Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2006. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 79 "Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.02.2006., Nr. 27 https://www.vestnesis.lv/ta/id/128065

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.81

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

Vēl šajā numurā

15.02.2006., Nr. 27

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 79

Pieņemts: 24.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.79

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 63.§)

Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 13.punktu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1.atbalsta pretendents (grantu shēmas projekta iesniedzējs)– komercsabiedrība, kura ir iesniegusi valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – aģentūra) projekta iesniegumu atbalsta saņemšanai;

1.2. ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā to platumā, ieskaitot brauktuvi, nomales, sadalošās joslas un saliņas), arī mākslīgās būves (ūdens novadīšanas ietaises, caurtekas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi), ceļu inženierbūves (ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas). Ceļu izbūves vai rekon­strukcijas ietvaros ir atbalstāmi ceļa sagatavošanas darbi, izņemot grunts trans­portēšanu;

1.3. dzelzceļš – dzelzceļa virsbūve (sliedes (sliežu ceļi), pārmiju pārvedas, gulšņi, balasts un zemes klātne), pārbrauktuves un pārejas;

1.4.iekārtu piederumi – piederumi, kas nepieciešami iekārtu funkcionēšanai;

1.5. laboratorijas iekārta – iekārta, kas paredzēta produktu vai procesu testēšanai, kalibrēšanai, verificēšanai, sertificēšanai vai citu ar kvalitātes, produkta vai procesa īpašību noteikšanu tieši saistītu funkciju veikšanai;

1.6. operatīvais pārskats – pārskats, kas ietver vismaz bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu, skaidrojumus par bilances un peļņas zaudējumu posteņiem;

1.7. projekta atbalstāmā aktivitāte – darbība, kas nepieciešama, lai īstenotu projektu, un kas rada tiesiska un finansiāla rakstura prasības. Aktivitāte tiek uzsākta ar atbalsta pretendenta un trešās personas līguma noslēgšanu par nepieciešamo darbību veikšanu pēc tam, kad noslēgts atbalsta pretendenta un aģentūras līgums par projekta īstenošanu;

1.8.projekti, kuru mērķis ir nekustamo īpašumu attīstīšana – tāda nekustamā īpašuma būvniecība vai rekonstrukcija, kas atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba drošības un vides jomā un tiks iznomāts komercdarbības veikšanai apstrādes rūpniecībā;

1.9. ražojošā struktūrvienība – komercsabiedrības struktūrvienība, kurā iespējams veikt patstāvīgu darba vides risku novērtējumu vai vides vērtējumu, pilnvērtīgi novērtējot būtiskākos faktorus, kas ietekmē darba vides riskus vai vidi;

1.10. tehnoloģiskā iekārta – savienotu mezglu vai detaļu kopums, kurā vismaz viens mezgls vai detaļa kustas, ja attiecīgie spēka pievadi, vadības ierīces un elektriskās ķēdes ir savienotas konkrētam lietojumam kāda materiāla pārstrādei, apstrādei vai iepakošanai.

2.Noteikumi apstiprina grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai" (turpmāk – grantu shēma).

3. Grantu shēmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais grantu shēmas ietvaros pie­ejamais finansējums ir 50 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 19 miljoni latu.

4. Grantu shēmas finansējuma sadalījums pa apakšprogrammām ir šāds:

4.1.apakšprogrammai "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām" – 47 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 17,86 miljoni latu;

4.2.apakšprogrammai "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide" –
1,5 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 0,57 miljoni latu;

4.3. apakšprogrammai "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija" – 1,5 miljoni latu, tai skaitā Latvijas valsts budžeta daļa ir 0,57 miljoni latu.

5. Grantu shēmas apsaimniekotājs ir aģentūra.

6. Grantu shēmas vadība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību, kā arī ievērojot valsts atbalsta sniegšanas nosacījumus.

2. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

7. Atbalstu var saņemt jebkura komercsabiedrība, ja tā ir juridiskā persona un atbilst šādiem kritērijiem:

7.1.tā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

7.2. tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privātā kapitāla daļu;

7.3. tā ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma sagatavošanu un vadību un nevar darboties kā starpnieks. Komercsabiedrība pati veic ieguldījumus un atbalstāmās izmaksas iekļauj komercsabiedrības aktīvos, lai tos izmantotu savā komercdarbībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi;

7.4.tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta īstenošanas laikā;

7.5. tā ir spējīga īstenot un vadīt pasākumus, kas atbilst pieteiktā projekta apjomam.

