Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumi Nr. 623 "Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.08.2005., Nr. 135 https://www.vestnesis.lv/ta/id/115156

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.624

Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.34 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

26.08.2005., Nr. 135

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 623

Pieņemts: 23.08.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.623

Rīgā 2005.gada 23.augustā (prot. Nr.47 18.§)
Patentu valdes Apelācijas padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Patentu valdes Apelācijas padome (turpmāk – Apelācijas padome) ir koleģiāla lēmējinstitūcija patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrā­dājumu topogrāfiju (turpmāk – rūpnieciskā īpašuma objekti) strīdu izskatīšanai.
2. Apelācijas padomes mērķis ir nodrošināt normatīvo aktu vienveidīgu un taisnīgu piemērošanu, kā arī Patentu likumā, likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (turpmāk – rūpnieciskā īpašuma likumi) paredzēto agrāko tiesību īstenošanu procedūrās, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju.
3. Patentu valde nodrošina Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem, atbilstošu materiāltehnisko bāzi un darba samaksu.
II. Apelācijas padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības
4. Apelācijas padomei ir šādas funkcijas:

4.1. izskatīt rūpnieciskā īpašuma likumos paredzētās apelācijas par Patentu valdes lēmumiem;

4.2. izskatīt rūpnieciskā īpašuma likumos paredzētos trešo personu iebildumus pret rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrāciju.
5. Apelācijas padome veic šādus uzdevumus:

5.1. sistemātiski analizē un apkopo materiālus, kas saistīti ar apelāciju un iebildumu izskatīšanas praksi;

5.2. informē Patentu valdes direktoru par normatīvo aktu neievērošanu un trūkumiem rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas procedūrā Patentu valdē;

5.3. izstrādā un sniedz Patentu valdes direktoram priekšlikumus par to normatīvo aktu pilnveidošanu, kas regulē rūpnieciskā īpašuma objektu reģistrācijas procedūru Patentu valdē;

5.4. izstrādā priekšlikumus apelāciju un iebildumu izskatīšanas pilnveido­šanai.
6. Apelācijas padomei ir tiesības:

6.1. apelācijas vai iebilduma izskatīšanas procesā pieprasīt no Patentu valdes struktūrvienībām attiecīgo pieteikuma lietu vai jebkuru lietas dokumentu vai materiālu, kas nepieciešams apelācijas vai iebilduma izskatīšanai, kā arī tā Patentu valdes eksperta paskaidrojumu par apstrīdēto Patentu valdes lēmumu, kas veicis pieteikuma izskatīšanu;

6.2. apelācijas vai iebilduma objektīvas un vispusīgas izskatīšanas nodrošināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai pieprasīt neatkarīga eksperta (eksperts nedrīkst būt Apelācijas padomes loceklis) atzinumu par attiecīgās lietas atsevišķiem tehniskajiem vai juridiskajiem jautājumiem, kā arī uzaicināt ekspertu piedalīties Apelācijas padomes sēdē sava viedokļa izklāstīšanai;

6.3. ja Apelācijas padomes lēmums var ierobežot vai skart trešo personu tiesības vai tiesiskās intereses – pieprasīt, lai trešās personas iesniedz materiālus vai sniedz paskaidrojumus;

6.4. pieņemt rekomendējošus lēmumus jautājumos, kas attiecas uz pietei­ku­mu izskatīšanas kārtību un normatīvo aktu piemērošanu Patentu valdē.
III. Apelācijas padomes struktūra, priekšsēdētāja un locekļu kompetence
7. Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu un pusvadītāju izstrādājumu topo­grāfiju kolēģija un Preču zīmju un dizainparaugu kolēģija. Katras kolēģijas sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un zinātnes, tehnikas vai jurisprudences speciālisti. Vienu un to pašu Apelācijas padomes locekli var iekļaut abās kolēģijās.
8. Apelācijas padomes lietvedību nodrošina Apelācijas padomes sekre­tārs.
9. Apelācijas padomes priekšsēdētājs:

9.1. organizē un vada Apelācijas padomes darbu, nodrošinot tās funkciju izpildi;

9.2. nosaka Apelācijas padomes sēdes sastāvu un sēdes priekšsēdētāju katras apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanai un reizi mēnesī apstiprina Apelācijas padomes sēžu grafiku;

9.3. konsultē Apelācijas padomes locekļus apelāciju un iebildumu izskatīšanas procedūras jautājumos;

9.4. sasauc Apelācijas padomes vai tās kolēģiju sanāksmes apelāciju un iebildumu izskatīšanas prakses analīzei;

9.5. sēdes priekšsēdētāja vai locekļa statusā piedalās apelāciju un iebildumu izskatīšanā;

