Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija publicē:
  • lēmumus par tarifu aprēķināšanas metodiku un lēmumus, ar kuriem noteikts tarifs;
  • noteikumus par Regulatoram regulāri iesniedzamās informācijas veidiem, apjomu un iesniegšanas termiņiem;
  • vispārējās atļaujas noteikumus;
  • ziņojumus par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanu un ziņojumus, kuros informē par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2006. gada 15. marta lēmums Nr. 68 "Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.03.2006., Nr. 49 (3417) https://www.vestnesis.lv/ta/id/131181

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.69

Par konkursa komisijas nolikumu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā

Vēl šajā numurā

24.03.2006., Nr. 49 (3417)

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Veids: lēmums

Numurs: 68

Pieņemts: 15.03.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.68

Rīgā 2006.gada 15.martā (prot. Nr.12 (277), 4.p.)

Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā

Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Komisija) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju.

Komisija konstatē:

1. Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka Komisija nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju.

2. Saskaņā ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 3.punktu par augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura atbilst šo noteikumu prasībām un kuru konkursa kārtībā nosaka Komisija.

Komisija secina:

Tā kā atbilstoši ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 3.punktam un saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punktu Komisija nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju, Komisijai ir jāizsludina un jārīko konkurss viena augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai.

Ņemot vērā ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 3.punktu un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punktu, 8.panta otro daļu un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt konkursa nolikumu “Nolikums augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā” (pielikums).

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātais nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Izsludināt konkursu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā saskaņā ar šā lēmuma 1.punktā apstiprinātajā nolikumā paredzēto konkursa norises kārtību, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijiem ar šā lēmuma 1.punktā apstiprināta nolikuma spēkā stāšanās brīdi.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva


 

 

APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 15.marta lēmumu Nr.68 (protokols Nr.12 (277), 4.p.)

Nolikums augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Komisija) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju, konkursa norises kārtību, konkursa dalībnieku atlasi un konkursa dalībnieku novērtēšanas kritērijus. 

2. Konkursa mērķis ir saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punktu noteikt vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju.

3. Konkursu rīko ar Komisijas padomes lēmumu apstiprināta konkursa komisija (turpmāk — konkursa komisija).

4. Šā nolikuma izpratnē konkursa dalībnieks ir nolikuma 11.punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, kura ir iesniegusi intereses apliecinājumu (1.pielikums) šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un piedalās konkursā.

5. Konkursa dalībnieku pielaiž dalībai konkursā, ja tas ir izpildījis šā nolikuma 12.un 19.punkta un intereses apliecinājuma (1.pielikums) nosacījumus.

2. Konkursa priekšmets

6. Konkursa priekšmets ir tiesības būt par vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju.

7. Šā nolikuma 6.punktā minētais augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājs tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem.

3. Konkursa principi

8. Jebkāda vienošanās starp konkursa dalībniekiem attiecībā uz piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursā vai attiecībā uz konkursa nolikuma izpildi vai neizpildi ir aizliegta un ir spēkā neesoša kopš tās noslēgšanas brīža.

9. Aizliegtā vienošanās šā nolikuma izpratnē ir mutvārdu vai rakstveida vienošanās (arī darbības savstarpēja saskaņošana) starp diviem vai vairākiem konkursa dalībniekiem, ar konkursu saistītas informācijas savstarpēja atklāšana, kā arī citas darbības, kas var ietekmēt konkursa rezultātu.

 10. Konkursa dalībnieks sniedz konkursa komisijai patiesu, pilnīgu un precīzu informāciju un ir atbildīgs par informācijas patiesumu.

4. Konkursa dalībnieks

11. Konkursā kā konkursa dalībnieks var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona.

12. Saistīti konkursa dalībnieki netiek pielaisti konkursam kā atsevišķi konkursa dalībnieki. Par saistītiem konkursa dalībniekiem uzskata tādus konkursa dalībniekus, kuriem vai kuros ir savstarpēja tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība vai attiecībā uz kuriem trešajai personai vienlaicīgi ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme, kontrole vai līdzdalība. Šā nolikuma izpratnē izšķiroša ietekme ir iespēja tieši vai netieši kontrolēt lēmumu pieņemšanu pārvaldes institūcijās (dalībnieku sapulce, valde, padome). Šā nolikuma izpratnē kontrole ir attiecības starp diviem konkursa dalībniekiem, kurās vienam ir vara noteikt otra finansiālo un darbības politiku saskaņā ar statūtiem vai uz līguma pamata. Šā nolikuma izpratnē līdzdalība ir tieša vai netieša līdzdalība desmit vai vairāk procentu apmērā no konkursa dalībnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla.

