Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumi Nr. 641 "Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.08.2005., Nr. 137 https://www.vestnesis.lv/ta/id/115463

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.642

Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām

Vēl šajā numurā

31.08.2005., Nr. 137

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 641

Pieņemts: 30.08.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.641

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 38.§)

Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka Lauku zemes izpirkšanas reģistra (turpmāk– reģistrs) vešanas kārtību un tajā ierakstāmās ziņas.

2.Reģistra vešanas kārtība ietver:

2.1.zemes izpirkšanas pieprasījuma iesniegšanas kārtību;

2.2.reģistra datu bāzes uzturēšanas kārtību.

3.Reģistru kārto un uztur elektroniskā veidā. Reģistra pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests.

II. Zemes izpirkšanas pieprasījuma iesniegšana

4.Lauku apvidus zemes pastāvīgais lietotājs, kuram zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā un kurš līdz 2005.gada 1.septembrim nav ieguvis to īpašumā (turpmāk – lietotājs), līdz 2006.gada 31.augustam iesniedz Valsts zemes dienestā zemes izpirkšanas pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums) (pielikums).

5.Ja lietotājs, kurš iesniedzis pieprasījumu, ir miris, pieprasīt zemi izpirkšanai ir tiesīgs viņa mantinieks. Minētajā gadījumā pieprasījumā ierakstus papildina ar ziņām par mantinieku (mantiniekiem).

6.Ja lietotājs nav iesniedzis pieprasījumu un ir miris, to iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam ir tiesīgs viņa mantinieks.

7.Pieprasījumu atbilstoši izpērkamā zemesgabala (turpmāk– zemes vienība) atrašanās vietai iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā (turpmāk– nodaļa) vai nosūta tai pa pastu ierakstītā vēstulē.

8.Vienā pieprasījumā var norādīt vairākas zemes vienības, kas atrodas vienas pašvaldības teritorijā, ja tās lieto viens lietotājs vai kopīgi vairāki lietotāji.

9.Ja zemes vienībai ir vairāki lietotāji, pieprasījumu visu lietotāju vārdā ir tiesīgs iesniegt viens no tiem. Pieprasījumā norāda visus lietotājus.

10.Pieprasījumā norāda ziņas par:

10.1. lietotāju (lietotājiem) vai mantinieku (mantiniekiem);

10.2. pieprasījuma iesniedzēju;

10.3. izpērkamo zemes vienību (izpērkamajām zemes vienībām);

10.4. pievienotajiem dokumentiem.

11.Ziņas par pieprasījuma iesniedzēju norāda, ja lietotājs ir juridiska persona vai pieprasījumu iesniedz lietotāja pilnvarota persona.

12.Par fizisku personu norāda šādas ziņas: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību (tikai lietotājam vai mantiniekam) un kontaktinformāciju (tālruņa, faksa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, citu adresi, kurā persona ir sasniedzama).

13.Par juridisku personu norāda šādas ziņas: nosaukumu, komersanta reģistrācijas numuru, juridisko adresi un apliecinājumu par juridiskās personas atbilstību likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktajām prasībām.

14.Par izpērkamo zemes vienību norāda šādas ziņas: administratīvo teritoriju, kurā atrodas izpērkamā zeme, zemes vienības kadastra apzīmējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un ar attiecīgās institūcijas lēmumu lietošanā piešķirto platību hektāros.

15.Ja lietotājs un pieprasījuma iesniedzējs ir dažādas personas, pieprasījumam papildus pievieno pilnvaras un/vai mantojuma apliecības kopiju, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.Pieprasījuma iesniedzējs paraksta pieprasījumu un apliecina sniegto ziņu patiesumu.

III. Pieprasījuma iekļaušana reģistrā

17.Nodaļa saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmo daļu pārbauda iesniegtajā pieprasījumā norādīto ziņu (ziņas par zemes vienību (kadastra apzīmējums un platība) un ziņas par lietotāju) atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem, lai pārliecinātos, ka attiecīgā zemes vienība ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un neatrodas citas personas īpašumā, valdījumā vai lietojumā (turējumā).

