• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Limbažu novada domes 2023. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2023., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/op/2023/50.27

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5/2023

Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums

Vēl šajā numurā

10.03.2023., Nr. 50

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Limbažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 23.02.2023.

OP numurs: 2023/50.27

2023/50.27
RĪKI

Limbažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2

2023. gada 23. februārī

Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu

APSTIPRINĀTI
ar Limbažu novada domes
23.02.2023. sēdes lēmumu Nr. 144 (prot. Nr. 3, 76.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību
6. pantu un 41. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Limbažu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetu šādā apmērā: (pielikums Nr. 1 Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets)

2.1. Ieņēmumus EUR 38 818 235;

2.2. Izdevumus EUR 44 486 158;

2.3. Finansēšanas daļu EUR 5 667 923;

2.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 9 152 486;

2.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 586 763;

2.3.3. aizņēmumi EUR 531 386;

2.3.4. budžeta aizņēmumu atmaksa EUR 3 377 652;

2.3.5. līdzdalība komersantu pašu kapitālā EUR 51 534.

3. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus šādā apmērā: (pielikums Nr. 2 Limbažu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi)

3.1. Ieņēmumus EUR 0;

3.2. Izdevumus EUR 25 667;

3.3. Finansēšanas daļu EUR 25 667;

3.3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 25 667;

3.3.2. naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 0.

4. Apstiprināt Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (pielikums Nr. 3 Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs).

5. Laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

6. Līdzekļus līdz 5000 euro var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks M. Beļaunieks

 

Pielikums Nr. 1
Limbažu novada pašvaldības
2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets

Kods

Ieņēmumu un izdevumu veids

2023. gada plāns, EUR

 

IEŅĒMUMI

38 818 235

  NODOKĻU IEŅĒMUMI

21 268 766

1.000 Ienākuma nodokļi

19 358 756

1.100

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

19 358 756

4.000 Īpašuma nodokļi

1 837 010

4.100

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 837 010

5.000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

73 000

5.400

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

3 000

5.500

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

70 000

  NENODOKĻU IEŅĒMUMI

533 982

8.000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

1 028

8.600

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

1 028

9.000 Valsts nodevas un maksājumi

20 347

9.400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

3 980

9.500

Pašvaldību nodevas

16 367

10.000 Naudas sodi un sankcijas

26 610

10.100

Naudas sodi

26 610

12.000 Pārējie ne nodokļu ieņēmumi

74 372

12.200

Ne nodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām

21 675

12.300

Dažādi ne nodokļu ieņēmumi

52 697

13.000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

411 625

13.100

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

7 000

13.200

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

11 000

13.400

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

510

13.500

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

393 115

  TRANSFERTU IEŅĒMUMI

16 060 324

17.000 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

99 213

17.200

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

99 213

18.000 Valsts budžeta transferti

15 554 289

18.600

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

15 554 289

19.000 Pašvaldību budžeta transferti

406 822

19.200

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

406 822

21.000 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI

955 163

21.100

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

8 587

21.300

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

864 016

21.400

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

82 560

  IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

44 486 158

01.000 Vispārējie valdības dienesti

4 095 170

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

478 208

04.000 Ekonomiskā darbība

4 432 334

05.000 Vides aizsardzība

165 179

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

5 778 570

07.000 Veselība

12 114

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija

5 737 372

09.000 Izglītība

18 771 281

10.000 Sociālā aizsardzība

5 015 930

  IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

44 486 158

1.0. Uzturēšanas izdevumi

40 126 441

1.1. Kārtējie izdevumi

35 469 196

2.0. Kapitālie izdevumi

4 359 717

1000

Atlīdzība

21 782 098

1100

Atalgojums

17 312 059

1200

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

4 470 039

2000

Preces un pakalpojumi

13 687 098

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

162 298

2200

Pakalpojumi

8 801 768

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

4 540 266

2400

Grāmatas un žurnāli

27 664

2500

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi

155 102

3000

Subsīdijas un dotācijas

1 084 046

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu

1 084 046

4000

Procentu izdevumi

600 000

4300

Pārējie procentu maksājumi

600 000

5000

 Pamatkapitāla veidošana

4 359 717

5100

Nemateriālie ieguldījumi

44 826

5200

Pamatlīdzekļi

4 314 891

6000

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

1 987 142

6200

Sociālie pabalsti naudā

689 626

6300

Sociālie pabalsti natūrā

147 800

6400

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

1 149 716

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

986 057

7200

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

986 057

7700

Starptautiskā sadarbība

0

  Finansēšana

5 667 923

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

8 565 723

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

9 152 486

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

586 763

  Aizņēmumi

-2 846 266

 

Saņemtie aizņēmumi

531 386

 

Kredītu pamatsummas maksājums

-3 377 652

  Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neieskaitot kop ieguldījumu fondu akcijas

-51 534

 

Pielikums Nr. 2
Limbažu novada pašvaldības
2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Limbažu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi

Kods

Ieņēmumu un izdevumu veids

2023. gada plāns, EUR

 

Ieņēmumi

0

6.000 Ziedojumi un dāvinājumi

0

23.400

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām

0

23.500

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām

0

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

25 667

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija

14 583

09.000 Izglītība

7 298

10.000 Sociālā aizsardzība

3 786

  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

25 667

2000

Preces un pakalpojumi

12 852

2200

Pakalpojumi

8 061

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

4 791

5000

 Pamatkapitāla veidošana

12 060

5200

Pamatlīdzekļi

12 060

6000

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

755

6200

Sociālie pabalsti naudā

196

6300

Sociālie pabalsti natūrā

559

  Finansēšana

25 667

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

25 667

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā

25 667

 

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

0

 

Pielikums Nr. 3
Limbažu novada pašvaldības
2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2
"Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs

Aizdevējs Mērķis Līguma noslēgšanas datums

2023. gads

2024. gads

2025. gads

2026. gads

2027. gads

2028. gads

2029. gads

turpmākajos gados

Kopā

Aizņēmumi

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi

Valsts kase Limbažu pilsētas ielu būvprojektu izstrādei

07.03.2018.

3 421

 

 

 

 

 

 

 

3 421

Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai"

05.04.2018.

795

 

 

 

 

 

 

 

795

Valsts kase ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai

05.04.2018.

2 826

2 968

2 873

2 780

2 686

662

 

 

14 795

Valsts kase Projekta "Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

04.06.2018.

10 047

 

 

 

 

 

 

 

10 047

Valsts kase Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā"

17.07.2018.

20 187

22 593

21 972

21 367

20 760

20 162

19 547

67 918

214 506

Valsts kase Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sān grāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai

26.07.2018.

44 716

49 531

48 169

46 844

45 514

44 203

42 854

148 900

470 731

Valsts kase ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai

30.07.2018.

7 481

7 890

7 643

7 399

7 154

5 208

 

 

42 775

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai

30.07.2018.

30 724

32 405

31 389

30 387

29 382

21 390

 

 

175 677

Valsts kase Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai

30.07.2018.

34 304

38 464

37 406

36 377

35 344

34 326

33 278

115 628

365 127

Valsts kase Limbažu pagasta autoceļa "Šķērstiņi–Pīlādži" un Katvaru pagasta ceļa "Birznieki–Draužas" pārbūves izmaiņu projektu izstrādei

30.08.2018.

1 797

 

 

 

 

 

 

 

1 797

Valsts kase Projekta "Jaunatnes ielas pārbūves darbi Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai

06.09.2018.

7 590

 

 

 

 

 

 

 

7 590

Valsts kase Kultūras iestāžu investīciju projekta "Limbažu kultūras nama jumta pārbūve" īstenošanai

01.10.2018.

7 037

 

 

 

 

 

 

 

7 037

Valsts kase Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekš finansēšanai

05.10.2018.

29 775

29 878

28 944

28 021

27 094

19 763

 

 

163 475

Valsts kase Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekš finansēšanai

16.11.2018.

22 571

22 649

21 982

21 286

20 587

19 890

24

 

128 989

Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu – mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai

29.11.2018.

6 845

8

 

 

 

 

 

 

6 853

Valsts kase Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi–Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai

20.12.2018.

11 696

11 952

11 632

11 263

10 894

10 524

20

 

67 981

Valsts kase Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai

26.07.2019.

18 395

19 547

18 951

18 365

17 777

17 191

12 513

 

122 739

Valsts kase ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai

04.09.2019.

49 655

52 037

50 393

48 768

47 140

20 722

 

 

268 715

Valsts kase ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

21.10.2019.

47 184

47 816

46 440

45 014

43 585

42 161

40 724

20

312 944

Valsts kase ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai

21.10.2019.

11 796

11 954

11 610

11 253

10 896

10 540

10 181

5

78 235

Valsts kase ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

05.11.2019.

44 586

44 991

43 719

42 377

41 031

39 690

38 338

19

294 751

Valsts kase EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai

03.12.2019.

7 203

7 379

7 187

6 967

6 745

6 525

6 302

8

48 316

Valsts kase ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

02.04.2020.

10 498

11 307

10 940

10 579

10 218

9 858

9 495

2 337

75 232

Valsts kase ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

02.04.2020.

