Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 17. maija rīkojums Nr. 348 "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.-2008.gadam". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2006., Nr. 77 https://www.vestnesis.lv/ta/id/135261

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.349

Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.461 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā"

Vēl šajā numurā

18.05.2006., Nr. 77

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 348

Pieņemts: 17.05.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.348

Rīgā 2006.gada 17.maijā (prot. Nr.25 3.§)

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.–2008.gadam

1.Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.–2008.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojumu Nr.547 “Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004.–2008.gadam") šādus grozījumus:

1.1.aizstāt 5.nodaļas otrajā daļā skaitli un vārdu “6 mēnešos” ar vārdu “gadā”;

1.2.izteikt 6.nodaļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3.

N

Politisko organizāciju finansēšanas nosacījumu izvērtēšana.

Jāizvērtē partijas finansēšanas no valsts budžeta līdzekļiem ieviešanas iespējas, kas ļautu mazināt valstisko lēmumu pieņemšanu politisko organizāciju sponsoru interesēs.

KNAB

2008.01.

MK iesniegts politikas dokumenta projekts.”

1.3.izteikt 6.nodaļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6.

N

Normatīvo aktu pieņemšanas ietekmēšanas (lobēšanas) tiesiskās reglamen tācijas problēmas izpēte.

Jāapzina ārvalstu pieredze un tiesiskā regulējuma nepieciešamība, kas ļautu sabiedrībai darīt atklātu valstisko lēmumu pieņemšanu atsevišķo personu vai to grupu interesēs.

KNAB

TM

2006.09.

Sagatavots politikas dokumenta projekts.”

1.4.svītrot 6.nodaļas 8.punktu;

1.5.izteikt 6.nodaļas 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9.

N

Valsts un pašvaldību mantas izmantošanas kārtības noteikšana.

Likums “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” regulē vispārīgos principus, konkrēti nenosakot to izpildes kārtību.

Visas valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības.

2006.09.

Izstrādāti iekšējie nor matīvie akti, kas nosaka valsts un paš valdību iestāžu man tas iz man tošanas kārtību.

10.

A, N

Korupcijas iespēju novēršana zemes piešķiršanas procesā.

Nepilnīga un necaurspīdīga kārtība, kādā zeme tiek iznomāta un piešķirta lietošanā zemes reformas ietvaros.

KNAB,

RAPLM

TM

2006.10.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti, kuros noteikta atklāta un vienota procedūra zemes izno māšanai un piešķiršanai lietošanā.”

1.6.svītrot 6.nodaļas 11.punktu;

1.7.izteikt 6.nodaļas 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12.

N

Galveno korupcijas risku identi fi cēšana valsts un pašvaldību iestādēs.

Korupcijas risku identificēšana un vadība, lai novērstu nelietderīgu un nelikumīgu valsts amatpersonu rīcību.

KNAB

2006.09.

Izstrādāta metodika valsts un pašvaldību iestāžu korup cijas risku vadībai un publicēta internetā.

13.

N

Metodikas izstrāde to valsts amatpersonu pārbaudei, kas rīkojas ar valsts un pašvaldību mantu.

Pašlaik to valsts amat personu pārbaude, kas rīkojas ar valsts un pašvaldību mantu, tiek veikta tāpat kā citu valsts amatpersonu pārbaude, lai gan to darbības jomā ir paaugstināts korupcijas risks.

KNAB

2006.12.

Izstrādāta un apstiprināta metodika.”

1.8.izteikt 6.nodaļas 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

“14.

N

Korupcijas risku identifi cēšana iepirkumu procesā

Jāpilnveido iepirkumu kontroles mehānisms.

Visas valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības.

2006.11.

Korupcijas risku iden ti fi cēšana iepirkumu procesā, novērtēšana un novēršanas pasākumu ietveršana iestādes or ga niza toriskajā pretko rup cijas pasākumu plānā.

15.

N

Iepirkumu komisijas locekļu atbildības precizēšana.

Jāprecizē iepirkumu komisiju locekļu statuss.

KNAB

FM

2005.03.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti.”

1.9.svītrot 6.nodaļas 17.punktu;

1.10.izteikt 6.nodaļas 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“18.

N

Valsts un pašvaldību iestādēs veicamo finanšu revīziju iespēju izvērtēšana.

