Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.07.2005., Nr. 108 https://www.vestnesis.lv/ta/id/112330

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dokumentu, zīmogu atsaukumi

Vēl šajā numurā

12.07.2005., Nr. 108

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Dažādi sludinājumi

Latvijas Republika
Labklājības ministrija

Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras
2004. gada publiskais pārskats

Rīga

Saturs
1. Izveidošanas mērķis
2. Funkcijas un uzdevumi
3. Juridiskais statuss un struktūra
4. Darbības plānotie rezultāti un to izpildes izvērtējums
4.1. Vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpildes izvērtējums
4.2. Pārvaldes līgumā noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes izvērtējums
4.3. 2004. gada darbības plānā noteiktie galvenie sasniedzamie darbības rezultāti un to izpildes izvērtējums
4.4. Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas
5. Valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde
6. Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, izmaksu samazinājumu, pieejamības nodrošināšanu
7. Atsauksmes par aģentūras darbību
8. Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai
9. Informācija par PKIVA sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem un to izmaiņas prognoze nākamam pārskata periodam
10. Finansējums un tā izlietojums
10.1. Īpašiem mērķiem paredzētie (speciālā budžeta) ieņēmumi un to izlietojums
10.2. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un to izlietojums
10.3. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
10.4. Līdzekļu ekonomija, kas panākta, uzlabojot darba efektivitāti
11. Informācija par Valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu
12. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana
13. Prognozes un plāni:
13.1. Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
13.2. Plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas sistēmas uzlabošanai.
13.3. Finanšu saistības
14. Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem

Lietotie saīsinājumi un apzīmējumi:
ERAF projekts – Eiropas reģionālā attīstības fonda Nacionālās programmas “Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana” projekts “Profesionālās karjeras izvēles karjeras valsts aģentūras infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība”.
ESF projekts – Eiropas sociālā fonda Nacionālās programmas “Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimuma līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projekts “PKIVA profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana”.
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra.
PHARE projekts – ES Phare 2002. gada Nacionālās programmas “Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” Twinning projekts.

1. Izveidošanas mērķis
Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra (tālāk tekstā - PKIVA) ir izveidota 2004. gada 1. augustā, reorganizējot valsts bezpeļņas organizāciju “Profesionālās karjeras izvēles centrs”, lai īstenotu bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu – pakalpojumu sniegšanu profesionālās orientācijas jomā.

2. Funkcijas un uzdevumi
Ministru kabineta noteikumos Nr.543 “Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras nolikums” (tālāk tekstā – Nolikums) noteiktās PKIVA funkcijas ir:
1) sniegt pakalpojumus, konsultācijas un palīdzību profesionālās orientācijas jomā valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām,
2) piedalīties nodarbinātības un bezdarba samazināšanas politikas īstenošanā, veidojot sabiedrības izpratni par profesionālās orientācijas un karjeras plānošanas nozīmību darbaspēka kvalitātes attīstīšanā,
3) izvērtēt profesionālās orientācijas jomā izmantojamās metodes, to atbilstību zinātnes sasniegumiem, darba tirgus un starptautiski atzītām prasībām.
PKIVA uzdevumi ir noteikti Nolikumā un Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsts likumā, kas nosaka, ka PKIVA:
1) atbilstoši savai kompetencei piedalās Nacionālā nodarbinātības plāna izstrādē un īstenošanā,
2) bez maksas veic personas profesionālās orientācijas izpēti,
3) bez maksas konsultē personas profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē,
4) apkopo informāciju par izglītības iespējām un bez maksas informē personas par tām, izstrādā jaunas zinātniski praktiskas metodes,
5) sniedz metodisku palīdzību izglītības iestādēm zinātniski pamatotu profesionālās orientācijas metožu un formu ieviešanā,
6) sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sabiedriskajām organizācijām,
7) piedalās starpvalstu sadarbības līgumu projektu, kā arī citu sadarbības projektu izstrādē un šo līgumu un projektu īstenošanā profesionālās orientācijas jomā,
8) veic citus Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Galvenie no Nolikumā noteiktajiem uzdevumiem, kas papildina iepriekšējos, ir:
- sniedz grupu un individuālās konsultācijas profesionālās orientācijas jautājumos bezdarbniekiem un darba meklētājiem, personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, pirmspensijas vecuma personām, lai veicinātu sociāli aktīvu attieksmi pret mūžizglītību,
- nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu metodisko bāzi profesionālās orientācijas pakalpojumu sniegšanai atbilstoši katras mērķa grupas specifikai,
- piedalās starptautisko izglītības un profesijas izvēles konsultāciju standartu izstrādē un ieviešanā Latvijā, izstrādā un publisko profesiju aprakstus,
- sniedz informāciju par darba tirgus attīstības tendencēm,
- informē sabiedrību par iespējām saņemt aģentūras pakalpojumus,
- organizē seminārus, konferences un citus informatīvus pasākumus par profesionālās orientācijas jautājumiem, kā arī sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajā institūcijām profesionālās orientācijas un personāla attīstības jomā.

3. Juridiskais statuss un struktūra.
Atbilstoši Nolikumam PKIVA ir Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. 2004. gadā PKIVA struktūrā bija 5 reģionālie informācijas konsultāciju centri un 15 rajonu konsultāciju kabineti.
STRUKTURA.PNG (123564 bytes)

4. Darbības plānotie rezultāti un to izpildes izvērtējums:
4.1. Vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpildes izvērtējums.
2004. gada 13. decembrī apstiprinātajā Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijā 2004. – 2007. gadam (tālāk tekstā – Stratēģija) ir noteikti aģentūras galvenie darbības virzieni, aktivitātes un sasniedzamie rezultāti Stratēģijas mērķa sasniegšanai laika posmā no 2004. līdz 2007. gadam.
1) Profesionālās orientācijas un konsultēšanas darba nodrošināšana.
PKIVA reģionālajos informācijas konsultāciju centros un rajonu konsultāciju kabinetos regulāri tiek plānota un nodrošināta profesionālās orientācijas un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana un to daudzveidība gan darba formu, gan darba metožu ziņā, atbilstoši konkrētā klienta vai klientu kategorijas vajadzībām pēc palīdzības. 2004. gadā plānotais pakalpojumus saņēmušo personu skaits - 35000. Gada laikā pakalpojumus saņēmuši 38399 cilvēki, kas par 9,7% pārsniedz plānoto.
2) PKIVA profesionālās orientācijas sistēmas attīstība.
- Mērķa grupu vajadzību izpēte. 2004. gada pavasarī, realizējot vispārizglītojošo skolu 9. klašu skolēnu aptauju, ir apzinātas viņu vajadzības pēc palīdzības profesijas izvēles procesā. 73,5% no visiem aptaujātajiem 9. klašu skolēniem norāda, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība profesijas izvēlē, 85,0% norāda, ka viņiem ir vajadzīga informācija par izglītības iestādēm, 69% vēlas vairāk uzzināt par profesijām – to saturu, darba apstākļiem utt., 65% vēlas vairāk uzzināt par sevi – savām interesēm, spējām, īpašībām, 53% vēlas vairāk uzzināt par darba tirgu – pieprasījumu pēc speciālistiem, prognozes nākotnē. Citu mērķa grupu vajadzību izpēti plānots veikt ESF projekta ietvaros sākot ar 2005. gadu.
- Informācijas apkopošana par izglītības iespējām. Informācija par izglītības iespējām ir aktualizēta, apkopota un strukturēta profesionālās orientācijas mērķiem. Poligrāfiski ir izdoti 2 informācijas katalogi par izglītības iestādēm.
- Profesiogrāfiskās informācijas sagatavošana. Profesiju aprakstu izstrāde un izdošana plānota ESF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
- Metodisko materiālu izstrāde par profesionālās orientācijas, karjeras plānošanas un darba meklēšanas jautājumiem. Izstrādāta metodika bezdarbnieku apmācības spēju psiholoģiskajai novērtēšanai pirms mācībām NVA kursos. Izstrādāti 3, atjaunoti un modificēti 5 profesionālās orientācijas darbā izmantojamie metodiskie materiāli. Metodisko materiālu plašāka izstrāde un izdošana ieplānota ESF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
- Rekomendāciju izstrādāšana profesionālās orientācijas darbam ar cilvēkiem, kam ir veselības traucējumi. Izstrādāts darba variants metodiskajam materiālam par profesijas izvēles ierobežojumiem veselības traucējumu gadījumos.
3) Sabiedrības informēšana par profesionālās orientācijas jautājumiem.
- Iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšana par profesionālās orientācijas un karjeras plānošanas jautājumiem. Izglītojošu izdales materiālu izstrāde un izdošana par profesionālās orientācijas jautājumiem, kā arī TV raidījumu ciklu izstrāde un realizēšana ieplānota ESF projekta ietvaros sākot ar 2005. gadu.
- Iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšana par iespējām saņemt PKIVA pakalpojumus. Informācija par profesionālās PKIVA pakalpojumiem tiek izplatīta caur sadarbības institūcijām, plašsaziņas līdzekļiem, izglītības u.c. izstādēm.
- Sadarbības attīstīšana ar dažādām institūcijām profesionālās orientācijas jomā. PHARE projekta ietvaros PKIVA 2004. gada augustā organizēja semināru „ PKIVA kapacitātes stiprināšana atbilstoši nākotnes vajadzībām”, kura piedalījās PKIVA darbinieki un pārstāvji no citām institūcijām – Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, izglītības iestādēm u.c. Reģionālo informācijas konsultāciju centru un rajonu konsultāciju kabinetu vadītāji visa gada laikā atkārtoti ir tikušies ar dažādu institūciju pārstāvjiem, informējot viņus par PKIVA darbību un saskaņojot konsultatīvo darbu rajonos. PKIVA pārstāvji piedalījušies Starptautiskās izglītības un profesiju izvēles konsultantu asociācijas konferencē.
- Palīdzības un pakalpojumu sniegšana speciālistiem un interesentiem profesionālās orientācijas un karjeras plānošanas jautājumos. Konsultācijas profesionālās orientācijas darba organizēšanas jautājumos gada laikā sniegtas 644 speciālistiem (pedagogiem, skolu psihologiem, sociālajiem darbiniekiem).
4) PKIVA infrastruktūras attīstība.
- Jaunu konsultāciju kabinetu izveidošana. Jaunu konsultāciju kabinetu izveidošana plānota ERAF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
- PKIVA materiāli tehniskās bāzes attīstība. Gada laikā tika pilnveidots darba vietu aprīkojums atbilstoši darba specifikai 9 konsultāciju kabinetos. Daugavpils konsultāciju kabineta aprīkojums uzlabots, pārejot uz jaunām telpām. Rajonu konsultāciju kabinetiem iegādāti kopējamie aparāti un printeri (ERAF projekta ietvaros). Telpu remontu veikšana un datortehnikas iegāde ieplānota ERAF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
- Profesionālās karjeras izvēles informācijas sistēmas attīstīšana. Sagatavots un iesniegts Valsts investīciju programmas projekts “Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras informācijas sistēmas attīstība”. Izstrādāts darba variants jaunai klientu uzskaites sistēmai elektroniskā veidā. Jaunas interneta mājas lapas izstrāde ar profesionālās pašnoteikšanās programmu ieplānota ERAF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
5) PKIVA pakalpojumu un administrēšanas kvalitātes paaugstināšana.
- Pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana. Lai noskaidrotu klientu apmierinātības līmeni ar sniegtajiem pakalpojumiem, veikta klientu aptauja. Regulāri tiek organizēti konsultantu metodiskie semināri. Darbā pieņemts iekšējais auditors un izstrādāta atbilstošā dokumentācija. ESF projekta ietvaros sākot ar 2005. gadu plānots uzsākt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi un ieviešanu.
- Personāla attīstības nodrošināšana. PHARE projekta ietvaros realizēts konsultantu – treneru apmācības seminārs, ko vadīja vācu eksperti. Regulāri tiek organizēti konsultantu metodiskie semināri PKIVA ietvaros, kā arī 22 konsultanti, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, ir piedalījušies dažādos cita veida apmācības kursos un semināros galvenokārt par psiholoģijas tēmām. Veikta darbinieku anketēšana un personāla stipro un vājo pušu apzināšana. Sākot ar 2005. gadu ESF projekta ietvaros paredzēts izstrādāt darbinieku attīstības sistēmu un veikt atbilstošu apmācību.
- Finanšu resursu efektīvas izmantošanas nodrošināšana. Pārskata periodā PKIVA ir nodrošinājusi statistiskās, finanšu un citas informācijas, atskaišu un pārskatu sagatavošanu un veikusi funkciju realizēšanai paredzēto līdzekļu plānošanu, sadali un to izlietošanas kontroli.
4.2. Pārvaldes līgumā noteiktie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji un to izpildes izvērtējums.
1) PKIVA darbības rezultātu kvantitatīvie rādītāji.
Pārvaldes līgums starp Labklājības ministriju un PKIVA tika parakstīts 2004. gada 13. decembrī, un tajā atbilstoši Stratēģijai noteikti PKIVA darbības plānotie rezultāti un rādītāji laika posmam no 2004. līdz 2007. gadam.

PKIVA pakalpojumus saņēmušo personu skaits pa kategorijām un tā dinamika pret plānoto un iepriekšējo gadu.

N.
p. k.

Pakalpojumus saņēmušo personu grupa

2003.g.
izpilde

Plānots
2004.g.

2004.g.
izpilde

2004.g.
izpildes
dinamika
pret
plānoto

2004.g.
izpildes
dinamika
pret 2003.g.

1.

Kopējais profesionālās orientācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits

36406

35000

38399

+9,7%

+5,5%

2.

T.sk. pa klientu kategorijām:

2.1.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji

4410

4500

8445

+87.7%

+91,5%

2.2.

Citas personas, t.sk.:

31996

29810

29954

+0,5%

-6,4%

2.2.1.

Izglītojamie

26994

24853

-7,9%

2.2.2.

Nestrādājošas personas

1276

837

-34,4%

2.2.3.

Strādājošas personas

2258

2754

+22,0%

2.2.4.

Izglītojamo vecāki

1468

1510

+2,9%

2.2.5.

Speciālisti (pedagogi)

644

3.

T.sk. sociālās atstumtības riska grupu personas:

3.1.

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

118

200

692

+246,0%

+486,4%

3.2.

Personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs

40

10

16

+60,0%

-60,0%

3.3.

Pirmspensijas vecuma personas

145

280

396

+41,4%

+173,1%

3.4.

Personas, kurām noteikta invaliditāte

297

200

446

+123,0%

+50,2%

2004. gadā ir palielinājies PKIVA pakalpojumus saņēmušo cilvēku skaits gan salīdzinot ar plānoto daudzumu, gan ar 2003. gadā sasniegto, taču ir mainījies dažādu klientu grupu īpatsvars kopējā klientu skaitā. Īpaši ir pieaudzis pakalpojumus saņēmušo daudzums no galvenajām mērķa grupām: bezdarbnieki, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki (izņemot personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs, kuru skaits ir neliels un tā dinamika neviennozīmīga). Palielinājies ir arī konsultēto strādājošo iedzīvotāju skaits, kas liecina par pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu šīs iedzīvotāju daļas vidū. Tas ir īpaši svarīgi mūžizglītības kontekstā, kad strādājošie veido jaunus karjeras plānus, apejot bezdarbnieku statusu.
Tajā pašā laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies pakalpojumus saņēmušo izglītojamo un nestrādājošo pieaugušo skaits. Iespējams, nestrādājošie iedzīvotāji aktīvāk iesaistās nodarbinātības pasākumos, t.sk. reģistrējas NVA. Savukārt PKIVA pakalpojumu piedāvājumu skolēniem gada otrajā pusē nācās samazināt sakarā ar pieaugošo pieprasījumu sniegt pakalpojumus NVA reģistrētiem bezdarbniekiem.

Individuālās un grupveida konsultācijas saņēmušo personu skaits un tā dinamika pret plānoto.

Nr.
p.k.

Pakalpojumus saņēmušo personu skaits

Plānots
2004.g.

2004. g.
izpilde

2004.g.
izpildes
dinamika
pret plānoto

1.

Individuālas konsultācijas saņēmušie

14400

13657

-5,2%

2.

Grupveida konsultācijas saņēmušie

21600

24742

+14,5%

PKIVA piedāvā savus pakalpojumus kā individuāli, tā grupās. Šajā gadā, salīdzinot ar plānoto, ir palielinājies to klientu skaits, kas pakalpojumus saņēma grupā - 64,4% no visiem klientiem. Kopumā tika sniegtas 1964 grupveida konsultācijas, t.i. vidēji 12,6 cilvēkiem grupā. Jāatzīmē, ka darbs grupās ir efektīva metode, pieaugot apkalpojamo klientu skaitam.

Konsultatīvo kabinetu skaits.
PKIVA konsultatīvo kabinetu skaits gada laikā nav mainījies. Jaunu kabinetu atvēršanu plānots uzsākt ERAF projekta ietvaros, sākot ar 2005. gadu.
Profesiju aprakstu izstrāde.
Profesiju aprakstu izstrādi un publicēšanu plānots uzsākt ar 2005. gadu ESF projekta ietvaros.
Profesionālās orientācijas, profesionālās piemērotības noteikšanas un karjeras konsultēšanas metožu pilnveide un izstrādne.
Konsultatīvā darba pilnveidošanai tika izstrādāti 3 un pilnveidoti un pavairoti 5 metodiskie materiāli.
2) PKIVA darbības, pakalpojumu un klientu apkalpošanas izmaksu efektivitātes rādītāji.
Konsultāciju izmaksas bezdarbniekiem, invalīdiem un citu mērķa grupu pārstāvjiem:
individuālā konsultācija – 17,61 Ls, grupas konsultācija – 5,20 Ls (vienai personai).
Konsultāciju izmaksas citām personām (izglītojamiem): individuāla konsultācija – 15,24 Ls, grupas konsultācija - 4,79 Ls (vienai personai). Informatīvā konsultācija par izglītības iespējām – 2,50 Ls (vienai personai). Visi minētie pakalpojumu izmaksu rādītāji ir samazinājušies.
3) PKIVA darbības, pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitatīvie rādītāji.
Klientu sniegtais PKIVA pakalpojumu novērtējums.
Saskaņā ar anonīmas klientu aptaujas datiem: 71,1% klientu augstu novērtē apmierinātību ar PKIVA saņemto palīdzību; 65,3% augstu novērtē apmierinātību ar iegūtajām atbildēm uz interesējošiem jautājumiem; 84,8% augstu novērtē konsultanta darbu; 80,2% konsultācijas laikā ir jutušies ļoti mierīgi un pārliecināti; 84,8% augstu novērtē PKIVA pakalpojumu noderīgumu citiem.
Informācijas sniegšana par PKIVA jaunajiem pakalpojumiem.
Pārskata periodā informācija par PKIVA pakalpojumiem ir sniegta 34 publikācijās presē, 3 radio un 6 televīzijas raidījumos.
Profesionālās orientācijas metodiskās bāzes nodrošināšana atbilstoši mērķa grupu specifikai.
Klientu profesionālo interešu noteikšanai PKIVA izmanto 2 veida interešu testus – vieni ir pielāgoti jauniešiem, galvenokārt skolēniem, ietverot jautājumus, kas saistās ar mācību procesu, bet otra veida testi ir pielāgoti pieaugušiem cilvēkiem, ietverot jautājumus, kas saistās ar pieredzi darbā. 2004. gadā tika atjaunots tests jauniešu izzinošo interešu novērtēšanai.
Klientu aptauja, lai saņemtu pakalpojumu kvalitātes novērtējumu.
Klientu aptauja par PKIVA pakalpojumu kvalitātes novērtējumu tika veikta 2004. gada oktobrī. Tika aptaujāti 1130 klienti.
Informācijas pieejamības nodrošināšana klientiem par PKIVA pakalpojumu saņemšanas iespējam u.c. svarīgiem jautājumiem.
PKIVA telpās ir izvietota informācija par PKIVA pakalpojumu veidiem, struktūrvienību adresēm, tālruņa numuriem. Informācija par PKIVA pakalpojumiem tiek nodota izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm, NVA filiālēm, rajonu sociālajiem darbiniekiem u.c., tā tiek izplatīta izglītības izstādēs, plašsaziņas līdzekļos.
4.3. PKIVA 2004. gada darbības plānā noteiktie galvenie sasniedzamie darbības rezultāti un to izpildes izvērtējums.
1) Profesionālās orientēšanas un konsultēšanas darba nodrošināšana.
Pārskata periodā PKIVA profesionālās orientācijas un konsultēšanas pakalpojumus nodrošināja 20 rajonu struktūrvienībās, bet rajonos, kuros šādu struktūrvienību nav – izbraukuma konsultāciju veidā.