6 477

6 966

6 735

6 508

6 280

6 054

5 825

1 433

46 278

Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai

02.07.2020.

113 708

120 801

116 669

112 598

108 516

104 438

15 693

 

692 423

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.07.2020.

651 587

746 203

725 337

688 792

649 203

604 446

582 740

4 049 482

8 697 790

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.07.2020.

76 309

82 871

80 437

69 554

53 954

47 516

46 074

179 374

636 089

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.07.2020.

55 056

54 916

56 183

42 639

38 978

28 193

17 938

95 953

389 856

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.07.2020.

18 582

18 532

18 822

18 386

16 114

11 729

5

 

102 170

Valsts kase Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai

13.08.2020.

17 100

18 688

18 091

17 504

16 917

16 332

15 740

11 427

131 799

Valsts kase ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai

12.10.2020.

57 504

58 308

56 534

54 730

52 920

51 121

49 300

35 887

416 304

Valsts kase Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai

12.10.2020.

64 265

65 064

63 066

61 035

58 999

56 973

54 925

25 459

449 786

Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai

17.12.2020.

24 556

6 224

 

 

 

 

 

 

30 780

Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai

17.06.2021.

11 383

11 697

11 298

10 903

1 106

 

 

 

46 387

Valsts kase Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai

21.06.2021.

124 600

143 547

139 688

135 960

132 221

128 562

124 739

720 008

1 649 325

Valsts kase Projekta "Mazās Noliktavu ielas pārbūve Limbažos" īstenošanai

21.06.2021.

113

 

 

 

 

 

 

 

113

Valsts kase ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai

21.06.2021.

31 368

34 034

33 007

32 001

30 993

29 991

28 974

36 610

256 978

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.06.2021.

239 147

254 634

246 909

239 313

188 267

62 336

60 388

411 638

1 702 632

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai

05.07.2021.

19 975

22 098

21 439

20 793

20 146

19 504

18 851

27 099

169 905

Valsts kase Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai

06.10.2021.

46 953

50 513

49 238

47 950

46 657

45 393

44 071

263 715

594 490

Valsts kase Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai

29.10.2021.

30 996

32 193

31 361

30 428

29 491

28 563

27 618

49 168

259 818

Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai

04.03.2022.

7 735

30 245

29 413

28 530

27 643

26 778

25 870

161 130

337 344

Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai

04.03.2022.

5 836

27 018

26 346

25 622

24 897

24 188

23 444

148 331

305 682

Valsts kase Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes–Lauči" pārbūve īstenošanai

23.03.2022.

4 959

32 566

31 587

30 540

29 489

28 449

27 387

57 845

242 822

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Meliorācijas ielas pārbūve Limbažos" īstenošanai "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai

11.10.2022.

3 282

11 246

10 974

10 648

10 322

10 003

9 668

63 892

130 035

Valsts kase ES fonda projekts "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšanas" īstenošanai (izņemšana turpinās 2023. gadā)

3.10.2022.

1 824

10 428

10 169

9 878

9 587

9 296

9 006

23 284

83 472

Valsts kase Projekta "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšanas" īstenošanai

Plānots

1 902

25 849

25 230

24 469

23 708

22 948

22 187

85 716

232 009

KOPĀ:

x

x

2 046 346

2 278 010

2 209 783

2 107 828

1 953 215

1 685 628

1 423 719

6 782 286

20 486 815

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi

Valsts kase PII Randa renovācijai

04.11.2005.

11 786

11 756

2 764

 

 

 

 

 

26 306

Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos

19.12.2008.

26 222

26 158

26 091

26 145

27 439

19 896

 

 

151 951

Valsts kase KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai

21.05.2015.

3 722

4 307

4 193

4 083

3 973

3 864

3 752

18 668

46 562

Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā

21.08.2015.

17 852

20 746

20 202

19 675

19 146

18 629

18 089

93 792

228 131

Valsts kase Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana

05.07.2016.

11 524

13 137

12 798

12 470

12 142

11 820

11 485

66 680

152 056

Valsts kase Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei

22.07.2016.

15 338

 

 

 

 

 

 

 

15 338

Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai

11.05.2017.

8 958

10 611

10 343

10 086

9 827

9 574

9 309

61 592

130 300

Valsts kase Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai

31.08.2017.

2 743

3 200

3 120

3 043

2 966

2 889

2 810

19 154

39 925

Valsts kase Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai

23.05.2018.

4 003

4 754

4 637

4 524

4 411

4 300

4 184

31 010

61 823

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

21.06.2018.

42 642

13 654

13 550

13 483

4 862

1 877

907

 

90 975

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

21.06.2018.

196 059

211 220

198 813

193 116

163 549

151 296

146 653

504 282

1 764 988

Valsts kase Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai

02.07.2018.

3 655

4 256

4 151

4 050

3 949

3 850

3 745

27 761

55 417

Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai

31.07.2018.

6 824

8 104

7 905

7 713

7 522

7 335

7 138

54 293

106 834

Valsts kase Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai

21.08.2018.

11 454

13 742

13 405

13 080

12 755

12 439

12 105

92 080

181 060

Valsts kase Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes"

05.09.2018.

8 071

9 112

8 888

8 673

8 458

8 248

8 027

61 059

120 536

Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta" īstenošanai

25.09.2018.

21 476

23 343

22 770

22 219

21 668

21 130

20 562

156 429

309 597

Valsts kase Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilot teritorijas" investīciju daļas īstenošanai

19.12.2018.

1 929

2 000

1 953

1 895

1 836

1 778

1 720

1 665

14 776

Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai.

03.04.2019.

5 558

5 909

5 726

5 546

5 366

5 186

1 278

 

34 569

Valsts kase ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai

15.04.2019.

8 978

10 699

10 439

10 190

9 940

9 697

9 439

75 485

144 867

Valsts kase ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai

15.05.2019.

6 807

8 323

8 120

7 928

7 734

7 547

7 347

60 170

113 976

Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai

15.05.2019.

27 227

33 288

32 484

31 712

30 938

30 187

29 390

240 680

455 906

Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3. kārta" īstenošanai

15.05.2019.

6 114

7 475

7 295

7 122

6 947

6 780

6 600

54 050

102 383

Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana" īstenošanai

22.05.2019.

5 982

7 158

6 985

6 819

6 653

6 492

6 320

51 758

98 167

Valsts kase Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošanai

22.05.2019.

17 738

21 225

20 712

20 220

19 727

19 248

18 740

153 473

291 083

Valsts kase Projektam "Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve"

08.05.2020.

8 959

9 711

9 376

9 047

8 718

8 390

8 058

3 910

66 169

Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai"

30.06.2020.

46 488

47 842

46 210

44 610

43 005

41 410

39 794

36 838

346 197

Valsts kase JZF projekta "Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai

01.07.2020.

3 841

4 138

4 002

3 869

3 735

3 602

3 468

1 691

28 346

Valsts kase Projektam "Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas" īstenošanai

13.08.2020.

18 127

19 804

19 170

18 548

17 925

17 305

16 677

11 711

139 267

Valsts kase EJZF projekta "Vecās bākas placis" īstenošanai

09.09.2020.

4 081

4 068

4 055

4 041

4 028

4 015

4 001

2 993

31 282

Valsts kase Projektam "Bocmaņu laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve, Salacgrīvā, Salacgrīvas novada"

07.10.2020.

28 115

28 833

27 948

27 056

26 162

25 272

24 372

17 741

205 499

Valsts kase Projekta "Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā" īstenošanai

28.04.2021.

8 902

9 864

9 572

9 285

8 998

8 714

8 424

12 102

75 861

Valsts kase Projekta "Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā" īstenošanai

22.06.2021.

15 429

15 692

15 146

6 300

 

 

 

 

52 567

Valsts kase Projekta "Auto stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā" īstenošanai

22.06.2021.

9 135

9 892

9 593

9 300

9 006

8 714

8 418

9 874

73 932

Valsts kase Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve

21.07.2021.

22 626

23 377

22 551

21 732

6 722

 

 

 

97 008

Valsts kase Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā

26.08.2021.

31 056

35 972

35 008

34 080

33 150

32 243

31 288

214 593

447 390

Valsts kase Sila ielas pārbūve Salacgrīvā

26.08.2021.

42 660

51 183

49 923

48 723

47 519

46 358

45 110

440 067

771 543

Valsts kase Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošai šosejas paralēlai brauktuvei

06.10.2021.

9 046

9 419

9 149

8 877

8 604

8 334

8 059

13 462

74 950

Valsts kase Investīciju projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā" īstenošanai

18.10.2022.

2 160

7 571

7 411

7 178

6 945

6 716

6 478

33 040

77 499

KOPĀ:

x

x

723 287

751 543

716 458

686 438

616 325

575 135

533 747

2 622 103

7 225 036

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi

Valsts kase Projekta "Dienas aprūpes centra ēkas Parka ielā 2, Staicelē būvprojekta izstrāde" īstenošanai

08.02.2018.

816

 

 

 

 

 

 

 

816

Valsts kase Projekta "Dabas zinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai" īstenošanai

08.02.2018.

