Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Iepirkumi valsts un pašvaldību vajadzībām. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2006., Nr. 41 https://www.vestnesis.lv/ta/id/130043

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Izsoles

Vēl šajā numurā

10.03.2006., Nr. 41

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Iepirkumi valsts un pašvaldību vajadzībām

PAS.JPG (7061 bytes)

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

Atklāts konkurss

Preces

Vai Iepirkums tiek organizēts PTO nolīguma par valsts līgumiem (GPA) ietvaros? : JĀ

I. DAĻA PASŪTĪTĀJS

I.1) Pasūtītāja oficiālais nosaukums un adrese

Valsts probācijas dienesta pārvalde, 90001625082, Dzirnavu ielā 91, Rīgā, LV-1011, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Valsts probācijas dienesta pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja Diāna Kairiša, tālr.: 7021101, 6304662; e-pasts: diana.kairisa@vpdp.gov.lv

Tālr.: 7021138

Faksa Nr.: 7021139

Elektroniskā pasta adrese: vpdp@vpdp.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.probacija.lv

I.2) Papildu informāciju var saņemt:

I.1) norādītajā adresē

I.3) Konkursa nolikumu var saņemt:

I.1) norādītajā adresē

I.4) Piedāvājumi jāiesniedz:

I.1) norādītajā adresē

I.5) Pasūtītājs ir * Valsts iestāde

II. DAĻA. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Būvdarbu līguma veids(ja iepirkuma priekšmets ir būvdarbi)

II.1.2) Preču piegādes līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir preču piegāde) Pirkšana

II.1.3) Pakalpojumu līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir pakalpojumi)

Pakalpojumu kategorijas Nr.0

II.1.4) Vai tiks slēgta vispārējā vienošanās? * NĒ

II.1.5) Iepirkuma nosaukums *„Datortehnikas un programmatūras piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana Valsts probācijas dienesta vajadzībām„ (iepirkuma identifikācijas Nr. VPDP2006/01)

II.1.6) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

Iepirkuma priekšmets ir datortehnikas un programmatūras piegāde, uzstādīšana un garantijas apkalpošana Valsts probācijas dienestam. Paredzamais iepirkuma apjoms: Darba stacijas ar 17” monitoru un MS Office 2003 pamatizdevumu, versija latviešu valodā – 150 gab.; Darba stacijas ar 17” monitoru un MS Office 2003 standarta izdevumu, versija latviešu valodā – 20 gab.; Portatīvais dators ar MS Office 2003 standarta izdevumu, versija latviešu valodā; Drukas iekārtas – 90 gab.

II.1.7) Paredzamā līguma izpildes vieta Latvijas Republikas teritorija: Līguma izpildes vietas norādītas atklātā konkursa Nolikuma pielikumā Nr.2

NUTS kods *LV00 Latvija

II.1.8) Klasifikācija

II.1.8.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 30200000-1

Papildu priekšmeti

II.1.8.1) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

II.1.9) Vai iepirkums ir sadalīts daļās? NĒ

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

II.1.10) Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus (ja tas pieļaujams saskaņā ar konkursa nolikumu) NĒ

II.2) LĪGUMA APJOMS

II.2.1) Kopējais līgumu apjoms (iekļaujot visas iepirkuma daļas, ja iepirkums ir sadalīts daļās)

II.2.2) Piedāvājuma papildu opcijas (ja paredzēts) , to apraksts un laiks, kad tās tiks īstenotas (ja zināms)

II.3) Paredzamais līguma izpildes termiņš

Periods mēnešos 12 un/vai dienās 0 (pēc līguma noslēgšanas brīža)

vai Līguma spēkā stāšanās laiks (nav uzrādīts) un/vai beigas (nav uzrādīts)

III. DAĻA. JURIDISKĀ, EKONOMISKĀ, FINANŠU UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III. 1.) Apstākļi, kas attiecas uz līguma slēgšanu

III. 1.1.) Nepieciešamās iemaksas un garantijas (ja tādas tiek paredzētas) Piedāvājuma nodrošinājums konkursam ir 10 000,00 LVL (desmit tūkstoši latu)

III. 1.2.) Finansēšanas un samaksas noteikumi vai atsauce un/vai noteikumiem, kuros tie ietverti (ja nepieciešams) Nav

III. 1.3.) Juridiskā forma, kā tiks apvienoti/sadalīti līguma/-u slēdzējs/-i. (ja tāda nepieciešama) Nav

III .2) Piedalīšanās nosacījumi

III. 2.1.) Informācija par pretendenta darbību, kas iesniedzama, lai izpildītu minimālās ekonomiskās, finansiālās un tehniskās prasības, kas izvirzītas pretendentiem. 1.1. Par konkursa pretendentu var būt jebkura juridiska persona vai juridisko personu grupa, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Komercreģistrā vai Ārvalstīs attiecīgajā iestādē. 1.2. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja tiek konstatēts kāds no sekojošiem apstākļiem: 1.2.1. pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;1.2.2. pretendentam ir nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu, parādi Latvijā vai citā pretendenta reģistrācijas valstī;1.2.3. pretendents nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos;1.2.4. likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā līdz piedāvājuma atvēršanas dienai;1.2.5. pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, kas ir noteiktas šajā sadaļā un sadaļā „Iesniedzamie dokumenti”;1.2.6. likumā noteiktā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā līdz piedāvājuma atvēršanas dienai. 1.3. 13.2.1. – 13.2.6.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu grupas dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē

III. 2.1.1.) Pretendenta juridiskais statuss – nepieciešamā dokumentācija 2. Atbilstības, saimnieciskā un finansiālā stāvokļa, kā arī iespēju pārbaudei pretendentiem, piesakoties uz konkursu, jāiesniedz šādi atlases dokumenti un informācija: 2.1. izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī par to, ka pretendentam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kuras derīguma termiņš nav beidzies piedāvājuma iesniegšanas dienā;2.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta pilna izziņa (oriģināls) par pretendentu ar atzīmi par to, ka pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas bankrota vai likvidācijas stadijā, un atzīmi par paraksta tiesībām, kas ir izsniegta ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 2.3. pretendenta apliecinājums, ka likumos noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi.2.4. pretendenta apliecinājums par atbilstību Nolikuma 14.2.3.punktam.2.5. piedāvājuma nodrošinājumu bankas galvojuma formā (oriģināls) sagatavotu atbilstoši šī nolikuma 3. pielikuma dotajam paraugam;2.6. pēdējo 3 (trīs) finanšu gadu pārskati (t.sk. bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi), kā arī revidenta ziņojums. 2.7. pretendenta klientu atsauksmes par iepriekšējos 3 (trīs) gados veiktajiem Nolikuma 14.2.1 un 14.2.2.punktu prasībām atbilstošajiem datortehnikas un drošības risinājumu piegādes un instalēšanas darbiem, kā arī garantijas apkalpošanu, kurā norādīts piegādātās datortehnikas, un drošības risinājumu daudzums un raksturojums, garantijas apkalpošanas termiņš, saņēmējs, saņēmēja kontaktpersona un viņa kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasta adrese), darbu izpildes laiks un termiņš. 2.8. Pretendenta un apakšuzņēmēju kvalitātes vadības sistēmas esamības apliecinājums, kā arī šīs sistēmas darbības pamatprincipu apraksts un kontroles pasākumu kopuma apraksts. Pretendenta atbilstību var apliecināt iesniedzot neatkarīgas kvalitātes kontroles standartu apliecinošas organizācijas sertifikātu (piemēram, ISO 9001).2.9. piedāvātās datortehnikas un drošības risinājuma ražotāju (ražotāju pārstāvniecības) izsniegti apliecinājumi, kuri adresēti konkursa komisijai, kas apliecina pretendenta vai apakšuzņēmēja autorizāciju piedāvātās datortehnikas un drošības risinājuma piegādei, uzstādīšanai un garantijas apkalpošanai Latvijas Republikas teritorijā vai citi dokumenti, kuri nepārprotami apliecina pretendenta vai apakšuzņēmēja tiesības veikt datortehnikas un/vai drošības risinājuma piegādi, uzstādīšanu un garantijas apkalpošanu (pārstāvniecības līgumi, servisa sniegšanas autorizācijas vai analogi dokumenti);2.10. Pretendenta speciālistu, kuri tiks iesaistīti iepirkuma līguma izpildē, dzīvesgājuma apraksti (CV).2.11. Pretendenta apliecinājums par strādājošo skaitu uzņēmumā un izziņa par veiktajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2005.gada pirmajos piecos mēnešos2.12. ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus Nolikuma 15.1.-15.4; 15.6-15.8.; 15.10. punktos minētie dokumenti ir jāiesniedz par piesaistītiem apakšuzņēmējiem, kuri veiks konkrētos darbus, kā arī piedāvājumam jāpievieno apakšuzņēmēja apliecinājums par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai šī projekta realizācijā. Pretendentam nepārprotami jānorāda darbu apjoms, kuru veikšanu paredzēts uzticēt katram konkrētam apakšuzņēmējam.

