• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2023. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 28.02.2023., Nr. 42 https://www.vestnesis.lv/op/2023/42.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

28.02.2023., Nr. 42

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 23.02.2023.

OP numurs: 2023/42.16

2023/42.16
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Saldū 2023. gada 23. februārī

Grozījumi 2023. gada 26. janvāra Saldus novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2023. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 57. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu un 17. panta otro daļu un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 41 758 700 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi– 47 014 417 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 502 977 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 569 949 euro,

2.5.aizņēmumu pamatsummas atmaksa – 2 677 311 euro

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 198 877 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 188 877 euro.

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 10.61 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.–2025. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 500 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

10. Budžetā iekļautās summas autoceļu uzturēšanas, ielu apgaismojuma izbūves un atjaunošanas darbu veikšanai EUR 432 000 apmērā izlietojamas ar Budžeta un ekonomikas komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

11. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 100 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

12. Budžetā iekļautās summas EUR 85 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 6 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k. Iestādes nosaukums Mērķis Summa Piezīmes
    Ieņēmumi:    
1. Saldus novada pašvaldība Iedzīvotāju ienākuma nodoklis +112106  
2. Saldus novada pašvaldība Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds +24402  
    Kopā ieņēmumi: +136508  
    Izdevumi:    
1. Saldus novada pašvaldība Pulksteņa izgatavošana un uzstādīšana Saldus pilsētā +3448 Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem
2. Saldus novada pašvaldība Tehniskā projekta izstrāde ēkai Cieceres ielā 6, Saldus +2610 Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem
3. Saldus Sporta skola Peldbaseina ventilācijas iekārtu remonts +2652  
4. Kalnsētas pamatskola Elektroinstalācijas izbūve Veidenbauma 2A, Kalnsētas pamatskolas PII ēkā +4879  
5. Pilsētu un pagastu pārvaldes Mājokļu komisijas lēmums par finansējuma sadali pilsētu, pagastu pārvaldēm EUR 40.00 uz dzīvokli, kas ir izīrēts +36440  
6. Saldus novada pašvaldība Mājokļu komisija -36440  
7. Visas iestādes un pārvaldes Finansējums iestādēm no apkures, siltummezglu sakārtošanas, energoefektivitātes uzlabošana iestādēs budžeta līdzekļiem +23258 Pamatojoties uz noteikumiem Nr. 10 "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas, apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības finansējuma aprēķinu"
8. Saldus novada pašvaldība Apkures, siltummezglu sakārtošanas, energoefektivitātes uzlabošana iestādēs budžeta līdzekļi -23258  
9. Saldus novada pašvaldība Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem +121658  
10. Zirņu pamatskola Karstā ūdens boilera sūkņa apsaistes sistēmas pārbūve 1261  
    Kopā izdevumi: 136508  

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2023. gada 23. februāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 3, 57. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums Saldus novada pašvaldība P/a TIKSC P/a Sociālais dienests Kalnsētas pamatskola Gada plāns kopā
A B         1
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 34 023 386 2 217 237 4 490 664 1 027 413 41 758 700
1.0 Nodokļu ieņēmumi 16 378 479 2 130 077 3 010 755 0 21 519 311
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 14018699 2130077 3010755   19 159 531
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 2037780       2 037 780
5.4.0.0. Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 20000       20 000
5.5.0.0. Dabas resursu nodoklis 302000       302 000
2.0 Nenodokļu ieņēmumi 2 156 071 0 0 0 2 156 071
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu         0
8.9.0.0. Pārējie finanšu ieņēmumi 40000       40 000
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 4104       4 104
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 21896       21 896
10.1.0.0. Naudas sodi 25000       25 000
12.3.0.0. Nenodokļu ieņēmumi 5000       5 000
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 2 060 071 0 0

0

2 060 071
13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 554643       554 643
13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1505428       1 505 428
13.4.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas         0
3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 565 966 87 160 347 080 4 000 2 004 206
21.3.0.0. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1098851 87160 343080 4000 1 533 091
21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 467115   4000   471 115
5.0 Transferti 13 922 870 0 1 132 829 1 023 413 16 079 112
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 13 492 870 0 1 132 829 1 023 413 15 649 112
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 13492870 0 1132829 1023413 15 649 112
  t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 1062234       1 062 234
  t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai 5785299     1023413 6 808 712
  t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai 32898       32 898
  t.sk. PFIF 6329958       6 329 958
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 430 000 0 0 0 430 000
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 430000       430 000
II. KOPĀ IZDEVUMI 39 233 103 2 217 237 4 536 664 1 027 413 47 014 417
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 39 233 103 2 217 237 4 536 664 1 027 413 47 014 417
01.000 Vispārējie valdības dienesti 6290739       6 290 739
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 746083       746 083
04.000 Ekonomiskā darbība 510953 1101115     1 612 068
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10870082       10 870 082
07.000 Veselība 61669       61 669
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 2259613 1116122     3 375 735
09.000 Izglītība 18483964     1027413 19 511 377
10.000 Sociālā aizsardzība 10000   4536664   4 546 664
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 39 233 103 2 217 237 4 536 664 1 027 413 47 014 417
1.0. Uzturēšanas izdevumi 35 802 424 2 211 237 4 518 034 1 017 413 43 549 108
1.1. Kārtējie izdevumi 35 802 424 2 211 237 4 518 034 1 017 413 43 549 108
1100 Atlīdzība 15895564 1027627 1564165 681596 19 168 952
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 3963486 249569 459840 171220 4 844 115
2000 Preces un pakalpojumi