5. Konkursa dalībnieka pārstāvis

13. Katrs konkursa dalībnieks ieceļ ne vairāk kā divus pārstāvjus tā pārstāvībai konkursā. Konkursa dalībnieka pārstāvis konkursā var būt tā likumīgais vai tā pilnvarotais pārstāvis. Konkursa dalībnieks šo faktu apliecina ar attiecīgu dokumentu (izraksts no komercreģistra vai pilnvara).

14. Pārstāvja darbība (t.sk. pārstāvja sniegto ziņu patiesums) konkursā ir saistoša konkursa dalībniekam. Pārstāvja atsaukšana vai aizstāšana ar citu pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad konkursa komisija saņem no konkursa dalībnieka attiecīgā pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokumentu (izraksts no komercreģistra vai pilnvara).

6. Intereses apliecinājums

15. Konkursa dalībnieks, lai varētu piedalīties konkursā, konkursa komisijai iesniedz vienu aizpildītu intereses apliecinājuma (1.pielikums) oriģinālu un tam pievienotas septiņas tā kopijas. Intereses apliecinājuma veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājaslapā internetā — http://www.sprk.gov.lv. 

16. Aizpildot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks ievēro šajā nolikumā paredzētās prasības un nosacījumus.

 17. Konkursa dalībnieks nekavējoties rakstveidā paziņo konkursa komisijai par jebkādām izmaiņām intereses apliecinājumā sniegtajā informācijā, kā arī nekavējoties rakstveidā paziņo, ja atklāj, ka intereses apliecinājumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza.

18. Šā nolikuma 17.punktā paredzēto paziņojumu paraksta konkursa dalībnieka pārstāvis.

19. Konkursa dalībnieks intereses apliecinājumam pievieno šādus dokumentus, kas ir neatņemama intereses apliecinājuma sastāvdaļa:

19.1. reģistrācijas apliecību (juridiskai personai) vai pases kopiju (fiziskai personai);

19.2. izziņu no komercreģistra, ka konkursa dalībnieks neatrodas likvidācijas stadijā vai nav ierosināts komersanta maksātnespējas process (juridiskai personai);

19.3. konkursa dalībnieka pārstāvja pārstāvību apliecinošu dokumentu (pilnvara, izziņa no komercreģistra, statūti u.c.);

19.4. deklarāciju par atbilstību (2.pielikums). Deklarācijas par atbilstību veidlapa elektroniski ir pieejama Komisijas mājaslapā internetā — http://www.sprk.gov.lv;

19.5. ICANN/IANA atzinumu par konkursa dalībnieka darbības atbilstību ICANN/IANA pieņemtajām prasībām un standartiem (ja tāds ir);

19.6. iekšēja drošības audita slēdzienu (ja tāds ir);

19.7. ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 13.punktā paredzētās domēna lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtības projektu;

19.8. ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 14.punktā paredzētās strīdu risināšanas kārtības projektu;

19.9. ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 16.punktā paredzētās domēna lietošanas tiesību piešķiršanas un pagarināšanas maksas noteikšanas metodikas projektu.

20. Konkursa komisijai konkursa dalībnieks iesniedz tikai dokumenta oriģinālu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tā kopiju. Visiem konkursa dalībnieka iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt spēkā esošiem un tiem jāsatur aktuālā informācija, visas pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.

21. Visi dokumenti iesniedzami valsts valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

22. Ārvalstīs izdoto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams attiecīgi legalizēt.

7. Intereses apliecinājuma iesniegšana

23. Intereses apliecinājumu konkursa dalībnieks iesniedz konkursa komisijai aizvērtā un aizzīmogotā aploksnē personīgi vai pa pastu tādā veidā, lai konkursa komisija to saņemtu līdz 2006.gada 15.jūnijam plkst.12.00 (pēc Latvijas Republikas laika). Uz aploksnes norāda “Konkursam augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai”, konkursa komisijas adresi, kā arī konkursa dalībnieka nosaukumu un juridisko adresi. Neatvērt līdz 2006.gada 15.jūnijam plkst.14.00. Konkursa komisijas adrese — Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Brīvības iela 55, Rīga, LV–1010, Latvija. Telefons uzziņām + 371 7097200.

