• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Jūrmalas pilsētas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 34 "Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 9.11.2023., Nr. 218 https://www.vestnesis.lv/op/2023/218.35

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes lēmums Nr. 904

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Vecrudzīši", Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā atcelšanu

Vēl šajā numurā

09.11.2023., Nr. 218

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 34

Pieņemts: 26.10.2023.

OP numurs: 2023/218.35

2023/218.35
RĪKI

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 34

Jūrmalā 2023. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 11, 65. p.)

Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu

I. Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības programmu (turpmāk – licence) un atļaujas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – atļauja) juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā licence tiek anulēta.

2. Saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas, lēmumu par licences/atļaujas izsniegšanu vai izsniegšanas atteikumu pieņemšanas kārtību.

3. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) izveido Jūrmalas Izglītības pārvalde (turpmāk – pārvalde) un apstiprina ar pārvaldes vadītāja rīkojumu.

4. Komisijai adresēts iesniegums un dokumenti iesniedzami pārvaldē, Dubultu prospektā 1, Jūrmala, LV-2015 vai elektroniska dokumenta formātā, nosūtot uz e-pastu: izglitiba@jurmala.lv.

II. Licences vai atļaujas saņemšanas kārtība

5. Interešu izglītības programmas licences saņemšanai pieteicējs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

5.1. noteikta parauga iesniegums (1. pielikums);

5.2. programma datorrakstā valsts valodā, kurā norādīts izglītības programmas nosaukums, mērķauditorija, mērķis, uzdevumi, saturs, apjoms (līdz 280 akadēmiskajām stundām), programmas īstenošanas plāns un metodes, plānotais rezultāts;

5.3. dokumenta (apliecības) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

5.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

5.5. dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

5.6. licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

5.7. pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

6. Pieaugušo neformālās izglītības atļaujas saņemšanai pieteicējs iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

6.1. noteikta parauga iesniegums (1. pielikums);

6.2. programma datorrakstā valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai" pielikumu;

6.3. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

6.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

6.5. dokuments, kas apliecina programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

6.6. atļaujas pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;

6.7. pieprasītājs dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un pieņem vienu no lēmumiem:

7.1. par licences vai atļaujas izsniegšanu;

7.2. par atteikumu izsniegt licenci vai atļauju;

7.3. par licences vai atļaujas anulēšanu.

8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences vai atļaujas piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences vai atļaujas pieprasītāju, piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli licences vai atļaujas pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un/vai dokumenti.

9. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai atļauju, ja:

9.1. licences vai atļaujas pieteikums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 5. un 6. punktā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi papildus pieprasītie dokumenti (kopijas);

9.2. licences vai atļaujas pieprasītāja kvalifikācija un izglītības dokumenti, finansiālais vai personāla nodrošinājums nevar nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmas īstenošanu;

9.3. licences vai atļaujas pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

9.4. izglītības programma neatbilst interešu vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences vai atļaujas anulēšanu, ja:

10.1. Licences vai atļaujas iesniedzējs nav veicis maksājumu par licences vai atļaujas saņemšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas;

10.2. izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

11. Par lēmumu atteikt izsniegt licenci vai atļauju un par licences vai atļaujas anulēšanu, pieteicēju informē elektroniski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Komisijas faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (Jomas iela 1/5, Jūrmala).

IV. Licences vai atļaujas izsniegšanas kārtība

13. Licenci vai atļauju sagatavo un izsniedz elektroniska dokumenta formā (2., 3. pielikums) 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences vai atļaujas izsniegšanu un maksas par licenci vai atļauju 34,74 euro (trīsdesmit četri euro un 74 centi) apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, saņemšanu Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norādītajā kontā.

14. Licenci vai atļauju izsniedz uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences vai atļaujas izsniegšanu.

V. Noslēguma jautājumi

15. Licences vai atļaujas izsniegšanas gadījumā, ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences vai atļaujas saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences vai atļaujas saņēmējas par tiem elektroniski paziņo Komisijai.

16. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 40 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību".

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

 

1. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
(prot. Nr. 11, 65. p.)

(fiziskās pers. vārds un uzvārds/juridiskās pers. nosaukums)
(personas kods/vai juridiskās adreses reģistrācijas numurs)
(deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese)
/
(tālrunis) (elektroniskā pasta adrese)
(Juridiskās pers. kontaktpersonas/pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

IESNIEGUMS

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
Interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijai
Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV 2015

Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt)

o licenci interešu izglītības

o atļauju pieaugušo neformālās izglītības

programmas (programmu) īstenošanai

(ja tiek iesniegtas vairākas programmas, tālākā informācija jānorāda par katru programmu atsevišķi)

Izglītības programmas nosaukums
Izglītības programmas īstenošanas vieta (adrese)
Mērķauditorija/vecuma grupa
Izglītības programmas īstenošanai paredzēto stundu skaits

Izglītības programmas/programmu licencēšanas vai atļaujas izsniegšanas gadījumā piekrītu šādas informācijas publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv:

izglītības programmas īstenotājs;

izglītības programmas īstenotāja e-pasta adrese;

izglītības programmas īstenotāja tālruņa numurs;

nepiekrītu informācijas publicēšanai.

Ar parakstu apliecinu:

1. iesniegumā un tā pielikumos sniegto ziņu pareizību;

2. esmu informēts, ka licences vai atļaujas izsniegšanas gadījumā, ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, par tiem jāpaziņo Komisijai atbilstoši šo noteikumu 14. punktā noteiktajā kārtībā.