18.Ja zemes pieprasītājam ir tiesības zemi izpirkt, nodaļa saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmo daļu iekļauj attiecīgo pieprasījumu reģistrā un likumā noteiktajā termiņā par to paziņo iesniedzējam.

19. Ja pieprasījumā norādītās ziņas neatbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem, nodaļa administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes pieprasītājam rakstiski pieprasa iesniegt dokumentus, kas nepieciešami, lai pārbaudītu zemes pieprasītāja tiesības iegūt zemi īpašumā:

19.1.pašvaldības lēmumu vai laikposmā no 1996.gada 16.jūlija līdz 1997.gada 27.decembrim pieņemtu zemes komisijas lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un grafisko pielikumu, kurā norādīta zemes vienība un tās atrašanās vieta;

19.2.ja pašvaldība vai zemes komisija nav pieņēmusi lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, – saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu” 2.panta sesto daļu izsniegtu pašvaldības izziņu, kurā norādīts, ka lietotājs maksā nekustamā īpašuma nodokli par viņa faktiskajā lietošanā esošo zemi un ka par šo zemi nepastāv zemes strīds, kā arī grafisko pielikumu, kurā norādīta zemes vienība un tās atrašanās vieta (turpmāk – izziņa par faktiskajā lietošanā esošo zemi).

20. Nodaļa iesniegtos zemes izpirkšanas pieprasījumus izskata (pieņem lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt pieprasījumu) līdz 2006.gada 31.augustam.

21. Reģistrā ieraksta ziņas par visiem saņemtajiem pieprasījumiem, kuru iesniedzējiem ir tiesības zemi izpirkt.

22. Nodaļa ir tiesīga valsts pārvaldes institūciju sadarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no pašvaldības vai citām institūcijām papildu informāciju, kas nepieciešama reģistra darbības nodrošināšanai un ierakstāmo ziņu kontrolei.

23.Dokumentus, kas nodaļā saņemti un sagatavoti saskaņā ar šajos notei­kumos noteiktajām prasībām, sakārto lietās (izņemot šo noteikumu 20.punktā un 31.2.apakš­punktā minētos dokumentus, kurus pievieno nekustamā īpašuma dokumentiem). Dokumentus nodod glabāšanā Valsts zemes dienesta arhīvā.

24.Nodaļa divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas vai, ja pieprasījuma izskatīšana ir atlikta, – pēc papildus pieprasīto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par lietotāja tiesībām zemi izpirkt vai par atteikumu lietotājam iegūt zemi īpašumā un paziņo par to lietotājam vai pieprasījuma iesniedzējam.

25.Ja pieprasījums un tam pievienotie dokumenti lietotājam nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu, par to saņemšanas dienu uzskatāms izsūtīšanas vietas pasta zīmoga datums.

26.Lietotājam mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas ir tiesības to pārsūdzēt Centrālajā zemes komisijā vai tiesā.

IV. Reģistrā ierakstāmās ziņas

27. Reģistrā ieraksta:

27.1. pieprasījuma numuru;

27.2. pieprasījuma iesniegšanas datumu;

27.3. ziņas par lietotāju vai zemes pieprasītāju:

27.3.1. norāde par juridisko vai fizisko personu;

27.3.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība, dzīvesvietas adrese, cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un atzīme par juridiskās personas atbilstību likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantā noteiktajām prasībām;

27.4.pieprasījuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, citu adresi, kurā persona ir sasniedzama;

27.5.administratīvo teritoriju, kurā atrodas izpērkamā zemes vienība, zemes vienības kadastra apzīmējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un ar attiecīgās institūcijas lēmumu lietošanā piešķirto platību hektāros;

27.6.ziņas par dokumentiem:

27.6.1.datums, kad pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, lēmuma numurs un izsniedzējs, kā arī piešķirtā platība hektāros;

27.6.2.datums, kad izsniegta izziņa par faktiskajā lietošanā esošo zemi, izziņas numurs, izsniedzējs un saturs, kā arī faktiskajā lietošanā esošās zemes platība hektāros;

