Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumi Nr. 121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.02.2006., Nr. 29 https://www.vestnesis.lv/ta/id/128380

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.122

Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novada pašvaldībai, kuras budžeta ieņēmumi pēc pašvaldību apvienošanās novadā ir samazinājušies

Vēl šajā numurā

17.02.2006., Nr. 29

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 121

Pieņemts: 14.02.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 14.§)

Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 11.panta trešo daļu

 

I.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei (turpmāk – mērķdotācija).

2.Mērķdotāciju piešķir no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēti mērķdotācijai.

3.Mērķdotāciju izlieto teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – plānojums) izstrādei.

4.Mērķdotāciju piešķir ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra (turpmāk – ministrs) rīkojumu izveidota Mērķdotācijas teritorijas plānojumu izstrādei piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija).

5.Komisijā iekļauj pārstāvjus no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – ministrija), Finanšu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas, Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības. Komisijas nolikumu apstiprina ministrs.

6.Mērķdotācijas pieprasītājs (turpmāk – pieprasītājs) var būt:

6.1.plānošanas reģiona attīstības padome;

6.2.rajona padome;

6.3.vietējās pašvaldības padome (dome).

7.Piešķiramās mērķdotācijas apmērs nepārsniedz 70% no plānojuma izstrādes izmaksām. Pieprasītāja ieguldītā līdzfinansējuma apmērs ir vismaz 30% no plānojuma izstrādes izmaksām.

8.Maksimālais piešķiramās mērķdotācijas apmērs ir:

8.1.plānošanas reģiona, rajona un republikas pilsētas teritorijas plānoju­mam– līdz 20000latiem;

8.2.pilsētas un novada teritorijas plānojumam– līdz 15000latiem;

8.3.pagasta teritorijas plānojumam– līdz 10000latiem.

9.Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei piešķir ne vairāk kā 50% no šo noteikumu 8.punktā minētā maksimālā piešķiramās mērķdotācijas apmēra.

10.Ja projektam saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk– stratēģiskais novērtējums), komisija var piešķirt papildu mērķdotāciju līdz 10% no šo noteikumu 8.punktā minētā piešķiramās mērķdotācijas apmēra (nepārsniedzot kopējo piešķiramās mērķdo­tācijas apmēru – 70% no kopējām plānojuma un stratēģiskā novērtējuma izmaksām), ja:

10.1.Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu;

10.2.lēmums par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu ir pievienots pieprasījumam mērķdotācijas saņemšanai (turpmāk – pieprasījums);

10.3.pieprasījumā norādītais pieprasītāja kopējais līdzfinansējuma apmērs ir vismaz 30% no plānojuma izstrādes un stratēģiskā novērtējuma kopējām izmaksām.

11.Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu nav jāiesniedz gadījumos, kas minēti Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 2.punktā.

12.Priekšroka mērķdotācijas saņemšanai ir:

12.1.pašvaldībām to teritoriju plānojumu izstrādei, kuras iepriekš mērķ­dotāciju nav saņēmušas;

12.2.Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām;

12.3.administratīvi teritoriālās reformas procesā apvienotajām vietējām pašvaldībām (novadiem);

12.4.pašvaldībām, kurām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes nepie­ciešamību nosaka tiesību akti, kas reglamentē jaunu mikroliegumu vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas pieņemti pēc terito­rijas plānojuma apstiprināšanas;

12.5.mērķdotācijas pieprasītājiem, kuri pieprasa tikai papildu mērķdotāciju stratēģiskajam novērtējumam.

II.Mērķdotācijas piešķiršana

13.Lai saņemtu mērķdotāciju, pieprasītājs ministrijā iesniedz:

13.1.pieprasījumu (1.pielikums);

13.2.lēmumu par plānojuma izstrādes uzsākšanu;

13.3.informāciju par paveikto plānojuma izstrādē no šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas;

13.4.informāciju par plānojuma izstrādes izmaksām, kas tiks segtas no pieprasītāja līdzekļiem;

13.5.informāciju, kas apliecina, ka pieprasītāja budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi plānojuma izstrādei.

