Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.08.2005., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/ta/id/114436

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

16.08.2005., Nr. 128

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE”, vienotais reģistrācijas numurs nr.50003044371

KONCERNA AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004.gada 31.decembrī (Latos)

Nr.

p.k.

AKTĪVS

2004. gada

31.dec.

2003.gada

3.decembris

1.

Pamatlīdzekļi

19 783 567

20 944 715

2.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1 022 359

589 191

3.

Krājumi

133 061

107 357

4.

Debitori

2 124 630

5 702 699

5.

Naudas līdzekļi

322 898

229 035

BILANCE

23 386 515

27 572 997

Nr.

p.k.

PASĪVS

2004. gada

31.dec.

2003.gada

3.decembris

1.

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

23 312 980

23 312 980

2.

Pārējās rezerves ( valūtas kursu starpība )

- 31 033

14 184

3.

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

- 6 206 763

- 6 023 380

4.

Pārskata gada nesadalītā peļņa

757 955

88 718

5.

Pašu kapitāls (kopa 1-4 )

17 833 139

17 392 502

6.

Uzkrājumi

481 746

546 727

7.

Ilgtermiņa kreditori

2 683 200

3 340 675

8.

Īstermiņa kreditori

2 388 430

6 293 093

BILANCE

23 386 515

27 572 997

KONCERNA AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004.GADA

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (Latos)

Nr.

p.k.

Rādītāja nosaukums

2004.GADĀ

2003.GADĀ

1

Neto apgrozījums

10 777 015

10 039 213

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-11 029 177

-10 512 623

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

-252 162

-473 410

4

Administrācijas izmaksas

-227 576

-238 887

5

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

1 823 785

1 881 559

6

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-557 073

-946 929

7

Ieņēmumi no vērtspapīriem

14 616

11 789

8

Pārējie procentu ieņēmumi

4 444

4 239

9

Procentu maksājumu izmaksas

-112 302

-148 820

10

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

693 732

89 541

11

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

693 732

89 541

12

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

64 981

13

Pārējie nodokļi

-758

-823

14

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

757 955

88 718

Gada pārskats publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.

Zvērināta revidenta atzinums ir bez piezīmēm.

AS “Rīgas Transporta flote” valde


REVIDENTU ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskatu, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2005. gada 30. maija revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskati, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskati, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī.

Mūsuprāt, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati un par kuriem mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās 2004.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētie saīsinātie finanšu pārskati būtu jāizvērtē kopā ar koncerna AS “RĪGAS TRANSPORTA FLOTE” 2004. gada finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

Ēvalds Figurnovs,

SIA “SARGUNS”,

(Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr.18),

rīkotājdirektors

Atbildīgais zvērinātais revidents (sertifikāts nr. 38),

Profesors, ekonomikas habilitētais doktors

Rīgā 2005.gada 2.augustā AS “Rīgas Transporta Flote” viceprezidents O.Kolosovs

 

 

Rīgas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MONO”, vienotais reģ. nr. 40003004625,

Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073, saīsinātā bilance (Ls) 2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

7278348

Pamatkapitāls

7000000

t.sk., pamatlīdzekļi

1538613

Ilgtermiņa pārvērtēšanas rezerves

1181256

Krājumi

1124577

Rezerves

364518

Debitori

7179507

Nesadalītā peļņa

1640182

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

3390609

Uzkrājumi

26430

Naudas līdzekļi

160939

Ilgtermiņa parādi

2080518

Īstermiņa parādi

6841076

Kopā aktīvi

19133980

Kopā pasīvi

19133980

Saīsinātais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls) 2004.gads

Neto apgrozījums

8450712

Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

-7765528

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

3434057

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-888817

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

-1034341

Citi ieņēmumi

37461

Citi izdevumi un nodokļi

-977356

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)

1256188

Ar pilnu 2004.gada pārskatu un ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmuma reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs M.Uļmans


Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MONO”, vienotais reģ. nr. 40003004625,

Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073, saīsinātā konsolidētā bilance (Ls)