III. 2.1.2.) Informācija par saimniecisko un finansiālo stāvokli – nepieciešamā dokumentācija 3. Pretendentam jāveic piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar konkursa Nolikuma I. sadaļas „Vispārīga informācija” 9.punktā noteikto.3.1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīga apjoma un rakstura IT pakalpojumu sniegšanā un piegādes veikšanā: 3.1.1. Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam iepriekš ir jābūt vismaz 2 (divām) līdzvērtīgu datorkomplektu (100 sistēmbloki un monitori) piegādēm ar uzstādīšanu un apkalpošanu;3.1.2. Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam iepriekš ir jābūt vismaz 2 (divām) apjoma ziņā līdzvērtīgu drošības sistēmu (vismaz 10 perifērijas drošības sistēmas iekārtas vienam klientam) piegādēm ar uzstādīšanu un apkalpošanu;3.1.3. Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam jābūt valsts pasūtījuma līguma izpildei nepieciešamai tehniskajai kompetencei, finanšu resursiem, materiālām iespējām, kā arī vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei piedāvāto tehnoloģiju izplatīšanā vai ražošanā, garantijas apkalpošanā un servisa nodrošināšanā.3.2. Pretendenta gada finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt vidēji vismaz 3 (trīs) reizes lielākam nekā iesniegtā piedāvājuma kopsummai. 3.3. Pretendentam jābūt autorizētam piedāvātās datortehnikas un drošības risinājuma piegādei, uzstādīšanai un garantijas apkalpošanai Latvijas Republikas teritorijā.3.4. Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, apakšuzņēmējam, kurš veiks attiecīgo piegādi vai pakalpojumu, jāizpilda attiecīgi Nolikuma 14.2., 14.3., 14.4.; 14.5. punktā noteiktās prasības. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka Pretendents atbilst attiecīgajām prasībām.3.5. Pretendenta pieaicinātajiem apakšuzņēmējiem gada finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (izņemot uzņēmumus, kas dibināti vēlāk) jābūt vidēji vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vai piegādājamo preču piedāvājuma summu

III. 2.1.3.) Informācijas par pretendenta tehniskajām iespējām – nepieciešamā dokumentācija

III .3) Apstākļi, kas attiecas uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu

III. 3.1.) Vai pakalpojumu var sniegt tikai noteiktas profesijas pārstāvji? NĒ

III. 3.2.) Vai līgumslēdzējam būs jāuzrāda to personu vārdi un profesionālā kvalifikācija, kas būs tiešie līguma izpildītāji? JĀ

IV. DAĻA. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

IV.1) Iepirkuma procedūras veids atklāts konkurss

IV.1.1) Vai jau ir zināmi kandidāti? (sarunu procedūras gadījumā) NĒ

IV.1.2) Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums (ja tāda izvēlēta)

IV.1.3) Par informatīvā paziņojuma publicēšanu (ja tāds bijis nepieciešams)

IV.1.3.1) Informatīvais paziņojums, kas Publicēts par šo iepirkumu (ja tāds bijis)

Nav

IV.1.3.2) Citas informatīvās publikācijas

Paziņojuma publikācijas OJ Nr. 2006/S 16-017538

Publicēts 25.01.2006.

IV.1.4) Iespējamais pretendentu skaits, kas piedalīsies iepirkuma procedūrā

minimālais skaits 0 /maksimālais skaits 0

IV.2) Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

B1) Vērtēšanas kritēriji, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu

1.Preces kvalitāte (maksimālais punktu skaits – 40)

2.Cena ( maksimālais punktu skaits – 60);

Vai kritēriji norādīti dilstošā secībā pēc to īpatsvara vērtēšanā? JĀ.

B2) Kritēriji noradīti konkursa nolikumā

IV.3) Administratīvā informācija

IV.3.1) Identifikācijas Nr. * VPDP2006/01

IV.3.2) Konkursa nolikumu un papildu dokumentāciju var saņemt līdz 03.04.2006.

Maksa (ja tāda noteikta) valūta

Maksājuma veids un rekvizīti

IV.3.3) Piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņš (atkarīgs no tā, kāda procedūra izvēlēta) 03.04.2006.

vai 0 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas

Laikā Līdz plkst. 11.00

IV.3.4) Uzaicinājumu nosūtīšanas laiks kandidātiem (slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā)

Paredzētais datums (nav uzrādīts)

IV.3.5) Valoda vai valodas, kurās iesniedzams pretendenta pieteikums piedalīties iepirkuma procedūrā lv

IV.3.6) Piedāvājuma derīguma termiņš(atklāta konkursa gadījumā)

Līdz 03.06.2006. 0 mēnesi/-šus un/vai

0 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa

IV.3.7) Piedāvājumu atvēršana

IV 3.7.1) Personas, kuras piedalīsies piedāvājumu atvēršanas sēdē

Piedāvājumu atvēršanas sēdē var piedalīties visas ieinteresētās personas

IV.3.7.2) Laiks un vieta

Laiks 03.04.2006. plkst.11: 00

Vieta Rīgā, Dzirnavu ielā 91, 2.stāvā 201.kabinetā

VI. DAĻA. CITA INFORMĀCIJA

VI.1) Vai paziņojuma publikācija ir obligāta? NĒ

VI.2) Ja iepirkums ir regulārs, norādīt plānoto nākamā iepirkuma izsludināšanas laiku.

VI.3) Vai iepirkums ir saistīts ar projektu, kas tiek finansēts no ES Fondiem? * NĒ

VI.4) Cita informācija (ja nepieciešama) Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

VI.5) Paziņojuma nosūtīšanas datums 02.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Banka, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000158236, adrese: K.Valdemāra ielā 2a, Rīgā. Tālruņi: +371-7022383. Fakss: +371-7022420. E-pasts konkursi@bank.lv

2. Identifikācijas nr.: LB nr.2006/3

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 20.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: 20000 (divdesmit tūkstoši) litri “ziemas” dīzeļdegvielas piegāde

CPV kods: 23121200-3

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 15.04.2006

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA KU “Nafta Trading”

LV40003533614

Jelgavas ielā 2a, daugvpils LV-5420

9560.00

Kopā:

9560.00

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: pretendents neatbilst nolikuma prasībām

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.03.2006.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

Atklāts konkurss

Pakalpojumi

Vai Iepirkums tiek organizēts PTO nolīguma par valsts līgumiem (GPA) ietvaros? : JĀ

I. DAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Pasūtītāja oficiālais nosaukums un adrese

Vides ministrija, 90000028508, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Edīte Zviedre

Tālr.: +3717026465

Faksa Nr.: +3717228751

Elektroniskā pasta adrese: Edite.zviedre@vidm.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.vidm.gov.lv

I.2) Papildu informāciju var saņemt:

Vides ministrija, 90000028508, Peldu iela 26/28, LV-1494, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Edīte Zviedre

Tālr.: +3717026465

Faksa Nr.: +3717228751

Elektroniskā pasta adrese: Edite.zviedre@vidm.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.vidm.gov.lv

I.3) Konkursa nolikumu var saņemt:

Vides ministrija, 90000028508, Peldu iela 26/28, LV-1494, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Edīte Zviedre

Tālr.: +3717026465

Faksa Nr.: +3717228751

Elektroniskā pasta adrese: Edite.zviedre@vidm.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.vidm.gov.lv

I.4) Piedāvājumi jāiesniedz:

Vides ministrija, 90000028508, Peldu iela 26/28, LV-1494, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Edīte Zviedre

Tālr.: +3717026465

Faksa Nr.: +3717228751

Elektroniskā pasta adrese: Edite.zviedre@vidm.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.vidm.gov.lv

I.5) Pasūtītājs ir * Valsts iestāde

II. DAĻA. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Būvdarbu līguma veids(ja iepirkuma priekšmets ir būvdarbi)

II.1.2) Preču piegādes līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir preču piegāde)

II.1.3) Pakalpojumu līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir pakalpojumi)

Pakalpojumu kategorijas Nr.12

II.1.4) Vai tiks slēgta vispārējā vienošanās? * NĒ

II.1.5) Iepirkuma nosaukums *„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils pilsētā – II kārta: Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”

II.1.6) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

Inženiera pakalpojumu nodrošināšana 2 apvienotās projektēšanas – būvniecības līgumiem un 1 būvdarbu līgumam, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Darba uzdevumu (1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums)

II.1.7) Paredzamā līguma izpildes vieta Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Daugavpils pilsēta un Daugavpils rajona Maļinovas pagasts.

NUTS kods *LV00 Latvija

II.1.8) Klasifikācija

II.1.8.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 74000000-9

Papildu priekšmeti 74230000-0

II.1.8.1) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

II.1.9) Vai iepirkums ir sadalīts daļās? NĒ

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

II.1.10) Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus (ja tas pieļaujams saskaņā ar konkursa nolikumu) NĒ

II.2) LĪGUMA APJOMS

II.2.1) Kopējais līgumu apjoms (iekļaujot visas iepirkuma daļas, ja iepirkums ir sadalīts daļās)

Inženiera pakalpojumu nodrošināšana 2 apvienotās projektēšanas – būvniecības līgumiem un 1 būvdarbu līgumam, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Darba uzdevumu

II.2.2) Piedāvājuma papildu opcijas (ja paredzēts) , to apraksts un laiks, kad tās tiks īstenotas (ja zināms)

II.3) Paredzamais līguma izpildes termiņš

Periods mēnešos 32 un/vai dienās 0 (pēc līguma noslēgšanas brīža)

vai Līguma spēkā stāšanās laiks (nav uzrādīts) un/vai beigas (nav uzrādīts)

III. DAĻA. JURIDISKĀ, EKONOMISKĀ, FINANŠU UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III. 1.) Apstākļi, kas attiecas uz līguma slēgšanu

III. 1.1.) Nepieciešamās iemaksas un garantijas (ja tādas tiek paredzētas) Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 3000 LVL (trīs tūkstoši latu) apmērā, garantijas, ko izsniegusi finanšu institūcija (banka vai apdrošināšanas iestāde), un kas noformēta izmantojot Piedāvājuma nodrošinājuma veidni

III. 1.2.) Finansēšanas un samaksas noteikumi vai atsauce un/vai noteikumiem, kuros tie ietverti (ja nepieciešams)

III. 1.3.) Juridiskā forma, kā tiks apvienoti/sadalīti līguma/-u slēdzējs/-i. (ja tāda nepieciešama)

III .2) Piedalīšanās nosacījumi

III. 2.1.) Informācija par pretendenta darbību, kas iesniedzama, lai izpildītu minimālās ekonomiskās, finansiālās un tehniskās prasības, kas izvirzītas pretendentiem. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā gada finanšu apgrozījums ir vismaz 500 000 EUR vidēji gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)). Komersanti, kas dibināti pēc 2004.gada 1.marta, norāda gada vidējo finanšu apgrozījumu no tā dibināšanas brīža. Pretendentam ir pieredze: o pēdējo 5 gadu laikā ir pabeigti vismaz 2 būvuzraudzības līgumi, saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem; pēdējo 5 gadu laikā ir pabeigts vismaz 1 inženieru pakalpojumu līgums saskaņā ar FIDIC nosacījumiem; pēdējo 3 gadu laikā ir pabeigts vismaz 1 būvniecības līgums(projektēšana, būvdarbi vai būvuzraudzība), ūdenssaimniecības sektorā. Pretendents Pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma 4.punkta 4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām

III. 2.1.1.) Pretendenta juridiskais statuss – nepieciešamā dokumentācija Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Pēdējo triju gadu laikā līdz piedāvājuma atvēršanas dienai normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. Pēdējo triju gadu laikā līdz piedāvājuma atvēršanas dienai normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas

III. 2.1.2.) Informācija par saimniecisko un finansiālo stāvokli – nepieciešamā dokumentācija Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā gada finanšu apgrozījums ir vismaz 500 000 EUR vidēji gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)). Komersanti, kas dibināti pēc 2004.gada 1.marta, norāda gada vidējo finanšu apgrozījumu no tā dibināšanas brīža

III. 2.1.3.) Informācijas par pretendenta tehniskajām iespējām – nepieciešamā dokumentācija Apliecinājumi par šādu Pretendenta pieredzi: pēdējo 5 gadu laikā ir pabeigti vismaz 2 būvuzraudzības līgumi, saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem; pēdējo 5 gadu laikā ir pabeigts vismaz 1 inženieru pakalpojumu līgums saskaņā ar FIDIC nosacījumiem; pēdējo 3 gadu laikā ir pabeigts vismaz 1 būvniecības līgums(projektēšana, būvdarbi vai būvuzraudzība), ūdenssaimniecības sektorā. Papildus apliecinājumam jāiesniedz Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts saskaņā ar 2.3.pielikumā norādīto formu un tam jāpievieno Klientu atsauksmes. Pretendenta piedāvāto galveno ekspertu saraksts atbilstoši Galveno ekspertu saraksta formai (2.4.pielikums), kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apraksti (CV) un pieejamības apliecinājumi saskaņā ar ekspertu noslodzes laika grafiku atbilstoši Galveno ekspertu kvalifikācijas un profesionālās pieredzes apraksta (CV) formai (2.5.pielikums), kā arī sertifikātu kopijas. Apakšuzņēmējam nododamo Pakalpojuma daļu sarakstu atbilstoši Apakšuzņēmēju saraksta formai (2.8.pielikums). Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu, izpildīt Pakalpojuma daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts nodot, kā arī Nolikuma šī punkta 5.2.1. – 5.2.5.apakšpunktā noteiktos apakšuzņēmēja atbilstību Nolikuma 4.punkta 4.2.6.apakšpunktā noteiktajām prasībām apliecinošie dokumenti

III .3) Apstākļi, kas attiecas uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu

III. 3.1.) Vai pakalpojumu var sniegt tikai noteiktas profesijas pārstāvji? NĒ

III .3.2.) Vai līgumslēdzējam būs jāuzrāda to personu vārdi un profesionālā kvalifikācija, kas būs tiešie līguma izpildītāji? JĀ

IV. DAĻA. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

IV.1) Iepirkuma procedūras veids atklāts konkurss

IV.1.1) Vai jau ir zināmi kandidāti? (sarunu procedūras gadījumā) NĒ

IV.1.2) Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums (ja tāda izvēlēta)

IV.1.3) Par informatīvā paziņojuma publicēšanu (ja tāds bijis nepieciešams)

IV.1.3.1) Informatīvais paziņojums, kas Publicēts par šo iepirkumu (ja tāds bijis)

Paziņojuma publikācijas OJ Nr. 2006/S 15-016440

Publicēts 24.01.2006.

IV.1.3.2) Citas informatīvās publikācijas

Nav

IV.1.4) Iespējamais pretendentu skaits, kas piedalīsies iepirkuma procedūrā

minimālais skaits 0 /maksimālais skaits 0

IV.2) Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

B1) Vērtēšanas kritēriji, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu

1.Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) – 40%

2.Uzraudzības grupas vadītāja, Vietas būvuzrauga – BL1, Vietas būvuzrauga – BL2, Vietas būvuzrauga – BL3, NAI tehnoloģiju inženiera, Automātisko sistēmu inženiera profesionālā pieredze – 60%;

Vai kritēriji norādīti dilstošā secībā pēc to īpatsvara vērtēšanā? JĀ.

B2) Kritēriji noradīti konkursa nolikumā

IV.3) Administratīvā informācija

IV.3.1) Identifikācijas Nr. * VIDM 2006/04

IV.3.2) Konkursa nolikumu un papildu dokumentāciju var saņemt līdz 28.04.2006.

Maksa (ja tāda noteikta) valūta

Maksājuma veids un rekvizīti Konkursa nolikums ir bezmaksas

IV.3.3) Piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņš (atkarīgs no tā, kāda procedūra izvēlēta) 28.04.2006.

vai 0 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas

Laikā no plkst. 8: 30 līdz 13: 00

IV.3.4) Uzaicinājumu nosūtīšanas laiks kandidātiem (slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā)

Paredzētais datums (nav uzrādīts)

IV.3.5) Valoda vai valodas, kurās iesniedzams pretendenta pieteikums piedalīties iepirkuma procedūrā lv

IV.3.6) Piedāvājuma derīguma termiņš(atklāta konkursa gadījumā)

Līdz (nav uzrādīts) 0 mēnesi/-šus un/vai

120 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa

IV.3.7) Piedāvājumu atvēršana

IV 3.7.1) Personas, kuras piedalīsies piedāvājumu atvēršanas sēdē

Piedāvājumu atvēršanas sēdē var piedalīties visas ieinteresētās personas

IV.3.7.2) Laiks un vieta

Laiks 28.04.2006. plkst.13: 00

Vieta Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494, 409. telpa

VI. DAĻA. CITA INFORMĀCIJA

VI.1) Vai paziņojuma publikācija ir obligāta? JĀ

VI.2) Ja iepirkums ir regulārs, norādīt plānoto nākamā iepirkuma izsludināšanas laiku.

VI.3) Vai iepirkums ir saistīts ar projektu, kas tiek finansēts no ES Fondiem? * JĀ

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr.CCI 2004/LV/16/C/PE/004 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta, Latvijā”

VI.4) Cita informācija (ja nepieciešama)

VI.5) Paziņojuma nosūtīšanas datums 03.03.2006.


Paziņojums par atklātu konkursu

Piegāde

1. Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 50003114931, adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija, LV-1006. Tālruņi: +371-7552011,7558680. Fakss: +371-7550839

Kontaktpersona: LZA FEI iepirkumu procedūras vadītāja Dzintra Brahmane, tālr.7552011.E-pasts: brahmane@edi.lv

2. Identifikācijas nr.: LZA FEI 2006/17-9

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Kritērijs

Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

Funkcionalitātes īpatsvars

40%

Cenas īpatsvars

60%

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: sertificēšanas kompleksa elektronisko materiālu magnētisko parametru mērīšanai - piegāde

CPV kods: 33262000-4

Paredzamā iepirkuma apjoms: Histogrāfs 1kompl., Gaussmeter 1kompl., Gaussmeter stacionārs 1kompl., Gaussmeter pārnēsājams 1kompl., Impulsa magnetizētājs 1kompl., Holla standarta zondes 1kompl.

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts, Aizkraukles iela 21, Rīgā

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 26 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtā, Aizkraukles ielā 21 - 236.telpā, Rīgā līdz: 07.04.2006., laikā no plkst.10: 00 līdz plkst.16: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 30.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz; Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtā, Aizkraukles ielā 21-236 telpā, Rīgā līdz: 07.04.2006. plkst. 12: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtā, Aizkraukles ielā 21 - mazajā zālē 07.04.2006. plkst. 12: 00.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

Atklāts konkurss

Piegāde

Vai Iepirkums tiek organizēts PTO nolīguma par valsts līgumiem (GPA) ietvaros? : JĀ

I. DAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Pasūtītāja oficiālais nosaukums un adrese

Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224, Baznīcas ielā 19/23, LV-1010, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības aprūpes pārvaldes galvenā speciāliste Inga Solovjova

Tālr.: 9231448

Faksa Nr.: 7105199

Elektroniskā pasta adrese: Inga.Solovjova@riga.lv

Mājas lapas adrese (URL): dl.riga.lv

I.2) Papildu informāciju var saņemt:

I.1) norādītajā adresē

I.3) Konkursa nolikumu var saņemt:

I.1) norādītajā adresē

I.4) Piedāvājumi jāiesniedz:

I.5) Pasūtītājs ir * Pašvaldības iestāde

II. DAĻA. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Būvdarbu līguma veids(ja iepirkuma priekšmets ir būvdarbi)

II.1.2) Preču piegādes līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir preču piegāde) Pirkšana

II.1.3) Pakalpojumu līguma veids (ja iepirkuma priekšmets ir pakalpojumi)

Pakalpojumu kategorijas Nr.0

II.1.4) Vai tiks slēgta vispārējā vienošanās? * NĒ

II.1.5) Iepirkuma nosaukums *„Medicīnas aparatūras piegāde VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centram”

II.1.6) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

Konkursa priekšmets ir medicīnas aparatūras (saskaņā ar tehnisko specifikāciju –konkursa nolikuma pielikums Nr.1) piegāde, uzstādīšana VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, personāla apmācība darbam ar to, kā arī tehniskā apkalpošana garantijas laikā. Konkursa iepirkuma priekšmets sastāv no trīs neatkarīgām daļām: 1) pirmā iepirkuma daļa - asins gāzu analizators ( 1 gab.);2) otrā iepirkuma daļa - ehokardiogrāfijas aparāts ( 1 gab.) ar 4 zondēm un iespēju iegūt trīsdimensiju attēlu reālā laikā;3) trešā iepirkuma daļa – ergospirometrijas sistēma ( 1 gab.).Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

II.1.7) Paredzamā līguma izpildes vieta Aparatūras piegāde un uzstādīšana jāveic VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, Juglas ielā 20 , Rīgā.

