Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. SN 11/2022 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.04.2022., Nr. 74 https://www.vestnesis.lv/op/2022/74.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 8/2022

Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai

Vēl šajā numurā

14.04.2022., Nr. 74

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 11/2022

Pieņemts: 23.02.2022.

OP numurs: 2022/74.14

2022/74.14
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 11/2022

Saulkrastos 2022. gada 23. februārī

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2022. gada 23. februāra sēdē
(prot. Nr. 4/2022 § 20)

Precizēti Saulkrastu novada domes
2022. gada 30. marta sēdē
(prot. Nr. 7/2022 § 45)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – Licence), kā arī kārtību, kādā atsaka izsniegt, anulē licenci vai pagarina tās termiņu (turpmāk – Noteikumi).

2. Lēmumu par Licences izsniegšanu (1. pielikums), atteikumu izsniegt, tās derīguma termiņa pagarināšanu vai anulēšanu, pieņem Saulkrastu novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisiju izveido Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome).

4. Komisijai adresētie iesniegumi un dokumenti iesniedzami klātienē Saulkrastu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai uz oficiālo elektronisko adresi 90000068680, vai elektroniski e-pastā pasts@saulkrasti.lv kā elektronisko dokumentu ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs – juridiska, vai fiziska persona Pašvaldībai iesniedz:

5.1. iesniegums licences saņemšanai (2. pielikums); pievienojot iesniegumā uzskaitītos dokumentus:

5.1.1. licencējamās izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), kurā norādīts programmas nosaukums, saturs, apjoms, mērķis, uzdevumi, plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru pieteicējs uzskata par būtisku;

5.1.2. dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu, ja pašvaldība šo dokumentu objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

5.1.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās. Šajā punktā minētais atzinums iesniedzams, ja pašvaldība šo dokumentu objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati;

5.1.4. izziņu no Sodu reģistra, kas izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Saulkrastu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. Šajā punktā minētā izziņa iesniedzama, ja pašvaldība šo izziņu objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

6. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai (3. pielikums) un nepieciešamos dokumentus (kopijas) licences īpašnieks iesniedz Pašvaldībai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas, pieņem vienu no lēmumiem:

7.1. par licences izsniegšanu;

7.2. par papildu informācijas pieprasīšanu;

7.3. par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas;

7.4. par atteikumu izsniegt licenci.

8. Lēmumam par licences izsniegšanu sākotnēji pašvaldība tai neskaidro informāciju iegūst izmantojot valsts informācijas sistēmās pieejamo informāciju un tikai tad, ja informācija nav pietiekama, lai lemtu par licences izsniegšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Ja pieprasītā informācija un/vai dokumenti netiek iesniegti komisijas noteiktajā laikā, licence netiek piešķirta un licences pieteicējam tiek paziņots par to, ka iesniegtais iesniegums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

9. Atkārtoti iesniegtu iesniegumu par licences izsniegšanu, kas ticis atstāts bez izskatīšanas, izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu saņemšanas, ja tie saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc papildu informācijas vai dokumentu pieprasīšanas dienas.

10. Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

10.1. licences iesniegums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);

10.2. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām;

10.3. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.

11. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Komisijai ne vēlāk kā 1 (viens) mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Pašvaldībai attiecīgo dokumentu (kopiju) šo noteikumu 5. punktā noteiktajā kārtībā un apjomā.

12. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz izsniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas vai pagarināšanas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

13. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

13.1. licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;

13.2. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

13.3. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;

13.4. licences īpašnieks – juridiskā persona tiek likvidēts;

13.5. licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process;

13.6. dokumentos, kas bijuši par pamatu licences izsniegšanai, ir izdarīti grozījumi un licences īpašnieks licences aktualizēšanai par to nav paziņojis komisijai.

14. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieteicēju (īpašnieku) informē rakstiski ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

15. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi, izsniegtā licence zaudē spēku.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

16. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

17. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

18. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

19. Licenci izsniedz licences pieprasītājam papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

20. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un to, ka izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, atbild Licences īpašnieks.

V. Komisijas lēmumu apstrīdēšanas kārtība

21. Komisijas izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības domē.

22. Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Licences, kuras izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

1. pielikums
Saulkrastu novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2022
(prot. Nr. 4/2022 § 20)

Licences paraugs

Saulkrastu novada dome

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160
tālrunis 67951250, fakss 67951150, e-pasts: pasts@saulkrasti.lv

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas

LICENCE
Nr. ____

izsniegta

(fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)


(fiziskas personas personas kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs)

par izglītības programmas

(programmas nosaukums)

____ stundas
(izglītības programmas apjoms stundās)

īstenošanu

(izglītības programmas īstenošanas vietas adrese)


Licence izdota _________. gada ____. ______________________
Licence derīga līdz _________. gada ____. ______________________

Komisijas priekšsēdētājs  

Vārds, Uzvārds

 

(paraksts)

 

 

2. pielikums
Saulkrastu novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN11/2022
(prot. Nr. 4/2022 § 20)

Saulkrastu novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

 

/Vārds, uzvārds, juridiskajai personai-iestāde, ieņemamais amats/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci:

pieaugušu neformālās izglītības programmai (programmām)

interešu izglītības programmai (programmām)

(nosaukums)


(nosaukums)


Fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums  
Personas kods vai reģistrācijas numurs  
Deklarētā adrese vai juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

(datums)

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;

licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

izziņu no Sodu reģistra;

pilnvara.

Pieteicējs:

(datums)

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Datu pārzinis ir Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Saulkrastu novada pašvaldība, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas nolūkam.

Jebkurus fizisko personu datus Saulkrastu novada dome izmanto atbilstoši privātuma un ārējo normatīvo aktu prasībām.

 

3. pielikums
Saulkrastu novada domes 23.02.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2022
(prot. Nr. 4/2022 § 20)

IESNIEGUMS

____.____._________.

(dokumenta izstrādāšanas vieta)

 

(datums)

Saulkrastu novada pašvaldības
Interešu un pieaugušo
neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

Lūdzu pagarināt izsniegt licenci:

pieaugušu neformālās izglītības programmai (programmām)

interešu izglītības programmai (programmām)

(nosaukums)


(nosaukums)


Fiziskās personas vārds, uzvārds vai Juridiskās personas nosaukums  
Personas kods vai reģistrācijas numurs  
Deklarētā adrese vai juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa numurs  
E-pasta adrese  

Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

(datums)

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;

licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);

izziņu no Sodu reģistra;

pilnvara.

Pieteicējs:

(datums)

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

Datu pārzinis ir Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Saulkrastu novada pašvaldība, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, pašvaldības interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas nolūkam.

Jebkurus fizisko personu datus Saulkrastu novada dome izmanto atbilstoši privātuma politikai un ārējo normatīvo aktu prasībām.

 

Paskaidrojuma raksts
Saulkrastu novada domes 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 11/2022 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Saulkrastu novadu veido Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Saulkrastu novada pašvaldība.

1.2. Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 14. punkta f) apakšpunktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likumu 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu, ir nepieciešams apstiprināt kārtību, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu mērķis ir:

1) nodrošināt normatīvajos noteikto pašvaldības autonomo funkciju un uzdevumu izpildi;

2) nodrošināt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

3.2. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas vēlēsies iegūt licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir tiesības Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Personu iesniegumu pieņem Saulkrastu vienotā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski e-pastā pasts@saulkrasti.lv

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc izskatīšanas domes komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.saulkrasti.lv, sadaļā Saistošo noteikumu projekti.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!