Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Mārupes novada domes 2022. gada 30. marta lēmums Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 11.04.2022., Nr. 71 https://www.vestnesis.lv/op/2022/71.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ordeņu kapitula paziņojums Nr. 4

Par apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni

Vēl šajā numurā

11.04.2022., Nr. 71

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Mārupes novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 15

Pieņemts: 30.03.2022.

OP numurs: 2022/71.10

2022/71.10
RĪKI

Mārupes novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 15

Mārupē 2022. gada 30. martā (sēdes prot. Nr. 5)

Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Izskatot nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādātāja IK "PLĀNOŠANAS EKSPERTI", reģ. Nr. 40002142175, 2022. gada 15. februāra iesniegumu (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2022. gada 16. februārī ar Nr. 1/2.1-2/125), ar kuru iesniegta detālplānojuma precizētā redakcija izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu, Mārupes novada pašvaldības dome konstatē:

1. Nekustamais īpašums "Zīlītes", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8088 005 0476), īpašumtiesības Rīgas rajona tiesas, Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000237421 nostiprinātas SIA "Būvfirma Laura", reģ. Nr. 40003606848. Īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476, kuras platība ir 2.67 ha.

2. Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojums) funkcionālā zonējuma karti, zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorijā (TR). Minimāla jaunveidojamās zemes vienības platība Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) ir 0,1200 ha. Detālplānojuma teritorijai ir piekļuve no pašvaldības ielas – Sila iela, un pašvaldības ceļa C-106 Griķu ceļš.

3. Detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma "Zīlītes" Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), teritorijai uzsākta ar 2021. gada 24. februāra Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 5, 12. §) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot Darba uzdevumu Nr. 04-2021. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumus apbūves zemes vienībās un veidot ielu.

4. 2021. gada 23. martā Babītes novada pašvaldība ar Nekustamā īpašuma īpašnieku ir noslēgusi līgumu Nr. 3-7.2/24.02.2021.-5.12. par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Detālplānojuma izstrādātājs ir IK "PLĀNOŠANAS EKSPERTI", reģ. Nr. 40002142175.

5. Publiskai apspriešanai detālplānojuma projekts nodots ar Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta lēmumu Nr. 3 (sēdes protokols Nr. 9) "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma "Zīlītes" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai". Publiskā apspriešana notika laikā no 2021. gada 22. septembra līdz 2021. gada 22. oktobrim, ievērojot valstī noteikto ārkārtējo situāciju un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktos ierobežojumus plānošanas dokumentu publiskās apspriedes norisei. Paziņojumi par attālināto sanāksmi atbilstoši grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā (kas stājās spēkā 25.03.2021.) publicēti ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes Ģeoportālā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" un Facebook tīklā "Mārupes novads", kā arī informācija nosūtīta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā esošās zemes vienības robežojas ar detālplānojuma teritoriju. Informācija par publiskās apspriešanas norisi un informēšanas pasākumiem ietverta Ziņojumā par detālplānojuma publiskās apspriešanas norisi un saņemto priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu (turpmāk – Ziņojums par apspriešanu) (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv).

6. Publiskās apspriešanas sanāksme, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas, otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences rīku 2021. gada 27. septembrī plkst. 17:00. Sanāksmē piedalījās Izstrādātājs, Izstrādes vadītāja, Detālplānojuma ierosinātājs, no iedzīvotāju puses interese netika izrādīta. Sanāksmes protokols pievienots Ziņojumā par apspriešanu.

7. Detālplānojuma projekts tika iesniegts institūcijām, kas sniedza nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Visas institūcijas sniegušas pozitīvus atzinumus, taču sākotnēji iebildumus par detālplānojuma 1. redakciju projektu izteica Valsts vides dienests un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" – piezīmes ņemtas vērā, attiecīgi sniedzot paskaidrojumu vai redakcionāli precizējot un papildinot detālplānojuma projektu. Pēc labojumu veikšanas no minētajām institūcijām saņemti pozitīvi atzinumi (atzinumi iekļauti Ziņojumā par apspriešanu).

8. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti fizisku vai juridisku personu iebildumi vai priekšlikumi. Pēc apspriešanas noslēgšanās Detālplānojuma projektā veikti redakcionāli labojumi saistībā ar Valsts vides dienesta sākotnējā atzinumā (27.09.2021.) un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" sākotnējā atzinumā (17.09.2021.) ietvertajām piezīmēm attiecībā uz vides risku novēršanu (koku stādījumu paredzēšanu trokšņu mazināšanai un prasībām pagaidu lokālo notekūdeņu risinājumiem) un tehniski precizējumi grafiskajā daļā saistībā ar attālumu norādīšanu, kā arī zemes ierīcības darbu plāns pievienots atsevišķā lapā. Paskaidrojuma rakstam pievienots pielikums par vides risku izvērtēšanu. Sagatavots Izstrādes vadītāja ziņojums redakcionālu kļūdu labojumu veikšanai (pievienots domes sēdes materiāliem, kā arī publicēts www.geoaltvija.lv), ņemot vērā, ka labojumi nemaina detālplānojuma risinājumu pēc būtības un nav nepieciešama atkārtota projekta publiskā apspriešana.