Likumā “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikts, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldības mantu jābūt likumīgai un lietderīgai.

Pašlaik izveidotā iekšējā audita sistēma valsts un pašvaldību iestādēs nenodrošina revīziju veikšanu gadījumos, ja pastāv aizdomas par valsts vai pašvaldības līdzekļu nelikumīgu vai nelietderīgu izmantošanu. Nepieciešams izvērtēt iespējas uzlabot līdzekļu izlietošanas kontroli, izveidojot revīziju struktūrvienības valsts un pašvaldību iestādēs.

KNAB

FM

2007.06.

MK iesniegts politikas plānošanas dokuments.”

19.

A, N

VP Kriminā listikas pārvaldes darbības pilnveidošana finanšu analīzes, audita un kontroles jomā to noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, kuri saistīti ar finan siālajām aktivitātēm.

Jāpalielina VP kapacitāte minēto nodarījumu apkarošanā.

IeM

2007.01.

VP Kriminā listi kas pārvalde nodrošināta ar finanšu un cilvēku resursiem finanšu analīzes, audita un kontroles veikšanai.”

1.11.izteikt 6.nodaļas 20.punktu šādā redakcijā:

“20.

N

Gada publisko pārskatu atklātības un saprotamības nodrošinā šana:

precizējot valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajos pārskatos obligāti ietveramās informācijas apjomu un pasniegšanas veidu;

kontrolējot publisko pārskatu publiskošanu.

Jāpanāk, ka tiek ievērotas likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.pantā minētās prasības publicēt informāciju pilnīgā, visaptverošā un sabiedrībai viegli saprotamā formā.

FM

RAPLM

2006.10.

Izstrādātas un publicētas pārskatu sagatavošanas rekomendācijas.”

1.12.izteikt 6.nodaļas 22.punktu šādā redakcijā:

“22.

I

Valsts iestāžu un pašvaldību darbinieku izglīto šana par sabiedrības informēšanu budžeta veidošanas un izpildes jautājumos.

Jāievieš vienoti kritēriji sabiedrības informēšanai par budžeta veidošanu, izpildi un rezultātiem.

VAS

FM

2006.03.

Apmācības programmās iekļauta sadaļa par valsts un pašvaldību budžetu publiskošanas principiem.”

1.13.izteikt 6.nodaļas 26.punktu šādā redakcijā:

“26.

N

Konfidencia li tātes sistēmas veidošana un nostiprinā šana nodokļu maksātāju lietu glabāšanā.

Jāsamazina informācijas par maksātājiem noplūdes risks, kas var būt saistīts ar valsts amatpersonu pārkāpumiem.

VID

DVI

2007.11.

Izveidota vienota konfidencialitātes sistēma nodokļu maksātāju lietu glabāšanā.”

1.14.svītrot 6.nodaļas 31.punktu;

1.15.izteikt 6.nodaļas 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

“33.

A, N

Personu ienākumu un izdevumu sistēmas pilnvei došana atbilstoši apstiprinātajam politikas dokumentam.

Esošā sistēma neļauj pilnībā kontrolēt personu ienākumus un izdevumus.

FM

KNAB

TM

IeM

ĢP

2006.10.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti.

34.

A, N

Legālās prezumpcijas ieviešana personu ienākumu (mantas iegūšanas) likumības kontroles jomā.

Jārisina problēmas saistībā ar pierādījumu nastas pārnešanu.

TM

ĢP

2006.10.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti.”

1.16.izteikt 6.nodaļas 38.punktu šādā redakcijā:

“38.

N, A

Ārzonu, zemu nodokļu un bez nodokļu valstīs reģistrēto uzņē mumu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošana.

Ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto uzņēmumu darbība Latvijā netiek pietiekami

kontrolēta.

NILLND

KNAB

TM

ĢP

2006.10.

MK iesniegti politikas dokumentu projekti.”

1.17.izteikt 6.nodaļas 39.punktu šādā redakcijā:

“39.

A, N

Valsts amat personu deklarāciju kontroles metodikas izstrādāšana.

Deklarāciju pār baudes metodikas uzlabošana, lai veicinātu pārkāpumu atklāšanu.

KNAB

2006.06.

Apstiprināta metodika.”

1.18.izteikt 6.nodaļas 41.punktu šādā redakcijā:

“41.