24. Konkursa komisija konkursam iesniegto aploksni, kas saņemta pēc šā nolikuma 23.punktā norādītā termiņa, uzskata par nederīgu, neatver un neatvērtā veidā nosūta atpakaļ nosūtītājam. Visos pārējos gadījumos konkursa komisijai iesniegtos dokumentus konkursa dalībniekam atpakaļ neizsniedz.

8. Sazināšanās ar konkursa komisiju

25. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar konkursu saistītu jautājumu, iesniedz to rakstveidā konkursa komisijai ne vēlāk kā līdz 2006.gada 5.jūnijam.

26. Pēc intereses apliecinājuma iesniegšanas konkursa komisijai jebkāda informācijas apmaiņa starp konkursa komisiju un konkursa dalībnieku, kas saistīta ar konkursu, notiek tikai sazinoties ar konkursa dalībnieka pārstāvi rakstveidā.

27. Informācijas pieprasījumu konkursa komisijai iesniedz rakstveidā valsts valodā un nosūta pa pastu, faksu (+371 7097277) vai e-pastu (konkurss@sprk.gov.lv). Iesniedzot jautājumu konkursa komisijai, norāda “Konkursam augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai”, kā arī norāda personas vārdu, uzvārdu (juridiskai personai nosaukumu), kas šo jautājumu iesniedz, kā arī šīs personas kontaktinformāciju (pasta un e-pasta adrese, faksa numurs, tālruņa numurs).

28. Konkursa komisija saņemto rakstveida jautājumu par konkursa norisi, kā arī atbildi uz saņemto jautājumu nosūta visiem konkursa dalībniekiem, kuri uz jautājuma saņemšanas brīdi ir iesnieguši intereses apliecinājumu.

29. Konkursa komisija ir tiesīga publiskot iesniegto jautājumu un savu atbildi uz to Komisijas mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv. Publiskojot iesniegto jautājumu, konkursa komisija nav tiesīga minēt personu, kas iesniegusi attiecīgo jautājumu, kā arī pārējos konkrētās atbildes saņēmējus.

9. Ierobežotas pieejamības informācija

30. Iesniedzot intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks piekrīt, ka konkursa komisija izmantos visu konkursa dalībnieku iesniegto informāciju un dokumentus vienīgi ar konkursu saistītām darbībām.

 31. Informācija par konkursu un konkursa procedūru ir publiski pieejama, izņemot šādu informāciju, kurai ir ierobežotas pieejamības statuss:

31.1. iesniegto intereses apliecinājumu skaits — līdz šā nolikuma 23.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienai;

31.2. iesniegto intereses apliecinājumu saturs;

31.3. iesniegto intereses apliecinājumu novērtējums.

 32. Par konkursa dalībnieka iesniegtās informācijas aizsardzību ir atbildīga konkursa komisija. 

10. Konkursa uzvarētāja noteikšana

33. Konkursa komisijas priekšsēdētājs šā nolikuma 23.punktā paredzēto aploksni atver 2006.gada 15.jūnijā plkst.14.00 Brīvības ielā 55, 2.stāvā, konkursa komisijas locekļu un to konkursa dalībnieku pārstāvju klātbūtnē, kuri ir ieradušies.

34. Konkursa komisija pēc šā nolikuma 23.punktā paredzētās aploksnes atvēršanas pārliecinās:

34.1. vai konkursa dalībnieks atbilst šā nolikuma 11. un 12.punkta prasībām;

34.2. vai ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas paredzēta šā nolikuma 19.punktā.

35. Ja konkursa komisija konstatē, ka konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu (un tas var ietekmēt konkursa rezultātu), konkursa komisija par to rakstveidā informē konkursa dalībnieku. Konkursa komisija ir tiesīga izslēgt šādu konkursa dalībnieku no dalības konkursā.

36. Ja konkursa komisija konstatē, ka divi vai vairāki konkursa dalībnieki šā nolikuma 12.punkta izpratnē ir saistīti, konkursa komisija par to rakstveidā informē saistītos konkursa dalībniekus, un tie divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas izlemj, kurš no konkursa dalībniekiem turpinās piedalīties konkursā. Ja konkursa dalībnieki nepieņem lēmumu, konkursā turpina piedalīties tas konkursa dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis šā nolikuma 23.punktā minēto aploksni. Ja konkursa dalībnieki nevienojas, kurš no tiem turpinās piedalīties konkursā, un tie šā nolikuma 23.punktā minēto aploksni ir iesnieguši vienlaicīgi, konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz abus konkursa dalībniekus.