6 124

6 279

6 080

5 882

5 684

1 393

 

 

31 442

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām "Sabiedriskajā centrā" Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai

05.04.2018.

2 726

2 853

2 761

2 672

2 583

636

 

 

14 231

Valsts kase Projekta "Būvprojekta izstrāde lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas izglītības grupām, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai

05.04.2018.

841

 

 

 

 

 

 

 

841

Valsts kase Investīciju projekta "Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā" īstenošanai

26.04.2018.

5 461

5 277

5 112

4 947

4 782

2 331

 

 

27 910

Valsts kase Dokumentācijas izstrādei projektam "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve"

26.04.2018.

1 224

 

 

 

 

 

 

 

1 224

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

28.06.2018.

220 372

232 976

226 238

210 472

161 500

133 205

125 367

619 763

1 929 893

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai

03.07.2018

4 584

5 639

5 524

5 416

5 307

5 205

5 091

74 665

111 431

Valsts kase Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Staiceles un Alojas pilsētai" dokumentācijas izstrādei

27.08.2018

1 633

 

 

 

 

 

 

 

1 633

Valsts kase Prioritāro investīciju projektu "Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts" un "Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana" īstenošanai

27.08.2018.

5 542

6 205

6 034

5 869

5 702

5 537

5 369

18 657

58 915

Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā" īstenošanai

05.10.2018.

5 092

5 430

5 303

5 182

5 059

4 942

4 815

44 939

80 762

Valsts kase Projekta "Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai

12.11.2018.

13 287

14 363

14 150

13 876

13 601

13 342

13 051

195 819

291 489

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā" īstenošanai

12.11.2018.

2 187

2 246

2 190

2 131

2 071

2 012

1 950

7 204

21 991

Valsts kase ELFLA projekta "Alojas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai

12.11.2018.

6 418

6 644

6 492

6 324

6 156

5 990

5 818

31 378

75 220

Valsts kase ELFLA projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" īstenošanai

12.11.2018.

1 054

1 082

1 056

1 027

998

970

940

3 472

10 599

Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Audēju ielas pārbūve" īstenošanai

26.11.2018.

665

1

 

 

 

 

 

 

666

Valsts kase Projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai

25.07.2019.

69 143

86 169

84 440

82 824

81 205

79 679

77 965

1 204 771

1 766 196

Valsts kase ELFLA projekta "Grants ceļa Silnieki–Jaunpuriņi pārbūve" īstenošanai

05.12.2019.

1 033

1 055

1 027

995

964

931

576

 

6 581

Valsts kase Projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē" īstenošanai

07.10.2020.

10 560

11 579

11 328

11 074

10 819

10 575

10 308

128 749

204 992

Valsts kase Projekta "Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā" īstenošanai

15.10.2020.

6 622

7 126

6 981

6 824

6 667

6 517

6 352

79 339

126 428

Valsts kase ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai

11.12.2020.

4 614

4 930

4 830

4 697

4 563

4 432

4 295

22 140

54 501

Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai

06.05.2021.

135 450

161 145

155 051

150 073

141 058

134 007

130 691

1 420 016

2 427 491

Valsts kase Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa VSK pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā.

15.07.2021.

11 660

14 851

14 518

14 205

13 891

13 592

13 262

172 794

268 773

Valsts kase Vilzēnu tautas nama pārbūve

15.07.2021.

7 270

9 265

9 058

8 863

8 667

8 481

8 275

108 345

168 224

Valsts kase ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai

20.08.2021.

11 473

21 945

21 295

16 078

11 103

10 862

10 595

139 827

243 178

Valsts kasē Projektam "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Staiceles kultūras nama ēkā – Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā"

Plānots

3 213

43 663

42 618

41 333

40 048

38 763

37 478

144 798

391 914

KOPĀ:

x

x

539 064

650 723

632 086

600 764

532 428

483 402

462 198

4 416 676

8 317 341

AIZŅĒMUMI KOPĀ

 

 

3 308 697

3 680 276

3 558 327

3 395 030

3 101 968

2 744 165

2 419 664

13 821 065

36 029 192

Galvojumi

Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi

"SEB banka" AS Pāles ŪSIA

09.07.2014.

7 752

7 520

 

 

 

 

 

 

15 272

"SEB banka" AS Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu pagasta Ozolaines ciemā

29.10.2015.

7 692

7 394

7 046

 

 

 

 

 

22 132

Valsts kase Projekta "Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve Cēsu 31 KM" īstenošanai

14.05.2019.

274 869

274 856

266 826

258 905

250 988

243 095

79 635

 

1 649 174

Valsts kase Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos" īstenošanai

18.05.2021.

11 764

11 643

11 513

11 387

11 261

11 139

11 009

88 826

168 542

Valsts kase SIA "Limbažu siltums" projekta "Sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu nomaiņa Jūras ielā Limbažos"

19.08.2022.

5 404

18 846

18 213

17 584

16 956

16 336

15 700

37 734

146 773

KOPĀ:

x

x

307 481

320 259

303 598

287 876

279 205

270 570

106 344

126 560

2 001 893

Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi

Valsts kase SIA "Salacgrīvas ūdens" notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu

05.08.2019.

15 782

18 730

18 257

17 802

17 348

16 907

16 439

134 263

255 528

Valsts kase SIA "Salacgrīvas ūdens" projektam "Mikro filtrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauku rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI" īstenošanai

03.06.2021.

8 538

10 520

10 255

10 002

9 749

9 505

9 243

87 508

155 320

KOPĀ:

x

x

24 320

29 250

28 512

27 804

27 097

26 412

25 682

221 771

410 848

Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi

Valsts kase Granulu apkures katla iegādei un uzstādīšanai

05.11.2019.

5 258

3 928

 

 

 

 

 

 

9 186

Valsts kase Apkures katlu iegādei un katlu mājas rekonstrukcijai

11.06.2020.

43 968

51 287

47 910

44 709

43 417

42 167

40 831

350 876

665 165

Valsts kase Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcijai un jaunu posmu izbūvei

11.12.2020.

33 663

33 410

33 115

32 840

32 564

32 305

32 012

608 690

838 599

Valsts kase Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve

03.06.2021.

3 193

3 941

3 894

3 389

2 891

2 863

2 830

53 423

76 424

KOPĀ:

x

x

86 082

92 566

84 919

80 938

78 872

77 335

75 673

1 012 989

1 589 374

GALVOJUMI KOPĀ

 

 

417 883

442 075

417 029

396 618

385 174

374 317

207 699

1 361 320

4 002 115

Kopā saistības    

3 726 580

4 122 351

3 975 356

3 791 648

3 487 142

3 118 482

2 627 363

15 182 385

40 031 307

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem

12.6%

13.9%

13.4%

12.8%

11.8%

10.5%

8.9%

x

x

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

 

 

 

 

 

 

 

 

29 592 418

 

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par Limbažu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Domes priekšsēdētāja ziņojums

Pašvaldības, veidojot savus budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī no veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

2023. gada Limbažu novada pašvaldības budžets ir finanšu plāns gadam, kurā noteikti pašvaldības ieņēmumi un izdevumi konkrētiem mērķiem. Pašvaldības budžeta ieņēmumi veidojas no nodokļiem, nodevām, un citiem maksājumiem, kā arī no ES fondu piesaistītajiem finanšu līdzekļiem.

Sastādot 2023. gada budžetu pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Lai veiksmīgi uzsāktu 2023. gadu ir izstrādāti un pieņemti vairāki pašvaldības saistošie noteikumi, nolikumi un iekšējās kārtības noteikumi.

2023. gadā turpināsies 2022. gadā un iepriekšējos gados uzsāktie projekti Alojas, Salacgrīvas un Limbažu apvienību pārvaldēs, pagastu un ciemu teritorijās.

Limbažu novada stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai izvirzītās attīstības prioritātes ir minētas 2022. gada 28. jūlijā apstiprinātajā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.–2046. gadam un Attīstības programmā 2022.–2028. gadam.

Par prioritāti uzskatu cilvēku, kurš ir novada attīstības dzinējspēks un kurš dzīvo un strādā novadā ar attīstītu infrastruktūru, stabilu uzņēmējdarbību, plašām izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un atpūtas iespējām, kā arī ar racionāli un ilgtspējīgi izmantotiem dabas resursiem.

Šajā gadā, jau uzsākusi darbību visā novadā Limbažu novada Uzņēmēju Konsultatīvā padome, kas pašvaldībai varētu sniegt vērtīgus padomus uzņēmējdarbības jomā. Plānojam jaunievedumus investīciju piesaistē.

2023. gada Limbažu novada budžets pamatā paredz nodrošināt jaunizveidotās un esošās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir veidojies apvienojot līdzšinējos trīs novadus, Alojas, Salacgrīvas un Limbažu. Attīstības tempus vēl arvien varētu traucēt iepriekšējo gadu uzņemtās kredītsaistības un racionālu projektu realizācijas trūkums, kas saņemts mantojumā. Nākamo realizējamo projektu izvēlē par pamatu vajadzētu ņemt energoresursu taupošus projektus, kas patlaban piedzīvo lielu cenu kāpumu. Nopietni jāizvērtē nepieciešamību investēt Ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanā, uzņēmumu stabilitātes un vides jautājumu risināšanai.