A

Speciāla konta izveidošana operatīvās darbības pasākumu finansēšanai un šī konta uzturēšana no valsts budžeta, nodrošinot, ka tiesību aizsardzības iestādēm, atklājot korupcijas gadījumus, operatīvo pasākumu veikšanai ir pieejami finanšu līdzekļi Ls100000 apmērā.

Ņemot vērā, ka operatīvo pasākumu veikšanā, tajā skaitā kukuļdošanas inscenēšanā, nereti nepieciešams izmantot lielus skaidrās naudas līdzekļus, kas pēc tam var tikt iesaldēti uz izmeklēšanas laiku, turklāt tiesību aizsardzības iestādes budžetā nav tādu līdzekļu, tad bez speciāla konta izveidošanas operatīvo pasākumu veikšana ir apgrūtināta vai pat neiespējama. Speciālo kontu izveidošana ļautu pilnveidot operatīvo pasākumu sistēmu koruptīvo un ekonomisko noziedzīgo nodarījumu apkarošanā.

FM

IeM

KNAB

2006.06.

Likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” Ministru kabineta jaunizveidotās budžeta pro grammas 14.00.00 “Operatīvās dar bības pasākumu nodrošināšana” ietvaros tiesību aizsardzības ie stādēm opera tīvās darbības pasākumu nodrošināšanai ir piešķirts finansējums

100 tūkst. latu apmērā, atbilstoši šīs programmas finansēšanas plānam Valsts kase atver budžeta kontu. Turpmāk finansējums budžeta kontā tiek atjaunots katru gadu.”

1.19.izteikt 6.nodaļas 46. un 47.punktu šādā redakcijā:

“46.

A, N

Komentāru par Krimināllikuma XXXIV nodaļu “Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā” izstrādāšana.

Pašlaik nav izpratnes par Krimināllikumā ietvertajiem pantiem “Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana”, “Neat ļauta pieda līšanās mantiskos darījumos”, “Tirgošanās ar ietekmi”.

KNAB

ĢP

IeM

2007.02.

Izdoti komentāri.

47.

A, I

Krimināllikuma XXXIV nodaļas pantu izvērtēšana un pilnveidošana.

Neprecīzais nozie dzīgo nodarījumu formulējums un dažādās likuma normu tulkošanas iespējas rada kvalifikācijas problēmas un grūtības atsevišķus šīs nodaļas pantus piemērot praksē.

KNAB

ĢP

IeM

2006.08.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti.”

1.20.izteikt 6.nodaļas 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

“48.

N

Vienotas un efektīvas valsts amatpersonu atbildībai atbil stošas atalgojumu sistēmas izveide.

Atalgojuma sis tēmas pilnvei došana, nosakot atalgojuma paaugstināšanas prioritātes.

Atalgojuma sistēmas jāpilnveido, ņemot vērā attiecīgajā dienestā nodarbināto korupcijas riska faktoru un atbildības pakāpi.

Vkanc

FM

TM

IeM

KNAB

ĢP

2006.04.

MK iesniegti politikas dokumentu un normatīvo aktu projekti.

49.

N

Tiesu prokura tūru un policijas ēku piemērošana korup cijas novēršanas un liecinošu personu aizsardzības prasībām, kā arī tiesu un prokuratūru materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

Jāsamazina korupcijas un liecinošu personu apdraudējuma risks.

TM

ĢP

IEM

Pastāvīgi

Tiesu, prokuratūru ēkas piemērotas korupcijas novēršanas un liecinošo personu aizsardzības prasībām.

Policijas ēkās ierīkotas atbilstošas atpazīšanas telpas.”

1.21.izteikt 6.nodaļas 53.punktu šādā redakcijā:

“53.

A, N

Ziņotāju (personu, kas, pamatojoties uz ētiskiem, morāliem vai personiskiem apsvērumiem, sniedz informāciju par organizāciju iekšienē veiktām nelikumīgām darbībām, kuras kontroles trūkuma dēļ vai arī sakarā ar vadības līdzdalību šādās darbībās, šo organizāciju struktūras ietvaros netiek atklātas) aizsar dzības sistē mas uzlabošana.

Jāveicina personu gatavība liecināt pirmstiesas izmeklēšanas un tiesas laikā, ievērojot EP Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas 22.p. prasības.

