Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2006. gada 23. marta saistošie noteikumi Nr. 119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.05.2006., Nr. 70 https://www.vestnesis.lv/ta/id/134280

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Lēmums par Saeimas 2006.gada 4.maija svinīgās sēdes sasaukšanu un sēdes darba kārtību

Vēl šajā numurā

08.05.2006., Nr. 70

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 119

Pieņemts: 23.03.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.119

Jelgavā 2006.gada 23.martā

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu, LR MK 04.03.2004. noteikumiem Nr.174 “Audžuģimeņu noteikumi” 34.2. un 35.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7. un 8.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu, likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 4.panta 4.daļu, 12.panta 3.daļu, 35.panta 3. un 4.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.03.2004. noteikumiem Nr.174 “Audžuģimeņu noteikumi” un 14.12.2004. noteikumiem Nr.1021 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.

1.2. Šo saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

1.3. Līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu ar attiecīgo ģimeni slēdz Jelgavas sociālo lietu pārvalde (turpmāk tekstā – JSLP).

2. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

2.1. Jelgavas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts Ls 2,00 (divi lati) dienā, un tas tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.

2.2. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP:

2.2.1. iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu (1.pielikums);

2.2.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

2.2.3. bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

2.3. JSLP piecu darba dienu laikā izskata 2.2.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un līguma slēgšanu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu (2.pielikums).

2.4. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē.

2.5. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.

2.6. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.

2.7. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē JSLP par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

2.8. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē JSLP par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. JSLP veic uzturnaudas pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām ģimenē.

2.9. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu bērna uzturam izmaksā par pagājušo laiku pēc faktiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

2.10. Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties vispārizglītojošā skolā, pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdz vispārizglītojošās skolas beigšanai (bet ne ilgāk kā līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai).

3. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz JSLP:

3.1.1. iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu (1.pielikums);

3.1.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

3.1.3. Jelgavas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

3.2. JSLP desmit darba dienu laikā pēc 3.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic sadzīves apstākļu apsekošanu audžuģimenes dzīvesvietā, par ko sastāda apsekošanas aktu, un izvērtē pieprasītā pabalsta nepieciešamību bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

3.3. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Jelgavā, bet bērns ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots šajā audžuģimenē, iesniedz iesniegumu JSLP par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu,

3.3.1. JSLP pieprasa atzinumu par nepieciešamo pabalstu tā pagasta/pilsētas sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu. Atzinumu par pabalsta nepieciešamību sagatavo, pamatojoties uz sadzīves apstākļu apsekošanu audžuģimenes dzīvesvietā.

3.4. Par pabalsta piešķiršanu JSLP lemj pēc audžuģimenes dzīvesvietā sadzīves apstākļu apsekošanas vai atzinuma saņemšanas no citas pašvaldības.

3.5. Par piešķiramā pabalsta apmēru JSLP nosaka saskaņā ar apģērba un mīkstā inventāra sarakstu un pieļaujamo naudas izmaksu limitu (3.pielikums).

3.6. Par pieņemto lēmumu JSLP paziņo audžuģimenei rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.7. Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties vispārizglītojošā skolā, nepieciešamības gadījumā pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek saglabāts līdz skolas beigšanai (bet ne ilgāk kā līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai).

3.8. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

4. Atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

4.1. Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir personai, kura ir noslēgusi JSLP līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu, deklarējusi savu dzīvesvietu Jelgavā, un kopējais ģimenē esošo nepilngadīgo skaits (tai skaitā bioloģiskie, aizbildnībā esošie, audžubērni) nepārsniedz piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievietoti brāļi un māsas.

4.2. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi. Neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, atlīdzību nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns (bērni) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto minimālo algu.

4.3. Lai saņemtu atlīdzību, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP:

4.3.1. iesniegumu par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pieprasīšanu (1.pielikums);

4.3.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

4.3.3. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu ģimenē norakstu.

4.4. JSPL pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu tam ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis līgumu (2.pielikums) ar JSLP.

5. Pārsūdzības kārtība

5.1. Ja audžuģimeni neapmierina JSLP lēmums, tai ir tiesības lēmumu apstrīdēt, vēršoties ar iesniegumu Jelgavas domē viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

5.2. Jelgavas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

 

1.pielikums

Jelgavas domes 23.03. 2006.

saistošajiem noteikumiem Nr.119 

01.JPG (49027 bytes)

2.pielikums

Jelgavas domes 23.03.2006.

saistošajiem noteikumiem Nr.119

 

02.JPG (66527 bytes)

03.JPG (188963 bytes)

 

3.pielikums

Jelgavas domes 23.03.2006.

saistošajiem noteikumiem Nr.119

Apģērba un mīkstā inventāra saraksts un pieļaujamais naudas izmaksu limits

Apģērbs un mīkstais inventārs

Naudas limits

1. Bērna apģērbs un apavi

Gadā nepārsniedzot kopējo summu Ls 60

2. Divi gultas veļas komplekti un dvieļi

Gadā nepārsniedzot kopējo summu Ls 30

3. Skolas piederumi/mācību līdzekļi

Saskaņā ar Jelgavas domes sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumiem

4. Spilvens, sega, matracis

Piešķir vienu reizi (bērnu ievietojot audžuģimenē), nepārsniedzot kopējo summu Ls 30

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!