Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta instrukcija Nr. 9 "Instrukcija par Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanu par valsts īpašuma objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 31.08.2005., Nr. 137 https://www.vestnesis.lv/ta/id/115456-instrukcija-par-ministru-kabineta-rikojumu-projektu-sagatavosanu-par-valsts-ipasuma-objektu-un-zemesgabalu-nodosanu-privatizacijai

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru prezidenta rīkojums Nr.348

Par Ministru prezidenta vietas izpildītāja iecelšanu

Vēl šajā numurā

31.08.2005., Nr. 137

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 9

Pieņemts: 30.08.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.9

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 43.§)

Instrukcija par Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošanu par valsts īpašuma objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai

Izdota saskaņā arMinistru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1. Instrukcija nosaka:

1.1.kritērijus valsts īpašuma objektu un zemesgabalu (turpmāk – objekts) nodošanai privatizācijai;

1.2.kārtību, kādā ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti izvērtē, vai to valdījumā esošie objekti, par kuriem ir saņemti privatizācijas ierosinājumi, ir nepieciešami valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai un publisko personu komercdarbības nodrošināšanai;

1.3.kārtību, kādā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par objekta nodošanu (atteikumu nodot) privatizācijai, kā arī rīkojuma projekta saturu un tam pievienojamos dokumentus.

2. Objekts nododams privatizācijai, ja tas nav nepieciešams:

2.1.valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu (tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos noteiktās vai plānotās valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumi) veikšanai;

2.2. publisko personu komercdarbības nodrošināšanai.

3.Ja objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai vai publiskas personas komercdarbības nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu, ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti izvērtē to valdījumā (arī to padotībā esošo institūciju un kapitālsabiedrību valdījumā, kurās institūcija ir kapitāla daļu turētāja) esošo objektu atbilstību šādiem kritērijiem (kas var būt par pamatu objekta nodošanai privatizācijai):

3.1.valsts īpašuma objekts atrodas uz fiziskās vai juridiskās personas (personu) īpašumā esoša zemesgabala;

3.2.valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinātājam ir pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta pirmo daļu;

3.3.valsts īpašuma objekta iznomātā daļa pārsniedz pusi no objekta kopējās platības un attiecīgā valsts īpašuma objekta nomas līguma atlikušais darbības termiņš nav mazāks par pieciem gadiem (no privatizācijas ierosinājuma reģistrēšanas brīža privatizācijas ierosinājumu reģistrā);

3.4.nomas tiesības saskaņā ar šīs instrukcijas 3.3.apakšpunktā minētajiem nomas līgumiem ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

3.5.valsts īpašuma objekts ir izmantojams valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai vai publisko personu komercdarbības nodrošināšanai tikai ar nosacījumu, ka tiek veikti ieguldījumi no publisko personu puses un nepieciešamais ieguldījums uz katru īpašuma kvadrātmetru pārsniedz 50 % no 1m2 būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksām konkrētajā apvidū;

3.6.valsts īpašuma objekts atrodas valsts un privāto tiesību subjektu kopīpašumā, un valsts domājamā daļa ir mazāka par pusi;

3.7.valsts īpašuma objektā ir veikti ar iznomātāju saskaņoti nepieciešamie un derīgie izdevumi, kuri atlīdzināmi objekta nomniekam, ja attiecīgais valsts īpašuma objekts tiek saglabāts valsts īpašumā un attiecīgā institūcija nevar nodrošināt izdevumu atlīdzināšanu;

3.8.valsts īpašuma objektā atrodas uz privātpersonas vārda zemesgrāmatā reģistrētas būves, kuras nav atdalāmas no attiecīgā objekta un kuru būvniecība ir saskaņota ar valsts īpašuma objekta iznomātāju, pamatojoties uz objekta nomas līgumā noteiktajām apbūves tiesībām.

4.Izvērtējot valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu nodošanu privatizā­cijai, papildus izvērtē, vai:

4.1.publiskas personas komercdarbība nav pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu;

4.2.valstij ir izšķirošā ietekme (Koncernu likuma izpratnē) attiecīgajā kapitālsabiedrībā un ar tās starpniecību citās kapitālsabiedrībās;

4.3.kapitālsabiedrība ir izveidota starp­tautisko publisko tiesību līgumā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

5.Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privatizācijā ievēro Latvijas Republikas ar ārvalstu investoriem noslēgto līgumu noteikumus.

6.Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – aģentūra) piecu darbdienu laikā pēc objekta privatizācijas ierosinājuma reģistrācijas privatizācijas ierosinājumu reģistrā informē objekta valdītāju par saņemto priva­tizācijas ierosinājumu un pieprasa informāciju un dokumentus, kuri nepiecie­šami Ministru kabineta rīkojuma projekta sagatavošanai par objekta nodošanu privatizācijai.

7.Ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti triju nedēļu laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta aģentūrai pieprasīto informāciju un dokumentus.

8.Aģentūra saskaņā ar šīs instrukcijas 12.punktu sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par objekta nodošanu privatizācijai, pievienojot attiecīgos šīs instrukcijas 13.punktā minētos dokumentus, un iesniedz tos Ekonomikas ministrijā tālākai virzībai.

9.Ja valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosinātājam saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta pirmo daļu ir pirmpirkuma tiesības, Ministru kabineta rīkojuma projektā norādītajam objekta sastāvam jāatbilst privatizācijas ierosinājumā minētajam objekta sastāvam.