KNAB

2006.11.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti”

1.22.svītrot 6.nodaļas 54.punktu;

1.23.izteikt 6.nodaļas 58.punktu šādā redakcijā:

“58.

N

Uzņēmēju tiešas saskarsmes ar valsts amatpersonām samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņēmēju.

Jāsamazina korupcijas risks, ierobežojot uzņēmēju tiešu saskarsmi ar valsts amatpersonām.

Visas valsts pārvaldes iestādes un paš valdības.

2006.07.

Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus elektroniskā veidā, klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu.”

1.24.izteikt 6.nodaļas 71.punktu šādā redakcijā:

“71.

A, N

Realizēt efektīvu kontroli un uz raudzību Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju finan sējuma piešķiršanā un izlietojumā.

Pastāv riski attiecībā uz iespēju nelikumīgi izmantot Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju finansējumu.

Pirmā un otrā līmeņa starpniek institū cijas,

ĢP

KNAB

Pastāvīgi

Tiek nodrošināta efektīva Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju finansējuma piešķiršanas kontrole.”

1.25.izteikt 6.nodaļas 75.punktu šādā redakcijā:

“75.

A, N

Iestāžu vadītāju atbildības precizēšana par interešu konflikta novēršanas prasību izpildi institūcijā.

Jāprecizē iestāžu vadītāju loma interešu konflikta novēršanā.

KNAB

2006.06.

MK iesniegti normatīvo aktu projekti.”

1.26.izteikt 6.nodaļas 76.punktu šādā redakcijā:

“76.

N

Personāla atlases un cilvēku resursu vadības standartu izstrāde valsts un pašvaldību institūcijās.

Jāveicina ētiskas darbības vides veidošana valsts un pašvaldību iestādēs, kas nepieļautu koruptīvas vides radīšanu, iekārtojot darbā sev vēlamus cilvēkus, kā arī samazinātu korupcijas risku, nodrošinot, ka visi iestādes darbinieki savu lēmumu pieņemšanu balsta uz ētikas pamatprincipiem.

Visas valsts pārvaldes un pašval dību iestādes.

2006.12.

1.Izstrādāti personāla atlases un amatā paaugstināšanas kārtības noteikumi un vadlīnijas (MK instrukcija).

2.Nodrošināts personāla atlases atklātums (publicējot personāla atlases noteikumus vai vadlīnijas, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot un pārbaudot personāla atlases procedūras).”

1.27.izteikt 6.nodaļas 78., 79. un 80.punktu šādā redakcijā:

“78.

N

Iestāžu organizatorisko pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādāšana un ieviešana.

Jānodrošina vienota rīcība programmas īstenošanai, pārskatu veidošanai un uzdevumu izpildes novērtēšanai.

Visas valsts pārvaldes un pašval dību iestādes.

2004.09.

Aktu alizēt reizi gadā

Aktualizēti pretkorupcijas pasākumu plāni.

79.

N

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana valsts institūcijās un to pretkorupcijas darbības aktivizēšana

Jāveic organizatoriskie un citi pasākumi korupcijas novēršanai iestādēs.

Visas valsts pārvaldes un pašval dību iestādes.

2007.09.

Izveidotas efektīvas iekšējās kontroles sistēmas korupcijas novēršanai.

80.

N

Nejaušības principa nostiprināšana lietu sadales kārtībā tiesās.

Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot nejaušības principu lietu sadales procedūrās.

TM

2006.12.

Izstrādāti grozījumi instrukcijās (rīkojumos) par lietu sadales kārtību tiesās.”

1.28.izteikt 6.nodaļas 84.punktu šādā redakcijā:

“84.

N

Sūdzību un lēmumu pārsūdzību analīzes sistēmas izstrādāšana un ieviešana.

Jānodrošina sūdzību analīze, lai novērstu tās izraisošos apstākļus vai cēloņus.

TM

1) 2006.02.

2) 2008.12.

1. Sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtības regulējuma izstrādāšana.

2. Izstrādāta sūdzību un lēmumu pārsūdzību analīzes sistēma.”

1.29.izteikt 6.nodaļas 87. un 88.punktu šādā redakcijā:

“87.