14.Pieprasījums netiek pieņemts, ja pieprasītājs nav iesniedzis:

14.1.pārskatu par iepriekš piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu un to apliecinošus finanšu dokumentus;

14.2.plānošanas dokumentu, kura izstrādei iepriekš tika piešķirta mērķdo­tācija, un komisija lēmusi par atlikušās mērķdotācijas daļas samazinājumu, nosakot, ka mērķdotācijas saņēmējs plānošanas dokumentu izstrādā par saviem finanšu līdzekļiem.

15.Ministrija izvērtē pieprasījuma atbilstību šiem noteikumiem un, ja nepieciešams, lūdz pieprasītājam precizēt to.

16.Komisija izskata pieprasījumus to iesniegšanas kārtībā (izņemot šo noteikumu 12.punktā minētos gadījumus) un lemj par mērķdotācijas piešķiršanu.

17.Šo noteikumu 12.punktā minētajos gadījumos pieprasījumi tiek virzīti izskatīšanai komisijā ārpus kārtas to iesniegšanas kārtībā.

18.Lēmumā par mērķdotācijas piešķiršanu norāda:

18.1.mērķdotācijas saņēmēju;

18.2.mērķdotācijas piešķiršanas mērķi;

18.3.piešķirtās mērķdotācijas summu;

18.4.avansā izmaksājamo mērķdotācijas summu;

18.5.starpziņojumu un pārskata dokumentu iesniegšanas termiņus.

19.Komisijas lēmumu apstiprina ministrs.

20.Mērķdotācijas saņēmējs (turpmāk – saņēmējs) piecu darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma saņemšanas informē ministriju par bankas konta rekvizītiem.

21.Ministrija piecu darbdienu laikā pēc saņēmēja bankas kontu rekvizītu saņemšanas nodrošina avansa maksājuma 50% apmērā no piešķirtās mērķdotā­cijas summas pārskaitīšanu uz saņēmēja norādīto kontu.

22.Saņēmējs mērķdotāciju apgūst 24mēnešu laikā pēc komisijas lēmuma apstiprināšanas par mērķdotācijas piešķiršanu.

23.Ministrija var pagarināt šo noteikumu 22.punktā minēto termiņu (ne vairāk par trim mēnešiem), pamatojoties uz saņēmēja pamatotu iesniegumu, kurā sniegts skaidrojums par paveikto un plānoto plānojuma izstrādē un par finanšu līdzekļu izlietojumu. Par atbalstīto pagarinājuma termiņu ministrija informē komisiju. Komisija lemj par nepieciešamo grozījumu izdarīšanu šo noteikumu 18.punktā minētajā lēmumā.

24.Plānojuma izstrādē saņēmējs iegulda avansā izmaksāto mērķdotācijas daļu, kā arī no saviem budžeta līdzekļiem – neizmaksāto mērķdotācijas daļu un līdzfinansējumu.

III.Pārskata dokumentu iesniegšana un atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksa

25.Divas reizes mērķdotācijas apguves periodā – ne vēlāk kā astoņus mēnešus un 16mēnešus pēc mērķdotācijas piešķiršanas – saņēmējs iesniedz ministrijā starpziņojumu par plānojuma izstrādes gaitu.

26.Ne vēlāk kā šo noteikumu 22.punktā minētajā termiņā saņēmējs ministrijā iesniedz:

26.1.saistošos noteikumus, ar kuriem pieņemts plānojums;

26.2.pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu (2.pielikums), kuram pie­vienots zvērināta revidenta ziņojums par piešķirtās mērķdotācijas un saņēmēja līdzfinansējuma izlietojuma atbilstību Likuma par budžetu un finanšu vadību un citu normatīvo aktu prasībām valsts finanšu līdzekļu izmantošanas jomā.

27.Plānojuma izstrādei nepieciešamās datortehnikas un programmno­drošinājuma iegādes iekļaušana plānojuma izmaksās pieļaujama tikai tad, ja plānojuma izstrādātājs ir tiešais mērķdotācijas saņēmējs.

28.Ministrija izvērtē iesniegtos pārskata dokumentus un nodod tos komisijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par atlikušās mērķdotācijas daļas izmaksu vai informē saņēmēju par nepieciešamību veikt precizējumus, norādot termiņu (ne ilgāku par diviem mēnešiem), līdz kuram novēršami konstatētie trūkumi.