PKIVA pakalpojumus saņēmušo cilvēku skaits pa plānošanas reģioniem un rajoniem.

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions /
rajons ar pilsētām

PKIVA pakalpojumus saņēmušie cilvēki

T.sk. bezdarbnieki

T.sk. citi klienti

skaits

% no kopējā
skaita

skaits

% no raj-ā.
pakalpoj.
saņēm. sk.

skaits

% no raj-ā.
pakalpoj.
saņēm. sk.

1.

Rīgas reģions

14752

38,4

2873

19,5

11879

80,5

1.1.

Rīgas

11963

31,2

2299

19,2

9664

80,8

1.2.

Jūrmala

R

R

R

R

R

R

1.3.

Limbažu

R

R

R

R

R

R

1.4.

Ogres

1149

3,0

206

17,9

943

82,1

1.5.

Tukuma

1640

4,3

368

22,4

1272

77,6

2.

Vidzemes reģions

6910

18,0

1147

16,6

5763

83,4

2.1.

Alūksnes

985

2,6

58

5,9

927

94,1

2.2.

Cēsu

1109

2,9

349

31,5

760

68,5

2.3.

Gulbenes

1372

3,6

177

12,9

1195

87,1

2.4.

Madonas

1338

3,5

286

21,4

1049

78,6

2.5.

Valkas

481

1,3

85

17,7

396

82,3

2.6.

Valmieras

1625

4,2

189

11,6

1436

88,4

3.

Kurzemes reģions

5788

15,1

1389

24,0

4399

76,0

3.1.

Kuldīgas

1483

3,9

450

30,3

1033

69,7

3.2.

Liepājas

3357

8,7

868

25,9

2489

74,1

3.3.

Saldus

L

L

L

L

L

L

3.4.

Talsu

948

2,5

71

7,5

877

92,5

3.5.

Ventspils

K

K

K

K

K

K

4.

Zemgales reģions

5438

14,2

1048

19,3

4390

80,7

4.1.

Aizkraukles

1197

3,1

140

11,7

1057

88,3

4.2.

Bauskas

1533

4,0

250

16,3

1283

83,7

4.3.

Dobeles

J

J

J

J

J

J

4.4.

Jelgavas

1040

2,7

432

41,5

608

58,5

4.5.

Jēkabpils

1668

4,3

226

13,5

1442

86,5

5.

Latgales reģions

5511

14,4

1988

36,1

3523

63,9

5.1.

Balvu

1149

3,0

329

28,6

820

71,4

5.2.

Daugavpils

1351

3,5

589

43,6

762

56,4

5.3.

Krāslavas

D

D

D

D

D

D

5.4.

Ludzas

Re

Re

Re

Re

Re

Re

5.5.

Preiļu

902

2,3

292

32,4

610

67,4

5.6.

Rēzeknes

2109

5,5

778

36,9

1331

63,1

Kopā

38399

100,0

8445

22,0

29954

78,0

R – pakalpojumus sniedz Rīgas kabinets, L - pakalpojumus sniedz Liepājas kabinets,
J - pakalpojumus sniedz Jelgavas kabinets, D - pakalpojumus sniedz Daugavpils kabinets, Re - pakalpojumus sniedz Rēzeknes kabinets.
PKIVA Rīgas struktūrvienība nodrošina pakalpojumus gandrīz trešajai daļai visu klientu. Citās rajonu struktūrvienībās lielākais pakalpojumus saņēmušo skaits ir nodrošināts Liepājā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Tukumā un Valmierā.
Vidējais pakalpojumus saņēmušo bezdarbnieku daudzums veido 22% no kopējā klientu skaita, taču pa reģioniem un pa rajoniem tas ir atšķirīgs. Tā Latgales reģionā bezdarbnieku daudzums pakalpojumus saņēmušo vidū (36,1%) ir ievērojami augstāks nekā Vidzemes reģionā (16,6). Konsultēto bezdarbnieku īpatsvars pakalpojumus saņēmušo klientu vidū vislielākais ir Daugavpils (apkalpo arī Krāslavas rajonu - 43,6%), Jelgavas (apkalpo arī Dobeles rajonu - 41,5%), Rēzeknes (apkalpo arī Ludzas rajonu - 36,9%), Līvānu (Preiļu rajonā – 32,4%), Cēsu (31,5%) un Kuldīgas (apkalpo arī Ventspils rajonu - 30,3%) konsultāciju kabinetos.

Darbaspējīgo iedzīvotāju, bezdarbnieku un PKIVA pakalpojumus saņēmušo cilvēku un bezdarbnieku skaits pa reģioniem.

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

Iedzīvo-tāju skaits darba spējas vecumā1

PKIVA pakalpojumus saņēmušie cilvēki

Reģistrēto bezdarbnieku skaits (reģistrētā bezdarba līmenis, %)2

PKIVA pakalpojumus saņēmušie bezdarbnieki

skaits

% no iedz. skaita darbspēj. vecumā

skaits

% no reģ. bezdarb-nieku skaita

1.

Rīgas

701742

14752

2,1

27810 (6,7)

2873

10,3

2.

Vidzemes

150931

6910

4,6

9875 (9,7)

1147

11,6

3.

Kurzemes

193695

5788

3,0

13262 (9,0)

1389

10,5

4.

Zemgales

181395

5438

3,0

11658 (12,2)

1048

9,0

5.

Latgales

230095

5511

2,4

28195 (19,9)

1988

7,1

Kopā

1457857

38399

2,6

90800 (8,5)

8445

9,3


1
- Centrālās statistikas pārvaldes dati - 2004.g. sākums,
2 - Centrālās statistikas pārvaldes dati – 2004. g. decembris.
PKIVA ar saviem pakalpojumiem ir aptvērusi 2,6% no valsts iedzīvotājiem darba spējas vecumā (15-61 gadi), lai gan pa atsevišķiem rajoniem šis rādītājs svārstās no 1,2% līdz 8,3%. Savukārt no reģistrēto bezdarbnieku skaita PKIVA ar pakalpojumiem ir aptvērusi 9,3%. Lielākais PKIVA pakalpojumus saņēmušo bezdarbnieku īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku vidū ir Vidzemes reģionā (11,6%), bet pa rajoniem - Tukuma (22,7%), Cēsu (19,0%), Gulbenes (15,4%), Ogres (13,3%), Bauskas (12,8%), Balvu (12,7%), Kuldīgas (ar Ventspils – 11,4%) un Liepājas (ar Saldus – 11,3%) rajonā.

Skolēnu un PKIVA pakalpojumus saņēmušo skaits 8. un 9. klašu skolēnu grupās pa reģioniem

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

Skolēnu skaits 8. klasē*

PKIVA pakalpojumus saņēmušie 8. klašu skolēni.

Skolēnu skaits 9. klasē*

PKIVA pakalpojumus saņēmušie 9. klašu skolēni

Skaits

% no skolēnu skaita

Skaits

% no skolēnu skaita

1.

Rīgas

15078

654

4,3

15044

5053

33,6

2.

Vidzemes

4458

883

19,8

4074

2107

51,7

3.

Kurzemes

4901

775

15,8

4795

1523

31,8

4.

Zemgales

4851

890

18,4

4490

1411

31,4

5.

Latgales

5785

370

6,4

5816

1534

26,4

Kopā

35073

3575

10,2

34219

11628

34,0


* Izglītības un zinātnes ministrijas dati par 2003./2004. mācību gadu.
PIVA ar saviem pakalpojumiem ir aptvērusi vidēji 10.2% 8. klašu un 34,0% 9. klašu skolēnus, un šis rādītājs visaugstākais ir Vidzemes reģionā (attiecīgi 19,8% un 51,7%). 8. klašu skolēni visplašāk aptverti ar PKIVA pakalpojumiem Gulbenes (40,6%), Jēkabpils (39,4%), Aizkraukles, (31,8%) rajonos.
9. klašu skolēni ir visvairāk aptverti ar PKIVA pakalpojumiem Gulbenes (74,6%), Valmieras (73,8%), Alūksnes (69,7%), Tukuma (62,1%), Madonas (60,7%) un Balvu (57,1%) rajonos.

Skolēnu un PKIVA pakalpojumus saņēmušo skaits 10., 11. un 12. klašu skolēnu grupās pa reģioniem .

Nr.p.k.

Plānošanas reģions

Sko-lēnu skaits 10. klasē*

PKIVA pakalpojumus saņēmušie 10. klašu skolēni

Skolēnu skaits 11. klasē*

PKIVA pakalpojumus saņēmušie 11. klašu skolēni

Skolēnu skaits 12. klasē*

PKIVA pakalpojumus saņēmušie 12. klašu skolēni

skaits

% no skol. skaita

skaits

% no skol. skaita

skaits

% no skol. skaita

1.

Rīgas

10266

576

5,6

9067

1104

12,2

7122

1733

24,3

2.

Vidzemes

2296

254

10,7

1922

411

21,4

1527

437

28,6

3.

Kurzemes

2681

145

5,4

2349

247

10,5

1773

467

26,3

4.

Zemgales

2283

244

10,7

1980

446

22,5

1369

532

38,9

5.

Latgales

3490

183

5,2

3044

121

4,0

2518

626

24,9

Kopā

21016

1393

6,6

18362

2329

12,7

14309

3795

26,5

* - Izglītības un zinātnes ministrijas dati par 2003./2004. mācību gadu.
PKIVA ar saviem pakalpojumiem ir aptvērusi 6,6% 10. klašu, 12,7% 11. klašu un 26,5% 12. klašu skolēnu.
10. klašu skolēni visplašāk aptverti ar konsultācijām Vidzemes un Zemgales reģionos (10,7% katrā), bet no rajoniem - Alūksnes (30,4%), Balvu (21,0%) un Gulbenes (20,4%) rajonos.
11. klašu skolēni visplašāk aptverti Zemgales reģionā (22,5%), bet no rajoniem - Alūksnes (75,%), Jēkabpils (48,8%) un Aizkraukles (35,0%) rajonos.
12. klašu skolēni visplašāk aptverti ar konsultācijām arī Zemgales reģionā (38,9%), bet no rajoniem - Aizkraukles (81,0%), Balvu (72,9%), Gulbenes (65,6%), Ogres (60,5%) Jēkabpils (48,8%) un Alūksnes (47,9%) rajonos.
Šie dati, no vienas puses, var rādīt, ka dažādos rajonos skolu pedagogi un skolēni izrāda atšķirīgu ieinteresētību par profesionālās orientācijas pakalpojumiem, bet, no otras puses, tie atspoguļo PKIVA rajonu kabinetu kapacitāti, kas lielā daļā rajonu varētu būt augstāka un ļautu aptvert plašāku klientu loku.

PKIVA pakalpojumus saņēmušie klienti pa kategorijām un dzimumiem.

Nr.
p. k.

Klientu grupa

Skaits
kopā

Skaits

Daudzums %

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

1.

Kopā

38399

25821

12578

67,2

32,8

2.

T.sk. pa klientu kategorijām:

2.1

NVA reģistrēti bezdarbnieki

8445

6712

1733

79,5

20,5

2.2.

Nestrādājošie

837

581

256

69,4

30,6

2.3.

Strādājošie

2110

1726

384

81,8

18,2

2.4.

Izglītojamie

24853

15036

9817

60,5

39,5

2.5.

Skolēnu vecāki

1510

1311

199

86,8

13,2

2.6.

Speciālisti

644

455

189

70,7

29,3

3.

T.sk. sociālās atstumtības riska grupu cilvēki

3.1.

Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

692

689

3

99,6

0,4

3.2.

Pirmspensijas vecuma personas

396

266

129

67,4

32,6

3.3.

Personas, kam noteikta invaliditāte

446

269

177

60,3

39,7

3.4.

Personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādē

16

3

13

18,8

81,2

Lielākā daļa PKIVA klientu ir sievietes. Vislielākais sieviešu īpatsvars parādās personu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (99,6%), skolēnu vecāku (86,8%), strādājošo (81,8%), un NVA reģistrēto bezdarbnieku (79,5%) vidū. Vīrieši prevalē vienīgi to konsultēto personu vidū, kas ir pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs.
Iespējams, šo parādību izraisa sieviešu lielāka gatavība meklēt un pieprasīt palīdzību no citiem cilvēkiem, institūcijām. PKIVA veiktās izlaidumu klašu skolēnu aptaujas rāda, ka parasti meitenes daudz biežāk nekā zēni norāda, ka viņas vēlētos dažādus palīdzības veidus profesijas izvēlē, pie kam kā viens no visbiežāk minētajiem ir “iespēja pie konsultanta/psihologa ar testu palīdzību noskaidrot savas intereses, spējas, īpašības” (57% meiteņu un 29% zēnu no 9. klases). Savukārt, zēni biežāk kā meitenes min tādus iespējamos palīdzības veidus kā “tikšanos mācību iestāžu pārstāvjiem” (33% zēnu un 26% meiteņu), “internetā pieejamu informāciju par mācību iestādēm” (attiecīgi 24% un 17%), “iespēju pašam, lasot grāmatas vai strādājot ar datorprogrammām, pētīt sevi un veidot savu karjeras plānu” (23% un 19%). Tas liecina par nepieciešamību izstrādāt īpašus profesionālās orientācijas materiālus internetā, grāmatās, kas piesaistītu zēnu un, iespējams, arī pieaugušo vīriešu uzmanību karjeras plānošanas jautājumiem un ļautu viņiem patstāvīgi risināt savas problēmas.

PKIVA pakalpojumus saņēmušo NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits pa dzimumiem un vecuma grupām.

Nr.
p. k.

Vecuma
grupa

Skaits kopā

Daudzums %

Skaits

Daudzums %

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

1.

Kopā

8445

100

6712

1733

79,5

20,5

2.

< 15

1

0,01

1

0

100,0

0,0

3.

15 - 24

1968

23,3

1606

362

81,6

18,4

4.

25 – 34

2477

29,3

2057

420

83,0

17,0

5.

35 – 44

2106

24,9

1653

453

78,5

21,5

6.

45 – 54

1570

18,6

1183

387

75,4

24,6

7.

55 – 64

321

3,8

211

110

65,7

34,3

8.

65 <

2

0,02

1

1

50,0

50,0

PKIVA pakalpojumus saņēmušie NVA reģistrētie bezdarbnieki visbiežāk ir cilvēki vecumā no 25-34 gadiem. Palielinoties konsultēto bezdarbnieku vecumam, viņu vidū palielinās vīriešu īpatsvars.

Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku skaits, kas PKIVA izgājuši apmācības spēju psiholoģisko novērtēšanu pirms mācībām kursos.

Nr.
p. k.

Novērtēšanas veids

Skaits
kopā

Skaits

Daudzums %

sievietes

vīrieši

sievietes

vīrieši

1.

Kopā

4819

3866

953

80,2

19,8

2.

Individuālā novērtēšana

173

133

40

76,9

23,1

3.