I, N

Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ietverot šādus aspektus:

- dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana;

- oficiālās informācijas izmantošana;

- iestādes īpašuma un telpu izmantošana;

- komandējumu un oficiālo braucienu piešķiršanas un izmantošanas kārtība;

- darba valsts un pašvaldības iestādē savienošana ar darbu citā iestādē;

- iesaistīšanās politiskajā darbā;

- administratīvo lēmumu pieņemšana sabiedrības, nevis politisko spēku (sponsoru) interesēs;

- ziņošana par korup tīviem pārkāpumiem.

Jādefinē darbinieku uzvedības standarti un ētiskas rīcības kritēriji, lai nepieļautu darbinieku nonākšanu koruptīvās situācijās.

Visas valsts pārvaldes un pašval dību iestādes

2006.06.

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka uzvedības standartus un ētiskas rīcības kritērijus, un nodrošināta to publiska pieejamība.

88.

I, N

Uzvedības standartu un ētiskas rīcības kritēriju ievērošanas nodrošināšana un ētikas pamatvērtību (principu, vadlīniju) ievērošanas prasību noteikšana darba līgumos ar valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekiem.

Jānostiprina ētikas prasību ievērošanas pienākums, nosakot atbildību par to pārkāpšanu.

Visas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes

2006.06.

Darba līgumos ir noteiktas prasības ievērot iestādes ētikas normas un ir izveidotas iestāžu ētikas komisijas.”

1.30.izteikt 6.nodaļas 90.punktu šādā redakcijā:

“90.

I, N

Valsts pārvaldes iestādēs strādājošo izglītošana un informēšana ētikas jautājumos, it īpaši par ētikas normu un uzvedības principu ievērošanu.

Jāveido ētiskas darbības vide valsts un pašvaldību iestādēs.

VAS

LPS

VCP

KNAB

Pastāvīgi,

sākot ar 2005.12.

Sagatavoti kursi darbinieku apmācībai ētikas jautājumos un izdoti informatīvie materiāli, bukleti.”

1.31.izteikt 6.nodaļas 91.punktu šādā redakcijā:

“91.

I

Valsts amatpersonu izglītošana korupcijas novēršanas jautājumos.

Jāturpina valsts amatpersonu izglītošana profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un korupcijas riska samazināšanai.

VAS

KNAB

Pastāvīgi

Valsts amatperso nām sagatavotas mācību programmas, kas sekmē korupci jas novēršanu. Sagatavoti mācību materiāli, metodika, mācību programma.”

1.32.izteikt 6.nodaļas 96.punktu šādā redakcijā:

“96.

I, N

Apmācību organi zēšana valsts un pašvaldības policijas struktūrvienībās korupcijas apkarošanas jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot teritoriālo policijas iestāžu darbinieku apmācībai.

Jānodrošina minēto institūciju amatpersonu izglītošana profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

VP

Pastāvīgi

Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki apguvuši Valsts administrācijas skolā apmācības kursu “Korupcijas novēršana”.”

1.33.izteikt 6.nodaļas 99.punktu šādā redakcijā:

“99.

I

Administratīvā procesa likuma normu skaidrošana.

Jāizskaidro Administratīvā procesa likuma normas, lai samazinātu korupcijas risku administratīvo attiecību dalībnieku neinformētības dēļ.

TM

2006.12.

Izdoti Administratīvā procesa likuma komentāri.”

1.34.izteikt 6.nodaļas 101.punktu šādā redakcijā:

“101.

I

Kriminālprocesa likuma normu skaidrošana visās institūcijās, kas valstī veic pirmstiesas izmeklēšanu, sagatavojot rokasgrāmatas, metodiskos norādījumus un izglītojot darbiniekus.

Jāizskaidro jaunā Kriminālprocesa likuma normas, lai samazinātu korupcijas risku procesa dalībnieku neinformētības dēļ.

TM

ĢP

TM

ĢP

IeM

KNAB

VID

2006.12.

Sagatavota rokasgrāmata Kriminālprocesa likuma piemērošanai tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem.

Izdoti komentāri, metodiskie materiāli.

Nodrošināta darbinieku informētība par Kriminālprocesa likuma piemērošanu.”

1.35.izteikt 6.nodaļas 104.punktu šādā redakcijā:

“104.

I

Rokasgrāmatas sagatavošana ierēdņiem par to, kas jāievēro, izdodot indivīdam saistošu administratīvo aktu – vienkāršs skaidrojums par ierēdņu pienākumiem un indivīda tiesībām administratīvajā procesā.