2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

5424118

Pašu kapitāls

778036

Mazākuma daļa

8601284

t.sk., pamatlīdzekļi

3751432

Krājumi

2983335

Debitori

10030392

Uzkrājumi

69753

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

3622433

Ilgtermiņa parādi

2287569

Naudas līdzekļi

687085

Īstermiņa parādi

11010901

Kopā aktīvi

22747363

Kopā pasīvi

22747363

Saīsinātais konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins (Ls) 2004.gads

Neto apgrozījums

23695529

Pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas

-23313999

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

4090775

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-2410837

Citi ieņēmumi

183008

Citi izdevumi un nodokļi

-1204884

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem (tīrie ieņēmumi)

1039592

Mazākuma interese

44629

Ar pilnu 2004.gada konsolidēto pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Ar zvērināta revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs M.Uļmans

 

SIA “DLV”, reģ.nr.000322711

BILANCE 31.12.2004 (saīsinātā) tūkst. LVL

31.12.2004

31.12.2003

1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

1966

1580

2.

Krājumi

267

167

3.

Debitori

418

151

4.

Nauda

125

81

Kopā

2776

1979

Pasīvs

1.

Pašu kapitāls

713

588

2.

Uzkrājumi

228

196

3.

Ilgtermiņa parādi

837

158

4.

Īstermiņa parādi

998

1037

Kopā

2776

1979

Pilns gada pārskata komplekts ir pieejams Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidenta atzinums ir bez iebildumiem.

SIA “DLV” valdes priekšsēdētājs Mihails Volotkins

 

Daugavpils pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.41503002945,

Bilance 2004.gada 31.decembrī

Aktīvs

Ls

Pamatlīdzekļi

9340817

Krājumi

289332

Debitori

2921994

Naudas līdzekļi

57848

Aktīvs kopā

12609991

Pasīvs

Pamatkapitāls

9888422

Peļņa

-6029287

Rezerves

1922066

Ilgtermiņa kreditori

4274568

Īstermiņa kreditori

2554222

Pasīvs kopā

12609991

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Neto apgrozījums

8931014

Ražošanas izmaksas

9828832

Bruto peļņa

-897818

Nodokļi

45044

Pārskata gada peļņa

-942862

Akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis E. Daugelis


REVIDENTU ZIŅOJUMS Pašvaldības a/s “Daugavpils siltumtīkli” akcionāram

1. Mēs esam veikuši a/s “Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk tekstā - Uzņēmuma) 2004. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 6. līdz 22. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Uzņēmuma

2004. gada 31. decembra bilanci, 2004. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga

Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

2. Izņemot, kā izklāstīts tālāk 3. un 4. rindkopā, mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

3. Tā kā šī bija pirmā mūsu veiktā Uzņēmuma finanšu pārskatu revīzija, mēs nevarējām paplašināt mūsu revīzijas procedūras attiecībā uz iepriekšējo pārskata gadu tā, lai varētu izteikt atzinumu par Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu par 2004. gadu, kā arī par grāmatvedības principu lietošanas atbilstību, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tādējādi mēs nevaram izteikt un arī neizsakām atzinumu par Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu par 2004. gadu.

4. Kā izklāstīts pievienoto finanšu pārskatu pielikuma 14. piezīmē, 2004. gada 31. decembrī Uzņēmuma debitoru parādi sasniedza 3 867 tūkst. latu un tas bija izveidojis uzkrājumus šaubīgiem debitoru parādiem 988 tūkstoši latu apmērā. Veicot detalizētu klientu saraksta pārbaudi un analizējot iespējamo parādu atgūstamību, no kuriem parādi, kuru atmaksas termiņš nokavēts vairāk par gadu, bija aptuveni 1 400 tūkst. latu, mēs nevarējām gūt pietiekamus revīzijas pierādījumus tam, ka minētie debitoru parādi tiks pilnībā atgūti un ka šobrīd izveidotie uzkrājumi ir pietiekami.

5. Kā izklāstīts pievienoto finanšu pārskatu pielikuma 13. un 17. piezīmēs, 2001. gadā Uzņēmums veica pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, kā rezultātā pamatlīdzekļu vērtība palielinājās par 6 243 tūkst. latu.