Grupveida novērtēšana

4646

3733

913

80,3

19,7

Uz bezdarbnieku apmācības spēju psiholoģisko novērtēšanu pirms mācībām kursos no NVA arī biežāk ir norīkotas sievietes, bet vīrieši nedaudz biežāk kā sievietes ir saņēmuši individuālo novērtēšanu.
2) PKIVA profesionālās orientācijas sistēmas attīstība.
Aktualizēta informācija par izglītības iespējām 2004./2005. mācību gadā dažāda līmeņa izglītības iestādēs, mācību maksu tajās, iestājeksāmeniem, sagatavošanas kursiem, konkursa koeficientiem, akreditācijas datiem, stipendiju saņemšanu u.c. Šis darbs norit ciešā sadarbībā gan ar Izglītības un zinātnes ministriju, gan konkrētajām izglītības iestādēm. Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātie profesiju standarti regulāri tiek sagatavoti klientiem lietošanai.
Izdoti informatīvie katalogi “Profesionālās izglītības iestādes. Informācija interesentiem ar pamatizglītību” (1000 eksemplāru), “Studiju iespējas ar vidējo izglītību” (1000 eksemplāru). Šie izdevumi tiek sagatavoti, strukturējot apgūstamās izglītības programmas atbilstoši profesionālo interešu testos izmantotajām profesionālās darbības jomām un tādējādi atvieglojot darbu individuālajās un grupu konsultācijās.
2004. gada pavasarī tika veikta 9. un 12. klašu skolēnu aptauja par profesionālajiem nodomiem, profesionālās pašnoteikšanās problēmām un vēlamo palīdzību šo jautājumu risināšanā. Pavisam tika aptaujāti 1062 skolēni no dažādām Latvijas pilsētu un lauku skolām, t.sk. 419 devīto un 643 divpadsmito klašu skolēni.
Puse aptaujāto devītklasnieku (51%) pēc 9. klases beigšanas plāno turpināt mācības vidusskolā, bet 11% vēl maijā nezina, ko iesākt pēc skolas beigšanas. Tikai 20,5% no aptaujātajiem devītklasniekiem ir izvēlējušies savu nākamo profesiju, 49,0% to vēl nav izdarījuši, bet pārējie šaubās un nevar izšķirties starp vairākiem profesiju variantiem. Savukārt gandrīz ¾ aptaujāto divpadsmitklasnieku (71%) pēc vidusskolas beigšanas plāno studēt augstskolā, bet 14% vēl mēnesi pirms vidusskolas absolvēšanas nav pieņēmuši lēmumu par tālākajām gaitām.
9. klašu skolēni kā potenciālās nākotnes profesijas visbiežāk min pavāra, jurista un dizainera profesijas, bet 12. klašu skolēni kā izvēlētās visbiežāk min ekonomikas un finanšu, jurisprudences, uzņēmējdarbības un vadības jomas.
Kā visbūtiskākos faktorus savas nākamās profesijas izvēlē 9. klašu skolēni min augstu atalgojumu un iespēju pielietot un attīstīt savas spējas, bet 12. klašu skolēni min augstu atalgojumu un darbu ar cilvēkiem.
9. klašu skolēni no aptaujā piedāvātajiem potenciālajiem palīdzības veidiem profesijas izvēlē visbiežāk izvēlas tikšanos ar profesiju pārstāvjiem; iespēju pie konsultanta/psihologa ar testu palīdzību noskaidrot savas intereses, spējas, īpašības; dažādu profesiju aprakstu izpēti un mācību iestāžu informācijas dienu pasākumu apmeklēšanu.
Iegūtie rezultāti liecina par to, ka skolēniem palīdzība izglītības un profesijas izvēlē ir ārkārtīgi nepieciešama. Tieši profesionālās orientācijas darbs ar jauniešiem skolas laikā var sekmēt viņu savlaicīgu profesionālās karjeras plānošanas procesu un optimizēt viņu profesionalizācijas gaitu, nodrošināt pārdomātu tālākās izglītības izvēli.
Pavairoti metodiskie materiāli (izstrādātie un atjaunotie) profesionālās orientācijas darbam: mācību motivācijas novērtēšanas anketa (bezdarbniekiem pirms apmācības kursos); apmeklētāja anketa NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem; tests uzmanības noteikšanai; Latvijas profesiju reģistrs ar to raksturojošo pazīmju kodiem papildināts ar 13 profesijām un, aptverot 683 profesijas; interešu tests (jauniešiem) modificēts, modernizējot un pielāgojot mūsdienu apstākļiem virkni testa jautājumu; Latvijas izglītības iestādēs apgūstamo specialitāšu saraksts 2004./2005. m.g.; Profesiju katalogs darbam ar pieaugušajiem paredzēto interešu testu.
Dažādi metodiskie materiāli (apmeklētāju anketas, testu atbilžu lapas, informatīvi materiāli) kopumā tipogrāfiski tika pavairoti 106530 eksemplāru tirāžā un kopēti darba vajadzībām 60500 eksemplāros.
4) Sabiedrības informēšana par profesionālās orientācijas jautājumiem.
Apspriesti sadarbības priekšlikumi un noslēgts sadarbības līgums ar NVA par uz kursiem pretendējošo bezdarbnieku apmācības spēju psiholoģisko novērtēšanu atbilstoši viņu izvēlētajai izglītības programmai.
Piedaloties Labklājības ministrijas Darba departamentam, tika apspriesta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālas izglītības attīstības valsts aģentūru, vienojoties par funkciju sadalījumu profesionālās orientācijas darbā ar skolēniem.
PKIVA reģionālo informācijas – konsultāciju centru un rajonu konsultāciju kabinetu vadītāji visa gada laikā atkārtoti ir tikušies ar dažādu institūciju darbiniekiem, informējot viņus par PKIVA darbību un saskaņojot konsultatīvo darbu rajonos.

PKIVA darbinieku dalība pasākumos, lai veicinātu sadarbību ar citām institūcijām.

Nr.
p.k.

Pasākuma veids

Pasākumu skaits

Ar informāciju
aptverto
dalībnieku skaits

1.

Rajonu pašvaldību sēdes un citi pasākumi

47

249

2.

Informatīvas tikšanās ar NVA filiāļu darbiniekiem

121

184

3.

Informatīvi pasākumi sociālajos dienestos

39

218

4.

Rajonu skolu valžu sanāksmes

38

642

5.

Rajonu Pieaugušo izglītības centru sanāksmes

21

169

6.

Pedagogu sanāksmes

44

511

7.

Vecāku sapulces

59

1332

8.

Jauniešu pasākumi (karjeras dienas, vasaras nometnes u.tml.)

25

1460

Kopā

394

4765

PHARE projekta ietvaros 2004. gada augustā tika organizēts seminārs institucionālās sadarbības veicināšanai “PKIVA kapacitātes stiprināšana atbilstoši nākotnes vajadzībām”, kurā piedalījās PKIVA darbinieki kā arī 11 pārstāvji no citām institūcijām – Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, NVA, skolu pārstāvji u.c.
Dalība vietējos pasākumos: PKIVA speciālisti ir piedalījušies citu organizāciju rīkotajos pasākumos, vadot nodarbības par karjeras jautājumiem (sabiedriskās organizācijas “Esfir” rīkotajos semināros neaizsargātām, maznodrošinātām sievietēm; Jelgavas bērnu un jauniešu centra „ Junda” rīkotajā vasaras nometnē; Ogres rajona padomes Pieaugušo izglītības centra rīkotajā seminārā sievietēm–bezdarbniecēm; bērnu namu un internātskolu jauniešu vasaras nometnē Siguldā) vai nolasot referātus (Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas skolotāju konferencē; Latvijas organizāciju psihologu biedrības un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļas rīkotajā konferencē „Profesionālā identitāte”).
Dalība starptautiskos pasākumos: 2 speciālisti pēc Eiropas apmācību centra CEDEFOP uzaicinājuma piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Nirnbergā (Vācijā) ar mērķi izzināt Vācijas nodarbinātības modeli; 1 speciālists piedalījās Trešajā Baltijas Moreno dienu konferencē un pēckonferences seminārā Klaipēdas Universitātē (Lietuvā), lai apgūtu jaunas metodes darbā ar pieaugušajiem, jauniešiem un īpaši ar bezdarbniekiem viņu psiholoģisko krīžu pārvarēšanā, kā arī lai uzturētu PKIVA sakarus ar vadošajiem Baltijas un Eiropas valstu grupu terapeitiem; 2 speciālisti piedalījās gadskārtējā starptautiskajā Izglītības un profesijas izvēles konsultantu asociācijas konferencē “Konsultēšana, sociālā integrācija un karjeras attīstība” La Korunā (Spānijā), lai apzinātu jaunākās atziņas un citu valstu pieredzi profesionālās orientācijas jautājumos.
Dalība izstādēs: izglītības izstādē “Skola 2004” Rīgā PKIVA piedalījās ar stendu, informācijas lapām un informatīvo katalogu “Profesionālās izglītības iestādes. Informācija interesentiem ar pamatizglītību” un izstādē “Jēkabpils 2004” - ar stendu un informatīvajiem materiāliem. Izstādēs tika izplatīta informācija par PKIVA pakalpojumiem un ievākta informācija no izglītības iestādēm. Izdots un izplatīts reklāmas buklets 5000 eksemplāru tirāžā.
Profesijas izvēles problēmu atspoguļojoša informācija un informācija par PKIVA pakalpojumiem ir sniegta 34 publikācijās presē, 3 radio un 6 televīzijas raidījumos.
4) PKIVA infrastruktūras attīstība.
Pārskata periodā Daugavpils konsultāciju kabinets pārgāja uz jaunām telpām, kurās tika veikts remonts, uzstādīta signalizācija un telpas tika aprīkotas konsultantu darba vajadzībām.
Tika iegādātas mēbeles, lai aprīkotu telpas grupu konsultācijām Daugavpils, Madonas, Smiltenes, Alūksnes, Cēsu, Valmieras, Bauskas, Liepājas un Rīgas kabinetos. Otrā konsultanta darba vietas aprīkošanai tika iegādātas mēbeles Cēsu un Valmieras kabinetos.
Visos konsultāciju kabinetos tika uzstādīti tālruņa numuru noteicēji, nomainītas izkārtnes un iegādātas ceļojumu somas izbraukuma konsultāciju nodrošināšanai.
ERAF projekta ietvaros tika iegādāti 10 kopējamie aparāti un 17 printeri rajonu kabinetu vajadzībām un tika uzsākta elektroinstalācijas renovācija Rīgas reģionālajā informācijas – konsultāciju centrā.
5) PKIVA pakalpojumu un administrēšanas kvalitātes paaugstināšana.
Lai novērtētu klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem, 2004. gada oktobrī tika veikta anonīma 1130 klientu aptauja tūlīt pēc pakalpojumu saņemšanas. Klientiem tika piedāvāts pēc 10 ballu sistēmas novērtēt 5 faktorus (anketā katram faktoram tika paskaidrota vērtējumu skalas nozīme, piemēram, 1 balle apzīmē vērtējumu „ļoti slikti” (vai “pilnīgi neesmu apmierināts”, vai “pilnīgi nevajadzīgi”), bet 10 balles apzīmē vērtējumu “ļoti labi” (vai “esmu pilnībā apmierināts”, vai “ļoti noderīgi” u.tml.)

Klientu skaits procentos, kas konkrētos faktorus novērtējot 10 ballu sistēmā ir devuši zemu (1-3 balles), vidēju (4-7 balles) un augstu (8-10 balles) vērtējumu.

Nr.
p. k.

Faktors

Vērtējums

Jaunieši

Pieaugušie

konsultēti
grupā

konsultēti
individuāli

konsultēti
grupā

konsultēti
individuāli

1.

Apmierinātība ar aģentūrā saņemto palīdzību esmu

zems

1,1

0

0

0

vidējs

35,3

12,7

11,3

3,5

augsts

63,6

87,3

88,7

96,5

2.

Apmierinātība ar iegūtajām atbildēm uz interesējošiem jautājumiem

zems

3,1

0,7

0

0

vidējs

39,6

12,7

22,6

7,0

augsts

57,3

86,6

77,4

93,0

3.

Apmierinātība ar aģentūras konsultanta darbu

zems

0,6

0

1,6

0

vidējs

18,4

6,3

8,1

0

augsts

81,0

93,7

90,3

100

4.

Apmierinātība ar izjūtām konsultācijas laikā (cik mierīgi un pārliecināti jutās)

zems

1,6

0

4,8

1,7

vidējs

21,2

11,3

21,0

7,5

augsts

77,2

88,7

74,2

90,4

5.

Aģentūras pakalpojumu noderīgums citiem cilvēkiem

zems

0,9

0

0

0

vidējs

18,6

6,3

6,5

0,9

augsts

80,5

93,7

93,5

99,1

Aptauja liecina par lielākās daļas klientu augstu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem, konsultantu darbu, pie tam augstāko vērtējumu deva pieaugušie, kas konsultācijas saņēma individuāli.
Gada laikā PKIVA darbiniekiem tika organizēti 5 aģentūras līmeņa informatīvi - metodiski semināri un 20 reģionālie kvalifikācijas celšanas teorētiski – metodiskie semināri, kuros konsultanti iepazīstas ar jauno informāciju, apguva jaunas darba formas un metodes, analizēja pieredzes apmaiņā gūto informāciju, veica darba plānu un izpildes analīzi, kā arī veica regulāras supervīzijas (atsevišķu grūtu gadījumu analīzi konsultēšanas praksē).
Rīgas reģionālajā informācijas – konsultāciju centrā konsultantiem supervīzijas notiek iknedēļas, citu struktūrvienību konsultanti individuāli piedalās arī Latvijas skolu psihologu asociācijas, Latvijas profesionālo psihologu asociācijas un Klīnisko psihologu asociācijas rīkotās supervīzijās.
Visi Centra konsultanti ir Latvijas Izglītības un profesijas izvēles konsultantu asociācijas biedri un piedalās asociācijas rīkotajās aktivitātēs.
Jaunajiem darbiniekiem tika veikta individuāla apmācība (gan teorētisko darba nostādņu apmācība, gan stažēšanās pie pieredzējušiem kolēģiem) Rīgā un reģionālajos informācijas-konsultāciju centros.
Tika apzināta Vācijas un Šveices pieredze profesionālās orientācijas jomā PHARE projekta ietvaros notika 7 PKIVA speciālistu 2 pieredzes apmaiņas vizītes Vācijā un Šveicē, tika izstrādāti priekšlikumi labākās prakses pielāgošanai PKIVA un organizēts seminārs 11 konsultantiem par jaunākajām teorētiskām pieejām profesionālajā orientācijā un karjeras konsultēšanā.
Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai tika pārstrādāta virkne iekšējo dokumentu, kas reglamentē darbinieku darbu, un pieņemts darbā un apmācīts iekšējais auditors.
Tika izstrādāts darba variants jaunai pamatdarbības struktūrvienību elektroniskai darba atskaišu sistēmai. Veikta personāla novērtēšana, darbinieku anketēšana, darbinieku individuālo mērķu noteikšana, mērķu saskaņošana, anketu analīze un rezultātu prezentācija. Atbilstoši apkopotajām anketām tika veikta personāla stipro un vājo pušu, iespēju un risku analīze.
Preču un pakalpojumu iegāde tiek regulāri organizēta saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. Finansiālās darbības atskaites un atskaites par darba izpildes rezultātiem tiek sniegtas regulāri un savlaicīgi.
4.4. Pārskata gadā notikušās būtiskākās pārmaiņas.
2004. gadā valsts bezpeļņas organizācija “Profesionālās karjeras izvēles centrs” tika reorganizēta par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru: 2004. gada 15. jūnijā ar MK noteikumiem Nr.543 tika apstiprināts PKIVA nolikums, un 2004. gada 1. augustā ar LM rīkojumu Nr.100 organizācija uzsāka savu darbu kā PKIVA.
Veicot struktūras izmaiņas, Rīgā ir izveidota Informatīvi – metodiskā daļa, kuras uzdevums ir apkopot konsultantu darbam nepieciešamo informāciju par izglītības iespējām, profesijām, kā arī profesionālās orientācijas un konsultācijās izmantojamo metožu un darba paņēmienu izstrāde un ieviešana. Gada laikā 2 rajonu konsultāciju kabineti (Rīgas un Jelgavas) ir pārveidoti par reģionālajiem informācijas – konsultāciju centriem.

5. Valsts investīciju programmas projektu plānoto uzdevumu izpilde.
2004. gadā PKIVA netika realizēti Valsts investīciju programmas projekti.

6. Pasākumi, kas vērsti uz darba optimizāciju, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, izmaksu samazinājumu, pieejamības nodrošināšanu.
Pārskata periodā, pieaugot pieprasījumam pēc PKIVA pakalpojumiem, optimizēta pakalpojumu sniegšanas pieejamība, plašāk organizējot grupveida pakalpojumus. Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību rajonos, kuros pagaidām nav PKIVA struktūrvienību, tika praktizētas izbraukumu konsultacijas izglītības iestādes, NVA filiālēs u.c.

7. Atsauksmes par aģentūras darbību.
PKIVA Konsultatīvā padome, analizējot PKIVA darbības rezultātus 2004. gadā, ir devusi pozitīvu vērtējumu.
Kā liecina klientu aptauja, lielākā daļa klientu augstu novērtē apmierinātību ar PKIVA pakalpojumiem un konsultantu darbu.
59% no aptaujātajiem klientiem aptaujas anketā pievienoja piebildes. Visbiežāk tās ir pozitīvas, uzsverot nepieciešamību turpināt PKIVA darbību, izsakot pateicību vai iesakot citiem arī izmantot PKIVA, piemēram: “turpiniet arī turpmāk veikt šo nozīmīgo un svarīgo darbu palīdzot cilvēkiem profesijas izvēlē”; “novēlu jums pastāvēt un nekad nezaudēt šo interesanto karjeras izvēles aģentūru”; “tāda palīdzība ir vajadzīga katram jaunietim, kurš vēlas mācīties tālāk”; “ļoti labi, ka ir tāda aģentūra, kur var pārliecināties par savu izvēli un pie tam bez maksas”; “paldies, ir prieks, ka ir kāds, kas var sniegt atbalstu un padomu”; “paldies par informāciju, laba informācija par profesijām”; “lai arī turpmāk būtu tik pat labi testi un patīkami konsultanti”; “lai visi, kas nevar izvēlēties, ko mācīties, nāk tieši uz PKIVA”; “lai pieaugušie vairāk zinātu par tādu iespēju un biežāk apmeklētu Jūsu aģentūru” u.c.
7,9% klientu ir devuši savus ieteikumus PKIVA darba pilnveidošanai, piemēram: “reklamējiet aģentūru biežāk”; “turpiniet tāpat, bet prasiet, lai skola Jums piešķir 2 stundas”; “pārāk īsa tikšanās, varētu būt ilgākas un biežāk šādas konsultācijas”; “precīzāk norādīt atbilstošo profesiju”; “sākumā nedaudz vairāk izskaidrot testa būtību”; “izveidot īsākus testus, īsākus jautājumus”; “palielināt testu skaitu konsultācijās”; “daži ir novecojuši jautājumi”; “biežāk atjaunot informāciju”; “vairāk informācijas par apmācības iespējām ārzemēs, par mūzikas skolām, par kursiem ar un bez iepriekšējas sagatavotības”; “izdalīt kādus materiālus par interesējošām skolām līdzņemšanai”; “datorizējiet konsultāciju procesu”; “uzlabojiet tehnisko aprīkojumu”; “plašākas telpas” u.c.

8. Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tās pilnveidošanai.
Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai tika veikti pasākumi:
• Izveidota un pastāvīgi darbojas stingra darbinieku darba laika uzskaite.
• Apstiprināti PKIVA darba kārtības un lietvedības noteikumi un atcelti PIKC darba kārtības un lietvedības noteikumi.
• Līdz ar PKIVA izveidošanu atbilstoši Valsts pārvaldes likumam izstrādāti un saskaņoti PKIVA struktūrvienību reglamenti, pakāpeniski pārstrādāti darbinieku amatu apraksti, kuros precizēti un pārskatīti veicamie uzdevumi.
• Lai veicinātu darbinieku iesaistīšanos ētikās situācijas uzturēšanā un uzlabošanā PKIVA un izpildot 03.08.2004. Ministru kabinetā apstiprināto “Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004 – 2005. gadam” izveidota pastāvīgas darbības Ētikas komisija.
• Nozīmēta Ekspertu komisija dokumentu saglabāšanas novērtēšanai un atbildīgais par lietu nomenklatūru un lietvedības kārtošanu.
• Izveidota PKIVA pastāvīga komisija pretendentu piemērotības novērtēšanai un atcelts rīkojums par iepriekšējo komisiju.
• Līdz ar aģentūras nodibināšanos darbā tika pieņemts viens auditors. Tika veikta auditora apmācība sekojošos kursos: “Iekšējā audita pamati”, “Projektu vadīšana I”, “Valsts un pašvaldību iepirkumi”.
• 2004.gada II pusgadā tika izstrādāti sekojoši dokumenti: PKIVA Iekšējā audita nodaļas reglaments; iekšējā audita veikšanas kārtība PKIVA; apzināts aģentūrā esošo auditējamo sistēmu kopums; apstiprināts risku novērtējums; apstiprināts PKIVA iekšējā audita stratēģiskais plāns; sagatavots auditu gada plāns 2005.gadam; sagatavots auditoru mācību plāns 2005.gada I pusgadam. Decembrī tika uzsākts pirmais audits un sagatavots ziņojuma projekts, bet audits pabeigts 2005.gadā.