Jāizskaidro ierēdņiem tiesības un pienākumi, izdodot indivīdam saistošos administratīvos aktus.

VAS

TM

2006.09.

Izdota rokasgrāmata.”

1.36.izteikt 6.nodaļas 106.punktu šādā redakcijā:

“106.

I, N

Informācijas un pakalpojumu sniegšanas paplašināšana elektroniskā formā: publiskās informācijas pieejamības un pakalpojumu izmantošanas iespēju paplašināšana.

Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, izmantojot internetu, kā arī uzlabojot komunikāciju ar sabiedrību.

Visas valsts pārvaldes iestādes.

Regulāri, sākot ar 2004.08.

Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus elektroniskā formā.”

1.37.izteikt 6.nodaļas 107.punktu šādā redakcijā:

“107.

I, N

Tiesu spriedumu publiskas pieejamības nodrošināšana.

Jāpadara tiesu spriedumi publiski pieejami, lai nodrošinātu sabiedrības informētību un veicinātu spriedumu kvalitātes uzlabošanu.

TM

Sākot ar 2006.12.

Tiesu spriedumi publiski un bez maksas pieejami internetā.”

1.38.izteikt 6.nodaļas 111. un 112.punktu šādā redakcijā:

“111.

N

Informācijas apkopošana un publiskošana par būvprojektēšanas un būvniecības procesa kārtību un izmaksām.

Jānovērš korupcijas iespējas būvdarbu veicēju un pasūtītāju nepietiekamās informētības dēļ.

EM

Reizi pusgadā

Nodrošināta aktuālu informatīvo materiālu pieejamība iedzīvotājiem.

112.

N

Sabiedrības tiesību iepazīties ar vispārpieejamo informāciju nodrošināšana.

Jāsamazina korupcijas risks, nodrošinot Informācijas atklātības likuma ievērošanu.

DVI

2007.11.

Nodrošināta vispārpieejamās informācijas pieejamības kontrole.”

1.39.svītrot 6.nodaļas 113.punktu;

1.40.izteikt 6.nodaļas 118.punktu šādā redakcijā:

“118.

I, N

Administratīvo pārkāpumu un krimināllietu analīze valsts pārvaldes sistēmu trūkumu konstatēšanai.

Jāizzina prakse, lai izstrādātu priekšlikumus korupcijas riska mazināšanai valsts un pašvaldību institūcijās.

KNAB

ĢP

TM

IeM IC

Pastāvīgi

Izstrādāti priekšlikumi par normatīvo aktu un prakses pilnveidošanu.”

1.41.izteikt 7.nodaļas 23.punktu šādā redakcijā:

“23.

III

Valsts investīciju programmu atklātības nodrošināšana.

FM

EM

Pastāvīgi

FM 10000

10000

1.42.izteikt 7.nodaļas 26.punktu šādā redakcijā:

“26.

II

Konfidencia litātes sistēmas veidošana un nostiprināšana nodokļu maksātāju lietu glabāšanā.

VID

DVI

2007.11.

DVI 16 453

DVI 10 528

26981

1.43.izteikt 7.nodaļas 41.punktu šādā redakcijā:

“41.

III

Speciāla konta izveidošana operatīvās darbības pasākumu finansēšanai un šī konta uzturēšana no valsts budžeta, nodrošinot, ka tiesību aizsardzības iestādēm operatīvo pasākumu veikšanai ir pieejami finanšu līdzekļi Ls 100000 apmērā.

FM

IeM

KNAB

2006.06.

100 000

100000

100 000

100 000

400000

1.44.izteikt 7.nodaļas 79., 87. un 90.punktu šādā redakcijā:

“79.

II

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana valsts institūcijās un to pret korup cijas darbības aktivizēšana.

Visas valsts pārvaldes un pašval dību iestādes

2007.09.

VID 73785

LM 75 000

VID 52373

IZM 19908

LM 49 000

VID 52373

EM 42 055

IZM 19908

LM 13 000

VID 52373

EM 41 965

IZM 19908

LM 13 000

524648

87.