Arī 2023. gadā, budžeta iespēju robežās, turpināsim atbalstīt novada biedrību iniciatīvas, jo kopienu iesaiste pašvaldības procesu pilnveidošanā un projektu īstenošanā ir ļoti svarīga.

Ir manāms, ka ir pieaugusi interese par nekustamo īpašumu iegādi mūsu novadā. Attālinātā darba iespējas un noteiktie ierobežojumi maina cilvēku ieradumus. Cilvēki izvērtējuši, attālināta darba iespējas, dzīvi mierā un klusumā, izvairoties no sastrēgumiem lielpilsētas, laika un finanšu ekonomiju. Mūsu novada potenciāls ir pilsētas un ciemi, lauki, jūra, klusums, miers un svaigs gaiss, nākotnē mobilitātes iespējas RAIL Baltica dzelzceļš, kas jau iespējams 2026. gadā, būtiski mainīs dzīvi mūsu novadā.

Lai uzrunātu un ieinteresētu cilvēkus pārcelties dzīvot pie mums, ir jārisina dzīvokļu jautājums un to bez uzņēmēju iesaistes izdarīt nav viegli. Jāmeklē risinājumi jau neizmantotajā esošajā dzīvojamā fondā, tā nonākšanai dzīvojamā fonda tirgū.

Mēs dzīvojam spraigā, interesantā, ne vieglā, piedzīvojumu pilnā laikā, kas var gan dod gan izaugsmi, gan atpalicību. Labas idejas, sabiedrības un domājošu cilvēku iesaiste, var būt par pamatu labu rezultātu sasniegšanai!

Pašvaldības struktūra

Limbažu novada attīstības stratēģija – galvenie mērķi, prioritātes 2023.–2025. gadam

Limbažu novada stratēģiskie mērķi un to sasniegšanai izvirzītās attīstības prioritātes ir noteiktas Limbažu novada domes 2022. gada 28. jūlijā ar lēmumu Nr. 778, (protokols Nr. 11, 38.) apstiprinātajā Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.–2046. gadam un Attīstības programmā 2022.–2028. gadam.

Ilgtermiņa vīzija: Kā prioritāte ir noteikts cilvēks, kurš ir novada attīstības dzinējspēks un kurš dzīvo un strādā novadā ar attīstītu infrastruktūru, stabilu uzņēmējdarbību, plašām izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iespējām, kā arī ar racionāli un ilgtspējīgi izmantotiem dabas resursiem.

Stratēģiskie mērķi:

• Izglītots, radošs, inovatīvs, sabiedriski aktīvs un vesels iedzīvotājs

• Uzņēmējdarbību veicinoša vide

• Vides ilgtspējīga attīstība

• Iekļaujoša un efektīva pārvaldība

Ilgtermiņa prioritātes:

• Cilvēkresursu attīstība un dzīves kvalitātes paaugstināšana

• Uzņēmējdarbības attīstība

• Daba, ilgtspējīga apsaimniekošana, mobilitāte

• Sabiedrības pašiniciatīvas stiprināšana

Vidēja termiņa prioritātes:

• Kvalitatīvi publiskie pakalpojumi

• Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

• Kvalitatīva infrastruktūra un atbildīga dabas resursu izmantošana un saglabāšana

• Pieejamība un atklātība

2023. gadā turpināsies 2022. gadā vai iepriekšējos gados uzsāktie projekti:

Gada sākumā noslēgsies Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta "Vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" Nr. 9.2.4.2/16/I/028 īstenošana, kopējās izmaksas 105 851 EUR, bet turpināsies projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/059 īstenošana (Rīcības plāna (RP) prioritāte Nr. 1, rīcības virziens Nr. 1.3.). Tā mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un ievērošanu. Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas 351 035 EUR apmērā. Projekts 100 % tiek finansēts no ESF un Valsts budžeta dotācijas (VBD) līdzekļiem.

Tāpat noslēgsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti "SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" Nr. 9.3.2.0/21/A/075 un "SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" Nr. 9.3.2.0/21/A/074 (IP pasākumi Nr. 13 un 14). Projektu kopējās izmaksas ir 18370,73 EUR, t.sk. 1793,69 EUR Limbažu novada pašvaldības finansējums, 14989,88 EUR ERAF un 1587,16 EUR VBD.

2023. gadā tiks pabeigti Zvejnieku parka estrādes pārbūves darbi Salacgrīvā (IP pasākums Nr. 37). Pārbūves darbu pabeigšanai 2023. gada budžetā pieejams pašvaldības finansējums 150 023 EUR apmērā. Kopumā objektā darbi tika uzsākti 2020.gadā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā "Saviļņojošā Vidzeme"" ietvaros, kura kopējās izmaksas 1 081 560,90 EUR, t.sk. ERAF finansējums 811 478 EUR, VBD 35 800,50 EUR, pašvaldības finansējums 234 282,40 EUR .

Līdz 2023. gada 31. maijam tiks paveikti Zvejnieku parka stadiona vieglatlētikas sektoru pārbūves (IP pasākums Nr. 36) atliktie darbi 70 888,20 EUR apmērā. Būvobjekta kopējās izmaksas 646 803 EUR. Būve ekspluatācijā pieņemta 2022. gada 28. decembrī.

2023. gada februārī pabeigta būvprojekta izstrāde tiltam pār Salacu autoceļa A1 (E67) Rīga – Ainaži 91,10 km (IP pasākums Nr. 88). Kopējās projektēšanas un ekspertīzes izmaksas 194 543,80 EUR. Finansējuma atlikums uz 2023. gada sākumu 164 830 EUR, tai skaitā 31 968 EUR pašvaldības budžeta līdzekļi un 132 862 EUR Satiksmes ministrijas piešķirtais līdzfinansējums no autoceļu fonda līdzekļiem.

Skultes pagastā turpināsies Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēts projekts "Pašvaldības autoceļa "Rūpes – Lauči" pārbūve" Nr. 21-09-FL05-F043.0202-000006 (Investīciju plāna (IP) pasākums Nr. 55) (atlikušās izmaksas ap 147 262 EUR).

Limbažu pilsētā turpināsies Jūras ielas pārbūve (IP pasākums Nr. 53). Objekta kopējās izmaksas 1551070,25 EUR, no kurām 2022. gadā piešķirtā Valsts budžeta mērķdotācija ir 717195,84 EUR (mērķdotācija 2023. gadam 386182,38 EUR) Izmaksas 156490,43 EUR bez PVN apmērā nodrošina SIA "Limbažu siltums".

Limbažu pagastā tiks īstenots ERAF līdzfinansēts projekts "Degradētās teritorijas revitalizācija Lādezera ciemā, uzlabojot pieejamību" Nr. 5.6.2.0/22/I/015 (IP pasākums Nr. 72), kurā paredzēta ceļa pārbūve uz komercdarbības teritoriju. Kopējās izmaksas tiks noteiktas pēc iepirkumu veikšanas, budžetā paredzēti 11253,00 EUR ceļa pārbūves būvprojekta aktualizācijai.

Umurgas pagastā turpināsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošana (IP pasākums Nr. 60). Projekta kopējās plānotās izmaksas 262 692,43 EUR, t.sk.: ERAF 214 584,24 EUR, VBD 9466,95 EUR, pašvaldība 38 641,24 EUR.

Turpināsies ERAF līdzfinansēts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā" Nr. 4.2.2.0/21/A/064 (IP pasākums Nr. 42). Projekta kopējās plānotās izmaksas 549730,93 EUR, t.sk. ERAF 262593,72 EUR, VBD 11585,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 275552,19 EUR.

Paredzēta projekta "Pašvaldības ēkas Parka ielā 2, Staicelē, pārbūve un energoefektivitātes pasākumi" uzsākšana, veicot ēkas pārbūves un energoefektivitātes uzlabošanas darbus (IP pasākums Nr. 2). Budžetā paredzēts finansējums 22000 EUR projektēšanas darbu veikšanai.

Tāpat arī tiks uzsākta būvniecības dokumentācijas sagatavošana/aktualizācija vairāku citu ēku: Viļķenes kultūras nams, pansionāta ēka Pociemā, ēka Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, un ēka Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā, energoefektivitātes uzlabošanai (IP pasākums Nr. 52, 57, 59 un 94), lai varētu pretendēt ERAF finansējuma saņemšanai būvdarbu veikšanai.

Tiks uzsākta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (AF) projekta "Vides pieejamības nodrošināšana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos" Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/005 (IP pasākums Nr. 71). Vides pieejamībai paredzēts izbūvēt vertikālo pacēlāju, nodrošināt atbilstošus durvju platumus, evakuācijas ceļus un signālus utml. Kopējās izmaksas plānotas 134310 EUR, no tām 111000 EUR AF līdzfinansējums, 23310 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Skultes pagastā tiks uzsākta projekta "PII Aģupīte paplašināšana Mandegās" īstenošana bērnu rindas mazināšanai (IP pasākums Nr. 15). Budžetā paredzēts finansējums ēkas piebūves izveides metu konkursa organizēšanai 15000 EUR.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks uzsākta projekta "Sportistu viesnīcas Limbažos iekštelpu atjaunošana" īstenošana – projektēšanas darbi (RP prioritāte Nr. 1, rīcības virziens Nr. 1), kam budžetā paredzēts finansējums 29887 EUR.

