Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Madonas novada domes 2022. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 12 "Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.05.2022., Nr. 89 https://www.vestnesis.lv/op/2022/89.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN5/2022

Olaines novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

10.05.2022., Nr. 89

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Madonas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 12

Pieņemts: 20.04.2022.

OP numurs: 2022/89.16

2022/89.16
RĪKI

Madonas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12

Madonā 2022. gada 20. aprīlī

Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
20.04.2022. lēmumu Nr. 233 (prot. Nr. 10, 18. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 5. punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas (turpmāk – līdzfinansējums) privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi izglītojamiem pamata vai vidējās izglītības pakāpē klātienes formā Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē.

2. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts katru budžeta gadu ar Pašvaldības domes lēmumu. Līdzfinansējuma apmērs atbilst vidējām izmaksām par vienu izglītojamo Pašvaldības skolā, izdevumu tāmē iekļaujot iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu) saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

3. Ja vispārējās izglītības pakalpojuma izmaksas privātajā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais līdzfinansējuma apmērs, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu apmērā, kas atbilst vispārējas izglītības pakalpojuma izmaksām privātajā izglītības iestādē.

4. Līdzfinansējumu piešķir, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:

4.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;

4.2. privātā izglītības iestāde īsteno licencētu vispārējās izglītības programmu ar spēkā esošu akreditāciju;

4.3. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu attiecīgā izglītojamā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme;

4.4. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

4.5. izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.6. izglītojamais ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā vispārējās izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē;

4.7. izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgam izglītojamajam un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par vispārējās izglītības programmas apgūšanu.

5. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja privātā izglītības iestāde samazina bērna likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam izglītojamajam līgumā noteikto maksu mēnesī tādā apmērā, kas atbilst izmaksātajam līdzfinansējuma apmēram.

6. Lai pamatotu līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, pirms līguma noslēgšanas privātā izglītības iestāde iesniedz pašvaldībai tāmi (1. pielikums), kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju kodiem, pamatojoties uz privātajā izglītības iestādē apstiprinātiem iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā izglītības iestāde – atbilstoši dibinātāja apstiprinātajai plānoto izdevumu tāmei. Privātās izglītības iestādes pienākums ir tāmi iesniegt visa līguma darbības laikā katru gadu līdz 15. februārim.

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Pašvaldība ar privāto izglītības iestādi slēdz beztermiņa līgumu. Pašvaldības vārdā to paraksta Pašvaldības izpilddirektors.

8. Līdzfinansējumu aprēķina no brīža, kad Pašvaldībā saņemts privātās izglītības iestādes iesniegums, kam pielikumā pievienots privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai (2. pielikums). Ja izglītojamais privātajā izglītības iestādē iestājas jūnijā, jūlijā vai augustā, tad līdzfinansējumu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1. septembri. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7. punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

9. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu līdzfinansējuma saņemšanai (2. pielikums) un rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai Pašvaldības Lietvedības nodaļā vai nosūta to Pašvaldībai pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@madona.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu samaksai Pašvaldības Finanšu nodaļā.

11. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē par līdzfinansējuma izlietošanu atbilstoši noteikumos paredzētajiem noteikumiem un pieprasīt informāciju par izglītojamo apmeklējuma uzskaiti.

12. Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

13. Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši privātās izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

14. Līdzfinansējums nav paredzēts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai.

15. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:

15.1. izglītojamā dzīvesvieta vairs nav deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.2. Pašvaldība konstatē, ka piešķirtais līdzfinansējums netiek izmantots atbilstoši noteikumiem;

15.3. izglītojamais Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.

16. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.

17. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts Pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita Pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.

18. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ar privāto izglītības iestādi, ja

18.1. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta, vai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process;

18.2. privātajai izglītības iestādei beidzies akreditētās izglītības programmas darbības termiņš vai anulēta privātās izglītības iestādes licence;

18.3. privātā izglītības iestāde šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā nav iesniegusi tāmi;

18.4. Valsts izglītības informācijas sistēmā vairāk nekā trīs mēnešus nav reģistrēts neviens izglītojamais, kas apmeklē privāto izglītības iestādi, izņemot laika periodu, kurā izglītības programma netiek īstenota;

18.5. privātajai izglītības iestādei tiek konstatēts Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāds, kas lielāks par 150 euro mēnesī, iepriekš par to brīdinot privāto izglītības iestādi.

19. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Pašvaldības lietvedībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

20. Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

21. Par 2021./2022.mācību gada II semestri, ja līdz 2022. gada 31. maijam saņemts privātās izglītības iestādes iesniegums šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā, līdzfinansējumu piešķiršanas nosacījumus piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

1. pielikums
Madonas novada domes 20.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12

(Izglītības iestādes nosaukums) izdevumu tāme 20___. gadam

EKK kods Izmaksu veidi Izmaksu tāme pēc iepriekšējā gada faktiskajām izmaksām (pēc naudas plūsmas principa)
1100 Atalgojums  
1100 no valsts mērķdotācijas  
1100 no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem  
1200 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas  
1200 no valsts mērķdotācijas  
1200 no izglītības iestādes budžeta līdzekļiem  
2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni  
2200 Pakalpojumi  
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi  
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem  
2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi  
2240 Remontdarbi un telpu uzturēšana  
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi  
2260 Īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262))  
2300 Materiāli (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem)  
2310 Biroja preces un inventārs  
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322))  
2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana  
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli  
2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))  
2370 Mācību līdzekļi un materiāli  
5233 Bibliotēku krājumi (neieskaitot mērķdotāciju mācību materiāliem)  
  Kopā izdevumi:  
Izglītojamo skaits 01.01.202__.  
Izmaksas 1 izglītojamajam gadā  
Izmaksas 1 izglītojamajam mēnesī  
Iestādes apstiprinātā maksa mēnesī, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam pārstāvim
(vai pilngadīgajam izglītojamajam)
 

Izmaksu aprēķinā par vienu audzēkni iekļauti šādi izdevumi: atalgojumi (EKK 1100) (izņemot prēmijas un naudas balvas (EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170)); darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no prēmijām un naudas balvām (EKK 1148) un darba devēja piešķirtajiem labumiem un maksājumiem (EKK 1170));

mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, darba braucienus (EKK 2120)); pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210); izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220); iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230); remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu (EKK 2240)); informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250); īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai (EKK 2310); kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)); zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana (EKK 2340); kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350); valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363); mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370); izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400); bibliotēku krājumi (EKK 5233).

Iestādes vadītājs   /___________________/
  paraksts Vārds Uzvārds

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

2. pielikums
Madonas novada domes 20.04.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12

Privātās izglītības iestādes pieprasījums līdzfinansējuma saņemšanai

par laika posmu no 20___. gada ________________ līdz 20___. gada ____________________

Privātās izglītības iestādes nosaukums    
Juridiskā adrese    
Reģistrācijas numurs    
Kredītiestāde    
Kods    
Konts    
           
Nr.p.k. Vārds Uzvārds Personas kods Deklarētā adrese Pašvaldības izmaksājamais
līdzfinansējums mēnesī
(euro)

Datums    
Sagatavotājs:   (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:   (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2022. gada 20. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldībai kā viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek segtas vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanas kārtību, nosacījumus tā piešķiršanai, izmaksas kārtību un pārtraukšanas noteikumus.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu līdzfinansējuma veidā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Madonas novada pašvaldības iestādes "Madonas novada Centrālā administrācija" Izglītības nodaļā.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!