II

Uzvedības stan dartu un ētiskas rīcības kritēriju noteikšana, ietverot šādus aspektus:

– dāvanu un citu labumu (honorāri, izklaides u.tml.) pieņemšana;

– oficiālās informācijas izmantošana;

– iestādes īpa šuma un telpu izmantošana;

– komandējumu un oficiālo braucienu piešķiršanas un iz mantošanas kārtība;

– darba valsts un pašvaldības iestādē savie nošana ar darbu citā iestādē;

– iesaistīšanās politiskajā darbā;

– administratīvo lēmumu pieņem šana sabiedrības, nevis politisko spēku (spon soru) interesēs;

– ziņošanu par koruptīviem pārkāpumiem.

Visas valsts pārvaldes un pašval dī bu ie stā des

2006.01.

VID 1539

KNAB 700

VID 1539

KNAB 700

KNAB 700

5178

90.

II

Valsts pārvaldes iestādēs strādājošo izglītošana un in formēšana ētikas jautā ju mos, it īpaši par ētikas normu un uzvedības prin cipu ievērošanu.

VAS

LPS

VCP

KNAB

Pastā vīgi,

sākot ar 2005.12.

VAS 1500

KNAB 1 200

VAS 1500

KNAB 1 200

VAS 1500

KNAB 1 200

VAS 1 500

KNAB 1 200

10 800

1.45.izteikt 7.nodaļas 96.punktu šādā redakcijā:

“96.

III

Apmācību organizēšana valsts un pašvaldības policijas struktūrvienībās korupcijas apkarošanas jautājumos, pievēršot īpašu uzmanību teritoriālo policijas iestāžu darbinieku apmācībai.

VP

Pastāvīgi

VP 5 000

5000

1.46.izteikt 7.nodaļas 104.punktu šādā redakcijā:

“104.

II

Rokasgrāmatas sagatavošana ierēdņiem par to, kas jāievēro, izdodot indivīdam saistošu administratīvo aktu – vienkāršs skaidrojums par ierēdņu pienākumiem un indivīda tiesībām administratīvajā procesā.

VAS

TM

2006.09.

VAS 3 000

3000

1.47.izteikt 7.nodaļas 107.punktu šādā redakcijā:

“107.

III

Tiesu spriedumu publiskas pieejamības nodrošināšana

TM

Sākot ar 2006.12.

TNA 92 240

TM 20 000

TNA 16 240

TNA 16 240

144720

1.48.izteikt 7.nodaļas 112.punktu šādā redakcijā:

“112.

III

Sabiedrības tiesību iepazīties ar vispārpieejamo informāciju nodrošināšana.

DVI

2007.11.

DVI 34 413

DVI 22 993

57406

1.49.izteikt 7.nodaļas tabulas rindu “Kopā” šādā redakcijā:

Kopā:

1647147

1102359

1067741

642389

4459636

1.50.izteikt tabulu “Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” šādā redakcijā:

“Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2004

2005

2006

2007

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

Valsts budžets

0

0

0

0

0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

1647,1

1 102,4

1 067,7

891,92

Valsts budžets

0

1647,1

1 102,4

1 067,7

891,92

Pašvaldību budžets

0

3. Finansiālā ietekme

0

–1647,1

–1 102,4

–1 067,7

–891,92

Pašvaldību budžets

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensēšanas pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Pro gram mas 7.punkts un pieli kums

Pro gram mas 7.punkts un pieli kums

Pro gram mas 7.punkts un pieli kums

Pro gram mas 7.punkts un pieli kums

Pro gram mas 7.punkts un pieli kums

6. Cita informācija

1.51.pielikumā:

1.51.1.izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2.Valsts investīciju programmu atklātības nodrošināšana (programmas 23.punkts).

Finanšu ministrijai nepieciešami Ls 10000

Pasākums

2005

2006

2007

2008

1 štata vietas izveidošana

10 000

Kopā

10 000

1.51.2.izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4.Konfidencialitātes sistēmas veidošana un nostiprināšana nodokļu maksātāju lietu glabāšanā (programmas 26.punkts).

Datu valsts inspekcijai nepieciešami Ls 26981

Pasākums

2005

2006

2007

2008

2 štata vietu izveidošana Datu valsts inspekcijā kontroles pasākumu veikšanai Valsts ieņēmumu dienestā, lai samazinātu noplūdes risku informācijai par nodokļu maksātājiem

7440

7440

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%)

1792

1792

Kapitālie izdevumi un darba vietu izveidošana

5925

Pakalpojumi un uzturēšanas izdevumi

1296

1269

Kopā

16453

10528

1.51.3.izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana valsts institūcijās un to pret korupcijas darbības aktivizēšana (programmas 79.punkts).

