• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Rīgas dome
Republikas pilsētas domes publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Pirms republikas pilsētas domes vēlēšanām republikas pilsētu vēlēšanu komisijas publicē reģistrētos deputātu kandidātu sarakstus, pēc vēlēšanām – informāciju par pilsētas domē ievēlētajiem deputātiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektors publicē rīkojumus par paaugstinātas ledus bīstamības perioda noteikšanu.

TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2023. gada 31. maija saistošie noteikumi Nr. RD-23-200-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2023., Nr. 108 https://www.vestnesis.lv/op/2023/108.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-202-sn

Grozījumi Rīgas domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 141 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Vēl šajā numurā

06.06.2023., Nr. 108

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: RD-23-200-sn

Pieņemts: 31.05.2023.

OP numurs: 2023/108.8

2023/108.8
RĪKI

Rīgas domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 3 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-200-sn

Rīgā 2023. gada 31. maijā (prot. Nr. 90, 5. §)

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
44. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir stipendiju studentam (turpmāk – stipendiāts), kurš apgūst sociālā darba speciālista (turpmāk – speciālists) izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma).

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām (turpmāk – pašvaldības institūcija) vai, ja pašvaldības institūcijā nav brīvas speciālista amata vietas, institūcijām un organizācijām, ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par pārvaldes uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgumorganizācijas), tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem.

3. Noteikumu izpildi nodrošina Rīgas domes Labklājības departaments (turpmāk – Labklājības departaments).

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

4. Uz stipendijas saņemšanu ir tiesīga pretendēt šāda persona (turpmāk – pretendents):

4.1. pašvaldības institūciju vai līgumorganizācijas darbinieks, kurš uzsāk izglītības programmas apguvi vai ir izglītības programmas students;

4.2. izglītības programmas students, kurš uzsāk izglītības programmas apguvi un ir apliecinājis gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības institūciju vai līgumorganizāciju pēc izglītības programmas apguves un apņemas noteikumos noteikto laiku nostrādāt pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā pamatdarbā attiecīgajā specialitātē;

4.3. ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu, un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā (neattiecas uz pretendentiem, kas uzsāk izglītības programmas apguvi 1. kursā).

5. Stipendiju var piešķirt no pirmā izglītības programmas apguves gada uz izglītības programmas apguves laiku, ja pretendents apņemas pildīt ar pašvaldības institūciju (ja stipendiāts ir pašvaldības institūcijas darbinieks) vai Labklājības departamentu (ja stipendiāts nav pašvaldības institūcijas darbinieks) noslēgtā līguma par stipendijas izmaksu (turpmāk – līgums) nosacījumus.

6. Ņemot vērā nepieciešamo speciālistu skaitu, Rīgas dome ikgadējā pašvaldības budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā.

7. Stipendijas apmērs un maksāšanas noteikumi:

7.1. stipendijas apmērs ir 200 euro mēnesī;

7.2. stipendija tiek piešķirta uz visu izglītības programmas apguves laiku, ja students turpina sekmīgi (vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm) apgūt izglītības programmu, kā arī ievēro līguma prasības;

7.3. stipendija tiek maksāta 10 mēnešus gadā (stipendija netiek maksāta jūlijā un augustā);

7.4. stipendija tiek piešķirta neatkarīgi no tā, vai stipendiāts saņem valsts piešķirto stipendiju;

7.5. stipendijas izmaksa tiek uzsākta pēc līguma noslēgšanas un pēc izglītības programmas apguves uzsākšanas;

7.6. stipendiāts, kurš ir pašvaldības darbinieks, vienā mācību gadā var pretendēt tikai uz vienu pašvaldības atbalsta veidu: stipendiju vai saskaņā ar pašvaldības iekšējiem noteikumiem – mācību maksas kompensēšanu;

7.7. stipendiāts apņemas nodibināt ar pašvaldības institūciju vai līgumorganizāciju darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc izglītības programmas apguves un nostrādāt pamatdarbā pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā speciālista amatā noteikumos noteikto laiku. Minētajā periodā neieskaita ilgstošu attaisnotu prombūtni, izņemot darbnespēju vai atvaļinājuma laiku bez darba samaksas saglabāšanas, kas mazāki par 30 kalendāra dienām, vai mācību, ikgadējo vai papildu atvaļinājumu.

III. Stipendiju piešķiršanas kārtība

8. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu, stipendijas izmaksas apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu pieņem Labklājības departamenta izveidota pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija) piecu komisijas locekļu sastāvā. Komisija darbojas saskaņā ar Labklājības departamenta direktora apstiprinātu komisijas nolikumu.