8. Komercsabiedrība grantu shēmas ietvaros nevar pretendēt uz atbalstu projektu īstenošanā šādās nozarēs:

8.1. tērauda rūpniecība;

8.2. mākslīgo šķiedru ražošana;

8.3. mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi;

8.4. transports;

8.5. lauksaimniecības un zvejniecības produktu ražošana;

8.6. akmeņogļu rūpniecība.

9.Ja komercsabiedrība, kas darbojas vienā no šo noteikumu 8.punktā minētajām neatbalstāmajām nozarēm, pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, komercsabiedrība nodrošina atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu komercsabiedrības darbības nozaru finanšu plūsmām.

10.Ja komercsabiedrība pretendē uz projekta īstenošanu autotransporta līdzekļu ražošanas, kuģu būves vai remonta nozarē, aģentūra pirms projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem nosūta projekta iesniegumu Finanšu ministrijai projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā.

11. Šo noteikumu 8. un 10.punktā minēto nozaru definīcijas un apraksti sniegti šo noteikumu 1.pielikumā.

12. Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība, kura:

12.1.ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu (atrodas sanācijas procesā vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju atrodas likvidācijas procesā, vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta);

12.2. nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

12.3. sniegusi aģentūrai nepatiesu (arī sagrozītu) informāciju.

13. Komercsabiedrība var pretendēt uz finansēšanas nosacījumiem, kas noteikti mazām un vidējām komercsabiedrībām, ja tā atbilst Komisijas 2002.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr.70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr.364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.70/2001, noteiktajiem kritērijiem.

14.Grantu shēmas ietvaros atbalstu sniedz sākotnējiem ieguldījumiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 23.panta pirmajai daļai.

15.Atbalstu šīs grantu shēmas ietvaros var kombinēt ar atbalstu citas reģionālā atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. šajos noteikumos minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo atbalsta summu, ja atbalstu vienlaikus sniedz:

15.1.1. vairāku reģionālā atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;

15.1.2. no vietējiem, reģionālajiem valsts vai Eiropas Savienības finanšu lī­dzekļiem;

15.2.ja atbalstāmās izmaksas projektā pārsniedz 35,14 miljonus latu, papildus piemēro multisektorālā ietvara nosacījumus.

16.Grantu shēmas maksimālā atbalsta intensitāte no atbalstāmajām izmaksām atbilstoši projekta īstenošanas vietai ir:

16.1. apakšprogrammā "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide" un "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija":

16.1.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām – 65 %;

16.1.2. lielajām komercsabiedrībām – 50 %;

16.2.apakšprogrammā "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām":

16.2.1. Latgales plānošanas reģionā, kā arī citu plānošanas reģionu īpaši atbalstāmajās teritorijās, kas noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumos Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un at­celšanas kārtība":

16.2.1.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām – 65%;

16.2.1.2. lielajām komercsabiedrībām – 50%;

16.2.2. pārējā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu:

16.2.2.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām – 55%;

16.2.2.2. lielajām komercsabiedrībām – 40%;

16.2.3. Rīgā:

16.2.3.1. mazajām un vidējām komercsabiedrībām – 45%;

16.2.3.2. lielajām komercsabiedrībām – 30%;

16.2.4. komercsabiedrībām, kuru projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana, maksimālā atbalsta intensitāte ir 35%. Atbalstu nevar saņemt Rīgā un Rīgas rajonā.

3. Atbalsta sniegšanas nosacījumi grantu shēmas apakšprogrammu ietvaros

17. Grantu shēma ietver šādas apakšprogrammas:

17.1. "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām";

17.2. "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide";

17.3."Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija".

18.Viena komercsabiedrība var saņemt atbalstu ne vairāk kā vienam projektam katrā grantu shēmas apakšprogrammā.

3.1. Apakšprogramma "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām"

19.Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 600000 latu.

20. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes:

20.1. atbilstības nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības jomā komercsabiedrības ražojošā struktūrvienībā;

20.2. atbilstības nodrošināšana normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides jomā komercsabiedrības ražojošā struktūrvienībā;

20.3. atbilstības nodrošināšana Latvijas un citu valstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, ja projekts paredzēts standartu ieviešanai komercsabiedrībā;

20.4.tāda nekustamā īpašuma rekonstrukcija vai būvniecība, kas tiks izmantots komercdarbības veikšanai apstrādes rūpniecībā, ja projekts paredzēts komercdarbības infrastruktūras izveidošanai, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

21.Aktivitāšu īstenošana nodrošina konstatēto neatbilstību novēršanu, bet, ja uzsākta jauna komercdarbība, – izveidotās ražotnes atbilstību attiecīgajam standartam vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

22. Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas izmaksas:

22.1. materiālie ieguldījumi:

22.1.1.tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde vai rekonstrukcija (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

22.1.2.laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

22.1.3. ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas;

22.2.nemateriālie ieguldījumi (tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo patentu un licenču iegāde), ja tie:

22.2.1. tiks izmantoti tikai komercsabiedrībā, kura saņem atbalstu;

22.2.2.tiks iekļauti komercsabiedrības aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi;

22.2.3. tiks iegādāti no trešajām personām par tirgus cenu;

22.2.4. tiks iekļauti komercsabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus paliks tās komercsabiedrības īpašumā, kura saņēmusi reģionālo atbalstu;

22.3.nemateriālo ieguldījumu izmaksas, kas saistītas ar tehnoloģiju ieviešanai nepieciešamo patentu un licenču iegādi, ir atbalstāmas, ja tās nepārsniedz:

22.3.1.lielajām komercsabiedrībām – 25% no komercsabiedrības konkrētā atbalstāmā projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;

22.3.2.mazajām un vidējām komercsabiedrībām – 50% no komerc­sabiedrības konkrētā atbalstāmā projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

23. Ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas ir atbalstāmas, ja tās nepārsniedz 40% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām un ne vairāk kā 240000 latu apmēru (izņemot projektus, kuru mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana).

24. Ja projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana:

24.1.projekta atbalstāmajās izmaksās iekļauj tikai ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas;

24.2. iznomājot projekta ietvaros uzbūvēto vai rekonstruēto nekustamo īpašumu, piemēro tirgus cenu;

24.3. projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi vismaz par 50% no nekustamā īpašuma telpu platības, kas būs uzbūvētas vai rekonstruētas pēc projekta īstenošanas.

25.Tirgus cenu nosaka, rīkojot rakstisku izsoli par katru nomā nododamo uzbūvēto vai rekonstruēto īpašuma telpu platību, arī piecus pilnus kalendāra gadus pēc projekta pabeigšanas.

26. Izsoles norise:

26.1. sludinājumus par izsoli publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā attiecīgās pašvaldības teritorijā pieejamā laikrakstā. Paziņojumus par izsoli izliek arī pie attiecīgā nekustamā īpašuma;

26.2. sludinājumā un paziņojumā par izsoli norāda:

26.2.1. izsolāmās mantas nosaukumu un atrašanās vietu;

26.2.2. kur un kad var iepazīties ar izsoles noteikumiem;

26.2.3. izsolāmās mantas apskates vietu un laiku;

26.2.4. iesniegumu reģistrācijas un izsoles vietu un laiku;

26.2.5. izsoles veidu;

26.2.6. samaksas kārtību;

26.2.7.izsolāmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus, ja tādi ir;

26.3. izsoles termiņš nedrīkst būt īsāks par divdesmit darbdienām, skaitot no pirmās sludinājuma publicēšanas dienas;

26.4. piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē ar norādi par konkrēto izsoli. Piedāvājumā norāda iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, to uzskata par nederīgu;

26.5. piedāvājumus līdz noteiktajai dienai un stundai var iesniegt šādi:

26.5.1. nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā;

26.5.2.nodod izsoles rīkotājam tieši līdz šo noteikumu 26.7.apakšpunktā minētajam laikam un parakstās par piedāvājuma iesniegšanu;

26.6.personiski iesniegtos vai pa pastu atsūtītos piedāvājumus rakstiskai izsolei glabā slēgtās aploksnēs līdz izsoles sākumam;

26.7. noteiktajā izsoles dienā un stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu, kā arī noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc tam vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti piedāvājumi. Izsoles rīkotājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un parakstās uz tiem (ja izsoli rīko izsoles komisija, parakstās visi komisijas locekļi). Mutiski piedāvājumi rakstiskajā izsolē ir aizliegti;

26.8.pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus un atzīmē tos izsoles protokolā. Ja nav nekādu šaubu, izsoles rīkotājs paziņo, ka izsole ir pabeigta, nosauc visaugstāko piedāvāto cenu un personu, kas to nosolījusi, un atzīmē to izsoles protokolā;

26.9. ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Pēc minēto piedāvājumu izskatīšanas par nosolītāju izziņo personu, kura piedāvājusi visaugstāko cenu par nomai nododamās platības daļu;

26.10.informāciju par izsoles rezultātiem piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstos, kuros tika izsludināta izsole. Norāda konkrēto izsoli, izsolīto platību, uzvarētāja nosaukumu un nosolīto cenu.