27.6.3.mantojuma apliecības izsniegšanas datums, izsniedzējs un saturs;

27.6.4.zemes robežu plāna izgatavošanas datums, izsniedzējs un saturs, kā arī uzmērītā platība hektāros;

27.6.5.datums, kad izsniegts apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas, apliecinājuma izsniedzējs un saturs, kā arī zemes vienības kadastrālā vērtība, par kuru veikta priekšapmaksa, vai pārskaitīto privatizācijas sertifikātu skaits;

27.6.6. datums, kad pieņemts nodaļas lēmums, lēmuma numurs, izsniedzējs un saturs;

27.7.ziņas par citiem dokumentiem (izsniegšanas datums, numurs, izsniedzējs un saturs);

27.8.atzīmi par pieprasījuma iekļaušanu reģistrā;

27.9.atzīmi par reģistrā iekļauta pieprasījuma svītrošanu no reģistra;

27.10.atzīmi par reģistrā iekļauta pieprasījuma slēgšanu;

27.11.atzīmi par pieprasījuma izskatīšanas atlikšanu un atlikšanas iemeslu;

27.12.ziņas par attiecīgu šo noteikumu 28.punktā minēto dokumentu un tā iesniegšanas datumu;

27.13. arhīva lietas reģistrācijas numuru un datumu;

27.14. ziņas par personu, kura veikusi ierakstu reģistrā.

V. Reģistra uzturēšana

28.Lietotājs, kura pieprasījums ir iekļauts reģistrā, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmo daļu līdz 2008.gada 1.septembrim iesniedz nodaļā vai nosūta tai pa pastu ierakstītā vēstulē Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēta zemes robežu plāna kopiju vai apliecinājumu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirk­šanas līguma slēgšanas.

29.Ja šo noteikumu 28.punktā minētie dokumenti ir saņemti par visām pieprasījumā norādītajām zemes vienībām, reģistrā izdara atzīmi.

30.Nodaļa svītro no reģistra pieprasījumā norādītās zemes vienības, par kurām Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nav saņemta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēta zemes robežu plāna kopija vai apliecinājums par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.

31.Nodaļa svītro no reģistra tajā iekļauto pieprasījumu, ja līdz 2008.gada 1.septembrim nodaļā ir saņemts:

31.1.lietotāja iesniegums par pieprasījuma svītrošanu no reģistra;

31.2.pašvaldības lēmums vai tiesas nolēmums par lietotāja zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

32.Ja līdz 2008.gada 1.septembrim nodaļā nav iesniegts neviens no šo noteikumu 28.punktā minētajiem dokumentiem, nodaļa pieņem lēmumu par pieprasījuma svītrošanu un pieprasījumu svītro no reģistra.

VI. Reģistra datu izmantošana

33.Valsts zemes dienests, ievērojot normatīvajos aktos par informācijas atklātību un datu aizsardzību noteiktās prasības, nodrošina reģistrā ierakstīto ziņu publisku pieejamību Valsts zemes dienesta mājas lapā internetā.

34.Valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts zemes dienesta pieprasīju­ma sniedz ziņas, kas nepieciešamas reģistra darbības nodrošināšanai un ierakstā­mo ziņu kontrolei.

35.Institūcija, kas pieņem lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeig­šanu, piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta lēmumu attiecīgajai nodaļai pa pastu ierakstītā vēstulē.

36.Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrs izdara atzīmi par pieprasī­juma atbilstību Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmajai daļai, lai nodrošinātu ziņas par lietošanas tiesību izbeigšanos, to pārreģistrāciju attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības valdījumā un zemes nomas pirmtiesības lietotājam uz lietošanā bijušo zemi.

VII. Noslēguma jautājumi

37.Ja līdz 2006.gada 31.augustam lietotājs nav iesniedzis pieprasījumu, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā ir reģistrēts zemes vienības zemes robežu plāns, to iekļauj reģistrā arī tad, ja nodaļa nav pieņēmusi šo noteikumu 24.punktā minēto lēmumu.

38. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.641

01.JPG (67083 bytes)

02.JPG (75820 bytes)

03.JPG (47494 bytes)

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!