9. Informācija par PKIVA sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem un to izmaiņas prognoze nākamam pārskata periodam.
Ar LR LM rīkojumu Nr.110 no 25.08.2004 “Par PKIVA publisko pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”, izdotu saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 6.panta otro daļu un MK 2002.g.5.marta noteikumiem nr.93 “Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika” ir apstiprināti šādi aģentūras publisko pakalpojumu izcenojumi:
- individuāla konsultācija psiholoģiskos vai personības izaugsmes jautājumos (līdz 6 stundām) – viena konsultācija – 13,56 Ls;
- izbraukuma konsultācija grupai – viena konsultācija – 46,20 Ls;
- lekcija par karjeras attīstīšanu, personības izaugsmes jautājumiem (1 akadēmiskā stunda) – viena lekcija – 11,66 Ls;
- seminārs par karjeras attīstīšanu, personības izaugsmes jautājumiem (3 stundas) – viens seminārs – 18,36 Ls;
- CV vai motivācijas vēstules sastādīšana, noformēšana – viena vēstule – 2,00 Ls;
- CV vai motivācijas vēstules tulkošana (1 valodā), noformēšana – viena vēstule – 7,86 Ls;
- dokumentu kopēšana A3, A4 formātā (par 1 lapu) – viens dokuments – 0,05 Ls;
- interneta lietošana – viena stunda – 0,50 Ls;
- profesionāli nozīmīgo īpašību noteikšana un darbības efektivitātes psiholoģiskā prognozēšana – viens cilvēks – 50,00 Ls;
- personāla un personāla pretendentu profesionāli nozīmīgo īpašību noteikšana, piemērotāko pretendentu atlase un darba komandas komplektēšana – viens cilvēks – 80,00 Ls;
- apmācības efektivitātes psiholoģiskā prognozēšana (grupa 20 cilvēki) – viens cilvēks – 5,00 Ls;
- studentu mācību prakses organizēšana – prakse vienam studentam – 30,00 Ls;
- personības motivēšana aktīvai rīcībai darba tirgū (nodarbību cikls 80 stundas) – viena stunda – 10,00 Ls.
2005. gadā nav plānotas PKIVA sniegto publisko pakalpojumu izcenojumu izmaiņas.

10. Finansējums un tā izlietojums:
10.1. Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, īpašiem mērķiem paredzētie ieņēmumi un to izlietojums.

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums, latos

Nr.
p.k.

Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

1.

Resursi izdevumu segšanai

32572

32572

1.1

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32572

32572

2.

Izdevumi - kopā

32572

32572

2.1

Kārtējie izdevumi, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem ( apakšprogramma 0705)

10252

10252

2.2

Investīcijas Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu īstenošanai (apakšprogramma 0706)

22320

22320

Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu izlietojums, latos

Nr.
p.k.

Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

1.

Resursi izdevumu segšanai

308320

308320

1.1

Valsts speciālā budžeta iestādes saņemtie transferta pārskaitījumi

280960

280960

1.2

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņemumi

5040

5040

1.3

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22320

22320

2.

Izdevumi - kopā

308320

308320

2.1

Uzturēšanas izdevumi

286000

286000

2.1.1

Kārtējie izdevumi

286000

286000

tai skaitā atalgojumi

128621

128621

2.2

Investīcijas Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu īstenošanai (apakšprogramma 0706)

22320

22320

10.2. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un to izlietojums

Maksas pakalpojumi

Faktiskie
ieņēmumi

Faktiskie
izdevumi

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16085

16085

Kopā

16085

16085

10.3. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums.
2004. gadā PKIVA nav saņēmusi ziedojumus vai dāvinājumus.

10.4. Līdzekļu ekonomija, kas panākta, uzlabojot darba efektivitāti.
2004. gadā PKIVA palielinājusies darba efektivitāte – pieaudzis apkalpojamo cilvēku skaits un samazinājušās pakalpojumu izmaksas.

11. Informācija par valsts investīciju programmā ietverto projektu realizācijai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu.
2004. gadā PKIVA netika īstenoti Valsts investīciju projekti.


12. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana.
2004. gadā PKIVA konsultanti paaugstināja savu kvalifikāciju reģionālo metodisko semināru ietvaros un PHARE projekta ietvaros. Konsultanti, kas darbu PKIVA uzsāka pārskata periodā, tika apmācīti darba vietās un reģionālajos centros.
22 konsultanti pabeiguši dažāda cita veida apmācības kursus, seminārus.
4 konsultanti mācās maģistratūrā, 1 beidzis maģistratūru.

13. Prognozes un plāni:
13.1. Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, 2005. gada plānā ir iekļauti pasākumi:
- regulāri organizēt konsultantu teorētiski-metodiskos seminārus;
- veikt klientu aptauju par pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu;
- veikt iekšējo auditu;
- ESF projekta ietvaros izveidot profesionālās orientācijas un konsultēšanas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu; veikt apmācību grupu un individuālajā konsultēšanā; izvērtēt darbinieku vispārīgās prasmes, izstrādāt apmācības plānu un realizēt darbinieku vispārīgās apmācības.
13.2. Plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas sistēmas uzlabošanai.
Resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas sistēmas uzlabošanai 2005. gada plānā iekļauti pasākumi:
- pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu;
- veikt iekšējo auditu;
- izveidot elektronisku klientu uzskaites informācijas sistēmu;
- ESF projekta ietvaros izstrādāt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānu; apmācīt darbiniekus darbam ar kvalitātes vadības sistēmu;

13.3.Finanšu saistības, latos

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

741

Pamatlīdzekļi

27469

Kopā

28210

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi kopā

5473

Norēķini par prasībām (debitoriem)

7316

Nākamo periodu izmaksas (prese)

4267

Kopā

17056

Kreditori

Parādi piegādātājiem (komunālie maksājumi, nomas maksa, uzturēšana)

9540

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

6870

Pārējie kreditori (darba algas u.c.)

9792

Kopā

26202

14. Informācija par Valsts kontroles veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.
2004. gadā Valsts kontrole nav veikusi PKIVA pārbaudes.

Rīga, 2005. gada 30. jūnijs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra J.Endziņa 06.07.2005. apstiprinātie
Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu saraksta grozījumi un papildinājumi nr. 25.7-82


Fiziskas personas


Uzvārds,
vārds


Vērtēšanas priekšmets,
termiņš, uz kuru eksperts iekļauts sarakstā,
kvalifikāciju apstiprinošs dokuments


Darbības
teritorija

Kontaktadrese,
Telefons,
Fakss,
e-pasta adrese

Nekustamai
īpašums

Tehnoloģiskās
iekārtas
un aprīkojums

Transportlīdzekļi

Lauksaimniecības tehnika

Intelektuālais
īpašums

Uzņēmuma darbība (bizness), meži, antikvārie, mākslas priekšmeti un cita kustama mantaKrūzkopa Sigita

No 06.07.2005. līdz
02.04.2010.
(sertifikāts Nr.00168)

Latvijas
terit.

Advokātu birojs “Bērziņš, Marga un Vīnkalns”
Vīlandes iela 5-11
Rīga,LV-1010
Tālr.7324616
Fakss 7324716
sigita@bmv.apollo.lv

Juridiskas personas

FORAL, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA, SIA

No 06.07.2005. līdz

06.07.2008.

Latvijas
terit.

Kalēju iela 14/16-7
Rīga,LV-1050
Tālr.7223450,7226550
Fakss 7820107
foral@foral.lv
http//www.foral.lv

No saraksta izslēgts: Lūcija Kuzjukēviča, Brigita Pētersone, Armīns Pētersons, Māra Uzulēna, IU “PĒTERSONA PATENTS”.
Sarakstu izstrādājusi Uzņēmumu reģistrācijas nodaļas vadītāja valsts notāre S. Glāzniece

SIA “LATVIJAS NEATKARĪGAIS SPECIALISTU ATESTĀCIJAS UN SERTIFIKĀCIJAS CENTRS”
SERTIFICĒTO METINĀTĀJU SARAKSTS

1. Sertificēšana pēc standarta LVS EN 287 – 1: 2004. + AC:2004. saskaņā ar LR MK noteikumiem nr.143 no 27.03.2001. un MK noteikumiem nr.165 no 02.05.2000.

Sertifikāta nr.*

Vārds, uzvārds

Kontrol-
savienojuma
metināšanas
datums

LNSASC-M-2171/05

Sergejs Čupahins

10.06.2005.

LNSASC-M-2170/05

Aleksandrs Mihailovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2169/05

Konstantīns Spiridonidi

10.06.2005.

LNSASC-M-2168/05

Alexander Berezin

10.06.2005.

LNSASC-M-2167/05

Alexander Berezin

10.06.2005.

LNSASC-M-2166/05

Alexander Berezin

10.06.2005.

LNSASC-M-2165/05

Ivans Siromolotovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2164/05

Ivans Čurikovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2163/05

Sergejs Ivanovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2162/05

Aleksandrs Pokatovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2161/05

Eduards Zaicevs

10.06.2005.

LNSASC-M-2160/05

Sergejs Poļakovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2159/05

Aleksejs Fjodorovs

10.06.2005.

LNSASC-M-2158/05

Anatolijs Aņisovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2157/05

Anatolijs Maksimenko

20.05.2005.

LNSASC-M-2156/05

Viktors Visokinskis

20.05.2005.

LNSASC-M-2155/05

Staņislavs Ivanovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2154/05

Anatolijs Rožencovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2153/05

Sergejs Sičiks

20.05.2005.

LNSASC-M-2152/05

Sergejs Sičiks

20.05.2005.

LNSASC-M-2151/05

Sergejs Ošuroks

20.05.2005.

LNSASC-M-2150/05

Vasilijs Rubaniks

20.05.2005.

LNSASC-M-2149/05

Vasilijs Rubaniks

20.05.2005.

LNSASC-M-2148/05

Pjotrs Vaguščenko

20.05.2005.

LNSASC-M-2147/05

Pjotrs Vaguščenko

20.05.2005.

LNSASC-M-2146/05

Valerijs Zinkovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2145/05

Valerijs Zinkovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2144/05

Grigorijs Novikovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2143/05

Nikolajs Skrjapkins

20.05.2005.

LNSASC-M-2142/05

Aivars Tīliks

20.05.2005.

LNSASC-M-2141/05

Viktors Semjonovs

20.05.2005.

LNSASC-M-2140/05

Anatolijs Isats

20.05.2005.

LNSASC-M-2139/05

Anatolijs Isats

20.05.2005.

LNSASC-M-2138/05

Vladislavs Puteikis

20.05.2005.

LNSASC-M-2137/05

Viktors Smoreckis

20.05.2005.

LNSASC-M-2136/05

Viktors Smoreckis

20.05.2005.

LNSASC-M-2135/05

Juris Veremeičiks

20.05.2005.

LNSASC-M-2134/05

Juris Veremeičiks

20.05.2005.

LNSASC-M-2133/05

Staņislavs Matusevičs

20.05.2005.

LNSASC-M-2132/05

Dmitrijs Varfolomejevs

20.05.2005.

LNSASC-M-2131/05

Valērijs Drobiševs

10.05.2005.

LNSASC-M-2130/05

Vlads Kivaras

10.05.2005.

LNSASC-M-2129/05

Nikolajs Barkovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2128/05

Aleksandrs Terentjevs

10.05.2005.

LNSASC-M-2127/05

Aleksandrs Fedorkovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2126/05

Aleksandrs Fedorkovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2125/05

Sergejs Skobeļevs

10.05.2005.

LNSASC-M-2124/05

Sergejs Skobeļevs

10.05.2005.

LNSASC-M-2123/05

Nikolajs Barkovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2122/05

Nikolajs Barkovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2121/05

Aleksandrs Terentjevs

10.05.2005.

LNSASC-M-2120/05

Aleksandrs Terentjevs

10.05.2005.

LNSASC-M-2119/05

Igors Maļčikovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2118/05

Igors Maļčikovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2117/05

Sergejs Judins

10.05.2005.

LNSASC-M-2116/05

Sergejs Judins

10.05.2005.

LNSASC-M-2115/05

Mārtiņš Čaunāns

10.05.2005.

LNSASC-M-2114/05

Mārtiņš Čaunāns

10.05.2005.

LNSASC-M-2113/05

Aleksandrs Vinogradovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2112/05

Aleksandrs Vinogradovs

10.05.2005.

LNSASC-M-2111/05

Andris Greckis

10.05.2005.

LNSASC-M-2110/05

Andris Greckis

10.05.2005.

LNSASC-M-2109/05

Guntis Krūmiņš

22.04.2005.

LNSASC-M-2108/05

Guntis Krūmiņš

22.04.2005.

LNSASC-M-2107/05

Valērijs Zaicevs

22.04.2005.

LNSASC-M-2106/05

Valērijs Zaicevs

22.04.2005.

LNSASC-M-2105/05

Laimonis Birzgalis

22.04.2005.

LNSASC-M-2104/05

Leonards Murāns

22.04.2005.

LNSASC-M-2103/05

Vitālijs Žukovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2102/05

Vasilijs Golovčanskis

22.04.2005.

LNSASC-M-2101/05

Oskars Bricis

22.04.2005.

LNSASC-M-2100/05

Oskars Bricis

22.04.2005.

LNSASC-M-2099/05

Andris Kukars

22.04.2005.

LNSASC-M-2098/05

Andris Kukars

22.04.2005.

LNSASC-M-2097/05

Romans Morozs

22.04.2005.

LNSASC-M-2096/05

Viktors Visokinskis

22.04.2005.

LNSASC-M-2095/05

Sergejs Ošuroks

22.04.2005.

LNSASC-M-2094/05

Aleksandrs Vasjuhins

22.04.2005.

LNSASC-M-2093/05

Sergejs Ščeglovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2092/05

Andrejs Bušs

22.04.2005.

LNSASC-M-2091/05

Andrejs Bušs

22.04.2005.

LNSASC-M-2090/05

Leonīds Golovčenko

22.04.2005.

LNSASC-M-2089/05

Igors Kuzminovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2088/05

Igors Kuzminovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2087/05

Juris Puriņš

22.04.2005.

LNSASC-M-2086/05

Juris Puriņš

22.04.2005.

LNSASC-M-2085/05

Aleksandrs Sņitkins

22.04.2005.

LNSASC-M-2084/05

Aleksandrs Sņitkins

22.04.2005.

LNSASC-M-2083/05

Oganess Karapetjans

22.04.2005.

LNSASC-M-2082/05

Oganess Karapetjans

22.04.2005.

LNSASC-M-2081/05

Kaspars Baunis

22.04.2005.

LNSASC-M-2080/05

Ziedonis Bucenieks

22.04.2005.

LNSASC-M-2079/05

Romāns Nazarovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2078/05

Vladimirs Gadalovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2077/05

Andrejs Ozoliņš

22.04.2005.

LNSASC-M-2076/05

Normunds Arstanovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2075/05

Normunds Arstanovs

22.04.2005.

LNSASC-M-2074/05

Artūrs Varnevics

22.04.2005.

LNSASC-M-2073/05

Artūrs Varnevics

22.04.2005.

LNSASC-M-2072/05

Sergejs Sockovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2071/05

Sergejs Sockovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2070/05

Valērijs Burcevs

18.03.2005.

LNSASC-M-2069/05

Valērijs Burcevs

18.03.2005.

LNSASC-M-2068/05

Aigars Eglītis

18.03.2005.

LNSASC-M-2067/05

Valerijs Kordjukovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2066/05

Ruslans Ajubovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2065/05

Ruslans Ajubovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2064/05

Vladimirs Jerohins

18.03.2005.

LNSASC-M-2063/05

Aloizi Krumins

18.03.2005.

LNSASC-M-2062/05

Vladimirs Zvērs

18.03.2005.

LNSASC-M-2061/05

Anatolijs Loginovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2060/05

Jānis Putris

18.03.2005.

LNSASC-M-2059/05

Edgars Zarkevičs

18.03.2005.

LNSASC-M-2058/05

Sergejs Sergejevs

18.03.2005.

LNSASC-M-2057/05

Jānis Batars

18.03.2005.

LNSASC-M-2056/05

Jānis Batars

18.03.2005.

LNSASC-M-2055/05

Jānis Batars

18.03.2005.

LNSASC-M-2054/05

Nikolajs Smirnovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2053/05

Nikolajs Smirnovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2052/05

Aldis Cālītis

18.03.2005.

LNSASC-M-2051/05

Aldis Cālītis

18.03.2005.

LNSASC-M-2050/05

Andris Ostrovskis

18.03.2005.

LNSASC-M-2049/05

Andris Ostrovskis

18.03.2005.

LNSASC-M-2048/05

Jānis Vilciņš

18.03.2005.

LNSASC-M-2047/05

Viesturs Patalujevs

18.03.2005.

LNSASC-M-2046/05

Andris Čistjakovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2045/05

Igors Almazovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2044/05

Vladimirs Parnovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2043/05

Vladimirs Parnovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2042/05

Vladimirs Parnovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2041/05

Andrey Jegorov

18.03.2005.

LNSASC-M-2040/05

Fakejs Fedorenkovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2039/05

Laimonis Birzgalis

18.03.2005.

LNSASC-M-2038/05

Vitālijs Žukovs

18.03.2005.

LNSASC-M-2037/05

Leonīds Smirnovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2036/05

Vladimirs Rodionovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2035/05

Aleksejs Cvetkovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2034/05

Aleksejs Cvetkovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2033/05

Vasilijs Ļeonovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2032/05

Pranas Matevičius

18.02.2005.

LNSASC-M-2031/05

Edgars Zvagulis

18.02.2005.

LNSASC-M-2030/05

Jānis Putris

18.02.2005.

LNSASC-M-2029/05

Mihails Kovaļčuks

18.02.2005.

LNSASC-M-2028/05

Ģirts Piuss

18.02.2005.

LNSASC-M-2027/05

Ģirts Piuss

18.02.2005.