NUTS kods *LV00 Latvija

II.1.8) Klasifikācija

II.1.8.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 33100000-1

Papildu priekšmeti

II.1.8.1) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

II.1.9) Vai iepirkums ir sadalīts daļās? JĀ

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

II.1.10) Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus (ja tas pieļaujams saskaņā ar konkursa nolikumu) JĀ

II.2) LĪGUMA APJOMS

II.2.1) Kopējais līgumu apjoms (iekļaujot visas iepirkuma daļas, ja iepirkums ir sadalīts daļās)

Medicīnas aparatūras (saskaņā ar tehnisko specifikāciju –konkursa nolikuma pielikums Nr.1) piegāde, uzstādīšana VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, personāla apmācība darbam ar to, kā arī tehniskā apkalpošana garantijas laikā

II.2.2) Piedāvājuma papildu opcijas (ja paredzēts) , to apraksts un laiks, kad tās tiks īstenotas (ja zināms)

II.3) Paredzamais līguma izpildes termiņš

Periods mēnešos 0 un/vai dienās 60 (pēc līguma noslēgšanas brīža) vai Līguma spēkā stāšanās laiks (nav uzrādīts) un/vai beigas (nav uzrādīts)

INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM (no B Pielikuma)

DAĻA Nr.1 asins gāzu analizators ( 1 gab.)

1) Klasifikācija

1.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 33100000-1

Papildu priekšmeti

1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

2) Īss apraksts Pārnēsājams asins gāzu, pH, elektrolītu un metabolītu analizators

3) Paredzamais iepirkuma apjoms Medicīnas aparatūras - gāzu analizatora (1 gab.)- piegāde, uzstādīšana VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, personāla apmācība darbam ar to, kā arī tehniskā apkalpošana garantijas laikā (saskaņā ar konkursa nolikumu)

4) Informācija par piegādes laikiem (ja atšķiras) (nav uzrādīts) / beigas (nav uzrādīts)

DAĻA Nr.2 ehokardiogrāfijas aparāts ( 1 gab.) ar 4 zondēm un iespēju iegūt trīsdimensiju attēlu reālā laikā

1) Klasifikācija

1.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 33100000-1

Papildu priekšmeti

1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

2) Īss apraksts Ehokardiogrāfijas aparāts ( 1 gab.) ar 4 zondēm un iespēju iegūt trīsdimensiju attēlu reālā laikā. Veicamās funkcijas: ehokardiogrāfija jaundzimušajiem, bērniem un pieaugušajiem M un B režīmā ar hemodinamikas rādītājiem un doplerizmeklējumiem; 3D /4D režīmiem; fetālā ehokardiogrāfija

3) Paredzamais iepirkuma apjoms Medicīnas aparatūras- ehokardiogrāfijas aparāta (1 gab.)- piegāde, uzstādīšana VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, personāla apmācība darbam ar to, kā arī tehniskā apkalpošana garantijas laikā (saskaņā ar konkursa nolikumu)

4) Informācija par piegādes laikiem (ja atšķiras) (nav uzrādīts) / beigas (nav uzrādīts)

DAĻA Nr.3 ergospirometrijas sistēma ( 1 gab.).

1) Klasifikācija

1.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 33100000-1

Papildu priekšmeti

1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC )

2) Īss apraksts Ergospirometrs ar ieelpas/izelpas gāzu analīzi

3) Paredzamais iepirkuma apjoms Medicīnas aparatūras- ergospirometrijas sistēmas (1 gab.) piegāde, uzstādīšana VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centrā, personāla apmācība darbam ar to, kā arī tehniskā apkalpošana garantijas laikā (saskaņā ar konkursa nolikumu)

4) Informācija par piegādes laikiem (ja atšķiras) (nav uzrādīts) / beigas (nav uzrādīts)

III. DAĻA. JURIDISKĀ, EKONOMISKĀ, FINANŠU UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III. 1.) Apstākļi, kas attiecas uz līguma slēgšanu

III. 1.1.) Nepieciešamās iemaksas un garantijas (ja tādas tiek paredzētas)

III. 1.2.) Finansēšanas un samaksas noteikumi vai atsauce un/vai noteikumiem, kuros tie ietverti (ja nepieciešams)

III.1.3.) Juridiskā forma, kā tiks apvienoti/sadalīti līguma/-u slēdzējs/-i. (ja tāda nepieciešama)

III .2) Piedalīšanās nosacījumi

III. 2.1.) Informācija par pretendenta darbību, kas iesniedzama, lai izpildītu minimālās ekonomiskās, finansiālās un tehniskās prasības, kas izvirzītas pretendentiem.

III. 2.1.1.) Pretendenta juridiskais statuss – nepieciešamā dokumentācija 1) apliecināta Komercreģistra izsniegta uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai atbilstošs citas ES valsts institūcijas dokuments; 2) izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai cita līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī,, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (oriģināls); 3)izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis LR Uzņēmumu reģistrs vai citā ES valstī atbilstošas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, norādot amatpersonas, kurām ir paraksta tiesības (oriģināls); 4) pilnvara konkrētai personai pārstāvēt pretendentu konkursā

III. 2.1.2.) Informācija par saimniecisko un finansiālo stāvokli – nepieciešamā dokumentācija 1) pretendenta parakstīts apliecinājums, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 gadu laikā;2)pretendenta parakstīts apliecinājums, ka likumā noteiktā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;3)pretendenta apliecināts saraksts par piedāvātās aparatūras konkrētā modeļa instalācijas vietām katrai piedāvātajai pozīcijai, norādot lietotāju (kontaktpersona un tālruņa numurs), instalācijas datumu un instalēto iekārtu skaitu

III. 2.1.3.) Informācijas par pretendenta tehniskajām iespējām – nepieciešamā dokumentācija 1)pretendenta piedāvātās medicīniskās ierīces vai preces derīga, izdota līdz 2005. gada septembrim, un apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ko izsniegusi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra vai apstiprināta apliecības kopija par iekļaušanu medicīnas ierīču reģistrā LATMED katrai piedāvātajai pozīcijai. 2)Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi: o iekārta ražota pēdējo 12 mēnešu laikā kopš piedāvājuma atvēršanas brīža;o garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas; ikkgadējo tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un citus remontus veic aparatūras ražotāja firmas sertificēti inženieri, pievienojot apliecinātas sertifikāta kopijas; tehniskā apkope tehniskā apkope un remonts ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc izsaukuma; remonts ar pasūtāmo detaļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 dienu laikā pēc remonta pieteikšanas, vai paredzot aizvietošanas iespējas ar līdzvērtīgu aparatūru;o VAS „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valsts bērnu kardioloģijas centra personāla apmācība saskaņā ar konkursa nolikumu u.c. saskaņā ar konkursa nolikumu

III .3) Apstākļi, kas attiecas uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu

III. 3.1.) Vai pakalpojumu var sniegt tikai noteiktas profesijas pārstāvji? NĒ

III. 3.2.) Vai līgumslēdzējam būs jāuzrāda to personu vārdi un profesionālā kvalifikācija, kas būs tiešie līguma izpildītāji? NĒ

IV. DAĻA. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

IV.1) Iepirkuma procedūras veids atklāts konkurss

IV.1.1) Vai jau ir zināmi kandidāti? (sarunu procedūras gadījumā) NĒ

IV.1.2) Paātrinātās procedūras izvēles pamatojums (ja tāda izvēlēta)

IV.1.3) Par informatīvā paziņojuma publicēšanu (ja tāds bijis nepieciešams)

IV.1.3.1) Informatīvais paziņojums, kas Publicēts par šo iepirkumu (ja tāds bijis)

Nav

IV.1.3.2) Citas informatīvās publikācijas

Nav

IV.1.4) Iespējamais pretendentu skaits, kas piedalīsies iepirkuma procedūrā

minimālais skaits 0 /maksimālais skaits 0

IV.2) Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji piedāvājums ar viszemāko cenu

Vai kritēriji norādīti dilstošā secībā pēc to īpatsvara vērtēšanā? JĀ.

B2) Kritēriji noradīti konkursa nolikumā

IV.3) Administratīvā informācija

IV.3.1) Identifikācijas Nr. * RD LD 2006/08

IV.3.2) Konkursa nolikumu un papildu dokumentāciju var saņemt līdz 08.05.2006.

Maksa (ja tāda noteikta) Viens simts ( 100,-) valūta LVL

Maksājuma veids un rekvizīti Pārskaitījums pašvaldības budžetā Rīgas domes Labklājības departamenta norēķinu kontā AS Latvijas Unibankas centra filiālē: konts LV49UNLA0021500018010, kods UNLALV2X

IV.3.3) Piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņš (atkarīgs no tā, kāda procedūra izvēlēta) 08.05.2006.

vai 0 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas

Laikā no plkst. 9: 00 līdz 16: 00 darba dienās, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 13: 00 līdz 14: 00; piedāvājumu atvēršanas dienā līdz plkst. 15: 00

IV.3.4) Uzaicinājumu nosūtīšanas laiks kandidātiem (slēgta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā)

Paredzētais datums (nav uzrādīts) (dd/mm/gggg)

IV.3.5) Valoda vai valodas, kurās iesniedzams pretendenta pieteikums piedalīties iepirkuma procedūrā lv

IV.3.6) Piedāvājuma derīguma termiņš(atklāta konkursa gadījumā)

Līdz (nav uzrādīts) 0 mēnesi/-šus un/vai

90 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa

IV.3.7) Piedāvājumu atvēršana

IV 3.7.1) Personas, kuras piedalīsies piedāvājumu atvēršanas sēdē

Piedāvājumu atvēršanas sēdē var piedalīties visas ieinteresētās personas

IV.3.7.2) Laiks un vieta

Laiks 08.05.2006. plkst.15: 00

Vieta

VI. DAĻA. CITA INFORMĀCIJA

VI.1) Vai paziņojuma publikācija ir obligāta? JĀ

VI.2) Ja iepirkums ir regulārs, norādīt plānoto nākamā iepirkuma izsludināšanas laiku.