9.6. līdz brīdim, kamēr tiek noteikts sēdes sastāvs, pieņem lēmumus procesuālos jautājumos;

9.7. atbilstoši kompetencei pārstāv Ape­lācijas padomi attiecībās ar fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām jautājumos, kas saistīti ar apelāciju un iebildumu izskatīšanu, kā arī, ja nepieciešams, pārstāv Apelācijas padomi tiesā.
10. Apelācijas padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Apelācijas padomes loceklis – Patentu valdes pārstāvis, kurš visilgāk darbojas Apelācijas padomē. Ja vairāki Apelācijas padomes locekļi – Patentu valdes pārstāvji – Apelācijas padomē darbojas vienādu laiku, padomes priekš­sēdētāja pienākumus pilda gados vecākais no viņiem.
11. Apelācijas padomes sēdes priekšsēdētājs:

11.1. sagatavo apelācijas vai iebilduma lietu izskatīšanai;

11.2. pieņem lēmumus procesuālos jautājumos;

11.3. vada Apelācijas padomes sēdi;

11.4. sagatavo Apelācijas padomes lēmumu attiecīgajā apelācijas vai iebilduma lietā;

11.5. lēmuma pārsūdzības gadījumā pārstāv Apelācijas padomi tiesā.
12. Apelācijas padomes loceklis:

12.1. piedalās apelācijas vai iebilduma lietas sagatavošanā;

12.2. piedalās apelācijas vai iebilduma izskatīšanā Apelācijas padomes sēdē;

12.3. piedalās Apelācijas padomes lēmuma sagatavošanā;

12.4. lēmuma pārsūdzības gadījumā, ja nepieciešams, pārstāv Apelācijas padomi tiesā.
13. Apelācijas padomes sekretārs:

13.1. saskaņā ar rūpnieciskā īpašuma likumu noteikumiem kārto saraksti ar apelācijas vai iebilduma lietas pusēm un nosūta tām lietas materiālus;

13.2. seko termiņu ievērošanai lietu izskatīšanas procedūrā;

13.3. sagatavo nepieciešamos dokumentus un materiālus apelācijas vai iebilduma lietas izskatīšanai un nodod tos Apelācijas padomes locekļiem, kas piedalās lietas izskatīšanā;

13.4. informē Apelācijas padomes locekļus par Apelācijas padomes sēžu grafiku;

13.5. piedalās Apelācijas padomes sēdēs, protokolē sēžu gaitu un nofor­mē Apelācijas padomes sēžu protokolus un lēmumu norakstus;

13.6. kārto Apelācijas padomes lietvedību;

13.7. piedalās Apelācijas padomes prakses apkopošanā;

13.8. veic citus uzdevumus pēc Apelācijas padomes priekšsēdētāja un sēdes priekšsēdētāja norādījuma.
IV. Apelāciju un iebildumu izskatīšana un lēmumu pārsūdzēšana
14. Apelācijas padome pieņem izskatīšanai apelācijas un iebildumus, ja saskaņā ar rūpnieciskā īpašuma likumiem to izskatīšana piekrīt Apelācijas padomei un ja tie iesniegti, ievērojot šajos likumos noteiktās prasības.
15. Apelācijas padomes locekļi savu lēmumu pieņemšanā vadās tikai un vienīgi no likuma un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei.
16. Apelācijas padomes sēdes sastāvā ir ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi. Vismaz vienam no viņiem jābūt Patentu valdes pārstāvim.
17. Apelācijas padomes priekšsēdētājs, Apelācijas padomes sēdes priekšsēdētājs, Apelācijas padomes locekļi un Apelācijas padomes sekretārs, veicot savus pienākumus, ievēro konfidencialitāti attiecībā uz apelācijas vai iebilduma lietas materiāliem, kuru izpaušana var kaitēt personu tiesiskajām interesēm, kā arī attiecībā uz lietas izskatīšanas gaitu un lēmuma pieņemšanu.
18. Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata apelāciju par Patentu valdes lēmumu, uzaicina apelācijas iesniedzēju vai viņa pārstāvi. Ja Apelācijas padomes lēmums var skart trešo personu, uzaicina arī šo personu vai tās pārstāvi. Apelācijas tiek izskatītas slēgtās sēdēs, izņemot gadījumu, ja apelācijas iesniedzējs piekrīt izskatīšanai atklātā sēdē. Uz Apelācijas padomes sēdi, kurā izskata iebildumu pret rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju, uzaicina iebilduma iesniedzēju vai viņa pārstāvi un apstrīdēto tiesību īpašnieku vai viņa pārstāvi.
19. Apelācijas padomes lēmumi ir pārsūdzami tiesā rūpnieciskā īpašuma likumos paredzētajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā aptur Apelācijas padomes lēmuma izpildi.
Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!