Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 8.03.2006., Nr. 39 https://www.vestnesis.lv/ta/id/129787

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Iekšējā audita likumā

Vēl šajā numurā

08.03.2006., Nr. 39

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienība

Politiskās organizācijas (partijas), kas reģistrētas Tieslietu ministrijā, Uzņēmumu reģistrā. Saskaņā ar likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 48.pantu

Reģistrēta politisko organizāciju reģistrā 2006.gada 31.janvārī ar Nr.50008098421

Statūti

I. Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienība (turpmāk — “Apvienība”) ir politisko organizāciju (turpmāk — Apvienības dalībnieki) apvienība, kura izveidota ar mērķi piedalīties 9.Saeimas vēlēšanās un panākt Apvienības dalībnieku pārstāvju (deputātu kandidātu) ievēlēšanu Saeimā.

2. Apvienības saīsinātais nosaukums ir “Apvienība LPP/LC”.

3. Apvienības dalībnieku sadarbība balstās uz paritātes, solidāras atbildības, atklātības, papildināmības un tolerances principiem.

4. Apvienība ir juridiska persona. Apvienības simbolika ir Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” simbolika, abas izmantojot vienlaicīgi. Apvienībai ir savs zīmogs un norēķinu konti kredītiestādēs.

5. Apvienība darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārpus tās, kur ir izveidotas Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” nodaļas un atbalsta grupas. Apvienības birojs atrodas Kungu ielā 8, Rīgā, LV–1050.

6. Apvienības programmatiskie mērķi un pamatprincipi tiek noteikti Apvienības vēlēšanu programmā un citos Apvienības dokumentos un balstās uz Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” programmām un dokumentiem.

7. Apvienības dalībnieku biedriem ir sais­toši Apvienības valdes pieņemtie lēmumi.

8. Jauns dalībnieks Apvienībā tiek uzņemts, ja par to lēmumus ir pieņēmusi Apvienības kopsapulce. Pēc trešā vai vairāku Apvienības dalībnieku uzņemšanas apvienībā tiek grozīti Apvienības statūti, paredzot dalībnieka izslēgšanas no Apvienības procedūru.

9. Ikviena Apvienības dalībnieka pienākums ir ievērot un popularizēt Apvienības programmatiskos mērķus un pamatprincipus, ievērot statūtus un vēlēšanu programmu, pildīt kopsapulces un Apvienības valdes lēmumus. Apvienības dalībniekam ir tiesības iesniegt izskatīšanai Apvienības valdē jebkuru jautājumu, kas skar vai varētu skart Apvienības darbību.

10. Apvienības dalībnieki saskaņā ar saviem statūtiem neatkarīgi izskata un izlemj jautājumus, kas saistīti ar katras partijas politiskām pamatnostādnēm, un ar Saeimas vēlēšanām nesaistītus partijas iekšējās darbības jautājumus.

11. Apvienības dalībnieki izvirza un apstiprina savas partijas deputātu kandidātus Apvienības kopējam deputātu kandidātu sarakstam.

 

 

II. Apvienības vadības struktūra un lēmumu pieņemšana

12. Apvienības augstākā lēmējinstitūcija ir kopsapulce. Kopsapulces notiek ne retāk kā reizi gadā, to sasauc Apvienības valde.

13. Kopsapulces delegātu izvirzīšanas kvotas (normas) un kārtību nosaka Apvienības valde. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no izvirzītajiem kopsapulces delegātiem.

14. Kopsapulce ir tiesīga pieņemt jebkuru lēmumu, kas skar Apvienības darbību. Tikai kopsapulce ir tiesīga:

1) ievēlēt Apvienības Revīzijas komisiju;

2) pieņemt lēmumu par Apvienības dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

3) pieņemt un grozīt Apvienības statūtus;

4) apstiprināt Apvienības priekšvēlēšanu programmu;

5) apstiprināt Revīzijas komisijas pārskatu par Apvienības valdes finansiālās un saimnieciskās darbības lietderību un likumību;

6) apstiprināt Apvienības valdes pārskatu par Apvienības darbību un finansiālo stāvokli.

15. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar klātesošo biedru balsu vairākumu. Lēmumus kopsapulcē pieņem atklātā balsošanā, izņemot gadījumos, kad tiek vēlēta Revīzijas komisija un ja kopsapulce tā nolēmusi.

16. Kopsapulču starplaikos Apvienības darbību vada Apvienības valde, ko veido deviņi Latvijas Pirmās partijas un deviņi partijas “Latvijas Ceļš” deleģēti pārstāvji.

