• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6/2024 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Kuldīgas novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 20.05.2024., Nr. 96 https://www.vestnesis.lv/op/2024/96.24

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

Vēl šajā numurā

20.05.2024., Nr. 96

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6/2024

Pieņemts: 25.04.2024.

OP numurs: 2024/96.24

2024/96.24
RĪKI

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2024

Kuldīgā 2024. gada 25. aprīlī

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Kuldīgas novadā

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes 25.04.2024.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p. 46)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) sociālā darba speciālists, pamatojoties uz personas iesniegumu, izvērtē mājsaimniecības tiesības saņemt šādus pabalstus:

2.1. pabalstu sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai;

2.2. pabalstu vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei;

2.3. pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē;

2.4. apbedīšanas pabalstu;

2.5. pabalstu autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai.

3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists.

II. Pabalsts sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai

4. Tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai ir mājsaimniecībai, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu mājsaimniecības vajadzību un resursu izvērtējumu, ja pēdējo 12 mēnešu laikā sagatavots sociālās rehabilitācijas plāns.

5. Pabalstu piešķir sociālās rehabilitācijas plānā ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai vai sociālās situācijas risināšanai mājsaimniecībai līdz 250,00 euro kalendāra gadā.

III. Pabalsts vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei

6. Tiesības saņemt pabalstu vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei ir vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kura dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

7. Pabalstu piešķir:

7.1. skolas piederumu iegādei 35,00 euro vienu reizi kalendāra gadā;

7.2. pusdienu apmaksai.

8. Lai saņemtu pabalstu skolas piederumu iegādei, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

9. Lai saņemtu pabalstu pusdienu apmaksai, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

9.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

9.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina spēkā esoša Latvijas Goda ģimenes apliecība.

10. Pabalstu pusdienu apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

IV. Pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē

11. Tiesības saņemt pabalstu pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē ir par bērnu, kurš apmeklē Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns un bērna likumiskais pārstāvis ir deklarējis savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

12. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un mājsaimniecībai iesnieguma iesniegšanas brīdī jāatbilst kādam no šiem statusiem:

12.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

12.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina spēkā esoša Latvijas Goda ģimenes apliecība.

13. Pabalstu piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz 31. augustam. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

14. Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bērna likumiskā pārstāvja pienākums ir informēt izglītības iestādi par bērna prombūtni, atsakot ēdināšanas pakalpojumu.

15. Sociālajam dienestam ir tiesības pārtraukt vai atcelt piešķirto pabalstu, ja tiek konstatēts, ka piešķirtais pabalsts tiek izmantots nelietderīgi – netiek pildīts šo saistošo noteikumu 14. punkts.

V. Apbedīšanas pabalsts

16. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies tādas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

17. Apbedīšanas pabalsta apmērs tiek noteikts kā starpība starp 500,00 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu.

18. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada administratīvā teritorija, bet nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.

VI. Pabalsts autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai

19. Tiesības saņemt pabalstu autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai ir mājsaimniecībai, kurai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir spēkā esošs kāds no šiem statusiem:

19.1. trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

19.2. daudzbērnu ģimenes statuss, kuru apliecina spēkā esoša Latvijas Goda ģimenes apliecība.

20. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 10,00 euro vienu reizi viena detektora iegādes un uzstādīšanas izdevumu kompensēšanai vienā (faktiskās dzīvesvietas) adresē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

21. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kuram pievienots izdevumus apliecinošs dokuments (čeks, kvīts, rēķins, maksājuma uzdevums) par detektora iegādi un uzstādīšanu.

VII. Nepamatoti izmaksāto pabalstu atgūšana

22. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā pabalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.

23. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto pabalsta summu lēmumā noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, tad lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Sociālā dienesta izpildrīkojumu.

VIII. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

24. Sociālais dienests vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieņemtais lēmums ir pieprasītājam nelabvēlīgs – lēmumā norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.

25. Sociālā dienesta vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domei.

26. Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

27. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā" (apstiprināti ar Kuldīgas novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 26.)).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

 

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2024 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Kuldīgas novadā"

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums 1.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – Saskaņā ar Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī, pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

1.2. Problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – Ņemot vērā to, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, spēku zaudēs arī Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā", kuru izdošanas tiesiskais pamatojums ir likums "Par pašvaldībām". Tādējādi nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kuri nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, pabalstu apmēru, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

1.3. Pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums – Šobrīd spēkā ir Kuldīgas novada saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/9 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kuldīgas novadā", kuri nosaka Kuldīgas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Šajos noteikumos noteikti šādi pabalstu veidi:

1) pabalsts sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai;

2) pabalsts bērna vidējās un vidējās profesionālās izglītības ieguvei;

3) pabalsts pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē;

4) apbedīšanas pabalsts;

5) pabalsts autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai.

1.4. Ja norādītās problēmas risināšanai nav tiesiskā regulējuma, tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība – pastāvošs tiesiskais regulējums.

1.5. Iespējamo alternatīvu, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi, raksturojums, to ieviešanas trūkumi un priekšrocības – Nav.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu 2.1. Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu – Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiek saglabāta esošā ietekme uz pašvaldības budžetu, jo grozījumi neparedz pabalstu apmēra paaugstināšanu, bet gan saglabāšanu šī brīža esošajā līmenī:

2.1.1. samazina vai palielina ieņēmumu daļu – pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa nemainās;

2.1.2. samazina vai palielina izdevumu daļu – pašvaldības budžeta izdevumu daļa nemainās;

2.1.3. ietekme uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā – Lai īstenotu saistošos noteikumus, nav jāsamazina finansējums citām pozīcijām. Jaunajos saistošajos noteikumos paredzēts saglabāt esošos pabalstu apmērus. Būtiska ietekme uz budžetu netiek prognozēta.