Pārvērtēšana tika veikta, pamatojoties uz neatkarīga vērtētāja noteiktajām vērtībām, kas noteica arī attiecīgo pamatlīdzekļu atlikušo lietderīgās izmantošanas laikus. Tomēr Uzņēmuma iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem piemērotās nolietojuma likmes pēc novērtējuma veikšanas neatbilda neatkarīgā vērtētāja noteiktajiem lietderīgās izmantošanas laikiem. Ja Uzņēmums būtu pamatlīdzekļiem piemērojis neatkarīgā vērtētāja noteiktajiem atlikušajiem lietderīgajiem izmantošanas laikiem atbilstošas nolietojuma likmes, minēto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums būtu palielinājies aptuveni par summu, kas nepārsniedz 2 000 tūkst. latu.

6.Kā atspoguļots šo finanšu pārskatu pielikuma 11. piezīmē, Uzņēmums nav iegrāmatojis uzkrājumus atliktajam nodoklim. Aplēstais: atliktā nodokļa saistību apmērs, kas būtu jāatspoguļo 2004. gada 31. decembra bilancē, ir 858 tūkst. latu. Tajā pašā laikā būtu jāatspoguļo atbilstošs ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezerves samazinājums 773 latu apmērā, 2004. gada zaudējumu palielinājums 73 tūkst. latu apmērā.

7.Pēc mūsu domām, izņemot ietekmi, kas iespējami izrietētu no finanšu pārskatu korekcijām, ja tādas būtu veiktas, ja mēs būtu piemērojuši revīzijas procedūras, kā izklāstīts iepriekš 3. un 4. rindkopā, un izņemot

5. un 6. rindkopā minētā jautājuma ietekmi uz finanšu pārskatiem, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par a/s “Daugavpils siltumtīkli” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

8.Neizsakot atzinumā nekādas tālākas piezīmes, vēršam jūsu uzmanību uz to, ka 2003. un 2004. gadā Uzņēmums cietis ievērojamus zaudējumus, kas norāda uz iespējamu Uzņēmuma pamatlīdzekļu vērtības samazināšanos. Uzņēmuma vadība ir sagatavojusi Uzņēmuma naudas plūsmas prognozi turpmākajiem 10 gadiem. Kā izklāstīts 13. piezīmē, viens no naudas plūsmas prognozē izmantotajiem pieņēmumiem paredz, ka Uzņēmums varēs paaugstināt savu pakalpojumu tarifus. Šis pieņēmums nav dokumentāri apstiprināts, līdz ar to pastāv ievērojama neskaidrība par to, vai Uzņēmums varēs paaugstināt savu pakalpojumu tarifus tik lielā mērā, lai varētu atgūt savu pamatlīdzekļu bilances vērtību. Pamatojoties uz iepriekš minētajām naudas plūsmas prognozēm, Uzņēmuma vadība uzskata, ka Uzņēmuma atlikusī bilances vērtība, kas 2004. gada 31. decembrī bija 9 326 tūkst, latu, ir atgūstāma. Līdz ar to 2004. gada 31. decembrī nebija iegrāmatots nekādas korekcijas saistībā ar iepriekš minēto pamatlīdzekļu vērtības samazinājumu, kas varētu būt nepieciešamas šīs neskaidrības rezultātā.

9.Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2004. gadu (pievienotajā 2004. gada pārskatā atspoguļots 5. lpp.) un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2004. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Ernst & Young Baltic”

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods 2508XX-XXXXX

Valdes priekšsēdētāja

LR zvērināta revidente

Sertifikāts nr. 124

Rīgā 2005. gada 29. jūnijā


SIA “Degas”, reģ.nr. 48701012678, Torņu iela 4d, Aizkraukle

Saīsinātā bilance par 2004.gadu

Aktīvs

2004

LVL

2003

LVL

1. Nemateriālie ieguldījumi

4 238

1 451

2. Pamatlīdzekļi

1 674 771

958 085

3. Krājumi

1 146 503

627 409

5. Debitori

180 327

198 219

6. Nauda

21 229

10 040

7. Kopā aktīvi

3 027 068

1 795 204

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

283 071

443 097

2.Uzkrājumi

51 968

35 246

3. Kreditori (ilgtermiņa)

1 154 738

625 777

4. Kreditori (īstermiņa parādi)

1 537 291

691 084

5. Kopā pasīvi

3 027 068

1 795 204

Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gadu

2004

LVL

2003

LVL

Neto apgrozījums

4 984 192

3 455 735

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(4 438 839)