LNSASC-M-2026/05

Jurijs Černišs

18.02.2005.

LNSASC-M-2025/05

Jurijs Černišs

18.02.2005.

LNSASC-M-2024/05

Petro Ļeiņiks

18.02.2005.

LNSASC-M-2023/05

Igors Reiņikovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2022/05

Igors Reiņikovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2021/05

Sergejs Kušpijs

18.02.2005.

LNSASC-M-2020/05

Sergejs Kušpijs

18.02.2005.

LNSASC-M-2019/05

Jānis Reinsons

18.02.2005.

LNSASC-M-2018/05

Jānis Reinsons

18.02.2005.

LNSASC-M-2017/05

Valerijs Semjonovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2016/05

Valerijs Semjonovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2015/05

Valerijs Jazimenko

18.02.2005.

LNSASC-M-2014/05

Valerijs Jazimenko

18.02.2005.

LNSASC-M-2013/05

Igors Abdullajevs

18.02.2005.

LNSASC-M-2012/05

Igors Abdullajevs

18.02.2005.

LNSASC-M-2011/05

Vladimirs Jerohins

18.02.2005.

LNSASC-M-2010/05

Dmitrijs Karcevs

18.02.2005.

LNSASC-M-2009/05

Dmitrijs Karcevs

18.02.2005.

LNSASC-M-2008/05

Andrejs Gavrilovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2007/05

Andrejs Gavrilovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2006/05

Aleksandrs Černišovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2005./05

Aleksandrs Černišovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2004./05

Rolands Naudiņš

18.02.2005.

LNSASC-M-2003/05

Rolands Naudiņš

18.02.2005.

LNSASC-M-2002/05

Pāvels Kirillovs

18.02.2005.

LNSASC-M-2001/05

Sergejs Gaļičs

18.02.2005.

LNSASC-M-2000/05

Dmitrijs Stasevs

18.02.2005.

LNSASC-M-1999/05

Vladimirs Zvērs

18.02.2005.

LNSASC-M-1998/05

Aleksandrs Risenko

18.02.2005.

LNSASC-M-1997/05

Aleksandrs Novikovs

18.02.2005.

LNSASC-M-1996/05

Aleksandrs Novikovs

18.02.2005.

LNSASC-M-1995/05

Aleksandrs Novikovs

18.02.2005.

LNSASC-M-1994/05

Andrejs Borodajs

18.02.2005.

LNSASC-M-1993/05

Aleksandrs Gudima

18.02.2005.

LNSASC-M-1992/05

Aleksandrs Sutirins

18.02.2005.

LNSASC-M-1991/05

Aleksandrs Sutirins

18.02.2005.

LNSASC-M-1990/05

Boriss Bogdanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1989/05

Viktors Jakovenko

28.01.2005.

LNSASC-M-1988/05

Pavels Davidovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1987/05

Valerijs Ivanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1986/05

Jānis Ceplis

28.01.2005.

LNSASC-M-1985/05

Aleksandrs Sireļs

28.01.2005.

LNSASC-M-1984/05

Aleksandrs Sireļs

28.01.2005.

LNSASC-M-1983/05

Andrejs Budjonnijs

28.01.2005.

LNSASC-M-1982/05

Sergejs Čupahins

28.01.2005.

LNSASC-M-1981/05

Aleksandrs Mihailovs

28.01.2005.

2. Sertificēšana pēc standarta LVS EN 287 – 1:1992 + A1:1997 saskaņā ar LR MK noteikumiem nr.143 no 27.03.2001.

Sertifikāta nr.*

Vārds, uzvārds

Sertifikāta
izsniegšanas
datums

LNSASC-M-1980/05

Sergejs Šuļga

28.01.2005.

LNSASC-M-1979/05

Jurijs Vilkovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1978/05

Jurijs Vilkovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1977/05

Aleksandrs Homutiņņikovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1976/05

Nikolajs Macko

28.01.2005.

LNSASC-M-1975/05

Nikolajs Brovkins

28.01.2005.

LNSASC-M-1974/05

Vladimirs Žarenovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1973/05

Vitālijs Uplejs

28.01.2005.

LNSASC-M-1972/05

Vladimirs Gusevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1971/05

Vladimirs Gusevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1970/05

Andrejs Derkačs

28.01.2005.

LNSASC-M-1969/05

Jānis Putris

28.01.2005.

LNSASC-M-1968/05

Aloizi Krumins

28.01.2005.

LNSASC-M-1967/05

Valērijs Rudāns

28.01.2005.

LNSASC-M-1966/05

Zigmunds Gžibovskis

28.01.2005.

LNSASC-M-1965/05

Sergejs Ivanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1964/05

Jurijs Markulis

28.01.2005.

LNSASC-M-1963/05

Arkādijs Stepanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1962/05

Arkādijs Stepanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1961/05

Nikolajs Tabunovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1960/05

Pjotrs Sergejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1959/05

Pjotrs Sergejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1958/05

Pjotrs Sergejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1957/05

Pjotrs Sergejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1956/05

Sergejs Gendels

28.01.2005.

LNSASC-M-1955/05

Igors Undra

28.01.2005.

LNSASC-M-1954/05

Pāvels Popovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1953/05

Dmitrijs Devjakovičs

28.01.2005.

LNSASC-M-1952/05

Rostislavs Jeļisejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1951/05

Rostislavs Jeļisejevs

28.01.2005.

LNSASC-M-1950/05

Aleksejs Ivanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1949/05

Aleksejs Ivanovs

28.01.2005.

LNSASC-M-1948/05

Genādijs Linde

28.01.2005.

LNSASC-M-1947/05

Genādijs Linde

28.01.2005.

LNSASC-M-1946/04

Boriss Bogdanovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1945/04

Boriss Bogdanovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1944/04

Boriss Bogdanovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1943/04

Ravil Adnagulov

23.12.2004.

LNSASC-M-1942/04

Aivars Alutis

23.12.2004.

LNSASC-M-1941/04

Aivars Alutis

23.12.2004.

LNSASC-M-1940/04

Aivars Alutis

23.12.2004.

LNSASC-M-1939/04

Viktors Čuprins

23.12.2004.

LNSASC-M-1938/04

Andrejs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1937/04

Andrejs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1936/04

Vjačeslavs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1935/04

Vjačeslavs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1934/04

Anatolijs Kudrjavcevs

23.12.2004.

LNSASC-M-1933/04

Sergejs Anisimovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1932/04

Staņislavs Matusevičs

23.12.2004.

LNSASC-M-1931/04

Nikolajs Sičovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1930/04

Andrejs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1929/04

Andrejs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1928/04

Vjačeslavs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1927/04

Vjačeslavs Kuzņecovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1926/04

Nikolajs Sičovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1925/04

Pavels Davidovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1924/04

Andrejs Budjonnijs

23.12.2004.

LNSASC-M-1923/04

Andrejs Budjonnijs

23.12.2004.

LNSASC-M-1922/04

Ivans Siromolotovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1921/04

Ivans Siromolotovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1920/04

Sergejs Čupahins

23.12.2004.

LNSASC-M-1919/04

Aleksandrs Mihailovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1918/04

Aleksandrs Homutiņņikovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1917/04

Sergejs Sadkovs

23.12.2004.

LNSASC-M-1916/04

Vitālijs Sidorenko

23.12.2004.

LNSASC-M-1915/04

Nikolajs Macko

23.12.2004.

LNSASC-M-1914/04

Uldis Strautiņš

23.12.2004.

LNSASC-M-1913/04

Normunds Stelps

23.12.2004.

LNSASC-M-1912/04

Normunds Stelps

23.12.2004.

LNSASC-M-1911/04

Andris Strādnieks

23.12.2004.

LNSASC-M-1910/04

Aleksandrs Škitins

23.12.2004.

LNSASC-M-1909/04

Aleksandrs Šako

23.12.2004.

LNSASC-M-1908/04

Aleksandrs Šako

23.12.2004.

LNSASC-M-1906/04

Konstantīns Ivakins

01.12.2004.

LNSASC-M-1905/04

Viktors Arbuzovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1904/04

Igors Maļčikovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1903/04

Aleksandrs Terentjevs

01.12.2004.

LNSASC-M-1902/04

Nikolajs Barkovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1901/04

Nikolajs Grodņikovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1900/04

Mārtiņš Čaunāns

01.12.2004.

LNSASC-M-1899/04

Aleksandrs Vinogradovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1898/04

Mārtiņš Čaunāns

01.12.2004.

LNSASC-M-1897/04

Aleksandrs Vinogradovs

01.12.2004.

LNSASC-M-1896/04

Konstantīns Ivakins

23.11.2004.

LNSASC-M-1895/04

Viktors Arbuzovs

23.11.2004.

LNSASC-M-1894/04

Anatolijs Kudrjavcevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1893/04

Jurijs Bidzāns

25.11.2004.

LNSASC-M-1892/04

Viktors Žizņevskis

25.11.2004.

LNSASC-M-1891/04

Aleksandrs Fedorkovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1890/04

Aleksandrs Fedorkovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1889/04

Sergejs Skobeļevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1888/04

Konstantīns Spiridonidi

25.11.2004.

LNSASC-M-1887/04

Andrejs Sivajevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1886/04

Andrejs Sivajevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1885/04

Sergejs Skobeļevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1884/04

Sergejs Skobeļevs

25.11.2004.

LNSASC-M-1883/04

Nikolajs Grodņikovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1882/04

Nikolajs Grodņikovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1881/04

Jevgeņijs Putevics

25.11.2004.

LNSASC-M-1880/04

Jevgeņijs Putevics

25.11.2004.

LNSASC-M-1879/04

Jevgeņijs Putevics

25.11.2004.

LNSASC-M-1878/04

Jevgeņijs Putevics

25.11.2004.

LNSASC-M-1877/04

Jurijs Antonovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1876/04

Genādijs Mizgirjovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1875/04

Andrejs Kensmins

25.11.2004.

LNSASC-M-1874/04

Andrejs Kensmins

25.11.2004.

LNSASC-M-1873/04

Sergejs Rjabkovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1872/04

Valerijs Podsekalovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1871/04

Aleksandrs Gimbickis

25.11.2004.

LNSASC-M-1870/04

Jurijs Smirnovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1869/04

Jurijs Smirnovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1868/04

Sergejs Smirnovs

25.11.2004.

LNSASC-M-1867/04

Sergejs Borodenoks

08.11.2004.

LNSASC-M-1866/04

Sergejs Karasjovs

08.11.2004.

LNSASC-M-1865/04

Andrejs Kotovs

08.11.2004.

LNSASC-M-1864/04

Andrejs Kotovs

08.11.2004.

LNSASC-M-1863/04

Konstantīns Spiridonidi

08.11.2004.

LNSASC-M-1862/04

Sergejs Skobeļevs

08.11.2004.

LNSASC-M-1861/04

Aleksandrs Fedorkovs

08.11.2004.

LNSASC-M-1860/04

Aleksandrs Fedorkovs

08.11.2004.

LNSASC-M-1859/04

Valerijs Pisarenko

08.11.2004.

LNSASC-M-1858/04

Valerijs Pisarenko

08.11.2004.

LNSASC-M-1857/04

Valerijs Pisarenko

08.11.2004.

LNSASC-M-1856/04

Valerijs Pisarenko

08.11.2004.

LNSASC-M-1855/04

Boriss Zuikevičs

08.11.2004.

LNSASC-M-1854/04

Boriss Zuikevičs

08.11.2004.

LNSASC-M-1853/04

Rolands Silavs

22.10.2004.

LNSASC-M-1852/04

Rolands Silavs

22.10.2004.

LNSASC-M-1851/04

Boriss Bogdanovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1850/04

Boriss Bogdanovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1849/04

Boriss Kotjašovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1848/04

Igors Godunovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1847/04

Deniss Timofejevs

22.10.2004.

LNSASC-M-1846/04

Aleksejs Fjodorovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1845/04

Artūrs Račkausks

22.10.2004.

LNSASC-M-1844/04

Igors Naumovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1843/04

Anatolijs Taratutins

22.10.2004.

LNSASC-M-1842/04

Dmitrijs Bogdanovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1841/04

Aleksandrs Tatriks

22.10.2004.

LNSASC-M-1840/04

Raimonds Ripa

22.10.2004.

LNSASC-M-1839/04

Raimonds Ripa

22.10.2004.

LNSASC-M-1838/04

Anatolijs Boičenko

22.10.2004.

LNSASC-M-1837/04

Viktors Žizņevskis

22.10.2004.

LNSASC-M-1836/04

Andrejs Iļjuks

22.10.2004.

LNSASC-M-1835/04

Valērijs Kisļakovskis

22.10.2004.

LNSASC-M-1834/04

Andrejs Pavlovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1833/04

Sergejs Poļiščuks

22.10.2004.

LNSASC-M-1832/04

Viktors Muravjovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1831/04

Viktors Muravjovs

22.10.2004.

LNSASC-M-1830/04

Jevgeņijs Cibuļskis

22.10.2004.

LNSASC-M-1829/04

Jevgeņijs Cibuļskis

22.10.2004.

LNSASC-M-1828/04

Aivars Grīnbergs

22.10.2004.

LNSASC-M-1824/04

Andrejs Krasnovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1823/04

Gunārs Evarts-Bunders

24.09.2004.

LNSASC-M-1822/04

Gunārs Evarts-Bunders

24.09.2004.

LNSASC-M-1821/04

Gunārs Evarts-Bunders

24.09.2004.

LNSASC-M-1820/04

Aleksandrs Grigorjevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1819/04

Aleksandrs Grigorjevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1818/04

Aleksejs Lukovskis

24.09.2004.

LNSASC-M-1817/04

Viesturs Būtaitis

24.09.2004.

LNSASC-M-1816/04

Vladimirs Laņins

24.09.2004.

LNSASC-M-1815/04

Nikolajs Safronovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1814/04

Vjačeslavs Kvašņins

24.09.2004.

LNSASC-M-1813/04

Anatoly Korchagin

24.09.2004.

LNSASC-M-1812/04

Aigars Kalniņš

24.09.2004.

LNSASC-M-1811/04

Oļegs Jakovļevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1810/04

Guntis Koloda

24.09.2004.

LNSASC-M-1809/04

Sergejs Pisarevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1808/04

Jurijs Smorodins

24.09.2004.

LNSASC-M-1807/04

Oļegs Lavriņenko

24.09.2004.

LNSASC-M-1806/04

Alexander Berezin

24.09.2004.

LNSASC-M-1805/04

Algis Pangonis

24.09.2004.

LNSASC-M-1804/04

Vladimirs Ivanovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1803/04

Vjačeslavs Sergejevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1802/04

Aleksejs Serovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1801/04

Aleksejs Serovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1800/04

Viktors Rimša

24.09.2004.

LNSASC-M-1799/04

Vjačeslavs Kostiļevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1798/04

Vjačeslavs Kostiļevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1797/04

Aivars Siliņš

24.09.2004.

LNSASC-M-1796/04

Viktors Zaikovskis

24.09.2004.

LNSASC-M-1795/04

Zigmunds Steckis

24.09.2004.

LNSASC-M-1794/04

Aleksandrs Ščupovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1793/04

Aleksandrs Ščupovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1792/04

Mārtiņš Čaunāns

24.09.2004.

LNSASC-M-1791/04

Mārtiņš Čaunāns

24.09.2004.

LNSASC-M-1790/04

Mārtiņš Čaunāns

24.09.2004.

LNSASC-M-1789/04

Aleksandrs Vinogradovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1788/04

Aleksandrs Vinogradovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1787/04

Aleksandrs Vinogradovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1786/04

Andris Greckis

24.09.2004.

LNSASC-M-1785/04

Andris Greckis

24.09.2004.

LNSASC-M-1784/04

Andris Greckis

24.09.2004.

LNSASC-M-1783/04

Jānis Irmanis

24.09.2004.

LNSASC-M-1782/04

Ainis Kalniņš

24.09.2004.

LNSASC-M-1781/04

Mārtiņš Dzērve

24.09.2004.

LNSASC-M-1780/04

Uldis Kuplēns

24.09.2004.

LNSASC-M-1779/04

Uldis Kuplēns

24.09.2004.

LNSASC-M-1778/04

Romans Kobahidze

24.09.2004.

LNSASC-M-1777/04

Jurijs Guļņevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1776/04

Sergejs Jerkunovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1775/04

Dmitrijs Bogdanovs

24.09.2004.

LNSASC-M-1774/04

Anatolijs Taratutins

24.09.2004.

LNSASC-M-1773/04

Dimitrijs Grigorjevs

24.09.2004.

LNSASC-M-1772/04

Andrejs Ceļins

24.09.2004.

LNSASC-M-1771/04

Vladimirs Laņins

27.08.2004.

LNSASC-M-1770/04

Sergejs Golovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1769/04

Sergejs Golovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1768/04

Sergejs Titkovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1767/04

Vitālijs Kamišanskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1766/04

Jurijs Svetovecs

27.08.2004.

LNSASC-M-1765/04

Aivars Siliņš

27.08.2004.

LNSASC-M-1764/04

Aivars Siliņš

27.08.2004.

LNSASC-M-1763/04

Valērijs Drobiševs

27.08.2004.

LNSASC-M-1762/04

Valērijs Drobiševs

27.08.2004.

LNSASC-M-1761/04

Anatolijs Pisarevs

27.08.2004.

LNSASC-M-1760/04

Nikolajs Safronovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1759/04

Aleksejs Varoņinskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1758/04

Viktors Zaikovskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1757/04

Vladimirs Korotenko

27.08.2004.

LNSASC-M-1756/04

Vladimirs Korotenko

27.08.2004.

LNSASC-M-1755/04

Vasilijs Hmeļovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1754/04

Vasilijs Hmeļovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1753/04

Sergejs Baturinskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1752/04

Sergejs Baturinskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1751/04

Vjačeslavs Dijanovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1750/04

Vjačeslavs Dijanovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1749/04

Fjodors Skobeļevs

27.08.2004.

LNSASC-M-1748/04

Fjodors Skobeļevs

27.08.2004.

LNSASC-M-1747/04

Oļegs Maksimovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1746/04

Artūrs Kareļskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1745/04

Maksims Jegorovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1744/04

Maksims Jegorovs

27.08.2004.

LNSASC-M-1743/04

Nikolajs Gribs

27.08.2004.

LNSASC-M-1742/04

Nikolajs Gribs

27.08.2004.

LNSASC-M-1741/04

Uģis Leskavnieks

27.08.2004.

LNSASC-M-1740/04

Uģis Leskavnieks

27.08.2004.

LNSASC-M-1739/04

Roberts Kačanovskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1738/04

Aleksandrs Karnots

27.08.2004.

LNSASC-M-1737/04

Sergejs Baturinskis

27.08.2004.

LNSASC-M-1736/04

Vjačeslavs Kvašņins

27.08.2004.