9. 2022. gada 16. februārī Mārupes novada pašvaldībā iesniegts redakcionāli precizētais Detālplānojuma projekts un tā izstrādes pārskata papildinātā redakcija (reģistrēts Mārupes novada pašvaldībā 2022. gada 16. februārī ar Nr. 1/2.1-2/125). Atbilstoši 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 117. punktam ir iesniegta detālplānojuma redakcija, kas sastāv no Paskaidrojuma raksta, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī Kopsavilkuma par izstrādi, kas ietver ziņojumu par detālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas rezultātiem. Nekustamā īpašuma "Zīlītes" īpašnieks un detālplānojuma īstenotājs ir elektroniski saskaņojuši sagatavoto Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.

10. Detālplānojuma redakcija atbilst Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, Darba uzdevuma Nr. 04-2021 un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Saskaņā ar šo pašu pantu, šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa ir ģeoportālā pieejamā apstiprinātā detālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa, uz kuru hipersaite ar unikālo identifikatoru ir iekļaujama administratīvajā aktā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmajai, otrajai un trešajai daļai detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma īstenotāju, kurā iekļauj dažādus nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to secību.

Ievērojot iepriekš minēto un ņemot vērā, ka administratīvā līguma nosacījumi par detālplānojuma īstenošanu ir saskaņoti, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu, 31. panta pirmo, otro un trešo daļu, 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc minēto noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu (119.1. p), vai par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu (119.2. punkts), vai par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu (119.3. punkts), kā arī ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2022. gada 23. marta atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu", atklāti balsojot ar 17 balsīm "par" (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), "pret" nav, "atturas" nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumu, saskaņā ar pieejamā (pieejams Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23326 )

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1. pielikums).

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā:

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma "Zīlītes", kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai:

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu), pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis".

5.2. Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam, un par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu.

7. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

 

1. pielikums
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 30. marta
lēmumam Nr. 15 (sēdes prot. Nr. 5)

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr. ___
Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā "Zīlītes", Spuņciemā,
Salas pagastā, Mārupes novadā īstenošanas kārtību

Mārupes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827, juridiska adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš rīkojas saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pašvaldība, no vienas puses, un

detālplānojuma "Zīlītes" (saistošie noteikumi Nr.___ apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta lēmumu Nr.___, "_______________") īpašnieku

SIA BŪVFIRMA LAURA reģistrācijas Nr. 40003606848 kā detālplānojuma īstenotājs no otras puses, noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums) par Detālplānojuma īstenošanu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma Mārupes novada, Salas pagasta nekustamā īpašuma "Zīlītes" ar kadastra numuru 80880050476, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050476 īstenošanu, šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

1.2. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojumu saskaņā ar Administratīvo līgumu, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, Grafisko daļu, kā arī ievērojot spēkā esošo novada teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar detālplānojuma apbūves noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

2. Pušu SAISTĪBAS

2.1. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu (t.sk. ar elektroapgādes, risinājuma, ja nepieciešams meliorācijas sistēmas pārkārtošanu un centralizēto ūdens, kanalizācijas tīklu projektēšanu un izbūvi) saistītos izdevumus.

2.2. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenotājam tās rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.3. Pašvaldība nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Pašvaldība apņemas savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.5. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamas tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA

3.1. Detālplānojuma īstenošanas secība saskaņā ar 3.2. punktā ietvertajiem nosacījumiem:

3.2. Detālplānojuma īstenotājs apņemas detālplānojuma teritoriju realizēt četrās kārtās.

3.2.1. Pirmajā kārtā:

3.2.1.1. Pirms ēku būvniecības ieceres dokumentācijas uzsākšanas zemes vienībām Nr. 1, 2 jāierīko atbilstoši mūžzaļi koku un krūmu grupu stādījumi. Stādījumi ierīkojami zemes vienībās Nr. 1, 2 un 7 vienlaicīgi.

3.2.1.2. Zemes vienībai Nr. 20 tiek piešķirts nosaukums un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) un atļauts to uzmērīt, ierakstīt Zemesgrāmatā un atsavināt Pašvaldībai;

3.2.1.3. Zemes vienībām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiek piešķirtas adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un atļauts tās uzmērīt, ierakstītas Zemesgrāmatā;

3.2.1.4. Zemes vienībām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atļauts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, uzbūvēt ēkas un nepieciešamās inženierkomunikācijas;

3.2.1.5. Ēku būvniecība zemes vienībās Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3.2.2. Otrajā kārtā:

3.2.2.1. Zemes vienībā Nr. 19 atļauts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, izbūvēt ielu ar cieto segumu, atbilstoši Detālplānojuma šķērsprofilam ar nepieciešamām inženierkomunikācijām.

