Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2005. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 511 "Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.07.2005., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/112658-genetiski-modificeto-organismu-un-jaunas-partikas-uzraudzibas-padomes-nolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.512

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas"

Vēl šajā numurā

15.07.2005., Nr. 111

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 511

Pieņemts: 12.07.2005.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.511

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā (prot. Nr.40 29.§)

Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padome (turpmāk — padome) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai izskatītu un izvērtētu ar ģenētiski modificētiem organismiem, tai skaitā ģenētiski modificēto pārtiku un dzīvnieku barību, kā arī jauno pārtiku saistītos iesniegumus.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomes funkcija ir sniegt Latvijas Pārtikas centram priekšlikumus par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu vidē, izplatīšanu tirgū, kā arī ģenētiski modificētās pārtikas, dzīvnieku barības un jaunās pārtikas iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi novēršanu un samazināšanu.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. nodrošināt riska novērtēšanu un atbilstoša atzinuma sagatavošanu, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, ieskaitot ģenētiski modificēto pārtiku un ģenētiski modificēto dzīvnieku barību, un jauno pārtiku;

3.2. izskatīt fizisku vai juridisku personu iesniegumus par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū, ņemot vērā ekspertu atzinumus, un sniegt Latvijas Pārtikas centram priekšlikumus par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai un izplatīšanai tirgū;

3.3. izskatīt fizisku vai juridisku personu iesniegumus par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu vidē un, ņemot vērā ekspertu sagatavotos atzinumus, sniegt Dabas aizsardzības pārvaldei priekšlikumus par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificēto organismu apzinātai izplatīšanai vidē;

3.4. sagatavot Latvijas Pārtikas centram priekšlikumus par Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) sniedzamo atzinumu par saņemtajiem iesniegumiem, tai skaitā par citu dalībvalstu kompetento institūciju sagatavotiem ģenētiski modificētās pārtikas un dzīvnieku barības riska vērtēšanas rezultātiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regulas (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificēto pārtiku un dzīvnieku barību prasībām;

3.5. izskatīt fizisku vai juridisku personu iesniegumus par jaunās pārtikas izplatīšanu tirgū un, ņemot vērā ekspertu atzinumus, sniegt Latvijas Pārtikas centram priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu jaunās pārtikas izplatīšanai tirgū;

3.6. izskatīt citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju vērtēšanas rezultātus, kas saistīti ar atļauju izsniegšanu jaunās pārtikas izplatīšanai tirgū atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 27.janvāra Regula (EK) Nr.258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, un sniegt Latvijas Pārtikas centram priekšlikumus par šiem vērtēšanas rezultātiem;

3.7. ja ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas laikā notiek negadījums (jebkāds nelaimes gadījums, kas saistīts ar liela daudzuma modificēto organismu nejaušu izkļūšanu ārpus kontroles to ierobežotās izmantošanas laikā un kas uzreiz vai pēc kāda laika var radīt briesmas cilvēku veselībai vai videi):

3.7.1. nodrošināt metodoloģisku atbalstu;

3.7.2. metodiski koordinēt ārkārtas pasākumu plāna īstenošanu;

3.7.3. veikt negadījuma analīzi un sniegt atbildīgajām institūcijām priekšlikumus par izvairīšanos no līdzīgiem negadījumiem;

3.8. sniegt ieteikumus ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas kontroles institūcijām atbilstošu riska vadības pasākumu izvēlē, ņemot vērā sasniegumus biotehnoloģijas jomā;

3.9. iesniegt Latvijas Pārtikas centrā vai Dabas aizsardzības pārvaldē priekšlikumus par atļaujas anulēšanu, darbības apturēšanu vai atļaujā noteikto izmantošanas un izplatīšanas nosacījumu maiņu, ja ir iegūts apstiprinājums, ka ģenētiski modificētie organismi vai jaunā pārtika var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

4. Padomei ir tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskām personām neatkarīgi no to padotības un īpašuma veida, kā arī no fiziskajām personām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

4.2. pieaicināt ekspertus ar atbilstošu izglītību un pieredzi profesionālu konsultāciju sniegšanai un ekspertīzēm par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, apzinātu izplatīšanu vidē, izplatīšanu tirgū, kā arī par jauno pārtiku;

4.3. piedalīties ekspertu darba grupās to problēmu risināšanai, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē un tirgū.

III. Padomes sastāvs un darba kārtība

5. Padomes sastāvā ir šādu institūciju pilnvaroti pārstāvji:

5.1. Vides ministrijas pārstāvis;

5.2. Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvis;

5.3. Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;

5.4. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

5.5. Latvijas Pārtikas centra pārstāvis;

5.6. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

5.7. divi Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji;

5.8. divi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pārstāvji;

5.9. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības pārstāvis;

5.10. Latvijas Organiskās sintēzes institūta pārstāvis;

5.11. divi Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta pārstāvji;

5.12. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pārstāvis.

6. Padomes personālsastāvu pēc šo noteikumu 5.punktā minēto institūciju priekšlikumu saņemšanas apstiprina veselības ministrs.

7. Padome ar balsu vairākumu no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku uz vienu gadu. Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka atkārtota ievēlēšana vai pārvēlēšana notiek pēc gada pārskata apspriešanas padomes kārtējā vai ārkārtas sēdē, bet ne vēlāk kā divas nedēļas un ne agrāk kā vienu mēnesi pirms ievēlēto personu pilnvaru termiņa beigām. Priekšsēdētājs ir tiesīgs bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt padomi citās institūcijās.

8. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, un tās notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi vai Veselības ministrijas, Vides ministrijas vai Zemkopības ministrijas valsts sekretārs. Padomes sēdi sasauc triju darbdienu laikā pēc ārkārtas sēdes pieprasījuma saņemšanas. Sēdes norises laiku padomes locekļiem paziņo padomes sekretariāts.

9. Padomes darbību izvērtē padomes sēdē, pamatojoties uz padomes sekretariāta sagatavoto gada pārskatu.

10. Padomes sekretariāts izsniedz padomes sēdē izskatāmos dokumentus tās locekļiem ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

11. Padomes sekretariāts sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu, un priekšsēdētājs to apstiprina, kā arī vada sēdi.

IV. Padomes sēdes norises kārtība

12. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz deviņi padomes locekļi.

13. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja lēmuma pieņemšanā balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

14. Padomes sēdes ir atklātas, tās protokolē padomes sekretariāta pilnvarots pārstāvis. Protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus, personas, kas ir runājušas par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus. Protokolu sagatavo triju darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes, un to paraksta sēdes vadītājs un sēdes sekretārs. Protokoli ir publiski pieejami Latvijas Pārtikas centra mājas lapā internetā.

15. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

16. Latvijas Pārtikas centrs:

16.1. pilda padomes sekretariāta pienākumus un materiāltehniski nodrošina padomes darbu;

16.2. tam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina ekspertu darba samaksu par ekspertīzēm atzinumu un vērtējumu sagatavošanai.

V. Noslēguma jautājums

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumus Nr.322 “Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.; 2002, 288.nr.; 2003, 596.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!