2.2. Informācija par nepieciešamajiem resursiem sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi – Nav nepieciešami resursi jaunu institūciju vai darba vietu veidošanai.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci 3.1. Sociālā ietekme – ietekme uz cilvēku dzīvesveidu, kultūru, labsajūtu, sabiedrību kopumā, kā arī ietekme uz konkrētām sabiedrības grupām, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, uz dzimumu līdztiesību – Tāpat kā līdz šim, saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs Kuldīgas novada iedzīvotāju ģimenes, kuras nonākušas sarežģītās dzīves situācijās, kurās nepieciešams materiāls atbalsts; trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, kurās ir bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai apgūst vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; ģimenes, kuras aprīko mājokli ar autonomā ugunsgrēka dūmu detektoru, kā arī ģimenes, kurās miris tuvinieks, kas ir bijis Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā deklarēta persona.

3.2. Ietekme uz vidi – Šo saistošo noteikumu izpilde neietekmēs vidi.

3.3. Ietekme uz iedzīvotāju veselību – Šo saistošo noteikumu izpilde neietekmēs iedzīvotāju veselību.

3.4. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – Šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

3.5. Ietekme uz konkurenci – Šo saistošo noteikumu izpilde neietekmē konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām 4.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā – Saistošo noteikumu piemērošanā personas var vērsties Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4.2. Galvenie procedūras posmi un privātpersonām veicamās darbības, ko paredz saistošo noteikumu projekts, tai skaitā akcentē, kā piedāvātais regulējums maina līdzšinējo kārtību – saistošajos noteikumos tiek saglabāti pabalsti līdzšinējos apmēros un noteikta kārtība, kādā Kuldīgas novada iedzīvotāji tos var saņemt. Saistošajos noteikumos noteikti šādi pabalsti:

1) rehabilitācijas plānā ietverto uzdevumu un sagaidāmo rezultātu īstenošanai vai sociālās situācijas risināšanai mājsaimniecībai līdz 250,00 euro kalendāra gadā;

2) vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības skolas piederumu iegādei 35,00 euro vienu reizi kalendāra gadā;

3) pusdienu apmaksai vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmas izglītojamajam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības vai daudzbērnu ģimenes;

4) pusdienām pirmsskolas izglītības iestādē par bērnu no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības vai daudzbērnu ģimenes;

5) personas apbedīšanai, kā starpība starp 500,00 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu;

6) autonomā ugunsgrēka dūmu detektora iegādei un uzstādīšanai no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecības vai daudzbērnu ģimenēm.

4.3. Paredzētās administratīvo procedūru izmaksas – Ar šiem saistošajiem noteikumiem netiek paredzētas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem 5.1. Pašvaldību funkcijas, kuru izpildei tiek izstrādāti šie saistošie noteikumi – Saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu tiek īstenota brīvprātīgo iniciatīvu izpilde.

5.2. Pašvaldības cilvēkresursi, kas tiks iesaistīti saistošo noteikumu īstenošanā (tostarp, vai tiks uzlikti jauni pienākumi vai uzdevumi esošajiem darbiniekiem, veidotas jaunas darba vietas u.tml.) – Saistošo noteikumu īstenošana neparedz papildu cilvēkresursu iesaisti, saistošo noteikumu īstenošanu turpinās administrēt Sociālais dienests.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu 6.1. Saistošo noteikumu izpildē iesaistītās institūcijas, tai skaitā, vai paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija – Saistošo noteikumu izpildi turpinās Sociālais dienests, tādējādi nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.

6.2. Izpildes nodrošināšanai nepieciešamie resursi un to pamatotība – Papildu resursi nav nepieciešami.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana 7.1. Vai saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai – Lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, saistošie noteikumi ir atbilstoši iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – sniegt atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotāju ģimenēm, kuras nonākušas sarežģītās dzīves situācijās, kurās nepieciešams materiāls atbalsts; trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai apgūst vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; ģimenēm, kuras aprīko mājokli ar autonomā ugunsgrēka dūmu detektoru, kā arī ģimenēm, kurās miris tuvinieks, kas ir bijis Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā deklarēta persona.

7.2. Samērīguma tests:

7.2.1. vai pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai – ir piemēroti;

7.2.2. vai nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai – līdzekļi ir atbilstoši mērķa sasniegšanai;

7.2.3. vai pašvaldības rīcība ir atbilstoša – ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām 8.1. Sabiedrības pārstāvji (tostarp biedrības, nodibinājumi, apvienības u.tml.), ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā – nav notikušas.

8.2. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids (lai atspoguļotu, kā pašvaldības ir centusies sasniegt mērķgrupu, kā arī noskaidrot pēc iespējas plašākas sabiedrības viedokli) – saistošo noteikumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē internetā www.kuldigasnovads.lv divas nedēļas no 22.03.2024.

8.3. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi un iebildumi, norādot, kuri no tiem ņemti vērā – nav saņemti.

8.4. Par saistošo noteikumu projektu saņemtie viedokļi pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, to apkopojums un izvērtējums (iesniedzēji, vērā ņemtie viedokļi, vērā neņemtie viedokļi, pamatojums) – nav saņemti.

8.5. No institūcijām saņemtie viedokļi un atzinumi, to apkopojums un izvērtējums (vērā ņemtie viedokļi, vērā neņemtie viedokļi, pamatojums) – gan tādi, kas saņemti, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, gan lūgti pēc pašvaldības iniciatīvas, gan sniegti pēc institūcijas iniciatīvas – nav saņemti.

8.6. Informācija par cita veida saziņu un konsultācijām, ja tādas bijušas – nav notikušas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!