3.2. Apakšprogramma "Dalītās infrastruktūras (laboratoriju) izveide"

27.Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 1500000 latu.

28.Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt Latvijas Nacionālajā akredi­tācijas birojā akreditētu laboratoriju un inspicēšanas vai sertificēšanas institūciju izveidi, ja to sniegtie pakalpojumi būs publiski pieejami.

29.Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas materiālo ieguldījumu izmaksas:

29.1.tehnoloģisko iekārtu un piederumu iegāde un rekonstrukcija (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.2. datoru un citu informācijas tehnoloģiju risinājumu iegāde (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.3.laboratorijas iekārtu un piederumu iegāde saskaņā ar tehnisko projektu (ieskaitot piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu);

29.4.ēku un būvju rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, nepārsnie­dzot 40% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

3.3. Apakšprogramma "Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija"

30.Apakšprogrammas ietvaros vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 500000 latu.

31.Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt pieslēgumu izveidi vai rekonstrukciju, kas nodrošinātu komercsabiedrības ar nepieciešamajiem resursiem vai pieeju komunikācijām.

32.Apakšprogrammā paredzēts atbalstīt šādas materiālo ieguldījumu izmaksas:

32.1. ceļu un dzelzceļu pievadu rekonstrukcija un izbūve līdz ražošanas objektam vai objektu grupai;

32.2. pieslēgumu rekonstrukcija un izbūve no maģistrālās līnijas līdz teritorijas robežai, uzskaites mezglam vai ievadam ēkā: gāzes pieslēgums, elektrības pievads, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, siltumapgādes sistēma, telekomunikāciju sistēma;

32.3.lokālu kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija un izbūve līdz uzskaites mezglam vai ievadam ēkā.

4. Neatbalstāmās izmaksas

33.Ja ieguldījumi tiek veikti, izmantojot līzingu, atbalstāmajās izmaksās var iekļaut tikai tos ieguldījumus, kas projekta gala pārskata iesniegšanas brīdī būs pilnībā apmaksāti un atradīsies komercsabiedrības īpašumā.

34.Grantu shēmas ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas izmaksas, kuras tieši noteiktas kā atbalstāmas un tieši saistītas ar projekta īstenošanu.

35. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

35.1. izmaksas, kas saistītas ar preču izplatīšanas tīkla izveidi un darbību, kā arī komercdarbības eksporta operāciju kārtējām izmaksām;

35.2. zemes vai esošu ēku iegādes izmaksas, īre, noma vai līzings;

35.3. ēku un būvju nojaukšanas izmaksas;

35.4. iespējamo zaudējumu (arī valūtas kursa svārstību radīto zaudējumu), parādu vai deficīta dzēšanai paredzētie izdevumi;

35.5. kārtējās ikdienas izmaksas, kas saistītas ar projekta iesniedzēja darbību un saistībām (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu, administrēšanu, uzturēšanu (arī būvju un ēku uzturēšanas izmaksas un īres maksa), izmaksas neparedzētiem izdevumiem);

35.6. pievienotās vērtības nodoklis;

35.7. muitas maksājumi, ievedmuitas nodoklis (tarifs);

35.8. amortizācijas izdevumi un jebkura veida dāvinājumi (arī kapitāla dāvinājumi);

35.9. bankas komisijas maksas, līzinga un kredīta procenti, garantijas maksas un tamlīdzīgi procentu maksājumi un izmaksas;

35.10. grantu piešķiršana (piemēram, jebkura veida publiskā finansējuma izmantošana, lai piešķirtu grantus vai aizdevumus citām organizācijām);

35.11. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu pirkšanas izmaksas;

35.12. izdevumi par reklāmu un citiem veicināšanas pasākumiem;

35.13. samaksa natūrā;

35.14. ieguldījumi natūrā (piemēram, zeme, nekustamais īpašums (viss vai tā daļa), ilglietojuma preces, izejmateriāli, privātpersonas vai komerc­sabiedrības veikts nesamaksāts labdarības darbs);

35.15. izmaksas, kas radušās, novēršot ārkārtējus gadījumus un to sekas;

35.16.izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz atbalsta pretendenta un trešās personas līgumu, kas noslēgts pirms šo noteikumu 49.punktā minētā līguma noslēgšanas un pēc tajā noteiktā projekta īstenošanas beigām.