 37. Konkursa komisija no dalības konkursā izslēdz konkursa dalībnieku, kurš atrodas likvidācijas stadijā (juridiskā persona) vai par kuru ir ierosināts maksātnespējas process (juridiskā un fiziskā persona).

38. Konkursa komisija ir tiesīga jebkurā laikā no konkursa dalībnieka rakstveidā pieprasīt sniegt papildu informāciju par konkursa dalībnieka iesniegto informāciju. Konkursa dalībnieks papildu informāciju rakstveidā iesniedz konkursa komisijai ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no konkursa komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

39. Ja konkursa komisija atklāj, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis nepilnīgu vai neprecīzu informāciju vai iesniegtā informācija ir mainījusies, bet konkursa dalībnieks par to nav paziņojis konkursa komisijai, vai ja konkursa dalībnieks atsakās sniegt konkursa komisijai šā nolikuma 39.punktā paredzēto papildu informāciju un paredzētā informācija ir nepieciešama konkursa uzvarētāja noteikšanai, konkursa komisija ir tiesīga izslēgt konkursa dalībnieku no dalības konkursā. 

40. Konkursa komisija izvērtē konkursam pielaistā konkursa dalībnieka intereses apliecinājumā iekļauto pēc noteiktajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

41. Konkursā uzvar un turpmāk tiek uzskatīts par augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju tas konkursa dalībnieks, kurš atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis visvairāk punktu. Vērtēšanas punktu piešķiršanas solis ir viens vesels punkts, izņemot šā Nolikuma 3.pielikuma “Vērtējuma kritēriji augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai konkursa kārtībā” 1.un 2.punktu.

42. Ja vairāki konkursa dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad uzvarējušais konkursa dalībnieks ir tas, kurš pirmais iesniedzis 23.punktā minēto aploksni.

43. Skaitot katra konkursa dalībnieka intereses apliecinājuma vērtēšanas rezultātā iegūto punktu kopsummu, tajā neieskaita tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējumu kritēriju vērtējuma summu, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu novērtējis ar vislielāko punktu summu, un tā viena konkursa komisijas locekļa vērtējumu kritēriju, kurš šo konkrēto intereses apliecinājumu ir novērtējis ar vismazāko vērtējuma summu.

11. Rezultātu apstiprināšana un paziņošana

44. Konkursa komisija desmit darba dienu laikā no 23.punktā minētās aploksnes atvēršanas dienas apkopo konkursa rezultātus un iesniedz Komisijas padomei. Komisijas padome divu nedēļu laikā lemj par konkursa uzvarētāja noteikšanu, apstiprinot konkursa rezultātus.

45. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas Komisija par to trīs darba dienu laikā rakstveidā informē uzvarējušo konkursa dalībnieku. Komisija konkursa dalībniekiem, kuri nav uzvarējuši konkursā, trīs darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to, ka tie konkursā nav uzvarējuši.

46. Ja konkursa komisija konstatē, ka uzvarējušais konkursa dalībnieks nav ievērojis vai ir pārkāpis šo nolikumu un tas ir ietekmējis konkursa rezultātu, Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu, tad jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu summu.

47. Ja konkursā nav uzvarētāja, tad Komisijas padome konkursu izsludina par nenotikušu un izsludina jaunu konkursu.

48. Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāja noteikšanu.

12. Augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja pienākumi

49. Konkursa uzvarētājs atbilstoši ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 12.punktā noteiktajam desmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā reģistrējas Datu valsts inspekcijā.

50. Konkursa uzvarētājs atbilstoši ar Komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprināto Noteikumu par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam 13., 14.un 16.punktā noteiktajam trīsdesmit kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Komisijas padome apstiprinājusi konkursa rezultātus, iesniedz Komisijā apstiprināšanai šā nolikuma 19.7., 19.8. un 19.9.punktā minētās kārtības un metodiku.

51. Ja konkursa uzvarētājs neizpilda šā nolikuma 49.un 50.punktā minētos nosacījumus, Komisijas padome konkursa uzvarētāja noteikšanu atzīst par spēkā neesošu. Jaunais uzvarējušais konkursa dalībnieks ir nākamais konkursa dalībnieks, kurš ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

 

1.pielikums

Nolikumam augstākā līmeņa domēna .lv reģistra

turētāja noteikšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 15.marta lēmumu Nr.68 (protokols Nr.12 (277), 4.p.)

 

Intereses apliecinājums

Parakstot šo intereses apliecinājumu, konkursa dalībnieks apliecina, ka visa tajā un tai pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un pamatoti.