LNSASC-M-1734/04

Vasilijs Golovčanskis

23.07.2004.

LNSASC-M-1733/04

Aleksandrs Tatriks

23.07.2004.

LNSASC-M-1732/04

Aleksandrs Tatriks

23.07.2004.

LNSASC-M-1731/04

Jurijs Bidzāns

23.07.2004.

LNSASC-M-1730/04

Jurijs Bidzāns

23.07.2004.

LNSASC-M-1729/04

Jaroslavs Jašilovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1728/04

Jaroslavs Jašilovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1727/04

Genādijs Boženovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1726/04

Genādijs Boženovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1725/04

Aigars Dergačevs

23.07.2004.

LNSASC-M-1724/04

Aigars Dergačevs

23.07.2004.

LNSASC-M-1723/04

Vasilijs Rediko

23.07.2004.

LNSASC-M-1722/04

Jevgēnija Seļezņova

23.07.2004.

LNSASC-M-1721/04

Jevgēnija Seļezņova

23.07.2004.

LNSASC-M-1720/04

Nikolajs Luzganovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1719/04

Broņislavs Rutkovskis

23.07.2004.

LNSASC-M-1718/04

Staņislavs Šakeļs

23.07.2004.

LNSASC-M-1717/04

Staņislavs Šakeļs

23.07.2004.

LNSASC-M-1716/04

Aleksandrs Popovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1715/04

Kirils Kologrivovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1714/04

Kirils Kologrivovs

23.07.2004.

LNSASC-M-1713/04

Genijs Ļahs

23.07.2004.

LNSASC-M-1712/04

Genijs Ļahs

23.07.2004.

LNSASC-M-1711/04

Viktors Iļjuhins

23.07.2004.

LNSASC-M-1710/04

Vasilijs Nastjuks

23.07.2004.

LNSASC-M-1709/04

Guntis Lagzdiņš

23.07.2004.

LNSASC-M-1708/04

Guntis Lagzdiņš

23.07.2004.

LNSASC-M-1707/04

Valerijs Kovaļevs

23.07.2004.

LNSASC-M-1706/04

Raivis Ozols

23.07.2004.

LNSASC-M-1705/04

Valērijs Drobiševs

23.07.2004.

LNSASC-M-1704/04

Viesturs Būtaitis

23.07.2004.

LNSASC-M-1703/04

Anatoly Korchagin

23.07.2004.

LNSASC-M-1702/04

Ivans Gumbja

23.07.2004.

LNSASC-M-1701/04

Jurijs Smorodins

23.07.2004.

LNSASC-M-1700/04

Jurijs Smorodins

23.07.2004.

LNSASC-M-1699/04

Sergejs Pisarevs

23.07.2004.

LNSASC-M-1698/04

Sergejs Pisarevs

23.07.2004.

LNSASC-M-1697/04

Staņislavs Šakeļs

23.07.2004.

LNSASC-M-1696/04

Vjačeslavs Bogdans

23.07.2004.

LNSASC-M-1695/04

Valerijs Grigorjevs

30.06.2004.

LNSASC-M-1694/04

Viktors Dabiža

30.06.2004.

LNSASC-M-1693/04

Nikolajs Ņičiporenko

30.06.2004.

LNSASC-M-1692/04

Harijs Rēders

30.06.2004.

LNSASC-M-1691/04

Vasilijs Lomonosovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1690/04

Igors Šurajevs

30.06.2004.

LNSASC-M-1689/04

Igors Šurajevs

30.06.2004.

LNSASC-M-1688/04

Raimonds Štarks

30.06.2004.

LNSASC-M-1687/04

Igors Naumovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1686/04

Andrejs Kovaļčuks

30.06.2004.

LNSASC-M-1685/04

Andrejs Kovaļčuks

30.06.2004.

LNSASC-M-1684/04

Vladimirs Meļņiks

30.06.2004.

LNSASC-M-1683/04

Pēteris Petrovskis

30.06.2004.

LNSASC-M-1682/04

Vairis Špehts

30.06.2004.

LNSASC-M-1681/04

Oļegs Krasnovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1680/04

Romāns Petrovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1679/04

Sergejs Ločs

30.06.2004.

LNSASC-M-1678/04

Vilnis Puķe

30.06.2004.

LNSASC-M-1677/04

Ivars Kruga

30.06.2004.

LNSASC-M-1676/04

Igors Ogorodovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1675/04

Igors Ogorodovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1674/04

Andrejs Boroviks

30.06.2004.

LNSASC-M-1673/04

Andrejs Boroviks

30.06.2004.

LNSASC-M-1672/04

Viktors Saksons

30.06.2004.

LNSASC-M-1671/04

Konstantīns Mironovs

30.06.2004.

LNSASC-M-1670/04

Turdiali Melibajevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1669/04

Imants Rušlēvics

22.06.2004.

LNSASC-M-1668/04

Jānis Lukševics

22.06.2004.

LNSASC-M-1667/04

Jānis Lukševics

22.06.2004.

LNSASC-M-1666/04

Andris Reiziņš

22.06.2004.

LNSASC-M-1665/04

Igors Broņņikovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1664/04

Jurijs Tolmačovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1663/04

Aleksandrs Matisons

22.06.2004.

LNSASC-M-1662/04

Oļegs Aņisko

22.06.2004.

LNSASC-M-1661/04

Oļegs Aņisko

22.06.2004.

LNSASC-M-1660/04

Oļegs Aņisko

22.06.2004.

LNSASC-M-1659/04

Nikolajs Timofejevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1658/04

Nikolajs Timofejevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1657/04

Nikolajs Gaņijevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1656/04

Gintauts Paulauskis

22.06.2004.

LNSASC-M-1655/04

Anatolijs Aleksejevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1654/04

Arnis Ošs

22.06.2004.

LNSASC-M-1653/04

Viktors Bunka

22.06.2004.

LNSASC-M-1652/04

Maksims Kopitins

22.06.2004.

LNSASC-M-1651/04

Vladimirs Merkalo

22.06.2004.

LNSASC-M-1650/04

Mārtiņš Tomass

22.06.2004.

LNSASC-M-1649/04

Sergels Verkejevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1648/04

Valerijs Daškins

22.06.2004.

LNSASC-M-1647/04

Valerijs Daškins

22.06.2004.

LNSASC-M-1646/04

Valerijs Kovaļevs

22.06.2004.

LNSASC-M-1645/04

Aleksandrs Agarjovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1644/04

Aleksandrs Agarjovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1643/04

Viktors Vorotņikovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1642/04

Viktors Vorotņikovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1641/04

Aleksandrs Bogdanovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1640/04

Aleksandrs Bogdanovs

22.06.2004.

LNSASC-M-1639/04

Jānis Veitmanis

01.06.2004.

LNSASC-M-1638/04

Sergejs Judins

01.06.2004.

LNSASC-M-1637/04

Valerijs Pisarenko

01.06.2004.

LNSASC-M-1636/04

Aleksandrs Terentjevs

01.06.2004.

LNSASC-M-1635/04

Nikolajs Grodņikovs

01.06.2004.

LNSASC-M-1634/04

Igors Maļčikovs

01.06.2004.

LNSASC-M-1633/04

Nikolajs Barkovs

01.06.2004.

LNSASC-M-1632/04

Jānis Streimanis

28.05.2004.

LNSASC-M-1631/04

Jānis Streimanis

28.05.2004.

LNSASC-M-1630/04

Andrejs Smikovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1629/04

Andrejs Smikovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1628/04

Aleksandrs Šapeļs

28.05.2004.

LNSASC-M-1627/04

Aleksandrs Šapeļs

28.05.2004.

LNSASC-M-1626/04

Vladimirs Vasiļjevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1625/04

Vladimirs Petrovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1624/04

Viesturs Tropiņš

28.05.2004.

LNSASC-M-1623/04

Viesturs Tropiņš

28.05.2004.

LNSASC-M-1622/04

Vladimirs Duškins

28.05.2004.

LNSASC-M-1621/04

Vladimirs Duškins

28.05.2004.

LNSASC-M-1620/04

Jurijs Tolmačovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1619/04

Vladimirs Žarenovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1618/04

Aleksejs Fjodorovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1617/04

Vadims Ivanovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1616/04

Anatolijs Boičenko

28.05.2004.

LNSASC-M-1615/04

Viktors Valters

28.05.2004.

LNSASC-M-1614/04

Sergejs Poļakovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1613/04

Viktors Kučerovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1612/04

Ervīns Pavārs

28.05.2004.

LNSASC-M-1611/04

Viktors Žizņevskis

28.05.2004.

LNSASC-M-1610/04

Pāvels Bezrukovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1609/04

Viktors Koževņikovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1608/04

Aleksandrs Judins

28.05.2004.

LNSASC-M-1607/04

Augusts Bekmanis

28.05.2004.

LNSASC-M-1606/04

Andrejs Labejs

28.05.2004.

LNSASC-M-1605/04

Andrejs Labejs

28.05.2004.

LNSASC-M-1604/04

Oļegs Kozjavins

28.05.2004.

LNSASC-M-1603/04

Oļegs Kozjavins

28.05.2004.

LNSASC-M-1602/04

Mihails Štolcers

28.05.2004.

LNSASC-M-1601/04

Mihails Štolcers

28.05.2004.

LNSASC-M-1600/04

Igors Senotrusovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1599/04

Igors Senotrusovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1598/04

Deniss Timofejevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1597/04

Deniss Timofejevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1596/04

Andrejs Golubevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1595/04

Andrejs Golubevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1594/04

Oļegs Gorodilovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1593/04

Igors Broņņikovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1592/04

Edmunds Paupers

28.05.2004.

LNSASC-M-1591/04

Ziedonis Karasevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1590/04

Arnis Zarinskis

28.05.2004.

LNSASC-M-1589/04

Agris Viļumovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1588/04

Vladimirs Ūdris

28.05.2004.

LNSASC-M-1587/04

Genadijs Zinovjevs

28.05.2004.

LNSASC-M-1586/04

Staņislavs Ivanovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1585/04

Igors Purcens

28.05.2004.

LNSASC-M-1584/04

Sergejs Mironovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1583/04

Viktors Gohs

28.05.2004.

LNSASC-M-1582/04

Dmitrijs Žukovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1581/04

Voldis Jēka

28.05.2004.

LNSASC-M-1580/04

Leonids Spasjoņņikovs

28.05.2004.

LNSASC-M-1579/04

Jevgeņijs Kondrašovs

28.05.2004.