(2 947 466)

Bruto peļņa vai zaudējumi

545 353

508 269

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas neto rezultāts

(257 814)

(69 500)

Pārējie procentu ieņēmumi/maksājumi un tamlīdzīgi ieņēmumi/izmaksas neto rezultāts

(89 398)

(43 692)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

198 141

395 077

Nodokļi

(56 103)

(93 013)

Pārskata gada peļņa

142 038

302 064

Revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2004.gada finanšu pārskatu 2005.gada 28.jūlijā sniedza zvērināta revidente Niāra Vīndedze, sertifikāta nr.114, SIA “Briede, Vīndedze un Meijubers” valdes locekle, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence nr.29.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par SIA “Degas” finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas ar pilnu gada pārskatu, kas ir pieejams Uzņēmumu reģistrā.

2005.gada 2.augustā Valdes priekšsēdētāja R.Krēsliņa

AS “Daugavpils dzirnavnieks”, reģ.nr.40003039881,

saīsinātā konsolidētā bilance, LVL

2004.gads

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

4160

Pamatlīdzekļi

1675374

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

126684

Ilgtermiņa ieguldījumu kopā

1806218

Krājumi

558383

Debitori

2682077

Naudas līdzekļi

4120

Apgrozāmie līdzekļi kopā

3244580

Aktīvu kopsumma

5050798

PASĪVS

Pamatkapitāls

1080000

Rezerves

1773524

Pašu kapitāla kopā

2853524

Mazākuma daļa

17472

Ilgtermiņa kreditori

106803

Īstermiņa kreditori

2072999

Pasīva kopsumma

5050798

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Neto apgrozījums

4982760

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

4345018

Bruto peļņa

637742

Pārdošanas izmaksas

288562

Administrācijas izmaksas

301830

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

164799

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

3408

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

10546

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

5215

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

75593

Uzkrājumu mazākuma daļai

1810

Peļņa pirms nodokļiem

147099

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu

22260

Pārējie nodokļi

21736

Mazākuma daļas pārskata gada peļņa

7908

Pārskata gada konsolidētā peļņa

111011

Pilna apjoma konsolidētā bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins ir pieejams LR TM Uzņēmumu reģistrā.

Zvērinātā revidenta ziņojums dots negatīvs.

 

AS “UPB”
Uzņēmuma reģistrācijas numurs 210300018

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004. un 2003.gadu (LVL)

Koncerns

31.12.2004.

Koncerns

31.12.2003.

NETO APGROZĪJUMS

23 241 819

16 701 850

22 204 248

16 869 450

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(19 595 620)

(15 033 009)

(19 518 193)

(15 655 589)

BRUTO PEĻŅA

3 646 199

1 668 841

2 686 055

1 213 861

Pārdošanas un izplatīšanas izmaksas

(1 127 698)

(432 849)

(940 129)

(381 286)

Administrācijas izmaksas

(907 600)

(439 665)

(789 119)

(434 153)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

126 185

8 524

182 810

117 347

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(198 281)

(16 418)

(155 534)

(40 268)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA

1 538 805

788 433

984 083

475 501

Peļņa no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālā, neto

551 747

280 450

Finansu ieņēmumi/(izmaksas), neto

(152 178)

(123 350)

(299 620)

(263 255)

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM UN MAZĀKUMA INTERESĒM

1 386 627

1 216 830

684 463

492 696

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(195 812)

(104 606)

(120 996)

(1 129)

Pārējie nodokļi

(18 121)

(12 970)

(17 536)

(12 387)

PEĻŅA PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM

1 172 694

1 099 254

545 931

479 180

Mazākuma intereses

(73 440)

(66 751)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

1 099 254

1 099 254

479 180

479 180

Uldis Pīlēns
Valdes priekšsēdētājs

Anita Antona
Padomes priekšsēdētāja

Liepājā 2005.gada 26.maijā

 

AS “UPB”
Uzņēmuma reģistrācijas numurs 210300018

2004. un 2003. gada 31.decembra bilance (LVL)

AKTĪVS

Koncerns

31.12.2004.

