• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ropažu novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/22 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.03.2022., Nr. 56 https://www.vestnesis.lv/op/2022/56.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2022

Grozījumi Salaspils novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 38/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Salaspils novadā"

Vēl šajā numurā

21.03.2022., Nr. 56

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ropažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1/22

Pieņemts: 26.01.2022.

OP numurs: 2022/56.12

2022/56.12
RĪKI

Ropažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 2 Visi

Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/22

Ulbrokā 2022. gada 26. janvārī

Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
26.01.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 25/2022, 5. §)

Precizēti ar Ropažu novada pašvaldības domes
09.03.2022. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 31/2022, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu
un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestādes), izņemot speciālās izglītības iestādes.

2. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – Vecāki) Noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei Izglītības iestādes 1. klasē līdz gadam (ieskaitot), kad bērns sasniedz normatīvajos aktos noteikto vecumu pamatizglītības apguvei 1. klasē.

3. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar Vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

4. Izglītības iestādē bērnu reģistrāciju nodrošina attiecīgās Izglītības iestādes kompetentā persona.

5. Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), saskaņojot ar Izglītības iestādi, līdz kārtējā kalendārā gada 1. martam nosaka Izglītības iestādei atveramo 1. klašu komplektu skaitu Izglītības iestādē jaunajam mācību gadam. Ja pēc minētā termiņa ir radusies nepieciešamība mainīt Izglītības iestādē atveramo 1. klašu komplektu skaitu, Departamentam ir tiesības šo skaitu pārvērtēt.

6. Pēc Vecāku pamatota iesnieguma Izglītības iestādē un Izglītības iestādes saskaņojuma ar Departamentu, bērnam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var tikt piemērota izglītības ieguves forma – izglītība ģimenē.

7. Vecāku pienākums, izvēloties izglītības ieguves formu – izglītība ģimenē:

7.1. nodrošināt skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei;

7.2. Izglītības iestādei ir jānosaka izglītības programmas īstenošanas kārtība un kārtība, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.

8. Ja Izglītības iestāde atsaka bērna Vecākiem nodrošināt izglītības ieguves formu – izglītība ģimenē, Vecāki var vērsties Departamentā, lūdzot šo iespēju nodrošināt.

9. Izglītības iestāde nodrošina Vecākiem iespēju saņemt informāciju par:

9.1. Izglītības iestādē pieļaujamo maksimālo bērnu skaitu, klašu skaitu un klasē pieļaujamo bērnu skaitu;

9.2. kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti iesniegumi uzņemšanai Izglītības iestādes 1. klasē;

9.3. Izglītības iestādes reģistrāciju, akreditāciju, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, licencētajām izglītības programmām.

II. Pieteikumu reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē

10. Pieteikšanās uzņemšanai 1. klasē tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un turpinās līdz brīdim, līdz klase tiek nokomplektēta.

11. Vecāki iesniegumu (pielikumā) iesniedz elektroniski vai klātienē.

12. Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai Izglītības iestādes 1. klasē, Vecāki iesniedz Izglītības iestādē iesniegumu un:

12.1. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu;

12.2. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumentu vai tā kopiju, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt);

12.3. uzrāda bāriņtiesas lēmumu vai tā kopiju, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt);

12.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par izglītojamā veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par izglītojamā psiholoģisko stāvokli, kura dēļ izglītojamam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē;

12.5. uzrāda pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par bērnam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt).

13. Ja Vecāks izvēlas pieteikt bērnu elektroniski, elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz maija pēdējai darba dienai.

14. Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu elektroniskās pieteikšanās e-pasta adreses:

14.1. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolai bergu.pamatskola@ropazi.lv;

14.2. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolai garkalne@latnet.lv;

14.3. Ropažu vidusskolai skola@ropazi.lv;

14.4. Stopiņu pamatskolai stopsk@stopsk.lv;

14.5. Ulbrokas vidusskolai ulbrokas.skola@u-vsk.lv;

14.6. Upesleju sākumskolai skola@upeslejuskola.lv;

14.7. Vangažu vidusskolai vangažu.vidusskola@ropazi.lv.

15. Izglītības iestāde izdrukā un reģistrē elektroniski iesniegtos iesniegumus, kas saņemti un atbilst šo noteikumu 12. punkta noteiktajiem nosacījumiem.