VI.3) Vai iepirkums ir saistīts ar projektu, kas tiek finansēts no ES Fondiem? * NĒ

VI.4) Cita informācija (ja nepieciešama) Konkursa nolikumu var saņemt darba dienās laikā no plkst. 9: 00. līdz plkst. 13: 00 un no plkst. 14: 00 līdz plkst 16: 00.

VI.5) Paziņojuma nosūtīšanas datums 02.03.2006.


Paziņojums par atklātu konkursu

Piegāde

1. Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Austrumu slimnīca”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003758982, adrese: Hipokrāta ielā 4, Rīga, Latvija, LV-1079. Tālruņi: +371-7042001, 7042010. Fakss: +371-7539160

Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Egils Ceiziņš tālr. 7040258, fakss 7548683.E-pasts: konk@bikernieki.lv

2. Identifikācijas nr.: RAS 2006/09K

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde

CPV kods: 30192700-8

Paredzamā iepirkuma apjoms: Kancelejas preču piegāde, saskaņā ar nolikuma pielikumā norādīto preču nomenklatūra

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Klīnika “Linezers”, Linezera ielā 6, Rīga; Klīnika “Biķernieki” ,Lielvārdes ielā 68, Rīga; Latvijas Onkoloģijas centrs, Hipokrāta ielā 4, Rīga

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 1.04.2008

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Klīnika “Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīga Administrācijas 4.kabinetā tālr.7038118, 7038220 līdz: 11.04.2006., laikā no plkst.09: 00 līdz plkst. 16: 00, iepriekš samaksājot: Ls 40. Maksājuma veids: ar pārskaitījumu: Nordea Finland Plc Latvijas filiāle, NDEALV2X, konta nr.LV41NDEA0000080484206, par konkursa nolikumu

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 03.04.2006

9. Piedāvājums jāiesniedz: Lielvārdes ielā 68, Rīga Administrācijas 4.kabinetā līdz: 11.04.2006. plkst. 13: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: 11.04.2006. plkst. 13: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Piegāde

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas Valsts meži” LVM Sēklas un stādi, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-4826568. Fakss: +371-4826568

Kontaktpersona: direktora vietniece Laima Zvejniece, tālr.9476556. E-pasts: l.zvejniece@lvm.lv; vecākā juriskonsulte Anita Ozola, tālr.6444028. E-pasts: a.ozola@lvm.lv

2. Identifikācijas nr.: ASLVMSS/2006/166/ak

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: meža stādu izcēlējs - saiņotājs

CPV kods: 29300000-2

Paredzamā iepirkuma apjoms: viens komplekts

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: kokaudzētava “Mazsili”, Abavas pagasts, Sabiles novads, Talsu rajons

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.05.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons LVM Sēklas un stādi birojs līdz: 04.04.2006., laikā no plkst.8: 30 līdz plkst. 17: 30, iepriekš samaksājot: Ls 50,00. Maksājuma veids: Latvijas Unibanka Āgenskalna filiāle, SWIFT: UNLALV2X, konts: LV10UNLA0003030467544, mērķis - konkurss LVM Sēklas un stādi, identifikācijas nr. AS LVM SS/2006/166/ak

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 27.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons LVM Sēklas un stādi birojs, katru darba dienu no 8.30-17: 30 līdz: 04.04.2006. plkst. 11: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Pārupes iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas rajons LVM Sēklas un stādi birojs 04.04.2006. plkst. 11: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Pakalpojumi

1. Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000077325, adrese: K.Valdemāra 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Tālruņi: +371-5404391, 5404357. Fakss: +371-5404357

Kontaktpersona: projekta vadītāja Oksana Jačmeņova, t.5404391.E-pasts: oksana@daugavpils.lv

2. Identifikācijas nr.: DPD 2006/11

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Kritērijs

Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

1.4. Pieredze sadarbībā ar vietējām publiskā un privātā sektora iestādēm

10

1.3. Pieredze apmācības jomā

15

1.2. Pieredze stratēģiskajā mārketingā

15

1.1. Pieredze sabiedriskajās attiecībās

20

1.Pakalpojuma sniedzēja pieredze

60

2.Cena

40

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Pilsētas mārketinga ekspertīze Phare 2003 “Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” nr.LV2003/005-876 - LV2003/005-876-02 “Vidēja apjoma projektu fonds” noslēgtā granta līguma “Stratēģiskais mārketings kā pārrobežu sadarbības veicinātājs” nr. LV2003/005-876/VAPF/0030 ietvaros

CPV kods: 74141600-5

Paredzamā iepirkuma apjoms: Daugavpils pilsētas mārketinga stratēģija; Kopējā pārrobežu mārketinga koncepcija; Mārketinga materiāli (brošūras un ceļveži); 60 stundu apmācības un konsultācijas projekta dalībniekiem pilsētas tēla veidošanas un mārketinga stratēģijas izstrādāšanas jomā

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsēta

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 10.10.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5400, 13.kabinetā līdz: 24.03.2006., laikā no plkst.darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, līdz 24.03.2006. plkst. 10.00, iepriekš samaksājot: Ls 20,00. Maksājuma veids: Daugavpils pilsētas dome, Parekss banka, Daugavpils filiāle, PARXLV 22 konts LV17 PARX 0000 8500 62000

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 16.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5400, 13.kabinetā līdz: 24.03.2006. plkst. 10: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5400, Mazajā zālē 24.03.2006. plkst. 10: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Piegāde

1. Pasūtītāja nosaukums: Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000332065, adrese: Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1010. Tālruņi: +371-7027282, 7027166. Fakss: +371-7027590

Kontaktpersona: Resursu daļas vadītājs Mareks Bogdanovičs, tālr. 7027166.E-pasts: mareks.bogdanovics@sr.gov.lv

2. Identifikācijas nr.: PVD SR Nr.2006/01

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: formas tērpu piegāde

CPV kods: 18115000-8

Paredzamā iepirkuma apjoms: Aptuveni 220 komplekti (80 vīriešiem, 140 sievietēm)

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Republikas laukums 2

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.12.2007.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Rīgā, Republikas laukumā 2, 1712.kab. līdz: 29.03.2006., laikā no plkst.9: 00 līdz plkst. 16: 30

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 21.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Rīgā, Republikas laukumā 2, 1712.kab. līdz: 29.03.2006. plkst. 11: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Rīgā, Republikas laukumā 2, 1712.kab. 29.03.2006. plkst. 11: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu,

Pakalpojumi

1. Pasūtītāja nosaukums: LR Vides ministrija, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000028508, adrese: Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV-1494. Tālruņi: +371-7026408. Fakss: +371-7821062

Kontaktpersona: Investīciju departamenta vecākā lietvede Laila Bremša, t.7026408.E-pasts: laila.bremsa@vidm.gov.lv

2. Identifikācijas nr.: VIDM 2006/44

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Kritērijs

Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

Pretendenta pieredze

10

Piedāvātā kvalitāte

20

Piedāvātie eksperti

30

Piedāvājuma cenas īpatsvars

40

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Projekta “Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts, II kārta” sagatavošana (tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, 2 ES Kohēzijas fonda pieteikumu sagatavošana, darba uzdevumu izstrāde iepirkumu procedūrām)

CPV kods: 74142120-3

Paredzamā iepirkuma apjoms: Dokumentācijas sagatavošana

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Ventspils reģions

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.03.2007.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Rīgā, Peldu ielā 25-403 līdz: 11.04.2006., laikā no plkst.8: 30 līdz plkst. 17: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 03.04.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Rīgā Peldu ielā 25 403.telpā līdz: 11.04.2006. plkst. 13: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Rīgā Peldu ielā 25 409.telpā 11.04.2006. plkst. 13: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Pakalpojumi

1. Pasūtītāja nosaukums: SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003435328, adrese: K.Valdemāra 157, Rīga, Latvija, LV-1013. Tālruņi: +371-7378165, 7339991. Fakss: +371-7362805

Kontaktpersona: juriste Una Celmiņa, t.7374791.E-pasts: una.celmina@lnmc.lv

2. Identifikācijas nr.: LNMC_2006_3

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: darbinieku veselības apdrošināšana

CPV kods: 66331200-1

Paredzamā iepirkuma apjoms: 150 darbiniekiem

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Valmiera, Daugavpils, Liepāja

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.04.2007

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: K.Valdemāra 157, Rīga, 208.kab., līdz: 06.04.2006., laikā no plkst.09: 00 līdz plkst. 16: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 29.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: K.Valdemāra ielā 157, 208.kab., Rīga līdz: 06.04.2006. plkst. 14: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: K.Valdemāra ielā 157, Rīga 06.04.2006. plkst. 14: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Būvdarbi

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūra, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-7602075. Fakss: +371-7805430

Kontaktpersona: AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūras Zemgales reģiona Meža infrastruktūras attīstības vadītājs Juris Jumītis, mob.tel. 9181790.E-pasts: j.jumitis@lvm.lv

2. Identifikācijas nr.: AS LVM MI/2006/155/ak

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Meža autoceļu “Skrabu stiga”, “Kanāla ceļš un “Pozenes ceļš” rekonstrukcija Zemgales reģionā

CPV kods: 45233120-6

Paredzamā iepirkuma apjoms: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Skrabu stiga” rekonstrukcija – 5,580 km; 2.iepirkuma daļa meža autoceļa “Kanāla ceļš” rekonstrukcija – 6,617 km; 3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Pozenes ceļš” rekonstrukcija – 4,128 km