9. Komisijai ir šāda kompetence:

9.1. nodrošināt stipendiju konkursa (turpmāk – konkurss) organizēšanu un izsludināšanu;

9.2. veikt pretendentu iesniegumu izvērtēšanu;

9.3. pieņemt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, stipendijas izmaksas apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu;

9.4. nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegums;

9.5. veikt citas ar stipendijas piešķiršanu, stipendijas izmaksas apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu saistītas darbības.

10. Stipendijas piešķir konkursa kārtībā.

11. Pretendents iesniedz Labklājības departamentā šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu stipendijas saņemšanai (1. pielikums), norādot motivāciju specialitātes izvēlei;

11.2. izziņu no izglītības iestādes par uzņemšanu izglītības programmas apguvei, ja studijas vēl nav uzsāktas;

11.3. izziņu no izglītības iestādes par izglītības programmas apguves faktu, informāciju par pretendenta izglītības programmas apguves izpildi, sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri;

11.4. apliecinājumu (2. pielikums) nodibināt ar pašvaldības institūciju vai līgumorganizāciju darba tiesiskās attiecības izglītības programmas apguves laikā vai pēc izglītības programmas apguves beigšanas un apliecinājumu nostrādāt pamatdarbā pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā kā speciālistam ne mazāk kā:

11.4.1. trīs gadus pēc izglītības programmas apguves, ja stipendiāts studiju laikā nestrādā pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā;

11.4.2. divus gadus pēc izglītības programmas apguves, ja stipendiāts studiju laikā ir pašvaldības institūcijas vai līgumorganizācijas darbinieks.

12. Ja stipendijas saņemšanai pieteikušies līdzvērtīgi pretendenti, stipendiāts tiek noteikts šādā prioritārā secībā:

12.1. pašvaldības institūcijas darbinieks;

12.2. līgumorganizācijas darbinieks;

12.3. bārenis, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.4. bārenis;

12.5. students no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē), kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.6. students no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

12.7. students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.8. students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

12.9. pretendents, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;

12.10. pretendents iesniegumu iesniegšanas secībā.

13. Stipendiju nepiešķir pretendentam, kurš:

13.1. nav izpildījis izglītības programmas apguvē paredzētās akadēmiskās saistības;

13.2. uz laiku ir pārtraucis izglītības programmas apguvi.

14. Stipendijas piešķiršanai atkārtoti nevar pretendēt, ja stipendiāts:

14.1. nepilda noteikumu 11.4. apakšpunktā minētā apliecinājuma nosacījumus;

14.2. ir atskaitīts no mācību iestādes par nesekmību.

15. Pamatojoties uz komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu, stipendiāts ar pašvaldības institūciju vai Labklājības departamentu viena mēneša laikā noslēdz līgumu.

IV. Stipendiāta atbilstības pārbaudes kārtība

16. Pašvaldības institūcija vai Labklājības departaments, sadarbojoties ar līgumorganizāciju:

16.1. pēc katra studiju semestra pārbauda stipendiāta atbilstību noteikumu 7.2. apakšpunkta nosacījumiem;

16.2. vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. augustam, pārbauda stipendiāta atbilstību noteikumu 12.1. vai 12.2. apakšpunkta nosacījumiem.

17. Noteikumu 16. punktā noteiktā atbilstības pārbaude tiek veikta:

17.1. pamatojoties uz stipendiāta iesniegto izziņu no izglītības iestādes par studiju faktu un sekmju izrakstu par pēdējo semestri:

17.1.1. līdz 1. martam par rudens semestri;

17.1.2. līdz 1. augustam par pavasara semestri;

17.2. pamatojoties uz pašvaldības institūcijas vai līgumorganizācijas lietvedībā esošiem dokumentiem.

18. Gadījumā, ja stipendiāts noteiktajā termiņā neiesniedz noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktos dokumentus vai, veicot iesniegto dokumentu pārbaudi, pašvaldības institūcija vai Labklājības departaments konstatē, ka uz stipendiātu attiecas šo noteikumu 20. vai 22. punkts, pašvaldības institūcija informē komisiju.

V. Stipendijas izmaksas apturēšana, atjaunošana un izbeigšana

19. Lēmumu par stipendijas izmaksas apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu komisija pieņem 10 darba dienu laikā no stipendiāta iesnieguma saņemšanas vai no stipendiāta neatbilstības noteikumu prasībām fakta konstatācijas.