14519756

934041

523349

164597

16 141 743
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 44877 2529 3460 300 51 166
2200 Pakalpojumi 12385943 721804 322972 130127 13 560 846
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1919916 209496 196167 34170 2 359 749
2400 Izdevumi periodikas iegādei 20290 212     20 502
2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 148730   750   149 480
1.2. Procentu izdevumi 641 058 0 0 0 641 058
4000 Procentu izdevumi

641 058

0 0 0 641 058
4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm         0
4300 Pārējie procentu maksājumi 641058       641 058
1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 532560 0 1970680 0 2 503 240
3000 Subsīdijas un dotācijas

317000

0

13600

0

330 600
3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 317000   13600   330 600
6000 Sociālie pabalsti

215560

0 1957080

0

2 172 640
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 114060   803000   917 060
6300 Sociālie pabalsti natūrā     560000   560 000
6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 101500   594080   695 580
7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 250000 0 0   250 000
1.5. Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem 250000 0 0 0 250 000
7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 250000       250 000
2.1. Pamatkapitāla veidošana 3430679 6000 18630 10000 3 465 309
5000 Pamatkapitāla veidošana 3430679 6000 18630 10000 3 465 309
5100 Nemateriālie ieguldījumi 112896   2500   115 396
5200 Pamatlīdzekļi 3317783 6000 16130 10000 3 349 913
III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -5209717 0 -46000 0 -5255717
IV. Finansēšana 5209717 0 46000 0 5255717
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 7887028 0 46000 0 7933028
F21010000 Naudas līdzekļi 0 0 0 0 0
F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā          
F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās          
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 7887028 0 46000 0 7933028
F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā

8456977

0

46000

0

8502977

F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi) 6756002   14000   6770002
F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi) 1700975   32000   1732975
F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās

569949

0

0

0

569949

F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi) 300000       300000
F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi) 269949       269949
F40020000 Aizņēmumi -2677311       -2677311
F5001LĪDZ Līdzdalība komersantu pašu kapitālā          

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2023. gada 23. februāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 3, 57. §)

Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums Saldus novada pašvaldība P/ Sociālais dienests Gada plāns kopā
A B 1 1 1
I. KOPĀ IEŅĒMUMI 0 10 000 10 000
1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 0 0
5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 0 0 0
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 0 0 0
6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 10 000 10 000
23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 10 000 10 000
23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām      
23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām   10 000 10 000
II. KOPĀ IZDEVUMI 150 452 48 425 198 877
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 150 452 48 425 198 877
01.000 Vispārējie valdības dienesti 680   680
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana     0
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 16 950   16 950
09.000 Izglītība 132 822   132 822
10.000 Sociālā aizsardzība   48 425 48 425
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 150 452 48 425 198 877
1.0. Uzturēšanas izdevumi 150 452 7 014 157 466
1.1. Kārtējie izdevumi 150 452 7 014 157 466
1100 Atlīdzība      
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas      
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 3 865   3 865
2200 Pakalpojumi 144 483 7 014 151 497
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2 104   2 104
2.0. Kapitālie izdevumi 0 41 411 41 411
2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 41 411 41 411
5000 Pamatkapitāla veidošana 0 41 411 41 411
5200 Pamatlīdzekļi 0 41 411 41 411
III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -150 452 -38 425 -188 877
IV. Finansēšana 150 452 38 425 188 877
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 150 452 38 425 188 877
F21010000 Naudas līdzekļi 0 0 0
F21010000 AS Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 0 0 0
F21010000 AB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0 0 0
F22010000 Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 150 452 38 425 188 877
F22010000 AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 150 452 38 425 188 877
F22010000 AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0
F29010000 Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 0 0
F29010000 AS Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā 0 0 0
F29010000 AB Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2023. gada 23. februāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 3, 57. §)

Saldus novada pašvaldības saistības 

N.p.k. Nosaukums Gadi
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Turpmākajos gados Kopā
1. Kopā pavisam saistības (euro) 3 528 051,00 4 026 238,00 3 911 782,00 3 798 310,00 3 635 902,00 3 464 982,00 3 306 452,00 19 902 127,00 45 573 844,00
2. Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%) 10,61 12,11 11,77 11,43 10,94 10,42 9,95 X X
3. Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)                 33 242 411,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2023. gada 23. februāra sēdes
lēmumam (prot. Nr. 3, 57. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.–2025. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)

Nr.p.k. Nosaukums 2023. gads 2024. gads 2025. gads
1. Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu 269949 0 0
2. Saņemts pārskata periodā 1062234 1062234 1062234
3. Izlietots pārskata periodā 1332183 1062234 1062234
4. Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām 0    

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēšana (EUR)

Nr.p.k. Izdevumu veids 2023. gads 2024. gads 2025. gads
1. Ceļu un ielu būvprojektēšana      
2. Ceļu un ielu būvniecība      
3. Ceļu un ielu rekonstrukcija      
4. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 1332183 1062234 1062234
5. Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)      
6. Pārējie izdevumi      
  KOPĀ 1332183 1062234 1062234

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!