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: AS “Latvijas Valsts meži” Meža infrastruktūras Zemgales reģions

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Skrabu stiga” rekonstrukcija līdz 20.10.2006.; 2.iepirkuma daļa meža autoceļa “Kanāla ceļš” rekonstrukcija līdz 20.11.2006.; 3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Pozenes ceļš” rekonstrukcija līdz 20.10.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā www.lvm.lv un Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī līdz: 03.04.2006., laikā no plkst.8: 30 līdz 11: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 24.02.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī līdz: 03.04.2006. plkst. 11: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Kristapa ielā 30, Rīga, LV-1046, 2.stāvu sapulču zālē 03.04.2006. plkst. 11: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Būvdarbi

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūra, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-7602075. Fakss: +371-7805430

Kontaktpersona: AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūra Vidzemes reģiona meža infrastruktūras attīstības vadītājs Jānis Upens, tālr.9189227.E-pasts: j.upens@lvm.lv

2. Identifikācijas nr.: AS LVM MI/2006/158/ak

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Kritērijs

Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

Finašu piedāvējums

70 %

Tehniskais piedāvājums

30 %

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Meža autoceļu “Lāriņi-Piksāri pievadceļi”, “Viesaku ceļš”, “Vecmuižas ceļš” būve Vidzemes reģionā

CPV kods: 45233120-6

Paredzamā iepirkuma apjoms: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Lāriņi-Piksāri pievadceļi” būve – 7,682 km; 2.iepirkuma daļa meža autoceļa “Viesaku ceļš” būve – 3,925 km; 3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Vecmuižas ceļš” būve – 3,797 km

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras Vidzemes reģions

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Lāriņi-Piksāri pievadceļi” būve līdz 31.10.2006; 2.iepirkuma daļa meža autoceļa “Viesaku ceļš” būve līdz 29.09.2006.; 3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Vecmuižas ceļš” būve līdz 31.10.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: AS “Latvijas Valsts meži” mājaslapā: www.lvm.lv un Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī līdz: 03.04.2006., laikā no plkst.8: 30 līdz 14: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 24.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī 2006.gada 3.aprīlī no plkst. 8: 30 līdz 14: 00. līdz: 03.04.2006. plkst. 14: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks Kristapa ielā 30, Rīgā, LV-1046, 2.stāva sapulču zālē 03.04.2006. plkst. 14: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Būvdarbi

1. Pasūtītāja nosaukums: Dobeles pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000028777, adrese: Brīvības 17, Dobele, Latvija, LV-3701. Tālruņi: +371-22009, 3725387. Fakss: +371-3722463

Kontaktpersona: būvinženieris Dainis Sirsonis, tel. 3725382, 9266017.E-pasts: dome@dobele.lv

2. Identifikācijas nr.: DPD 2006/1K

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Dobeles stacijas laukuma rekonstrukcija (1.kārta)

CPV kods: 45000000-7

Paredzamā iepirkuma apjoms: Dobeles stacijas laukuma rekonstrukcija

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Stacijas ielā 1, Dobelē

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30.10.2006

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Brīvības iela 17, Dobele līdz: 10.04.2006., laikā no plkst.08: 00 līdz plkst. 17: 00, iepriekš samaksājot: Ls 50. Maksājuma veids: Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu konta nr.LVUNLA0006013130445 SEB Unibanka Dobeles fil.,kods.UNLAL2X

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 31.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Brīvības iela 17, Dobele, līdz: 10.04.2006. plkst. 14: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks Brīvības iela 17, Dobele 10.04.2006. plkst. 14: 00

10. Piedāvājuma nodrošinājums (ja tāds tiek paredzēts) apmērs un veids: Ls 5000; Bankas vai apdrošinātāja galvojums.


Paziņojums par atklātu konkursu

Būvdarbi

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas valsts meži” LVM Meža infrastruktūra, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-7602075. Fakss: +371-7805430

Kontaktpersona: 1.iepirkuma daļā – meža autoceļa “Gatera līnija” rekonstrukcijai – AS “Latvijas valsts meži” LVM Meža infrastruktūras Latgales reģiona meža autoceļu speciālists Raimonds Papsujevičš, tālr.6437612; 2.iepirkuma daļā – meža autoceļa “365-372.kv” būvei – AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūras Latgales reģiona meža autoceļu speciālists Edgars Dobelis, tālr.9282324; 3.iepirkuma daļā – meža autoceļa “Ķeņģu ceļš” rekonstrukcijai – AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūras Latgales reģiona meža autoceļu speciālists Edgars Dobelis, tālr.9282324; 4.iepirkuma daļā – meža autoceļa “Partizāņu ceļš” rekonstrukcijai – AS “Latvijas Valsts meži” LVM Meža infrastruktūras Latgales reģiona meža autoceļu speciālists Edgars Dobelis, tālr.9282324

2. Identifikācijas nr.: AS LVM MI/2006/157/ak

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

Kritērijs

Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)

Tehniskais piedāvājums

30 %

Finanšu piedāvājums

70%

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: Meža autoceļu “Gatera līnija”, “Ķeņģu ceļš un “Partizāņu ceļš” rekonstrukcija un “365-372.kv” būve Latgales reģionā

CPV kods: 45233120-6; 45233140-2

Paredzamā iepirkuma apjoms: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Gatera līnija” rekonstrukcija – 5,611 km.2.iepirkuma daļa meža autoceļa “365-372.kv” būve – 2,185 km.3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Ķeņģu ceļš” rekonstrukcija – 4,110 km.4.iepirkuma daļa meža autoceļa “Partizāņu ceļš” rekonstrukcija – 2,560 km.

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: par vairākām daļām

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: AS “Latvijas Valsts meži” Meža infrastruktūras Latgales reģions

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 1.iepirkuma daļa meža autoceļa “Gatera līnija” rekonstrukcija līdz 31.10.2006.; 3.iepirkuma daļa meža autoceļa “Ķeņģu ceļš” rekonstrukcija līdz 31.10.2006.; 4.iepirkuma daļa meža autoceļa “Partizāņu ceļš” rekonstrukcija līdz 31.10.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: AS “Latvijas Valsts meži” mājaslapā: www.lvm.lv, un Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī līdz: 03.04.2006., laikā no plkst.8: 30 līdz 13: 00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 24.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Kristapa ielā 30, Rīgā pie administratores darba dienās no plkst. 8: 30 līdz 12: 30 un no 13: 30 līdz 17: 30, kā arī līdz: 03.04.2006. plkst. 13: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Kristapa ielā 30, Rīgā, LV-1046, 2.stāva sapulču zālē 03.04.2006. plkst. 13: 00.


Paziņojums par atklātu konkursu

Būvdarbi

1. Pasūtītāja nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra (JPPA) “Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90001282486, adrese: Pulkveža O. Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, Latvija, LV-3001. Tālruņi: +371-3084470, 3084475.Fakss: +371-3023869

Kontaktpersona: Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Bite, t.3084475.E-pasts: linda.bite@dome.jelgava.lv

2. Identifikācijas nr.: AP2006/010-K

3. Iepirkuma metode: ATKLĀTS KONKURSS

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu

4. Paredzamā iepirkuma priekšmets: “Drošu gājēju pāreju izveide Jelgavā”

CPV kods: 45233261-6

Paredzamā iepirkuma apjoms: Gājēju pāreju izveide pie 3.pamatskolas un Jelgavas speciālās skolas

Pretendents var iesniegt piedāvājumus: tikai par visu apjomu

Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus: nē

5. Paredzamā līguma izpildes vieta: Jelgavas pilsēta

Paredzamā līguma izpildes termiņš: 28.08.2006.

6. Informatīvais paziņojums Publicēts: nav

7. Konkursa nolikumu var saņemt: Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9.kabinetā līdz: 24.03.2006., darbadienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30; pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00

8. Pieprasījums par papildu informāciju iesniedzams līdz: 16.03.2006.

9. Piedāvājums jāiesniedz: Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9.kabinetā, darbadienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30; pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00 līdz: 24.03.2006. plkst. 14: 00

Piedāvājumu atvēršana notiks: Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 13.kabinetā 24.03.2006. plkst. 14: 00

10. Piedāvājuma nodrošinājums (ja tāds tiek paredzēts) apmērs un veids: Ls 1000,- bankas vai apdrošinātāja galvojums saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma paraugu.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003466281, adrese: Kristapa iela 30, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-3437824, 8329390. Fakss: +371-3237825

2. Identifikācijas nr.: AS LVM ZK/2006/104/_

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: 1.koku un krūmu ciršanas meliorācijas grāvjos, 2.koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanas meliorācijas grāvjos, 3.- koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos, 4.stigu tīrīšana

CPV kods: 77230000-1

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.12.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 6

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedā-

vātā līgum-

cena

SIA “ILATS B”

41203016043

Skolas 2-1, Dundaga, Talsu raj., LV-3270

2 319.00

SIA “Silkool”

41203008099

“Silavas, Ugāles pag., Ventspils rajons, LV-3615

4 043.00

SIA “Lorde”

41203025690

“Zvirgzdi-3” 8, Laidzes pag., Talsu raj., LV-3201

640.00

SIA “CZF”

41203025775

Līvu iela 33, Ventspils, Ventspils raj., LV-3600

830.00

Kopā:

7 832.00

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: pretendents neatbilst nolikuma prasībām vai likuma nosacījumiem; piedāvājums nav ar viszemāko cenu

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

13. Cita informācija: iepirkums veikts, piemērojot likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta ceturto daļu (saskaņā ar 2.pielikuma B daļu).


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000035266, adrese: E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, Latvija, LV-3401. Tālruņi: +371-3423425, 3421160. Fakss: +371-3423425

2. Identifikācijas nr.: SD 2006/7

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 02.03.2006.