Koncerns

31.12.2003.

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

46 274

227

57 638

50 354

Pamatlīdzekļi

5 563 207

3 151 186

4 738 154

2 748 339

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

50 182

2 498 976

0

1 683 057

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

5 659 663

5 650 389

4 795 792

4 481 750

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi, neto

2 392 426

1 869 714

1 562 481

1 144 048

Debitori

2 254 511

1 890 705

2 082 935

1 933 900

Nauda

1 141 268

664 702

940 439

656 874

Kopā apgrozāmie līdzekļi

5 788 205

4 425 121

4 585 855

3 734 822

KOPĀ AKTĪVS

11 447 868

10 075 510

9 381 647

8 216 572

PASĪVS

Pašu kapitāls

Akciju kapitāls

506 600

506 600

506 600

506 600

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

145 104

145 104

145 104

145 104

Statūtos noteiktās rezerves

129 316

129 316

105 358

105 358

Nesadalāmās rezerves

464 183

464 183

199 118

199 118

Pārējās rezerves

1 619 267

1 619 267

1 475 160

1 475 160

Pārskata gada nesadalītā peļņa

1 099 254

1 099 254

479 180

479 180

Kopā pašu kapitāls

3 963 724

3 963 724

2 910 520

2 910 520

Mazākuma intereses

215 327

156 802

Uzkrājumi

601 202

470 297

511 025

385 637

Ilgtermiņa kreditori

1 791 499

1 492 166

1 533 785

1 213 785

Īstermiņa kreditori

4 876 116

4 149 323

4 269 515

3 706 630

KOPĀ PASĪVS

11 447 868

10 075 510

9 381 647

8 216 572

Uldis Pīlēns
Valdes priekšsēdētājs

Anita Antona
Padomes priekšsēdētāja

Liepājā 2005.gada 26.maijā


REVIDENTU ZIŅOJUMS
A/s “UPB” akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s “UPB” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) 2004. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 5. līdz 31. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver Uzņēmuma 2004. gada 31. decembra bilanci, 2004. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par a/s “UPB” finansiālo stāvokli 2004. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2004. gadu (pievienotajā 2004. gada pārskatā atspoguļots no 2. līdz 3. lappusei) un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2004. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA “Ernst & Young Baltic“

Licence nr. 17

Diāna Krišjāne

Personas kods 2508XX-XXXXX
Valdes priekšsēdētāja
LR zvērināta revidente
Sertifikāts nr. 124

Rīgā 2005. gada 26. maijā

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS LAKAS UN KRĀSAS”,
vienotais reģistrācijas numurs 48702000924,
adrese: Daugavgrīvas 63/65, Rīga, LV-1007
SAĪSINĀTAIS KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2004.GADU

BILANCE UZ 2004.G.31.12.

AKTĪVS

31.12.2004

31.12.2003

Ilgtermiņa ieguldījumi

1,389,247

1,123,324

Apgrozāmie līdzekļi

950,308

2,043,827

Kopā aktīvs

2,339,555

3,167,151

PASĪVS

Pašu kapitāls

1,487,230

1,378,929

Uzkrājumi

15,493

20,114

Ilgtermiņa kreditori

281,283

804,544

Īstermiņa kreditori

555,549

963,564

Kopā pasīvs

2,339,555

3,167,151

Peļņas aprēķins par 2004. un 2003. gadu

2004.G.

2003.G.