20. Komisija ar lēmumu aptur stipendijas izmaksu, ja konstatē, ka:

20.1. stipendiāts atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

20.2. stipendiātam sekmju vidējā atzīmē ir zemāka par 6 ballēm;

20.3. stipendiāts noteiktajā termiņā nav iesniedzis noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

21. Komisija ar lēmumu atjauno stipendijas izmaksāšanu, ja stipendiāts atbilst noteikumu prasībām šādos gadījumos:

21.1. atsāk izglītības programmas apguvi pēc akadēmiskā atvaļinājuma;

21.2. iesniedzis noteiktajā termiņā noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

22. Komisija pieņem lēmumu izbeigt stipendijas izmaksu, un pašvaldības institūcija vai Labklājības departaments izbeidz līgumu gadījumos, ja stipendiāts:

22.1. pārtrauc izglītības programmas apguvi;

22.2. izmanto akadēmisko atvaļinājumu vairāk nekā divas reizes;

22.3. sniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzot noteikumu 11. punktā noteiktos dokumentus;

22.4. pārkāpj vai nepilda līguma noteikumus;

22.5. nav iesniedzis noteikumu 17. punktā noteiktos dokumentus vairāk par diviem semestriem.

23. Stipendiāts atmaksā pašvaldībai izmaksāto stipendiju 100 % apmērā līgumā noteiktajā kārtībā viena gada laikā, ja līgums izbeigts, pamatojoties uz kādu no noteikumu 22. punktā minētajiem gadījumiem.

24. Stipendiāts tiek atbrīvots no pienākuma atmaksāt pašvaldībai stipendiju, ja:

24.1. nespēj veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;

24.2. nevar tikt nodrošināts ar darbu pašvaldības institūcijas likvidācijas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

25. Ja stipendijas izmaksa tiek apturēta un netiek atjaunota vai darba līgums ar stipendiātu ir uzteikts saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu un 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu, un darba tiesiskās attiecības ir izbeigtas, vai stipendiāts pēc izglītības programmas apguves atsakās noslēgt darba līgumu ar pašvaldības institūciju vai līgumorganizāciju specialitātē, kuru apgūstot ir saņēmis stipendiju, stipendiāts gada laikā atmaksā saņemto stipendiju proporcionāli pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā nenostrādātajam laikam. Pašvaldība un stipendiāts var vienoties par ilgāku stipendijas atmaksāšanas periodu, kas nepārsniedz trīs gadus.

26. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības departamenta direktoram.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

1. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 31. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-200-sn

IESNIEGUMS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Stipendiju piešķiršanas komisijai

1.

Personīgā informācija  
  Vārds, uzvārds  
  Personas kods  
  Deklarētā dzīvesvieta  
  Tālrunis  
  e-pasts  

2

Ziņas par izglītības iestādi  
  Izglītības iestādes nosaukums  
  Studiju programmas nosaukums  
  Norādīt, kura kursa studējošais  
  Iegūstamā specialitāte  

3.

Ziņas par pašvaldības institūciju, ar kuru tiks slēgts / ir noslēgts darba līgums  
  Norādīt pašvaldības iestādi vai kapitālsabiedrību, kā arī informāciju par noslēgto darba līgumu vai laiku, kad paredzēts noslēgt darba līgumu  

5.

Motivācija specialitātes izvēlei  

4.

Pievienotie dokumenti  
  Izziņa no izglītības iestādes par studiju faktu Jā / Nē
  Sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu Jā / Nē
  Apliecinājums nodibināt ar pašvaldības institūciju darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc studiju beigšanas Jā / Nē

Pamatojoties uz iepriekšminētajām ziņām un pievienotajiem dokumentiem, vēlos pretendēt uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju, studējot sociālā darba speciālista izglītības programmā:_________________________________________________________.

Apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Informācija par personas datu apstrādi:

1) personas datu apstrādes pārzinis – Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Labklājības departamenta personā, adrese: Baznīcas iela 19/21, Rīga, LV-1010; tālrunis 67105151, e-pasts: dl@riga.lv ;

2) personas datu apstrādes nolūks – iesniegumu reģistrācija un izskatīšana par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendijas sociālā darba studijām piešķiršanu.

Vairāk par personas datu apstrādi skatīt Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnes https://ld.riga.lv/lv/Par_personas_datu_apstradi.html sadaļā "Datu apstrāde".

     

(Paraksts, paraksta atšifrējums)

 

(Datums)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

2. pielikums
Rīgas domes 2023. gada 31. maija
saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-200-sn

APLIECINĀJUMS

Es,   ,   ,
 

(personas vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar Rīgas domes 2023. gada _ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei", tai skaitā ar informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību un Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiātam izvirzītajiem noteikumiem.

Apņemos Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā noslēgt darba līgumu par sociālā darba speciālista – _________________________ pienākumu izpildi ar Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošu pašvaldības iestādi vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību (turpmāk – pašvaldības institūcija), vai organizāciju, ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par pārvaldes uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgumorganizācija), noslēgtajā darba līgumā paredzot studiju laikā un/vai pēc studiju pabeigšanas nostrādāt Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūcijā vai līgumorganizācijā ne mazāk kā ___________ (trīs/divus) gadus.

