• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2023. gada 26. aprīļa lēmums Nr. 32 "Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.05.2023., Nr. 93 https://www.vestnesis.lv/op/2023/93.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

17.05.2023., Nr. 93

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 32

Pieņemts: 26.04.2023.

OP numurs: 2023/93.10

2023/93.10
RĪKI

Mārupes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 32

2023. gada 26. aprīlī (sēdes prot. Nr. 8)

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada pašvaldības dome, izskatot nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādātāja SIA "Damsijas", reģ. Nr.40003875540, 2023.gada 1.februāra iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 01.02.2023. ar Nr.1/2.1-2/69), ar kuru iesniegta detālplānojuma redakcija lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu, konstatē:

1. Nekustamais īpašums Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) (turpmāk – Īpašums) sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760030478, kuras platība ir 3,64 ha. Īpašums reģistrēts Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000591972. Īpašuma īpašnieks ir SIA "DGO Capital", reģistrācijas Nr.40203227660.

2. Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Penkules iela 132 (kad. Nr.80760032297), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai (turpmāk – Detālplānojums) uzsākta ar 2020.gada 26.februāra Mārupes novada domes lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr.1/3-6/2-2020. Ar 2022.gada 23.februāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.10 (prot. Nr.2) pagarināts Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņš līdz 2023.gada 26.februārim, savukārt ar 2023.gada 28.februāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.46 (prot. Nr.4) Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņš atkārtoti pagarināts līdz 2024.gada 26.februārim.

3. 2020.gada 3.jūnijā Mārupes novada Dome ar nekustamā īpašuma īpašnieku SIA "DGO Capital", reģistrācijas Nr.40203227660, ir noslēgusi līgumu Nr.1/3-5/3-2020 par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

4. Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA "Damsijas", reģ. Nr.40003875540.

5. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos vienģimeņu un divģimeņu māju būvniecībai, plānot piekļuvi jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu.

6. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.–2026.gadam Detālplānojuma teritorija atrodas Mārupes pilsētā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Īpašuma teritorijā noteiktas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas (TR) – ielas sarkano līniju robežās, kas šķērso Īpašuma teritoriju.

7. Risinot jautājumu par piekļuves nodrošināšanu detālplānojuma teritorijai, Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.28. (prot. Nr.24) "Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Penkules ielas daļai Mārupē, Mārupes novadā", lemjot piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Penkules ielai posmā no Sniķeru ielas līdz īpašumam Penkules iela 132.

8. Publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.17 (protokols Nr.22). Publiskās apspriešanas periods uzsākts 2021.gada 10.februārī un noslēdzās 2021.gada 5.maijā, pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma regulējumu.

9. Paziņojumi par publisko apspriešanu publicēti Ģeoportālā, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un Mārupes novada pašvaldības Facebook kontā, kā arī informācija nosūtīta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk – Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, publicēts www.geolatvija.lv).

10. Publiskās apspriešanas sanāksme notika izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā 2021.gada 29.aprīlī, plkst.17.00. Publiskās apspriešanas sanāksmē ieinteresētās personas nepiedalījās, diskusijas nenotika. Sanāksmes protokols pievienots Ziņojumam par apspriešanu.

11. Detālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām, atzinumu saņemšanai, un visas 8 institūcijas sniegušas pozitīvus atzinumus. Apkopojums par atzinumiem iekļauts Ziņojumā par apspriešanu.

12. Publiskās apspriešanas ietvaros saņemts viens priekšlikums no fiziskas personas, kurā lūgts Detālplānojumā ietvert nosacījumu par Grāvkalnu ielas posmā no Paleju ielas līdz detālplānojuma robežai izbūvi ar asfaltētu ceļa segumu, ja tiek veidoti inženierkomunikāciju pieslēgumi. Priekšlikums noraidīts, pamatojums iekļauts Ziņojumā par apspriešanu.

13. Pēc apspriešanas noslēgšanās, saistīti ar pieņemto lēmumu par pašvaldības ielas statusa noteikšanu Penkules ielas posmam, Detālplānojuma projektā veikti redakcionāli labojumi. Sagatavots Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu labojumu veikšanu (pievienots domes sēdes materiāliem, publicēts www.geolatvija.lv). Labojumi nemaina detālplānojuma risinājumu pēc būtības, atkārtota publiskā apspriešana nav nepieciešama.

14. 2023.gada 1.februārī Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais detālplānojuma projekts un Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu (reģistrēts 01.02.2023. ar Nr.1/2.1-2/69), un lūgts pieņemt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu.

15. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 118.punktam, pašvaldībā ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī iesniegts Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu, Izstrādes vadītāja sagatavotais Ziņojums par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu un Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu labojumu veikšanai. Minētā dokumentācija pieejama Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26604.

16. Īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā īpašnieks un detālplānojuma īstenotājs ir saskaņojis sagatavoto Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu, kas pievienots šī lēmuma pielikumā.

17. Detālplānojuma redakcija atbilst Mārupes novada (šobrīd Mārupes pagasta un Mārupes pilsētas) Teritorijas plānojuma 2014.–2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām, un ir izpildītas Darba uzdevuma Nr.1/3-6/16-2021 prasības.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pašu pantu, šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.punkts noteic, ka pašvaldība četru nedēļu laikā šo noteikumu 118.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu;

2) par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu;

3) par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu.

Ievērojot minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma noteikumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, 31.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.punktu, kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023.gada 19.aprīļa atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 16 balsīm "par" (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Valdis Kārkliņš, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Jānis Lībietis, Ivars Punculis, Nikolajs Antipenko), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma 1.1.redakciju kā galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26604.

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma pielikums).

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama šādā kārtībā:

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei slēgt ar nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Attīstības un plānošanas pārvaldei:

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē nodrošināt hipersaiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Centrālās pārvaldes Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 26. aprīļa
lēmumam Nr. 32 (sēdes prot. Nr. 8)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr._________
par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma īstenošanas kārtību

Mārupē

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga pievienošanas datums

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 (turpmāk – Pašvaldība), kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu pārstāv tās izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, no vienas puses, un

nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297), īpašnieks SIA "DGO Capital", reģistrācijas Nr.40203227660, juridiskā adrese: Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Detālplānojuma īstenotājs), tās valdes locekļa A. V. personā, no otras puses,

turpmāk visi kopā – Līdzēji,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.panta pirmās daļas 2.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta pirmo un otro daļu, ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.32 "Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu"

noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums) par Detālplānojuma īstenošanas kārtību:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMIŅI:

1.1. Detālplānojums – nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) detālplānojums, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.32.

1.2. Apbūves noteikumi – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

1.3. Detālplānojuma teritorija – Mārupes novada teritorija nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760032297) robežās.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Līdzēji vienojas par Detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņu, Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem, kā arī par prasībām attiecībā uz Detālplānojuma teritoriju un detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvētās publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves secību, atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Detālplānojuma Apbūves noteikumiem, Detālplānojuma realizācijas kārtību un Detālplānojuma Grafisko daļu, kā arī, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību un Detālplānojuma teritorijai spēkā esošo novada teritorijas plānojumu.

3.2. Detālplānojumu atļauts īstenot pa kārtām, saskaņā ar Detālplānojuma realizācijas kārtību un Līguma nosacījumiem, ievērojot Detālplānojuma Grafiskās daļas kartēs noteikto zemes vienību numerāciju.

3.3. Detālplānojuma īstenotājs veic Detālplānojuma teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, sadali un apbūvi pa kārtām, kur 2. un 3.kārtu var īstenot vienlaicīgi:

3.3.1. 1.kārtā – izstrādā visu plānoto ielu, inženierkomunikāciju un visai teritorijai vienotas lietus ūdens novadīšanas sistēmas būvprojektus, paredzot būvprojektos iespēju detālplānojuma teritorijā izbūvēto infrastruktūru nodot ekspluatācijā pa daļām;

3.3.2. 2.kārtā – izbūvē ielas, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas, un galvenās inženierkomunikācijas (vismaz elektroapgādes tīkli, centralizētā sadzīves kanalizācija un centralizētais ūdensvads, tai skaitā ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus) Penkules ielas posmā un Grāvkalnu ielas posmā līdz Detālplānojuma teritorijas ziemeļu puses robežai (zemes vienībās Nr.24 un Nr.25), un veic zemes vienību ar numuriem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24 un 25 izdalīšanu. Pēc minēto zemes vienību kā patstāvīgu īpašumu izveidošanas, tiek veikta zemes vienību no Nr.1 līdz Nr.11 un Nr. 22 apbūve.

3.3.3. 3.kārtā – izbūvē ielas posmu zemes vienībā Nr.26, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas, un galveno inženierkomunikāciju izbūvi, un veic zemes vienību ar numuriem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 un 26 izdalīšanu. Pēc minēto zemes vienību kā patstāvīgu īpašumu izveidošanas, tiek veikta zemes vienību no Nr.12 līdz Nr.21 apbūve.

3.4. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu un mērķu aktualizāciju, zemes vienību reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un reģistrāciju zemesgrāmatā.

3.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina grāvja gar Grāvkalnu ielu šķērsojuma izbūvi piekļuvei pie zemes vienības Kantora iela 138.

3.6. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus (izņemot 5.5 un 5.6 punktos paredzētās darbības), līdz brīdim, kamēr par konkrētu darbību īstenošanu nav noslēgtas atsevišķas rakstiskas vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma Līgums ar personu, kura uzņemas teritorijas apsaimniekotāja pienākumus vai iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu vai tā daļu Līguma darbības laikā).