10.Aģentūra savā mājas lapā internetā nodrošina informācijas pieejamību par saņemtajiem objektu privatizācijas ierosinājumiem. Informāciju aktualizē ne retāk kā reizi nedēļā.

11.Ja ministrijai vai īpašu uzdevumu ministru sekretariātam ir iebildumi par privatizācijas ierosinājumu reģistrā iekļautā objekta nodošanu privatizācijai, jo objekts attiecīgajai institūcijai ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai, attiecīgā institūcija saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” 66.punktu Ekonomikas ministrijai sniegtajam atzinumam pievieno arī Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu attiecīgo objektu nodot privatizācijai, norādot:

11.1.valsts pārvaldes institūciju, kurai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai, vai kapitālsabiedrību, kurai attiecīgais objekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu publiskas personas komerc­darbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantu;

11.2.valsts pārvaldes funkciju un uzdevumus, kuru veikšanai attiecīgais objekts ir nepieciešams, norādot ārējo normatīvo aktu, ar kuru saskaņā tiek veikta attiecīgā valsts pārvaldes funkcija un uzdevumi (tai skaitā deleģēšanas līgumi);

11.3.finanšu avotus, ja attiecīgā objekta izmantošanai ir nepieciešami papildu ieguldījumi;

11.4.kādā veidā tiks nodrošināta attiecīgās valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumu izpilde objekta vai objekta daļas nomas līguma darbības periodā (ja ir noslēgts līgums);

11.5.ja objektu paredzēts nodot valsts kapitālsabiedrībai, – veidu, kādā attiecīgais objekts tiks nodots kapitālsabiedrībai (piemēram, nodots valdījumā vai ieguldīts pamatkapitālā), kā arī atsauci uz ārējo normatīvo aktu, ar kuru saskaņā tiks veiktas attiecīgās darbības;

11.6.nepieciešamo ieguldījumu apjomu, lai nodrošinātu objekta izmanto­šanu valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai.

12.Ministru kabineta rīkojuma projektā par objekta nodošanu privatizā­cijai norāda:

12.1.atsauci uz ārējo normatīvo aktu, uz kura pamata izdod attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu;

12.2.objektu, kuru nodod privatizācijai;

12.3.maksāšanas līdzekļu attiecību pirkuma līgumā;

12.4.ja privatizācijai nododamais objekts ir nekustamais īpašums, papildus norāda:

12.4.1.nekustamā īpašuma sastāvu, ja objekts nav reģistrēts zemesgrā­matā;

12.4.2.adresi un kadastra numuru;

12.4.3.uzdevumus atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu objekta privatizāciju (ja nepieciešams);

12.5.ja privatizācijai nododamais objekts ir kapitālsabiedrība vai kapitāla daļa, papildus norāda:

12.5.1.firmu;

12.5.2.reģistrācijas numuru;

12.5.3.privatizācijai nododamo kapitāla daļu skaitu un daļas nomināl­vērtību;

12.5.4.objekta privatizācijas nosacījumus (ja nepieciešams).

13.Ministru kabineta rīkojuma projektam par objekta nodošanu privatizā­cijai pievieno šādus dokumentus:

13.1. ja privatizācijai nododamais objekts ir nekustamais īpašums:

13.1.1. paskaidrojuma rakstu, kurā norāda šādas ziņas:

13.1.1.1. nekustamā īpašuma sastāvs;

13.1.1.2. adrese, kadastra numurs un apzīmējums;

13.1.1.3. atzīmes par objekta ierakstīšanu zemesgrāmatā;

13.1.1.4. objekta privatizācijas ierosinātāji;

13.1.1.5.informācija par noslēgtajiem nomas līgumiem, to termiņiem un nomas maksu;

13.1.1.6.informācija par to, vai privatizācijas ierosinātājs var būt par attiecīgā īpašuma subjektu;

13.1.1.7.personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības;

13.1.1.8.cita informācija, kas saistīta ar attiecīgā objekta privatizāciju un nepieciešama lēmuma pieņemšanai pēc būtības;

13.1.2. zemes robežu plānus;

13.1.3.zemesgrāmatu aktus (apliecību) vai to datorizdrukas, vai citus valsts īpašumtiesību apliecinošus dokumentus;

13.1.4. privatizācijas ierosinājumus;

13.1.5. Valsts zemes dienesta uzziņu par nekustamā īpašuma sastāvu;

13.1.6. Valsts zemes dienesta izziņu par būvju saistību ar zemi;

13.2.ja privatizācijai nododamais objekts ir valsts kapitālsabiedrība (kapitāla daļas), – paskaidrojuma rakstu, kurā norāda šādas ziņas:

13.2.1. firma un reģistrācijas numurs;

13.2.2. pamatkapitāls;

13.2.3.privatizācijai nododamo kapitāla daļu skaits un daļas nomināl­vērtība;

13.2.4.privatizācijas ierosinātājs;

13.2.5.informācija par to, vai attiecīgā kapitālsabiedrība saskaņā ar ārējo normatīvo aktu vai deleģēšanas līgumu pilda valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, norādot veidu, kādā tiks nodrošināta minēto funkciju un uzdevumu izpilde pēc privatizācijas;

13.2.6.informācija par kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgajai valsts kapitālsabiedrībai pieder kapitāla daļas, un informācija par citiem saistītajiem komersantiem;

13.2.7.cita informācija, kas saistīta ar attiecīgā objekta privatizāciju un nepieciešama lēmuma pieņemšanai pēc būtības.

14.Instrukcija stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!