Iedzīvotāji, struktūra, izmaiņas, nodarbinātība

Pēc PMLP datiem uz 2022. gada 1. jūliju iedzīvotāju skaits novadā ir 29731.

Novada lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pagastos, t.i., 17147 iedzīvotāji. Savukārt novada piecās pilsētās dzīvo 12584 iedzīvotāji.

PMLP statistikas dati uz 2022. gada 1. jūliju

Novadā vislielākā iedzīvotāju daļa ir darbspējas vecumā, t.i., no 15 līdz 64 gadu vecumam. Iedzīvotāji pēc darbspējas vecuma sastāda gandrīz 1/4 no kopējā iedzīvotāju skaita. Iedzīvotāju grupa līdz darbspējas vecumam sastāda vismazāko daļu.

PMLP statistikas dati uz 2022. gada 1. jūliju

Kopējā iedzīvotāju dzimumu samēra ziņā, novadā ir sieviešu pārsvars:

PMLP statistikas dati uz 2022. gada 1. jūliju

Aplūkojot darbspējas vecuma un dzimuma struktūru novadā, līdzīgs dzimumu samērs redzams grupā, kurā iedzīvotāji ir līdz darbspējas vecumam (1871/2025). Darbspējas vecuma grupā vērojams vīriešu pārsvars (9019/10181). Savukārt vērtējot pēc darbaspējas vecuma, situācija, tāpat kā kopumā Latvijā, ir pretēja – pārsvars ir sieviešu pusē (4185/2450). Tas varētu būt izskaidrojams ar sieviešu garāku dzīvildzi.

PMLP statistikas dati uz 2022. gada 1. jūliju

Novadā vērojams bērnu, kuri ir vecumā no 7 līdz 17 gadiem, pārsvars.

PMLP statistikas dati uz 2022. gada 1. jūliju

Uzņēmējdarbība un tūrisms

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri Limbažu novada pašvaldības aģentūra "LAUTA" apvieno tūrisma informācijas centrus Salacgrīvā, Limbažos, Staicelē, tūrisma informācijas punktu Ainažos, uzņēmējdarbības atbalsta centru "Sala" Ungurpilī, uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības attīstības centru Limbažos un uzņēmējdarbības atbalsta centru "Bāka" Salacgrīvā, pievienota Limbažu novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļa "Alda".

Budžeta finansējuma ietvaros tiks turpinātas līdz šim aizsāktās aktivitātes. Sadarbībai ar uzņēmējiem, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un uzturēt efektīvu dialogu starp Limbažu novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas ir saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības attīstību novadā darbojas Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kura uz sēdēm tiekas vidēji reizi mēnesī. Tās sastāvā ir uzņēmēji no dažādām nozarēm – ražošanas, būvniecības, tirdzniecības, restorānu un ēdināšanas, tūrisma un citām nozarēm.

Atbalstot uzņēmējdarbības iniciatīvu veidošanos un jaunu uzņēmumu rašanos un jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, turpināsies konkurss "Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā", paredzot grantu finansējumu līdz 3000 EUR apmērā dažādu jaunu uzņēmējdarbības iniciatīvu attīstībai.

Turpinās grantu konkurss "Radīts Piejūrā", kas izveidots ar mērķi popularizēt Limbažu novadā radītās preces un pie vietējiem pakalpojumu sniedzējiem pieejamos pakalpojumus, lai paaugstinātu vietējās produkcijas konkurētspēju un padarītu pievilcīgāku novada uzņēmējdarbības vidi. "Radīts Piejūrā" atrodas veikala "TOP" telpās, Salacgrīvā. 2023. gadā plānots piesaistīt finansējumu līdzīga veikala izveidei Limbažos. Sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu plānota vienota vietējās produkcijas preču zīmola izveide un attīstība. Turpināsim tradīciju organizēt Limbažu novada uzņēmēju dienu un konkursu gada uzņēmēju apbalvošanai vairākās nominācijās, lai suminātu novada uzņēmējus par sasniegto, kā arī, lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar novada uzņēmējiem.

2023. gadā turpinās un noslēgsies "Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2023.–2030. gadam" izstrāde. Stratēģijas mērķis ir veicināt teritoriāli sabalansētu un ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību un mijiedarbību ar citām nozarēm, attīstīt konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu un nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietojumu, ņemot vērā jaunākās tūrisma nozares tendences, pētījumus un ieinteresēto pušu diskusiju rezultātus. Turpināsim Limbažu novada tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanu iesaistoties projektos, lai pilnveidotu tūrisma infrastruktūru, jaunu tūrisma produktu izveidi, rīkosim apmācības, seminārus – uzņēmēju iesaistei un kvalitātes celšanai pakalpojumu sniegšanā. Līdzdarbosimies Vidzemes piekrastes tūrisma klāstera "Saviļņojošā Vidzeme" attīstībā, lai veicinātu teritorijas kopīgo konkurētspēju Latvijā un eksportspēju ārvalstīs.

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas nodaļā "Alda" galvenās prioritātes ir zivju resursu aizsardzība, 2023. gadā Limbažu Lielezera pludmales un dabas takas sagatavošana jaunajai pludmales sezonai, tai skaitā bērnu rotaļlaukuma atjaunošana. Limbažu Lielezera pludmales un Vārzu pludmales Skultes pagastā atbilstības nodrošināšana Veselības inspekcijas un Zilā karoga kritērijiem. Popularizēsim Limbažu novadu Latvijā un ārvalstīs (mārketinga materiāli, tūroperatoru vizītes, dalība kaimiņu novadu uzņēmēju dienās, dalība tūrisma izstādēs u.c.), izmantojot iesāktās iestrādes – Limbažu novada lokāciju, vietējos, nacionālos un starptautiskos tūrisma maršrutus – tai skaitā Eiropas kultūras ceļus – "Hanza", dzelzs priekškara velomaršrutu "Euro Velo 13", Eiropas garo pārgājienu maršrutu E9–Jūrtaka Latvijā, Zaļos ceļus (Greenways).

Nodrošināsim Aģentūras iniciatīvu un līdzdalību tradicionālos un jaunos pasākumos apmeklētāju plūsmas piesaistīšanai. 2023. gadā Aģentūra līdzdarbojas Limbažu pilsētas astoņsimtgades svinību aktivitāšu nodrošināšanā.

2023. gada budžeta – finanšu informācija

Pašvaldības, veidojot savus budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī no veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets 2023. gadam sastāv no ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Limbažu novada pašvaldības kopbudžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.

Budžeta ieņēmumu kopapjoms un galvenie ieņēmumu avoti

Pašvaldības galvenais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas plānots 19’358’756 euro apmērā un sastāda 50 % no kopējiem plānotiem ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2022.gada izpildi pieaugums 2023. gadā sastāda tikai 226’864 euro. Otrs pašvaldības ieņēmumu avots ir nekustamā īpašuma nodoklis, kurš sastāda 5 % no kopējiem ieņēmumiem, plānots prognozes apmērā 1’837’010 euro, skatot 2023. gada izpildi ir samazinājums par 1’001’638 euro. Nekustamā īpašuma nodoklis ir pozīcija, kuras apjomu varētu pārskatīt, vadoties pēc izpildes. Izpilde ir atkarīga no iedzīvotāju maksātspējas, iedzīvotāju skaita, kuri saņem atvieglojumus vai maksā palielinātu nodokli atbilstoši spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem. Samazinājums pret 2022. gadu ir pozīcijā ieņēmumi no īpašumu iznomāšanas un pārdošanas par 934’948 euro, jo budžeta projektā nav plānoti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. 2022. gadā tika izstrādāta un 2023. gada sākumā apstiprināta "Limbažu novada pašvaldības īpašumu vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un atsavināšanas koncepcija", kura cita starpā, nosaka kārtību atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadalījumam un izlietošanai. Samazinājums Valsts budžeta transfertos skaidrojams ar to, ka mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam piešķirta 8 mēnešiem un iespējām piesaistīt ES fondu finansējumu projektu īstenošanai, kā arī naudas plūsmas grafikiem šī finansējuma atgūšanai pēc projektu īstenošanas.

