Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.08.2005., Nr. 125 https://www.vestnesis.lv/ta/id/114108

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

10.08.2005., Nr. 125

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.nr.40003345734, Rīgā, Miera ielā 25, LV-1001
Saīsinātā konsolidētā BILANCE (Ls) 2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

7 305 549

Pamatkapitāls

2 352 097

t.sk. pamatlīdzekļi

7 066 962

Rezerves

3 757 257

Krājumi

300 833

Nesadalītā peļņa

16 776

Debitori

241 789

Mazākuma interese

522 427

Naudas līdzekļi

701 837

Uzkrājumi

61240

Ilgtermiņa parādi

1077149

Īstermiņa parādi

763 062

Kopā aktīvi

8 550 008

Kopā pasīvi

8550 008

Saīsinātais konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (Ls)
(no 2004.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim)

Neto apgrozījums

10 140 251

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

9131 306

Administrācijas izmaksas

1 147 140

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

728 899

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

95 702

Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālos

108 804

Citi ieņēmumi

1683

Citi izdevumi un nodokļi

259 358

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem

346131

Mazākuma intereses

191 643

Sakarā ar CSDD slēguma pārskatu uz 2004.gada 1.septembri mātes uzņēmuma peļņas daļa par 2004.gada janvāri līdz augustam ieskaitīta rezervē

160856

Bilances peļņa

- 6368

Pilns CSDD 2004.gada konsolidētais pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē.

VAS CSDD direktors A.Lukstiņš

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2004. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ietver valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” konsolidēto bilanci 2004.gada 31. decembrī, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šo konsolidēto finanšu pārskatu ir atbildīga valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo konsolidēto finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais finanšu pārskats, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” finansiālo stāvokli 2004.gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” prasībām.

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes audits”

LZRA komercsabiedrības licence nr.88
Direktore, atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne
Sertifikāts nr.30

Rīgā 2005.gada 13.jūnijā

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.nr.40003345734, Rīgā, Miera ielā 25, LV-1001
Saīsinātā BILANCE (Ls) 2004.gada 31.decembrī

Aktīvi

Pasīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi

6251 867

Pamatkapitāls

2 352 097

t.sk. pamatlīdzekļi

5 663 942

Rezerves

3 761 622

Krājumi

299 341

Nesadalītā peļņa

- 27894

Debitori

362629

Uzkrājumi

34 220

Naudas līdzekļi

402 285

Ilgtermiņa parādi

677 849

Īstermiņa parādi

518 228

Kopā aktīvi

7 316 122

Kopā pasīvi

7 316122

Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins (Ls)
(no 2004.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim)

Neto apgrozījums

10 140 251

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

9830 129

Administrācijas izmaksas

1 025 439

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

759 995

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

57 004

Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņ. kapitālā

308 269

Citi ieņēmumi

1189

Citi izdevumi un nodokļi

164 170

Pārskata perioda peļņa pēc nodokļiem

132962

Sakarā ar CSDD slēguma pārskatu uz 2004.gada 1.septembri peļņas daļa par 2004.gada janvāri līdz augustam ieskaitīta rezervē

160856

Bilances peļņa

- 27 894

Pilns CSDD 2004.gada pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvaldē.

VAS CSDD direktors A.Lukstiņš

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs esam veikuši valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2004.gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” bilanci 2004.gada 31.decembrī, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem
Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatā norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskata, kura sastāvdaļa ir revidētais finanšu pārskats, ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Komandītsabiedrība “S.Vilcānes audits”

LZRA komandītsabiedrības licence nr.88
Direktore, atbildīgā zvērinātā revidente Sandra Vilcāne
Sertifikāts nr.30

Rīgā 2005.gada 13.jūnijā

SIA “L-Ekspresis”, reģ.nr.40003162821
SAĪSINĀTAIS 2004.GADA KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS, Ls

