidzas šajā datumā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

SIA “Revidents un grāmatvedis”

LZRA komercsabiedrības licence nr.30

valdes locekle, atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne, sertifikāts nr.30

Naina Cibuļska, valdes priekšsēdētāja

Viktorija Gaile, finanšu daļas vadītāja

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!