5. Projektu iesniegumu iesniegšana un lēmuma pieņemšana

36. Paziņojumu par projektu iesniegumu pieņemšanu un pieņemšanas pārtraukšanu aģentūra katrai grantu shēmas apakšprogrammai publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāk­šanu norāda uzsaukuma ietvaros pieejamo finansējumu un uzsaukuma termiņu.

37.Grantu shēmas apakšprogrammas "Atbalsts komercdarbības pilnveidošanai atbilstoši standartu prasībām" projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina vismaz divos uzsaukumos, pieejamo finansējumu sadalot vienādās daļās katrā uzsaukumā. Pēdējo uzsaukumu izsludina par atlikušo finansējumu.

38. Projektu iesniegumu pieņemšanu aģentūra uzsāk ne agrāk kā mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas.

39. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komercsabiedrība:

39.1. iesniedz aģentūrā projekta iesniegumu (2., 3. vai 4.pielikums);

39.2.iesniedz aģentūrā papildu dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumu. Dokumentus, kuru formai vai saturam šajos noteikumos noteiktas īpašas prasības, sastāda saskaņā ar šo noteikumu 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.pielikumu;

39.3. projekta iesniegumu un papildu dokumentus iesniedz astoņos eksemplāros (viens oriģināls un septiņas kopijas), izņemot:

39.3.1.akceptētu būvprojektu. Akceptētu būvprojektu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Būvprojektu pēc satura un formas iesniedz atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"", iesietu cietos vākos, ar sanumurētām un caurauklotām lapām. Būvprojektu iesien atsevišķi no projekta iesnieguma galvenā sējuma. Būvprojektam nepieciešams pozitīvs ekspertīzes atzinums par būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām un tāmē ietverto būvdarbu apjoma un materiālu atbilstību būvprojektam. Ekspertīzes atzinumam jābūt datētam pirms būvprojekta apstiprināšanas. Ekspertīzes atzinumu iesien būvprojekta sējumā pirms akceptētā būvprojekta;

39.3.2. šo noteikumu 5.pielikuma 12.punktā, 6.pielikuma 11.punktā vai 7.pielikuma 11.punktā minēto iepirkuma dokumentāciju iesniedz atsevišķi divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), caurauklotu un iesietu cietos vākos;

39.3.3. šo noteikumu 5.pielikuma 6.punktā, 6.pielikuma 5.punktā vai 7.pielikuma 5.punktā minēto papildu dokumentu. To iesniedz tikai elektroniski divos eksemplāros (informāciju iesniedz Microsoft Excel formātā, ierakstītu
CD-ROM);

39.3.4.šo noteikumu 5.pielikuma 9.punktā, 6.pielikuma 8.punktā vai 7.pielikuma 8.punktā minētos dokumentus papildus šo noteikumu 39.3.apakšpunktā minētajiem astoņiem eksemplāriem iesniedz elektroniski divos eksem­plāros (informāciju iesniedz Microsoft Excel formātā, ierakstītu
CD-ROM);

39.3.5. šo noteikumu 5.pielikuma 15.punktā, 6.pielikuma 14.punktā vai 7.pielikuma 14.punktā minēto atbalsta pretendenta piekrišanas vēstuli (pamatojoties uz to, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādu) iesniedz atsevišķi, neiešūtu projekta iesniegumā;

39.3.6.ja projektu iesniedz arī elektroniski. Minētajā gadījumā iesniedz projekta iesnieguma oriģinālu un vienu kopiju (ar pievienoto akceptēto būvprojektu) papīra formā un iesniegumu un papildu dokumentus elektroniski (dokumentus iesniedz Adobe Portable Document Format formātā, ierakstītus CD-ROM);

39.4.ir tiesīga neiesniegt šo noteikumu 5.pielikuma 13., 15. un 16.punktā, 6.pielikuma 12., 14. un 15.punktā, kā arī 7.pielikuma 12. un 14.punktā minētos dokumentus. Ja komercsabiedrība neiesniedz šajā apakš­punktā minētos dokumentus, aģentūra tos iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

40. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, veic saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Ja iepirkuma priekšmets tiek iegādāts, lai nodrošinātu atbilstību standartu vai normatīvo aktu prasībām vai laboratorijas izveidei, iepirkuma priekšmeta tehniskajā aprakstā min visas prasības, kas atbilst standartiem un normatīvajiem aktiem vai ir noteiktas laboratorijām.