NETO APGROZĪJUMS

4,046,018

3,719,453

Pārdotās produkcijas pašizmaksa

(3,684,985)

(3,028,696)

BRUTO PEĻŅA

361,033

690,757

Pārdošanas izmaksas

(84,251)

(111,282)

Administrācijas izmaksas

(39,578)

(26,960)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTS

237,204

552,515

Ieņēmumi no vērtspapīriem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

3,923

3,866

Pārējie uzņēmuma ieņēmumi

47,059

26,551

Procentu un tiem pielīdzinātie izdevumi

(6,259)

(2,291)

Pārējie uzņēmuma izdevumi

(6,105)

(38,448)

PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

275,822

542,193

Ieņēmumi no Atlikta UIN samazināšanas

1,588

15,606

Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2004.gada

(36,010)

(115,841)

Pārējie nodokļi

(13,099)

(13,632)

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

228,301

428,326

Valde

L.Polosuhina

Valdes priekšsēdētāja

I.Osis
Valdes loceklis

A.Jemeļjanovs
Valdes loceklis

M.Kalniņš
Valdes loceklis

Finanšu pārskats apstiprināts dalībnieka pilnsapulcē 2005.gada 29.jūlijā.
Ar pilnu SIA “Rīgas Lakas un krāsas” 2004.gada konsolidētāju pārskatu un revidenta atzinumu var iepazīties LR Uzņēmuma reģistrā.

Zvērināta revidente Ļ.Ovsjaņņikova, sertifikāts nr. 88
SIA “O.L.Oliva”, reģ. nr 41503025825

SIA “Alīna” (reģ.nr.50102007571) koncerna peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 2004.gadu (LVL) pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

2004.

2003.

Neto apgrozījums

6 843 521

3 658 701

Ražošanas izmaksas

5 003 948

2 854 452

Bruto peļņa vai zaudējumi

1 839 573

804 249

Pārdošanas izmaksas

584 174

387 993

Administrācijas izmaksas

1 317 436

891 087

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

635 801

578 547

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

226 800

2 537 814

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

3 303

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

394 078

127 576

Pārējie procentu un tml. ieņēmumi

22 945

42 588

Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru norakstīšana

149 609

161 676

Procentu maksājumi un tml. izmaksas

164 263

86 945

Uzkrājumi mazākuma daļai

189 120

323 519

Ārkārtas ieņēmumi

Ārkārtas izmaksas

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas

Pārējie nodokļi

63 556

9 840

Mazākuma intereses

1 900

48 414

Konsolidētā peļņa vai zaudējumi

195 539

-2 794 197

Bilance

Aktīvs

31.12.2003.

31.12.2003.

Nemateriālie ieguldījumi

91 904

102 131

Nemateriālā vērtība

14 518 390

5 087 187

Pamatlīdzekļi

5 042 366

3 520 222

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

3 069 839

4 428 283

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

22 722 499

13 137 823

Krājumi

851 831

494 102

Debitori

2 546 629

1 671 638

Naudas līdzekļi

1 800 359

1 980 896

Apgrozāmie līdzekļi kopā

5 198 819

4 146 636

Aktīvs kopā

27 921 318

17 284 459

Pasīvs

Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

8 659 600

1 173 800

Konsolidētās rezerves

4 902 729

4 312 183

Uzkrājumi

18 727

48 891

Ilgtermiņa kreditori

9 974 668

9 216 846

Īstermiņa kreditori

4 324 555

2 516 253

Mazākuma daļa

41 039

16 486

Pasīvs kopā

27 921 318

17 284 459

SIA “Alīna” valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre

Piezīme: Publicēts tiek saīsinātais gada pārskats, pilns gada pārskats pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” bilance 2004.gada 31.decembrī (latos)

AKTĪVS

31.12.2004.

01.01.2004.

1. Nemateriālie ieguldījumi

815 894

513 118

2. Pamatlīdzekļi

161 740 672

161 756 305

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

7 198 614

640 687

4. Apgrozāmie līdzekļi

18 921 183

20 578 118

4.1.Krājumi

11 406 200

11 549 382

4.2.Debitori

5 931 594

5 237 159

4.3.Naudas līdzekļi

1 583 389

3 791 577

Bilance

188 676 363

183 488 228

PASĪVS

1. Pašu kapitāls

107 826 861

104 489 541

1.1.Pamatkapitāls

90 168 321

82 025 956

1.2.Rezerves

14 983 474

15 967 002

1.3.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

830 000

830 000

1.4.Pārskata gada nesadalītā peļņa

1 845 066

5 666 583

2. Uzkrājumi

7 639 519

10 979 824

3. Kreditori

73 209 983

68 018 863

3.1.Ilgtermiņa parādi

39 814 802

41 198 758

3.2.Īstermiņa parādi

33 395 181

26 820 105

Bilance

188 676 363

183 488 228

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V. Legzdiņš
Padomes priekšsēdētājs U. Magonis
Valdes priekšsēdētājs A. Zorgevics

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1.