3. Anulēto sertifikātu saraksts

Sertifikāta Nr.*

Vārds, uzvārds

Piezīmes

LNSASC-M-1686/04

Andrejs Kovaļčuks

Anulēts

LNSASC-M-1685/04

Andrejs Kovaļčuks

Anulēts

LNSASC-M-1676/04

Igors Ogorodovs

Anulēts

LNSASC-M-1675/04

Igors Ogorodovs

Anulēts

LNSASC-M-1672/04

Viktors Saksons

Anulēts

LNSASC-M-1671/04

Konstantīns Mironovs

Anulēts

LNSASC-M-1654/04

Arnis Ošs

Anulēts

LNSASC-M-1643/04

Viktors Vorotņikovs

Anulēts

LNSASC-M-1642/04

Viktors Vorotņikovs

Anulēts

LNSASC-M-1622/04

Vladimirs Duškins

Anulēts

LNSASC-M-1621/04

Vladimirs Duškins

Anulēts

LNSASC-M-1611/04

Viktors Žizņevskis

Anulēts

LNSASC-M-1602/04

Mihails Štolcers

Anulēts

LNSASC-M-1601/04

Mihails Štolcers

Anulēts

LNSASC-M-1600/04

Igors Senotrusovs

Anulēts

LNSASC-M-1599/04

Igors Senotrusovs

Anulēts

LNSASC-M-1592/04

Edmunds Paupers

Anulēts

LNSASC-M-1587/04

Genadijs Zinovjevs

Anulēts

LNSASC-M-1586/04

Staņislavs Ivanovs

Anulēts

LNSASC-M-1576/04

Leonīds Lukjanovs

Anulēts

LNSASC-M-1559/04

Sergejs Jerkunovs

Anulēts

LNSASC-M-1557/04

Ēriks Evers

Anulēts

LNSASC-M-1556/04

Ēriks Evers

Anulēts

LNSASC-M-1555/04

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-1554/04

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-1543/04

Nikolajs Čižikovs

Anulēts

LNSASC-M-1534/04

Igors Mošenkovs

Anulēts

LNSASC-M-1516/04

Ivo Liepiņš

Anulēts

LNSASC-M-1515/04

Ivo Liepiņš

Anulēts

LNSASC-M-1514/04

Ivo Liepiņš

Anulēts

LNSASC-M-1507/04

Leonīds Lukjanovs

Anulēts

LNSASC-M-1505/04

Vladislav Shikov

Anulēts

LNSASC-M-1469/04

Dzintars Bargais

Anulēts

LNSASC-M-1468/04

Jānis Jelušovs

Anulēts

LNSASC-M-1466/04

Andrejs Mihaļovs

Anulēts

LNSASC-M-1455/04

Vadims Peipiņš

Anulēts

LNSASC-M-1454/04

Juris Smirnovs

Anulēts

LNSASC-M-1445/04

Juris Beiers

Anulēts

LNSASC-M-1444/04

Juris Beiers

Anulēts

LNSASC-M-1441/04

Valērijs Skerškāns

Anulēts

LNSASC-M-1440/04

Valērijs Skerškāns

Anulēts

LNSASC-M-1439/04

Raimonds Ripa

Anulēts

LNSASC-M-1436/04

Viktors Puga

Anulēts

LNSASC-M-1432/04

Andrejs Krasnovs

Anulēts

LNSASC-M-1425/04

Aleksandrs Bohonko

Anulēts

LNSASC-M-1422/04

Aleksandrs Bohonko

Anulēts

LNSASC-M-1406/04

Aleksandrs Popovs

Anulēts

LNSASC-M-1383/04

Nikolajs Romanovs

Anulēts

LNSASC-M-1382/04

Jevgēnijs Švabs

Anulēts

LNSASC-M-1371/04

Igors Maceraliks

Anulēts

LNSASC-M-1352/04

Sergejs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-1351/04

Sergejs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-1344/04

Juris Suļs

Anulēts

LNSASC-M-1343/04

Oļegs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-1342/04

Oļegs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-1341/04

Oļegs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-1331/04

Gunvaldis Barišņikovs

Anulēts

LNSASC-M-1330/04

Gunvaldis Barišņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0968/03

Leonīds Golovčenko

Anulēts

LNSASC-M-0967/03

Artūrs Veitners

Anulēts

LNSASC-M-0966/03

Artis Gaigaliņš

Anulēts

LNSASC-M-0965/03

Igors Ostrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0964/03

Ēriks Evers

Anulēts

LNSASC-M-0963/03

Sergejs Ošuroks

Anulēts

LNSASC-M-0962/03

Grigorijs Novikovs

Anulēts

LNSASC-M-0961/03

Romans Morozs

Anulēts

LNSASC-M-0960/03

Aleksandrs Bariševs

Anulēts

LNSASC-M-0959/03

Vadims Arhipovs

Anulēts

LNSASC-M-0958/03

Nikolajs Skrjapkins

Anulēts

LNSASC-M-0957/03

Valerijs Zinkovs

Anulēts

LNSASC-M-0956/03

Valerijs Zinkovs

Anulēts

LNSASC-M-0955/03

Pjotrs Vaguščenko

Anulēts

LNSASC-M-0954/03

Pjotrs Vaguščenko

Anulēts

LNSASC-M-0953/03

Viktors Keziks

Anulēts

LNSASC-M-0952/03

Anatolijs Bespalovs

Anulēts

LNSASC-M-0951/03

Anatolijs Aņisovs

Anulēts

LNSASC-M-0950/03

Igors Žebrikovs

Anulēts

LNSASC-M-0949/03

Vladimirs Bormanis

Anulēts

LNSASC-M-0948/03

Juris Ratnieks

Anulēts

LNSASC-M-0947/03

Konstantīns Spiridonidi

Anulēts

LNSASC-M-0946/03

Konstantīns Spiridonidi

Anulēts

LNSASC-M-0945/03

Ivans Siromolotovs

Anulēts

LNSASC-M-0944/03

Viktors Visokinskis

Anulēts

LNSASC-M-0943/03

Viktors Visokinskis

Anulēts

LNSASC-M-0942/03

Jurijs Ovčiņņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0941/03

Jurijs Ovčiņņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0940/03

Alberts Jerins

Anulēts

LNSASC-M-0939/03

Alberts Jerins

Anulēts

LNSASC-M-0938/03

Andris Kukars

Anulēts

LNSASC-M-0937/03

Andris Kukars

Anulēts

LNSASC-M-0936/03

Andrejs Geletejs

Anulēts

LNSASC-M-0935/03

Vladimirs Jurčenko

Anulēts

LNSASC-M-0934/03

Vladimirs Jurčenko

Anulēts

LNSASC-M-0933/03

Vladimirs Jurčenko

Anulēts

LNSASC-M-0932/03

Vladimirs Ravinskis

Anulēts

LNSASC-M-0931/03

Anatolijs Maksimenko

Anulēts

LNSASC-M-0930/03

Aivars Miezis

Anulēts

LNSASC-M-0929/03

Vilis Vizbulis

Anulēts

LNSASC-M-0928/03

Nikolajs Dembrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0927/03

Ivans Čurikovs

Anulēts

LNSASC-M-0926/03

Sergejs Ošuroks

Anulēts

LNSASC-M-0925/03

Gumbats Mamedovs

Anulēts

LNSASC-M-0924/03

Gumbats Mamedovs

Anulēts

LNSASC-M-0923/03

Viktors Fiļipovs

Anulēts

LNSASC-M-0922/03

Oļegs Poliščuks

Anulēts

LNSASC-M-0921/03

Genadijs Burdukevičs

Anulēts

LNSASC-M-0920/03

Andrejs Bušs

Anulēts

LNSASC-M-0919/03

Andrejs Bušs

Anulēts

LNSASC-M-0918/03

Jānis Uļjāns

Anulēts

LNSASC-M-0917/03

Jānis Uļjāns

Anulēts

LNSASC-M-0916/03

Aleksandrs Sņitkins

Anulēts

LNSASC-M-0915/03

Aleksandrs Sņitkins

Anulēts

LNSASC-M-0914/03

Juris Puriņš

Anulēts

LNSASC-M-0913/03

Juris Puriņš

Anulēts

LNSASC-M-0912/03

Jurijs Gusevs

Anulēts

LNSASC-M-0911/03

Jurijs Gusevs

Anulēts

LNSASC-M-0910/03

Igors Kuzminovs

Anulēts

LNSASC-M-0909/03

Igors Kuzminovs

Anulēts

LNSASC-M-0908/03

Jānis Lukševics

Anulēts

LNSASC-M-0907/03

Jānis Lukševics

Anulēts

LNSASC-M-0906/03

Vladimirs Meļņiks

Anulēts

LNSASC-M-0905/03

Viktors Arbuzovs

Anulēts

LNSASC-M-0904/03

Vjačeslavs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0903/03

Vjačeslavs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0902/03

Aleksandrs Mihailovs

Anulēts

LNSASC-M-0901/03

Pavels Davidovs

Anulēts

LNSASC-M-0900/03

Sergejs Čupahins

Anulēts

LNSASC-M-0899/03

Andrejs Budjonnijs

Anulēts

LNSASC-M-0898/03

Aleksandrs Pokatovs

Anulēts

LNSASC-M-0897/03

Aleksandrs Vinogradovs

Anulēts

LNSASC-M-0896/03

Nikolajs Smirnovs

Anulēts

LNSASC-M-0895/03

Ruslans Furmaņuks

Anulēts

LNSASC-M-0894/03

Sergejs Sičiks

Anulēts

LNSASC-M-0893/03

Staņislavs Šakeļs

Anulēts

LNSASC-M-0892/03

Hermanis Gusevs

Anulēts

LNSASC-M-0891/03

Vladimirs Skorkins

Anulēts

LNSASC-M-0890/03

Edgars Zarkevičs

Anulēts

LNSASC-M-0889/03

Sergejs Sergejevs

Anulēts

LNSASC-M-0888/03

Dmitrijs Karcevs

Anulēts

LNSASC-M-0887/03

Dmitrijs Karcevs

Anulēts

LNSASC-M-0886/03

Raimonds Romulis

Anulēts

LNSASC-M-0885/03

Andrejs Gercāns

Anulēts

LNSASC-M-0884/03

Jurijs Belovs

Anulēts

LNSASC-M-0883/03

Igors Abdullajevs

Anulēts

LNSASC-M-0882/03

Jānis Batars

Anulēts

LNSASC-M-0881/03

Jānis Batars

Anulēts

LNSASC-M-0880/03

Jānis Batars

Anulēts

LNSASC-M-0879/03

Andris Greckis

Anulēts

LNSASC-M-0878/03

Andris Greckis

Anulēts

LNSASC-M-0877/03

Aleksandrs Vinogradovs

Anulēts

LNSASC-M-0876/03

Mārtiņš Čaunāns

Anulēts

LNSASC-M-0875/03

Mārtiņš Čaunāns

Anulēts

LNSASC-M-0874/03

Aldis Cālītis

Anulēts

LNSASC-M-0873/03

Aldis Cālītis

Anulēts

LNSASC-M-0872/03

Nikolajs Smirnovs

Anulēts

LNSASC-M-0871/03

Andris Ostrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0870/03

Andris Ostrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0869/03

Jānis Reinsons

Anulēts

LNSASC-M-0868/03

Jānis Reinsons

Anulēts

LNSASC-M-0867/03

Valerijs Semjonovs

Anulēts

LNSASC-M-0866/03

Valerijs Semjonovs

Anulēts

LNSASC-M-0865/03

Sergejs Kušpijs

Anulēts

LNSASC-M-0864/03

Sergejs Kušpijs

Anulēts

LNSASC-M-0863/03

Sergejs Rutkovskis

Anulēts

LNSASC-M-0862/03

Vladimirs Liliks

Anulēts

LNSASC-M-0861/03

Valērijs Burcevs

Anulēts

LNSASC-M-0860/03

Valērijs Burcevs

Anulēts

LNSASC-M-0859/03

Sergejs Gaļičs

Anulēts

LNSASC-M-0858/03

Eduards Savoņkins

Anulēts

LNSASC-M-0857/03

Jānis Vilciņš

Anulēts

LNSASC-M-0856/03

Leonards Murāns

Anulēts

LNSASC-M-0855/03

Anatolijs Subins

Anulēts

LNSASC-M-0854/03

Valerijs Kordjukovs

Anulēts

LNSASC-M-0853/03

Andrejs Gercāns

Anulēts

LNSASC-M-0852/03

Pāvels Stepanovs

Anulēts

LNSASC-M-0851/03

Aleksandrs Vasjuhins

Anulēts

LNSASC-M-0850/03

Vladimirs Ščeglovs

Anulēts

LNSASC-M-0849/03

Jānis Ceplis

Anulēts

LNSASC-M-0848/03

Ģirts Piuss

Anulēts

LNSASC-M-0847/03

Rolands Naudiņš

Anulēts

LNSASC-M-0846/03

Rolands Naudiņš

Anulēts

LNSASC-M-0845/03

Jurijs Belovs

Anulēts

LNSASC-M-0844/03

Pāvels Kirillovs

Anulēts

LNSASC-M-0843/03

Igors Reiņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0842/03

Igors Reiņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0841/03

Vladimirs Jerohins

Anulēts

LNSASC-M-0840/03

Vladimirs Jerohins

Anulēts

LNSASC-M-0839/03

Igors Abdullajevs

Anulēts

LNSASC-M-0838/03

Valerijs Jazimenko

Anulēts

LNSASC-M-0837/03

Valerijs Jazimenko

Anulēts

LNSASC-M-0836/03

Aleksejs Cvetkovs

Anulēts

LNSASC-M-0835/03

Aleksejs Cvetkovs

Anulēts

LNSASC-M-0834/03

Igors Šurajevs

Anulēts

LNSASC-M-0833/03

Igors Šurajevs

Anulēts

LNSASC-M-0832/03

Aleksandrs Černišovs

Anulēts

LNSASC-M-0831/03

Aleksandrs Černišovs

Anulēts

LNSASC-M-0830/03

Andrejs Gavrilovs

Anulēts

LNSASC-M-0829/03

Andrejs Gavrilovs

Anulēts

LNSASC-M-0828/03

Valērijs Zaicevs

Anulēts

LNSASC-M-0827/03

Valērijs Zaicevs

Anulēts

LNSASC-M-0820/03

Aigars Eglītis

Anulēts

LNSASC-M-0819/03

Pranas Matevičius

Anulēts

LNSASC-M-0818/03

Vasilijs Ļeonovs

Anulēts

LNSASC-M-0817/03

Valērijs Graņičs

Anulēts

LNSASC-M-0816/03

Viktors Jakovenko

Anulēts

LNSASC-M-0815/03

Jānis Putris

Anulēts

LNSASC-M-0814/03

Sergejs Ļepeho

Anulēts

LNSASC-M-0813/03

Georgijs Belesta

Anulēts

LNSASC-M-0812/03

Boriss Zuikevičs

Anulēts

LNSASC-M-0811/03

Sergejs Sockovs

Anulēts

LNSASC-M-0810/03

Aleksandrs Homutiņņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0809/03

Edgars Zvagulis

Anulēts

LNSASC-M-0808/03

Ģirts Piuss

Anulēts

LNSASC-M-0807/03

Sergejs Šuļga

Anulēts

LNSASC-M-0806/03

Grigorijs Novikovs

Anulēts

LNSASC-M-0805/03

Vladimirs Gusevs

Anulēts

LNSASC-M-0804/03

Andrejs Derkačs

Anulēts

LNSASC-M-0803/03

Rolands Silavs

Anulēts

LNSASC-M-0802/03

Pēteris Svars

Anulēts

LNSASC-M-0801/03

Sergejs Ivanovs

Anulēts

LNSASC-M-0800/03

Zigmunds Gžibovskis

Anulēts

LNSASC-M-0799/03

Valērijs Rudāns

Anulēts

LNSASC-M-0798/03

Ēriks Lavrinovičs

Anulēts

LNSASC-M-0797/03

Ēriks Lavrinovičs

Anulēts

LNSASC-M-0796/03

Ēriks Lavrinovičs

Anulēts

LNSASC-M-0795/03

Ēriks Lavrinovičs

Anulēts

LNSASC-M-0794/03

Aleksandrs Vismans

Anulēts

LNSASC-M-0793/03

Aleksandrs Vismans

Anulēts

LNSASC-M-0792/03

Aleksandrs Vismans

Anulēts

LNSASC-M-0791/03

Aleksandrs Vismans

Anulēts

LNSASC-M-0790/03

Aleksandrs Vismans

Anulēts

LNSASC-M-0789/03

Jurijs Černišs

Anulēts

LNSASC-M-0788/03

Jurijs Černišs

Anulēts

LNSASC-M-0787/03

Aloizi Krumins

Anulēts

LNSASC-M-0786/03

Aloizi Krumins

Anulēts

LNSASC-M-0785/03

Oļegs Krasnovs

Anulēts

LNSASC-M-0784/03

Jānis Putris

Anulēts

LNSASC-M-0783/03

Jānis Putris

Anulēts

LNSASC-M-0782/03

Georgijs Belesta

Anulēts

LNSASC-M-0781/03

Sergejs Ļepeho

Anulēts

LNSASC-M-0780/03

Sergejs Ļepeho

Anulēts

LNSASC-M-0779/03

Aleksandrs Mihailovs

Anulēts

LNSASC-M-0778/03

Sergejs Čupahins

Anulēts

LNSASC-M-0777/03

Anatolijs Ivaščenko

Anulēts

LNSASC-M-0776/03

Jevgenijs Čerkasovs

Anulēts

LNSASC-M-0775/03

Nikolajs Sičovs

Anulēts

LNSASC-M-0774/03

Algis Pangonis

Anulēts

LNSASC-M-0773/03

Sergejs Garaņins

Anulēts

LNSASC-M-0772/03

Sergejs Garaņins

Anulēts

LNSASC-M-0771/03

Aigars Kalniņš

Anulēts

LNSASC-M-0770/03

Aigars Kalniņš

Anulēts

LNSASC-M-0769/03

Alexander Berezin

Anulēts

LNSASC-M-0768/03

Alexander Berezin

Anulēts

LNSASC-M-0767/03

Ivans Siromolotovs

Anulēts

LNSASC-M-0766/03

Ivans Siromolotovs

Anulēts

LNSASC-M-0765/03

Andrejs Budjonnijs

Anulēts

LNSASC-M-0764/03

Andrejs Budjonnijs

Anulēts

LNSASC-M-0763/03

Pavels Davidovs

Anulēts

LNSASC-M-0762/03

Aleksandrs Sireļs

Anulēts

LNSASC-M-0761/03

Aleksandrs Sireļs

Anulēts

LNSASC-M-0760/03

Aleksandrs Sireļs

Anulēts

LNSASC-M-0759/03

Aleksandrs Homutiņņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0758/03

Eduards Zaicevs

Anulēts

LNSASC-M-0757/03

Eduards Zaicevs

Anulēts

LNSASC-M-0756/03

Eduards Zaicevs

Anulēts

LNSASC-M-0755/03

Aleksandrs Pokatovs

Anulēts

LNSASC-M-0754/03

Aleksandrs Pokatovs

Anulēts

LNSASC-M-0753/03

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-0752/03

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-0751/03

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-0750/03

Sergejs Ivanovs

Anulēts

LNSASC-M-0749/03

Petro Ļeiņiks

Anulēts

LNSASC-M-0748/03

Olga Gernere

Anulēts

LNSASC-M-0747/02

Konstantīns Ivakins

Anulēts

LNSASC-M-0746/02

Konstantīns Ivakins

Anulēts

LNSASC-M-0745/02

Ravil Adnagulov

Anulēts

LNSASC-M-0744/02

Ravil Adnagulov

Anulēts

LNSASC-M-0743/02

Sergejs Sockovs

Anulēts

LNSASC-M-0742/02

Aleksandrs Šapeļs

Anulēts

LNSASC-M-0741/02

Andrejs Smikovs

Anulēts

LNSASC-M-0740/02

Vjačeslavs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0739/02

Jurijs Antonovs

Anulēts

LNSASC-M-0738/02

Nikolaj Šanin

Anulēts

LNSASC-M-0737/02

Andrejs Kensmins

Anulēts

LNSASC-M-0736/02

Andrejs Kensmins

Anulēts

LNSASC-M-0735/02

Boriss Zuikevičs

Anulēts

LNSASC-M-0734/02

Boriss Zuikevičs

Anulēts

LNSASC-M-0733/02

Valerijs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-0732/02

Valerijs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-0731/02

Valerijs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-0730/02

Valerijs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-0729/02

Valerijs Pisarenko

Anulēts

LNSASC-M-0722/02

Vladimirs Siņeļņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0721/02

Vladimirs Siņeļņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0720/02

Aleksandrs Bohonko

Anulēts

LNSASC-M-0719/02

Aleksandrs Bohonko

Anulēts

LNSASC-M-0718/02

Aleksandrs Bohonko

Anulēts

LNSASC-M-0717/02

Aivars Alutis

Anulēts

LNSASC-M-0716/02

Aivars Alutis

Anulēts

LNSASC-M-0715/02

Aivars Alutis

Anulēts

LNSASC-M-0714/02

Sergejs Anisimovs

Anulēts

LNSASC-M-0713/02

Valdis Seļickis

Anulēts

LNSASC-M-0712/02

Sergejs Marusovs

Anulēts

LNSASC-M-0711/02

Viktors Žizņevskis

Anulēts

LNSASC-M-0710/02

Viktors Žizņevskis

Anulēts

LNSASC-M-0709/02

Viktors Žizņevskis

Anulēts

LNSASC-M-0708/02

Andrejs Iļjuks

Anulēts

LNSASC-M-0707/02

Andrejs Iļjuks

Anulēts

LNSASC-M-0706/02

Andrejs Iļjuks

Anulēts

LNSASC-M-0705/02

Valērijs Kisļakovskis

Anulēts

LNSASC-M-0704/02

Valērijs Kisļakovskis

Anulēts

LNSASC-M-0703/02

Valērijs Kisļakovskis

Anulēts

LNSASC-M-0702/02

Anatolijs Boičenko

Anulēts

LNSASC-M-0693/02

Sergejs Čupahins

Anulēts

LNSASC-M-0692/02

Nikolajs Sičovs

Anulēts

LNSASC-M-0691/02

Aivars Siliņš

Anulēts

LNSASC-M-0690/02

Juris Beiers

Anulēts

LNSASC-M-0689/02

Staņislavs Matusevičs

Anulēts

LNSASC-M-0688/02

Viktors Zaikovskis

Anulēts

LNSASC-M-0687/02

Anatolijs Kudrjavcevs

Anulēts

LNSASC-M-0686/02

Anatolijs Kudrjavcevs

Anulēts

LNSASC-M-0685/02

Leonīds Ravinskis

Anulēts

LNSASC-M-0684/02

Vladimirs Siņeļņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0683/02

Vladimirs Siņeļņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0682/02

Vladimirs Siņeļņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0681/02

Vitalijs Stafanovičs

Anulēts

LNSASC-M-0680/02

Aleksandrs Ščupovs

Anulēts

LNSASC-M-0679/02

Aleksandrs Ščupovs

Anulēts

LNSASC-M-0678/02

Viktors Vasjuta

Anulēts

LNSASC-M-0677/02

Andrejs Krasnovs

Anulēts

LNSASC-M-0676/02