__________________________________ (paraksts un paraksta atšifrējums)

20____. gada ____. ___________________________

Pašvaldības institūcija / līgumorganizācija: ______________________________ apliecina, ka ar stipendiātu

  tiks noslēgts darba līgums

(vārds, uzvārds)

 
   
 

(plānotais līguma noslēgšanas laiks, nosacījumi)

 
Pašvaldības institūcija / līgumorganizācija:  
 

(Amats, paraksts, datums)

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2023. gada 31. maija saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-200-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei"

1. Mērķi un nepieciešamības pamatojums, tostarp raksturojot iespējamās alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā noteikts, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību.

Organizējot minētās funkcijas izpildi, tostarp nodrošinājumu ar nepieciešamajiem speciālistiem, pašvaldība risina jautājumu par finansiālu atbalstu studentiem, kuri studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas Rīgā iedzīvotāju sociālā atbalsta – sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu – nodrošināšanai.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība, veicinot jaunu darbinieku piesaisti darbā pašvaldībā, piešķir stipendijas studējošām personām sociālā darba speciālistu studiju programmās, tostarp nosaka stipendiju apmēru un nosacījumus līguma noslēgšanai, stipendijas izmaksas apturēšanai un līguma izbeigšanai.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus

Saistošo noteikumu izpilde notiks pašvaldības budžeta ietvaros. Prognozējamais finansējuma vidējais apmērs – līdz 80 000 euro gadā. Plānotais izmaksājamās stipendijas apmērs – 200 euro mēnesī 40 studentiem, stipendijas paredzēts izmaksāt 10 mēnešus gadā (200 euro x 10 mēneši =2000 euro/gadā vienam studentam; 2000 euro x 40 studenti = 80 000 euro).

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci (aktuālā situācija, prognozes tirgū un atbilstība brīvai un godīgai konkurencei)

Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju sociālā darba speciālistu studiju programmās studējošiem, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, kuras īsteno sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu, tādā veidā veicinot sociālā atbalsta kvalitāti Rīgā.

Saistošo noteikumu īstenošana:

1) nodrošinās iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, tādējādi palielinot iespējas saņemt kvalitatīvu pakalpojumu pilsētā (sociālā ietekme);

2) neizraisīs tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē;

3) uzlabos iedzīvotāju pieejamību savlaicīgākiem un kvalitatīvākiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai, tādējādi iespējami ātrāk izvērtējot sociālās situācijas un nosakot nepieciešamo sociālā atbalsta veidu;

4) kvalificētu speciālistu piesaiste uzlabos pakalpojumu pieejamību;

5) pirmšķietami neietekmēs konkurenci, jo plānots piesaistīt speciālistus, kuru trūkst ne tikai pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, bet arī pašvaldības līgumorganizācijās.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan fiziskajām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan budžeta finansētām institūcijām

Stipendiju kandidāti ar iesniegumu un studiju faktu apliecinošiem dokumentiem varēs vērsties Rīgas domes Labklājības departamentā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas –nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus – izpildi. Saistošo noteikumu īstenošanu nodrošinās Rīgas domes Labklājības departaments.

6. Izpildes nodrošināšana

Uz saistošo noteikumu pamata Rīgas domes Labklājības departaments izveidos komisiju, kas būs atbildīga par stipendiju konkursa izsludināšanu, kā arī pretendentu iesniegumu izskatīšanu, to izvērtēšanu atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, lēmumu pieņemšanu, kā arī par citām darbībām, kas noteiktas saistošajos noteikumos. Saistošo noteikumu izpildē tiks iesaistīti Rīgas domes Labklājības departamenta darbinieki.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

Ņemot vērā to, ka saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiek izlietoti pašvaldības finanšu līdzekļi, saistošie noteikumi ietver samērīgas prasības personai iesniegt nepieciešamos dokumentus stipendijas piešķiršanai un noslēgtā līguma izpildes kontrolei, kā arī pašvaldības ieguldījums kvalificētu sociālā darba speciālistu sagatavošanā veicinās pašvaldības sniegtā sociālā atbalsta iedzīvotājiem kvalitāti.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām, tostarp sabiedrības viedokļa noskaidrošanā gūtā informācija

Saistošo noteikumu izstrādei tika veidota darba grupa, kurā darbojās Rīgas domes Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes Labklājības departamenta pārvalžu vadītāji un speciālisti un departamenta pakļautības iestāžu speciālisti un vadītāji.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai saistošie noteikumi un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2023. gada 11. maija līdz 2023. gada 24. maijam tika publicēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti, nosakot, ka viedoklis jāsniedz Rīgas domes Labklājības departamentam, rakstot uz e-pasta adresi: dl@riga.lv.

Publikācijā norādītajā laikposmā sabiedrības priekšlikumi, iebildumi vai komentāri netika saņemti.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!