Kods

Ieņēmumu un izdevumu veids

2022. gada izpilde, EUR

2023. gada plāns, EUR

Izmaiņas

 

IEŅĒMUMI

45 078 406

38 818 235

-6 260 171

01.000 Ienākuma nodokļi

19 131 892

19 358 756

226 864

04.000 Īpašuma nodokļi

2 838 648

1 837 010

-1 001 638

05.000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

74 650

73 000

-1 650

08.000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

4 532

1 028

-3 504

09.000 Valsts nodevas un maksājumi

34 889

20 347

-14 542

10.000 Naudas sodi un sankcijas

35 333

26 610

-8 723

12.000 Pārējie ne nodokļu ieņēmumi

158 810

74 372

-84 438

13.000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

1 346 573

411 625

-934 948

17.000 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

6 053

99 213

93 160

18.000 Valsts budžeta transferti

19 643 703

15 554 289

-4 089 414

19.000 Pašvaldību budžeta transferti

733 749

406 822

-326 927

21.000 Budžeta iestāžu ieņēmumi

1 069 574

955 163

-114 411

 

Budžeta izdevumu kopapjoms un izdevumi pēc funkcionālām kategorijām

Kods

Ieņēmumu un izdevumu veids

2022. gada izpilde, EUR

2023. gada plāns, EUR

Izmaiņas

  IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

42 362 341

44 486 158

2 123 817

01.000 Vispārējie valdības dienesti

3 055 591

4 095 170

1 039 579

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

444 958

478 208

33 250

04.000 Ekonomiskā darbība

6 523 514

4 432 334

-2 091 180

05.000 Vides aizsardzība

74 888

165 179

90 291

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3 844 009

5 778 570

1 934 561

07.000 Veselība

10 767

12 114

1 347

08.000 Atpūta, kultūra un sports

4 750 636

5 737 372

986 736

09.000 Izglītība

19 144 331

18 771 281

-373 050

10.000 Sociālā aizsardzība

4 513 647

5 015 930

502 283

Pašvaldības izdevumos būtiskākā daļa 18’771’281 euro vai 42 % sastāda izglītības izdevumi, nākošās lielākas sadaļas ar 13 % izdevumu struktūrā vai 5’737’372 euro ir atpūta, kultūra un sports un ar 5’778’570 euro pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. 11 % jeb 5’015’930 euro sastāda Sociālās aizsardzības izdevumi.

Izglītība 18’771’281 euro

Pirmsskolas izglītībai plānotais finansējums apmērs 4’179’018 euro, t.sk:

- Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādei "Buratīno" 360’514 euro,

- Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis" 277’248 euro,

- Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei "Spārīte" 497’762 euro,

- Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādei 197’258 euro,

- Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte" 239’518 euro,

- Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis" 487’267 euro,

- Alojas pirmsskolas izglītības iestādei "Auseklītis" 497’230 euro,

- Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas grupām 85’182 euro,

- Lādezera pamatskolas pirmsskolas grupām 72’923 euro,

- Pāles pamatskolas pirmsskolas grupām 64’803 euro,

- Umurgas pamatskolas pirmsskolas grupām 209’096 euro,

- Vidrižu pamatskolas pirmsskolas grupām 114’026 euro,

- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas pirmsskolas grupām 64’815 euro,

- Liepupes pamatskolas pirmsskolas grupām 109’547 euro,

- Staiceles pamatskolas pirmsskolas grupām 134’028 euro,

- Savstarpējiem norēķiniem par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem 120’000 euro,

- Pie izglītības pārvaldes rezervētais pašvaldības finansējums pirmsskolas pedagogu atalgojumam no 01.09.2023.–31.12.2023. 647’801 euro.

Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolu grupās uz 01.01.2023.

Nr. p.k.

Izglītības iestāde

Apgūst pirmsskolas izglītības programmu

Vecāki par 6 gadi

6-gadīgie

5-gadīgie

4-gadīgie

3-gadīgie

Jaunākā grupa no 1,5-gadīgie

Kopā pirmsskolā

1 Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde "Buratīno"

0

32

24

27

16

35

134

2 Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"

0

13

18

11

24

39

105

3 Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"

5

45

44

24

28

47

193

4 Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde

0

12

12

16

15

10

65

5 Pirmsskolas izglītības iestāde "Vilnītis"

6

32

38

30

24

34

164

6 Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"

2

30

28

28

22

24

134

7 Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte"

1

18

23

14

15

15

86

8 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

2

10

8

4

6

10

40

9 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

0

9

6

5

7

6

33

10 Lādezera pamatskola

1

7

5

9

7

9

38

11 Liepupes pamatskola

1

8

14

8

9

12

52

12 Limbažu novada speciālā pamatskola

4

0

1

2

1

 

8

13 Pāles pamatskola

1

5

7

4

1

6

24

14 Staiceles pamatskola

1

8

8

8

13

7

45

15 Umurgas pamatskola

0

16

13

17

16

27

89

16 Vidrižu pamatskola

1

10

15

7

12

15

60

KOPĀ

25

255

264

214

216

296

1 270

Pamata un vidējai izglītībai plānotais finansējuma apmērs 9 073 669 euro, t.sk:

- Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskolai 298’582 euro,

- Lādezera pamatskolai 442’746 euro,

- Pāles pamatskolai 259’957 euro,

- Umurgas pamatskolai 389’384 euro,

- Vidrižu pamatskolai 351’490 euro,

- Limbažu novada speciālai pamatskolai 632’764 euro,

- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai 405’119 euro,

- Liepupes pamatskolai 467’476 euro,

- Staiceles pamatskolai 381’289 euro,

- Limbažu Valsts ģimnāzijai 1’620’818 euro,

- Limbažu vidusskolai 1’357’323 euro,

- Salacgrīvas vidusskolai 998’590 euro,

- Alojas Ausekļa vidusskolai 766’293 euro,

- savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem 465’000 euro,

- Pie izglītības pārvaldes rezervētais pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam no 01.09.2023.–31.12.2023. 236’838 euro.

Audzēkņu skaits pamata un vidējās izglītības iestādēs uz 01.01.2023.

Nr. p. k.

Izglītības iestāde

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

10. klase

11. klase

12. klase

Arod grupas

kopā

1

Limbažu Valsts ģimnāzija

80

70

42

61

57

40

55

51

63

47

50

40

 

656

2

Limbažu vidusskola

53

48

48

44

37

47

51

39

57

43

35

45

 

547

3

Salacgrīvas vidusskola

31

37

27

30

36

30

39

53

28

22

22

11

 

366

4

Alojas Ausekļa vidusskola

35

30

17

20

33

17

17

30

17

11

14

10

 

251

5

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

10

7

6

5

5

2

11

6

5

 

 

 

 

57

6

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

3

5

5

7

7

9

12

14

12

 

 

 

 

74

7

Lādezera pamatskola

7

10

8

8

13

14

13

12

9

 

 

 

 

94

8

Liepupes pamatskola

9

15

10

10

3

6

7

9

12

 

 

 

 

81

9

Limbažu novada speciālā pamatskola

13

9

4

6

4

3

6

5

7

 

 

 

10

57

10

Pāles pamatskola

3

4

7

10

9

5

5

8

7

 

 

 

 

58

11

Staiceles pamatskola

8

12

9

6

8

7

14

16

14

 

 

 

 

94

12

Umurgas pamatskola

19

12

17

10

9

10

6

12

15

 

 

 

 

110

13

Vidrižu pamatskola

7

12

10

7

7

8

9

11

9

 

 

 

 

80

KOPĀ

278

271

210

224

228

198

245

266

255

123

121

106

10

2 525

Interešu un profesionālas ievirzes izglītībai plānotais finansējuma apmērs 2’717’170 euro, t.sk:

- Pirmsskolas izglītības iestādei "Vilnītis" 1’797 euro,

- Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskolai 5’422 euro,

- Lādezera pamatskolai 6’477 euro,

- Pāles pamatskolai 4’089 euro,

- Umurgas pamatskolai 15’099 euro,

- Vidrižu pamatskolai 6’934 euro,

- Limbažu novada speciālai pamatskolai 4’785 euro,

- Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai 7’193 euro,

- Liepupes pamatskolai 9’261 euro,

- Staiceles pamatskolai 6’681 euro,

- Limbažu Valsts ģimnāzijai 18’070 euro,

- Limbažu vidusskolai 14’806 euro,

- Salacgrīvas vidusskolai 28’919 euro,

- Alojas Ausekļa vidusskolai 17’974 euro,

- Limbažu mūzikas un mākslas skolai 315’926 euro,

- Salacgrīvas mūzikas skolai 166’425 euro,

- Salacgrīvas mākslas skolai 114’591 euro,

- Alojas mūzikas un mākslas skolai 152’290 euro,

- Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolai 143’145 euro,

- Limbažu novada Sporta skolai 927’310 euro,

- Limbažu Bērnu un jauniešu centram 243’528 euro,

- Pie izglītības pārvaldes rezervētais pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam no 01.09.2023.–31.12.2023. 252’166 euro

- Limbažu novada izglītības pārvaldei, projektiem un interešu izglītības pakalpojumiem 254’282 euro.

Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs uz 01.01.2023.