Zigmunds Steckis

Anulēts

LNSASC-M-0675/02

Viktors Žavrids

Anulēts

LNSASC-M-0674/02

Aivars Siliņš

Anulēts

LNSASC-M-0673/02

Aivars Siliņš

Anulēts

LNSASC-M-0672/02

Nikolajs Samsonovs

Anulēts

LNSASC-M-0671/02

Guntars Čerpakovskis

Anulēts

LNSASC-M-0670/02

Genādijs Mizgirjovs

Anulēts

LNSASC-M-0669/02

Aleksejs Varoņinskis

Anulēts

LNSASC-M-0668/02

Mihails Kļitko

Anulēts

LNSASC-M-0667/02

Viktors Rimša

Anulēts

LNSASC-M-0666/02

Antons Stūriška

Anulēts

LNSASC-M-0665/02

Broņislavs Rutkovskis

Anulēts

LNSASC-M-0664/02

Nikolajs Luzganovs

Anulēts

LNSASC-M-0663/02

Staņislavs Šakeļs

Anulēts

LNSASC-M-0662/02

Igors Balandins

Anulēts

LNSASC-M-0661/02

Maksims Jesse

Anulēts

LNSASC-M-0660/02

Sergejs Stepanovs

Anulēts

LNSASC-M-0659/02

Vjačeslavs Kostiļevs

Anulēts

LNSASC-M-0658/02

Vjačeslavs Kostiļevs

Anulēts

LNSASC-M-0657/02

Igors Čazovs

Anulēts

LNSASC-M-0656/02

Igors Čazovs

Anulēts

LNSASC-M-0655/02

Viktors Zaikovskis

Anulēts

LNSASC-M-0653/02

Nikolajs Dingeļevskis

Anulēts

LNSASC-M-0652/02

Konstantīns Spiridonidi

Anulēts

LNSASC-M-0651/02

Ruslans Ajubovs

Anulēts

LNSASC-M-0650/02

Ruslans Ajubovs

Anulēts

LNSASC-M-0649/02

Sergejs Jerkunovs

Anulēts

LNSASC-M-0648/02

Anatolijs Pisarevs

Anulēts

LNSASC-M-0647/02

Vladimirs Korotenko

Anulēts

LNSASC-M-0646/02

Vladimirs Korotenko

Anulēts

LNSASC-M-0645/02

Konstantins Šancillo

Anulēts

LNSASC-M-0644/02

Aleksejs Lukovskis

Anulēts

LNSASC-M-0643/02

Maksims Jesse

Anulēts

LNSASC-M-0642/02

Jevgēnija Seļezņova

Anulēts

LNSASC-M-0641/02

Jevgēnija Seļezņova

Anulēts

LNSASC-M-0640/02

Vasilijs Rediko

Anulēts

LNSASC-M-0639/02

Aigars Dergačevs

Anulēts

LNSASC-M-0638/02

Aigars Dergačevs

Anulēts

LNSASC-M-0637/02

Genādijs Boženovs

Anulēts

LNSASC-M-0636/02

Genādijs Boženovs

Anulēts

LNSASC-M-0606/02

Jaroslavs Jašilovs

Anulēts

LNSASC-M-0605/02

Harijs Rēders

Anulēts

LNSASC-M-0604/02

Viktors Arbuzovs

Anulēts

LNSASC-M-0603/02

Vladimirs Meļņiks

Anulēts

LNSASC-M-0602/02

Andrejs Ceļins

Anulēts

LNSASC-M-0601/02

Vladimirs Žarenovs

Anulēts

LNSASC-M-0600/02

Nikolajs Brovkins

Anulēts

LNSASC-M-0599/02

Raimonds Štarks

Anulēts

LNSASC-M-0598/02

Raimonds Štarks

Anulēts

LNSASC-M-0597/02

Kirils Petrovs

Anulēts

LNSASC-M-0596/02

Kirils Petrovs

Anulēts

LNSASC-M-0595/02

Igors Naumovs

Anulēts

LNSASC-M-0594/02

Andrejs Kovaļčuks

Anulēts

LNSASC-M-0593/02

Andrejs Kovaļčuks

Anulēts

LNSASC-M-0592/02

Ivans Blaga

Anulēts

LNSASC-M-0591/02

Pēteris Petrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0590/02

Pēteris Petrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0589/02

Gintauts Paulauskis

Anulēts

LNSASC-M-0588/02

Anatolijs Aleksejevs

Anulēts

LNSASC-M-0587/02

Arnis Ošs

Anulēts

LNSASC-M-0586/02

Viktors Bunka

Anulēts

LNSASC-M-0585/02

Maksims Kopitins

Anulēts

LNSASC-M-0584/02

Jurijs Petrovs

Anulēts

LNSASC-M-0583/02

Jurijs Seļezņovs

Anulēts

LNSASC-M-0582/02

Vladimirs Merkalo

Anulēts

LNSASC-M-0581/02

Mārtiņš Tomass

Anulēts

LNSASC-M-0580/02

Sergels Verkejevs

Anulēts

LNSASC-M-0579/02

Guntis Lagzdiņš

Anulēts

LNSASC-M-0578/02

Guntis Lagzdiņš

Anulēts

LNSASC-M-0577/02

Valerijs Daškins

Anulēts

LNSASC-M-0576/02

Valerijs Daškins

Anulēts

LNSASC-M-0575/02

Valerijs Kovaļevs

Anulēts

LNSASC-M-0574/02

Valerijs Kovaļevs

Anulēts

LNSASC-M-0573/02

Aleksandrs Agarjovs

Anulēts

LNSASC-M-0572/02

Aleksandrs Agarjovs

Anulēts

LNSASC-M-0571/02

Viktors Vorotņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0570/02

Viktors Vorotņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0569/02

Aleksandrs Bogdanovs

Anulēts

LNSASC-M-0568/02

Aleksandrs Bogdanovs

Anulēts

LNSASC-M-0567/02

Normunds Cīze

Anulēts

LNSASC-M-0566/02

Vasilijs Nastjuks

Anulēts

LNSASC-M-0565/02

Nikolajs Gaņijevs

Anulēts

LNSASC-M-0564/02

Igors Sergejs

Anulēts

LNSASC-M-0563/02

Igors Rakočijs

Anulēts

LNSASC-M-0562/02

Ruslans Ajubovs

Anulēts

LNSASC-M-0561/02

Ruslans Ajubovs

Anulēts

LNSASC-M-0560/02

Vjačeslavs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0559/02

Vjačeslavs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0558/02

Andrejs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0557/02

Andrejs Kuzņecovs

Anulēts

LNSASC-M-0556/02

Nikolajs Dingeļevskis

Anulēts

LNSASC-M-0555/02

Nikolajs Dingeļevskis

Anulēts

LNSASC-M-0554/02

Sergejs Čupahins

Anulēts

LNSASC-M-0553/02

Valentīns Mankevičs

Anulēts

LNSASC-M-0552/02

Aleksandrs Mihailovs

Anulēts

LNSASC-M-0551/02

Igors Baruļovs

Anulēts

LNSASC-M-0550/02

Alexandre Boulavintsev

Anulēts

LNSASC-M-0549/02

Igors Baruļovs

Anulēts

LNSASC-M-0548/02

Valērijs Gavrjušins

Anulēts

LNSASC-M-0547/02

Nikolajs Ņičiporenko

Anulēts

LNSASC-M-0546/02

Oļegs Aņisko

Anulēts

LNSASC-M-0545/02

Oļegs Aņisko

Anulēts

LNSASC-M-0544/02

Aleksandrs Matisons

Anulēts

LNSASC-M-0543/02

Aleksandrs Matisons

Anulēts

LNSASC-M-0542/02

Andrejs Labejs

Anulēts

LNSASC-M-0541/02

Andrejs Labejs

Anulēts

LNSASC-M-0540/02

Vairis Špehts

Anulēts

LNSASC-M-0539/02

Jaroslavs Jašilovs

Anulēts

LNSASC-M-0538/02

Ainārs Zīle

Anulēts

LNSASC-M-0537/02

Juris Balašovs

Anulēts

LNSASC-M-0536/02

Valerijs Grigorjevs

Anulēts

LNSASC-M-0535/02

Valerijs Grigorjevs

Anulēts

LNSASC-M-0534/02

Viktors Dabiža

Anulēts

LNSASC-M-0533/02

Viktors Dabiža

Anulēts

LNSASC-M-0532/02

Viktors Iļjuhins

Anulēts

LNSASC-M-0531/02

Viktors Iļjuhins

Anulēts

LNSASC-M-0530/02

Nikolajs Timofejevs

Anulēts

LNSASC-M-0529/02

Nikolajs Timofejevs

Anulēts

LNSASC-M-0528/02

Imants Rušlēvics

Anulēts

LNSASC-M-0527/02

Valerijs Bogdanovs

Anulēts

LNSASC-M-0526/02

Andris Ostrovskis

Anulēts

LNSASC-M-0525/02

Aleksandrs Dvoiņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0524/02

Vasilijs Hmeļovs

Anulēts

LNSASC-M-0523/02

Vasilijs Hmeļovs

Anulēts

LNSASC-M-0522/02

Vasilijs Hmeļovs

Anulēts

LNSASC-M-0521/02

Vasīlijs Fjodorovs

Anulēts

LNSASC-M-0520/02

Jurijs Tolmačovs

Anulēts

LNSASC-M-0519/02

Aleksandrs Judins

Anulēts

LNSASC-M-0518/02

Oļegs Kozjavins

Anulēts

LNSASC-M-0517/02

Oļegs Kozjavins

Anulēts

LNSASC-M-0516/02

Anatolijs Boičenko

Anulēts

LNSASC-M-0515/02

Vadims Ivanovs

Anulēts

LNSASC-M-0514/02

Aleksejs Fjodorovs

Anulēts

LNSASC-M-0513/02

Jurijs Tolmačovs

Anulēts

LNSASC-M-0512/02

Jevgeņijs Kondrašovs

Anulēts

LNSASC-M-0511/02

Leonids Spasjoņņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0510/02

Voldis Jēka

Anulēts

LNSASC-M-0509/02

Dmitrijs Žukovs

Anulēts

LNSASC-M-0508/02

Viktors Gohs

Anulēts

LNSASC-M-0507/02

Sergejs Mironovs

Anulēts

LNSASC-M-0506/02

Aleksandrs Šapeļs

Anulēts

LNSASC-M-0505/02

Andrejs Smikovs

Anulēts

LNSASC-M-0504/02

Vladimirs Hmeļovs

Anulēts

LNSASC-M-0503/02

Vladislavs Jermolajevs

Anulēts

LNSASC-M-0502/02

Vladimirs Vasiļjevs

Anulēts

LNSASC-M-0501/02

Aleksandrs Šapeļs

Anulēts

LNSASC-M-0500/02

Andrejs Smikovs

Anulēts

LNSASC-M-0499/02

Oļegs Krasnovs

Anulēts

LNSASC-M-0498/02

Viktors Jakovenko

Anulēts

LNSASC-M-0497/02

Ziedonis Gailāns

Anulēts

LNSASC-M-0496/02

Ziedonis Gailāns

Anulēts

LNSASC-M-0495/02

Zigmunds Stivriņš

Anulēts

LNSASC-M-0494/02

Zigmunds Stivriņš

Anulēts

LNSASC-M-0493/02

Viesturs Tropiņš

Anulēts

LNSASC-M-0492/02

Anatolijs Boiko

Anulēts

LNSASC-M-0491/02

Jans Jaroško

Anulēts

LNSASC-M-0490/02

Jans Jaroško

Anulēts

LNSASC-M-0489/02

Jans Jaroško

Anulēts

LNSASC-M-0488/02

Jans Jaroško

Anulēts

LNSASC-M-0487/02

Andrejs Dubickis

Anulēts

LNSASC-M-0486/02

Andrejs Dubickis

Anulēts

LNSASC-M-0485/02

Vladimirs Ļeontjevs

Anulēts

LNSASC-M-0484/02

Vladimirs Ļeontjevs

Anulēts

LNSASC-M-0483/02

Vladimirs Ļeontjevs

Anulēts

LNSASC-M-0482/02

Vladimirs Ļeontjevs

Anulēts

LNSASC-M-0481/02

Imants Vanks

Anulēts

LNSASC-M-0480/02

Imants Vanks

Anulēts

LNSASC-M-0479/02

Igors Purcens

Anulēts

LNSASC-M-0478/02

Staņislavs Ivanovs

Anulēts

LNSASC-M-0477/02

Genadijs Zinovjevs

Anulēts

LNSASC-M-0476/02

Pāvels Bezrukovs

Anulēts

LNSASC-M-0475/02

Viktors Koževņikovs

Anulēts

LNSASC-M-0474/02

Jānis Lormanis

Anulēts

LNSASC-M-0473/02

Jānis Lormanis

Anulēts

LNSASC-M-0472/02

Jānis Lormanis

Anulēts

LNSASC-M-0471/02

Viktors Kučerovs

Anulēts

LNSASC-M-0470/02

Sergejs Poļakovs

Anulēts

LNSASC-M-0469/02

Viktors Valters

Anulēts

LNSASC-M-0468/02

Nikolaj Šanin

Anulēts

LNSASC-M-0467/02

Sergej Poletavkin

Anulēts

* Detalizēta informācija SIA “LNSASC” mājas lapā www.lnsasc.lv vai SIA “LNSASC” birojā: Meža iela 7, Rīga, tālr. 7610032, fakss 7408215.

GERBONIS.PNG (8774 bytes)

VALSTS AĢENTŪRA “MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJA”
izsniegusi maksātnespējas procesa administratoru sertifikātus
ar derīguma termiņu 20.06.2007.

Nr.
p.k.

Uzvārds, vārds

Sertifikāta nr.

1.

ĀBELIS KRISTAPS

00358

2.

APSĪTIS ULDIS

00359

3.

BALTGAILIS EGONS

00360

4.

BOLUŽA RITA

00361

5.

DĀVE SINTIJA

00362

6.

GJUĻČARJANA IRINA

00363

7.

GŪTMANIS JĀNIS

00364

8.

IVANOVSKA DIĀNA

00365

9.

KRAVČENKO PĀVELS

00366

10.

KRŪCE LIENA

00367

11.

LAZDĀNS EDGARS

00368

12.

LERHA-KRŪCE IVERTA

00369

13.

LUKŠA SANDRA

00370

14.

LUPIKA IVETA

00371

15.

MISĀNS EGĪLS

00372

16.

MJADZELICA MARGARITA

00373

17.

PILMANE ILONA

00374

18.

PUIDE ANDRIS

00375

19.

RACIBORSKA EVITA

00376

20.

SĪVIŅŠ GINTS

00377

21.

SNIEDZE KATARĪNA

00378

22.

SNIEGA-SVILĀNE LINDA

00379

23.

SPILVE JĀNIS

00380

24.

STOĻAROVA MAIJA

00381

25.

STRANTE AGNESE

00382

26.

VESTERMANIS ELMĀRS

00383

27.

VIDZE ELĪNA

00384

VALSTS AĢENTŪRA “MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJA”
izsniegusi maksātnespējas procesa administratoru sertifikātus
ar derīguma termiņu 27.06.2007.

1.

SJADEME RAIVO

00385

Maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta derīguma termiņš beidzies (nav tiesīgi veikt administratora pienākumus)

1.

ZANE AVERČENKO

00256

2.

IVO CIMDIŅŠ

00259

3.

VILNIS GAILUMS

00262

4.

ANTONS HIRKOVSKIS

00266

5.

ANGELIKA KRICERE

00269

6.

BRIGITA ĻŪĻA-FRANKEVICA

00274

7.

GITA MATISOVA

00276

8.

IEVA RATNIECE

00289

9.

LĪGA SILIŅA

00290

10.

IEVA ŠAKARE

00295

11.

JURIS ZĀLĪTIS

00302

Paziņojums

Es, Júliusson Hjörleifur K, SIA “Regis Latvia”, reģ.nr.48503008674, kapitāla daļu īpašnieks piedāvāju iepriekš minētās firmas līdzīpašniekiem Gundaram Kalniņam, Elīnai Vidzei un SIA “Regis Ltd”, kuru pārstāv Elīna Vidze, pieteikties 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas pie juristes Jeļenas Vozņukas, tālr. 9919555, kapitāla daļu pirmtiesību realizācijai, sakarā ar to, ka kapitāla daļas atsavina J?l?usson Hjörleifur K.

Paziņojums

Sauso celtniecības maisījumu ražotne “RITVARI” Stopiņu novadā, Rīgas rajonā, izsludina sava objekta divu noliktavu ēku projektēšanas un būvniecības sabiedrisko apspriešanu, kas notiks no 2005.gada 8.jūlija līdz 8.augustam. Lēmuma pieņemšana –10.augustā pulksten 16 Stopiņu novada Domes ēkā Institūta ielā 1A, Stopiņu novadā, Rīgas rajonā. Ar projekta dokumentāciju var iepazīties Stopiņu novada domes būvvaldē.

Paziņojums par pamatkapitāla daļu pārdošanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SERVI KO” (juridiskā adrese Rīgā, Maskavas ielā 322E) izpildinstitūcija paziņo, ka tās dalībnieki pārdod viņiem piederošās SIA “Servi Ko” pamatkapitāla daļas.
Pamatojoties uz Komerclikuma 189.panta pirmo daļu, SIA “Servi Ko” piedāvā tās pārējiem dalībniekiem izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties pārdodamās kapitāla daļas. Rakstveida pieteikumi jāiesniedz SIA “Servi Ko” valdē Maskavas ielā 322A, ēka nr.18, 3.stāvā, Rīgā. Tālruņi uzziņām 7187819, 7189250.

Paziņojums par koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifa projektu

Firma “Cēsu būvnieks” (reģistrācijas nr.000300193, biroja adrese: “Katrīnkalns”, Drabešu pagasts, Cēsu rajons, LV-4140) 2005.gada 8.jūlijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2003.gada 26.februāra lēmumā nr.58 apstiprināto metodiku “Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika”. Metodika publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2003.gada 6.martā.
Projektā plānotais siltumenerģijas ražošanas tarifs – Ls 15,97 par vienu MWh. Tarifa spēkā stāšanās datums – 2006.gada 1.janvāris.
Lietotāji ar tarifu projekta kopsavilkumu var iepazīties interneta tīklā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā www.sprk.gov.lv vai SIA “Cēsu būvnieks” siltumtīklu telpās Cēsīs, Dzintara ielā 7, darbdienās no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu var iesniegt rakstveidā vai elektroniskā veidā 20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”: “Katrīnkalns”, Drabešu pagasts, Cēsu rajons, LV-4140, fakss 4127088, e-pasta adrese: cb@cb.lv.

Paziņojums

Izsludina pretendentu pieteikšanos ar pirmpirkuma tiesībām sakarā ar dzīvokļa Rīgā, Trikātas ielā 6, korp.2, dz.7, 14/25 domājamo daļu pārdošanu.

Ausma Hofmane

Sagatavots Rīgas rajona padomes 2004.gada publiskais pārskats

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 72.pantam, 21.panta 1.daļas 2.punktam, Ministru Kabineta noteikumiem nr.231 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību” ir sagatavots Rīgas rajona padomes 2004.gada publiskais pārskats. 2004.gada publisko pārskatu Rīgas rajona padome apstiprināja 2005.gada 28.jūnijā. Visi interesenti ar Rīgas rajona padomes 2004.gada publisko pārskatu var iepazīties interneta mājas lapas www.rrp.lv sadaļā “Lēmumi”.

Paziņojums

Cēsu rajona Zaubes pagasta padome informē, ka ar 2005.gada 20.aprīļa pagasta padomes sēdes lēmumu nr.8 (protokols nr.6) apstiprināts Zaubes pagasta padomes 2004.gada publiskais pārskats. Ar publiskā pārskata pilnu tekstu var iepazīties Zaubes pagasta padomē, „Saulgriežos”, Zaubes pagastā, Cēsu rajonā, katru darbadienu no pulksten 9 līdz 17.

Paziņojums

26.05.2005. Pļaviņu pilsētas dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus nr.14 “Par grozījumiem Pļaviņu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos”.

Paziņojums

Mārupes pagasta padome līdz 2005.gada 1.jūlijam ir publicējusi atsevišķā sabiedrībai pieejamā izdevumā Mārupes pagasta padomes 2004.gada publisko pārskatu, kurš ietver Mārupes pagasta padomes darbības, finansējuma un tā izlietojuma, struktūrvienību un padotībā esošo iestāžu darbības pārskatu par 2004.gadu un prognozes 2005.gadam. Minētais pārskats iesniegts LR Finanšu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Mārupes pagasta padomes 2004.gada publiskais pārskats pieejams Mārupes pagasta padomē, Daugavas ielā 29, Mazcenu bibliotēkā, Mazcenu alejā 4, un Mārupes pagasta izglītības iestādēs.

Paziņojums

Lēdurgas pagasta padome 31.05.2005. ir apstiprinājusi saistošos noteikumus nr.1 “Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi” un saistošos noteikumus nr.3 “Grozījumi saistošajos noteikumos nr.2 “Lēdurgas pašvaldības budžets un speciālais budžets 2005.gadam””. Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties Lēdurgas pagasta padomē.

Paziņojums

RGPP KrPP 2.biroja 3.nodaļas darbinieki 30.11.2004. Rīgā, Krustpils ielā 63a, izņēma šādas automašīnas:
1. OPEL KADETT CARAVAN, v/n CG-7654, VIN nr. W0L000046F2599322.
2. VW TRANSPORTER, VIN nr.WV2ZZZ70ZRH044910.
3. MERCEDES BENZ 230, v/n BM-4153, VIN nr.WDB1240231A481158.
4. VAZ 2108, VIN nr. “XTA2108...”, VIN no nr. 8.–17. simbolam ir iznīcināts.
5. JEEP GRAND CHEROKEE, VIN nr.1J4FJB8S9VL613728.
Īpašniekus lūdzam pieteikties RGPP KrPP 2.biroja 3.nodaļā; tālr. 7086157 vai 7086187.

Paziņojums

Šķeltovas pagasta padome informē, ka 2005.gada 30.jūnija padomes sēdē ar lēmumu nr. 1 (protokols nr. 6) apstiprināts Šķeltovas pagasta padomes 2004.gada publiskais pārskats.
Publiskais gada pārskats ir publicēts vietējā pašvaldības informatīvajā biļetenā un publiski pieejams pašvaldības bibliotēkā.

BALTRISK.PNG (53670 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!