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta darbinieku pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana

CPV kods: 63510000-7

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 05.05.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “IEVA V”

52103021551

Liepāja, Krūmu iela 1/3

4 161.00

Kopā:

4 161.00

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

13. Cita informācija: Iepirkuma procedūra veikta saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta ceturto daļu.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Durbes novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000063895, adrese: Skolas iela 3, Durbe, Liepājas rajons, Latvija, LV-3440. Tālruņi: +371-3498097. Fakss: +371-3498097

2. Identifikācijas nr.: DurbesND2006-01

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 25.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 23.02.2005.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Datortehnikas un programmatūras piegāde Durbes vidusskolas un Durbes novada domes vajadzībām un tehniskā apkope garantijas laikā

CPV kods: 30200000-1

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 20.03.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 3

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Gandat Serviss”

42103030938

Republikas iela 12, Liepāja, LV-3400

14 917.88

Kopā:

14 917.88

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 26.02.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Līvbērzes pagasta padome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000041440, adrese: Jelgavas iela 9a, Līvbērzes pagasts, Jelgavas rajons, Latvija, LV-3014. Tālruņi: +371-3072541, 3072441. Fakss: +371-3072441

2. Identifikācijas nr.: Līvbērzes pagasta padome 2006/05

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 31.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 02.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: jauna pasažieru mikroautobusa noma

CPV kods: 34114400-3

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.05.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA Baltijas Autolīzings

40003359984

Kaļķu ielā 26, Rīga LV-1048

49446.60

Kopā:

49446.60

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu rajona padome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000068873, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Latvija, LV-5301. Tālruņi: +371-5322238, 5322235. Fakss: +371-5323144

2. Identifikācijas nr.: Preiļu rajona padome 2006/04

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 07.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Par viena jauna vieglās automobiļa piegādi Preiļu rajona padomei

CPV kods: 34110000-1

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 28.03.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “SKANDI MOTORS”

40003532750

Lielirbes ielā - 32, Rīga, LV-1046

Ls 14453.29

Kopā:

Ls 14453.29

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Rīgas Austrumu slimnīca”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003758982, adrese: Hipokrāta ielā 4, Rīga, Latvija, LV-1079. Tālruņi: +371-7042000. Fakss: +371-7539160

2. Identifikācijas nr.: RAS 2005/17K

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 20.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: elektriskā dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana klīnikas “Linezers” darbības nodrošināšanai

CPV kods: 31129000-6

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: divi mēneši no līguma noslēgšanas

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “SZMA Rīga”

40003314787

Turaidas ielā 10, Rīgā, LV-1039

27230.63 Ls

Kopā:

27230.63 Ls

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, piedāvājums nav ar viszemāko cenu

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01.03.2006.


PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Preces

Vai Iepirkums tiek organizēts Līguma par valsts iepirkumu (GPA) ietvaros ? JĀ

I. DAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Pasūtītāja oficiālais nosaukums un adrese

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, 90001480133, Ernestīnes 34, LV-1046, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: AĪVA Tehnisko iepirkumu nodaļas Tehnisko, informācijas tehnoloģiju un sakaru iepirkumu daļas vecākais referents Normunds Bišmanis

Tālr.: +371-7300220

Faksa Nr.: 7300207

Elektroniskā pasta adrese: normunds.bismanis@aiva.gov.lv

I.2) Pasūtītājs ir *Valsts iestāde

II. DAĻA. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

II.1) Līguma veids

Preces

II.2) Vai par šo iepirkumu tiks slēgta vispārējā vienošanās? * NĒ

II.3) Klasifikācija

II.3.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 23111000-8

Papildu priekšmeti 23121200-3

II.3.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/CPC)

II.4) Iepirkuma nosaukums * Degvielas piegāde mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā

II.5) Iepirkuma apraksts un apjoms Benzīns 95 – 1000000 litri; Dīzeļdegviela – 1500000 litri.

II.6) Paredzamā kopējā līgumcena(bez PVN)

IV. DAĻA. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

atklāts konkurss

IV.1.2) Sarunu procedūras pamatojums

IV.2) Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Zemākā cena

V. DAĻA. UZVARĒTĀJI

Līguma Nr. pēc kārtas

V.1) Uzvarētāji un piedāvātā līgumcena

V.1.1) Informācija par uzvarētāju

V.1.2) Informācija par uzvarētāja piedāvāto līgumcenu vai par zemāko un augstāko piedāvāto līgumcenu starp pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilda konkursa nolikuma prasībām(bez PVN)

Līgumcena (bez PVN)

Valūta

V.2) Apakšlīgumi

V.2.1) Vai līgumam iespējami/paredzēti apakšlīgumi?NĒ

VI. DAĻA. CITA INFORMĀCIJA

VI.1) Vai paziņojuma publikācija ir obligāta? JĀ

VI.2) Iepirkuma identifikācijas Nr. * AĪVA2005/158

VI.3) Lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2006.

VI.4) Saņemto piedāvājumu skaits 6

VI.5) Vai paziņojums par šo iepirkumu ticis Publicēts OJ ? JĀ

Paziņojuma publikācijas OJ Nr.2005/S 211-208147

Publicēts 03.11.2005.

VI.6) Vai iepirkums ir saistīts ar projektu, kas tiek finansēts no ES Fondiem? * NĒ

VI.7) Cita informācija (ja nepieciešama)Atkārtots paziņojums. Sakarā ar to, ka SIA „Neste Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003132723, atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju iepirkuma priekšmeta pozīcijās – „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā ATNC”, „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā 2.RNC” un „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā 3.RNC”, iepirkuma komisija, pamatojoties uz likuma „Par iepirkuma valsts vai pašvaldību vajadzībām” 25. panta divpadsmito daļu iepirkuma priekšmeta pozīcijās - „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā ATNC”, „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā 2.RNC” un „Degvielas piegāde vairumtirdzniecībā 3.RNC”, ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu

VI.8) Paziņojuma nosūtīšanas datums 02.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas 2.speciālā pirmskolas izglītības iestāde, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000014194, adrese: Vecumnieku iela 7, Rīga, Latvija, LV-1067. Tālruņi: +371-7426143, 7226149

2. Identifikācijas nr.: R.2.sp.p.i.i.2006-1

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 06.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Pārtikas produkti ēdināšanas blokam

CPV kods: 15000000-8

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 03.03.2007.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 2

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Dženifer”

40003679767

Maskavas 320-3, Rīga

18137.65, 21402.43 ar PVN

Kopā:

18137.65, 21402.43 ar PVN

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: piedāvājums nav ar viszemāko cenu

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: LR IeM Valsts aģentūra “Materiālās rezerves”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90001842525, adrese: Juridiskā adrese: Tērbatas iela 76, Rīga, LV-1001, biroja adrese: Piedrujas iela 5, Rīga, Latvija, LV-1073.

Tālruņi: +371-7138595, 7241922. Fakss: +371-7138595

2. Identifikācijas nr.: IeM MR 2006/01

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 19.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Kvalitatīvi autotransporta pakalpojumi - kravu pārvadājumi ar autotransportu atbilstoši Nolikumam pievienotajā darba uzdevumā noteiktajām prasībām. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 (sešām) daļām atbilstoši darba uzdevumā norādītajiem autotransporta veidiem. Iepirkuma plānotais iepirkuma priekšmets visu daļu kopējais daudzums ir aptuveni 300000 (trīs simti tūkstoši) kilometri. Norādītais daudzums uzskatāms par maksimālo un pasūtītājs ir tiesīgs to samazināt.

CPV kods: 60120000-5

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30.12.2007.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Prozo”

40003431472

Tukums, Pūpolu iela 7

SIA “Ava Trans Auto”

40003767913

Rīgas ar. Ķekavas pag. Nākotnes iela 36/14-49

SIA “Taksi.com”

40003634485

Rīga, Kalna iela 4

Kopā:

79999.99 Ls

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: pretendents neatbilst nolikuma prasībām vai likuma nosacījumiem

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

13. Cita informācija: Konkursa rezultātā ar pretendentiem tiks slēgta vispārīgā vienošanās.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000041898, adrese: Lielā iela 2, Jelgava, Latvija, LV-3001. Tālruņi: +371-3005689, 6322644. Fakss: +371-3027238

2. Identifikācijas nr.: LLU ISD 2005-19

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 23.11.2005.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 05.01.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Datortehnika un programmatūra. Lote nr.1: Galda datoru sistēmas bloki un monitori; Lote nr.2: Portatīvie datori; Lote nr.3: plaukstdators, datortīklu piederumi un datortehnikas aksesuāri; Lote nr.4: Datortehnikas programmatūra

CPV kods: 30200000-1

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 28.02.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 3

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: piedāvājums nav ar viszemāko cenu

11. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu: nav iesniegti piedāvājumi (Par Loti nr.2 un Loti nr.3); norādīts atsevišķi atbilstoši likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 3. panta septītajai daļai. (Par Loti nr.1)

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27.02.2006.

13. Cita informācija: Lotes nr.1 noraidīšanas iemesli saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 3.panta septīto daļu. Par Loti nr.2 un Loti nr.3 nav saņemts neviens piedāvājums; Par Loti nr.4 saņemti 2 piedāvājumi, kas atbilst nolikuma prasībām, bet būtiski pārsniedz plānotās budžeta iespējas, tāpēc iepirkuma procedūra šajās lotēs tiek pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Kandavas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000050886, adrese: Dārza iela 6, Kandava, Tukuma raj., Latvija, LV-3120. Tālruņi: +371-3182028. Fakss: +371-3182027

2. Identifikācijas nr.: KND 2006/1

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 02.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Būvdarbu veikšana ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai projekta 2.posmam Kandavas novada Matkules ciemā ERAF 2005.gada Nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros

CPV kods: 45200000-9

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 30.09.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

11. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu: norādīts atsevišķi atbilstoši likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 3. panta septītajai daļai.