3.2.2.2. Pēc zemes vienības Nr. 19 nodošanas ekspluatācijā tiek piešķirts nosaukums un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) un atļauts to uzmērīt, ierakstīt Zemesgrāmatā un atsavināt Pašvaldībai;

3.2.2.3. Pēc 3.2.2.2. punkta izpildes labiekārtot zemes vienību Nr. 18 atļauts izmantot atbilstoši detālplānojuma plānotajai (atļautai) izmantošanai;

3.2.2.4. Pēc zemes vienības Nr. 18 nodošanas ekspluatācijā tiek piešķirta adrese un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) un atļauts to uzmērīt, un ierakstīt Zemesgrāmatā.

3.2.3. Trešā kārtā:

3.2.3.1. Pēc 3.2.2.1. punkta izpildes zemes vienībām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiek piešķirtas adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un atļauts tās uzmērīt, ierakstītas Zemesgrāmatā;

3.2.3.2. Zemes vienībām Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12 atļauts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, uzbūvēt ēkas un nepieciešamās inženierkomunikācijas.

3.2.4. Ceturtā kārta:

3.2.4.1. Zemes vienībām Nr. 13, 14, 15, 16, 17 tiek piešķirtas adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un atļauts tās uzmērīt, ierakstītas Zemesgrāmatā;

3.2.4.2. Zemes vienībām Nr. 13, 14, 15, 16, 17 atļauts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, uzbūvēt ēkas un nepieciešamās inženierkomunikācijas;

3.2.4.3. Pieslēguma izbūve ciema centralizētai ūdens apgādes sistēmai un pieslēguma izbūve ciema centralizētam kanalizācijas tīklam tiek nodrošināta 2 (divu) gadu laikā pēc tam, kad šādas sistēmas pieejamas ~50 m attālumā no detālplānojuma teritorijas robežām, vai tuvāk;

3.2.4.4. Gāzes apgādes, apgaismojuma, sakaru tīklu izbūvi ielu sarkano līniju teritorijā atbilstoši attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem, pēc nepieciešamības realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties.

3.3. Pirmā un otrā kārta realizējamas vai nu atsevišķi, vai apvienojamas vienā realizācijas kārtā.

3.4. Trešā un ceturtā kārta realizējamas vai nu atsevišķi, vai apvienojamas vienā realizācijas kārtā.

3.5. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētos inženiertīklus Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.

3.6. Pēc Detālplānojumā paredzēto ārējo inženiertīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā Detālplānojuma īstenotājam ir tiesības atsavināt atbilstoši saskaņotai būvniecības ieceres dokumentācijai izbūvēto un ekspluatācijā nodoto infrastruktūru komunikāciju turētājiem.

3.7. Kad centralizētie ūdensapgādes kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, ir obligāti izbūvējami pievienojumi centralizētai sistēmai, likvidējot individuālos risinājumus. Jauni individuālie notekūdeņu savākšanas risinājumi tad vairs nav pieļaujami.

3.8. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību uz Detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu maiņu, Detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt ikvienu Detālplānojumā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem.

3.9. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka līdz zemes vienību apbūves uzsākšanai detālplānojuma teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā.

4. TERMIŅI UN PAPILDU NOSACĪJUMI

4.1. Detālplānojuma īstenotājs uzsāk Detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un apņemas īstenot to pa kārtām:

4.1.1. I realizācijas kārtu īstenot līdz 2025. gada 31. decembrim;

4.1.2. II, III, IV realizācijas kārtu īstenot līdz 2030. gada 31. decembrim.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1 Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

5.2 Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās uzskatiem ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. NOBEIGUMS

6.1 Līgums ir spēkā no līguma noslēgšanas brīža un līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2 Līgums ir saistošs Līdzējiem un to saistību pārņēmējiem.

6.3 Līgums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā. Ja Līgums netiek pārjaunots, un tas būtiski ietekmē turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvaldībai ir tiesības apturēt Detālplānojuma īstenošanu un izskatīt jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

6.4 Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

6.5 Ja Detālplānojuma īstenotāji neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Detālplānojuma īstenotājiem pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Detālplānojuma īstenotājam. Ar brīdi, kad Detālplānojums tiek atzīts par spēku zaudējušu šī punkta kārtībā, tiek apturēti visi saskaņā ar šo Līgumu uzsāktie un nepabeigtie būvdarbi, kā arī tiek aizliegta jebkādu citu būvdarbu uzsākšana Detālplānojuma teritorijā līdz jauna Detālplānojuma spēkā stāšanās brīdim.

6.6 Strīdi, kas rodas līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

6.7 Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, jāparaksta abiem Līdzējiem, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.8 Līgums ir izstrādāts un noformēts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts elektroniski.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pašvaldība:

Mārupes novada pašvaldība,

reģistrācijas Nr. 90000012827,

juridiskā adrese: Daugavas iela 29,

Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

(paraksts)

________________
Izpilddirektors K. Ločs

Detālplānojuma īstenotājs:

SIA BŪVFIRMA LAURA,

reģistrācijas Nr. 40003606848

Adrese: Upespļavas, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., Latvija

(paraksts)

_________________
Valdes locekle

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!