Neto apgrozījums

136 954 849

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(125 634 815)

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

11 320 034

4.

Administrācijas izmaksas

(11 487 544)

5.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

22 672 370

6.

Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(14 167 396)

7.

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

38 156

8.

Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos

(3 825 400)

9.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

4 919

10.

Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi

4 246

11.

Procentu maksājumi u.tml. izmaksas

(1 331 049)

12.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

3 228 336

13.

Ārkārtas ieņēmumi

11 406

14.

Ārkārtas izmaksas

(2 779)

15.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

3 236 963

16.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(362 654)

17.

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(907 778)

18.

Pārējie nodokļi

(121 465)

19.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

1 845 066

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš
Padomes priekšsēdētājs U. Magonis
Valdes priekšsēdētājs A.Zorgevics

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” 2004.gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” bilanci 2004.gada 31.decembrī, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitālu izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par finanšu pārskatu ir atbildīga valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitās mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais finanšu pārskats, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”
LZRA komercsabiedrības licence nr.88
Direktore, atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne, sertifikāts nr.30

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” konsolidētā bilance 2004.gada 31.decembrī (latos)

AKTĪVS

uz 31.12.2004.g.

uz 01.01.2004.g.

1. Nemateriālie ieguldījumi

831 096

522 647

2. Pamatlīdzekļi

171 502 135

161 880 981

3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

614 360

614 360

4. Apgrozāmie līdzekļi

18 560 770

21 125 293

4.1.Krājumi

11 588 138

11 780 352

4.2.Debitori

4 679 340

5 229 869

4.3.Naudas līdzekļi

2 293 292

4 115 072

Bilance

191 508 361

184 143 281

PASĪVS

1. Pašu kapitāls

108 226 932

104 198 435

1.1.Pamatkapitāls

90 168 321

82 025 956

1.2.Rezerves

14 983 474

15 967 002

1.3.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

597 189

228 665

1.4.Pārskata gada nesadalītā peļņa

2 477 948

5 976 812

2. Mazākuma daļa

61 954

37 545

3. Uzkrājumi

7 925 943

11 209 675

4. Kreditori

75 293 532

68 697 626

4.1.Ilgtermiņa parādi

39 926 832

41 198 758

4.2.Īstermiņa parādi

35 366 700

27 498 868

Bilance

191 508 361

184 143 281

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš
Padomes priekšsēdētājs U. Magonis
Valdes priekšsēdētājs A.Zorgevics

Valsts a/s “Latvijas Dzelzceļš” 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķins (latos)

1.

Neto apgrozījums

136 954 849

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(125 634 815)

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

11 320 034

4.

Administrācijas izmaksas

(11 487 544)

5.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

22 672 370

6.

Uzņēmuma pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(14 167 396)

7.

Ieņēmumi no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos

38 156

8.

Zaudējumi no līdzdalības meitas uzņēmumu kapitālos

(3 825 400)

9.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

4 919

10.

Pārējie procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi

4 246

11.

Procentu maksājumi u.tml. izmaksas

(1 331 049)

12.

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

3 228 336

13.

Ārkārtas ieņēmumi

11 406

14.

Ārkārtas izmaksas

(2 779)

15.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

3 236 963

16.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(362 654)

17.

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

(907 778)

18.

Pārējie nodokļi

(121 465)

19.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

1 845 066

Valsts kapitāla daļas turētāja pārstāvis V.Legzdiņš
Padomes priekšsēdētājs U. Magonis

Valdes priekšsēdētājs A.Zorgevics

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” 2004.gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ietver valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” bilanci 2004.gada 31.decembrī, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitālu izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šo konsolidēto finanšu pārskatu ir atbildīga valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo konsolidēto finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitās mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais finanšu pārskats, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Komanditsabiedrība “S.Vilcānes audits”
LZRA komercsabiedrības licence nr.88
Direktore, atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne, sertifikāts nr.30

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!