16. Ja iesniegums iesūtīts elektroniski, izglītības iestāde vienas darba dienas laikā iesniedzējam uz elektroniskā pasta adresi, no kuras iesniegums saņemts, nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu, tā reģistrēšanu iesniegumu reģistrācijas žurnālā vai aicinājumu iesniedzējam precizēt informāciju, ja iesūtītā informācija nav pilnīga.

17. Iesniegums netiek reģistrēts līdz brīdim, līdz tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatētās nepilnības, gadījumā, ja:

17.1. netiek izpildītas kāda 12. punktā minētajām prasībām;

17.2. elektroniski atsūtītais iesniegums ir kļūdains.

18. Vecāka iesniegums tiek reģistrēts Izglītības iestādes izveidotajā bērnu pretendentu reģistrā, piešķirot katram pieteiktajam bērnam savu reģistrācijas kodu, pēc kā Vecāks var identificēt bērnu Izglītības iestādes publiskotajā pieteikumu sarakstā, kas tiek publicēts Izglītības iestādes mājaslapā.

19. Bērni reģistrā tiek kārtoti hronoloģiskā secībā, vadoties pēc iesniegumu reģistrācijas secības un bērnu uzņemšanas secības.

20. Saņemtie iesniegumi klātienē un elektroniski parakstītie iesniegumi tiek reģistrēti, pēc iespējas ņemot vērā saņemšanas datumu un laiku.

21. Izglītības iestāde pārbauda, vai iesniegumā norādītā bērna un Vecāka dzīvesvietas adrese atbilst fizisko personu reģistra datiem. Ja, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem, bērnam iesnieguma iesniegšanas brīdī deklarētā dzīvesvieta bija Ropažu novada administratīvajā teritorijā un tā bērnu uzņemšanas brīdī vairs neatrodas Ropažu novada administratīvajā teritorijā, tad Izglītības iestāde veic izmaiņas pieteikumu reģistrā, atbilstoši Noteikumu 23. punktam.

22. Izglītības iestāde nodrošina pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto fizisko personu datu apstrādi, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes un saistīto normatīvo aktu prasībām.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība izglītības iestādē

23. Bērnu uzņemšana 1. klasē notiek šādā prioritārajā secībā:

23.1. bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 9. punkta noteiktajā kārtībā;

23.2. bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas;

23.3. bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde;

23.4. attiecīgajā Izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;

23.5. bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija;

23.6. bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;

23.7. bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

24. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par iekšējo kārtību, kā notiek 1. klašu komplektācija.

25. Bērnu sadalījums pa klašu grupām notiek, pēc meiteņu un zēnu alfabētiskā saraksta izveides, ņemot vērā zēnu un meiteņu skaita proporcijas principu, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības.

26. Sadalot bērnus klasēs, pēc vecāku lūguma tiek ievērots princips, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas ģimenes bērni (dvīņi, vai brāļi/māsas, kuru vecuma starpība ir mazāka par gadu).

27. Iestādēs, kurās realizē profesionālās ievirzes programmas, papildus Noteikumu 25. un 26. punkta nosacījumiem, ņem vērā profesionālās ievirzes programmas izvēli.

28. Izglītības iestāde, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas, pabeigšanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski nosūta Vecākiem paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu bērnu sarakstā vai nosūta atteikumu (norādot iemeslus) uzņemt bērnu Izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā Izglītības iestāde norāda konkrētu laiku un vietu, kur iespējams saņemt atpakaļ iesniegto dokumentu kopijas, ja tādas ir iesniegtas.

29. Ja Izglītības iestāde saņem Vecāku iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē pēc klašu komplektācijas, Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu uzņem bērnu tajā klasē, kurā ir brīva vieta.

