• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra noteikumi Nr. 418 "Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.12.2000., Nr. 446/447 https://www.vestnesis.lv/ta/id/13402-alkohola-denaturesanas-un-denatureta-alkohola-aprites-kartiba

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.419

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 28.janvāra noteikumos Nr.53 "Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" statūti"

Vēl šajā numurā

08.12.2000., Nr. 446/447

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 418

Pieņemts: 05.12.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2000.gada 5.decembrī (prot. Nr.57, 2.§)

Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtība

Izdoti saskaņā ar Alkohola aprites likuma 3.panta otro daļu
un likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību.

2. Alkoholu denaturē tikai akcīzes preču noliktavā alkoholiskajiem dzērieniem (turpmāk - akcīzes preču noliktava).

3. Akcīzes preču noliktavas turētājam (turpmāk - noliktavas turētājs) ir atļauts denaturēt alkoholu, ja noliktavas turētājs saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkohola denaturēšanai (turpmāk - denaturēšanas atļauja).

4. Noliktavas turētājam ir atļauts piegādāt denaturēto alkoholu tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (turpmāk - patērētāji), kas izmanto denaturēto alkoholu dažādu nepārtikas preču ražošanā (iepildot, pievienojot vai iestrādājot denaturēto alkoholu dažādās precēs), tehnoloģiskajā procesā, tehniskajām vajadzībām, tehniskajā apkopē vai tamlīdzīgi, ja patērētāji saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta atļauju denaturētā alkohola iegādei (turpmāk - patērētāja atļauja).

5. Ja denaturēto alkoholu paredzēts izmantot naftas produktu (degvielas) ražošanā saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", denaturēšanai var izmantot tikai tādu alkoholu, kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem.

6. Ja alkohols denaturēts un piegādāts patērētājiem, neievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību, minēto alkoholu neatbrīvo no akcīzes nodokļa.

7. Noliktavas turētājs izsniedz patērētājiem denaturēto alkoholu tādā daudzumā, kas nepārsniedz šo noteikumu 31.5.apakšpunktā minēto daudzumu.

II. Denaturēšanas atļauja

8. Lai saņemtu denaturēšanas atļauju, noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (turpmāk - iesniegums), kurā norāda šādas ziņas:

8.1. noliktavas turētāja nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un Valsts ieņēmumu dienesta iestādi, kurā noliktavas turētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

8.2. tās akcīzes preču noliktavas adresi, kurā tiks denaturēts alkohols;

8.3. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

8.4. iesnieguma iesniegšanas datumu;

8.5. noliktavas turētāja atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

9. Iesniegumam pievieno:

9.1. akcīzes preču noliktavas plānu, kurā norādītas tvertnes denaturētā alkohola uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā;

9.2. rakstisku apliecinājumu, ka denaturēšanai tiks izmantots alkohols, kas atbilst likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem (ja denaturēto alkoholu paredzēts izmantot naftas produktu (degvielas) ražošanā).

10. Valsts ieņēmumu dienests izskata noliktavas turētāja iesniegtos dokumentus un desmit darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz denaturēšanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt denaturēšanas atļauju. Denaturēšanas atļaujā norāda šādas ziņas:

10.1. noliktavas turētāja nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

10.2. akcīzes preču noliktavas adresi;

10.3. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

10.4. denaturēšanas atļaujas spēkā stāšanās datumu;

10.5. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

11. Denaturēšanas atļauja stājas spēkā tās piešķiršanas dienā. Denaturēšanas atļauju izsniedz bez maksas, un tai nav termiņa ierobežojuma.

12. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības neizsniegt denaturēšanas atļauju vai anulēt to šādos gadījumos:

12.1. noliktavas turētājs iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 8.punktā minētās ziņas;

12.2. noliktavas turētājs nav iesniedzis šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju;

12.3. noliktavas turētājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas;

12.4. noliktavas turētājs ir pārkāpis šajos noteikumos noteiktās prasības;

12.5. noliktavas turētājs ir iesniedzis pieteikumu par denaturēšanas atļaujas anulēšanu.

13. Trīs darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par denaturēšanas atļaujas anulēšanu, Valsts ieņēmumu dienests nosūta to noliktavas turētājam. Lēmumā norāda denaturēšanas atļaujas anulēšanas iemeslus.

14. Valsts ieņēmumu dienests informāciju par anulētajām denaturēšanas atļaujām nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

15. Ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītās ziņas ir mainījušās, noliktavas turētājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Ja denaturēšanas atļaujā norādītās ziņas ir mainījušās, Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgus grozījumus denaturēšanas atļaujā.