29.Izskatot jautājumu par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksu, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

29.1.par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksu pilnā apmērā, ja saņēmējs ir izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības;

29.2.par neizmaksātās mērķdotācijas daļas neizmaksāšanu, ja saņēmējs nav izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības un nav ievērojis šo noteikumu 28.punktā minēto termiņu trūkumu novēršanai;

29.3.par neizmaksātās mērķdotācijas daļas izmaksāšanu samazinātā apmērā, ja saņēmējs šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētos dokumentus un plānojumu ir iesniedzis ministrijā atzinuma saņemšanai, bet mērķdotācijas apguves laikā nav ievērojis starpziņojumu iesniegšanas termiņus;

29.4.par neizmaksātās mērķdotācijas daļas samazināšanu, nosakot termi­ņu, līdz kuram iesniedzami šo noteikumu 26.punktā minētie pārskata dokumenti, ja saņēmējs ir iesniedzis objektīvu pamatojumu, kāpēc noteiktajā termiņā nav iesniegti pārskata dokumenti;

29.5.par vēršanos tiesā ar prasību saņēmējam atmaksāt izmaksāto avansa maksājumu vai tā daļu, ja saņēmējs nav izpildījis šo noteikumu 26.punktā minētās prasības, mērķdotācijas apguves periodā nav sniedzis starpziņojumu vai mērķdotācija ir izlietota neatbilstoši mērķim.

30.Atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

31.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumus Nr.848 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 165.nr.).

32.Mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija piešķirta un avansā izmaksāti 50 % no piešķirtā mērķdotācijas apmēra saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.150 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķ­dotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (turpmāk – noteikumi Nr.150) vai Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.848 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei" (turpmāk – noteikumi Nr.848), atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā, ņemot vērā attiecīgajos noteikumos minētos nosacījumus.

33.Mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija piešķirta saskaņā ar noteikumiem Nr.150 vai noteikumiem Nr.848 un kuri pēc šo noteikumu spēkā stāšanās lūguši pārskata dokumentu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, atlikušo mērķdotācijas daļu izmaksā pēc šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

34.Ja saskaņā ar noteikumu Nr.848 7.punktu mērķdotācijas saņēmējam papildus ir piešķirta mērķdotācija 1000 latu apmērā plānojuma stratēģiskajam novērtējumam, bet Vides pārraudzības valsts birojs ir lēmis par stratēģiskā novērtējuma procedūras nepiemērošanu, komisija, izskatot jautājumu par atlikušās daļas izmaksu, lemj par mērķdotācijas izmaksu samazinātā apmērā.

35.Ministrija pārskata pieprasījumus, kuri iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, un:

35.1.pieprasījumus, kuri atbilst noteikumiem Nr.848, virza izskatīšanai komisijā to reģistrācijas kārtībā;

35.2.informē pieprasījuma iesniedzēju par nepieciešamību precizēt pieprasījumu atbilstoši šiem noteikumiem.

36.Ja, apvienojot pagastus, ir izveidota jauna vietējā pašvaldība (novads), kurā ietilpst mērķdotācijas saņēmējs(-i):

36.1.novada dome informē komisiju par saistību pārņemšanu;

36.2.komisija izdara grozījumus lēmumā par mērķdotācijas piešķiršanu.

37.Komisija var papildus piešķirt mērķdotāciju līdz šo noteikumu 8.punktā minētajam apmēram tiem mērķdotācijas saņēmējiem, kuriem mērķdotācija pie­šķirta saskaņā ar noteikumiem Nr.150 vai noteikumiem Nr.848, ja mērķdotācijas saņēmējs ir iesniedzis pamatotu lūgumu, kurā norādīts, ka mērķdotācijas saņēmējs apņemas nodrošināt plānojuma kopējo līdzfinansējuma daļu šajos noteikumos noteiktajā apmērā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 18.februāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121

Pieprasījums mērķdotācijas saņemšanai plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei

01.JPG (69705 bytes)

02.JPG (57392 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.121

Pārskats par piešķirtās mērķdotācijas un mērķdotācijas saņēmēja līdzfinansējuma izlietojumu teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādei

03.JPG (45664 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!