30. Izglītības iestādes vadītājs par atteikumu uzņemt bērnu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai informē Departamentu. Departaments sniedz Vecākam informāciju par brīvajām vietām citās Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs un koordinē bērnu uzņemšanu tajās.

31. Pēc Izglītības iestādes lēmuma saņemšanas par bērna uzņemšanu Izglītības iestādes 1. klasē, Vecāki līdz attiecīgā gada 25. augustam Izglītības iestādē klātienē:

31.1. ja tāda ir, uzrāda pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt);

31.2. ja tāds ir, uzrāda bērna sasniegumu aprakstu (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt);

31.3. iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

31.4. uzrāda valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja bērnam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā (jāuzrāda tikai, ja Pašvaldība vai tās iestāde to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati un ir pieprasījusi Vecākam uzrādīt).

32. Bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

33. Bērnu uzņem Izglītības iestādes 1. klasē ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, kurš izdots ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 29. augustam.

IV. Noslēguma jautājums

34. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem bijušās Stopiņu novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 5/17 "Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

35. Šie Noteikumi piemērojami no 2022. gada 1. marta.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

 

Pielikums
Ropažu novada pašvaldības domes
2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22
"Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē
Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

direktoram

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 
 

(vecāka vārds, uzvārds)

 

(deklarētā dzīvesvietas adrese)

 

(faktiskā dzīvesvietas adrese, (ja atšķiras no deklarētās))

 

(kontakttālrunis)

 

(elektroniskā e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu dēlu/meitu (vajadzīgo pasvītrot)

 
 

(vārds, uzvārds)

Bērna personas kods

 

Bērna dzimšanas dati

 
  (dd.mm.gggg)

1. klasē uz                          /                          mācību gadu

 

(mācību gads)

(izglītības iestādes nosaukums)

  pamatizglītības programmas apguvei

(programmas kods)

 

Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese

 

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

 

Atzīmēt atbilstošo:

bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" 9. punkta noteiktajā kārtībā;

bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde un kuram Iestādē mācās brāļi vai māsas;

bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai Vangažu pilsēta, kurā darbojas Izglītības iestāde;

attiecīgajā Izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;

bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvā teritorija;

bērns, kura dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;

bērns, kura dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Papildus informācija:

Informāciju par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vēlos saņemt uz iesniegumā norādīto:

Deklarēto adresi;

Faktisko adresi;

Elektronisko pasta adresi.

Ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" saturu esmu iepazinies (-usies).

Ar Izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, licencēto izglītības programmu un izglītības programmas akreditācijas lapu iepazinos.

Izglītības iestādes pasākumu laikā skolēns var tikt fotografēts vai filmēts, foto materiāls var tikt izmantots izglītības iestādes informatīvajos materiālos un sociālajos tīklos.

Piekrītu

Nepiekrītu

Iesniegtie dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā.

Informācija par personas datu apstrādi:

Iesniegumā norādītie personas dati tiks apstrādāti Ropažu novada pašvaldības noteiktā mērķa īstenošanai: lai reģistrētu bērnu uzņemšanai 1. klasē. Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts. Personas datu pārzinis ir Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986 juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, kontaktinformācija: novada.dome@ropazi.lv, 66954851.

Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie Ropažu novada pašvaldības datu pārziņa.
 

Datums

 

Vecāka paraksts

 
  (dd.mm.gggg)    

 

Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis – noteikt jaunu vienotu pieeju bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē. Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka bērnu reģistrēšanas kārtību Ropažu novada pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādēs 1. klasē, nosakot arī prioritāro secību vietas piešķiršanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ropažu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments un Izglītības iestāžu direktori. Saistošie noteikumi attiecas uz tiem, kuri vēlas, lai viņu bērni tiktu reģistrēti un uzņemti Ropažu novada pašvaldības dibinātās Izglītības iestādēs. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar izglītības iestāžu direktoriem.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!