Izglītības iestāde Audzēkņu skaits
Alojas Mūzikas un mākslas skola

64

Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola

39

Limbažu Mūzikas un mākslas skola

192

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

474

Limbažu novada Sporta skola

713

Salacgrīvas Mākslas skola

84

Salacgrīvas Mūzikas skola

88

KOPĀ

1654

Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumiem plānotais finansējuma apmērs 415’571 euro

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem plānotais finansējuma apmērs 1’850’229 euro

Izglītības vadībai un pārējiem izglītības pakalpojumiem plānotais finansējuma apmērs 535’624 euro

Atpūta, kultūra un sports 5’737’372 euro

Atpūtas un sporta pasākumiem 1’631’406 euro, t.sk:

- SIA "Olimpiskais centrs "Limbaži"" deleģēto sporta infrastruktūras uzturēšanas funkciju īstenošanai 690’000 euro;

- SIA "Olimpiskais centrs "Limbaži"" komandu un treneru finansēšanai 39’145 euro;

- SIA "Olimpiskais centrs "Limbaži"" rīkotiem pasākumiem 23’501 euro;

- Sporta un atpūtas kompleksam "Zvejnieku parks" 455’281 euro;

- Biedrību sporta aktivitāšu un projektu atbalstam 76’795 euro;

- Projektiem 128’912 euro;

- Alojas apvienības pārvaldes teritorijas iestāžu sportam 55’803 euro;

- Limbažu apvienības pārvaldes teritorijas iestāžu sportam 161’969 euro.

Atpūta un kultūra 3’709’755 euro, t.sk:

- Muzeji 474’897 euro, t.sk:

o Limbažu muzejs 198’589 euro;

o Bārdu dzimtas memoriālais muzejs "Rumbiņi" 34’737 euro;

o Kultūras izglītības centrs "Melngaiļa sēta" 21’311 euro;

o Ķirbižu vides izglītības centrs 8’569 euro;

o Pāles novadpētniecības muzejs 21’727 euro;

o Salacgrīvas muzejs 139’965 euro;

o Alojas novadpētniecības centrs 10’598 euro;

o Staiceles Lībiešu muzejs "Pivālind" 39’401 euro.

- Bibliotēkas 880’794 euro, t.sk:

o Limbažu galvenā bibliotēka 516’785 euro;

o Salacgrīvas bibliotēka 206’132 euro;

o Alojas pilsētas bibliotēka 69’953 euro;

o Staiceles pilsētas bibliotēka 39’914 euro;

o Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka 19’358 euro;

o Braslavas pagasta bibliotēka 12’205 euro;

o Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 16’447 euro.

- Kultūras nami un centri 2’008’724 euro, t.sk:

o Limbažu apvienības pārvaldes teritorijas iestādes:

Limbažu kultūras nams 501’525 euro;

Limbažu teātra māja 35’720 euro;

Pāles kultūras nams 82’650 euro;

Pociema kultūras nams 98’719 euro;

Umurgas kultūras nams 58’924 euro;

Viļķenes kultūras nams 105’526 euro;

Skultes integrācijas centrs 87’763 euro;

Sporta un kultūras centrs "Vidriži"106’160 euro;

Limbažu pagasta sabiedriskā centra "Lādes vītoli" pasākumi 14’401 euro;

o Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijas iestāde

Salacgrīvas kultūras centrs 522’229 euro;

o Alojas apvienības pārvaldes teritorijas iestādes:

Alojas kultūras nams 87’967 euro;

Staiceles kultūras nams 99’079 euro;

Puikules tautas nams 55’581 euro;

Vilzēnu tautas nams 65’226 euro;

Brīvzemnieku pagasta kopienas centrs 87’254 euro;

- Limbažu novada Kultūras pārvaldes pasākumi 222’253 euro:

- Biedrību sporta aktivitāšu un projektu atbalstam 58’536 euro;

- Pārējie kultūras izdevumi 64’551 euro.

Pārējie citur neklasificētie sporta atpūtas kultūras pakalpojumi 396’211 euro, t.sk:

- Limbažu novada kultūras pārvalde 112’105 euro;

- Sabiedrisko attiecību nodaļa 284’106 euro.

Sociālā aizsardzība 5’015’930 euro, t.sk

- Atbalsts gados veciem cilvēkiem 2’425’480 euro

- Atbalsts ģimenēm ar bērniem 632’482 euro

- Atbalsts bezdarba gadījumā 36’070 euro

- Mājokļu atbalsts 260’000 euro

- Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām 214’500 euro

- Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 1’447’398 euro

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5’778’570 euro, t.sk:

- Alojas apvienības pārvaldes teritorijai 1’889’723 euro,

- Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijai 1’046’993 euro,

- Limbažu apvienības pārvaldes teritorijai 2’520’654 euro,

- Attīstības un projekta nodaļas darbības nodrošināšanai 217’601 euro,

- Finansējums atbalsta programmām 103’599 euro.

Ekonomiskā darbība 4’432’334 euro, t.sk:

- Pašvaldības aģentūrai "Lauta" 486’954 euro,

- Limbažu tirgus 40’638 euro,

- Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļai 483’733 euro,

- Limbažu novada būvvaldei 179’175 euro,

- Alojas apvienības pārvaldes teritorijai 256’885 euro,

- Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijai 815’353 euro,

- Limbažu apvienības pārvaldes teritorijai 1’669’993 euro,

- Salacgrīvas apvienības pārvaldes katlumājas 251’423 euro,

- Limbažu apvienības pārvaldes katlumājas 196’680 euro,

- Piešķirtie finansējumi 51’500 euro.

Vispārējie valdības dienesti 4’095’170 euro

Bez administrācijas izdevumiem šajā sadaļā iekļauti:

- Kredītu procenti un apkalpošanas maksājumi 670’000 euro,

- Rezerves fonds 500’000 euro,

Sabiedriskā kārtība un drošība 478’208 euro, t.sk:

- Limbažu novada pašvaldības policijai 411’763 euro,

- Administratīvai komisijai 42’745 euro,

- Finansējums biedrībām 23’700 euro.

Vides aizsardzība 165’179 euro

Veselība 12’114 euro – finansējums Korģenes FV punkta darbībai.

Izdevumi pēc ekonomiskām kategorijām

Kods

Ieņēmumu un izdevumu veids

2022. gada izpilde, EUR

2023. gada plāns, EUR

Izmaiņas

  IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

42 362 341

44 486 158

2 134 930

1000

Atlīdzība

21 226 386

21 782 098

555 712

2000

Preces un pakalpojumi

10 109 279

13 687 098

3 577 819

3000

Subsīdijas un dotācijas

976 671

1 084 046

107 375

4000

Procentu izdevumi

79 351

600 000

520 649

5000

 Pamatkapitāla veidošana

7 187 700

4 359 717

-2 827 983

6000

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas

2 149 382

1 987 142

-162 240

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

632 459

986 057

363 598

9000

Kapitālo izdevumu transferti

1113

0

-1113

Pašvaldības aizņēmumi uz 2023. gada sākumu

Nr.p.k.

Mērķis

Parakstīšanas datums

Atmaksas termiņš

Parāds uz pārskata perioda sākumu

1

Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekš finansēšanai.

05.10.2018

20.09.2028

147 292

2

Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" (Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai)" prieks finansēšanai.

16.11.2018

20.11.2028

115 800

3

EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai.

03.12.2019

20.11.2029

42 812

4

EJZF projekta "Vecās bākas placis" īstenošanai.

09.09.2020

20.08.2030

30 845

5

EJZF projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes–Lauči" pārbūve" īstenošanai.

24.03.2022

22.03.2032

199 133

6

ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai.

30.07.2018

20.07.2028

38 893

7

ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai.

15.04.2019

20.03.2039

112 385

8

ELFLA projekta "Alojas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai.

12.11.2018

20.10.2048

60 632

9

ELFLA projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" īstenošanai.

12.11.2018

20.10.2033

8 800

10

ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai.

21.10.2019

20.10.2029

69 160

11

ELFLA projekta "Grants ceļa Silnieki–Jaunpuriņi pārbūve" īstenošanai.

05.12.2019

20.11.2039

5 865

12

ELFLA projekta "Salacgrīvas novada Jennu ceļu pārbūve" īstenošanai.

07.05.2020

20.04.2030

57 120

13

ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai.

03.04.2019

20.03.2029

31 175

14

ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai.

15.05.2019

20.04.2039

352 968

15

ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā" (Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši) pārbūve) īstenošanai.

05.10.2018

20.09.2048

60 696

16

ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai.

02.04.2020

20.03.2030

65 975

17

ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai.

21.10.2019

20.10.2029

276 640

18

ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai.

02.04.2020

20.03.2030

40 426

19

ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai.

05.11.2019

20.10.2029

260 428

20

ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai.

15.05.2019

20.04.2039

88 242

21

ERAF projekta "Sporta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai.

29.10.2021

20.10.2031

222 438

22

ERAF projekta "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai.

03.10.2022

20.09.2032

30 000

23

ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai".

30.06.2020

20.06.2040

645 750

24

ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai.

17.06.2021

20.05.2031

43 177

25

ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai.

17.12.2020

20.11.2030

30 701

26

'ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai".

05.04.2018

20.03.2028

13 566

27

ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai.

02.07.2020

20.06.2030

617 390

28

ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai.

04.03.2022

20.02.2037

480 659

29

ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai.

11.10.2022

21.09.2037

94 354

30

ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai.

04.09.2019

20.08.2029

245 369

31

ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai.

12.10.2020

20.09.2030

359 755

32

ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai.

