Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Smiltenes novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 25/21 "Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.03.2022., Nr. 51 https://www.vestnesis.lv/op/2022/51.19

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

14.03.2022., Nr. 51

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Smiltenes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 25/21

Pieņemts: 29.12.2021.

OP numurs: 2022/51.19

2022/51.19
RĪKI

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/21

Smiltenē 2021. gada 29. decembrī

Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā

Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. decembra lēmumu Nr. 425 (sēdes prot. Nr. 16, 61. §)

Ar precizējumu, kas izdarīts ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 93 (sēdes prot. Nr. 4, 43. §)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža nosaka:

1.1. koku ciršanas izvērtēšanas kārtību;

1.2. publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu;

1.3. zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas un ciema teritorijā.

II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtība un atļaujas izsniegšanas kārtība

2. Ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā augošu koku ciršanu Smiltenes novada teritorijā pārrauga Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Lai saņemtu Pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotā persona iesniedz Pašvaldībā iesniegumu par koku ciršanu (pielikums), izņemot ārējos normatīvajos aktos un šajos saistošajos noteikumos noteiktos gadījumus. Iesniegumā norāda plānoto cērtamo koku atrašanās vietu zemesgabalā un tam pievieno:

3.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks);

3.2. zemesgabala robežu plāna apliecinātu kopiju;

3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par koku ciršanu;

3.4. sertificēta speciālista slēdzienu, kas tiesīgs veikt tehnisko apsekošanu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

4. Komisija:

4.1. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati, noformē apsekošanas aktu, veic fotofiksāciju un pieņem lēmumu. Ja koks ir bīstams vai kura augtspēja ir pilnīgi vai daļēji zudusi, izsniedz koku ciršanas atļauju;

4.2. izskata iesniegumu par koku ciršanu, veic koku apskati, noformē apsekošanas aktu, veic fotofiksāciju un pieņem lēmumu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.

5. Komisija, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV nodaļu. Koku ciršanas atļauja saņemama, uzrādot maksājuma dokumenta, kas apliecina zaudējumu atlīdzības samaksu, oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

6. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai (izņemot, ja koku ciršana tiek veikta saistībā ar būvniecību) ir derīgs 2 (divus) gadus no tā pieņemšanas dienas. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

7. Koku ciršana veicama tikai pēc koku ciršanas atļaujas saņemšanas ciršanas atļaujas derīguma termiņa laikā.

8. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV nodaļu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, 1 (viena) mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

9. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskas darbības, būvniecības, neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks pilnībā zaudējis augtspēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo saistošo noteikumu IV nodaļu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, 1 (viena) mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība un sabiedrībai nozīmīgi gadījumi, kad rīko publisko apspriešanu

10. Pirms šo saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

11. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem un publisko apspriešanu organizē Komisija.

12. Komisija pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu publicē Pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", nosūta ievietošanai Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv, kā arī izvieto informācijas sniegšanas vietā Pašvaldības administrācijas ēkā un attiecīgās pagasta pārvaldes telpās.

13. Publiskās apspriešanas paziņojumā noradot publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu.

14. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) darba dienām.

15. Rakstveida atsauksmes par publisko apspriešanu koku ciršanai iesniedzamas paziņojumā par publisko apspriešanu noteiktajā vietā un laikā.

16. Komisija ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšlikumus, iebildumus, atsauksmes u.tml.) un sagatavo ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru.

17. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme.

18. Komisija pēc ziņojuma par publiskās apspriešanas procedūru sagatavošanas izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo saistošo noteikumu 10. punktā noteikto lēmumu.

19. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

20. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu Smiltenes novada pilsētu un pagastu ciemu teritorijās saistībā ar koku ciršanu ārpus meža, nosaka ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus.

21. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem koeficientiem, Pašvaldības koeficients zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir:

21.1. kalstošs koks (koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm, nokaltušiem zariem, samazinātu lapojuma apjomu par vairāk nekā 50 % (piecdesmit procentiem)), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kuras varētu būt iemesls koka kalšanai – 0,2 (nulle komats divi);

21.2. citos gadījumos –1 (viens).

22. Ja kokam ir vairāki stumbri un stumbra celma caurmērs nav mazāks par 20 (divdesmit) centimetriem, zaudējumu atlīdzību nosaka par katru stumbru.

23. Zaudējumu atlīdzība maksājama Pašvaldības pamatbudžeta kontā.

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

24. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

25. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

26. Atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Smiltenes novada domes 2014. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 4/14 "Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā";

26.2. Apes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 15/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Apes novadā".

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Pielikums
2021. gada 29. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 25/21

Juridiskas personas nosaukums/Fiziskas personas vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/Personas kods (vēlams norādīt)
Juridiskā adrese/Dzīvesvietas adrese
Tālrunis (vēlams norādīt)
E-pasta adrese (vēlams norādīt)

iesniegums

Lūdzu izsniegt atļauju (atzīmēt nepieciešamo un norādīt koku skaitu, sugu):
koku zāģēšanai, koku skaits, suga, stumbra diametrs 1,3 m augstumā:
Koku atrašanās vieta (adrese vai kadastra apzīmējums).

Zemes īpašums pieder vienam īpašniekam vai ir kopīpašums (lūdzu pasvītrot).

Zemes īpašnieka (vārds uzvārds vai juridiskās personas nosaukums), kuram pieder koki:
Koku nociršanas iemesls:
  koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību;
  apstādījumu atjaunošana, teritorijas izgaismošana, apstādījumu kopšana;
  būvniecība;
  cits iemesls  
Situācijas paskaidrojums/pamatojums:
Pielikumā (atzīmēt pievienoto):
Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts;
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Sertificēta speciālista slēdzienu, kas tiesīgs veikt tehnisko apsekošanu.
Atbildi vēlos saņemt
klātienē
pa E-pastu
E-adresē
pa pastu dzīvesvietas adresē
cits  

Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada dome", adrese: Dārza iela 3, Smiltene, elektroniskā pasta adrese: dome@smiltenesnovads.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – pašvaldības atļaujas izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža..

"Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar informāciju par manām kā datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības privātuma politikā, kas ir pieejama Smiltenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Smiltene, Dārza iela 3) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv"

______._____.______.  
/datums, mēnesis, gads/  
Iesniedzējs:      
  (paraksts)   (paraksta atšifrējums)

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 25/21 "Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus.

Meža likuma 8. panta pirmā daļa noteic, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par koku ciršanu ārpus meža. Noteikumos nosaka: 1) kārtību koku ciršanai ārpus meža; 2) metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā; 3) gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta." Iepriekš minētais nozīmē, ka kārtību koku ciršanai ārpus meža, metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā un gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, nosaka Ministru kabinets. Saskaņā ar Meža likuma 8. panta pirmo daļu izdoto Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", kuru 22. punkts nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā. Pašvaldībai ir pilnvarojums noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka ārpus meža augošu koku ciršanas un koku vainagošanas izvērtēšanas kārtību; zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību; sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā; publiskās apspriešanas procedūras kārtību par koku ciršanu ārpus meža publiski pieejamos objektos un sabiedrībai nozīmīgos gadījumos Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, noteikts pašvaldības koeficients zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par dabas daudzveidības samazināšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Smiltenes novada domes 2014. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 4/14 "Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā" un Apes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 15/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Apes novadā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novadā pārrauga Pašvaldības izveidota Apstādījumu saglabāšanas komisija.

Iesniegumu par koku ciršanu vai koka vainaga kopšanu izskata Pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija.

Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem pēc to spēkā stāšanās tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Pašvaldības Vēstis" un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada domē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē – www.smiltenesnovads.lv.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!