3.7. Izbūvētās ielas to sarkano līniju robežās, inženierkomunikācijas līdz piederības robežai un publiskās labiekārtotās ārtelpas teritoriju zemes vienībā Nr.23 Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem, līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

3.8. Detālplānojuma īstenotājs neliedz pieslēguma iespēju detālplānojuma teritorijā izbūvētajām komunikācijām un neliedz izbūvēt komunikācijas Grāvkalnu ielā, ja to izbūve ielu sarkano līniju teritorijā nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai citos īpašumos.

3.9. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka līdz zemes vienību apbūves uzsākšanai Detālplānojuma teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā.

3.10. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību maiņu uz Detālplānojumā ietvertajiem nekustamajiem īpašumiem, Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt ikvienu Detālplānojumā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un tā noteikumiem.

3.11. Izveidojot jaunas apbūves zemes vienības, līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros izbūvētās ielas ir atsavinātas Pašvaldībai, Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums tās fiziski un juridiski nodrošināt ar piekļuvi. Piekļuvi nodrošina atsavinot zemes vienības Nr.24, Nr.25 un Nr.26 pašvaldībai, vai nosakot izbūvētajām ielām pašvaldības nozīmes ielas statusu saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1panta regulējumu.

3.12. Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības:

3.12.1. Veikt Detālplānojuma paredzēto zemes vienību robežu pārkārtošanu un ielas zemes vienību nodalīšanu atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem un Detālplānojuma realizācijas kārtībā noteiktajam;

3.12.2. Pēc ārējo inženierkomunikāciju izbūves projektēto ielu teritorijā atsavināt izbūvēto un ekspluatācijā nodoto infrastruktūru komunikāciju turētājiem, savstarpēji vienojoties;

3.12.3. Atsavināt Pašvaldībai labiekārtotās publiskās ārtelpas teritoriju (zemes vienība Nr.23) pēc tās izdalīšanas atsevišķā zemes vienībā;

3.12.4. Pēc plānoto ielu un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt Pašvaldībai zemi un izbūvētās inženierbūves zemes vienības Nr.24, Nr.25 un Nr.26 (Autotransporta infrastruktūras objekta teritorijas). Ierosināt nodot Pašvaldības īpašumā var tikai tādu ielu, kura vienlaikus atbilst visām prasībām:

3.12.4.1. tā ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība, kurai vismaz ir piešķirts kadastra apzīmējums un veikta kadastrālā uzmērīšana;

3.12.4.2. iela attiecīgajā posmā ir izbūvēta atbilstoši Detālplānojuma risinājumiem (ar cieto segumu, apgaismojumu un labiekārtojumu), atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodota ekspluatācijā un kā inženierbūve reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

3.12.4.3. zemes vienība nav kopīpašums.

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldībai ir pienākums:

4.1.1. nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.1.2. izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, integrēt tajā Detālplānojumā paredzētos risinājumus un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ja uz jauna Teritorijas plānojuma izstrādes brīdi Detālplānojuma īstenošana norit saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem un noteikumiem;

4.1.3. pieņemt normatīvajos aktos paredzētos lēmumus par atdalāmajām projektētajām zemes vienībām, lietošanas mērķa un adreses piešķiršanu, ievērojot Līguma 5.4.punkta nosacījumus;

4.1.4. lemt par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu izbūvētajām ielām saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1panta regulējumu, neparedzot ielas apsaimniekošanu un uzturēšanu par pašvaldības līdzekļiem, līdz brīdim, kad iela tiek atsavināta Pašvaldībai;

4.1.5. noslēgt pārjaunojuma Līgumu ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā;

4.1.6. Pašvaldībai ir saistoši Līguma noteikumi, izsniedzot attiecīgās atļaujas projektēšanai un būvniecībai Detālplānojuma teritorijā.

4.2. Pašvaldība var lemt par zemes vienību Nr.24, Nr.25 un Nr.26 atsavināšanu pēc ielas posma būvniecības un labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās.

4.3. Pašvaldībai ir tiesības lemt par zemes vienības Nr.23 atsavināšanu pēc labiekārtojuma izveides vai uzreiz pēc zemes vienības nodalīšanas, savstarpēji vienojoties.