1. Konkursa dalībnieka
nosaukums vai vārds, uzvārds

 

 

2. Konkursa dalībnieka juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarēta dzīvesvieta (fiziskai personai)

 

 

3. Pārstāvji (ne vairāk kā divas personas):

vārds un uzvārds

pārstāvības pamats

amats

adrese

tālruņa numurs

fakss

e-pasta adrese

 

 

4. Informācija par konkursa dalībnieku uz intereses apliecinājuma iesniegšanas brīdi (iepriekšējā pieredze domēnu reģistrēšana un cita informācija saistībā ar domēnu reģistrēšanu)

 

Datums____________________

Pārstāvis

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

2.pielikums

Nolikumam augstākā līmeņa domēna .lv reģistra

turētāja noteikšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 15.marta lēmumu Nr.68 (protokols Nr.12 (277), 4.p.)

Deklarācija par atbilstību

Parakstot šo deklarāciju, Konkursa dalībnieks apliecina, ka šajā deklarācijā sniegtā informācija ir patiesa.

____________(konkursa dalībnieks), kuru pārstāv __________________________________ (pārstāvis), pamatojoties uz ______________________, paziņo, ka:

konkursa dalībnieka likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji, kas paredzēti intereses apliecinājuma veidlapā, ir iepazinušies, saprot un apņemas pienācīgi un laikus pildīt šā konkursa nolikuma nosacījumus, kā arī tiesību aktus, kas reglamentē šo konkursu.

Konkursa dalībnieks paziņo un apņemas ievērot šādus nosacījumus:

(a) tas darbojas saskaņā ar valstī, kurā atrodas tā juridiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs piedalīties konkursā, un tam ir visas nepieciešamās atļaujas un pilnvarojumi;

(b) tas neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas procesā (juridiskai personai);

(c) visa informācija, kuru tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji snieguši intereses apliecinājuma veidlapā, tās pielikumos, vai jebkura cita informācija, kas iesniegta konkursa komisijai, ir precīza un patiesa, un jebkurš paustais viedoklis ir patiess un godīgs. Ja sniegtā informācija mainīsies vai tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, par to nekavējoties paziņos konkursa komisijai;

(d) tas izpildīs un nodrošinās, cik labi vien iespējams, ka tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji izpildīs konkursa nolikumā paredzēto;

(e) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nevienosies vai citādā veidā neietekmēs, vai nemēģinās ietekmēt konkursa rezultātu, vienojoties ar jebkuru citu konkursa dalībnieku vai jebkuru citu konkursā iesaistīto personu, kas tieši vai netieši ir saistīta ar jebkuru konkursa dalībnieku;

(f) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nemēģinās iegūt vai meklēt konkursa nolikuma paredzēto informāciju par citiem konkursa dalībniekiem;

(g) tas un tā likumīgie vai pilnvarotie pārstāvji nav vienojušies ar citiem konkursa dalībniekiem vai to likumīgajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem un starp tiem nepastāv nekādas vienošanās par konkursa rezultātu iespaidošanu vai mēģinājumu tos iespaidot;

(h) līdz konkursa noslēguma dienai par tās pamatkapitāla daļu īpašnieku izmaiņām, kas skar vairāk nekā desmit procentus no pamatkapitāla, paziņos konkursa komisijai pēc iespējas īsākā laikā (juridiskai personai).

(i) tas atzīs un pilnībā atbildēs par tā pilnvaroto pārstāvju darbībām konkursā.

Datums_______________

 Pārstāvis

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

3.pielikums

Nolikumam augstākā līmeņa domēna .lv reģistra noteikšanai konkursa kārtībā, kas apstiprināts ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2006.gada 15.marta lēmumu Nr.68 (protokols Nr.12 (277), 4.p.)

Vērtējuma kritēriji augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāja noteikšanai
konkursa kārtībā

Nr.
p.k.

Dalībnieku raksturojošie kritēriji

Min.

punkti

Maks.

punkti

1.

ICANN/IANA atzinums

Nav - 0

Ir - 10

2.

Iekšēja drošības audita slēdziens

Nav - 0

Ir - 10

3.

Līdzšinējā pieredze domēnu reģistrēšanā

0

10

4.

Domēna lietošanas tiesību piešķiršanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtības projekts

0

10

5.

Domēna lietošanas tiesību piešķiršanas un pagarināšanas maksas noteikšanas metodikas projekts

0

10

6.

Strīdu risināšanas kārtības projekts

0

10

7.

Plānotas reģistrācijas maksas apmērs

0

20

Kopā:

0

80

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!