41. Projekta iesniegums uzskatāms par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 22., 23. un 24.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

42.Projekta iesniegums uzskatāms par atbilstošu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 22., 23. un 24.pielikumā minētajiem kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

43.Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra atbalsta pretendentam rakstiski pieprasa (vienu reizi) noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju, lai precizētu projekta iesniegumu.

44.Ja precizētais projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai atbalsta pretendents neiesniedz nepieciešamo papildu informāciju noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

45.Ja aģentūrai kļūst zināms, ka projekta atbalstāmās aktivitātes ir uzsāktas pirms šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas, aģentūra noraida attiecīgo projekta iesniegumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 2.punktu.

46.Lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

47. Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu atbalsta pretendentam pieņem četru mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, aģentūra pieņem pamatotu lēmumu par lēmuma par valsts atbalsta piešķiršanu pieņemšanas termiņa pagarināšanu (līdz sešiem mēnešiem) un par to paziņo atbalsta pretendentam. Kopējā izvērtēšanas laikā neiekļauj laiku, kurā atbalsta pretendents sagatavo papildu informāciju vai precizē projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 42.punktam.

48.Aģentūra noslēdz šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minēto līgumu līdz 2006.gada 29.decembrim.

6. Projekta īstenošanas un atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumi

49.Atbalsta pretendents saņem atbalsta finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1.pēc pozitīvā lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ar aģentūru ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

49.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem vai ir ieviesti atsevišķi konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu par projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus projekta finansējuma avotus un izdevumus, kas saistīti ar projektu;

49.3.atbalsta pretendents ir sagatavojis un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniedzis aģentūrā gala pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 25.pielikumu, un gala pārskatam ir pievienotas dokumentu kopijas un pārskati saskaņā ar šo noteikumu 26., 27. vai 28.pielikumu, kā arī dokumenti, kas apliecina projekta specifisko mērķu sasniegšanu (29.pielikums);

49.4.atbalsta pretendents ir ievērojis maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (30.pielikums);

49.5.grantu shēmas apakšprogrammā "Atbalsts komercdarbības pilnveidošanai atbilstoši standartu prasībām", ja projekta mērķis ir nekustamā īpašuma attīstīšana, gala pārskata iesniegšanas brīdī ir noslēgti ilgtermiņa nomas līgumi vismaz par 50% no projekta ietvaros uzbūvētā vai rekonstruētā nekustamā īpašuma telpu platības.

50.Līgumā par projekta īstenošanu var izdarīt grozījumus kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos un attiecīgajā līgumā. Līgumā par projekta īstenošanu grozījumi ir pieļaujami, ja nemainās projekta mērķis.

51.Aģentūra pārbauda komercsabiedrības iesniegto gala pārskatu, pārbauda pirmsmaksājumu un sagatavo lēmumu par maksājumu komerc­sabiedrībai.

52.Aģentūra izmaksā līgumā par projekta īstenošanu noteikto atbalsta summu. Aģentūra var proporcionāli samazināt atbalsta summu šādos gadījumos:

52.1.faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

52.2. nav īstenota kāda no līgumā paredzētajām aktivitātēm;

52.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

53. Aģentūrai ir tiesības gala pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no atbalsta saņēmēja papildu informāciju.

7. Noslēguma jautājumi

54. Ar dienu, kad projektu iesniegumu pieņemšana tiek uzsākta saskaņā ar šiem noteikumiem, aģentūra pārtrauc projektu iesniegumu pieņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" 3.2.apakšnodaļu.

55. Šo noteikumu nosacījumus nepiemēro projektu iesniegumiem, kas iesniegti līdz projekta iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 54.punktu un par kuriem nav pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Šo projektu iesniegumu vērtēšanā piemēro Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" (6.punktu, 3.2.apakš­nodaļu, 2.pielikuma 2.punktu, 3.2., 3.3., 3.4., 4.2., 4.3, 4.4., 9.2.,
9.3. un 9.4.pielikumu).

56. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā – veselības ministrs G.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 16.februāri.

1-30 pielikumi

ZIP 533 kb

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!