5. ĪSTENOŠANAS TERMIŅI UN CITI NOTEIKUMI

5.1. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Detālplānojuma īstenošanu šādos termiņos:

5.1.1. uzsāk Detālplānojuma īstenošanu, uzsākot būvprojektu izstrādi ielu un galveno inženierkomunikāciju izbūvei, 2 (divu) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas;

5.1.2. ielas un inženierkomunikāciju izbūvi vismaz 2.kārtas ietvaros īsteno 7 (septiņu) gadu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas;

5.1.3. grāvja gar Grāvkalnu ielu šķērsojuma izbūvi īsteno ne vēlāk par būvniecības uzsākšanu zemes vienībā Kantora iela 138;

5.2. Ielu un galveno inženierkomunikāciju izbūve var tikt īstenota vienlaikus visā detālplānojuma teritorijā, detālplānojuma kārtas ietvaros vai pa posmiem, nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai novada centralizētajiem tīkliem un pieslēguma iespējas katrai no projektētajām dzīvojamās apbūves zemes vienībām. Veicot ielas izbūvi pa posmiem, izbūvētā ielas posma galā izbūvējams pagaidu apgriešanās laukums, izņemot Grāvkalnu ielas posmu, kas izbūvējams piekļuves nodrošināšanai līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1380.

5.3. Detālplānojumā paredzētās ielas pieļaujams izbūvēt un nodot ekspluatācijā pa posmiem:

5.3.1. 1.posms – ielas izbūve ar šķembu segumu, paredzot lietus ūdens novadīšanu no ielas braucamās daļas,

5.3.2. 2.posms – ielas cietais segums, gājēju ietves izbūve un ielu apgaismojums (apgaismes stabu uzstādīšana), pēc zemes vienību apbūves;

5.4. Zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus visai Detālplānojuma teritorijai vai pa daļām, ievērojot nosacījumu, ka jaunizveidojamai zemes vienībai ir nodrošināta piekļuve no izbūvētas un ekspluatācijā nodotas ielas un ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā galveno inženierkomunikāciju – centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācija, centralizētā ūdensapgāde, elektroapgāde, pievienojumi.

5.5. Ēku būvniecība apbūves zemes vienībās var tikt uzsākta pēc tam, kad tā izveidota kā atsevišķa zemes vienība, konkrētajai zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu publiski lietojamu ielu (izpildīts līguma 3.11.punkts), nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēguma iespēja, un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēta elektroapgāde.

5.6. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu tehnisko projektu izstrādi un izbūvi, kā arī zemes vienību apbūvi, realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem.

5.7. Zemes vienības Nr.24, Nr.25 un Nr.26 (ielas daļas) un zemes vienība Nr.23. (labiekārtotā ārtelpa) ir atsavināmas par labu Pašvaldībai, savstarpēji vienojoties, ievērojot Līguma 4.2. un 4.3.punktu nosacījumus.

5.8. Detālplānojuma teritorijas apbūves laikā nedrīkst pasliktināt izmantoto ielu un pievedceļu tehnisko stāvokli, būvdarbu pasūtītājam ir pienākums nodrošināt (paredzot šo pienākumu būvdarbu veicējam), ka nekavējoties tiek novērsti radītie bojājumi.

5.9. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc plānotās apbūves, ielu un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) izbūves un nodošanas ekspluatācijā.

5.10. Ja Detālplānojuma īstenotājs neievēro Līguma noteikumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš un tas nav pagarināts, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotāja pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājām.

5.11. Gadījumā, ja tiek apstrīdēts vai pārsūdzēts Detālplānojums vai būvatļaujas, kas izsniegtas būvju būvniecībai Detālplānojuma teritorijā, Līguma 5.1.apakšpunktā noteiktie termiņi tiek apturēti. Pēc attiecīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās, Pašvaldībai un Detālplānojuma īstenotājam ir jāvienojas par jauniem Detālplānojuma īstenošanas termiņiem.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, karastāvoklis, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

6.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN CITI NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir spēkā no Līguma noslēgšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

7.2. Līgums ir uzskatāms par īstenotu pēc ielu un galveno inženierkomunikāciju (ārējās elektroapgādes tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu pilnīgas sadales un apbūves, un publiskās infrastruktūras atsavināšanas pašvaldībai vai pakalpojuma sniedzējam.

7.3. Līgums nekavējoties zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

7.4. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem.

7.5. Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu saskaņā ar Līguma 5.10.punktu.

7.6. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

7.7. Līdzējiem ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta viesiem Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.8. Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 5 (piecām) lapaspusēm un parakstīts elektroniski.

8. LĪDZĒJI

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība

Nod. maks. reģ. Nr. 90000012827

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV – 2167

AS "SEB BANKA" Āgenskalna filiāle

Konts: LV69UNLA0003011130405

Kods: UNLALV2X

Detālplānojuma īstenotājs:

SIA "DGO Capital",

reģistrācijas Nr.40203227660,

Juridiskā adrese: Ķiršu iela 55,

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

(paraksts)
________________
Izpilddirektors _____________

(paraksts)
______________________
Valdes loceklis A.V.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!