III. Alkohola denaturēšana

16. Alkoholu denaturē, pievienojot alkoholam (neatkarīgi no absolūtā spirta daudzuma alkoholā) vienu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā.

17. Denaturēšanas vielu iegādi nodrošina noliktavas turētājs.

18. Alkoholu denaturē un uzglabā tam īpaši paredzētā atsevišķā tvertnē, kuru noliktavas turētājs ir norādījis šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajā plānā. Minētajā tvertnē aizliegts uzglabāt citu alkoholu.

19. Noliktavas turētājs nodrošina denaturētā alkohola atbilstību šo noteikumu prasībām.

20. Denaturētā alkohola atbilstību šo noteikumu prasībām novērtē bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas sertifikācijas centrs" (turpmāk - Latvijas sertifikācijas centrs) vai cita Ministru kabineta pilnvarota kompetenta institūcija. Šim nolūkam noliktavas turētājs iesniedz minētajā institūcijā denaturētā alkohola paraugu.

21. Latvijas sertifikācijas centrs vai cita Ministru kabineta pilnvarota kompetenta institūcija pārbauda denaturētā alkohola paraugu un trīs darbdienu laikā pēc parauga saņemšanas izsniedz noliktavas turētājam atbilstības novērtējumu apliecinošu dokumentu.

22. Noliktavas turētājam nav atļauts piegādāt denaturēto alkoholu patērētājiem, ja no Latvijas sertifikācijas centra vai citas Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas institūcijas nav saņemts dokuments, kas apliecina denaturētā alkohola atbilstību šo noteikumu prasībām.

IV. Denaturētā alkohola piegāde

23. No akcīzes preču noliktavas izvesto denaturēto alkoholu noliktavas turētājs uzskaita, izmantojot uzskaites sistēmu (skaitītāju), kas nodrošina denaturētā alkohola summāru un neanulējamu uzskaiti.

24. Izvedot denaturēto alkoholu no akcīzes preču noliktavas, noliktavas turētājs par katru denaturētā alkohola veidu (ja noliktavas turētājs denaturē alkoholu ar dažādu absolūtā spirta daudzumu alkoholā vai denaturē alkoholu ar dažādām denaturēšanas vielām) aizpilda taksācijas periodā piegādātā denaturētā alkohola uzskaites tabulu (2.pielikums), kā arī aizpilda šo noteikumu 31.6.apakšpunktā minēto denaturētā alkohola uzskaites tabulu.

25. Noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par taksācijas periodā denaturēto un patērētājiem piegādāto denaturēto alkoholu (turpmāk - denaturēšanas pārskats).

26. Denaturēšanas pārskatā sniedzamas šādas ziņas:

26.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

26.2. akcīzes preču noliktavas adrese;

26.3. denaturētā alkohola atlikums (litros un absolūtā spirta litros) uz taksācijas perioda pirmo datumu;

26.4. taksācijas periodā denaturētais alkohols (litros un absolūtā spirta litros);

26.5. taksācijas periodā piegādātā denaturētā alkohola kopējais daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

26.6. denaturētā alkohola atlikums (litros un absolūtā spirta litros) uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu;

26.7. denaturēšanas pārskata aizpildīšanas datums;

26.8. noliktavas turētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

27. Noliktavas turētājs iesniedz denaturēšanas pārskatu par katru denaturētā alkohola veidu (ja noliktavas turētājs denaturē alkoholu ar dažādu absolūtā spirta daudzumu alkoholā vai denaturē alkoholu ar dažādām denaturēšanas vielām).

28. Noliktavas turētājs denaturēšanas pārskatam pievieno šo noteikumu 21.punktā minētā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) un šo noteikumu 24.punktā minēto taksācijas periodā piegādātā denaturētā alkohola uzskaites tabulu (arī elektroniskā veidā).

V. Prasības patērētājiem

29. Lai saņemtu patērētāja atļauju, patērētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (turpmāk - patērētāja iesniegums), kurā norāda šādas ziņas:

29.1. patērētāja nosaukumu, juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un Valsts ieņēmumu dienesta iestādi, kurā patērētājs reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

29.2. tā uzņēmuma adresi, kurā denaturētais alkohols tiks izmantots;

29.3. kādām vajadzībām tiks izmantots denaturētais alkohols;

29.4. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

29.5. patērētāja iesnieguma iesniegšanas datumu;

29.6. patērētāja atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

30. Patērētāja iesniegumam pievieno:

30.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts konkrētā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamais denaturētā alkohola daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

30.2. teritorijas plānu, kurā norādītas tvertnes denaturētā alkohola uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā. Plānu iesniedz patērētāji, kas vienlaikus uzglabā vairāk par 2000 litru denaturētā alkohola;

30.3. iepriekš izsniegto patērētāja atļauju, ja patērētāja atļauja tiek izsniegta atkārtoti.