21.06.2021

20.06.2031

222 824

33

ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai.

11.12.2020

20.11.2035

43 532

34

ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai.

20.08.2021

20.08.2046

170 164

35

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilot teritorijās" investīciju daļas īstenošanai.

19.12.2018

20.12.2038

12 896

36

JZF projekta "Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai.

01.07.2020

20.06.2030

24 660

37

Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrum Latvijas upju baseinos.

19.12.2008

20.08.2028

148 610

38

KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai.

21.05.2015

20.05.2035

38 150

39

Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai.

02.07.2018

20.06.2038

43 400

40

Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai.

12.10.2020

20.09.2030

390 490

41

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā.

21.08.2015

20.08.2035

186 252

42

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta" īstenošanai.

15.05.2019

20.04.2039

79 266

43

SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3. kārta" īstenošanai.

25.09.2018

20.09.2038

240 471

44

Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai.

23.05.2018

20.05.2038

48 484

45

Dokumentācijas izstrādei projektam "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve".

26.04.2018

20.04.2023

1 219

46

ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai.

05.04.2018

20.03.2023

793

47

Investīciju projekta "Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā" īstenošanai.

26.04.2018

20.04.2028

25 532

48

Investīciju projektu īstenošanai.

28.06.2021

20.08.2037

1 458 481

49

Investīciju projektu īstenošanai.

21.06.2018

20.03.2029

89 282

50

Investīciju projektu īstenošanai.

21.06.2018

20.06.2034

1 498 132

51

Investīciju projektu īstenošanai.

28.07.2020

20.05.2034

541 704

52

Investīciju projektu īstenošanai.

28.07.2020

20.10.2028

98 360

53

Investīciju projektu īstenošanai.

28.07.2020

20.11.2035

353 952

54

Investīciju projektu īstenošanai.

28.07.2020

20.11.2041

6 845 380

55

Investīciju projektu īstenošanai.

28.06.2018

20.07.2038

1 607 581

56

Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu – mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai.

29.11.2018

20.11.2023

6 704

57

Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes".

05.09.2018

20.08.2038

93 870

58

Kultūras iestāžu investīciju projekta "Limbažu kultūras nama jumta pārbūve" īstenošanai.

01.10.2018

20.09.2023

6 882

59

Limbažu pagasta autoceļa "Šķērstiņi–Pīlādži" un Katvaru pagasta ceļa "Birznieki–Draužas" pārbūves izmaiņu projektu izstrādei.

30.08.2018

20.08.2023

1 775

60

Limbažu pilsētas ielu būvprojektu izstrādei.

07.03.2018

20.02.2023

3 416

61

Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" īstenošanai.

22.05.2019

20.05.2039

225 060

62

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei.

22.07.2016

20.07.2023

15 165

63

Pārjaunojuma līgums.

06.05.2021

20.09.2046

1 776 674

64

Prioritārā investīciju projekta "Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši) pārbūve" īstenošanai.

26.11.2018

20.11.2023

652

65

Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai.

30.07.2018

20.07.2028

159 735

66

Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai.

05.07.2021

20.06.2031

147 356

67

Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai.

03.07.2018

20.06.2048

76 398

68

Prioritārā investīciju projekta "Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām "Sabiedriskajā centrā" Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai.

05.04.2018

20.03.2028

13 041

69

Prioritārā investīciju projekta "Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā" īstenošanai.

12.11.2018

20.10.2033

18 260

70

Prioritārā investīciju projekta "Vilzēnu tautas nama pārbūve" īstenošanai.

15.07.2021

20.06.2046

114 774

71

Prioritārā investīciju projekta "Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve" īstenošanai.

21.07.2021

20.07.2041

89 662

72

prioritāro investīciju projektu "Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts" un "Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana" īstenošanai.

27.08.2018

20.08.2033

49 493

73

Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai.

31.08.2017

20.08.2037

31 624

74

Projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai 2019. gadā.

25.07.2019

20.07.2049

1 193 959

75

Projekta "Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā" īstenošanai.

15.10.2020

20.09.2045

85 175

76

Projekta "Auto stāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā" īstenošanai.

22.06.2021

20.06.2031

64 201

77

Projekta "Bocmaņa laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā", īstenošanai.

07.10.2020

20.09.2030

177 847

78

Projekta "Būvprojekta izstrāde lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmskolas izglītības grupām, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai.

05.04.2018

20.03.2023

840

79

Projekta "Dabas zinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai" īstenošanai.

08.02.2018

20.01.2028

28 707

80

Projekta "Dienas aprūpes centra ēkas Parka ielā 2, Staicelē būvprojekta izstrāde" īstenošanai.

08.02.2018

20.01.2023

815

81

Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai.

13.08.2020

20.07.2030

114 731

82

Projekta "Gājēju ietves, stāvlaukuma, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas" īstenošanai.

13.08.2020

20.07.2030

121 280

83

Projekta "Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošajai šosejas paralēlajai brauktuvei" īstenošanai.

06.10.2021

22.09.2031

64 330

84

Projekta "Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā" īstenošanai.

28.04.2021

21.04.2031

65 892

85

Projekta "Jaunatnes ielas pārbūves darbi Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai.

06.09.2018

20.08.2023

7 473

86

Projekta "Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā" īstenošanai.

22.06.2021

20.06.2031

49 505

87

Projekta "Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā" īstenošanai.

26.08.2021

20.08.2041

345 092

88

Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai.

26.07.2019

20.07.2029

109 701

89

Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai.

26.07.2018

20.07.2033

395 084

90

Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai.

30.07.2018

20.07.2033

306 805

91

Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai.

21.06.2021

20.06.2036

1 313 551

92

Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi–Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai.

20.12.2018

20.12.2028

61 272

93

Projekta "Salacgrīvas Meldru un Lašu ielu seguma atjaunošana" īstenošanai.

22.05.2019

20.05.2039

75 900

94

Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai.

31.07.2018

20.07.2038

83 475

95

Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai.

11.05.2017

20.05.2037

103 704

96

Projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā" investīciju īstenošanai.

18.10.2022

21.09.2037

58 149

97

Projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā" īstenošanai.

26.08.2021

20.08.2041

561 825

98

Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Staiceles un Alojas pilsētai" dokumentācijas izstrādei.

27.08.2018

20.08.2023

1 611

99

Projekta "Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa VSK pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā" īstenošanai.

15.07.2021

20.06.2046

183 607

100

Projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmskolas izglītības grupām Puikulē" īstenošanai.

07.10.2020

20.09.2045

138 229

101

Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā".

17.07.2018

20.07.2033

180 213

102

Projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai.

06.10.2021

22.09.2036

471 073

103

Projekta "Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži–Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai.

12.11.2018

20.10.2048

197 600

104

Projekta "Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai.

04.06.2018

20.05.2023

9 984

105

Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai.

21.08.2018

20.08.2038

141 561

106

Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošanai.

05.07.2016

20.06.2036

122 526

107

PII Randa renovācijai.

04.11.2005

20.01.2025

26 209

Kopā

28 710 528

Pašvaldības galvojumi uz 2023. gada sākumu

Nr.p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas datums

Atmaksas termiņš

Neatmaksātā summa uz pārskata perioda sākumu

1

"SEB banka" AS Pāles ŪSIA SIA "Limbažu siltums"

09.07.2014

27.10.2025

14 998

2

"SEB banka" AS Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Limbažu pagasta Ozolaines ciemā. SIA "Limbažu siltums"

29.10.2015

27.10.2025

20 831

3

Valsts kase Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve. SIA "Alojas Saimniekserviss"

11.12.2020

21.11.2050

727 888

4

Valsts kase Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve (nepieciešamo papildus darbu – jaunas siltumtrases posma izbūve uz adresi Rīgas iela 22, Alojā). SIA "Alojas Saimniekserviss"

03.06.2021

22.05.2051

63 557

5

Valsts kase Granulu apkures katlu iegāde un uzstādīšana. SIA "Alojas Saimniekserviss"

05.11.2019

20.09.2024

9 128

6

Valsts kase Jauna apkures katla iegāde un esošās katlu mājas – Skolas ielā 6A, Alojā, Alojas novadā rekonstrukcija. SIA "Alojas Saimniekserviss"

11.06.2020

20.05.2040

467 460

7

Valsts kase Mikro filtrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauku rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI. SIA "Salacgrīvas ūdens"

03.06.2021

20.05.2041

113 481

8

Valsts kase Notekūdeņu apsaimniekošana investīciju projekta īstenošana. SIA "Salacgrīvas ūdens"

05.08.2019

20.07.2039

194 563

9

Valsts kase Projekta "Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve Cēsu 31 KM" īstenošanai. SIA "Limbažu siltums"

14.05.2019

20.04.2029

1 484 606

10

Valsts kase Projekta "Sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu nomaiņa Jūras ielā, Limbažos" īstenošanai. SIA "Limbažu siltums"

19.08.2022

20.07.2032

117 893

11

Valsts kase Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos" īstenošanai. SIA "Limbažu siltums"

18.05.2021

23.04.2041

152 839

Kopā

3 367 244

Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks M. Beļaunieks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!