17. Apvienības valde:

17.1. apstiprina Apvienības vēlēšanu platformu un ar to saistītos dokumentus;

17.2. apstiprina visus Apvienības taktiskos pasākumus vēlēšanu kampaņā un deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām;

17.3. izveido vēlēšanu kampaņas organizācijas vadības un izpildes struktūras;

17.4. izveido apvienotās reģionālās nodaļas un apstiprina to vadītājus;

17.5. apstiprina Apvienības budžetu, vēlēšanu kampaņas izdevumus un pārrauga to izlietojumu;

17.6. izvirza un apstiprina Apvienības amatpersonas un algotus darbiniekus, nosakot viņu kompetenci;

17.7. sasauc kopsapulces;

17.8. apstiprina finanšu budžetu;

17.9. lemj par kustamās un nekustamās mantas iegādi vai atsavināšanu;

17.10. sniedz pārskatu par Apvienības darbību Revīzijas komisijai un kopsapulcei.

18. Apvienības valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc un vada apvienības līdzpriekšsēdētāji rotācijas kārtībā vai savstarpēji vienojoties.

19. Apvienības valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā desmit valdes locekļi un ne mazāk kā pieci katras Apvienības dalībnieka pilnvarotie biedri. Valdes lēmumus pieņem atklātā balsošanā ar klāt­esošo valdes locekļu balsu vairākumu.

20. Ja pret Apvienības valdes lēmumu nobalso visi viena Apvienības dalībnieka klātesošie pārstāvji, valdes lēmums netiek pieņemts.

21. Valdes sēdes lēmumus un protokolus paraksta sēdes vadītājs un viens pārstāvis no otra Apvienības dalībnieka puses.

22. Apvienības līdzpriekšsēdētāji ir “Latvijas Pirmās partijas” priekšsēdētājs un partijas “Latvijas Ceļš” priekšsēdētājs.

23. Apvienības līdzpriekšsēdētāji:

23.1. pārstāv Apvienību attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, pauž apvienības viedokli bez īpaša pilnvarojuma, kopīgi vai saskaņā ar Apvienības valdes deleģējumu paraksta Apvienības dokumentus;

23.2. vada Apvienības valdes sēdes;

23.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba algotus Apvienības darbiniekus.

24. Apvienības darba nodrošināšanai un Apvienības dalībnieku rīcības koordinācijai izveido Apvienības biroju.

25. Apvienības biroju vada Apvienības valdes apstiprināts “Latvijas Pirmās partijas” vai partijas “Latvijas Ceļš” biedrs. Apvienības biroja vadītājs ir tiesīgs rīkoties viņam piešķirtās pilnvaras ietvaros un saskaņā ar Apvienības budžetu.

26. Apvienība neveido teritoriālās nodaļas, bet koordinē Apvienības dalībnieku saskaņā ar dalībnieku statūtiem izveidoto struktūrvienību savstarpējo sadarbību. Apvienības darbību reģionos koordinē Apvienības valdes apstiprinātie Apvienības dalībnieku pārstāvji.

27. Apvienības kopsapulce ievēlē Revīzijas komisiju divu cilvēku sastāvā, pa vienam no katra apvienības dalībnieka. Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir viens gads.

28. Revīzijas komisija:

1) revidē Apvienības finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā;

2) kontrolē un pārbauda Apvienības valdes finansiālās un saimnieciskās darbības lietderību un likumību, kā arī sniedz par to pārskatus kopsapulcei;

3) pārrauga, kā Apvienības valde ievēro statūtus.

29. Revīzijas komisijas lēmums nav pieņemts, ja viens no tā locekļiem neatbalsta lēmuma pieņemšanu.

 

 

III. Apvienības finanses

30. Apvienības budžetu veido ziedojumi Apvienībai un citi likumā noteiktajā kārtībā iegūtie līdzekļi.

31. Apvienības valde ir tiesīga rīkoties ar finanšu līdzekļiem saskaņā ar Apvienības valdes apstiprināto budžetu. Par izlietotajiem finanšu līdzekļiem Apvienības valde atskaitās Apvienības kopsapulcē un sniedz pārskatus likumos noteiktajām valsts institūcijām.

 

 

IV. Apvienības likvidācija

32. Lēmumu par Apvienības darbības izbeigšanu pieņem Apvienības kopsapulce ar ne mazāk kā divām trešdaļām klātesošo balsīm. Vienlaikus kopsapulce pieņem lēmumu par Apvienības finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kārtību.

Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības statūti apstiprināti dibināšanas kopsapulcē Rīgā 2005.gada 6.decembrī.

Ar grozījumiem, kas izdarīti Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības kopsapulcē Rīgā 2006.gada 10.janvārī.

Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības

līdzpriekšsēdētājs J.Lujāns

līdzpriekšsēdētājs I.Godmanis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!