31. Valsts ieņēmumu dienests izskata patērētāja iesniegtos dokumentus un desmit darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz patērētāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt patērētāja atļauju. Patērētāja atļaujā norāda šādas ziņas:

31.1. patērētāja nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

31.2. tā uzņēmuma adresi, kurā denaturētais alkohols tiks uzglabāts un izmantots;

31.3. kādām vajadzībām atļauts izmantot denaturēto alkoholu;

31.4. alkohola denaturēšanas vielas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

31.5. atļauto saņemamo denaturēto alkohola daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), kas atbilst šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētajam alkohola daudzumam, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamo daudzumu;

31.6. denaturētā alkohola uzskaites tabulu (3.pielikums);

31.7. patērētāja atļaujas spēkā stāšanās datumu;

31.8. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

32. Patērētājiem, kuri denaturēto alkoholu pievieno naftas produktiem (degvielai) akcīzes preču noliktavā naftas produktiem, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz patērētāja atļauju tikai tad, ja patērētājam - akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētājam - ir speciāla atļauja (licence) naftas produktu (degvielas) ražošanai.

33. Patērētāja atļauja stājas spēkā tās piešķiršanas dienā. Patērētāja atļauju izsniedz bez maksas, un tai nav termiņa ierobežojuma.

34. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības neizsniegt patērētāja atļauju vai anulēt to šādos gadījumos:

34.1. patērētāja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 29.punktā minētās ziņas;

34.2. patērētājs nav iesniedzis šo noteikumu 30.punktā minētos dokumentus;

34.3. patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas;

34.4. patērētājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības;

34.5. patērētājs ir iesniedzis pieteikumu par patērētāja atļaujas anulēšanu.

35. Trīs darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par patērētāja atļaujas anulēšanu, Valsts ieņēmumu dienests nosūta to patērētājam. Lēmumā norāda patērētāja atļaujas anulēšanas iemeslus.

36. Ja patērētāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītās ziņas ir mainījušās, patērētājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam. Ja patērētāja atļaujā norādītās ziņas ir mainījušās, Valsts ieņēmumu dienests izdara attiecīgus grozījumus patērētāja atļaujā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 9.decembri

1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.418

Denaturēšanas vielas

Nr.
p.k.
Denaturēšanas vielas Minimālais pievienojamais daudzums uz 100 litriem alkohola
1. Denaturēšanas vielas alkoholam, kuru paredzēts izmantot kosmētikas, parfimērijas un citu līdzīgu preču ražošanā:
dietilftalāts 100 grami
2. Denaturēšanas vielas alkoholam, kuru paredzēts izmantot naftas produktu (degvielas) ražošanā:
2.1. benzīns 5 litri
2.2. petroleja 5 litri
3. Citas denaturēšanas vielas:
3.1. izopropilspirts 33 litri
3.2. šādu vielu maisījums:
3.2.1. izopropilspirts 9 litri
3.2.2. acetons 1 litrs
3.2.3. metilēnzilais vai timolzilais, vai kristāliskais violetais 0,4 grami

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.418

Taksācijas periodā piegādātā denaturētā alkohola uzskaites tabula

Piegādes datums un preču pavadzīmes-rēķina sērija un numurs Patērētāja nosaukums,
juridiskā adrese,
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods,
patērētāja atļaujas numurs
Denaturētā alkohola piegādes vieta Piegādātais denaturētā alkohola daudzums
(litros un absolūtā spirta litros)
Uzskaites sistēmas (skaitītāja) rādījums pirms denaturētā alkohola piegādes Uzskaites sistēmas (skaitītāja) rādījums pēc denaturētā alkohola piegādes
1 2 3 4 5 6
           

 Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 5.decembra
noteikumiem Nr.418

Denaturētā alkohola uzskaites tabula

Piegādes datums un preču pavadzīmes-rēķina sērija un numurs Atlikums pirms piegādes (litros un absolūtā spirta litros) Piegādātais daudzums (litros un absolūtā spirta litros) Atlikums pēc piegādes (litros un absolūtā spirta litros) Akcīzes preču noliktavas turētājs
(nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Akcīzes preču noliktavas turētāja atbildīgā persona (paraksts un tā atšifrējums) Patērētājs
(paraksts un tā atšifrējums)
1 2 3 4 5 6 7
             

  Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!