KONSOLIDĒTĀ BILANCE PAR 2004.GADU

AKTĪVS

Nemateriālie ieguldījumi

24738

Pamatlīdzekļi

1738974

Ilgtermiņa finansu ieguldījumi

192006

Krājumi

243181

Debitori

802784

Nauda

88962

BILANCE

3090645

PASĪVS

Pamatkapitāls

101898

Rezerves

1022098

Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa

875729

Pārskata gada nesadalītā peļņa

389905

Uzkrājumi

132646

Ilgtermiņa kreditori

3180

Īstermiņa kreditori

467991

Mazākuma intereses

97198

BILANCE

3090645

KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2004. GADU

Neto apgrozījums

7053842

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

5380165

Bruto peļņa vai zaudējumi

1673677

Pārdošanas izmaksas

201062

Administrācijas izmaksas

796850

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

132199

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

304980

Pārējie ieņēmumi

1384

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

860

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

un nodokļiem

503508

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

68566

Pārējie nodokļi

4681

Mazākuma intereses

40356

Pārskata peļņa vai zaudējumi

389905

SIA “L-Ekspresis” valdes locekļi: B.Holodņuks, A.Kopilovs, M.Jarovenko

REVIDENTA ZIŅOJUMS

Mēs esam veikuši SIA “L-EKSPRESIS” 2004.gada konsolidētā gada pārskata, kas atspoguļots no 1. līdz 20. lappusei, revīziju. Revidētais konsolidētais finanšu pārskats ietver SIA “L-EKSPRESIS” 2004.gada 31.decembra bilanci, 2004.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šo konsolidēto finanšu pārskatu ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo konsolidēto finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver konsolidētajā finanšu pārskatā norādīto summu un citas finanšu pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju konsolidētā finanšu pārskata satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.
SIA “L-EKSPRESIS” meitas uzņēmumiem ziņojumus bez iebildēm sniedza šādi revidenti:
- SIA “EKLI” – zvērināts revidents P.Rumaks, sertifikāts nr.92;
- SIA “LIVONIJA 2” – zvērināts revidents P.Rumaks, sertifikāts nr.92;
- SIA “UNIVERSAL SERVISS GRUPA” – zvērināta revidente I.Fomina, sertifikāts nr.51.
Mūsuprāt, iepriekšminētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par SIA “L-EKSPRESIS” finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2004.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
Mēs esam iepazinušies arī ar konsolidēto ziņojumu par 2004.gadu, kas pievienotajā 2004.gada pārskatā atspoguļots no 6. līdz 8.lpp., un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2004.gada konsolidēto finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

Olga Millere

Pers. kods 1312XX-XXXXX
Zvērināta revidente, sertifikāts nr.40
SIA “DOMA AUDITS”, licence nr.41

Rīgā 2005.gada 20.jūlijā

VAS “Latvijas Loto”, vienotais reģ.nr.40003083998, Rīgā, Meistaru iela 19, 2004.gada pārskats

(2004.gada pārskati publicēti saīsinātā formā un pilnā apjomā ir pieejami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.)

VAS “Latvijas Loto” konsolidētā bilance 2004.gada 31.decembrī

AKTĪVS

2004.gads
(Ls)

2003. gads
(Ls)

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi

1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

139 848

55 837

Nemateriālie ieguldījumi kopā:

139 848

55 837

II. Pamatlīdzekļi

1. Zemesgabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi

83 573

89 054

2. Iekārtas un mašīnas

23 999

11 764

3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

282 919

115 514

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

89 417

127 366

Pamatlīdzekļi kopā:

479 908

343 698

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori

8803

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

8803

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

628 559

399 535

2. Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.

15 253

12 691

2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.

54 935

62 209

3. Avansa maksājumi par precēm

90

Krājumi kopā:

70 188

74 990

II. Debitori.

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

213 627

132 027

2. Citi debitori.

24 865

11 171

3. Īstermiņa aizņēmumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai (2380)

1191

1132

4. Nākamo periodu izmaksas

89 133

28 977

Debitori kopā:

328 816

173 307

IV. Naudas līdzekļi (kopā)

556 358

417 108

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

955 362

665 405

Aktīvu kopsumma:

1583 921

1064 940

PASĪVS

1. Pašu kapitāls

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

200 000

200 000

2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

6953

4020

3. Rezerves:

a) likumā noteiktās rezerves

212 619

b) pārējās rezerves

272 644

4. Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

285 714

86 243

Pašu kapitāls kopā:

765 311

502 882

2. Uzkrājumi

1. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem

25 073

2. Citi uzkrājumi

569 047

399 274

Uzkrājumi kopā:

594 120

399 274

3. Kreditori

II. Īstermiņa parādi.

1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

120 143

106 790

2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

87 674

41 169

3. Pārējie kreditori.

16 651

13 970

4. Nākamo periodu ieņēmumi.

22

855

Īstermiņa parādi kopā:

224 490

162 784

Kreditori kopā:

224 490

162 784

Pasīvu kopsumma:

1583 921

1064 940

VAS “Latvijas Loto” 2004.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pārbaudi veica auditoru firma “Finanasists”. Zvērinātas revidentes Nelli Jermoļickas (sertifikāts nr.102) ziņojums par 2004.gada pārskatu iesniegts sabiedrības vadībai bez piezīmēm un iebildumiem.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!