Ekonomikas ministrijai nepieciešami Ls 84020

Pasākums

2005

2006

2007

2008

2 štata vietu izveidošana (atalgojums)

16020

16 020

Sociālās apdrošināšanas (24,09%) iemaksas

3 859

3 859

Komandējumu un dienesta braucienu samaksa

4 000

4 000

Maksa par pakalpojumiem

12 116

11 996

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegāde

5 260

5 140

Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

950

Kopā

42055

41965

Izglītības un zinātnes ministrijai nepieciešami Ls 59 724

Pasākums

2005

2006

2007

2008

Atalgojums

11 686

11 686

11 686

Sociālās apdrošināšanas (24,09%) iemaksas

2 922

2 922

2 922

Maksa par pakalpojumiem

3500

3500

3500

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegāde

650

650

650

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1150

1150

1150

Kopā

19908

19908

19908

Labklājības ministrijai nepieciešami Ls 150000

Pasākums

2005

2006

2007

2008

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisijā (VDEĀK)

34 000

38 000

4 000

4 000

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Nodarbinātības valsts aģentūrā

35000

8 000

7 000

7 000

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana Tehnisko palīglīdzekļu aģentūrā

6 000

3 000

2 000

2 000

Kopā

75 000

49 000

13 000

13000

Valsts ieņēmumu dienestam nepieciešami Ls 230 904

Pasākums

2005

2006

2007

2008

6 štata vietu izveidošana (atalgojums)

29 664

29 664

29 664

29 664

Sociālās apdrošināšanas (24,09%) iemaksas

7 146

7 146

7 146

7 146

Sociālās garantijas

1 705

1 705

1 705

1 705

Autotransporta uzturēšanas izdevumi

1 250

1 250

1 250

1 250

Tehniskais aprīkojums

21 772

3 000

3 000

3 000

Tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izdevumi

1 640

1640

1 640

1 640

Darbinieku uzturēšanas izdevumi

7 488

7 488

7 488

7 488

Darba vietu iekārtošana

3 120

Darba vietu atjaunošana

480

480

480

Kopā

73 785

52 373

52 373

52373

1.51.4.izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Tiesu spriedumu publiskas pieejamības nodrošināšana (programmas 107.punkts).

Tiesu namu aģentūrai nepieciešami Ls 124720

Pasākums

2006

2007

2008

Darba samaksa ekspertiem

Programmatūras moduļa izstrāde

6000

Sagatavoto veidlapu iestrāde esošajā Tiesu IS

15000

Tiesu darbinieku apmācība

35000

Atalgojums 2 štata vietām (teksta redaktori), ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas

13710

13710

13710

Pamatlīdzekļi (datortehnika, mēbeles)

20000

Darba vietu uzturēšanas izdevumi (tehnikas uzturēšana, komunālie pakalpojumi)

2530

2530

2530

Kopā

92240

16240

16240

Tieslietu ministrijas Tiesu administrācijai nepieciešami Ls 20000

Pasākums

2005

2006

2007

2008

Tiesu informatīvās sistēmas papildināšanai ar blakus moduli, kas nodrošinātu tiesu prakses apkopojumu un aktuālāko tiesu nolēmumu publisku pieejamību internetā

Bezmaksas informatīvu un izglītojošu materiālu sagatavošanai un izplatīšanai (samaksa par teksta izstrādi, bukletu iespiešanu, u.c.)

20000

Kopā

20000

1.51.5.izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

“26.Sabiedrības tiesību nodrošināšana iepazīties ar vispārpieejamo informāciju (programmas 112.punkts).

Datu valsts inspekcijai nepieciešami Ls 57406

Pasākums

2005

2006

2007

2008

4 štata vietu izveidošana (atalgojums) Datu valsts inspekcijā kontroles pasākumu veikšanai Valsts ieņēmumu dienestā, lai samazinātu noplūdes risku informācijai par nodokļu maksātājiem

16 233

16 233

Sociālās apdrošināšanas iemaksas (24,09%)

3 910

3 910

Kapitālie izdevumi un darba vietu izveidošana

11 420

Pakalpojumi un uzturēšanas izdevumi

2850

2850

Kopā

34 413

22 993”

2.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam precizēto Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004.–2008.gadam iesniegt Valsts kancelejā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!