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: VAS “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003457109, adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīga, Latvija, LV-1002. Tālruņi: +371-7069608. Fakss: +371-7069661

2. Identifikācijas nr.: SKUS 2006/7

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 07.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Otoneiroloģiskā diagnostikā sistēma atbilstoši konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām

CPV kods: 33100000-1

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.07.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Baltictrons”

40003354332

Rūpniecības ielā 18-1, Rīga LV-1010

47 204. 76

Kopā:

47204.76

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība (konkursa organizētājs - Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra (AĪVA)), nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90001480133, adrese: Ernestīnes ielā 34, Rīga, Latvija, LV-1046. Tālruņi: +371-7300237. Fakss: +371-7300207

2. Identifikācijas nr.: AĪVA 2005/235

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 24.11.2005.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 02.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Individuālās aizsardzības ekipējuma komplekts

CPV kods: 18100000-0

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.12.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 2

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Neja & Ko”

50003224521

Kr.Barona 119, Rīga

41099.94

Kopā:

41099.94

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas domes Satiksmes departaments, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000158490, adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, Latvija, LV-1011. Tālruņi: +371-7012723, 7012701. Fakss: +371-7012702

2. Identifikācijas nr.: RD SD 2006/1

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 13.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Rīgas pilsētas ielu rekonstrukcijas un periodiskās seguma atjaunošanas darbi 2006.gadā (2.kārta)

CPV kods: 45233120-6

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.10.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 12

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Binders”

40003164644

Rīgas iela 10, Saulkrasti LV-2160

428 474.60

SIA “A.C.B.”

40003095713

Ziepniekalna iela 21a, Rīga LV-1004

470 086.14

A/s “Ceļu pārvalde”

40003034263

K.Ulmaņa gatve 1, Rīga LV-1004

406 593.38

A/s “Ceļu pārvalde”

40003034263

K.Ulmaņa gatve 1,Rīga LV-1004

461 694.91

SIA “Roadeks”

40003371968

Kalnciema iela 67, Rīga LV-1046

428 942.84

Kopā:

2195791.87

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: Piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām; piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 06.03.2006.

13. Cita informācija: Konkursā piedāvājums iesniedza 4 pretendenti, katrs par vairākām konkursa daļām.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Jēkabpils rajona PA “Jēkabpils rajona pansionāts”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90001474442, adrese: „Jaunā muiža”, Kūku pag., Jēkabpils raj., Latvija, LV-5203.

Tālruņi: +371-5237864. Fakss: +371-5272171

2. Identifikācijas nr.: JRP 2006/2

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 08.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Malkas piegāde Jēkabpils rajona PA “Jēkabpils rajona pansionātam” “Jaunā muižā”, Kūku pagastā, Jēkabpils rajonā

CPV kods: 02100000-5

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.03.2007.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Brēķu studenti”

LV 45404003613

Madonas iela 6, Jēkabpils, LV-5202

17000

Kopā:

17000

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Valsts kase, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000597275, adrese: Smilšu ielā 1, Rīga, Latvija, LV-1919. Tālruņi: +371-7094324. Fakss: +371-7094220

2. Identifikācijas nr.: VK/2006/02

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.03.2006.

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: SIA LETA elektronisko informatīvo pakalpojumu piegāde

CPV kods: 92400000-5

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.04.2007.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA”LETA”

40003229349

Palasta iela 10, Rīga LV-1502

2820.00

Kopā:

2820.00

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

13. Cita informācija: Saskaņā ar likuma “Par iepirkumu vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 4.daļu.


PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Būvdarbi

Vai Iepirkums tiek organizēts Līguma par valsts iepirkumu (GPA) ietvaros ? JĀ

I. DAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1) Pasūtītāja oficiālais nosaukums un adrese

Vides ministrija, 90000028508, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, Latvija

Kontaktpersona: Edīte Zviedre

Tālr.: +3717026465

Faksa Nr.: +3717228751

Elektroniskā pasta adrese: Edite.zviedre@vidm.gov.lv

Mājas lapas adrese (URL): www.vidm.gov.lv

I.2) Pasūtītājs ir *Valsts iestāde

II. DAĻA. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

II.1) Līguma veids

Būvdarbi

II.2) Vai par šo iepirkumu tiks slēgta vispārējā vienošanās? * NĒ

II.3) Klasifikācija

II.3.1) CPV kods *

Pamatkods Papildkods (ja tāds piemērojams)

Pamata iepirkuma priekšmets 45000000-7

Papildu priekšmeti 45221220-0

45232410-9

45232420-2

45232421-9

II.3.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/CPC)Papildus CPV: 74232200-6

II.4) Iepirkuma nosaukums * Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve/rekonstrukcija 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās

II.5) Iepirkuma apraksts un apjoms 15 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve/rekonstrukcija 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās saskaņā ar starptautiskās inženieru- konsultantu federācijas (FIDIC) vispārīgajiem līgumu nosacījumiem apvienotajiem projektēšana- būvniecības līgumiem (Dzeltenā grāmata, pirmais izdevums 1999)

II.6) Paredzamā kopējā līgumcena(bez PVN) Daļa 1 – 16 373 128,80 EUR; Daļa 2 – 17 518 241,15 EUR; Kopā par abām daļām – 33 891 369,95 EUR

IV. DAĻA. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

slēgts konkurss

IV.1.2) Sarunu procedūras pamatojums

IV.2) Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

kura kritēriji ir:

1. Piedāvājuma kvalitāte un atbilstība pasūtītāja prasībām; 2. Cena; 3. Paredzētās vienas produkcijas vienības izmaksas pēc objekta pabeigšanas

V. DAĻA. UZVARĒTĀJI

Līguma Nr. pēc kārtas

V.1) Uzvarētāji un piedāvātā līgumcena

V.1.1) Informācija par uzvarētāju

AS „PER AARSLEFF”, Lokesvej 15, DK-8230, LV-, Åbyhøj, Denmark

Kontaktpersona: Roberts Mončinskis

Tālr.: + 371 7382392

Faksa Nr.: +371 7382229

Elektroniskā pasta adrese: rmo@aarsleff.lv

Mājas lapas adrese (URL): http: //www.aarsleff.com

V.1.2) Informācija par uzvarētāja piedāvāto līgumcenu vai par zemāko un augstāko piedāvāto līgumcenu starp pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilda konkursa nolikuma prasībām(bez PVN)

Līgumcena (bez PVN) 33 891 369,95

Valūta EUR

V.2) Apakšlīgumi

V.2.1) Vai līgumam iespējami/paredzēti apakšlīgumi?JĀ

Ja tā, uzrādīt to līgumu vērtību un proporciju no kopējās līgumcenas, kas tiks slēgti ar trešajām pusēm

Līgumcena (bez PVN) Valūta Proporcija: Daļa 1 - 16%; Daļa 2 – 16%

Nav zināms

VI. DAĻA. CITA INFORMĀCIJA

VI.1) Vai paziņojuma publikācija ir obligāta? JĀ

VI.2) Iepirkuma identifikācijas Nr. * VIDM 2005/59

VI.3) Lēmuma pieņemšanas datums 21.02.2006.

VI.4) Saņemto piedāvājumu skaits 4

VI.5) Vai paziņojums par šo iepirkumu ticis Publicēts OJ ? JĀ

Paziņojuma publikācijas OJ Nr.2005/S 76-073217

Publicēts 19.04.2005.

VI.6) Vai iepirkums ir saistīts ar projektu, kas tiek finansēts no ES Fondiem? * JĀ

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr. 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”

VI.7) Cita informācija (ja nepieciešama)

VI.8) Paziņojuma nosūtīšanas datums 24.02.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: IeM valsts aģentūra “MATERIĀLĀS REZERVES”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90001842525, adrese: Tērbatas iela 76,Rīga, birojs: Piedrujas iela 5, Rīga, Latvija, LV-1073. Tālruņi: +371-7138595. Fakss: +371-7138595

2. Identifikācijas nr.: IeM MR 2006/05

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 07.02.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Kurināmā dīzeļdegviela-35000 litri

CPV kods: 23121200-3

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 25.03.2006 pa daļām saskaņā ar piegādes grafiku

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 3

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA”SUMATA”

41203006308

Ventspils, Iecavas ielā 19

10535

Kopā:

10535

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: piedāvājums nav ar viszemāko cenu

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Latvijas Koncertdirekcija”, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 40003374610, adrese: Vāgnera iela 4, Rīga, Latvija, LV-1050. Tālruņi: +371-7205488, 7205485. Fakss: +371-7205490

2. Identifikācijas nr.: LKD-2006-9

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2006.

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: komercorķestra “Rīgas kamermūziķi” piedalīšanās 08.03.2006. un 09.03.2006. koncertā “Lielā mesa” Mocarta festivāla ietvaros, koncertprogrammas sagatavošana un atskaņošana publiskā izpildījumā

CPV kods: 92312120-8

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 09.03.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 1

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

Biedrība “Kamermūziķi”

40003387367

Priekules iela 3-29, LV-3416 Liepāja

4106.67

Kopā:

4106.67

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

13. Cita informācija: Saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām “ 4.panta 4.daļu.


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

1. Pasūtītāja nosaukums: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.: 90000056357, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Latvija, LV-2015.

Tālruņi: +371-7093810, 7093807. Fakss: +371-7093985

2. Identifikācijas nr.: JPD 2005/219

3. Datums , kad iepirkums izziņots interneta tīklā: 02.01.2006.

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.03.2006.

5. Iepirkuma metode: atklāts konkurss

6. Paredzamā līguma priekšmets un tā īss apraksts: Objekta “Skatītāju tribīņu izbūve Jūrmalā, Skolas ielā 5, un Tirzas ielas posma rekonstrukcija” būvuzraudzība

CPV kods: 74262000-3

7.Paredzamā līguma izpildes termiņš: 01.09.2006.

8. Saņemto piedāvājumu skaits: 2

9.Informācija par uzvarētājiem un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA “Nekustamā īpašuma aģentūra- Metrs”

40003323436

Marijas ielā 1-8, Rīga, LV-1050

14830.51

Kopā:

14830.51

10. Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesli: Piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām

12. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03.03.2006.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!