Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.08.2005., Nr. 129 https://www.vestnesis.lv/ta/id/114514

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

17.08.2005., Nr. 129

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

SIA “Ditton Būve”, reģ.nr. 150302973,
saīsinātais gada pārskats

Bilance par 2004.gadu (Ls)

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi

330

Pamatlīdzekļi

260 870

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

557 722

Krājumi

487 872

Debitori

1 221 240

Naudas līdzekļi

116 084

Kopā aktīvi

2 644 118

Pasīvs

Pašu kapitāls

696 129

Uzkrājumi

18 663

Ilgtermiņa kreditori

539 360

Īstermiņa kreditori

1 389 966

Kopā pasīvi

2 644 118

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (Ls)

Neto apgrozījums

5 124 492

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3 922 449

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

1 202 043

Pārdošanas izmaksas

714 708

Administrācijas izmaksas

114 520

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

90 912

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

81 913

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumu

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

0

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

58 327

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

323 487

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izmaksas

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

323 487

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

Pārējie nodokļi

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

323 487

REVIDENTA ZIŅOJUMS SIA “Ditton Būve” vadībai un īpašniekam

Daugavpilī 2005.gada 22.jūlijā

Mēs esam veikuši SIA “Ditton Būve”, reģ.nr.41503029738, 2004.gada finanšu pārskata revīziju. Finanšu pārskats ietver 2004.gada 31.decembra bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu par 2004.gadu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā uzradīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finanšu pārskata sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finanšu pārskata kopējās sniegšanas formas novērtējumu. Sabiedrības likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.
Pēc mūsu domām, 2004.gada finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA “Ditton Būve” finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī skaidru priekšstatu par darbības rezultātiem un naudas plūsmu pārskata gadā, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, “Par grāmatvedību” prasībām.

V.Pjankovskis, V.Zītare,
SIA ““Invest-Rīga” Daugavpils” direktors zvērināta revidente
Komercsabiedrības licence nr.81 sertifikāts nr.62

Pilns gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

AS “L&T HOETIKA”, reģ. nr. 40003169533, adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

Bilance par 2004.gadu (LVL) - saīsinātā

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

12264

Pamatlīdzekļi

2978209

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

600

Krājumi

156380

Debitori

516424

Naudas līdzekļi

482732

Kopā aktīvi

4146609

PASĪVS

Pamatkapitāls

506400

Rezerves

813701

Nesadalītā peļņa

1922967

Uzkrājumi

224815

Kreditori

678726

Kopā pasīvi

4146609

Neto apgrozījums

6584374

Pārskata gada peļņa

884471

AS “L&T HOETIKA” gada atskaišu pilnīgie eksemplāri un zvērināta revidenta atzinumi ar piezīmēm atrodas LR Uzņēmumu reģistrā.

Finanšu direktors R.Ceplis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!