20____. gada ____.______________    
    (iesniedzēja paraksts)

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti noteiktā mērķa īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Jomas iela 1/5, Jūrmala, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama vietnē: www.jurmala.lv

 

2. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
(prot. Nr. 11, 65. p.)

Jūrmalas valstspilsētas PAŠVALDĪBA
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 40900036698, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LICENCE Nr. "Licences Nr."
Interešu izglītības programmas

Izdota "Licences pieprasītājs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Reģ. Nr."
(reģistrācija Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

"Programmas nosaukums un mērķauditorija"
"Stundu skaits"
īstenošanai

"Programmas īstenošanas vietas adrese"
(interešu izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Licence derīga līdz 20_____. gada _________________

Licence izsniegta 20_____. gada __________________

Komisijas vadītājs (paraksts*) (Vārds, uzvārds)

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

3. pielikums
Jūrmalas domes
2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 34
(prot. Nr. 11, 65. p.)

Jūrmalas valstspilsētas PAŠVALDĪBA
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 40900036698, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

ATĻAUJA Nr. "Atļaujas Nr."
Pieaugušo neformālās izglītības programmas

Izdota "Atļaujas pieprasītājs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Reģ. Nr."
(reģistrācija Nr. – juridiskajai personai, personas kods – fiziskai personai)

"Programmas nosaukums un mērķauditorija"
"Stundu skaits"
īstenošanai

"Programmas īstenošanas vietas adrese"
(pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanas vieta un juridiskā adrese)

Atļauja derīga līdz 20_____. gada ____________________

Atļauja izsniegta 20_____. gada ___________________

Komisijas vadītājs (paraksts*) (Vārds, uzvārds)

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 "Par interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai noteiktu un regulētu pašvaldības interešu izglītības licencēšanas un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas kārtību gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, un ja tās tiek īstenotas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Saistošie noteikumi ir pamats Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu izvērtēšanas komisijas darbībai, ko reglamentē šīs komisijas nolikums;

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami saistošie noteikumi – stājoties spēkā grozījumiem Izglītības likumā, rodas nepieciešamība nomainīt gan nosaukumus, likuma pantu redakciju, gan pieņemt saistošos noteikumus, kas vienādi visā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā un kas regulē pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas vai fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā; 

1.3. pastāvošais tiesiskais regulējums, tā būtības skaidrojums un pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums – saistošie noteikumi nosaka kārtību interešu izglītības licenču un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju saņemšanai. Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi – Jūrmalas domes 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 40 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 3. marta informatīvajā vēstulē Nr. 1-132/1299 sniegtās informācijas ir maināmas atbilstoši Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkta redakcijai un Izglītības likuma 14. panta 11.punktam, kas nosaka, ka Ministru kabinets noteic kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai, un 2023. gada 19. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai", kas izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11.punktu. Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, kas nosaka, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību, pašvaldībai ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību kādā izdodamas Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktā minētās licences saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu, tai skaitā, saistošajos noteikumos ietvert atrunas saistībā ar pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus: saskaņā ar saistošo noteikumu projektu tiek noteikta maksa par licenci vai atļauju 34,74 euro (trīsdesmit četri euro un 74 centi) apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Šobrīd precīzu ieņēmumu apjomu, izsniedzot licences vai atļaujas saskaņā ar saistošo noteikumu projektu, nav iespējams prognozēt. Tiks palielināta pašvaldības ieņēmumu daļa, saskaņā ar saistoši noteikumu projekta 13. punktu maksa par licences vai atļaujas izsniegšanu ir ieskaitāma Jūrmalas valstspilsētas administrācijas norādītajā bankas kontā;

2.2. saistošo noteikumu izpildei netiek plānots veidot jaunas institūcijas vai darba vietas. Saistošo noteikumu izpildē tiks iesaistīti esošie Jūrmalas Izglītības pārvaldes darbinieki.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Saistošo noteikumu īstenošanas nodrošināšanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Tāpat nav nepieciešama jaunu institūciju izveide, jo noteikumu īstenošanā iesaistītajām institūcijām nav plānoti jauni pienākumi vai funkcijas.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  4.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā – Jūrmalas Izglītības pārvalde; 

4.2. saistošie noteikumi nosaka dokumentus, kas iesniedzami pašvaldības interešu izglītības licences vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas atļaujas saņemšanai; 

4.3. paredzētās administratīvo procedūru izmaksas – maksa par licenci vai atļauju 34,74 euro (trīsdesmit četri euro un 74 centi):

4.3.1. saimnieciskās darbības veicējiem,

4.3.2. fiziskajām personām, 

4.3.3. nevalstiskā sektora organizācijām,

4.3.4. budžeta finansētām institūcijām. 

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Saistošie noteikumi izstrādāti pašvaldības autonomajai funkcijai, kas noteikta Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 13. punktā – izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas Izglītības pārvalde.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir leģitīmi un rīcība ir atbilstoša augstākstāvošiem normatīviem aktiem. 
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  8.1. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam – informācija tiks ievietota pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2023. gada 5. oktobra līdz 2023. gada 20. oktobrim. Ikvienam interesentam tiks nodrošināta iespēja iesniegt savus priekšlikumus un komentārus par saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta projektu;

8.2. sabiedrības pārstāvji neizteica priekšlikumus un iebildumus;

8.3. pēc šo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai – netika saņemti viedokļi;

8.4. no institūcijām netika saņemti viedokļi un atzinumi;

8.5. informācija par cita veida saziņu un konsultācijām – nenotika.

Jūrmalas domes priekšsēdētāja R. Sproģe

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!